Sunteți pe pagina 1din 314

Despre închinare

1. Actul şi Obiectul Închinării.


Sunt câteva ingrediente care compun închinarea. Un element este admiraţia. Nu ne putem închina
fără să nu admirăm. Un alt element este onoarea. Apoi este fascinarea. Ne închinăm doar faţă de ce suntem
fascinaţi. Insă, ÎNCHINAREA trebuie să înceapă cu an alt element şi anume: dragostea. Nu ne putem închina
fără să avem dragoste.
Obiectul închinării este Dumnezeu. Exista un pericolul de a veni la biserică pentru a ne linişti
sufletele şi pentru a ne „încărca bateriile spirituale”! principalul obiectiv al participării la biserică nu este
relaxarea noastră, ci este oferirea închinării faţă de Dumnezeu. Actul închinării aduce sănătate lumii
noastre. Acolo unde nu este închinare este haos, dezacord. Sentimentul de sublim nu înseamă închinare.
Poţi fi impresionat de ceva sublim şi să nu fie închinare.
Natura noastră şi natura lui Dumnezeu trebuie să fie în armonie pentru ca puterea lui Dumnezeu să
opereze în noi.Trebuie să ne închinăm Domnului în fiecare zi pentru a ne putea închina Duminica. Nu este
nevoie să fi în biserică pentru a te închina lui Dumnezeu. Tot ce este în noi trebuie să se închine lui
Dumnezeu. Gândurile noastre trebuie să fie curate. Dumnezeu nu poate locui în gâdurile noastre murdare.
2. Închinarea.
Atenţie! ”Nici o închinare nu Îi este în întregime plăcută lui Dumnezeu atâta timp cât este în mine
ceva ce-I displace Lui”.
ÎNCHINAREA înseamnă a simţi în inimă şi a exprima într-o manieră corespunzătoare un sentiment
de veneraţie, care ne smereşte şi ne încântă în acelaşi timp. Închinarea este imperativul moral al creştinului
şi totuşi ea este giuvaerul lipsă din cercurile evanghelice. Închinarea este o atitudine interioară, nu una
fizică; este o stare a minţii şi un act susţinut. Închinarea este o artă aproape uitată în zilele noastre. În
închinare se disting câteva elemente dintre care dragostea, admiraţia, uimirea şi adorarea. A.W. Tozer
3. Închinarea care nu este plăcută.
Nu ne închinăm lui Dumnezeu aşa cum trebuie dacă ne-am compartimentat viaţa. Nu putem aduce
o închinare care să-I fie plăcută dacă ştiu că am în viaţa mea lucruri care îi displac Lui. Nu orice închinare
este primită de Dumnezeu. Nu te poţi închina după bunul plac. Închinarea trebuie să se facă în Duhul şi prin
Duhul. „Veghează ca nu cumva să existe un punct, o oră, un loc sau o zi care să nu fie consacrate şi date lui
Dumnezeu. Atunci te vei închina lui Dumnezeu – şi El va primi închinarea!”
Nepăsarea şi lenea spirituală este extrem de periculoasă pentru viaţa unui creştin. Victoriile nu se
câştigă stând în fotolii. „dacă vrem să progresăm din punct de vedere spiritual, trebuie să ne punem pe noi
înşine deoparte pentru lucrurile lui Dumnezeu şi să ne concentrăm asupra lor, într-atâta, încât să dăm la o
parte o mie de alte lucruri pe care omul lumesc le consideră importante.”.
4. Prezenţa lui Dumnezeu.
Începutul închinării este să ai o încredere absolută în Dumnezeu. Nu este închinare autentică cea
care nu este practicată în fiecare zi! Creştinismul la modă astăzi este mulţumit cu posesiunile lui de drept şi
cei mai mulţi nu sunt deranjaţi de absenţa experienţei personale.

1
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
Adevărata teamă de Dumnezeu este un lucru frumos, pentru că ea înseamnă închinare, dragoste,
veneraţie.
Dumnezeu vrea închinători înainte de lucrători. Dumnezeu îşi doreşte o stare lipsită de formalitate,
pentru că Dumnezeu a devenit un prieten pe care îl respectăm. Un prieten în prezenţa căruia poţi să taci un
timp îndelungat, dar un prieten care îţi cere veneraţie şi teamă. „Nici un om care Îl cunoaşte îndeaproape
nu poate fi uşuratic în prezenţa Lui”.
5. Adorarea.
Atâta timp cât închinătorul este preocupat cu sine însuşi şi cu bunul lui mers, el este un bebeluş. Noi
începem să creştem când închinarea noastră trece de la faza de mulţumiri la cea de admiraţie. Suntem
provocaţi şi la o reverenţă nu forţată de vorbirile afectate sau de ferestrele frumoase. O reverenţă care
este provocată de privirea feţei lui Dumnezeu.
Dumnezeu doreşte să ne ducă tot mai aproape de El. El vrea să cultive în noi adorarea, iar calea spre
o cunoaştere mai adâncă a lui Dumnezeu trece prin încecări şi renunţări.
6. Cântările.
Cântările s-au născut din acest sentiment de admiraţie şi fascinaţie din inimile oamenilor.
Cântarea este dulce, având în ea dorul fierbinte după Dumnezeu, acel Dumnezeu pe care, în timp ce-L caută,
cântăreţul ştie că deja L-a găsit.
7. Citate despre închinare.
Richard Foster - "Inchinarea începe în asteptare sfânta si se termină în supunere sfânta. Supunerea sfintilor
salvează inchinarea de la a deveni un somnifer, o evadare din nevoile urgente ale vietii moderne."
Graham Truscott - "Când oamenii lui Dumnezeu încep să-L laude şi sa se inchine Lui folosind metodele
biblice pe care El le-a oferit, puterea si prezenta Lui vin in mijlocul lor într-o măsură şi mai mare."
AW Tozer - "Fără inchinare, ne indreptam spre nefericire."
Jack Hayford - "Inchinarea il transforma pe inchinator în imaginea Celui caruia i se inchina"
Lamar Boschman - " Când ma inchin, as prefera ca inima sa-mi fie fără cuvinte decât cuvintele fără inimă."
Graham Kendrick - "Inchinarea este în primul rând pentru beneficiul Său, nu al nostru, deşi este minunat sa
descoperi că, in timp ce suntem placuti Domnului, noi intrăm în ceea ce poate deveni pentru noi una dintre
cele mai bogate şi mai prielnice experienţe din viaţa noastra."
N. McMinn - "Intreaga noastra fiinta launtrica este conceputa ca fiind un instrument de laudă. Tot asa cum
un creator de vioara proiectează un instrument pentru a produce rezultate maxime estetic, tot asa
Dumnezeu a croit corpurile noastre, sufletele şi duhurile noastre astfel incat atunci cand folosim limbajul
trupului pentru a exprima lauda, ceea ce este inauntru devine vizibil."

2
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
~CUPRINS~
Song no. page Song no. page
A 42. Când sunt căzut (Tu ma înalți) |C| …... 48
1. A Ta este slava |E|…………………………..…. 7 43. Cânt Domnului |G| ……………………….…. 49
2. Aceasta mi-e dorinţa |E|……………………. 8 44. Cânt iubirea Ta, Isus |E| ………………..…. 50
3. Acum când încă se mai poate |G|…….... 9 45. Cât de bine mă simt |D| …………………... 51
4. Ai deschis cerul Tău |A| ...................... 10 46. Către Tine strig |G| ………………………….. 52
5. Ai fost răstignit |E| ………………………..... 11 47. Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău |E|... 53
6. Ai platit un preţ (Voia Ta) |G| ………..… 12 48. Ce mare eşti Tu |D| ……………………..…… 54
7. Aici Te aștept azi |E| ……………..……..… 13 49. Ce pot s-aduc (Două mâini) |E| ….…..… 55
8. Al meu Domn (Ai trăit) |D| ………………. 14 50. Ce prieten am găsit |C|……………….……. 56
9. Al Tău e sufletul meu |C| …………….…. 15 51. Cerul declară gloria Lui |G| ……….…….. 57
10. Aleg să Te urmez |A| ………………….…. 16 52. Chiar dacă ochii (Tu ești aici) |D| .……. 58
11. Aleluia |G| ………………………………….….. 17 53. Cinste, onoare, |A| …………………….……. 59
12. Aleluia (Ți-ai arătat puterea) |E| ….…. 18 54. Condu pasii mei |C| ………………….……. 60
13. Am ales pe Domnul Isus |G| ……….….. 19 55. Cred în Dumnezeu ca Tată |C| ….…….. 61
14. Am lăsat în urmă lumea |C| ……….….. 20 56. Cred ce nu pot vedea |C| ………….…….. 62
15. Am privit cândva la cruce |Am|….…… 21 57. Credincios |D| …………………………….….. 63
16. Am uitat Isuse(Doamne-ai milă) |Dm| 22 58. Credința mea (Cred în Tine) |G| ………. 64
17. Ascultă Doamne, lauda mea |C|……... 23 59. Cu Tine-n gând (Numai Tu) |G|………... 65
18. Astăzi cânt voios(El e fântâna) |C| ….. 24 60. Cu tot ce este-n mine |E|…………….……. 66
19. Astăzi mă-nchin Domnului |D| ……….. 25 61. Cu-ndurare El m-a ridicat |D| …….….… 67
20. Astăzi Te rog, Doamne |C| …………….. 26 62. Cum dorește un cerb |C| …………….….. 68
21. Astăzi vin la Tine |E| ………………………. 27 D
22. Astăzi vin bunule Tată |D| ……………… 28 63. Dacă într-o zi (În Tine) |D| ……………..... 69
23. Aș vrea să fiu (Nimic n-aș fii) |C| …….. 29 64. Dacă stai sub ocrotirea |G| ………….…. 70
24. Aş vrea să număr clipele |F| …………… 30 65. Dacă sufletul ți-e apăsat |E| ……………. 71
25. Aș vrea să Te cunosc |D|…………………. 31 66. Dați slavă Lui (În veci) |G| …………….... 72
26. Atâtea-n lume (În nimeni altul) |A| …. 32 67. De ce să privești (Alternative) |Em| .... 73
27. Azi Domnul e Păstorul meu|D| ........... 33 68. De la capăt de pământ |E| …………….... 74
28. Azi prietene (Căci toate-s) |G| ………… 34 69. De eşti căzut (Dumnezeu va lucra)|G|. 75
29. Azi privesc (Cum aș putea) |C| ………... 35 70. De nu poți să plătești |A| ……………...... 76
B 71. De suferința ți-e mare |Cm|……………… 77
30. Binecuvântat să fii Tu |D| ………………. 36 72. De Tine Doamne, îmi amintesc |C#m| 78
31. Binecuvântați sunt acei |D| …………….. 37 73. Deseori aş vrea (Doar Tu vezi) |A| …… 79
C 74. Destinul tău e să învingi |D| ................ 80
32. Ca o cetate |E| ……………………………..… 38 75. Din adâncimi (Reînnoire) |Gm>G| ...… 81
33. Calea, adevărul, viața |A| ……………….. 39 76. Din adâncul inimii |C| ………………….….. 82
34. Când îmi vine ceasul, plec |C| …………. 40 77. Din al mării adânc|Dm|………………….… 83
35. Când înca nu eram (Cuiele) |F| ……….. 41 78. Din dragoste (Tot ce îmi doresc)|G|….. 84
36. Când în zare se iveşte |Em| …………….. 42 79. Din zori de zi și pân’ la apus |A| ……... 85
37. Când lupta-i aproape |Em| ……………… 43 80. Doamne, astazi eu la Tine vin |C|….…. 86
38. Când mă aflu-n prezența Ta |E| …….. 44 81. Doamne, candelă pe calea mea |D|.… 87
39. Când pe-al vieții drum |A| ……………... 45 82. Doamne, dă-ne ‘nțelepciune |D| ........ 88
40. Când privesc bolta ‘nstelată |C| ……... 46 83. Doamne, fă-mi inima |C| ……………….… 89
41. Când spre Tine îmi întorc |C| ….………. 47 84. Doamne Isuse (Vin la cruce) |E| ……..… 90

3
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
85. Doamne-mi pari îndepărtat |G| ….….. 91 130. Faţa Ta, o, Doamne-o căutăm|G| ..… 136
86. Doamne, știm |D| ............................... 92 131. Fă-mă pur şi fără vină |C| ……………… 137
87. Doamne, Tu eşti Stânca |E| …………..… 93 132. Fii a mea lumină |D| …………………….. 138
88. Doamne, Numele-Ți înalț |G| ………..… 94 133. Fii Tu Calea mea |D|……………………….. 139
89. Doamne-Ți aducem închinare |G|…….. 95 134. Fii binecuvântat! |A| ........................ 140
90. Doamne, Tu ești Dumnezeu |D| ……... 96 135. Frica o las (Tot ce vreau ești Tu)|D|.. 141
91. Doamne, astăzi vin |G| …………………... 97 G
92. Doamne, mai vreau rusalii |G| ……..… 98 136. Genunchiu-mi plec |E| ……….………..… 142
93. Doamne, Te laud (Laudă Regelui)|Em| 99 H
94. Doamne, Tu eşti a mea putere |D| … 100 137. Hai, vino acum |D| ………………….……. 143
95. Doamne, vin ‘naintea Ta |G| …………. 101 138. Haideți să cântam |G| …………….……. 144
96. Doamne, vreau să mă închin |E| .…... 102 139. Haina grea cea de păcat |E| …………. 145
97. Domn al veşniciei |G| …………………… 103 I
98. Domn minunat |G| ……………………..… 104 140. Iată-mă (Domnul meu) |Em| ........... 146
99. Domnu-I bun orișicând |D| …………… 105 141. Îmi pare rău (În prezența Ta) |D| .…. 147
100. Domnul e lumina |C#m| ……………..… 106 142. Îmi pun viaţa (Isus Tu eşti calea)|G|.. 148
101. Domnul este Păstorul meu |D| ……… 107 143. Îmi ridic ochii-n spre ceruri |D| ……… 149
102. Domnul în ceruri domnește |C| ......... 108 144. Împărat, Rege al gloriei |G| ……….…. 150
103. Domnul ne-a creat |G|………………….… 109 145. În brațul Tău |D| ………………………….… 151
104. Domnul stă tot aşteptând |G| …….…. 110 146. În Domnul am salvare |C| …………….. 152
105. Domnul va lucra |G|.......................... 111 147. În faţa tronului de sus |D| ………….… 153
106. Domnul vieții|G| ……………….…….…….. 112 148. În orice suflet (Poartă-ţi lumina) |A|. 154
E 149. În prezența Ta, o, Doamne |A|……….. 155
107. E bucurie-n Christos |G| ………………… 113 150. În vânt un glas (Da mă‐ncred)|D| ….. 156
108. E mult prea scumpă |D| …………….…. 114 151. Înalț vocea mea|F| ............................ 157
109. E noapte (Vreau s-alerg) |C| ………….. 115 152. Îngenunchiat aștept |D| …………….…. 158
110. El este Domn|E| …………………………….. 116 153. Inima mea tânjeşte |C| ……………….… 159
111. El este Domnul Cel vrednic |G| ………. 117 154. Inima mea vrea să-Ţi cânte |A| ……… 160
112. El-Șadai, El-Șadai |Dm| ………………….. 118 155. În noaptea grea (Copleșit) |D| ……..… 161
113. Eram pierdut (Viața mea)|A| …………. 119 156. Într-un loc linșitit și-ascuns|G| ………. 162
114. Este doar o Cale |E| ……………………….. 120 157. Învaţă-mă mereu|C| ……………………… 163
115. Este oare iertare |Am| ………………….. 121 158. Isus eu Te iubesc mai mult|Em| …….. 164
116. Este un loc plin de har și pace |D|…… 122 159. Isus, fii Tu centrul |D| ……………………. 165
117. Este-un vânt ce-adie |C|.................... 123 160. Isus mă-nchin numai Ţie |A| ……….. 166
118. Ești Domnul meu|C| ………………………. 124 161. Isus pe cruce a murit |Am| …………… 167
119. Eşti Dumnezeu izbăvitor |C| ………….. 125 162. Isus speranţa lumii |G| …………….….. 168
120. Ești mai presus și mai întâi |G| ……… 126 163. Isus, vreau să merg |A| …………….…. 169
121. Ești măreț în acest loc |D| .………….…. 127 164. Isuse, Tu ai lăsat (Glorie Ție) |G| .….. 170
122. Ești Suveranul ”Eu sunt” |D| ……….…. 128 165. Îți dau inima mea |E| ……………….…. 171
123. Eu mă-ndrept spre cer |E|.. ……….…… 129 166. Iubirea Ta mă-nalță (Aleluia) |E| .…. 172
124. Eu nu mă tem (Ps.23) |A| ………….….. 130 167. Iubirea-adâncă-a Tatălui |D| .…….… 173
125. Eu nu Te cunoşteam |F| ………………… 131 J
126. Eu stau și aștept |D| ……………………… 132 168. Jos la picioarele-Ți |A| ………………….. 174
127. Eu Te laud (Vreau să mă închin) |E|.. 133 L
128. Există dupa moarte o veșnicie|Am|… 134 169. La crucea de la Golgota|E| ……………. 175
F 170. Lângă Tine vreau |G|. ……………………. 176
129. Facă-mi-se-ntotdeauna |C| …………… 135 171. Lumea e-n întuneric (Vom purta)|E|. 177

