Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU (ADJECTIVUL) – CL.

A VI-A

1. Scrie antonimele formate prin derivare cu prefixe ale următoarelor adjective:


♣ lipit ............................... ♣ statornic ..........................................

2. Completează spaţiile libere cu formele corespunzătoare ale articolului demonstrativ :


La poalele muntelui ....... înalt se zăreşte o cabană retrasă. Temerarii se
aventurează pe piscurile..............ascuţite. Ambiţia alpiniştilor ............. curajoşi m-a
fascint dintotdeauna. ................. mai inedite experienţe i-am dedicat ......... mai
frumoasă scriere.
3. Construieşte câte un enunţ în care adjectivul înţelept să îndeplinească, pe rând,
funcţiile sintactice de atribut adjectival şi nume predicativ.

4. Scrie adjective sinonime cu expresiile de mai jos şi precizează gradul lor de


comparaţie:
♦ tobă de carte .................................... ..................................................
♦ ca vai de el ..................................... .................................................
5. Subliniază cu o linie adjectivele fără grade de comparaţie din seria următoare:
●Uscat, complet, principal, palid, inferior, mort, greu, acvatic, viu, mort, superior.

6. Pune forma adjectivului mare la toate gradele de comparaţie învăţate.

7. Analizează adjectivele subliniate în enunţurile de mai jos:


Soarele palid zâmbea pe cerul albastru.
Studentul a devenit bogat în timpul facultăţii.

FIŞĂ DE LUCRU (ADJECTIVUL) – CL. A VI- A

1. Scrie antonimele formate prin derivare cu prefixe ale următoarelor adjective:


♣ lipit ............................... ♣ statornic ..........................................

2. Completează spaţiile libere cu formele corespunzătoare ale articolului demonstrativ :


La poalele muntelui ....... înalt se zăreşte o cabană retrasă. Temerarii se
aventurează pe piscurile..............ascuţite. Ambiţia alpiniştilor ............. curajoşi m-a
fascint dintotdeauna. ................. mai inedite experienţe i-am dedicat ......... mai
frumoasă scriere.
3. Construieşte câte un enunţ în care adjectivul înţelept să îndeplinească, pe rând,
funcţiile sintactice de atribut adjectival şi nume predicativ.

4. Scrie adjective sinonime cu expresiile de mai jos şi precizează gradul lor de


comparaţie:
♦ tobă de carte .................................... ..................................................
♦ ca vai de el ..................................... .................................................
5. Subliniază cu o linie adjectivele fără grade de comparaţie din seria următoare:
●Uscat, complet, principal, palid, inferior, mort, greu, acvatic, viu, mort, superior.

6. Pune forma adjectivului mare la toate gradele de comparaţie învăţate.

7. Analizează adjectivele subliniate în enunţurile de mai jos:


Soarele palid zâmbea pe cerul albastru.
Studentul a devenit bogat în timpul facultăţii.