Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAȚIONAL ” I. L.

CARAGIALE” PLOIEȘTI
Clasa a IX-a

Fisa de activitate Nr.1

I.Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare:
1. Culoarea turnesolului într-o soluţie cu pH=10 este ......(rosie/albastră);
2. Soluţia de NaOH care conţine 10-4mol/L sodă caustică dizolvată are ........( pH < 7/ pH = 10);
3. Valoarea pH-ului unei soluţii, care are concentraţia ionilor hidroniu 1M,este …. (1/ 0);
4. Soluţia care are pH=3 prezintă caracter ………………. (acid/ bazic).
5. Soluţia care conţine 0,001 moli de ioni HO- într-un litru de soluţie are pH-ul egal cu (3/11);

II. 1. Calculaţi între ce valori variază pH-ul solului dintr-o zonă poluată, când concentraţia ionilor
hidroniu din sol variază între limitele 10-5mol/ L şi 10-3mol/ L.

2. Calculaţi pH-ul unei soluţii care conţine 2g NaOH în 500 mL soluţie.

III. Scrieţi echilibrele de ionizare ale următoarelor substanţe:H3PO4,HCl.


Stabiliţi substanţele care au caracter amfoter.
IV. Indicaţi culoarea fenolftaleinei într-o soluţie:
a. care conţine acid clorhidric dizolvat;
b. care prezintă pH=9.

V. Scrie: a) bazele conjugate ale acizilor HClO4, H3PO4


b) acizii conjugați ai bazelor NH3, S2-, PO43-
VI. Identificați caracterul acido-bazic al fiecărei soluții și scrieți în spațiul liber unul dintre cuvintele: acidă,
neutră, bazică.
a) soluție care are [H3O+]= 0,0001 mol/L ...............
b) soluție care are pH = 7 ...............
c) soluție care are [HO-]= 10-11 mol/L ...............
d) soluție care are pH= 10 ................
+ -5
e) soluție care are [H3O ]= 10 mol/L ...............