Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE - BUCURESTI

ÎNDRUMĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ


Pentru structurarea adecvată a lucrării de licenţă vă propunem următoarea formulă:
1. Pagina de gardă (este afişată);
2. Cuprinsul;
3. Introducerea – prezentarea temei abordate şi încadrarea acesteia în literatura de specialitate,
formularea problemei de rezolvat şi prezentarea soluţiilor deja cunoscute în literatură;
4. Partea teoretico-metodologică care stă la baza temei abordate de lucrare (structurată în
capitole şi subcapitole);
5. Formularea soluţiei originale/prezentarea studiului de caz şi raportarea la soluţiile/situaţiile
cunoscute; modalităţi concrete de aplicare a soluţiei propuse;
6. Concluziile studiului efectuat;
7. Bibliografie, (minimum 20 de titluri), numerotate în ordinea alfabetică a numelui autorilor;
(1. Ghic, G., Grigorescu, C.J., - Analiza economico-financiara- Repere teoretice si practice
, Editura Universitara, Bucureşti, 2011,
2. Turdean, M.S., - Statistică, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011)
8. Anexe; (se numerotează)
Pentru a elabora lucrarea la standarde academice vă recomandăm să ţineţi cont de următoarele
cerinţe la tehnoredactarea lucrării:
1. Lucrarea se va tipări pe format A4, fata-verso, cu următoarea setare a paginii: sus 2 cm., jos
2 cm., stânga 3 cm., dreapta 2 cm./ inclusiv setarea imprimantei pe format A4.
2. Fonturi: Times New Roman 12 (pentru corpul lucrarii; se pot folosi şi alte fonturi pentru
subliniere, efecte deosebite etc.) Dacă este cazul, în tabele se pot folosi fonturi mai mici de
12.
3. Lucrarea se va scrie la1 ½ rânduri.Alinierea textului: Justify
4. Textul se va redacta folosind diacritice.
5. Subdiviziunile din corpul lucrării (capitole, subcapitole) vor fi clar marcate şi numerotate.
6. Tabelele şi figurile se numerotează în funcţie de numărul capitolelor (Tabelul 1.1, Tabelul
1.2, etc, Fig.1.1., Fig. 1.2, etc.)
7. Înaintea semnelor de punctuaţie (virgula, punctul, punctul şi virgula, două puncte) nu se lasă
spaţiu.
8. Se vor evita exprimările inutil de lungi, lispite de claritate precum şi cacofoniile.
9. Corpul principal al lucrării va avea orientativ între 50 şi 80 de pagini şi va cuprinde partea
teoretico-metodologică şi studiul de caz, în funcţie de îndrumarea conducătorului ştiinţific.
10. Lucrarea se va depune într-un singur exemplar (copertat) insotit de CD.
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE - BUCURESTI

11. Utilizaţi cu încredere documentul TEMPLATE LICENTA FSP 2016 din contul personal !