Sunteți pe pagina 1din 6

      

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ PATRIARHUL JUSTINIAN 
 
Str. Sf. Ecaterina, nr. 2, Sector IV, Bucureşti, Cod 040.155 Tel: 021.335.61.17;  
Fax: 021.335.41.83; ftoub@yahoo.com 
 
 

Grilă Istoria Bisericescă Universală

1. Sinodul I ecumenic a avut loc între:


a. 20 mai – 25 august 325
b. 29 mai – 15 august 325
c. 20 mai – 25 august 321
d. 29 mai – 25 august 321

2. Sinodul II ecumenic a avut loc între:


a. iunie – august 381
b. mai 381 – 9 iulie 381
c. ianuarie – martie 380
d. august – septembrie 380

3. Sinodul III ecumenic a avut loc între:


a. 25 iunie-6 august 431
b. 22 iunie-31 iulie 451
c. 22 iunie-31 iulie 431
d. 25 iunie-30 iulie 451

4. Sinodul IV ecumenic a avut loc între:


a. august – septembrie 531
b. iunie- august 451
c. 8 – 25 octombrie 451
d. iulie – octombrie 431

5. Sinodul V ecumenic a avut loc între:


a. 5 – 19 mai 553
b. martie – iulie 553
c. 5-19 mai 555
d. martie – iulie 555

6. Sinodul VI ecumenic a avut loc între:


a. 7 noiembrie 680- 16 septembrie 681
b. noiembrie – septembrie 681
c. august – octombrie 680
d. martie – decembrie 680

7. Sinodul VII ecumenic a avut loc între:


a. 24 septembrie – 13 octombrie 784
b. 24 septembrie – 13 octombrie 787
c. 24 septembrie – 13 octombrie 754
d. septembrie – decembrie 787

8. Sinodul I ecumenic a avut loc la:

1
a. Constantinopol
b. Niceea
c. Efes
d. Antiohia

9. Sinodul II ecumenic a avut loc la:


a. Constantinopol
b. Niceea
c. Efes
d. Antiohia

10. Sinodul III ecumenic a avut loc la:


a. Constantinopol
b. Niceea
c. Efes
d. Antiohia

11. Sinodul IV ecumenic a avut loc la:


a. Constantinopol
b. Niceea
c. Efes
d. Calcedon

12. Sinodul V ecumenic a avut loc la:


a. Constantinopol
b. Niceea
c. Efes
d. Antiohia

13. Sinodul VI ecumenic a avut loc la:


a. Niceea
b. Constantinopol
c. Efes
d. Antiohia

14. Sinodul VII ecumenic a avut loc la:


a. Constantinopol
b. Niceea
c. Efes
d. Antiohia

15. Sinodul I ecumenic a condamnat:


a. arianismul
b. apolinarismul
c. iconoclasmul
d. monofizismul

16. Sinodul II ecumenic a condamnat:


a. arianismul
b. dioprosopismul
c. monofizismul
d. pnevmatomahismul

17. Sinodul III ecumenic a condamnat:


a. nestorianismul
b. apolinarismul
c. eutihianismul
d. monofizismul

2
18. Sinodul IV ecumenic a condamnat:
a. arianismul
b. apolinarismul
c. iconoclasmul
d. monofizismul

