Sunteți pe pagina 1din 8

Stupul cu cuib

rotativ este
Utilaj de siguranţă
în apicultură
Efort mai mic, producţie mai mare, calitate mai bună.

Stupul de construcţie
special are cuibul rotativ. Este
supraetajat şi permite o intervenţie de sus şi
din spate. Magazia este separat de cuib. Cuibul se
află în partea de jos şi are 9 rame speciale rotunde
cu un diametru de 40 cm, construite în intrăgime
din material plastic cu o suprafaţă laterală pe bucată
de 12,56 dm2 Ramele rotunde se rotesc cu un ax
aflat în centrul acestora. Magaziile sunt stabile
suprapuse pe cuibul rotativ, separate de acesta cu o
gratie haneman şi prevăzute cu rame prafabricate
din material plastic. Deasupra acestora se află
spaţiu de refugiu prevăzut cu hrănitor.

Rotirea fagurilor în cuib


se asigură cu un electromotor cu
12 V. În anul 2005 stupul rotativ a primit
marele pramiu de recunoştinţă din Ungaria
pentru produse naţionale. Fiecare stup este
prevăzut cu număr propriu de fabricaţie.
OMME (asociaţia apicultorilor din unga-
ria) şi ATK (institutul de cercetării pentru
creşterea şi furajarea animalelor din unga-
ria) recomandă folosirea acestui stup în
apicultură.

Stupul rotativ poate fi foloasit deopotrivă Pentru începători reduce riscurile, în stupine
în stupine mici sau mari staţionare sau în mari uşurează munca de înbarcare în con-
pastorare. tainere şi asigură astfel deplasarea rapidă.
Stupul al cărui cuib este rotativ -o techno-
logie nouă, care asigură o productivitate
mai bună şi o creştere a producţiei mai
mare.
De ce rotim ramele?
In perioada de iernare, in lipsa puietului, rezistă numai femelele varroa. Primavara, odata cu apariţia
puietului de albine incepe să se inmulţească şi acarianul, dar ritmul este lent pină la apariţia primilor
masculi varroa(care rezulta din ouale infecundate), cu care se vor reproduce. Aceştia au nevoie după
eclozionare înca de 2-3 zile (uneori chiar şi mai mult) să se hrăneasca pe albine adulte pentru a se
maturiza în vederea reproducerii. Odată maturizat este capabil de reproducere şi in acest scop ori-
entindu-se dupa miros, patrunde in celulea cu puiet unde larva are hrana suficientă şi urmează să fie
sigilată de albine. În celula varroa patrunde sub larva, în hrana fluidă a acestea Respiră cu ajutorul ori-
ficiilor din picoarepe pe care nu le scufundă.
Acarianul varroa 1:20 000
Consumă din hrana, pină aceasta se termină. În aceata perioada, larva de albine se dezvoltă normal si
aparent este liniştit. Este interesant de observat că în faza urmatore acarianul devină agitat urmănd să
desfăsoara un ritual, într-o ordine dinainte stabilita, necesară reproducerii. Îsi stabileste locul in celulă,
apoi cu excrementele marceaza locul pe partea de sus a celulei unde se va retrage mai tîrziu. De aici
va porni să se hrănească şi tot aici îşi va depune ouăle. Dupa marcarea locului porneşte sa-şi asigure
hrana şi neputînd perfora prin inţepare membrana larvei,roade membrana asigurîndu-şi astfel o ga- ura
prin care se va hrăni în continuare din corpul larvei înpreună cu acarienii ce vor ecloziona.
La 8-16 ore după prima masă copioasă, se retrage în partea superioară a celulei, la locul marcat dinain-
tea depunerii ouălor( pe plafonul celulei). De regulă aceasta fază se desfaşuară la sfîrsitul primei zile
Organul olfactiv al varroei
a dupa sigilarea celulei. O secreţie lipicioasa reţine ouăle de varroa pe peretele celulei. Porneşte dez-
voltarea embrionară şi după 24-30 de ore se dezvoltă o larva cu 6 piciore. Larvele eclozionate se vor
hrăni tot din corpul larvei de albine prin gaura pregatită de acarianul femela. Se hrănesc des, năpărlesc deasemenea foarte des pină se
maturizează. Masculul in 6-7 zile femela în 8 zile, putinduse împerechea înca in celula sigilată. După eclozionare albinei, masculul var-
roa şi femelele varroa nedezvoltate pier. Celula de albine lucrătoare este acoperită perioada de12 zile. în aceasta perioada numărul acarie-
nilor se dublează. In aceasta scurtă pe- rioadă 1-2 femele varroa ajung la maturitate.
Cuibului rotativ-inventie a D-lui Konya Lajos - atacat parazitul tocmai aceasta perioada scurtă de reproducere.

