Sunteți pe pagina 1din 13

Data:17.12.

2020
Profesor înv. primar :Popescu Elena
Şcoala :SCOALA PRIMARA SAT ROTARI- (SCOALA,,NICHITA STANESCU,,-COMUNA CEPTURA)
Clasa : a- III- a
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învăţare: Harta anotimpurilor
Subiectul lecției: Bradutul
Tipul lecţiei: Formare de priceperi și deprinderi
Scopul lecției:  Formarea capacităţii de a ansambla materialele în scopul realizării produsului finit.

Competențe specifice:
2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale
acestora și de tehnici de lucru adecvate
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:
O1 : să enumere, în urma explicațiilor, etapele de lucru ale lucrării propuse;
O2: să folosească corect materialele necesare realizării lucrării ,, Bradutul’’;
O3 : să realizeze lucrarea respectând succesiunea etapelor de lucru;
O4: să aplice tehnici de lucru adecvate (decupare, lipire, colorare);
O5: să manifeste interes pentru activitate.
Strategia didactică:
1. Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, observația, Turul galeriei.
2. Materiale și mijloace didactice: coli colorate, creioane colorate, foarfecă, lipici,model fisa , materiale decorative ”.
3. Forme de organizare: frontală, individuală
4. Forme de evaluare: observare sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, interevaluare.
Resurse:
- Umane: 11 (8/9) elevi;
- Temporale: 30 minute;
- Spațiale: Online, sala de clasă.
Bibliografie:
- Programa şcolară pentru disciplina ,, Arte vizuale și abilități practice’’, clasa a-III-a;
- Faliboga, V., Ghercu, V., Abilităţi practice, clasele I-IV – Ghid metodic.
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele Ob. Activitatea învăţătoarei şi a elevilor Metode şi Mijloace Forme de Evaluare


lecţiei Op. procedee didactice organizare
1. Moment Asigur cadrul necesar desfășurării optime a lecției. Conversaţia Frontală
organizatoric
2min
2. Captarea O5 https://www.youtube.com/watch?
atenţiei v=Ygel2mmOyog&feature=emb_logo Clip video Frontală
8min youtube

3. Anunţarea O5 Astăzi, la ora de ,,Arte vizuale și abilitati vom realiza Conversaţia Frontală
temei și a un bradut .. Pentru acest lucru aveti nevoie de;
obiectivelor Coli colorate verzi;
2min Foarfeca, lipici, rigla, elemente decorative .
Trebuie să fiți atenți la ce aveți de lucrat, să ascultați
explicațiile și să vă îndepliniți sarcinile.( Elevii
urmaresc cu atentie si vor raspunde si vor intreba in
functie de cerinte).
4. Desfăşurarea Analizăm materialele necesare realizării lucrării (coli Explicația Observare
propriu-zisă a colorate, foarfecă, lipici, creioane colorate, fișă) și sistematică
lecţiei prezint etapele lecției.
10 min O1 Numesc un elev care să repete etapele lecției. Coli Aprecieri
O2 colorate Frontală verbale
O3 Precizez criteriile de evaluare: corectitudinea foarfecă,
O4 execuţiei, aspectul îngrijit, gradul de finalizare, lipici,
O5 originalitatea lucrării. creioane
colorate,
Se execută lucrarea demonstrativ, nu ȋnainte Exercițiul
ȋncălzirea mâinilor cu ajutorul unor exerciții:
-ȋnchidem și deschidem pumnii;
-ne spălăm pe mâini;
-stropim;
-ne ștergem fiecare degeţel;

Demonstrez modul de lucru pentru a finaliza lucrarea Demonstrația Frontală


conform criteriilor menționate și apoi invit elevii să Individuală
realizeze lucrarea.
Elevii , pe un fond musical, realizează lucrarea.
(desigur vor primi si pe grupul personal al clasei
anexele cu pasii de lucru).
5. Obținerea Se evaluează și se autoevaluează lucrarea după Frontală
performanţei O3 criteriile stabilite: Turul galeriei Interevaluare
2 min - respectarea temei propuse; virtual. Autoevaluare
- aspectul îngrijit al lucrării;
- finalizarea acesteia.
6. Feed-back Printr-un dialog dirijat, elevii comunică sentimentele Observare
2min pe care le-au avut în timpul desfășurării lecției, ce le-a Conversaţia Frontală sistematică
plăcut și ce au învățaț nou.
7. Asigurarea Elevii precizează alte idei referitoare la alte moduri de Conversaţia Frontală Observare
retenției și a a realiza lucrări diferite folosind aceleași materiale și sistematică
transferului tehnici de lucru. ( globulete, stelute, ornamente de
2min Craciun).
8. Încheierea Se fac aprecieri pentru participarea activă la această Conversaţia Frontală
activității lecție. Elevii sunt notați si incurajati sa posteze
2 min lucrarile pe classroom.
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și