Sunteți pe pagina 1din 3

R e p r e z e n t a n ţ i a i a m i n o a c i z i l o r.

a) Acizi monoamino-monocarboxilici.
 Sunt cei mai răspândiţi aminoacizi în organismele animale şi vegetale.
 Au caracter slab acid, aproape neutru.
H2N COOH CH3 COOH CH2 COOH
CH2 CH H2N CH2

NH2
glicocol sau glicină α -alanină β -alanină
acid amino-acetic acid α -amino-propanoic acid β -amino-propanoic
CH3
CH3
CH3 CH2 COOH CH3 CH COOH
CH COOH
CH CH CH2 CH
CH3 CH
CH3 NH2 NH2
NH2
Valină leucină izoleucină
acid α -amino-izovalerianic acid α -amino-izocapronic acid α -amino-β -metil-
valerianic.
b) Acizi monoamino-dicarboxilici.
 Au rol important în procesul de biosinteză a celorlalţi aminoacizi
 Stabilesc în mare parte legătura metabolică între glucide şi protide
 Au caracter acid pronunţat.
CH2 COOH HOOC CH2 COOH
HOOC CH CH2 CH

NH2 NH2
acid aspartic sau asparagic acid glutamic
acid α -amino-succinic acid α -amino-glutaric
c) Acizi diamino-monocarboxilici.
 Contribuie la formarea unor amine şi a unor alcaloizi
 Se găsesc predominant în regnul vegetal.
 Au caracter bazic.
ornitină
CH2 CH2 COOH
H2N CH2 CH
NH2
acid α ,δ -diamino-valerianic
lizină
H2N CH2 CH2 COOH
CH2 CH2 CH

NH2
acid α ,ε -diamino-capronic
arginină
NH

C CH2 CH2 COOH


H2N NH CH2 CH

NH2
acid α -amino-δ -guanidino-valerianic
CH3 O
C NH
H2 N N COOH
C CH2 - H2O CH2 C
N NH
NH
CH3

creatina creatinina
 L-Creatina în condiţii biologice se transformă într-o amidă internă numită creatinină.
d) Aminoacizi aciclici micşti.
Hidroxi-aminoacizi
HOCH2 COOH OH OH

CH COOH H2N CH CH2 COOH


CH
CH3 CH CH2 CH2 CH
NH2 NH2 NH2
serină treonină hidroxi-lizină
acid α -amino-β -hidroxi-propanoic acid α -amino-β -hidroxi-butanoic acid α ,ε -
diamino-δ -hidroxi-capronic
Tio-aminoacizi
HSCH2 COOH - 2 H HOOC CH2 S SCH2 COOH
CH CH CH
NH2 + 2H
NH2 NH2
cisteină cistină
acid α -amino-β -tio-propanoic

 Printr-o reacţie reversibilă de oxido-reducere, cisteina se transformă în cistină.


 Gruparea –SH a cisteinei joacă un rol important în manifestarea activităţii catalitice
a enzimelor care conţin grupări –SH.
 Metionina are rol metilant în procesele metabolice.
metionină
CH3S CH2 COOH
CH2 CH

NH2

acid α -amino-γ -metil-tio-butanoic


e) Aminoacizi aromatici.
CH2 COOH CH2 COOH
CH CH

NH2 NH2
HO

fenil-alanină tirozină
acid α -amino-β -fenil-propanoic p-hidroxi-fenil-alanină
f) Aminoacizi heterociclici.
 Conţin în moleculă heterocicluri care conţin N.
HO
CH2 CH CH2
CH2

CH2 CH
CH2 CH
NH COOH
NH COOH

prolină hidroxi-prolină
acid pirolidin-2-carboxilic acid pirolidin-4-hidroxi-2-carboxilic
CH2 COOH CH2 COOH
CH N CH
NH2 NH2
NH NH
Triptofan histidină
indolil-alanină acid α -amino-β -imidazolil-propanoi
acid α -amino-β -indolil-propanoic