1. Capul embrionului varroa se dezvoltă sub influenţa gravitaţiei terestre.


Dacă în perioada dezvoltării embrionare fagurele îsi schimbă poziţia, acarienii nu pot ecloziona invelişul fiind cu mult mai
gros în locul fixat de peretele celulei.
2. Excrementele parazitului ce constituie şi locul marcat pentru fixarea ouălor, sunt impraştiaţe
prin rotirea cuibului Femela incearcă să le pună la loc dar aceasta îi răpeşte mult timp
scurtînd perioada de reproducere
3. Gaura de alimentare schimbînduşi poziţia nu mai permite hranirea
Puiet varroa
acarienilor determinănd moartea lor prin Inanitie.
4. Deranjarea permanentă a perioadei de dezvoltare va înpiedica Sursă de hrană
Vatra varroei
formarea crustei chitinoase a parazitului şi la ieşire nu vor
avea sanse de viaţă.
5. Fiind deranjat in reproducere, numărul acestora va scadea simţitor
datorită mortalităţii naturale

Puiet de albine Vatra varroei

Sursă de hrană Puiet varroa


Componentele stupului cu cuib rotativ
A Capac G Cuibul stupului N Uşa pentru acces la spaţiul
B Orificiul de aerisire H Număr de identificare cuibului
C Spaţiul de refugiu prevăzut J Urdiniş O Carcasa motorului
cu hrănitor K Fund igienic de stup P Întrerupătorul electronic
D Plasa din sîrmă pentru aerisire L Cutia rotativă a cuibului Q Butonul instalaţiei electrice
E Cat pentru recolta de miere M Rama rotundă de cuib din plastic R Semnalizator LED
F Rama din plastic pentru catul S Siguranţă
de recoltă
A

B
D
C

J
K

O
R L M
P F

S
Popularea stupului

Stupul este prevăzut cu rame din plastic. Operaţiunile de ficsare şi în sîrmare a plăcilor de
ceară sunt eliminate datorita plăcilor din plastic aflate în rame, care se ceruiesc pe o parte şi
alta cu ajutorul unei role simple ce se foloseste la vopsire( timplărie). Ceara de albine folosită
în acest scop trebuie să aibe o tmeperatură constantă si pentru aceasta se va utiliza un vas cu pereţi
dubli in care apa va avea rolul de menţinere a temperaturi. Aplicarea uniformă a cerii de albine pe
cele două feţe a membranei din plasic din rame ce imită fagurele, este condiţia de baza ce asigură
clădirea celulelor de catre albina. Ceara ce se aplica pe feţele plasticului trebuie să aiba calitate garantată.
In acest scop se indică folosirea cerii provenite din descăpăcire în stupina proprie. Controlul
fagurilor clăditi este o muncă uşoa- ră de rutină necesară pentru garantarea unei producţii de calitate.
Pentru populare perioada optimă este de la mijlocul luni aprilie pina la mijlocul luni iuliei , cu roi
artficial ,cu matca imperechereată, apoi in cuibul stupului se vor întroduce ramele rtunde ce în
prealabil au fost unse cu ceară.