4
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
172. Lumina lumii |E| ……………………………. 178 215. Pleacă-ți genunchii |A| ………………..… 221
M 216. Plecă-Ți urechea, Doamne |E| ……….. 222
173. Mă credeam pierdut |D| ……………….. 179 217. Poate eşti iubit(Mai mult ca orice)|F| 223
174. Mă înveți |C| ………………………………... 180 218. Poporul Tău declară|E| ..................... 224
175. Mă regăsesc atât de uimit |D| ………. 181 219. Pot să spun doar că (Zi de zi) |D| …... 225
176. Mărturisim acum |G| …………………….. 182 220. Poti să îţi declari iubirea|C| …………… 226
177. Mâinile ridicăm |C| …………………….… 183 221. Printre noi Christos a venit |A| …….… 227
178. Meriți toată lauda |G| ………………….. 184 222. Privesc la Domnul slavei (Osana) |E|. 228
179. Mi-am pus nădejdea |C| ................... 185 223. Privind la munți|E| ………………………... 229
180. Mult aș vrea ca să ajung |E| ………….. 186 224. Pune Doamne, dragoste |D| ………….. 230
181. Muzica-ncetat |D| ............................ 187 R
N 225. Rămâi pe-a cerului cărare |E| ….…….. 231
182. Ne plecăm |D| ………………………………. 188 226. Rătăceam în pustiu |C| ………….……… 232
183. Ne sfătuieşti şi ne-nveţi |E| ............... 189 227. Rege și rob smerit |C| ……………….…… 233
184. Nici soarele pe cer |E| ……………….…... 190 228. Renunțând la gândurile mele|D|....... 234
185. Nimeni nu-i ca Tine |G| …………….……. 191 229. Ridic spre Tine, Doamne, mâinile|G|. 235
186. Nu este munte prea-nalt |G| …….…… 192 S
187. Nu-i nimeni ca Tine |A| ……………..…… 193 230. S-a isprăvit (Dar El era străpuns)|A|.. 236
188. Nu mai e mult (Dar ne-ai promis)|C|. 194 231. Să nu-mi pierd dragostea |E| ……….. 237
189. Nu pot percepe (Vreau o lume)|G|…. 195 232. Să venim, să ne-nchinăm |D| …………. 238
190. Nu prin număr vom învinge |E| …….. 196 233. Se cuvine să Te laud |G| ………………... 239
191. Nu știu ce să-Ți spun |E| ................... 197 234. Semnele se împlinesc |E| …………….…. 240
192. Nu suntem întâmplători |G| ………..… 198 235. Se-ntâmplă să nu înțeleg|G|……….….. 241
193. Nu uita cuvintele (La Golgota)|Em|… 199 236. Sfânt ești, Doamne |A| ……………….…. 242
194. Nu vreau să fiu îngrijorat |G|. ……….. 200 237. Sfânt ești, Doamne (Prinț al Păcii)|E| 243
195. Numai prin har |C| ………………………... 201 238. Sfânt ești, Sfânt ești,Domnul meu|A| 244
196. Numai Tu, Doamne |C| …………………. 202 239. Sfânt mereu|E|.................................. 245
197. Numele Tău (Isus, Isus)|C| ................ 203 240. Sfârșitul veacului trăim |G| …………… 246
O 241. Spală-mi Doamne, gândul |G| .......... 247
198. O inimă curată Doamne |C| .……….… 204 242. Speranța mea e în Isus |D| ……………. 248
199. O lume întreagă |E| …………………….… 205 243. Splendoare de ‘mpărat |G| ………….. 249
200. O schimbare |G| ……………………………. 206 244. Spre mine (Prin încercări)|D| ………… 250
201. O, Tu ești Dumnezeu |D| ……………….. 207 245. Stau din nou |D| …………………………… 251
202. O, vino iarăși între noi |D| ……………. 208 246. Stau și mă gândesc |Em| …………….… 252
203. Oceanele ascund ceva |E| ……………… 209 247. Știu că Isus m-a salvat |E| ………….… 253
204. Orice om pribegeşte|E| …………………. 210 248. Știu că Tu nu vrei nici jertfe |G| ….… 254
205. Osana (Tu ești Rege şi Domn) |G|…... 211 249. Strigă la Nord și la Sud|E|.................. 255
P 250. Sufletul meu îl înalț spre Tine |D| ..… 256
206. Până nu demult în viaţa mea|C| ....... 212 251. Sunt frânt, eu cad |G| ……………….…. 257
207. Pacea crucii Tale|C| .......................... 213 252. Sunt iertat (Ce dragoste) |E| ……….… 258
208. Pe cine am eu Doamne? |G| …………. 214 253. Sunt peregrin fără de țară |Dm| …… 259
209. Pe genunchi în închinare|A| ……….…. 215 254. Sunt străjerul care strigă |C| ………. 260
210. Pe Tine, Doamne, Te lăudăm |A| ..… 216 255. Ştiind că vine un calvar |G| ………….. 261
211. Pentru noi s-a ivit mântuirea|D| …… 217 T
212. Peste munte e-un râu ce curge|D| … 218 256. Tata, noi vrem |D| ……………………….. 262
213. Peste ‘ntreg Pământ |G| ………….…… 219 257. Te prind fiori (Și tu nu știi)|Am|…….. 263
214. Peste-ntreaga cetate |G| …………….... 220 258. Te voi lăuda, Domnul meu|Em| …… 264

5
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
259. Te-aștept Isuse |Am| …………………..… 265 285. Un Tron înalt |E| ………………………….. 291
260. Ţie-Ţi dau îţi dau |G|………………………. 266 286. Unde-aş putea |D| ............................ 292
261. Ține-mă în Mâna Ta |C| ………………… 267 287. Unde pot găsi(Izvorul nesecat)|C|….. 293
262. Tot ce-n lume ne încântâ |A| ……….… 268 288. Unii spun (Tu ești bun) |G| ............... 294
263. Tot mai mult |F| ……………………………. 269 V
264. Toți avem nevoie |G| ……………………. 270 289. Va veni o zi (Ce minune va fi) |D| ...... 295
265. Totu-i goană după vânt |C| …………... 271 290. Venim cu toți (Nu este Nume) |E| ..... 296
266. Trăim vremi de har ca Ilie |G|……….… 272 291. Venim în a Ta prezenţă |D| …………… 297
267. Trăiesc acum (Eu știu c-ai înviat)|D|.. 273 292. Venit din cer un Copil |D| ……………… 298
268. Trăiești în adâncul meu|G|……………… 274 293. Viața mea |E| ……………………………….. 299
269. Tristă mi-e inima(Mări se despart|A| 275 294. Viața mea Ți-o dăruiesc |D| .............. 300
270. Tu ești Creatorul Universului |E| ….… 276 295. Viața-i o comoară |G| …………………… 301
271. Tu ești Domn în Ceruri|G|…………….…. 277 296. Viaţa şi mişcarea|E| ……………………… 302
272. Tu ești drept (Speranța mea) |D|….… 278 297. Vin așa cum sunt (Eu vin) |C| ………… 303
273. Tu ești izvorul vieții mele |G| ………… 279 298. Vin azi înaintea Ta |D| ...................... 304
274. Tu eşti lumina |E| …………………………. 280 299. Vine o zi (Ce sărbătoare) |E| ............. 305
275. Tu ești plin de-ndurare |C| ................ 281 300. Voi slăvi pe Mielul Gloriei |D| ........... 306
276. Tu ești Sfânt |E| ………………………….… 282 301. Voi veni cu bucurie |C| ………………….. 307
277. Tu ești scăparea mea |Am| ………….… 283 302. Vreau să mă gândesc|E|………………… 308
278. Tu ești veșnic Împărat |G| …………..… 284 303. Vreau să spună cel ce-i slab |C| ........ 309
279. Tu mă cercetezi (Eu Te laud) |G| ….… 285 304. Vreau şi azi (Iubirea Tatălui) |D|….… 310
280. Tu-mi eşti refugiul |D| ………………….. 286 305. Vrednic eşti Tu, Miel de jertfă|D|……. 311
U 306. Vroiam să mă apropii (Am Ales)|C|… 312
281. Uimit de atata bogație |G| ………….… 287 Z
282. Un cântec de laudă |E| ……………….… 288 307. Ziceam că voi muri cu El |E|…………… 313
283. Un simplu cântec eu Îți cânt |E| ….…. 289 308. Zi de zi din fântâna mântuirii |Bm| … 314
284. Un suflet bun (De ziua ta) |A| ……..… 290

6
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
1| A Ta este slava key » E
HillsongAustralia, Joel Houston - Yours Is The Kingdom

A Ta este slava și puterea


Şi gloria este a Ta,
Cerul, Pământul se închină-n faţa Ta.

Eşti vrednic de cinste și de laudă,


Eşti vrednic să fii lăudat
Numele Tău să fie-n veci glorificat.

Rege şi Domn, Universul e al Tău


Veşnic Dumnezeu, Tu eşti minunat, Tu eşti minunat.

Ţie vrem să-Ţi cântăm, să ne-nchinăm


Domn al slavei Tu în veci vei domni
Vei stăpâni peste noi
Toată gloria e a Ta
Toata gloria în veci de veci, e a Ta.

7
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
2| Aceasta mi-e dorinţa key » E
Hillsong Australia - This is my desire

Aceasta mi-e dorinţa să Te onorez


Cu-ntreaga mea fiinţă să Te slăvesc
Cu tot ce e în mine Te preamăresc
Căci tot ce am Isuse Îţi dăruiesc

Doamne-Ţi dau inima


Şi-Ţi dau sufletul
Pentru Tine eu trăiesc
Chiar suflarea ce-o am
Ţie azi Ţi-o dăruiesc
Fă-n mine voia Ta.

8
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
3| Acum când încă se mai poate key » G
Simina

1/Acum când încă se mai poate, lucrează frate cu folos


Căci nu-i mai preţios din toate decât ce faci pentru Hristos
Cât încă ai suflare-n tine, mai poţi ofrande să-I aduci
Dar s-ar putea ziua de mâine, amicul meu să n-o apuci.

Fă-ţi timp pentru El, fă-ţi timp pentru Cer


Din toate aceasta-i mai presus.
Fă-ţi timp să iubeşti, fă-ţi timp să te jertfeşti
Fă-ţi timp frate pentru Isus!

2/Fă-ţi timp pentru acei ce-n lume, aleargă din rău spre mai rău
Nu obosi ci spune, spune de dragostea lui Dumnezeu.
Fă-ţi timp şi mergi fără cârtire, la patul celor suferinzi
Căci ei aşteaptă cu iubire măcar o mână să le-ntinzi!

3/Fă-ţi timp pentru copiii care rămas-au fără de părinţi


Să dai o simplă sărutare şi-o clipă doar să îi alini
Cât încă ai suflare-n tine lucrează frate cu folos
Căci ce faci pentru El rămâne , fă-ţi astăzi timp pentru Cristos!

9
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
4| Ai deschis cerul Tău key » A

1/Ai deschis cerul Tău, ai lăsat slava Ta şi-ai venit


Pentru mine, un biet păcătos;
M-ai iubit aşa mult c-ai murit la calvar
Să deschizi ochii mei să-nţeleg și să Te slăvesc.

Pentru cântec, speranţă și rază de soare


Lumină şi pace pe-a mea cărare
Pentru tot ce Tu îmi dai, mulţumesc
Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele
Mângâierea Ta în clipele grele
Pentru dragostea Ta revărsată în mine
Mă-nchin, recunosc că eşti Domn și rostesc … mulţumesc.

2/Doamne, azi mă închin, înaintea Ta vin, recunosc


Măreţia ce-n jur răspândeşti.
Împărat, Ziditor, minunat Creator, Te slăvesc
Şi prin viaţa mea zi de zi, vreau să-Ți mulţumesc.

10
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
5| Ai fost răstignit key » E

Ai fost răstignit și cuiele-mi spun


Ce mare Ți-a fost iubirea;
Cununa de spini îmi spune și ea
Ce mare Ți-a fost iubirea.

Când cer și stele vor pieri,


Semnele vor dăinui
Și pe veci îmi vor șopti cât m-ai iubit,
De-aceea vreau să-Ţi spun:

În veci inima,
În veci dragostea,
În veci viaţa mea, este-a Ta! |x2

11
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
6| Ai platit un preţ (Voia Ta) key » G
The Messengers

1/Ai platit un preţ să-mi dai viaţa,


Să trăiesc prin har azi mântuit.
N-am cuvinte Doamne, să-Ți pot spune
Cât de drag îmi eşti şi-s fericit.
2/Numele mi-e scris în Cartea Vieţii,
Şi doresc Isus cu orice preţ,
Să rămân statornic în credinţă,
Să Te laud şi să Te slăvesc.

Voia Ta, nu voia mea,


Să se facă Doamne-n viaţa mea.
Să trăiesc cum Tu doresti, o, Domnul meu.
Toată roada Duhului Tău Sfânt,
Zi de zi s-o am pe-acest pământ,
Iubire să răspândesc mereu în jurul meu.

3/Pacea Ta ce-ntrece orice lucru,


Cunoştinţa-ntregului pământ,
S-o reverşi în inimă, Stăpâne,
Orice-ar fi să pot mereu să-Ți cânt.

12
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
7| Aici Te aștept azi key » E
Hillsong Australia – Eagle’s wings

Aici Te-aştept azi


Locuieşte-n min’, Te rog
Tânjesc după Tine din nou.
M-ascunzi în iubirea-Ți
Du-mă pe genunchi
Să Te cunosc vreau tot mai mult.

Trăieşte-n min’
Viaţa mea inund-o.
Respiri în min’
Să mă-nalţ pe aripi spre Tin’.

13
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
8| Al meu Domn puternic (Ai trăit) key » D
Hillsong Australia, Darlene Zschech – For all You’ve done

Al meu Domn puternic,


Din noroi m-ai ridicat.
Măreţ eşti şi veşnic,
M-ai găsit şi m-ai schimbat.

Tu ai venit din eternitate,


Cu noi ai trăit,
Tu, singurul Său Fiu.

Ai trăit, ai murit şi din morţi ai înviat.


Calea Tu ai pregătit, viaţă nouă Tu ne-ai dat
Aleluia, Tu m-ai salvat.

14
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
9| Al Tău e sufletul meu key » C
Stânca

Al Tău e sufletul meu


A Ta e inima mea
Nimic nu-mi mai aparţine
Şi-Ți mulţumesc
Căci Tu m-ai primit aşa cum sunt
Căci Tu m-ai primit aşa cum sunt.

Acum trăiesc pentru Tine


Şi sunt împlinit.
Doar Tu mă umpli de viaţă
Mă faci fericit … Domnul meu.

