Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului ……………………………………….

Data …………………….
Nr. 1

Test de evaluare

Tipuri de reacţii chimice cls. a VII-a

1. Indicaţi prin săgeţi tipul de reacţie din exemplele de mai jos. Completaţi ecuaţiile
reacţiilor chimice cu coeficienţii corespunzători:

… CaCO3 = … CaO + ……
Reacţii de combinare
…Zn + …HCl = ………. + …H2
Reacţii de descompunere
…Al + …O2 = …………………
Reacţii de substituţie
… MgO = … Mg + ……………...
Reacţii de schimb
…NH3 + ……….. = …NH4Cl

… NaOH + …HCl = …NaCl + …H2O

2. Completaţi tabelul de mai jos :

Ecuaţia reacţiei chimice


Reactanţi Produşi de reacţie Tipul de reacţie
…C + …O2 = …………………….
…NaCl + H2SO4 = …Na2SO4 +…………
…Fe + …HCl = …FeCl2 +……………
…NaOH + CuSO4 = ……… …Na2SO4.
…MgCO3 = …MgO +…………
…FeCl3 + NaOH = ……… + …Fe(OH)3
Numele şi prenumele elevului ……………………………………….
Data …………………….
Nr. 2

Test de evaluare

Tipuri de reacţii chimice cls. a VII-a

3. Indicaţi prin săgeţi tipul de reacţie din exemplele de mai jos. Completaţi ecuaţiile
reacţiilor chimice cu coeficienţii corespunzători:

… MgCO3 = .....+...... CO2


Reacţii de combinare
…Al + …HCl = ………. + …H2
Reacţii de descompunere
…Ca + …O2 = …………………
Reacţii de substituţie
… HgO = … Hg + ……………...
Reacţii de schimb
…NH3 + ……….. = …NH4Cl

… KOH + …HCl = …KCl + …H2O

4. Completaţi tabelul de mai jos :

Ecuaţia reacţiei chimice


Reactanţi Produşi de reacţie Tipul de reacţie
…C + ….. = ..........CO2
…KCl + H2SO4 = …K2SO4 +…………
…Mg + …HCl = …MgCl2 +……………
…KOH + CuSO4 = ……… …K2SO4.
…CaCO3 = …CaO +…………
…Fe(NO3)2 + NaOH = ……… + …Fe(OH)3