Sunteți pe pagina 1din 4

GRUPA 1

PREDICATUL
05.10.2017

1. Completaţi spaţiile punctate:


Predicatul este......................................................care arată....................... Răspunde la
întrebarea..............................și se exprimă prin......................................................

2.Subliniaţi predicatele din din textul de mai jos:


Într-o zi, Mihai ieşi în grădină. Deodată, văzu pe cer un vultur. Acesta privea din înălţimi întregul
pământ. Mihai se gândi la aviatori. Îi plăceau avioanele.Va deveni şi el aviator.

3.Alcătuiţi enunţuri în care predicatul să se afle:


a)La începutul enunţului
............................................................
b)La sfârşitul enunţului
............................................................
c)În interiorul enunţului
............................................................
4. Marchează cu ,, x’’ gruparea care conţine numai predicate:
 floare, citeşte, el, caută, trei
 soseşte, colorează, geantă, patru
 mănâncă, scrie, aude, dărâmă, pictează
 măreşte ,soare, coboară, mare, soseşte
GRUPA 2
SUBIECTUL
05.10.2017

1. Completaţi spaţiile punctate:


Subiectul este partea..........................care arată............acțiunea exprimată de predicat.
Răspunde la întrebările : ....................?, ...................?.
2. Subliniază cu o linie subiectele simple și cu două linii subiectele multiple:
a) Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăț călare!
Vântul șuieră prin hornuri răspândind înfiorare.
Boii rag, caii rânchează, câinii latră la un loc,
Omul, trist, cade pe gânduri și s-apropie de foc.
(Vasile Alecsandri- Sfârșit de toamnă)
b) Și toamna și iarna coboară-amândouă.
( George Bacovia- Moină)
3. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi completează tabelul , astfel încât în coloana A să se afle
subiectele a căror analiză se găsește în coloana B:
Baloanele se-nalță, se-nalță și ne ridică-n sus ca într-o balanță. În jurul nostru vom auzi cum răsar
stelele, cu un fâșâit ușor....Luna se va face tot mai mare, și la urmă ne va răsări exact sub picioare.
( Marin Sorescu- La ce latră Grivei?)

A B
Substantiv comun, gen neutru, nr. plural, articulat cu articolul hotarat le
Substativ comun, gen feminin, nr. plural, articulat cu articolul hotarât le
Substantiv comun, gen feminin, articulat cu articolul hotărât a

4. Numerotează versurile în ordine corectă, având în vedere următoarele observații: 


 Primul vers conține un subiect exprimat printr-un substantiv comun;
 Al treilea și ultimul vers conțin subiecte subînțelese.
Ieri, la prânz mi s-a urcat
Pe picioare pentru căci
De pe vișinul uscat,
O furnică mică, mică,
Dar înfiptă, va să zică,
Mi le-a luat drept niște crăci.
(Tudor Arghezi – O furnică)
GRUPA 3
ATRIBUTUL
05.10.2017

1. Completaţi spaţiile punctate:


Atributul este.....................................care determină ............................sau un ..........................al
acestuia.

2. Adăugați pe lângă fiecare dintre substantivele de mai jos câte un atribut:


Florile din grădină răspândeau mirosul prin aerul nopții.

3. Subliniază atributele din textul de mai jos:


În liniștea dimineții se auzea ca-n vis vuietul înăbușit și slab al morilor. Bătrânul trase adânc din
lulea, oftând greu , apoi pufăi, și fumul de tutun i se împrăștie ca o cunună în jurul feței lui brăzdate și
melancolice.

4. Alege din dreptunghiul de mai jos cuvintele potrivite pentru a reface un proverb. Subliniază
atributele!
mare Ziua bună
De
răstoarnă
dimineață

De aur
sapă
buturuga carul
mică

Proverbul: ............................................................................................................................................................
GRUPA 4
COMPLEMENTUL
05.10.2017

1. Completaţi spaţiile punctate:


Complementul este……....................................................................……..

2. Subliniază complementele din textul următor:


La cercul de informatică, Alexandru, Dino şi Bobiță au învăţat un joc nou. Pe copii îi
încântă calculatorul şi vor cumpăra un program performant.

3. Completați spațiile libere cu complementele care răspund la întrebările indicate între


paranteze:

a) Leul se întinse………..............( cum?)și căscă ….......................…..( cum?), privind


……….........................( unde?) fără prea mult interes.

b) .............................( când?) am obsevat că au sosit rândunelele și m-am


bucurat…..........................…( cum?).

4. Alegeți forma corectă a complementelor din enunțurile următoare:

a) M-a amenințat ca mă spune la mama/ mamei.


b) Toți stiau că lui Ioana/ Ioanei îi place muzica rock.
c) Fumatul dăuneaza tuturor oamenilor/ la toți oamenii.
d) Le-am destăinuit la toți/ tuturor pasiunea mea pentru înot.

S-ar putea să vă placă și