Domnul meu. |x3

15
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
10| Aleg să Te urmez key » A
Adi Gliga

1/Mai ieri eram copii, vedeam numai în parte


Dar anii au trecut și am crescut ;
Și mergem mai departe pe drumuri lungi, pustii dar,
Ne-apropiem de moarte cu fiecare zi …

| Aleg să Te urmez |x3 dincolo de toate


Aleg să Te urmez.

2/E timpu-așa de scurt și nu-i o întâmplare


Ne ducem cum venim, oricine moare ;
Clipele se scurg și nu vreau să le pierd, nu
Tot mai mult tânjesc cu Tine să trăiesc …

16
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
11| Aleluia key » G
Michael W. Smith - Agnus Dei

Aleluia, Aleluia,
Domnul nostru domneşte în veci! |x2
Aleluia …

Tu eşti sfânt, eşti sfânt


Domnul nostru din ceruri
Vrednic eşti în veci !
Vrednic eşti în veci !
Căci Tu doar eşti sfânt, eşti sfânt
Domnul nostru din ceruri
Vrednic eşti în veci !
Vrednic eşti în veci !
Amin.

17
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
12| Aleluia, (Ți-ai arătat puterea) key » E

Aleluia, alelu, aleluia, aleluia


El e Domn!
Aleluia, alelu, aleluia, aleuia
Isus Hristos e Domn! |x2

Ți-ai arătat puterea mare,


Boldul morţii l-ai înfrânt ;
Din mormânt ai înviat triumfător.
Lanţurile le-ai zdrobit,
Pe captivi i-ai eliberat ;
Prin a Ta-ndurare sunt salvat.

18
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
13| Am ales pe Domnul Isus key » G

1/Am ales pe Domnul Isus al meu bun Păstor,


Cu El sigur voi ajunge sus învingător,
Sus în cer în veşnicie vreau să fiu şi eu,
Sus în cer în nemurire, sus cu Domnul meu.

Un izvor de fericire
Am găsit în Domnul meu.
Un izvor de apă vie este El.
Vino prietene aleargă
La izvorul mult dorit,
Este loc şi pentru tine,
Vino să fii fericit.

2/Seara când răsare luna cheamă-L pe Isus,


Spune-I Lui în rugăciune tot ce ai de spus.
El te-ascultă, te iubeşte ca pe fiul Său
Şi îţi dă în dar iertarea sufletului tău.

3/Iar când zorii se arată cheamă-L pe Isus,


Rugăciunea ţi-o înalţă Domnului Isus.
Mulţumeşte-I cu iubire, fii încrezător,
Singur nicicând nu te lasă, El e-ocrotitor.

19
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
14| Am lăsat în urmă lumea key » C

1/Am lăsat în urmă lumea şi-am ajuns pe-ai slavei munţi


Cu-a iubirii flăcari ars-am orice legături şi punţi
Să rămânem numai singuri Tu şi eu
Sunt bogat cu Tine, Domnul meu.

Când lângă mine eşti, sunt fericit!


Doamne, eşti comoara vieţii ‘ntregi
Şi cu cât mă ‘nalţ spre Tine, tot mai însetat Te vreau
Eşti raiul vieţii mele, numai Tu Isuse-al meu.

2/Tot ce poate să-mi dea lumea, nu mai are nici un preţ


Nu privesc decat spre-a Tale bogăţii şi frumuseţi
Nu m-atrage decât dorul după Tin’
Sunt bogat căci Tu mă ‘nbogăţeşti.

3/Depărtat deplin de lume, de părinţi şi de copii


Tu-mi rămâi cea mai frumoasă dragoste pe veşnicii
Ştiu că totu-n lume este pieritor
Dar Tu-n veci rămâi al meu Mâtuitor.

20
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
15| Am privit cândva la cruce key » Am

1/Am privit cândva la cruce și-am văzut acolo sus


Cum se chinuia în cuie, Omu’ adevărat Isus.
Mâinile-I erau străpunse, fruntea-ncoronată-n spini
Răni atâtea sângerande, de la prieteni … și străini …

Am privit cândva la cruce


Și-am văzut acolo sus
Bucuria mântuirii dăruită de Isus! |x2

2/I-am citit în ochi iubirea, fără ţărmuri și hotar


Iar în coasta-I înroșită, un izvor deschis de har.
L-am văzut în chinuri grele, ars de soare și sfârșit,
Cu privirea-I umezită, mă căuta ... și m-a găsit …

21
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
16| Am uitat Isuse (Doamne-ai milă) key » Dm
Steve Merkel - Lord have mercy

1/Am uitat Isuse cuvintele-Ți rostite


Tot ce mi-ai promis cândva e doar un sunet stins ;
Îndoiala mă cuprinde, azi rătăcesc în lume
Îmi iartă necredinţa mea, vreau să trăiesc din nou.

Doamne-ai milă și de mine !


Doamne-ai milă, Te rog ! |x2

2/Am construit altarul pentru lucruri trecătoare


Am umblat pe calea care duce spre infern;
Mă întorc la Tine să primesc a Ta-ndurare
Iartă-mi vina astazi pe Tine Te iubesc.

3/Mi-am dorit, o, Doamne, să Te cunosc de-aproape


Și să înteleg iubirea care nu are sfârșit;
Închin a mea fiinţă în prezenţa Ta divină
Ce străluceste veșnic ca un far în noaptea grea.

22
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
17| Ascultă Doamne, lauda mea key » C
Hillsong United, Russell Fragar - Love You So Much

Ascultă Doamne , lauda mea


Când mă gândesc la Tine-n ruga mea
Te iubesc, Doamne, Te iubesc !

Purtat pe aripi în prezenţa Ta


Sufletu-mi cântă și în inima mea
Te iubesc , Doamne, Te iubesc !

Iar acum, eu doresc


Să mă-nchin întotdeauna
În puterea Numelui Tău.
Îmi ridic mâinile
Și-mi înalţ vocea spre ceruri
Căci Tu ești lumina mea.

23
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
18| Astăzi cânt voios (El e fântâna) key » C

1 /Astăzi cânt voios că Dumnezeu


E stăpânul vieţii mele, El e Domnul meu!
Cine pe pământ, cine-n ceruri sus
E ca Domnul meu, e ca Domnul meu, Isus.
2/Fără El, flămând şi însetat
Rătăceam în lumea largă, neajutorat ;
Dar când m-a găsit, El m-a săturat
Şi mi-a dat să beau, El mi-a dat să beau, din harul Său!

El e fântâna cu ape vii,


Nimic în lume nu-L poate ‘nlocui!
Stânca de veacuri, Păstorul meu,
Râul vieţii, de-a pururi Dumnezeu!

3/O, ce fericit sunt cu Domnul meu,


Nicăieri în lume nu-I altul ca şi El!
El e mai de preţ decât tot ce am ;
El e slava mea, e comoara mea, în veci!

4/Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ,


El e râul vieţii mele, limpede şi sfânt;
Niciodată El nu va seca
Şi voi bea din El, eu voi bea din El mereu!

24
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
19| Astăzi mă-nchin Domnului key » D

Astăzi mă-nchin Domnului


Şi-i cânt slavă căci El, mult bine mi-a făcut
Când eram în strâmtorare, către El eu am strigat
Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat.

1/Mi-amintesc de ziua-n care, Dumnezeu m-a cercetat


A fost ziua-n care Domnul, de-L iubesc m-a întrebat.
A fost o zi deosebită, abia atunci am înţeles
Că Isus mult m-a iubit și prin moartea Sa pe cruce, m-a ales.

2/Încercări mereu vin valuri , dar le birui prin Isus


Doar în El mi-am pus nădejdea, ca s-ajung în ceruri sus.
Încercările să vină, prin ele mă voi oţeli
Şi-ntr-o zi pe nori de slavă, printre miile de sfinţi şi eu voi fi.

25
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
20| Astăzi Te rog, Doamne, din nou key » C
3,2,1 - Alin Timofte

1/Astăzi Te rog, Doamne, din nou


Să mă strângi mereu la pieptul Tău.
Vreau să Te-ating şi să Te simt
Să mă-ncred în braţul Tău, să mă-nchin.

Dragostea Ta, e speranţa mea


Iubirea Ta, e viaţa mea
Tu-mi poţi schimba inima
Să fiu al Tău aş vrea.

2/Tată acum, vreau să Îţi spun


Te iubesc eşti tot ce am mai bun.
Mă-ncred deplin, eşti Domnul viu
Viaţa mea e-n Mâna Ta, astăzi știu.

26
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
21| Astăzi vin la Tine Domnul meu key » E

Astăzi vin la Tine Domnul meu,


Sufletul mi-e plin de bucurie
Fiindcă m-ai făcut copilul Tău
Ca să pot trăi o veşnicie.
Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit
De minunea ce-ai făcut-o-n viaţa mea.

Vreau să Îţi cânt, vreau să Te laud


Să Îţi mulţumesc că eşti în viaţa mea
Cu putere m-ai luat din întuneric
Şi mi-ai arătat înţelepciunea Ta.

27
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
22| Astăzi vin bunule Tată key » D

1/Astăzi vin bunule Tată


Și Te rog neâncetat
Să mă pocăiesc m-ajută
O,Isus cu-adevărat.

Fă să se cunoască, Doamne
O schimbare-n viaţa mea
Faţa mea să radieze, de iubirea Ta.
Fă ca dragostea-Ţi, Isuse
Să reflecte-n viaţa mea
Și-n încercări și-n suferinţe
Să-mi dai pacea Ta.

2/Dă-mi putere ca prin toate


Să îmi ţin privirea sus
Aţintită pân’ la moarte
La Golgota, la Isus.

28
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
23| Aș vrea să fiu (Nimic n-aș fii) key » C
David Wagner

1/Aș vrea să fiu în stare să-nţeleg


Cum Tu mă vrei și cum să Te urmez
Să răspândesc în jurul meu lumina Ta
Aș vrea mereu să fac doar voia Ta.
2/Aș vrea să iert așa cum ai iertat
Chiar dacă-i greu, să mor chiar condamnat
Să pot iubi cum Tu, o, Doamne mă iubești
Aș vrea să fiu așa cum doar Tu ești.

Nimic n-aș fii, de n-ai fii Tu


Și tot ce sunt, sunt că vrei Tu
În Mâna Ta e viaţa mea
Aș vrea mai mult să Te slăvesc Isus.

3/Aș vrea să-Ți spun ce mult eu Te iubesc


Prin fapt eu vreau să pot să-Ți dovedesc
Ca Samuel, s-ascult când, Doamne îmi vorbești
Și să-mplinesc ceea ce Tu dorești
4/Aș vrea să zbor spre slăvile cerești
Să mă desprind de tot ce-i pământesc
Nedespărţiţi să fim pe veci Isus iubit
La pieptul Tău, păzit de tot ce-i rău.

29
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
24| Aş vrea să număr clipele key » F
Cătălin & Ramona Lup

1/Aş vrea să număr clipele, dar timpul trece-n grabă


Minute ce-au trecut, le-am irosit
Am spus că sunt al Lui Christos, dar Domnul înc-aşteaptă
Să fiu al Lui cu totul dăruit.
Şi câte, Doamne, nu Ți-am spus
Şi câte nu Ți-am promis.

Dar ce voi spune când pe nori, Tu vei veni în slavă învelit


Am fost un laş şi am fugit
Mereu m-ai binecuvântat şi totuşi doar la mine m-am gândit
Şi Te-am uitat şi m-am ferit.

2/O lume-ntreagă zace-n chin, tânjind după speranţă


Dar cine oare le-o va oferi?
Cum pot să stau nepăsător, când eu am primit viaţă
Când alţii mor, cum pot fi fericit?
Tu ne iubeşti la fel pe toţi
La cruce ai dovedit.

Aş vrea să-mi spui când vei veni


Că am făcut ce-a trebuit să fac
O, Doamne, vreau să-Ţi fiu pe plac.

30
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
25| Aș vrea să Te cunosc key » D

1/Aș vrea să Te cunosc, tot mai mult Isus |x2


Ochii îmi îndrept înspre Tine și aștept …
Doar voia Ta să o fac!

Cuvântul Tău e lumina mea


Braţul Tău sfânt e tăria mea
Fii glorificat, veșnic lăudat
În viaţa mea!

2/Aș vrea să Te iubesc, tot mai mult Isus |x2


Ochii îmi îndrept înspre Tine și aștept
Doar voia Ta să o fac!

3/Aș vrea să Te slujesc, tot mai mult Isus |x2


Ochii îmi îndrept înspre Tine și aștept
Doar voia Ta să o fac!

31
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
26| Atâtea-n lume (În nimeni altul) key » A
Ramona

1/Atâtea-n lume exclamă mulţimea


Oameni cu faimă, oameni avuţi
Totu-i deşert, aşa e lumea
Dar mulţi nu ştiu că sunt pierduţi.

N-am să privesc înspre ţărână


Ea nu este de folos.

În nimeni altul nu este iertare


Decât în Numele lui Hristos!|x2

2/Oamenii se închină
La muritori de pe pământ
Fără să ştie că-n Țara Divină
E un Domn Etern şi Sfânt.

32
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
27| Azi Domnul e Păstorul meu key » D
Stuart Townend - The Lord’s my Shepherd

1/Azi Domnul e Păstorul meu,


El mă conduce la pășuni
Mă-nviorează cu izvoare reci
Pe cale povaţă-mi dă.

Mă voi încrede doar în El |x2


Căci fericirea şi-ndurarea Lui, în viaţă m-or însoţi.

2/Prin valea morţii de-aş umbla,


De nici un rău eu nu mă tem;
Tu eşti cu mine şi mă mângâi,
Mă mustri când Îţi greşesc.

3/Şi chiar duşmani de aş avea,


Tu masa întinzi în faţa lor;
Şi capu-mi ungi cu untdelemn ales,
Paharul meu este plin.

33
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
28| Azi prietene (Căci toate-s trecătoare) key » G

1/Azi prietene te-ntreb: cunoşti tu pe Isus,


L-ai primit ca Domn în viaţa ta?
Sângele Lui sfânt, curat te poate salva
Haide vin’ la El, o, nu mai sta!

Căci toate, toate, toate-s trecătoare,


Toate pier, se duc ca şi un vis;
În viaţă ce-ai lucrat, la ce ai meditat
Te va conduce-n iad sau Paradis. |x2

2/Nu uita şi pentru tine, Isus s-a jertfit


Vino să te-mpaci cu Dumnezeu!
Lasă lumea cu-a ei pofte care te-au robit
Vino azi şi intră-n harul Său.

3/Pleacă-ţi azi, genunchii-n faţa marelui Stăpân


Ce lumea a biruit pe Golgota,
Nu cu arme sau război ci cu iubirea Sa
Şi spune-I: “Eu de azi Te voi urma.”

34
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
29| Azi privesc spre crucea Ta (Cum aș putea) key » C
Gloria

Azi privesc spre crucea Ta


Și mă întreb: “Doamne,
Cum ai acceptat să mori în locul meu?”
Nu știu cum să-Ți mulţumesc,
Nu știu cum să Te slăvesc
Pentru dragostea Ta.

Cum aș putea să nu privesc la Golgota?


Cum aș putea să răsplătesc iubirea Ta?
Ai murit în locul meu să am viaţă veșnică!

35
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
30| Binecuvântat să fii Tu, Doamne key » D
Rays of Heaven

Binecuvântat să fii Tu, Doamne


Binecuvântăm Numele Tău.
Azi venim cu-a noastră închinare,
Azi venim cu toţi și Te Lăudăm! |x2

Îţi aducem laudă, închinare


Ești mai presus de orice pe pământ
Și-Ți aducem cinste și onoare
Atotputernic, Dumnezeu ești Sfânt.

Ne-ai salvat prin har, ce îndurare!


Noi vom înălţa în veci Numele-Ți Sfânt
Prin a Ta jertfa ne-ai dăruit iertare
Și ne-ai făcut azi fii ai cerului.
Primește azi a noastră închinare
Și ne umple cu iubirea Ta
Căci prin har ne-ai dăruit salvare
Te lăudăm, Fiu de Împărat.

