Sunteți pe pagina 1din 3

Caiet de lucru pentru clasa a IX-a uman

Unitatea de învăţare
ACIZI ŞI BAZE

1. Alegeţi din fiecare paranteză varianta pentru care afirmaţia este adevarată.
a. Acidul azotic (HNO3) este un acid tare şi în soluţie apoasă este............ionizat (practic
total, partial).
b. Acidul sulfhidric (H2S) este un acid..........(monoprotic, diprotic).
c. Acidul carbonic (H 2CO3) este un acid diprotic slab şi ionizează..........(total, în două
trepte succesive).
d. Amoniacul (NH3) este o bază slabă ăi la dizolvarea în apă............protoni (cedează,
acceptă).

2. Pentru acizii: HBr (acid tare) şi H 2S (acid slab), scrieţi ecuaţiile reacţiilor de ionizare ce au loc
la dizolvarea în apî.

3. Alegeţi varianta care conţine numai acizi monoprotici (monobazici):


a) HNO3, HI, CI-, CO32-; b) HI, HF, HCN, HCO3"; c) KOH, NH3, CO32", HCI.

4. Alegeti varianta care contine numai baze monoprotice (monoacide):


a) KOH, Ca(OH)2, CO32-; b)KOH, F-, NH3; c) NO3-, CO32-, Ba(OH)2.

5. Compoziţia procentuală de masă a unui oxoacid cu M=98 este: 2,04% H, 32,653% S, 65,306% O.
a) Stabiliţi formula moleculară a oxoacidului;
b) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de ionizare ce au loc la dizolvarea oxoacidului în apă.

6. Acidul iodhidric (HI) este un acid foarte tare, în soluţia apoasă de acid iodhidric se afla.
a) Molecule de HI şi molecule de H2O.
b) Ionii H3O+ şi I- în concentraţii egale cu concentraţia iniţială a acidului.
c) Molecule de HI şi ionii: H3O+ şi I-.

7. Pentru patru soluţii notate A, B, C, D s-a determinat pH-ul cu hârtie indicatoare de pH şi s-au
găsit valorile: A (pH = 12), B (pH = 5), C (pH = 7), D (pH = 1). Indicaţi caracterul acido - bazic al
fiecărei soluţii.

8. Detartrantul are pH = 2, soluţia de aspirină tamponată are pH = 8, şamponul de păr are


pH = 5,5, soluţia pentru desfundat chiuveta are pH = 13. Indicaţi caracterul acido - bazic al
acestor produse.

9. Soluţia de bicarbonat (NaHCO 3) are caracter bazic, ceaiul de galbenele are caracter bazic,
sucul de portocale are caracter acid, borşul are caracter acid.
între ce limite poate varia pH-ul pentru fiecare soluţie.
10. Candida este o ciupercă, a carei dezvoltare, pe mucoase, este favorizată de mediile acide. Ce
produse veţi folosi pentru a trata o candidoză?

11. Acidul clorhidric este un acid mai tare decat acidul sulfhidric. Indicaţi reacţia posibilă şi
identificaţi speciile chimice între care se face schimbul de protoni:

NaHS + HCl → NaCl + H2S NaCl + H2S → NaHS + HCl

12. Oţetul alimentar conţine acid acetic, spirtul medicinal conţine alcool etilic şi sifonul conţine
acid carbonic. Ordinea creşterii acidităţii acestor acizi este: acid acetic > acid carbonic > alcool
etic. Ce produse puteţi folosi pentru a cuăţta piatra depusă pe pereţii unui vas în care
fierbeţi de obicei apă? Piatra este formată din carbonat de calciu.

13. La prepararea prăjiturilor, se recomandă "stingerea" prafului de copt cu zeama de lămâie.


Ştiind că praful de copt conţine carbonat acid de amoniu (NH 4HCO3) şi că zeama de lămâie
acid citric, indicaţi care dintre acizii carbonic şi citric este mai tare.

14. Determinaţi caracterul acido - bazic al produselor indicate cu ajutorul hârtiei de pH.

Valorea Caracterul acido


Produsul de analizat
pH-ului - bazic
oţet
detergent pentru rufe
Coca - Cola
lapte
lichid pentru spălat vasele
sue de lămâie
sue de roşii
apă de ploaie

15. Alegeţi variantele corecte.


a) Acizii sunt specii chimice care acceptă/ cedează protoni.
b) Bazele sunt specii chimice care acceptă protoni/ electroni.
c) În soluţie apoasă diluată, un acid tare este parţial/ practic total ionizat.
d) În soluţie apoasă diluată, o bază slabă este total/parţial ionizată.
e) Apa are caracter acid/bazic/amfoter.

16. Pentru acizii H2SO4 (acid tare) şi H2CO3 (acid slab) indicaţi ecuaţiile chimice ale proceselor
de ionizare, la dizolvarea în apă.

17. Indicaţi caracterul acido - bazic pentru urmatoarele solutii:

a) soluţia are pH = 1; b) soluţia are pH = 4,5;


c) soluţia are pH = 13; d) soluţia are pH = 12,5.

18. Indicaţi care este culoarea fenolftaleinei într-o soluţie cu pH = 3 şi într-o soluţie cu pH = 11.
19. Ştiind că acidul clorhidric este mai tare decât acidul carbonic, indicaţi care dintre reacţiile de
mai jos au loc. Completaţi ecuaţia posibilă şi indicaţi între ce specii chimice are loc schimbul
de protoni.
NaHCO3 + HCI → NaCI + H2CO3 →
20. Realizaţi prin săgeţi corespondenţa între caracteristicile unor soluţii din coloana A şi caracterul
acido-bazic al soluţiilor din coloana B.
A B
(H30+) = 10-4 mol/L soliţie acidă
(H30+) = 10-7 mol/L soluţie bazică
pH = 11 soluţie neutră
pH = 7
pH =5

21. Care sunt culorile pe care le iau turnesolul, fenolftaleina şi metiloranjul într-o soluţie care are
pH-ul 3?
22. Completaţi cu A (adevarat) sau F (fals) spaţiul punctat din faţa fiecărei afirmaţii:
a) ...... Dacă au aceeaşi concentraţie, pH-ul soluţiei unui acid tare este mai mic decât pH-ul
soluţiei unui acid slab.
b) .......Toţi hidroxizii metalelor sunt baze tari.
c) ...... pH-ul citricelor este mai mic decât 7.
d) ...... O soluţie care are pH-ul 13 nu trebuie să vină în contact cu pielea, pentru că provoacă
arsuri grave.
e) ....... În soluţia de hidroxid de aluminiu fenolftaleina se colorează în roşu mai intens decât în
soluţia de hidroxid de potasiu.
f) ...... Sifonul are pH-ul mai mic decât 7.

22. Se amestecă 2 moli NaOH cu 1 mol NaCI în stare solidă. Amestecul se dizolvă în 200 g apă.
Se cere:
a) ce ioni conţine soluţia;
b) câţi moli din fiecare specie de ioni se găsesc în soluţie;
c) care este concentraţia procentuală a ionilor din soluţie.

23. Aveţi pe haina o pată de ulei. Alegeţi dintre substanţele următoare pe cele cu care puteţi
curaţa haina:
a) apă; b) soluţie de detergent;
b) benzină; c) soluţie de sare;
d) tetraclorură de carbon; e) alcool.