Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA

CONCURSUL ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE


„TERRA – DE LA POVESTE LA REALITATE” – ediţia a III-a,
ETAPA JUDEŢEANĂ – 4 aprilie 2015
CLASA a VII-a

 Timpul de lucru este de 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I _ 20 puncte
Scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile
de mai jos:
1. În Oceanul Indian se află insulele:
a. Canare; b. Capului Verde; c. Seychelles; d. Sondele Mari;
2. Oraşul Katmandu este capitala statului:
a.Bangladesh; b. Maldive; c. Nepal; d. Sri Lanka;
3. Cel mai adânc lac african (1435m) este:
a. L. Edward; b. L. Malawi; c. L. Tanganyika; d. L. Turkana;
4. Nu aparține continentului Asia statul denumit:
a. Sierra Leone; b. Sri Lanka; c. Siria; d. Singapore;
5. Cascada Victoria este situată pe fluviul:
a. Congo; b. Limpopo; c. Nil; d. Zambezi;
SUBIECTUL II 20 puncte
Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Depresiunea din Deşertul Sahara care adăpostește un lac sărat se numeşte………………………
2. Insula Madagascar este despărțită de continentul Africa prin
Strâmtoarea…………………………………….
3. Canalul care leagă Marea Mediterană de Marea Roşie se numeşte...............................................
3. Vânturile permanente care bat în Podișul Sahara se numesc..........................................................
5. Pe continentul Africa, în regiunea cu climă subecuatorială se dezvoltă vegetaţia de………….
SUBIECTUL III ___ __30 puncte
Pe harta de mai jos sunt marcate, cu numere de la 1 la 10, state asiatice.
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA

Scrieţi pe foaia de concurs:


a. denumirea statelor numerotate de la 1 la 10 și capitalele acestora.

b. 1. numele câmpiei aflate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu numărul 1;


2. tipul climatic dominant din țara notată, pe hartă, cu numărul 6;
3. numele unui fluviu tributar Oceanului Arctic din statul notat, pe hartă, cu numărul 5;
4. denumirea unui tip de vegetație din țara notată, pe hartă, cu numărul 5;
5. un animal reprezentativ pentru țara notată, pe hartă, cu numărul 1;
6. religia dominantă din statul notat, pe hartă, cu numărul 3;
7. numele unei aglomerări urbane de pe teritoriul statului notat, pe hartă, cu numărul 7;
8. o resursă de subsol existentă în statul notat, pe hartă, cu numărul 8;
9. denumirea celui mai important oraș cu funcție portuară din statul notat, pe hartă, cu numărul 9;
10. numele statului situat între statul marcat, pe hartă cu numărul 2 și statul marcat, pe hartă, cu
numărul 5;

SUBIECTUL IV 20 puncte

Se dă următorul text:
„Este al doilea continent ca suprafaţă şi este traversat de Ecuator, fiind dispus în cele două emisfere. Este
situat între Oceanul Indian și Oceanul Atlantic având cea mai mare înălțime în Munții Kilimanjaro și
adăpostind cel mai mare deșert al planetei…”

A. Pornind de la acest text, precizați:


1. numele continentului la care face referire textul;
2. trei fluvii care traversează acest continent;
3. altitudinea maximă înregistrată pe continent;
4. trei tipuri de climă specifice;
5. numele a două regiuni deșertice;
6. numele a două specii de animale/păsări specifice acestui continent;
7. numele a două resurse de subsol;
8. numele celei mai mari insule care aparține continentului;
9. două orașe cu peste 10 milioane de locuitori.
B. Explicați prezența celor mai adȃnci lacuri în partea de est a continentului identificat la punctul A. 1;

Se acordă 10 puncte din oficiu

Mult succes!
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA

CONCURSUL ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE


„TERRA – DE LA POVESTE LA REALITATE”,
ETAPA JUDEŢEANĂ – 4 aprilie 2015
CLASA a VII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Notă:
 Se acordă 10 puncte din oficiu;
 Se acceptă orice formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate;
 Se acceptă orice răspuns considerat corect.
SUBIECTUL I (20 puncte)
Se acordă câte 4p pentru fiecare răspuns corect :
1. c; 2. c; 3. c; 4. a; 5. d.
SUBIECTUL II (20 puncte)
Se acordă câte 4p pentru fiecare răspuns corect:
1. Ciad
2. Mozambic
3. Suez
4. Alizee
5. Savană
SUBIECTUL III (30 puncte)
Se acordă câte 1p pentru fiecare element geografic menționat corect:
a. 1. India – New Delhi b. 1. C. Indului/Gange
2. R. China– Beijing 2. Climat deșertic
3. Iran – Teheran 3. Obi/Enisei/Lena
4. Turcia – Ankara 4. Taiga/Stepa/Tundră etc
5. F. Rusa- Moscova 5. Tigru/elefantul indian etc
6. Arabia Saudita – Ar Ryadh 6. Musulmană/islamică
7. Japonia -Tokyo 7. Osaka/Kobe/Tokkaido etc.
8. Irak - Bagdad 8. Petrol/gaze naturale etc
9.Pakistan - Islamabad 9. Karachi
10. Coreea de Sud - Seul 10. Mongolia
20 puncte 10 puncte
SUBIECTUL IV _____ 20 puncte
A. Se acordă cȃte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. Numele continentului: Africa
2. Oricare trei fluvii ce traversează continentul African:Nil, Congo, Niger, Zambezi etc.
3. 5895 m;
4. Ecuatorial, subecuatorial, tropical uscat , subtropical;
5. Sahara, Kalahari, Namib, etc;
6. Leu, struțul african, girafă, zebra etc.
7. Diamante, aur, petrol, gaze naturale etc.
8. Madagascar
9. Cairo, Lagos
B. zonă tectonică/rift Est African/graben tectonic 3p