36
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
31| Binecuvântaţi sunt acei key » D
Hillsong Australia, Darlene Zschech and Reuben Morgan - Blessed

Binecuvântaţi sunt acei


Care stau în Templul Său.
Binecuvântaţi sunt acei
Ce se încred în Domnul.

Vom simţi puterea Sa,


Faţă-n faţă-L vom vedea.

Din înalt, ascultă-ne, Doamne


Când ne rugăm, când Te căutăm,
Ne închinăm |x2

37
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
32| Ca o cetate key » E
Danny Plett

1/Ca o cetate sus pe ‘nălţimi,


Să-i luminezi pe cei ce-n noapte se frâng.
Chiar şi-n furtună şi-n vijelii
Să stai liniștit sus pe înalţimi.

Lumina Lui s-o răspândeşti


În sfinte văpăi sus pe ‘nălţimi ;
Nu ascunde slava Lui,
În miezul acestei nopţi adânci.

2/Odată, demult pe o cruce sus,


Se mistui-n iubire Domnul Isus;
De-atunci flăcari sfinte sus pe ‘nălţimi,
Aprind văpăi din dragostea de sus.

3/Mulţimi de vieţi sus pe ‘nălţimi


Înalţă spre-al biruinţei cânt
În noaptea neagră sfinte văpăi
Se ‘nalţă drepte către cer.

38
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
33| Calea, adevărul, viaţa key » A
The Messengers

1/Calea, adevărul, viaţa, e Isus Christos, Cel Sfânt


A venit trimis de Tatăl pe Pământ.
Răstignit a fost pe cruce pentru-al tău și-al meu păcat
A-nviat a treia zi și-a triumfat.

Ai biruit mormântul și moartea ai învins


Oricine, prin credinţă salvat e de abis.
Ai dăruit iertare oricărui pământean
Prin pocăintă, mântuire-n dar.

2/Poate astăzi, înc-o dată tu auzi iar de Isus


Și la inima ta bate să-I deschizi.
Nu te va sili vreodată dragostea Lui s-o primești
Omule, fii înţelept, ca să trăiești!

39
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
34| Când îmi vine ceasul, plec (Plec) key » C
Robin Mark – When It’s All Said and Done

1/Când îmi vine ceasul, plec


Atunci un lucru mai contează
Am trăit Isuse cum ai vrut? Am trăit în adevăr?

2/Când îmi vine ceasul, plec


Nu mă-ntreabă de-am fost gata!
Deaceea azi m-opresc să-ntreb … oare viaţa mea-i a Ta?

3/Doamne-n mila Ta ne chemi


Să trăim o viaţă sfântă!
Să-nţelegem ce este de preţ și ce este trecător! …

4/Vreau să-Ți laud Numele


Aici jos dar și în ceruri
Câte zile am eu Te ador și cand vine ceasul plec.

5/Când îmi vine ceasul, plec


Atunci un lucru mai contează
Am trăit Isuse cum ai vrut … am trăit în adevăr…
Am să-ncerc de-acum mai mult!

40
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
35| Când înca nu eram (Cuiele nu Te-au ţinut ) key»F
The Messengers

1/Când înca nu eram, Te-ai gândit la mine


Când nu existam, Isus ma cunoșteai
Pe dealul Golgotei, pe Via Dolorosa
Purtai păcatul meu amar, pe cruce la Calvar.

Cuiele nu Te-au ţinut pe cruce,


Puteai atât de lesne să cobori.
Dar dragostea Ta pentru omenire,
Te-a pironit, gândindu-Te la noi.

2/Nu Te-am văzut, cum Te-a văzut Maria


Și mâna nu mi-am pus-o în mâna Ta
Ca pipăind să cred ca ești Isus, Mesia,
Cred – ai murit și-ai înviat, să fiu și eu salvat!

3/Cu dragoste, prin jertfă, m-ai mântuit


Iertat sunt de păcate și-s fericit
În legământ am spus: Te voi urma în viaţă!
Isus, ești Domnul meu ceresc, mă-nchin și Te iubesc.

41
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
36|Când în zare se iveşte(Dumnezeu e tăria mea) key»Em
Rich Mullins - Our God Is An Awesome God

1/Când în zare se iveşte solul celui necurat,


Dumnezeu e tăria mea.
Când armatele de duhuri cerul l-au întunecat,
Dumnezeu e tăria mea.
Când tot iadul stă-n picioare pregătit pentru război
Şi simt că sufletul-mi se zbate prins în cursa grea,
Mă aplec în rugăciune și-aştept ajutorul slavei.
Dumnezeu e tăria mea.

Dumnezeu e tăria mea


Adăpost pentru sufletul meu.
Ajutor cănd povara e grea,
Dumnezeu e tăria mea.

2/Dumnezeu are putere ca în cer şi pe pământ,


Dumnezeu e tăria mea.
Tot ce-n lume se întâmplă este scris şi în Cuvânt.
Dumnezau e tăria mea.
Încercarea când e mare și se pare că mă-ngroapă,
Întunericul e gros și nu mai pot vedea.
Plec şi fruntea şi genunchii și-mi înalţ spre ceruri duhul,
Dumnezeu e scăparea mea.

42
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
37| Când lupta-i aproape key » Em
Jamie Owens-Collins - The Battle Belongs To The Lord

1/Când lupta-i aproape, te rog, nu uita:


Războiul e al Domnului!
Rămâi în picioare şi nu dispera:
Războiul e al Domnului!

Cântă-I glorie, laudă,


Puterea e numai a Lui!
Cântă-I glorie, laudă,
Onoarea şi cinstea e-a Lui!

2/Armură de slavă să-mbraci, dar să ştii:


Războiul e al Domnului!
Proclamă Cuvântul şi nu te clinti,
Războiul e al Domnului!

3/În mijlocul luptei, tu cântă mereu:


„Războiul e al Domnului!”,
Căci în fruntea oastei e chiar Dumnezeu!
Războiul e al Domnului!

43
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
38| Când mă aflu-n prezenţa Ta key » E

Când mă aflu-n prezenţa Ta, pace găsesc


Când mă aflu-n prezenţa Ta, îmi vezi inima. |x2

Tu-mi cunoști numele,


Tu-mi cunoști viaţa mea
Încă mă mai iubești,
Încă-Ţi pasă de mine ;
Eu sunt visul ce-l porţi ascuns în inimă
Când mă aflu-n prezenţa Ta,
Știu că Tu cunoști …

44
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
39| Când pe-al vieţii drum pășești key » A
Cătălin & Ramona Lup

Când pe-al vieţii drum pășești, poate simţi că rătăcești


Scăpare n-ai și nu știi-ncotro te-ndrepţi.
Când simţi că totul te-ncolţește și toata lumea te urăște.
Este Unul ce te iubește așa cum ești.

Este Unul ce te iubește așa cum ești


Este Unul ce te păstrează-adânc în El,
Ca un tată te așteaptă, deci grăbește-te și vino la El
Este Domnul și te iubește așa cum ești.

Dacă te-ai putea vedea prin privirea altcuiva


Ai știi că ești iubit de la început.
Orice frică-ţi va dispare când o voce iubitoare îţi va spune:
“Eu te iubesc așa cum ești!”

45
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
40| Când privesc bolta ‘nstelată key » C

1/Când privesc bolta ‘nstelată ce-i întinsă sus,


Mă cuprinde-un dor să merg înspre Isus;
Sunt ca Petru ce mergând pe val se scufunda,
Mâna mea vreau s-o ţin în Mâna Ta.

Mâna Ta, Doamne, m-a scăpat din moartea grea


Mâna Ta, Doamne, mă păzeste-n noaptea rea
Şi poate fi valul înalt, Tu ţii corabia mea
Mâna Ta, Doamne, mă va purta.

2/Când şuvoaiele ‘nspumate vin asupra mea


Şi când vântul greu m-aruncă la pământ
Deşi inima-mi se-opreşte-n loc, eu nu mă tem
Mâna mea vreau s-o ţin în Mâna Ta.

3/Mâine dincolo de noapte în alţi zori de zi,


Voi deschide ochii înspre galaxii
Şi-am să strig: slăvit să fii şi azi şi-n veşnicii!
Mâna mea vreau s-o ţin în Mâna Ta.

Mâna Ta, Doamne, printre stele m-a purta


Mâna Ta, Doamne, mă va duce-n ţara mea
Chiar mâna Ta-mi va-aşeza pe cap coroana cea grea
Mâna Ta, Doamne, mă va purta.

46
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
41| Când spre Tine îmi întorc privirea key » C
Wayne and Cathy Perrin - When I Look Into Your Holiness

1/Când spre Tine îmi întorc privirea


Se preschimbă noaptea în lumini,
Simt cum torni în adâncuri iubirea
Din cereşti fântâni.
Tot necazul meu o umbră devine
Şi descopăr bucurii de nespus,
Înţeleg rostul meu tot mai bine,
Preaiubit Isus.

Mă-nchin, o, Doamne și Te slăvesc,


De-aceea trăiesc, doar să Te slăvesc!

2/Când spre Tine îmi întorc privirea


Văd cum sfinte ruguri Te cuprind,
Bucuria îmi inundă trăirea
De-al Tău jar m-aprind.
Doar în Tine îmi găsesc mântuirea,
De Cuvântul Tău mă simt întărit
Şi pricep care-mi este menirea,
Domnul meu iubit.

47
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
42| Când sunt căzut (Tu ma înalţi) key » C
Selah -You raise me up

1/Când sunt căzut și apăsat mi-e gândul,


Când încercări asupra mea lovesc ;
Atunci Te-aștept în liniște deplină,
Să vii din nou, să stai și să-Ți vorbesc.

Tu mă înalţi să pot atinge munţii,


Tu mă ridici pe mare să pășesc,
Sunt puternic doar pe ai Tăi umeri
Tu mă înalţi mai mult decât gândesc.

2/Nu-i viaţ-aici să aiba împlinire


Și simţuri slabe repede se scurg,
Dar Tu când vii cuprins sunt de uimire
Simt uneori că cerul îl ating.

48
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
43| Cânt Domnului (Cânt lui Dumnezeu glorie) key » G

1/Cânt Domnului că mi-a făcut bine,


Lui Dumnezeu glorie!
Mi se bucură inima-n mine,
Lui Dumnezeu glorie!

Cânt lui Dumnezeu glorie


Şi tot pământul să-I cânte:
Lui Dumnezeu glorie!
El mi-a adus mântuire,
De-aceea cânt pe vecie
Lui Dumnezeu glorie!

2/Cu natura-ntreagă să cânt aş vrea


Lui Dumnezeu glorie!
Să-L slăvească munţii şi apele.
Lui Dumnezeu glorie!

3/Cu cei ce-L iubesc în veci vom cânta


Lui Dumnezeu glorie!
Şi-n nesfârşită viaţă vom intra,
Lui Dumnezeu glorie!

49
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
44| Cânt iubirea Ta, Isus key » E
Michael & Helen Frye - Make Your Home In Me

1/Cânt iubirea Ta, Isus şi adanc Îţi mulţumesc,


În faţa Ta ma-nchin.
Sunt acolo unde vălul dintre noi e rupt,
În prezenţa Ta, eu sunt.

Nu-i alt loc mai minunat


Unde eu aş vrea să fiu,
Mi-e atât de scumpă prezenţa Ta,
Doamne-n Tine să trăiesc.

2/Cânt jertfa Ta, Isus şi inima-Ți aduc!


Cât de mult aş vrea s-o schimbi.
Locuieşte Tu în ea, iartă-mi vina grea,
Al Tău vreau să rămân.

50
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
45| Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului key » D

Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului,


Poporul minunat!
O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului,
Poporul minunat!
Strălucesc feţele, cântă adunarea,
Cerul stă şi-ascultă cântarea …
O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului,
O, ce popor, ce popor minunat!

1/Ce plăcut şi ce frumos, e pe calea lui Hristos


Când pe Domnul ei Îl laudă voios
Nu e loc mai fericit, ca acel unde-ai găsit
Pe toţi sfinţii ce-mpreună s-au unit.

2/O, ce bine-atunci va fi, când pe nori El va veni


Şi în slava Lui pe veci ne va uni.
Lânga El ne-om aduna şi plângând Îi vom cânta
Împreună fericiţi cu El vom sta.

51
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
46| Către Tine strig (Vorbește-mi Doamne ) key » G
Speranţa

1/Către Tine strig, o, Doamne să-mi arăti cărarea Ta


Povaţuiește-mă mereu, calea Ta s-o pot urma
Să nu rătăcesc nicicând pe cărări întunecoase
Cheamă-mă spre lumină, pe câmpiile mănoase!

Vorbește-mi Doamne! Vorbește-mi Doamne!


Glasul Tău e-atât de blând și duios!
Vorbește-mi Doamne, vorbește-mi Doamne !
Tu ești Dumnezeul meu: Isus Christos!

2/Cu iubire îmi vorbești, când sunt căzut la pământ


La ureche îmi șoptești, să pornesc iar cu avânt
Bezna nopţii care vine nu mă poate-nspăimânta
E un susur ce ma ţine, e glasul Tău, e vocea Ta!

Vorbește-mi Doamne-n orice zi, urechea mea va auzi


Șoapta Duhului Tău Sfânt, Cuvântul Tau, susurul blând ...

52
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
47| Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău key » E

1/Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău


Şi să fiu păzit mereu de Mâna Ta.
Glorie Ție! ai spălat păcatul meu
Prin Isus crucificat la Golgota.

Tot ce este-n mine Te glorifică


Şi cu tot ce am Te preamăresc
Viaţa mea Ţi-o dau în Mâna Ta de Tată
Şi-am să-Ţi cânt mereu cât Te iubesc.

2/Cu ce blândeţe, mă înveţi să Te urmez,


Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi.
Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti
Şi mă-ntreb cum aş putea să-Ți mulţumesc.

53
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
48| Ce mare eşti Tu key » D
Lynn DeShazo - How Great Are You Lord

Ce mare eşti Tu, ce mare e mila Ta


Ce mare e tot ce faci Tu pentru mine.
Ce mare eşti Tu și bunătatea Ta
Mă umple atunci când îţi cânt :
Ce mare eşti Tu!

Căci dragostea Ta
Ajunge pân’ la ceruri
Iar inima Ta m-a găsit şi m-a salvat! |x2

54
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
49| Ce pot s-aduc (Două mâini, o inimă) key » E
Contact

1/Ce pot s-aduc și să ofer ?


Ce-ar fi pe placul Regelui meu …
Inima mea, fie a Sa, tot ce am Îi voi închina !
Este tot ce pot să Îi ofer, este tot ce pot să-I dau !

Două mâini, o inimă și viaţa mea, vreau să-I ofer


Două mâini, o inimă este tot ce pot să-I dau !

2/Azi știu că poţi să mă folosești,


În Mâna Ta eu mă predau.
Tu ai făcut fiinţa mea,Ție mă-nchin cu viaţa mea.
Este tot ce pot să Îţi ofer, este tot ce pot să-Ți dau !

Două mâini, o inimă și viaţa mea, vreau să-Ţi ofer


Două mâini, o inimă este tot ce pot să-Ţi dau !

Oamenii vor veni, mâinile-Ţi vor privi


Ia-mă și fă-mă la fel ca Tin’
Poate nu mai e mult și Tu vei reveni
Vreau să trăiesc pentru Tine.

55
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
50|Ce prieten am găsit key » C
Martin Smith – What a Friend I’ve found

1/Ce prieten am găsit


Mai bun decat un frate
Prezenţa I-am simţit
Atâta de aproape.

Isus, Isus, Isus, veșnic Prieten!

2/Sperenţa ce-am primit


Credinţa ce mă poartă
Nici n-aș putea gândi
Că pot s-o pierd vreodată.

56
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
51| Cerul declară gloria Lui (Să-L adorăm ) key » G
Hillsong Australia, Reuben Morgan - Let us adore

1/Cerul declară gloria Lui


Pământu-ntreg vestește azi
Minunile Lui.

2/Tot ce-a creat îl laudă


Și toate-n cor mărturisesc
Ce mare e El.

Să-L adorăm, să-L adorăm


Isus Christos este Domn !
Să ne-nchinăm Lui, să ne-nchinăm Lui
Isus Christos este Domn !