Colivia cu matca imperecheată se va suspenda între ramele rotunde dind posibilate


albinelor să o elibereze. Închidem uşa din spate al stupului, deschidem urdinişul,
îndepărtăm gratia haneman ce separe spaţiul de refugiu scturăm albinele în stup,
ce se va acoperi cu un material uşor. Este important ca roiul destinat pentru populare
să fie ţinut şi hrănit, în pivniţa timp de 3 zile în perioada premergătoare. Albinele în
scurt timp vor coboră în cuib lîngă matcă: Gratia haneman se va monta la loc, în spaţiul
de refugiu vom pune tava pentru hrănire, alimentînd roiul continu. Albinele vor începe
imediat cladirea fagurilor. Matca va fi eliberată din colivie cel mult în 2 zile. După o săp-
tămînă vom verifica dacă matca fost eliberată, dacă clădirea fagurilor decurge normal şi
dacă matca a început activitatea. Cînd cuibul este clădit 2/3 din volum şi albinele cară continu,
întrerupem hănirea de stimulare, punem o magazie cu rame peste curpul cuibului şi începem
rotirea acestuia. Mai tîrziu, la recolta abundenta, lărgim spaţiul de depozitare prin punerea
altor caturi. Suprapopularea nu ieste indicată în perioada de recoltă intensă. Pentru
menţinerea unui număr optim de albine in stup, vor fi scoase din cuib ramele rotunde ce
prisoses cu puiet şi albine şi vor fi întroduse în alt stup unde vor primi o botcă sau o matcă
neînperecheata.
Revizia familiei de albine; uniformizarea şi
lărgirea cuibului
Prima revizie al familiei de albina se av efectua când albinele încep activitatea continuă de zbor. Apariţia
masivă a florilor va determina dezvoltarea cuibului şi creşterea masivă a populaţiei. Existenţa ouălor în celulă
este dovada unei mătci active calitatea este oglindită de suprafaţa puietului căpăcit. La famiile unde se constată
o dezvoltare sub medie, matca trebuie înlocuit. Pe termen lung schimbarea planificată a mătcilor garantează o
producţie sigură.

În cazul cănd se constată diferenţe mari de populaţie între stup, va fi în favoarea unei recolte mai bune. În acest caz
stupul puternic are magazie plin cu albine în timp ce la cel slab deabea se văd albine în magazie. Se vor schimba
magaziile. La suprapunere, între depozit şi familia ajutată se va pune o ramă cu plasă, avânduse Grija, că
albinele din depozit să aibă cel puţin 1 kg. de miere în rame. Sau se va pune 1 kg. sirop în hrănitor in spaţiul
de de refugiu. După 3 zile plasa se va îndepărta astfel albinele se vor uni în linişte. Magazia stupului slab se
va pune la cel puternic,fără utilizarea plasei.

În perioada de dezvoltare, cuibul începe să devină neîncăpător, astfel că va fi nevoia să se pună prima
magazie, separat cu gratie haneman. Între ramele din deposit ce sînt clădite se vor pune 4 rame
pregătite pentru clădit. Se va deschide şi cuibul de unde se vor scoate 2 rame rotunde ce au ceara
închisă la culore şi în locul lor vor fi inrtoduse rame rotunde clădite sau pentru clădit. Lărgirea se va
efectua în funcţie de intensitatea culesului şi de dezvoltarea familiei. Se va acorda o atenţie deosebită să
nu scadă temperatura în stup pentru evitarea răcirii puietului. Este indicat că în timpul recoltei stupul să
funcţioneze cu două magazii de recoltă. Întotdeauna magazia de jos se va umple mai întâi şi poate fi pregătit
pentru extracţie.

Cînd în magazia de sus fagurii sunt


plini1/2 atunci cel de jos este gata pentru
extracţii. Magazia poate fi luat înde-
părtîndi albinile cu jet de aer, cu
evacuator sau scuturare. Scoaterea
recoltei nu necesită o pregătire
specială. Poate fi executat de
un lucrător instruit şi echipat
corăspunzător.
Reglarea rotirii a cuibului

După punerea primului cat pe corpul stupului trebuie pus în funcţie


sistemul de rotire al cuibului. Întrerupătorul va fi rotit spre stînga astfel
instalaţia de rotire este pusă în funcţiune pentru pregătire, apoi prin
apăsarea butonului roşu, cuibul rotativ se va mişca şi se va opri în poziţia
care permite deschiderea cuibului. Se va scoate tija de fixare devenind
posibilă scoaterea sau intoducerea ramelor rotunde în spaţiul cuibului.

