Sunteți pe pagina 1din 2

NUME/PRENUME ELEV

CLASA a IX-a ......

TEST DE EVALUARE
SUBIECTE

I. Alege varianta care completeaza corect fiecare enunt:


a)O solutie acida /bazica are pH-ul mai mic dacat 7
b)Acidul este o substanta care cedeaza/accepta protoni in solutie apoasa.
c)Acidul clorhidric este mai slab/tare comparativ cu acidul cianhidric
d)Amoniacul este o baza mai tare/slaba decat hidroxidul de natriu.
12puncte
II. Inscrie in spatiul liber din stanga numerelor de ordine ale denumirilor substantelor
din prima coloana, literele corespunzatoare din a doua coloana:
......1. apa a.baza conjugata
+
.......2. NH4 b.disociaza total
.......3.H2SO4 c.amfolit
.......4.HCl d.legatura coordinativa
.......5.HCN e.acid slab
-
.......6.Cl f.pH=5
18puncte
III.Grupeaza speciile chimice urmatoare in acizi si baze Bronsted.
H3O+, HO-, CN-, H2CO3 ,NH3,;

10 puncte

IV.Calculeaza pH-ul și precizați caracterul acido-bazic al unei solutii pentru care:


a) concentratia ionilor [HO-] este 10-6M.
b) concentratia ionilor [H3O+] este 0,001 M.
c) concentrația ionilor [HO-] este 0,001 M.
d) concentrația ionilor [H3O+] este10-2M.
20 puncte
V. Acidul HClO4 este un acid tare.
a) Scrieti ecuatia procesului de ionizare in solutie apoasa
b) Calculati concentratia ionilor hidroniu din solutie, stiind ca s-au preparat 200 ml
solutie plecand de la 20,1 g acid percloric.
c) Determinati pH-ul solutiei.
20 puncte
Din oficiu: 20 puncte
Timp de lucru: 45 minute
NUME/PRENUME ELEV
CLASA a IX-a ......

Barem de corectare:

I.a)acida;b)cedeaza;c)tare;d)slaba……………………….12p(3p/raspuns)

II ..c....1. apa a.baza conjugata


..d.....2. NH4+ b.disociaza total
...b....3.H2SO4 c.amfolit
...f....4.HCl 10-5 d.legatura coordinativa
...e....5.HCN e.acid slab
...a......6.Cl- f.pH=5....................................18p(3p/raspuns)

III. acizi: H3O+; H2CO3

baze: HO-, CN-, NH3,; …..................................................10p(2p/raspuns)


IV. NaCl +H2CO3= reactia nu are loc
Cu+2HCl= r.nu are loc;
Mg3(PO4)2+3H2SO4=3MgSO4+2H3PO4
CaCO3+ 2HCl=CaCl2+H2O+CO2…………………20p(5p/reactie)

V.[H3O+]=10-14/10-6=10-8

pH=8……………………………………………………8p

VI. a)HClO4+H2O→H3O+ +ClO4-…………………………………….5p


b)MHClO4=1+35.5+64=100,5 u.a.m
Cm=20.1/100,5*0.2=1M……………………………………….15p
[H3O+]=100
c) pH=0…………………………………………………………….2p

22p

oficiu 10p

total:100p