Sunteți pe pagina 1din 1

165

incubator. Mulţi apicultori introduc aici botcele lor — ori imediat după căpăcire
ori mai târziu —, pentru a se matura şi ecloziona. În mod normal incubatorul
este reglat la temperatura cuibului de puiet (35°C) şi o umiditate relativă între
50 şi 60%.

Variaţii de umiditate se pare că nu le deranjează prea mult pe mătcile care se


dezvoltă în botce. Am reuşit să aduc mătci la eclozionare deja la umiditate
relativă de 30 şi 80%. Totuşi se pare că valori sub 40% nu sunt lipsite de
pericol la şederi mai lungi în incubator. F. RUTNER (comunicare personală)
constatase că peretele celulei se usucă şi se întăreşte în acest caz şi că pupele
mor înainte de eclozionare. Însă chiar şi mânuirea celulelor care de regulă în
cuştile de eclozionare sunt aprovizionate cu miere sau şerbet de zahăr, interzic
condiţii extreme de umiditate. Când umiditatea relativă este prea mică hrana
se usucă sau se întăreşte, ceea ce poate duce la moartea, prin inaniţie a
mătcilor eclozionate. Un conţinut prea mare de vapori de apă duce la
absorbirea apei şi lichefierea hranei, mătcile năclăindu-se, putând să moară şi
în felul acesta.

Contrar situaţiei în cazul umidităţii, deja variaţii relativ mici de temperatură pot
deveni fatale pentru mătci. Atâta timp cât temperatura nu se ridică peste 37°C,
neregularităţile sunt relativ inofensive şi duc la temperaturi uşor ridicate numai
la colorări ceva mai deschise ale corpului mătcilor (atât la mătci cât şi la
lucrătoare). (MILLER, 1940; SOOSE, 1954). Mortalitatea la puietul de lucrătoare
este la temperaturi peste 37°C, în timpul stadiului de pupă, foarte ridicată -
(HIMMER, 1927; SOOSE, 1954). Dacă mai eclozionează albine, apar deseori
întârzieri. După KRESAK (1972) astfel de albine oricum trăiesc numai câteva
zile.

Sub influenţa permanentă a unor temperaturi uşor scăzute ale mediului asupra
puietului căpăcit, lucrătoarele care vor ecloziona prezintă devieri în