19. Sinodul V ecumenic a condamnat:


a. dioprosopismul
b. apolinarismul
c. cele trei capitole
d. monofizismul

20. Sinodul VI ecumenic a condamnat:


a. monotelismul
b. apolinarismul
c. eutihianismul
d. dioprosopismul

21. Sinodul VII ecumenic a condamnat:


a. monotelismul
b. apolinarismul
c. iconoclasmul
d. monofizismul

22. Arianismul a fost o erezie promovată de:


a. Arie
b. Macedonie
c. Eutihie
d. Nestorie

23. Pnematomahismul a fost o erezie promovată de:


a. Episcopul Macedonie
b. Maratoniu
c. Eutihie
d. Nestorie

24. Dioprosopismul a fost o erezie promovată de:


a. Macedonie
b. Arhiepiscopul Nestorie
c. Eutihie
d. Maratoniu

25. Monofizismul a fost o erezie promovată de:


a. Eutihie
b. Maratoniu
c. Macedonie
d. Nestorie

26. Ce erezie antitrinitară a condamnat sinodul II ec.:


a. apolinarismul
b. pnevmatomahismul
c. nestorianismul
d. dioprosopismul

27. Ce erezie hristologică a condamnat sinodul II ec.:


a. pnevmatomahismul

3
b. apolinarismul
c. nestorianismul
d. dioprosopismul

28. Ce erezie hristologică a condamnat sinodul III ec.:


a. pnevmatomahismul
b. dioprosopismul
c. apolinarismul
d. eutihianismul

29. Ce erezie hristologică a condamnat sinodul IV ec.:


a. pnevmatomahismul
b. apolinarismul
c. eutihianismul
d. dioprosopismul

30. Ce erezie hristologică a condamnat sinodul VI ec.:


a. monotelismul
b. apolinarismul
c. nestorianismul
d. dioprosopismul

31. Typosul a fost emis de împăratul:


a. Constantin II
b. Justinian I
c. Constantin IV Pogonatul
d. Heraclie

32. Sinodul I ec. a stabilit că Fiul este:


a. deofiinţă cu Tatăl
b. asemănător după fiinţă cu Tatăl
c. asemănător cu tatăl în toate
d. asemănător în substanţă cu Tatăl

33. La definirea doctrinară a Sinodului I ec. a contribuit:


a. Athanasie cel Mare
b. Eusebiu de Nicomidia
c. Teonas la Marmaricei
d. Eusebiu de Cezareea

34. Sinodul II ec. a stabilit că Duhul Sfânt este:


a. deofiinţă cu Tatăl şi cu Fiul
b. asemănător după fiinţă cu Tatăl cu Fiul
c. asemănător cu Tatăl şi cu Fiul în toate
d. asemănător în substanţă cu Tatăl şi Fiul

35. Sinodul III ec. a stabilit că în Fiul lui Dumnezeu Întrupat există:
a. o singură Persoană şi două firi
b. două Persoane
c. o singură Persoană şi o singură fire
d. două Persoane şi două firi

36. La definiția doctrinară a Sinodului III ec. a contribuit:


a. Sfântul Chiril al Alexandriei
b. Vasile cel Mare
c. Ioan al Antiohiei
d. Chiril al Ierusalimului

37. Sinodul IV ec. a stabilit că Iisus Hristos este:

4
a. desăvârşit în Dumnezeire şi desăvârşit în umanitate
b. desăvârşit numai în Dumnezeire
c. desăvârşit numai în umanitate
d. Desăvârşit în două persoane

38. „Decretul de unire” – Henoticonul a fost emis de împăratul:


a. Zenon
b. Justinian cel Mare
c. Constantin Pogonatul
d. Constantin Copronimul

39. Edictul de credinţă – Ekthesis a fost emis de împăratul:


a. Zenon
b. Justinian cel Mare
c. Heraclie
d. Constantin Copronimul

40. Sinodul VI ec. a stabilit că în Iisus Hristos sunt:


a. două voinţe şi două lucrări sau energii
b. o voinţă şi o lucrare
c. două voinţe şi o lucrare
d. o voinţă şi două lucrări

41. Sinodul VII ec. a stabilit că:


a. icoanele trebuie să fie adorate
b. icoanele trebuie să fie cinstite şi nu adorate
c. cinstirea se adresează şi materiei
d. cinstirea icoanei este absolută

42. Definiţia dogmatică a Sinodului VII ec. a urmat precizările:


a. Maxim Mărturisitorul
b. Sfântului Ioan Damaschin
c. Ioan al Antiohiei
d. Chiril al Ierusalimului

43. Sinodul I ec. a fost convocat de către:


a. împătarul Constantin cel Mare
b. episcopul Osius de Codoba
c. preotul Arie
d. Lactanţiu

44. Sinodul II ec. a fost convocat de către:


a. Sfântul Vasile cel Mare
b. împătarul Teodosie cel Mare
c. Episcopul Damasus al Romei
d. Episcopul Meletie al Antiohiei

45. Sinodul III ec. a fost convocat de către:


a. Sfântul Chiril al Ierusalimului
b. Ioan al Antiohiei
c. Nestorie
d. împătarul Teodosie al II-lea

46. Sinodul IV ec. a fost convocat de către:


a. episcopul Flavian
b. Eutihie

5
c. împătarul Marcian
d. episcopul Dioscor al Alexandriei

47. Sinodul V ec. a fost convocat de către:


a. împărăteasa Teodora
b. episcopul Domnus alm Antiohiei
c. împătarul Teodosie cel Mare
d. episcopul Eustatiu al Ierusalimului

48. Sinodul VI ec. a fost convocat de către:


a. împătarul Constantin Pogonatul
b. Sfântul Maxim Mărturisitorul
c. Patriarhul Serghie
d. Patriarhul Macarie al Antiohiei

49. Sinodul VII ec. a fost convocat de către:


a. Sfântul Ioan Damaschin
b. Împărăteasa Teodora
c. Patriarhul Tarasie
d. Împăteasa Irina

50. Sinodul care a restabilit cultul icoanelor a avut loc în anul:


a. 787
b. 843
c. 842
d. 754