Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele………………………..

Clasa …………………..

Test
I.Scrie cuvântul/cuvintele din paranteză care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date.
1. şi 1-propanol si 2-propanol sunt.................( izomeri/omologi )
2. 1-butanol esteun alcool......................( primar/secundar)
3. alcoolii sunt compuşi organici care conţin în moleculă una sau mai multe
grupe ............................. ( -NO2/ -OH)
4. Între moleculele alcoolilor se stabilesc legături................(covalente/de hidrogen)
5.Metanolul .................... solubil în apă. ( este/nu este ) 1,5p
II. Alegeti raspunsul corect:
1. Alcoolii sunt compusi hidroxilici in care gruparea hidroxil se leaga de un atom de carbon
al unei legaturi:
a. simple
b. duble
c. triple
d. din nucleul benzenic
2. Alcool terţiar este:
CH2 CH CH2
OH OH OH
a.
CH3 CH CH2 OH
CH3
b.
CH3 CH CH2 CH3
OH
c.
CH3
CH3 C CH2 CH3

d. OH

3. Denumirea corecta a alcoolului ce provine de la metan prin inlocuirea unui atom de


hidrogen cu o grupare hidroxil este:
a. alcool metilic
b. etanol
c. metanol
d. alcool metilic si metanol
4. Alcoolul cu formula:

CH3 CH CH CH3
OH OH
are urmatoarea denumire:
a. alcool izobutilic
b. butandiol
c. 2,3-butandiol
d. Pentanol 2,5p

III. Scrie ecuţiile reacţiilor chimice dintre:


H2SO4
CH2 CH2 + H2O

-
CH2 CH2 KMnO4, HO , H2O

H2SO4
CH2 CH CH3 + H2O
1- propanol +Na

KMnO4
etanol + [O] H2SO4
Denumiţi produşii de reacţie. 2,5p

IV. Identifică şi denumeşte compusul organic A cu masa molară M=92g/mol, care are
următoarea formulă procentuală: C=39,13%, H=8,69%. Scrie ecuaţia reacţiei dintre
compusul A şi acid azotic.

Indică importanţa practică a compusului A. 3p