Sunteți pe pagina 1din 2

Conţinutul portofoliului de evaluare

pentru fiecare cursant

Portofololiul fiecărui cursant trebuie să conţină o abordare a 2-3


teme din cele redate mai jos:
1. Management general
2. Politicile şi sistemele de sănătate
3. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
4. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de
sănătate
5. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate
6. Spitalul ca organizaţie
7. Managementul serviciilor terţiale de sănătate
8. Noţiuni de drept medical
9. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate
10. Asociaţii profesionale, Codul de etică şi deontologie profesionale,
asociaţii sindicale.

Structura lui:
 Maxim 10 pagini scrise în WORD, cu Times New Roman, caracter
14.
 Pagină de început cu numele şi prenumele cursantului, denumire
modul, profesor, anul redactării portofoliului, localitatea. Pagina a
doua va fi un cuprins al portofoliului. Următoarele pagini abordări ale
temelor supuse dezbaterii. Ultima pagina bibliografia - surse de
inspirare pentru prezentarea temelor alese de dumneavoastră.
 Se vor utiliza elemente de grafică, modele, aplicaţii TIC
 Se va nota originalitatea în abordare a temelor .
Exemplu pagina 1

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLOBOZIA

PORTOFOLIU LA
MODULUL
PRINCIPII DE
MANAGEMENT ŞI
LEGISLAŢIE

CURSANT,
......................

EVALUATOR,
PROF. FRUNZĂ MARIANA-NICOLETA