3/Cuvântul Său rămâne-n veci


Chiar dacă lumea va pieri
Prin El vom trăi.

Aleluia, Aleluia
Tu ești vrednic, Domnul meu.

57
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
52| Chiar dacă ochii (Tu ești aici) key » D
Jesús Adrián Romero -Tu estas aqui

Chiar dacă ochii nu Te pot vedea


Eu Te pot simţi, știu că ești aici
Cu mâinile nu pot să Te-ating
Însă Domnul meu, știu că ești aici!

Inima mea îţi poate simţi prezenţa


Tu ești aici, Tu ești aici!
Eu pot simţi gloria Ta,
Tu ești aici, Tu ești aici!
Inima mea îţi poate vedea frumuseţea,
Tu ești aici, Tu ești aici!
Eu pot simţi iubirea Ta,
Tu ești aici, Tu ești aici!

Tu ești aici, Tu ești aici! |x2

58
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
53| Cinste, onoare, glorie, splendoare key » A (capo2)
Ron Kenoly - Ancient Of Days

Cinste, onoare, glorie, splendoare


Fie Celui din veșnicii
Orice naţiune, întreaga lume
Cântă Celui din veșnicii.

Orice limbă-n cer și pământ


Să-Ţi declare gloria
Orice fiinţa în faţa Ta să cadă
Tu vei fi pe veci înălţat
Și vei împărăţi peste noi
Cel din veșnicii.

Pământul așteaptă venirea Ta


Glorie Celui din veșnicii
Să fie văzută iar Slava Ta
Glorie Celui din veșnicii. |x2

59
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
54| Condu pasii mei key » C
Hillsong United - Show Me Your Ways

Condu paşii mei


Să nu mai rătătcesc
Condu paşii mei
Să pot să Te urmez. |x2

Inima-mi strigă spre Tine


Rămâi lângă mine mereu
O, Domnul meu, condu paşii mei !

60
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
55| Cred în Dumnezeu ca Tată key » C

1/Cred în Dumnezeu ca Tată, în Isus Christos ca Fiu


Cred în Duhul Sfânt că este, cred Cuvântul că e viu
Cred că mai este iertare, pentru tot ce-am făcut rău
De aceea alerg la Tronul Tău.
2/Cred că Isus a fost jertfă, pe un lemn crucificat
Şi-n mormânt lângă Golgota trupul I-a fost îngropat
Cred că a-nviat precum a zis și viu s-a arătat
De aceea la El am alergat.

Am luat hotărârea înapoi nu voi da


Cu privirea doar la cruce lumea-n spate-o voi lăsa
Nu-mi va fi deloc ruşine să afirm că sunt creştin
Voi sluji mereu prin harul Său divin.

3/Cred Cuvântul care spune trebuie să te naşti din nou


Viaţa veche e spălată și totul s-a făcut nou
Cred că dragostea lui Dumnezeu se va descoperi
De aceea mai mult îi voi sluji.

4/Cred că este-un bine şi un rău, trăieşti şi apoi mori


Cred că Biblia e harta spre a cerului comori
Cred că nu sunt singur în Hristos, pe mulţi El ne-a salvat
De aceea crezare noi I-am dat.

61
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
56| Cred ce nu pot vedea (Am să lupt) key » C
Cătălin & Ramona Lup

1/Cred ce nu pot vedea, simt puterea, Isus


Şi în inima mea pacea a pătruns.
Ştiu că eu mult greşesc
Vreau ca să mă sfinţesc, Isus
Şi curat să fiu, să pot ajunge sus.

Cu mâinile întinse spre cer


Eu viaţa-ntreagă vreau să-Ţi ofer şi tot sper
Că ne vom vedea-n curând
Cu ochii în lacrimi îţi spun :
C-am să lupt, am să lupt, am să lupt, crezând! |x2

2/Vin în mintea mea şoapte


Dar Tu le poţi îndepărta, Isus
Şi privirea mea va fi ţintită sus
Vreau să îţi pot cânta, să simt bucuria Ta, Isus
Şi să mă închin că Te iubesc nespus.

62
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
57| Credincios key » D
Brian Doerksen – Faithful One

Credincios, veșnic neschimbat


Rege-etern, Tu ești stânca mea
Domnul meu, în Tine mă încred …
Chem Numele Tău, din nou și din nou
Chem Numele Tău, din nou și din nou.

Ești stânca mea când am necazuri


Tu mă ridici când voi cădea.
Mereu prin furtuni,
Tu, Doamne mă sprijini
Speranţa-mi este-n Tin’. |x2

63
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
58| Credinţa mea (Cred în Tine) key » G (capo2)
Eliza Pirosca

1/Credinţa mea nu este pe nisip


Eu am crezut şi Domnul a-mplinit
Eu cred în El, chiar dacă drumul este greu
Pot să am în faţă mea uşi închise, nu îmi păsă, eu cred în Dumnezeu.
2/Credinţa mea m-ajută-n încercări
Eu cred în El și El îmi da puteri
Când am trecut prin valea umbrei morţii
El a fost Păstorul meu şi m-a păzit, m-a ajutat și eu am biruit

Cred în Tine, cred în Tine, o, Domnul meu, turnul meu de scăpare


Cred în Tine, cred în Tine, căci eşti Dumnezeu, eşti ajutorul meu
Eu cred în Tine.

3/Credinţa mea mereu m-a ajutat


Eu am crezut și El m-a binecuvântat
Chiar dacă uneori am fost descurajat
Domnul meu mi-a arătat că-i lângă mine
Chiar de nu-L văd e lângă mine.
4/Credinţa mea m-a apropiat de cer
Peste munţi şi peste văi, într-o zi eu sper
Că voi putea să zbor mai repede ca gândul
Domnul meu, eu am încredere în Tine
Şi-Ți mulţumesc că Te-ai jertfit pentru mine.

Chiar şi când întunericul e greu, chiar şi când păcatul m-apăsa


Tu eşti mereu adăpostul meu și nu îmi păsa de cel rău
Căci eu cred …

64
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
59| Cu Tine-n gând (Numai Tu) key » G (capo1)
David Wagner album ”Cu Tine-n gând”

1/Cu Tine-n gând, smerit azi vin Isuse


Și mă proștern slăvind prezenţa Ta
Sunt copleșit de-a Ta iubire ce-mi umple inima
Eu, cu Tine-n gând doar Ție-Ți voi cânta ! |x2

Numai Tu ești Izvorul vieţii !


Numai Tu ești tot ce vreu acum !
Numai Tu poţi mântui pe-acei ce vin la Tine !
Se cuvine, Ţie laudă să-Ţi aduc !

2/Cu Tine-n gând vâslesc spre ţărmul vieţii


Și doar la malul sfânt voi ancora
Și chiar de marea-i învolburată, frică n-oi avea
Căci cu Tine-n gând, eu biruitor voi sta. |x2

3/Cu Tine-n gând, acum și-n orice vreme


Vreau să rămân Isus, biruitor
Să m-odihnesc la pieptul Tău, păzit de Mâna Ta,
Doar cu Tine-n gând eu azi și-n veci a-și vrea.

65
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
60| Cu tot ce este-n mine key » E
Hillsong Australia, Darlene Zchech - Sing of Your Great Love

1/Cu tot ce este-n mine


Înalţ Numele Tău,
Trăiesc viaţa mea spre lauda Ta!
M-ai scos din întuneric
În lumina Ta,
|În veci iubirea Ta o voi cânta! |x2

2/Doresc să văd pământul


Plin de slava Ta,
Popoarele privind la crucea Ta.
Inima-mpietrită
Tu o poţi schimba
|Prin dragostea şi îndurarea Ta.|x2

Sfânt e, sfânt e, sfânt e Domnul meu!


Sfânt e, sfânt e, sfânt e Domnul meu!

66
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
61| Cu-ndurare El m-a ridicat key » D
Continental

Cu-ndurare El m-a ridicat, tot păcatul meu l-a uitat


În iubirea Sa găsesc odihnă și mă simt eliberat.|x2

1/Am trăit departe de Domnul meu


Am fugit de glasul Său,
Până când El inima mi-a atins | mi-a atins
Cu iubire El m-a găsit.

2/Vreau să cânt acum îndurarea Sa


Şi tot haru-I nemeritat
Să-I închin iubirea şi viaţa mea | viaţa mea
Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc.

Cu-ndurare El m-a ridicat tot păcatul meu l-a uitat


În iubirea Sa găsesc odihnă … | și mă simt eliberat.|x3
El m-a eliberat |x2
Iertare El mi-a dat. |x2

Cu-ndurare El m-a ridicat tot păcatul meu l-a uitat


În iubirea Sa găsesc odihnă și mă simt eliberat.
Cu-ndurare El m-a ridicat tot păcatul meu l-a uitat
În iubirea Sa găsesc odihna Lui și sunt pe veci eliberat !

67
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
62| Cum dorește un cerb key » C
Martin j. Nystrom - As the deer

1/Cum doreşte un cerb izvor de apă,


Aşa eu Te doresc.
Tu eşti singura mea dorinţă
Să Te laud eu doresc.

Tu eşti scut şi tăria mea


Şi Ţie-Ţi dau toată inima.
Tu eşti singura mea dorinţă
Să Te laud, eu tânjesc.

2/Sufletul meu Te caută zi şi noapte,


Eşti Dumnzeul viu.
Tu eşti singura mea iubire,
Doar al Tău eu vreau să fiu.

68
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
63| Dacă într-o zi (În Tine mă încred) key » D
3,2,1 - Alin Timofte

1/Dacă într-o zi ploaie nu va fi; dacă-n loc de rod și floare


Glas de cântec sau culoare, nori de praf în zări s-or ridica
2/Dacă într-o zi norii vor veni, dacă mulţi din jurul meu
Nu vor fi când îmi va fi greu și mereu voi spune, în zadar.

În Tine mă încred că vei fii lângă mine


Chiar dacă zi de zi îmi e greu sau mi-e bine
Și frică nu-mi va fi când Te știu lângă mine
Dacă într-o zi, greu va fi …

3/Dacă într-o zi anii vor fugi, lăsând loc de griji sau boală
Urme-adânci sau tâmplă albă și nu știu când ziua s-a sfârși.

În Tine mă încred că o mână întinsă


Mă va feri de rău sau de cursa întinsă
Și nimeni nu va stinge o flacară aprinsă
Dacă într-o zi…

69
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
64| Dacă stai sub ocrotirea key » G

1/Dacă stai sub ocrotirea


Celui Prea-nalt, la umbra Lui.
Zici despre Domnul: “El e-adăpostul
Şi-a mea scăpare în care mă-ncred!”

O mie să cadă alături de tine


Şi zece mii la dreapta ta de vor cădea,
Cu ochii priveşte să vezi răsplătirea
Acelui rău, dar Harul Său te va salva.

2/Să nu te temi nici de săgeata


Şi nici de groaza din întuneric.
El te va-ascunde sub aripa Lui,
Căci pavăză-mi este credinţa Lui.

3/Pentru că zici: “El e-adăpostul!”


Şi faci din El scăparea ta,
Nenorocirea şi nici urgia
De cortul tău nu se va-propia.

70
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
65| Dacă sufletul ţi-e apăsat (Ai valoare) key » E
The Messengers

1/Dacă sufletul ţi-e apăsat de povara grea și de păcat


Simţi condamnare, dorești iertare.
Dacă prin decizii ai dărâmat,
Din suflet, pacea și credinţa-au plecat
Lacrimi sunt multe, nădejdi pierdute.

Ai valoare-n ochii lui Dumnezeu,


Pentru tine a murit Fiul Său.
Pe o cruce ca să fii mântuit,
Oricine-ai fi de Dumnezeu ești iubit. |x2

2/De Mesia, Petru s-a lepădat; niciodată Domnul nu l-a certat


Prin pocăinţă, El l-a iertat.
Firmituri zdobite, Domnul și-adună,
În coșul dragostei ridică din nou
Cu îndurare îţi dă iertare.

Oricine-ai fi, tu ai valoare, oricine-ai fi, primești iertare


Oricine-ai fi, tu ai valoare-n ochii lui Dumnezeu!
Oricine-ai fi, tu ai valoare, oricine-ai fi, primești iertare
Oricine-ai fi, tu ai valoare-n ochii Lui!

71
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
66| Daţi slavă Lui (În veci) key » G
Chris Tomlin - Forever

1/Daţi slavă Lui căci El e sfânt


Iubirea Sa e mare !
Slăviţi-L pe El și bunătatea Lui
Iubirea Sa e mare !
Cântaţi laude! Cântaţi laude!

În veci El este vrednic !


În veci e credincios !
În veci El e puternic !
Acum și-n veci de veci.

2/Din zori de zi pân’ la apus


Iubirea Sa e mare !
Prin harul Său, noi proclamăm:
Iubirea Sa e mare !
Cântaţi laude! Cântaţi laude!

Iubirea Sa e mare|x4
Cântaţi laude!|x2

72
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
67| De ce să privești (Alternative) key » Em
The Messengers

1/De ce să privești mereu înapoi


Când dorul spre zare te poartă
De ce stai murdar, în sânge șuvoi
Te spală, te curăţă de-orice noroi.
|Și orice păcat El îţi iartă ! |x2

2/De ce să stai gol fără haina de fiu


Când haina cea albă te-așteaptă
De ce să fii mort, cand poţi să fii viu
De ce nu vrei cerul ci doar un pustiu
|De ce să nu schimbi a ta soartă? |x2

3/De ce să mai porţi pe umeri poveri


Când Tatăl tău vrea a le duce
De ce să mai plângi, de ce să disperi
De ce mai aduni și-acum la tăceri
|Când iată, ești chiar lângă cruce! |x2

4/De ce să amâni, dacă ziua de azi


E-a ta, dar nu știi despre mâine
De ce să mai ai lacrimi pe-obraz
De ce să aduni comori de necaz
|Când ceru-i deschis pentru tine … |x2

73
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
68| De la capăt de pământ key » E
Hillsong Australia

De la capăt de pământ,
Din adâncuri de mări,
Din înaltul de ceruri,
Esti Doamne lăudat!
Îţi vestim puterea,
Slava și mărirea,
Tu ești veșnic Împărat
Peste tot ce ai creat!

De-aceea fii înălţat, căci ești Domn și Împărat


Veșnic fii lăudat!
Îţi preamărim voinţa și-Ţi lăudăm prezenţa Ta
Printre noi, fii lăudat!

74
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
69| De eşti căzut (Dumnezeu va lucra) key » G

1/De eşti căzut şi crezi că-n în cer ai fost dat uitării


Sau zilnic lupţi cu încercări din greu, tot mai greu…
Sau simţi că-n loc să ieşi la mal, vezi doar fundul mării!
Să ştii, Dumnezeu, El grija ta o poartă mereu.

Dumnezeu va lucra, din nou va lucra


Tu, doar stai pe loc să poţi ca să vezi iar Mâna Sa
Oare nu e Dumnezeu Acelaş şi azi ca şi ieri?
Deşi nu ştii cum ?… deşi nu ştii când ?…
El din nou va lucra ! |x2

2/El, Dumnezeu ştie al tău plâns și ce adâncă ţi-e rana.


El ştie tot ce te-a făcut să ai duhul zdrobit.
Când Cel Stăpân peste nori, soare şi aştrii mii
E bunul tău Tată chiar şi un uragan va potoli pentru Fiul iubit!

75
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
70| De nu poţi să plătești key » A

De nu poţi să plăteşti preţul jertfei de sine,


N-ai să ştii să iubeşti ca Isus, nu ca tine.
De nu poţi să te-nalţi când poverile-apasă
N-ai să ştii că Isus dă putere în toate.

Voi vesti îndurarea, voi cânta bunătatea


Proclamând lucrarea împlinită la Calvar.
Voi vesti înfierea, moartea Lui şi-nvierea
Proclamând iubirea dăruită la Calvar. |x2
Dăruită la Calvar.

76
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
71| De suferinţa ţi-e mare key » Cm(capo3)
Adi Gliga

1/De suferinţa ţi-e mare


Nu ştii-ncotro s-o apuci
Adu-ţi aminte că mare
E Cel ce din lut te-a făcut.

