Sunteți pe pagina 1din 6

AVIZAT

DI
RECTOR,

OPISUL DOSARULUI COMISIEI METODICE


ANUL SCOLAR 20XX-20XX

COMPONENTA ORGANIZATORICA
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Structura anului scolar


Componenta comisiei Decizia Nr. .... din ....
comisiei metodice Matematica si Stiinte
Incadrari

de constituire a

Regulamentul de organizare si functionare a comisiei metodice


Proces-verbal privind alegerea responsabilului comisiei metodice
Fisa individuala a postului
Autobiografiile membrilor comisiei metodice
Orarul membrilor comisiei
Datele de contact ale membrilor comisiei
Codul deontologic al profesiunii

A. COMPONENTA MANAGERIALA
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

Raportul de activitate pe anul scolar


Planul managerial si planul de activitati
Programele scolare pe fiecare nivel de studiu
Planificarile anuale
Planificari pe unitati de invatare
Selectia manualeleor alternative
Atributiile comisiei metodice
Material didactic existent in scoala
Alte responsabilitati ale membrilor comisiei
Programele disciplinelor optionale
Documente, comunicari, note primite de la ISJ Neamt

OPISUL DOSARULUI COMISIEI METODICE


ANUL SCOLAR 20XX-20XX

B. COMPONENTA OPERATIONALA
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Teste predictive
Teste de evaluare - teste sumative
Proiecte didactice model
Teste de autoevaluare
Procesele verbale ale comisiei metodice
Testari periodice/sumative fisa de interpretare/fisa de progres
Fise de lucru - modele
Programe de pregatire pentru recuperarea cunostintelor
Interasistente

C. COMPONENTA EXTRACURRICULARA
D1
D2
D3
D4
D5

Programul consultatiilor pentru tezele nationale cu subiect unic


Programul de pregatire pentru performanta
Centralizarea rezultatelor obtinute la concursuri scolare, olimpiade,
sesiuni de comunicari etc
Alte actiuni la nivelul catedrei/comisiei
Participari ale membrilor comisiei la programe si proiecte

D. COMPONENTA DE FORMARE
PROFESIONALA
E1
E2
E3
E4
E5

Tabel cu participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de


formare
Oferta CCD pentru comisia
Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicari si referate
(lucrari personale)
Fisa de (auto)evaluare a profesorului
Publicatii ale membrilor catedrei

COMPONENA COMISIEI
NR.
CRT
.

NUME SI
PRENUM
E

STUDII
EFECTUAT
E

VECHIM
E

GRAD
DIDACTI
C

CURSURI DE
PERFECTIONAR
E

ADRESA,
NR.TELEFON
, E-MAIL

1.

INCADRAREA MEMBRILOR COMISIEI


NR.
CRT.

1.

NUME SI
PRENUME

INCADRARE

NR.TOTAL DE
ORE

SITUATIA STAGIILOR DE PERFECTIONARE A


MEMBRILOR COMISIEI METODICE
NR.
CRT.

NUME SI
PRENUME

DENUMIREA
STAGIULUI

PERIOADA

NR.ORE

UNITATEA
ORGANIZATOARE

1.

RESPONSABILITATILE MEMBRILOR COMISIEI


METODICE
NR.
CRT.

1.

2.

NUME SI PRENUME

RESPONSABILITATI

ORARUL MEMBRILOR COMISIEI

LISTA MANUALELOR ALTERNATIVE


NR.
CRT.

1.

MANUAL

CLASA

AUTORI/EDITURA

Registru intrari documente dosar Comisia

Nr.document /
data
Ex:
1/02.09.20XX

Componenta

Numele documentului

Titularul documentului

A1

Structura anului scolar 20XX-20XX

Comisia

Observatii