Sunteți pe pagina 1din 4

Chestionar destinat imigranţilor străini

1.Care este ţara dumneavoastră de destinaţie?


a)Italia ;b)Spania;c)Germania;d)Marea Britanie) ;e)Alta,specificaţi-o ….

2.Perioada de emigrare în acel stat?


a)1 an;b)2 ani;c)3 ani;d)4 ani;e)mai mulţi ani ,specificaţi durata şederii în acel stat

3.Care este scopul migrării?


a) în vizită la rude;b)la muncă;c)alte motive ,specificaţi-le

4.Care este forma migrării?


a)legală;b)ilegală ;c)alta ,specificaţi

5.Motivele emigrării în alt stat:


a)banii;b)studiul;c)curiozitatea;d)experienţa;e)altul ,specificaţi

6.Cine v-a însoţit în drumul spre o altă destinaţie?


a)singură;b)familia;c)prieteni;d)altul,specificaţi

7.Trimiteţi bani în ţară?Dacă da de câte ori?


a) o dată pe lună;b)o dată la trei luni;c)o dată la 6 luni;d)o dată pe an;e)altele specificaţi

8.De câte ori vă reântoarceţi acasă?


a)o dată pe lună;b)o dată la 3 luni;c)o dată la 6 luni;d)o dată pe an;e)altele specificaţi

9.Studiile absolvite?
a)medii;b)superioare;c)postuniversitare;d)universitare;e)altele specificaţi

10.Pe ce perioadă de timp aţi emigrat?


a)pe o perioadă determinată(6 luni);b)Nedeterminată(3-5 ani);c)cât durează contractul
;d)altele specificaţi
11.Credeţi că fenomenul migraţie poate crea dependenţă ,luând amploare din ce în ce mai
mult pe piaţa muncii?
a)da ,pentru că oferă mai multe oportunităţi decât în ţara de origine
b)nu deoarece românii pot să se întoarcă de câte ori au ocazia fără nici un fel de restricţii
c)da ,având în vedre faptul că banii câştigaţi îţi oferă un anumit statut

12.În contextual dat,migraţia poate reprezenta un factor negativ asupra indivizilor?


a)nu doarece câştigul financiar ii conferă acel trai decent de care are nevoie
b)da,întrucât se poate trezi depresiv din cauza unui astfel de câştig
c)da,deoarece românii sunt trataţi de obicei ca nişte sclavi în statele vecine
d)da,datorită dorului de casă în special de familie

13.Consideraţi că propria dumneavoastră ţară ar trebui promovată în alte ţări?


a)da
b)nu,întrucât political este cel care strictă toată frumuseţea acesteia
c)nu deoarece corupţia joacă un rol decisive asupra democraţiei
d)nu datorită lipsei locurilor de muncă a,vieţii de familie şi a forţei de muncă

14.Ce cuvânt vă leagă de România ţara natală?


a)Acasă;b)locuri natale;c)Copilărie;d)Scoală;e)altele specificaţi

15.Cum aţi pornit această aventură în Europa?


a)print-o cunoştiinţă;b)în urma unui interviu;c)prin intermediul unei rude aflate în
străinătate;d)altele,specificaţi

16.Ce părere aveţi despre efectele migraţiei forţei de muncă în România.Care ar fi


cauzele acestora?
a)Scăderea forţei de muncă;b)scăderea economiei;c)apariţia mortalităţii;d)dispariţia
natalităţii;e)altele specificaţi

17.Sub ce formă staţi în străinătate:


a)proprietar ;b)chiriaş;c)altele,specificaţi

18.Factorul muncă contribuie la destrămarea familiei?


a)da;b)nu;c)altele,specificaţi

19.Care este factorul ce duce la abandonul şcolar?


a)partea financiară deşi învăţământul la stat este considerat gratis
b)lipsa unuia sau ambilor părinţi în mediul familiar
c)alte motive,specificaţi

20.Cui îi revine sarcina de a îngriji copiii lăsaţi acasă?


a)a bunicilor;b)a unuia dintre părinţi;c)altor rude;d)a statului ;e)altele specificaţi

21.Cât de mulţumiţi sunteţi în ţara de destinaţie în care trăiţi?


a)foarte mulţumit;b)mulţumit;)mai puţin muţumit;)d)deloc

22.În ce măsură v-a afectat criza economică?


a)în mare măsură;)b)în mică măsură;c)indifferent;d)altele specificaţi

23.De la începutul crizei dumneavoastră sau o rudă din familie:


a)aţi fost trimişi în şomaj;b)v-aţi pierdut locul de muncă;c)vi s-a scăzut salariul

24.Credeţi că criza economică a afectat în mare parte România?Dacă da în ce măsură?


a)în mare măsură;b)într-o mică măsură;c)în foarte mare măsură

25.Ce fel de măsuri a luat guvernul în perioada crizei economice:


a)bune;b)satisfăcătoate;c)greşite;d)nu a luat nici o măsură concretă doar mărunţişuri

26.Cât credeţi că va mai dura criza?


a)3 luni;b)6 luni;c)5 ani;d)10 ani
27.Ce părere aveţi despre emigranţi?
a)bună;b)foarte bună;c)proastă;d)foarte proastă

28.Credeţi în forţa de muncă a acestora?


a)da,deoarece sunt foarte muncitori
b)nu întrucât profită de şansele oferite
c)nu pentru că oupă un loc în plus în societatea românească

29.Emigranţii reprezintă o povară pentru poporul roman?


a)da deoarece se cheltuie banii aiurea pe ei
b)nu întrucât muncesc pentru a-şi croi un loc în societate
c)da pentru că impugn anumite reguli în alt stat

30.Emigranţii sporesc criminalitate?


a) da într-o oarecare măsură
b)nu pentru că îşi doresc ceva mai bun
c)da datorită comportamentului pe care îl au faţă de societate

31.Copii imigranţilor care se nasc în România ar trebui să primească cetăţenie română ?:


a)Da pentru că şi românii la rândul lor primesc în alte ţări
b)Da indifferent de statul social al părinţilor
c)Nu

32.Ce impresii v-au lăsat străinii pe care îi cunoaşteţi:


a)bună;b)foarte bună;c)proastă;d)foarte proastă

33.Din ce motiv au venit emigranţii în România?:


a)la studii;b)refugiat politic;c)la muncă ;d)prin căsătorie;e)altele specificaţi