Nu e-ncercare prea mare,


Nu este nimic prea greu
Vino, vino, vino acum la El. |x2

2/La rugăciune aleargă


Lui Dumnezeu să Îi spui
Tot ce în suflet te-apasă
El e salvarea oricui.

3/Vino cu toată povara


La crucea Lui să o pui
El ia păcatul tău mare
Şi vindecă rana oricui.

77
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
72| De Tine Doamne, îmi amintesc key » C#m

De Tine Doamne, îmi amintesc De Tine Doamne,


Și ochii mei văd tot ce ai creat. De Tine eu îmi amintesc!
Cuvântul Tău, Doamne, îl iubesc De Tine Doamne,
În el Te văd cât eşti de minunat. De Tine eu îmi amintesc!

Sfinte sunt cărările Tale


Cu cine Te-ai asemăna?
Puterea-Ţi, mărirea şi slava
Se-oglindesc în iubirea Ta. |x2

78
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
73| Deseori aş vrea (Doar Tu vezi ce sunt eu) key » A
Continental

1/Deseori aş vrea să mă ascund


Poate am un zâmbet trist sau o lacrimă pe-obraz
Ştearsă-n tain-uşor și sufletul mi-e gol
Cât am să aştept? mă-ntreb în taină
Cine poate ştii ce port în inimă.

Doar Tu vezi ce sunt eu,


Ascuns de-atâţia ochi
Frânt de-atâta zbor ...
O, Doamne, vorbeşte-mi,
Mă pierd pe calea mea,
Nu pot să mai ascund durerea ...
Că Tu vezi ce sunt eu.

2/Chip de om ascuns după mii de măşti


Rătăcesc şi în zadar încerc să aflu cine sunt
Nu mă regăsesc în viaţa ce-o trăiesc
Doar am risipit tot ce-am primit
Dar Tu încă mă iubeşti și inima mi-aştepti.

79
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
74| Destinul tău e să învingi key » D
The Messengers

1/Destinul tău e să învingi,


Când eşti căzut să te ridici.
Destinul tău l-a scris cândva, Isus.
Numele tău de mult e scris
În Cartea Vieţii, în Paradis,
Destinul tău e cerul Său, să ştii.

Nu suntem aici statornici,


O ţară avem şi ea e sus.
Calea se sfârşeşte acolo,
Când vom vedea toţi pe Isus.

2/Deci să te porţi cum e cinstit


Cu Tatăl tău ce te-a iubit
Şi te-a plătit cu mare preţ, să ştii!
“Pe braţul Meu Eu te-am luat
Şi-am să te port neîncetat !”,
El Dumnezeu spune aşa, în Cartea Sa.

80
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
75| Din adâncimi (Reînnoire) key » Gm > G(capo1)
David Wagner

1/Din adâncimi strigăm spre Tine


E mult prea greu să mai înnaintăm
În bezna grea păcate multe ne-au legat, ne-au condamnat …
Ni-e tot mai rece inima, nu mai simţim prezenţa Ta
Venim cu toţi smeriţi acum în rugaciune
Și Te rugăm din nou, ascută-ne …

Reînnoire vrem, azi Duhul Tău, revarsă peste noi


Vrem slava Ta să o vedem din nou.
Reînnoire vrem, azi Te rugăm, coboară pe la noi
Ne spală-n sânge sfânt, primește-ne din nou.

2/Azi, rătăciţi pe căi străine


Și depărtaţi de slava Ta Isus
Reamintirea cât de mult Tu ne-ai iubit, ne-a mistuit …
Ni-e dor din nou să Te privim, ni-e dor din nou să Te simţim
Ni-e dor de timpul când stăteam doar lângă Tine
Ni-e dor Isus, strigăm … primește-ne

Reînnoire vrem, azi Duhul Tău, revarsă peste noi


Vrem slava Ta să o vedem din nou.
Reînnoire vrem, azi Te rugăm, atinge-ne din nou
Ne spală-n sânge sfânt, reînnoire vrem. |x2

81
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
76| Din adâncul inimii key » C

Din adâncul inimii


Pe Isus vreau a-L vesti
Şi să-I cânt mereu un mare: aleluia !
Vreau să spun întregii lumi
Dumnezeu cât e de bun
Împreună să-I cântăm toţi: aleluia !

Aleluia, Te laudă al meu suflet,


Aleluia, Te laudă gura mea mereu
Aleluia, vreau să spun tuturora,
Ce măreţ eşti Doamne, Dumnezeul meu.

82
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
77| Din al mării adânc (Esti de nedescris) key » D
Chris Tomlin - Indescribable

1/Din al mării adânc până la muntele-nalt


Mărirea-Ți vedem în tot ce-ai creat.
De la-a frunzei culori la al florii miros
Tot ce Tu ai creat, spun că eşti glorios …
Și îţi cântă !

Eşti de nedescris, eşti de necuprins


Stele pe cer Tu ai pus şi le ştii numele
Cât eşti de minunat !
Puternic eşti, de neatins
Azi ne plecăm pe genunchi, recunoaştem umili
Cât eşti de minunat !

2/Orice fulger din cer, vine prin voia Ta


Orice ploaie de sus cade din mâna Ta
A luminii puteri, soarele l-ai creat
Iar în noaptea târzie răcoare ne-ai dat …
Ce măreţ eşti !

83
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
78| Din dragoste (Tot ce îmi doresc ești Tu) key » G
Hillsong Australia - All for love

1/Din dragoste Tatăl a dat, pe Fiul Său preaminunat


Din dragoste Cerul a plâns, din dragoste-a murit.
O, de câte ori eu Ți-am frânt inima,
Dar Tu m-ai iertat când eu Ți-am cerut.
Și de câte ori, ai auzit ruga mea,
Ai fost lângă mine.

Tot ce îmi doresc ești Tu,


Pentru-ntreaga mea viaţă.
Tot ce îmi doresc ești Tu! |x2

2/Vreau să cânt din dragoste, să m-alătur Cerului.


Dumnezeu mereu e Sfânt, Rege-al gloriei pe Pămănt.
O, de câte ori eu Ți-am frânt inima,
Dar Tu m-ai iertat când eu Ți-am cerut.
Și de câte ori, ai auzit ruga mea,
Ai fost lângă mine.

Pe cruce sus El s-a rugat,Tată, fie voia Ta,


Pe Cruce El viaţa și-a dat
Ca eu să fiu, iertat, iertat, iertat, iertat…

84
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
79| Din zori de zi și pân’ la apus key » A
Paul Baloche - Your Name

1/Din zori de zi și pân’ la apus


Tu-mi inspiri cântări de sus
Ce le ‘nălţăm de-aici de jos
Lăudând Numele Tău!

Doar Tu, îmi ești turnul de scăpare


Doar Tu, al meu adăpost pe cale
Doar Tu, în veci vrednic de-nchinare
Căci nu e nimeni ca și Tine...
Doar Tu.

2/Isus Ție ne rugăm


Umple-ne cu Duhul Tău
Și-ajută-ne să Te urmăm
Lăudând Numele Tău!

85
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
80| Doamne, astazi eu la Tine vin key » C
Gloria

1/Doamne, astăzi eu la Tine vin


Să îţi multumesc că m-ai ales
Din mocirla-acestei lumi și din păcatul ei
Doamne, Tu m-ai ridicat !

Astăi vin înaintea Ta


Și-Ţi promit că de-azi Te voi urma
Îmi încredintez de-acum, soarta-n Mâna Ta
Și de azi, eu, Doamne îţi spun da !

2/Prin Duhul Sfânt, eu sunt născut din nou


Și de azi, Doamne sunt al Tău.
Nu voi da ‘napoi orice s-ar întâmpla,
Legământul azi facut nu-l voi călca !

86
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
81| Doamne, candelă pe calea mea key » D
Amy Grant - Thy Word

Doamne, candelă pe calea mea


E Cuvântul Tău mereu! |x2

1/Singur când mă simt rătăcit pe drum


Ești alături de mine;
Teamă de nimic nu îmi e atunci
Când mă aflu lângă Tine.

2/Eu nu voi uita cum dragostea Ta


Pentru mine-ai arătat;
Călăuza mea mi-ești totdeauna
Teama Tu mi-ai alungat.

87
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
82| Doamne, dă-ne ‘nţelepciune key » D

1/Doamne, dă-ne ‘nţelepciune și putere și iubire


Doamne, vrem să ascultăm Cuvântul Tău!
Azi venim în faţa Ta, dă-ne Doamne, harul Tău,
Să fim vii pentru Împărăţia Ta …
Trezește-ne din nou!

Doamne-atinge-ne din nou, peste noi Tu Mâna Ta s-o pui


Și lumina Ta să ardă-n noi prin puterea Duhului!
Pune-o, dar nu pentru-o zi , ci să ardă-n veșnicii în noi,
Cu-adierea Duhului Tău Sfânt, Doamne-atinge-ne din nou.

2/Doamne mulţi au obosit și în inimi sunt zdrobiţi,


Vindecarea lor e doar în Mâna Ta.
Să ne-atingi pe fiecare cu puterea crucii Tale,
Să fim vii pentru Împărăţia Ta …
Trezește-ne din nou!

88
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
83| Doamne, fă-mi inima key » C

Doamne, fă-mi inima să primeasca tot ce Tu îmi spui


Păzește-mă Doamne, de rău …
Şi adevărul primit, adânc în inimă să-l pun
|Când valuri vin|x2 păstrează-mi paşii pe cale …

Să doresc adevărul Tău


Să nu trăiesc pentru mine.
Să Te slujesc, Domnul meu,
Întotdeauna pe Tine. | x2

89
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
84| Doamne Isuse (Vin la cruce-ngenuchiat) key » E
HillsongAustralia, Reuben Morgan – At the cross

1/Doamne Isuse, Tu mă cunoști


Chiar și-atunci când greșesc, eu știu... mă iubești.

2/Cu-a Ta prezenţă mă înconjori


Și-n orice vreme, | eu știu... mă iubești. |x2

Vin la cruce-ngenuchiat
Unde viaţa Tu Ţi-ai dat
Dragostea Ţi-ai arătat
Tu mormântu-ai biruit
Slavă-n cer ai dobândit
Viaţă-n dar ne-ai dăruit

3/Tu mergi nainte, calea mi-arăţi


Pe braţul Tău stau, eu știu... mă iubești

Ai biruit, Ceru-ai deschis


Ce-ai promis s-a împlinit |x2

4/Și-atunci când lumea se va sfârși


Cu Tine-n ceruri, pe veci voi trăi, căci Tu m-ai iubit.

90
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
85| Doamne-mi pari îndepărtat key » G
Don Moen – I will sing

1/Doamne-mi pari îndepărtat


Chiar ani lumina sau un mai lung drum.
Deşi credinţa mi-am păstrat
Mărturisesc acum nu ma mai simt ascultat.

Dar nu ştiu ce să mai spun și nu ştiu a-nainta


Însă harul ce-l primesc, îmi schimbă inima.

Voi cânta, Te voi lăuda


Chiar în ceasul cel mai rău
Prin durere şi prin greu
Voi cânta, Te voi lăuda
Mâinile le-am ridicat
Fiindcă eşti adevărat ... voi cânta.

2/Nu pot să întrezăresc


Gândul Tău şi-al Tău plan ceresc.
Doar în Tine am să mă-ncred
Ştiind că ai murit să mă salvezi.

91
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
86| Doamne, ştim că ţara noastră o iubeşti key » D
Robin Mark –As sure as gold is precious /Revival

1/Doamne, ştim că ţara noastră o iubeşti


Şi pe toată lumea vrei să o trezeşti,
De la cel mai mic, până la cel bătrân,
Tu doreşti s-aduci la viaţă-orice român.
Peste-acest popor întinde mâna Ta
Şi adu’ trezire când Te vom ruga.
Vrem să vină fiii risipitori ‘napoi,
Doamne, vrem trezire pentru ei si noi.

Pot s-aud la distanţă un tunet,


Pot să simt Duhul Sfânt ca un vânt.
Ne rugăm pentru ploaia trezirii
Să cadă pe pământ, să cadă pe pământ.

2/De la cel pe postul de predicator,


Pân’ la ultimul pe stradă trecător,
De la tânărul ce-şi caută-al vieţii drum,
Pân’ la văduva ce plânge chiar acum,
Orice om, femeie, tânăr şi bătrân,
Doamne-adu’ trezire azi peste român,
Vrem să vină fiii risipitori ‘napoi,
Doamne, vrem viaţă pentru ei si noi!

92
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
87| Doamne, Tu eşti Stânca key » E
Decean

1/Doamne, Tu eşti Stânca în care mă ascund


Scutul meu, tăria care mă scapă
Eu strig, lăudat să fie Domnul meu
Şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei

Şi azi mă închin
La Tine îmi înalţ sufletul
Tu cunoşti inima mea
Doamne, Ţie-Ţi aparţin. |x2

2/În îndoiala mea am chemat Numele Tău Cel sfânt


Şi-am strigat către Stânca mântuirii
De-acolo de sus, Tu ai auzit glasul meu
M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti.

93
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
88| Doamne, Numele-Ți înalţ key » G
Rick Founds - Lord I lift Your Name on high

Doamne, Numele-Ți înalţ,


Doamne, laudă-Ți cânt Ție,
Fericit sunt că Te am,
Fericit de-a Ta iertare.

Tu ai venit pe pământ, să ne salvezi,


Sus pe cruce ai murit, iertaţi să fim,
De pe cruce în mormânt,
Din mormânt sus la cer,
Să fii înălţat mereu.

94
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
89| Doamne-Ți aducem închinare key » G
Speranţa

1/Doamne-Ți aducem închinare


Dumnezeu puternic şi sfânt
Ți-aducem slavă şi onoare
Căci Tu ai spus: ”Eu sunt, Acel ce sunt!”

Numele Tău e minunat


Numele Tău e-adevărat
Numele Tău e tot ce se poate spune.
Numele Tău e minunat
Numele Tău e-adevarat
Numele Tău e mai presus de orice nume.

2/În faţa Ta se pleaca toate


Pământul şi cerul sublim
Venim şi noi cu inimile noastre
Să Te lăudăm să Te slăvim.

95
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
90| Doamne, Tu ești Dumnezeu key » D
Pete Sanchez Jr. - I Exalt Thee

1/Doamne, Tu eşti Dumnezeu


Şi vei domni în veci
Întreg pământul este plin de slava Ta.
Mereu veghezi să-mplineşti,
Cuvântul Tău cel sfânt,
Prin dragoste ne conduci pe-al vieţii drum.

Să fii înălţat, să fii înălţat


Domn al dragostei, Împărat. |x2

2/Doamne, Tu eşti Dumnezeu


Şi vei domni în veci
Întreg pământul este plin de slava Ta.
Eşti Creator desăvârşit,
Dreptatea Ta vedem,
Cum se-mplineşte zi de zi în ce-ai promis.

96
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
91| Doamne, astăzi vin key » G
Hillsong Australia,Geoff Bullock – Lord, I come to you/The power of your love

1/Doamne, astăzi vin în faţa Ta, să mă închin


Ca să fiu umplut cu har divin.
Prin lumina Ta, aș vrea mai mult să îmi cunosc
Slăbiciunile și să cresc în iubirea Ta.

Cheamă-mă și voi veni la Tine,


Când sunt slab, te rog Tu să mă sprijinești.
Ca vulturul spre cer mă voi înălţa
Și veșnic voi trăi, mereu voi locui, prin iubirea Ta!

2/Doamne, vreau să fiu în stare să-nţeleg cum ești


Și care-I calea Ta, ca să merg pe ea.
Și din pacea Ta, în suflet să-mi reverși un strop,
Ca cei din jur să bea și să stea, în iubirea Ta!

97
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
92| Doamne, mai vreau rusalii key » G
Ekklesia

1/Doamne, mai vreau rusalii


Cu limbi de foc, să le împrăștii
Pe fiecare să ne atingi cu Duhul Tău.
Doamne, vreau o trezire
Și într-un gând și o simţire
Să fim cu toţii și să cântăm în limbi o mie.

