Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte inginerie de rezervor

1. Evoluția unui zăcământ de petrol și gaze.


2. Definiția zăcământului de hidrocarburi a. dpdv tehnico-economic b. geologic.
3. Porozitatea.
4. Permeabilitatea.
5. Saturația în fluide.
6. Vâscozitatea.
7. Relația dintre saturația în fluide și permeabilitate.
8. Compresivitatea rocilor colectoare.
9. Proprietățile petrolului și ale gazelor.
10. Factorul de volum al țițeiului.
11. Factorul de volum al gazelor.
12. Factorul Z.
13. Clasificarea “Carpatica” a petrolului brut.
14. Parametrii principali de zăcământ.
15. Probarea industrială a sondelor.
16. Analiza probei de producție și rezultate obținute
17. Clasificarea zăcămintelor de hidrocarburi după diagrama de comportare a sistemelor
multicomponente
18. Exemple de zăcăminte de petrol și gaze.
19. Energia zăcămintelor de petrol și gaze.
20. Metode de exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze.
21. Exploatarea zăcămintelor de petrol cu cap primar de gaze.
22. Exploatarea zăcămintelor de petrol în “gaz-lift”.
23. Exploatarea în pompă a zăcămintelor.
24. Metode terțiare de exploatare a zăcămintelor de petrol.
25. Amplasarea sondelor de exploatare petrol + gaze
26. Analiza nodală
27. Calcularea rezervelor de petrol și gaze. Metode.
28. Calculul rezervelor de petrol prin metoda volumetrică
29. Calculul rezervelor de gaze prin metoda volumetrică.
30. Calculul rezervelor de petrol prin metoda bilanțului material.
Subiecte EPPBS

1. Evaluarea rocilor sursă de hidrocarburi. Definiția TOC.


2. Compoziția rocilor sursă de hidrocarburi. Fracția minerală. Fracția organică. EOM.
3. Kerogenul.
4. Identificarea rocilor sursă. Metode.
5. Reflectanța vitrinitului.
6. Culoarea palinomorfelor.
7. Piroliza. Tipurile de piroliză.
8. Piroliza rock-eval.
9. Parametrii pirolizei rock-eval. Indicele de hidrogen.
10. Caracterizarea rocilor sursă după indicele de productivitate.
11. Analiza fission tracks. AFTA.
12. Rezonanța spinului de electron.
13. CPI. Carbon preference Index.
14. Noțiunea de bazin petrolifer și gazeifer.
15. Sisteme petroliere și play-uri.
16. Noțiunea de zăcământ de petrol.
17. Determinarea tipului genetic de gaze după izotopi.
18. Modelarea generării hidrocarburilor.
19. Calcularea cantității de petrol generate de rocile sursă.

Din cartea “Explorarea zăcămintelor de hidrocarburi – partea a doua” de C. Pene

20. Metoda rației de transformare a kerogenului (de la piroliză - )


21. Metoda potențialului cumulativ de petrol
22. Metoda indicelui de generare a petrolului
23. Metoda rezervei medii pe structură
24. Metoda fractalului parabolic
25. Metoda genetică comparativă