Sunteți pe pagina 1din 2

profesor Neagu Anioara

TEST de evaluare a cunotiinelor


Clasa a IX-a - Legtura ionic
Subiectul I. Alege rspunsul corect pentru afirmaiile de mai jos. Fiecare item are un singur
rspuns corect. (1 puncte)
1. Dintre sustanele c!i"ice cu for"ulele ur"#toare sunt co"pui ionici$
a% C&
'
( C)
*
+ % &
*
( Cl
*
+ c% Ca)( ,)&+ d% Ar( Ag-
2 -Sustanele ionice se caracteri.ea.# prin$
a% puncte de topire ridicate(
% intervale de /n"uiere(
c% sunt insoluile /n ap#(
d% sunt soluile /n solveni organici
3- 0rin stailirea unei leg#turi ionice /ntre dou# ele"ente$
a% se for"ea.# o "olecul#+ %se for"ea.# un co"pus ionic+ c% se for"ea.# o "olecul# sau un co"pus ionic-
- Din punct de vedere electric( co"pusul ionic for"at este$
a% po.itiv+ % negativ+ c% neutru
! -Sustantele ionice in stare solida pre.inta retea $
a%"etalica %"oleculara c%cristalina-
Subiectul II. "ompletati afirmatiile de mai jos astfel incat sa fie ade#arate$ 2 puncte
a)Legatura ionica se staileste intre ato"ii unui ----------------- -----cu caracter --------------------------------- i ato"ii
unui -----------------------------cu caracter--------------------------------- ------prin --------------------------------------- de ---------------
b)Sustantele ionice sunt------------------------------------------------------ in conditii nor"ale-
c)Solutiile sustantelor ionice------------------------------------------------curentul electric-
d) Legtura ionic se reali.ea. /n ---------------- etape
e) 1n dro de sare lovit cu ciocanul se sparge pentru c sustanele ionice sunt-----------------------------------------
Su biectul III 2 puncte
2n taelul de "ai 3os co"pletai spaiile liere cu ur"toarele sustane$Na4+Na5r+NaI + NaCl
Sustana
0unct topire 6678C 9':8C ;:<8C ==98C
>ustificai alegerea fcut
Subiectul I% 3 puncte
1. Alegei perec!ea de ele"ente care for"ea. legtur ionic $
a% & i Cl + % ?g i S + c% C i &
% >ustificai rspunsul
c% ?odelai for"area legturii ionice
Se dau $ @A< B&% + @A<9 BCl% + @A<* B?g% + @<6 BS% + @A6 BC%
2. Dai eCe"ple de clase de sustane care se for"ea. prin legturi ionice - 0entru fiecare clas de
sustane dai cDte * eCe"ple B for"ul i denu"ire %
* puncte din oficiu
ti"p de lucru 7: "inute

profesor Neagu Anioara
TEST de evaluare a cunotiinelor
Clasa a IX-a - Legtura ionic
OBIECTIVE :

O< : Sa indice configuraiile electronice pentru atomii i ionii corespunztori
O2 : S cunoasc modul de realizare al legturii ionice
O7 : S modeleze corect etapele formrii legturii ionice
O' : S cunoasc clasele de sustane formate prin legturi ionice
OE: S cunoasc structura i proprietile sustanelor ionice
Corelatia oiecti!e"itemi :
Oiecti!e#Itemi S I$% S I$2 S I$& S I$' S I$( S II S III S IV$% S IV$2
O )
O ) )
O )
O ) )
OE ) ) ) ) ) )