Tu faci Cerul să coboare


Naști din inimă izvoare
O, Duh Preasfânt dă-ne rusalii
O, Duh Preasfânt |x2

2/Doamne, dă-mi bucurie


Și să mă legi strâns în iubire
Doamne, eu vreau, vreau tot mai mult din Duhul Tău.
Doamne, mai vreau sfinţire
Și-un foc adânc să ardă-n mine
Pe veșnicii să fim ai Tăi în nemurire.

3/Doamne, vreau o trezire


Și într-un gand și o simţire
Să fim cu toţii și să cântăm în nemurire.

98
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
93| Doamne, Te laud (Laudă Regelui) key » Em
Hillsong Australia – Shout to the King

Doamne, Te laud și știu că meriţi


Doamne, Te laud, pentru ce-ai făcut
Doamne, Te laud, că ești în stare
Doamne, Te laud până voi birui !

Doamne, Te laud plin de bucurie


Doamne, Te laud când îmi este greu
Doamne, Te laud, când rău-l atacă
Doamne, Te laud până ce voi ieși !

Strig! către Regele Gloriei.


Ești aici, slavă Ţie !
Strig! către Regele gloriei.
Laudă-L, laudă-L
Laudă-L în tot ce faci!

Ceruri se deschid când lăudăm


Numele Tău Sfânt Îl înălţăm ! |x2

99
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
94| Doamne, Tu eşti a mea putere key » D
HillsongAustralia - You Are My Strength

1/Doamne, Tu eşti
A mea putere și mângâiere,
Doamne, Tu ești !

2/Doamne, Tu eşti
A mea speranţă și siguranţă,
Doamne, Tu ești !

Prin puterea Numelui


Şi măreţia Harului
Tu mă ridici, Tu mă ridici. |x2

3/Iubirea Ta,
Atât de-naltă, atât de-adâncă,
M-a împlinit.

Iubirea Ta va dăinui în veşnicii.


Îndurarea Ta nu se va sfârşi. /x2

100
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
95| Doamne, vin ‘naintea Ta key » G
Adi Gliga

1/Doamne, vin ‘naintea Ta cu întreaga mea fiinţa


Copleșit de mila Ta, mă-nchin cu umilinţă
Mulţumesc că sunt spălat prin sângele Tău sfânt
Mai răscumpărat prin jertfa Ta, murind pe Golgota !
Zi de zi ,Tu răspândești blândeţe și candoare
Ceas de ceas, mă ocrotești cu Mâna-Ți iubitoare
An de an, mă-mprospătezi cu-al dragostei parfum
N-am cuvinte, versuri îndeajuns să-Ți spun cât ești de bun.

Dar știu lângă Tine, totul este mai ușor


Când stai lângă mine, pot visa și pot să zbor
Te iubesc, Te doresc după Tine eu tânjesc
Ești tot ce vreau, ești tot ce îmi doresc. |x2

2/Doamne, vin ‘naintea Ta cu întreaga mea fiinţă


Copleșit de mila Ta, mă-nchin cu umilinţă
Mulţumesc că sunt spălat prin sângele Tău sfânt
Mai răscumpărat prin jertfa Ta, murind pe Golgota !
Lanţurile Tu le-ai rupt, sunt liber pe vecie
M-ai umplut cu Duhul Tău, să-Ți cânt o veșnicie
Ne-ncetat Tu mă conduci, pe calea către cer
Știu că într-o zi Te voi vedea în măreţia Ta.

101
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
96| Doamne, vreau să mă închin key » E
Craig Musseau – Here I am once again/Pour aut my heart

Doamne, vreau să mă închin


Și cu inima mea înaintea Ta vin.
Când mă rog, mă asculţi,
De păcate mă ierţi, numai Tu mă-nţelegi.
Credincios îmi răspunzi,
Prin Cuvântul Tău Sfânt mă luminezi.
Mâna Ta mă atinge și-mi dă libertatea, prin har să trăiesc!
Nici nu pot să explic cât Te iubesc …

Inima mea Îti spune iubire,


Inima mea Îti dă mulţumire,
Inima mea pe Tine Te caută,
Inima mea …
Căci Tu ești Cel mai minunat, minunat.
Tu ești Cel mai minunat, minunat.

102
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
97| Domn al veşniciei key » G
Marc Byrd & Steve Hindalong - God of wonders

1/Domn al veşniciei, ce pământul ai creat;


Cerul este al Tău templu, glorie Celui înălţat!

Domn al slavei mai sus de galaxii


Tu ești vrednic, vrednic!
Universul în veci Te va slăvi
Tu ești vrednic, vrednic!

Tu ești Domn, ai fost și vei fi! |x2

2/Dis de dimineaţă, lumina o voi întâmpina


Și în noapte de mă clatin, al Tău Nume voi chema.

Alleluia! Tu ești Domn, ai fost și vei fi! |x4

103
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
98| Domn minunat key » G
Hillsong Australia, Darlene Zschech – Beautiful Lord/The Potter’s hands

1/Domn minunat ești lângă mine,


În orice zi, eu sunt cu Tine ;
Căci Mâna Ta nu m-a lăsat să rătăcesc.

2/Cu gingășie mă strigi pe nume,


Duhul Tău Sfânt îmi dă mângâiere
Și-aduce pace în sufletul meu, căci mă iubești!

Sunt copleșit de-a Ta iubire, m-ai cucerit pentru vecie;


O, Domnul meu, vreau să-Ţi mulţumesc!

Ia-mă, schimbă-mă, folosește-mă;


Viaţa mea e în MânaTa!
Glasul Tău vreau mereu să-L am în sufletul meu,
Inima mea, Doamne, e a Ta!

104
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
99| Domnu-I bun orișicând key » D
Don Moen – God is good all the time

Domnu-I bun orișicând,


Recunoscător laudă vreau să-I cânt.
Domnu-I bun orișicând,
Chiar și-n noaptea grea, mă va lumina.
Domnu-I bun, Domnu-I bun … orișicând!

1/Dacă treci prin valea morţii și sunt umbre-n jurul tău,


Mâna Lui te va conduce, ocrotit să fii de rău.
A promis că nu te lasă, nu te uită, nu ești părăsit!

2/Când trăiam cu toţi în noapte, dragostea Și-a arătat.


Tatăl bun, Cel Sfânt din ceruri, pe Isus jertfă L-a dat.
Și-acum liberi de păcate, îndurarea Lui o vom cănta!

Chiar când nu pot să ‘nţeleg,


Planul Tău în viaţa mea,
În Tine mă încred!
Și-n credinţa-atunci, pot din nou vedea!

105
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
100| Domnul e lumina key » C#m

Domnul e lumina, mântuirea mea


De cine să mă tem eu oare?
El mă sprijinește în necazul meu
De cine să-mi fie frică?
Cei răi vin împotriva mea, dar nu mă-nfricoșez;
Căci Doamne, Tu mă sprijinești cu braţul Tău.

Aleluia, aleluia, mare este Dumnezeu!


Aleluia, aleluia, amin. |x2

1/Ascultă Doamne, glasul meu când Te chem.


Ai milă de mine și primește-mă
Căci Tu ești totul, ești ajutorul meu
Învaţă-mă să Te slujesc mereu.

2/Aș vrea să locuiesc toată viaţa mea


În casa Domnului, la dreapta Sa
Ca să privesc frumuseţea Domnului
Și să mă minunez de Templul Lui.

106
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
101| Domnul este Păstorul meu key » D
3,2,1

Domnul este Păstorul meu


Nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi,
Şi mă duce la ape de odihnă;
Îmi înviorează sufletul,
Şi mă povăţuieşte pe cărări drepte,
Din pricina Numelui Său. |x2

Chiar dac-ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,


Eu nu mă tem de nici un rău, de nici un rău,
Căci Tu eşti cu mine mereu. |x2

Da, fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi |x3


În toate zilele vieţii mele.

107
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
102| Domnul în ceruri domnește key » C
3,2,1

Domnul în ceruri domnește,


Pe Tron e așezat
Plin de mărire, în slavă e îmbrăcat;
Noi toţi cu sfinte podoabe
Stăm în prezenţa Sa,
Și-n timp ce Îi vom cânta slava Lui vom vedea!

Caci Domnu-I bun, El în veci iubește


Îndurarea Lui nu se va sfârși;
Spre-ai Săi copii, El cu drag privește
Și-n mijlocul laudelor noastre, El va veni!

108
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
103| Domnul ne-a creat (Căci dacă tăim) key » G
Omega - Romani 14:8

1/Domnul ne-a creat după chipul Său,


El ne-a învăţat să urâm ce e rău
Să nu ne mai întoarcem de unde-am fost,
Că n-are nici un rost!
Nu mai vrem în lume să rătăcim.
Vrem de azi viaţa cu El s-o trăim.
Tot ce-avem să punem în Mâna Lui,
În Mâna Domnului!

Caci dacă trăim, pentru Domnul trăim.


Și dacă murim, pentru Domnul murim.
Deci fie că trăim, fie că murim,
Noi suntem ai Domnului! /2nd / Noi suntem ai Lui!

2/Nu putem să știm dacă maine în zori


V-a fi o zi cu soare ori o zi cu nori,
Știm însa că Domnul va fi cu noi
La bine și nevoi!
Hotărâţi ‘nainte vom alerga,
Spre ceruri zi de zi ne vom înălţa,
Nici o clipă nu vom privi ‘napoi
Căci Domnul e cu noi!

109
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
104| Domnul stă tot aşteptând key » G

1/Domnul stă tot aşteptând, porţi închise multe sunt


Dar în zi şi noapte, Domnul stă şi bate, poate se vor descuia!
Domnul stă şi bate iar, poate n-o fi în zadar
|Singura fiinţă ce e în putinţă, a te binecuvânta. |x2

O deschide nu mai sta, las’ să intre-n casa ta!


Singura fiinţă, ce e în putinţa a te binecuvânta.
Nu amâna, vei regreta;
Ultima chemare, Domnul cu răbdare pentru tin’ va repeta.

2/Prin ureche-I poarta ta, când auzi, te poţi preda


Duhul Sfânt lucreaza, inima cedează şi te simţi eliberat
Dar uşor te păcăleşti, prin ureche de primeşti
|Sunete stridente, şoapte insistente cu îndemnul la păcat.|x2

3/Într-o zi vei auzi, vocea Lui te va trezi


Căci Isus, El vine, ca să ia la Sine pe iubitul Său popor
Prea târziu atunci va fi, să-I deschizi spre a-L primi
|Domnul e aproape, poate chiar la noapte vine ca Judecător|x2

110
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
105| Domnul va lucra key » G
Don Moen – God will make a way

1/Domnul va lucra, luminând cărarea ta.


Chiar dacă tu nu poţi vedea, El va fi ‘naintea ta.
Te va învăţa cum să mergi pe calea Sa.
Şi în necaz, şi-n bucurii, nu te va lăsa, Domnul va lucra ...

2/Tu să cauţi mereu, să te ‘ncrezi în braţul Său,


Iar când cel rău vrea viaţa ta, Domnul nu te va lăsa.
Roagă-te mereu, către Tatăl Dumnezeu,
Şi prin Cuvânt, prin Duhul Sfânt, El te va-ajuta pe cărarea ta.

Chiar în pustiu de-ai fi, El te conduce;


Din stâncă, apa vieţii îţi va da!
Toate de vor pieri, El mereu cu tin' va fi,
Ţi-a promis prin Cuvântul Sfânt.

111
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
106| Domnul vieţii(Ești Dumnezeul viu) key » G
HillsongAustralia - God Of Ages

1/Domnul vieţii, coboară slava Ta


Tu ești bun, Tu ești bun !
Fiu neprihănit, cu toată inima
Pe Tin’ Te vreau !

Viaţă Tu dai, speranţă ești celui pierdut


Întregul pămant e luminat de glorie.

Ești Dumnezeul viu,


Ești Cel ce vindecă,
Speranţa mea Tu ești Isus !

2/În tot ce ai promis, Tu ești Credincios


În Tin’ mă-ncred în orice zi
Rege veșnic, domnești glorios
Fii slăvit !

Pe noi Tu ne-ai salvat


Pacea Ta ne-ai lăsat
Ești Domnul meu, ești tot ce am.

Mă voi încrede-n Tin’ |x3 din inimă.

112
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
107| E bucurie-n Christos key » G

E bucurie-n Christos
Este dragoste-n spirit
E nădejde-n credinţa în El.
E-o fântână ce-o ştiu
Ce hrăneşte-al meu suflet
E Cuvântul ce curge din El.

Mărirea şi slava-s a Lui


O, puterea şi gloria-s a Lui
Să lăsam gura Lui, să ne-nveţe cântând
Voia Lui s-o ‘mplinim pe Pământ.

113
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
108| E mult prea scumpă key » D
Cătălin & Ramona Lup

1/E mult prea scumpă viaţa asta, ca s-o petreci nepăsător


|E mult prea scumpă orice clipă, s-o laşi să treacă fără spor|x2

2/E mult prea scump Cuvântul vieţii, să poţi uita şi-un ceas măcar
|E mult prea scumpă rugăciunea să-i poţi nesocoti vreun har|x2

3/E mult prea scumpă adunarea să nu faci totul pentru ea


|E mult prea scumpă-mbrăţişarea să-ţi pară vreo iertare grea|x2

4/E mult prea scumpă răsplătirea statorniciei, la sfârşit


|Să-ţi par-acum prea grea-ncercarea pe care-o ai de suferit|x2

5/E mult prea scumpă mântuirea să nu-i dai totul pe pământ


|Şi pacea inimii şi slava statornicului legământ|x2

6/E mult prea scumpă veşnicia s-o dai pe-o umbră şi pe-un fum
|E mult prea scump Christos şi Raiul să nu dai tot, să-L ai acum|x2

114
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
109| E noapte (Vreau s-alerg în braţul Tău) key » C
CătreCer

1/E noapte și parcă tot în jur a apus


Te strig, alerg, mi-e frică înainte să m-arunc
Și inima mi-e goală, lumina n-o mai văd
Dar știu că la capăt, Doamne, m-aștepţi.

Vreau s-alerg în braţul Tău, vreau să spun din nou:


"Tu-mi ești Tată!", "ești tăria mea!"
Vreau în Tine să m-ascund, niciodată să nu uit
Ești scăparea mea, ești scăparea mea!
În noapte …

2/Privesc din nou lumina ce putere-mi dă să zâmbesc


Și noaptea dispare când îmi spui: Te iubesc !
Și inima îmi cântă, pacea-n Tine îmi găsesc
O viaţă mi-ai dat Doamne, astăzi trăiesc!

Te laud, ești scăparea mea


Doamne, m-ai eliberat! |x2

115
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
110|El este Domn (Arată-Ți puterea) key » E
Kevin Prosch - Show Your Power

1/El este Domn şi în ceruri domneşte


El este Domn !
Lumina-i creată când El porunceşte
El este Domn !
Nu-i nimeni ca El, n-are capăt la zile
El este Domn !
Şi vine-n putere, când chemi al Său Nume
El este Domn !

Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu |x3


Dumnezeu.

2/Cuvântul Tău, Doamne-I speranţă în lume


Eşti Dumnezeu !
Prin a Ta putere avem mântuire
Eşti Dumnezeu !
Nu-Ți cerem avere privim doar la cruce
Eşti Dumnezeu !
Pe cei păcătoşi înainte-Ți aducem
Eşti Dumnezeu !

Trimite-Ţi puterea, o, Domnul meu |x3


Dumnezeu.

116
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
111| El este Domnul Cel vrednic să-L lauzi key » G
Steve McEwen – Great is the Lord

El este Domnul Cel vrednic să-L lauzi,


El șade lângă Domnul Dumnezeu,
El este Împărat!

El e-ncununat cu slavă și har,


El are dragoste fără hotar,
El este minunat!

Îi vom cânta din toată inima,


Cu toată bucuria care vine din iubire.
Și-i vom aduce slavă-n veci de veci,
Căci Dumnezeu de bună voie
Ne-a dăruit chiar pe Fiul Său.

