Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare - nr.

1
Subiectul 1.(20p). Scrieţi pe foaie termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
urmatoarele afirmatii:

1. Protonul este particula componentă a nucleului atomic, cu sarcina electrică …(+1/ 0).
2. Suma dintre numărul de protoni şi numărul de ………… din nucleul atomic se numeşte număr
de masă (electroni/ neutroni).
3. Numărul atomic Z indică numărul de .................................(protoni şi neutroni/ protoni şi
electroni)
4. Un substrat de tip d conţine maximum ……………… electroni (doi/ zece).

Subiectul 2.(60p). Se dau atomii elementelor: Ca(Z=20, A=40), P(Z=15, A=31),


Ne(Z=10, A=20). Se cere:
a) Numărul de particule elementare din structura atomului fiecărui element;
b) Sarcina electrică nucleară, respectiv atomică;
c) Configuraţia electronică;
d) Numărul de straturi electronice, respectiv de substraturi
e) Poziţia fiecărui element în Tabelul Periodic al Elementelor;
f) Caracterul electrochimic;
g) Ionizarea atomilor elementelor.

Subiectul 3.(10p). De ce elementele cu numerele atomice consecutive 15, 16, 17, 18 se găsesc în
aceeaşi perioadă?

Notă: Din oficiu: 10 puncte, timp de lucru 40 min.

Test de evaluare, nr. 2

Subiectul 1.(20p). Scrieţi pe foaie termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
următoarele afirmaţii:
1. Specia de atomi, care are în nucleul atomic 22 nucleoni şi sarcina nucleară +10, are
simbolul chimic ………………… (1012Ne / 1022Ne).
2. Elementul chimic cu Z=15, are pe substratul 3p …… electroni (doi/ trei).
3. Un orbital de tip d conţine maximum ……………..electroni (doi/zece).
4. Izotopii chimici sunt specii chimice care au numărul atomic (Z)……………(diferit/identic).

Subiectul 2.(60p). ). Se dau atomii elementelor: K(Z=19, A=39), S(Z=16, A=32),


Ar(Z=18, A=40). Se cere:
a) Numărul de particule elementare din structura atomului fiecărui element;
b) Sarcina electrică nucleară, respectiv atomică;
c) Configuraţia electronică;
d) Numărul de straturi electronice, respectiv de substraturi
e) Poziţia fiecărui element în Tabelul Periodic al Elementelor;
f) Caracterul electrochimic;
g) Ionizarea atomilor elementelor.

Subiectul 3.(10p). De ce elementele cu numerele de ordine Z=3, Z=11, Z=19 se găsesc în aceeaşi
grupă?

Notă: Din oficiu: 10 puncte, timp de lucru 40 min.