Prin apăsarea din nou a butonului roşu se dă START pentru rotirea cuibului.
Acum celulele vor fi înclinate în poziţie normală. Butonul se ţine apăsat
1,2 secunde, pînă cînd lumina verde de control se stinge. După ce
cuibul rotativ a fost pregătit pentru start, întrerupătorul va fi rotit
spre dreapta activănd insalaţia pentru rotire. Cuibul activat pentru
rotire se va roti 60 grade în 6 ore. În 24 de ore se roteşte 240
grade. O rotire de 360 grade se va produce în 36 de ore.

Albinele nu sunt deranjate de mişcarea de rotire. Sub efectul


rotiri, albinele zilnic îş organizează cuibul, menajând apicultorol
de aceste lucrări. Restul de miere rămas după iernare va fi cărată în
magazie, sau în ramele laterale din cuib. În fagurii din cuib va fi
numai puiet cu excepţia celor doi faguri din margine, unde va fi depoz-
itată miere şi pastură. Aceste două rame constituie rezerva de aur a
familiei de albine şi nu seva lua niciodata. Este deosebit de important ca
tijele de fixare să fie bine asigurate deoarece în caz conrar va distruge inte-
riorul cuibului şi va omorâ albinele.

Energia electrică de 12 V este asigurată de un acumulator de care ne


vom îngriji în permanentă de tensiunea necesară, adică să nu scadă
sub 11,8 V. Se va reîncărca la nevoie. Electrolitul din baterie se va
Verifica săptămînal şi în cazul că scade nivelul scade, completarea
se va face cu apă distilată. Contactele se vor menţine întotdeauna
curate.
Avantajele stupului cu cuib rotativ
• Apicultura beneficiează de o technologie nouă cu care creşte eficacitatea producţiei
• Cu efort mai mic creşte producţia
• Siguranţă mai mare în domeniul igienei alimentare faţă de stup tradiţional
• O producţie mai sigură şi un viitor mai eficient

Stupul din lemn în timpul folosirii

 Puietul din cuib este despărţit complet de magazie


 Albinele nu pot limita depunerea ouălor de către matcă
 În ramele rotunde din cuib va fi puiet pînă la leaţul mamei
 Rotirea cuibului împiedică roitul
 Asigura dezvoltarea familiilor mai puternice
 Reduce timpul necesar de revizuire a cuibului
 Revizuirea cuibului este posibilă fără inlăturarea magaziei
 Rotirea influenţează viaţa parazitului varoa.Dezorientează hrănirea şi
înmulţirea astfel numărul acestora va scădea
 Necesită tratamente medicamentoase mai puţine deci scade posibilitatea
infestarii cu chimicale a mierii
 Eliminarea fagurilor de ceară scade pericolul de chimizare a stupului

Avantajele stupului din material plastic faţă din Stupul din lemn:

 Asigură deschiderea urdinişului în partea superioară sau în partea inferioară


 Asigură un reglaj de aerisire sigură
 Este executat din PVC spumoasă cu suprafeţe de duritate mare
 Izolaţie termică înaltă cu pierdere mică de căldură
 Pierderea de căldură din interior este mică şi nu absorbă umiditate,
nu se deformează
 Pereţi uşoare, greutate mică
 Fiabilitate lungă

Garanţia calităţi comform normativului ISO 9002 pantru fiecare se dă o declaraţie tip
EK şi CE se va dovedi că este construit comform prescripţiilor şi corăspunde din
punct de vedere sanitar şi garantează siguranţă în exploatare Garanţia pentru stupul
rotativ, produs de noi este de 18 luni încluzînd calitatea şi posibilitatea de returnare.
Poate fi pus în exploatare în stupine mici sau mari. Scade riscul investitiei. În stupinele
mari este indicată aşezarea lor în continuare deoarece din aceasta se asigură operati-
vitate pentru deplasare în zonele de recoltă.

H-1144 Budapest Remény u. 42/a


Tel: (+36) 1 38-38-138, (+36) 30 44-55-555, Fax: (+36) 1 38-38-004
anivet@anivet.hu • www.anivet.hu