117
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
112| El-Șadai, El-Șadai key » Em
Michael Card & John Thompson – El Shaddai

El-Şadai, El-Şadai, El-Eliona Adonai


Neschimbat eşti din vecii,
Neschimbat în veci rămâi.
El-Şadai, El-Şadai, El kamkana Adonai
Slava numai Tu o ai, El-Şadai.

1/Ai dat Fiul Tău pe-altar


Şi-ai salvat pe-ai lui Avraam,
Pe Israel prin pustiu cu putere l-ai condus.
Marea Tu ai despărţit, flăcările-ai răcorit,
Pe Mesia să ne mântuie-ai trimis.

2/Peste vremi ai prevestit că Mesia va veni,


Dar ei nu L-au cunoscut,
L-au respins şi L-au vândut.
El păcatul a purtat, a murit şi-a înviat,
El e Cel ce vine iar în curând.

118
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
113| Eram pierdut (Viaţa mea s-a schimbat) key » A
Speranţa

1/Eram pierdut, eram căzut, eram trist și apăsat


Trăiam o viaţă de suspin, trăiam o viaţă în păcat
Timpul și-averea o cheltuiam în lucruri fără de folos
Dar într-o zi m-am întâlnit cu Isus Christos.

Viaţa mea s-a schimbat


Când Isus m-a eliberat.
La Golgota am venit
Iar Christos iertarea Sa mi-a dăruit.|x2

2/Credinţa ce-aveam în inimă era doar o teorie


Prin ce gândeam și ce vorbeam eram pierdut pentru vecie
Frica și groaza m-au cuprins eram speriat, căzut jos
Dar într-o zi m-am întâlnit cu Isus Christos.

3/Viaţa mea a fost schimbată de Cuvântul Domnului


Viaţa mea a fost transformată astăzi sunt copilul Lui
Am speranţă, sunt fericit, e-atat de frumos
Într-o zi m-am întâlnit cu Isus Christos.

119
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
114| Este doar o Cale key » D
Gabi Iluţ

1/Este doar o Cale, trece chiar prin vale


Prin multe încercări.
Am pornit cu dorul să-mi văd Salvatorul
Chiar dincolo de zări. |x2

2/Nu-mi este frică de ce o să zică


O lume pornită-mpotriva mea.
Calea e una, iar eu merg întruna
La capăt Îl voi vedea.

O singură Cale, o Cale, o Cale! |x3


O Cale!

3/Calea e trasată, bine conturată,


O vezi din depărtări.
Este foarte strâmtă, cel ce se avântă,
Va strânge defăimări. |x2

4/Nu-mi pasă mie de-a lumii urgie


Pe Cale am pornit, nu privesc înapoi
Cei ce mă-nfruntă, zadarnic se luptă
Rămân toţi cu pumnii goi.

120
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
115| Este oare iertare key » Am

1/Este oare iertare pentru tot ce am făcut


Doamne, pot eu oare să vin așa cum sunt
'Naintea Ta ('naintea Ta), în faţa Ta (în faţa Ta)

2/Este oare iertare pentru tot ce am făcut


Doamne, pot eu oare s-o iau de la început
'Naintea Ta ('naintea Ta), în faţa Ta (în faţa Ta)

Știu Domnul meu, sunt un om așa rău


Și Te-am întristat mereu
Știu Domnul meu Te-am răstignit chiar eu
Când am spus nu este Dumnezeu.

3/Cred că este iertate pentru tot ce-am făcut


Cred că-acum e momentul s-o iau de la început
'Naintea Ta('naintea Ta), în faţa Ta (în faţa Ta)

Știu Domnul meu vei veni în curând


Și pe norii cerului vei sta
Știu Domnul meu vei veni în curând
Nu voi mai pleca din casa Ta
|Eu voi sta la dreapta Ta (la dreapta Ta) |x2

121
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
116| Este un loc plin de har și pace key » D
David Ruis - Break Dividing Walls

Este un loc plin de har şi pace, unde fraţii-n unire trăiesc


Un loc unde ungerea sfântă curge şi una suntem.
Doar un trup să formăm în Tine şi prieteni să fim,
Una prin Duhul Tău Sfânt ce ne ţine, pân’ la sfârşit.

1/Azi Te rugăm prin Isus sfinte Tată,


Una ca Tatăl şi Fiul să fim,
Toţi într-un gând şi-o iubire curată,
De dragul Fiului Tău.

Orice zid vom dărâma |x3


Doar în Numele Lui.
Orice zid vom dărâma |x2
Şi una vom fi.

2/Tată, înălţăm rugăciunea lui Isus,


Una cu Tine şi noi vrem să fim,
Uniţi în credinţă, viziune şi scopuri
De dragul Fiului Tău.

122
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
117| Este-un vânt ce-adie key » C
David Ruis - There's a wind a blowin'/Sweet wind

1/Este-un vânt ce-adie, vine din înalt


Ca o adiere, suflă peste noi.

E Duhul Domnului,
Ce-a fost făgăduit și-a fost trimis...
|El e-aici, langă tine; poţi să-L atingi. |x2

2/Ploaia care vine de la Dumnezeu


Toarnă peste tine belșug din harul Său.

3/Este-un foc ce cade din cer pe pământ


Limbi de foc coboară, inimile-arzând.

123
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
118| Ești Domnul meu (Mâini către cer) key » C
Decean

1/Ești Domnul meu, mai sus de cer înălţat


Ești Sfânt și drept, vrednic să Fii lăudat.
Ești Domnul meu, calea Tu mi-ai arătat
Ești neschimbat, vrednic să Fii lăudat.

Mâini către cer azi îmi ridic


Și mă predau Ţie, Doamne.
Cu vocea mea Îţi cânt mereu
Doar Tu ești Domnul meu.

2/Rege etern, cer și pământ Te slăvesc


Ești Dumnezeu, viaţa prin Tine-o primesc.
Ești Creator, în tot ce faci minunat.
Al meu Împărat, vrednic să Fii lăudat.

Ești Regele meu |x2

Azi mă predau și Ţie’Ţi dau


Tot ce sunt eu, Regele meu. |x2

124
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
119| Eşti Dumnezeu izbăvitor(Toate-s posibile) key » C – D
Hillsong Australia, Darlene Zschech - All Things are possible

Eşti Dumnezeu izbăvitor, în Tine adăpost găsesc


Nu-i nume ca şi Isus, nimic nu-i mai măreţ.
Picioarele pe stâncă-mi stau, nu-i val ce mă va clătina,
Speranţa mea e-n Tine, mi-eşti Domn şi mântuire!

Pe buze laude am mereu, în inimă Cuvântul Tău


Îţi voi cânta azi un cânt nou, cu tot ce sunt Te laud.
Îmi umpli inima de har, plăcere-n Tine îmi găsesc
Îţi voi cânta azi un cânt nou, cu tot ce sunt Te laud.

Când eu sunt slab Tu mă-ntăreşti;


De-s sărac mă-mbogăţeşti;
Şi prin puterea Ta eu ştiu ...
Toate-s posibile, toate-s posibile,
Toate-s posibile, toate-s posibile!

125
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
120| Ești mai presus și mai întâi key » G
Lenny LeBlanc & Paul Baloche – Above all powers

Ești mai presus și mai întâi


Mult mai presus de orice regi și-mpărăţii
Deasupra oricărei înţelepciuni ce lumea a creat
Și nu-s cuvinte să Te-arate cât ești de minunat.
Ești mai presus și mai întâi
Mult mai presus de orice regi și-mpărăţii
Deasupra oricărei înţelepciuni Te-ai ridicat
Când pentru mine ai ales să mori.

Crucificat și pus într-un mormânt


Viaţa Tu Ţi-ai dat, respins și părăsit
Ca o floare culcată la pământ Te-ai lăsat
Și Te-ai gândit, la mine Te-ai gândit mai întâi.

126
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
121| Ești măreţ în acest loc key » D
Hillsong Australia - You Are Awesome In This Place

Simt prezenţa slavei Tale


Pe-ale laudei porţi când trec,
Templul se deschide și eu faţa Ți-o zăresc.
Și-n a Ta înfăţișare văd frumuseţea graţiei Tale,
Pot să mă-nchin ... spunând :

Ești măreţ în acest loc, Domnul meu,


Măreţia Ta e-aici, Ava Tată.
Vrednic ești să fii slăvit, veșnic preamărit
Ești măreţ în acest loc, Domnul meu.

127
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
122| Ești Suveranul ”Eu sunt” key » D
Wendy O' Connell & Brian Doerksen - Your Name Is Holy

1/Ești Suveranul ”Eu sunt” – ești vrednic, Doamne!


Tu ești Christos, Rege Sfânt - ești vrednic, Doamne !

2/Ești Salvator minunat, Sfânt ești, Doamne !


Ești Mielul fără păcat, Sfănt ești, Doamne !

Prin Isus, noi putem fi salvaţi,


Suntem spălaţi de-orice păcat
Prin al Său Nume Sfânt!
Prin Isus, orice durere va pleca
Și victorie vom avea
Prin Numele Lui!

3/Tu ești pe veci neschimbat, Măreţ ești, Doamne !


Tot ce-i în lume-ai creat, Măreţ ești, Doamne !

4/Tu pentru noi ai murit, Te laud, Doamne !


Viaţă prin Tine-am primit, Te laud, Doamne !

128
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
123| Eu mă-ndrept spre cer key » E
HillsongAustralia

Eu mă-ndrept spre cer, tot mai sus alerg


Chiar și-n noaptea grea, Tu mă sprijinești;
Isus mă condu.
Ești cu mine-n plâns, ești și-n bucurii
Sunt legat de cer pentru veșnicii.

Chiar de trec prin văi adânci, eu nu am teamă.


Căci necazul mi-l înfrângi,
În Tine mă încred, în Tine mă încred. |x2

Mă povăţuiești prin Cuvântul Tău


Și cărarea mi-o luminezi mereu.

129
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
124| Eu nu mă tem (Ps.23) key » A
David Wagner

Eu nu mă tem, eu nu mă tem,
Eu nu mă tem de nici un rău.
Eu nu mă tem, eu nu mă tem,
Eu nu mă tem, Domnul e Păstorul meu.

1/Domnul Păstorul meu, îmi conduce pașii mei


În pășuni verzi mă îndrumă și odihnă-mi dă mereu
Mă povăţuiește El pe cărarea către cer
Domnul e Păstorul meu, eu nu mă tem.

Chiar prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău


Cu toiagul Tău mă mângâi, lângă mine ești mereu
Chiar prin valea umbrei morţii lângă Tine eu voi sta
Căci toiagul Tău e mângâierea mea.

2/Domnul Păstorul meu, îmi conduce pașii mei


El la pieptul Său mă strânge, când eu cad și-mi este greu
Îndurare voi avea, fericirea voi gusta
Și în casa Domnului mereu voi sta.

Eu nu mă tem, eu nu mă tem,
Eu nu mă tem lângă mine ești mereu.
Eu nu mă tem, eu nu mă tem,
Eu nu mă tem, Domnul e Păstorul meu.

130
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
125| Eu nu Te cunoşteam (Dar mi-ai deschis) key » F
Laud de 7 ori pe zi

1/Eu nu Te cunoşteam Isus,


Nu ştiam că-n astă lume
Pentru mine Cineva demult muri…
Eu nu voiam ca să ascult
De Cuvântul vieţii Tale
Care-mi spune că Isus mult m-a iubit…

Dar mi-ai deschis ochii, Doamne


Și lumina a intrat în viaţa mea !
Dar mi-ai deschis ochii, Doamne
Sunt mântuit și eu prin Golgota !

2/O, Doamne, cum să-Ți mulţumesc


Pentru ce-ai făcut în mine
Pentru sângele ce-a curs pe Golgota…
O, Doamne ce-aş putea să-Ți dau?
Inima mea de azi e doar a Ta !

131
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
126| Eu stau și aștept (Doamne, dacă vrei) key » D
Decean

Eu stau și aștept să se-ntâmple ceva


Ceva să schimbe azi viaţa mea.
Te văd cum cobori muntele și toţi
Vor să se-atingă de haina Ta.
Tu ești Cel ce face minuni și știu
Raspunsul meu e-n Mâna Ta.
Da, vin mă apropii și mă închin
Și-n teamă spun cu vocea mea:

Doamne, dacă vrei Tu poţi,


Doamne, dacă vrei Tu poţi,
Da, Doamne, dacă vrei Tu poţi,
Să m-atingi cu Mâna Ta,
Să atingi azi viaţa mea. |x2

Azi viaţa mea Isuse, atinge-o Tu


Atinge viaţa mea, aici, acum,
Aici, acum, cu Mâna Ta, Te rog
Isuse, Isuse, atinge viaţa mea.

132
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
127| Eu Te laud (Vreau să mă închin doar Ție) key » E
David Ruis – I will worship/You’re worthy of my praise

Eu Te laud, ecko: Eu Te laud …


Cu inima mea. ecko: Cu inima mea …
Eu Te laud, ecko: Eu Te laud …
Cu sufletul meu. ecko: Cu sufletul meu …
Eu Te caut, ecko: Eu Te caut …
Te caut mereu. ecko: Te caut mereu …
Vreau pe Tine, ecko: Vreau pe Tine …
Doamne, să Te urmez. ecko: Să Te urmez …

Vreau să mă închin doar Ţie,


Să Te laud Domnul meu.
Tot ce am Îţi aparţine,
Tu ești vrednic, Domnul meu!

133
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
128| Există dupa moarte o veșnicie key » Am

1/Există dupa moarte o veșnicie,


Există dupa moarte un nesfârșit!
Un neșfârșit de chin sau bucurie,
Depinde cum aicea ai trăit!
Să nu te-nșeli crezând că după moarte,
Se va sfârși cu tine și atat …
Vei da-n curând o mare socoteală
De tot ce ai făcut pe-acest pământ!

Viaţa ta e buna sau rea,


În rai sau iad vei merge cu ea!
În curând se va sfârși,
În care veșnicie? curând vei păși …

2/Tu n-ai primit pe bun Mântuitorul,


Erai un rob păcatului și-atât.
Fugeai în lume amăgit de pofte,
Și nu ai fost nicicând tu fericit.
Mai stai odată azi și te gândește,
Ce vrei să faci? și cui să te predai? …
Există viaţă! Viaţă, după moarte!
Dar după aceasta, pocăinţa n-ai!

134
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
129| Facă-mi-se-ntotdeauna key » C
The Messengers

1/Facă-mi-se-ntotdeauna
După sfântul Tău Cuvânt
|Chiar de-ar fi sa-mi cadă toate
Planurile la pământ…|x2

2/Gândul Tău să se împlinească


Neştirbit în mine-oricând
|Chiar de ar fi să se dărâme
Tot ce mi-am zidit în gând…|x2

3/Voia Ta să se înalţe
Ca stăpână-n viaţa mea
|Şi-n fărâme sparge-mi voia
Printr-o lovitură grea…|x2

4/Rugăciunea asta, Doamne


Tu să mi-o asculţi mereu
|Iar de-ar fi s-o schimb vreodată
N-asculta de gândul meu! |x2

135
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
130| Faţa Ta, o, Doamne-o căutăm key » G
Hillsong Australia - Send revival

1/Faţa Ta, o, Doamne-o căutăm


Pentru-a noastră ţară ne rugăm.
Trezeşte-ne, o, Doamne, inima
Şi toţi din jur pe Tin’ Te vor vedea.

Înălţăm Numele Tău, în unitate ne-nchinăm


Laudele vor răsuna, ţara o vei transforma. |x2

2/Niciodată nu vom da ‘napoi,


Cu credinţă noi înaintăm.
Când cu lacrimi noi vom semăna,
Recoltă din belşug vom secera.

Vrem trezire! |x3 în noi …

136
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
131| Fă-mă pur şi fără vină key » C
Father, make me pure and holy/I will run the race

1/Fă-mă pur şi fără vină


Viaţa vreau să-Ți dăruiesc
Iartă-mi Tu fărădelegea
Ascuns în Tine să trăiesc.

Eu cursa vreau s-o termin,


Slăvind Numele Tău,
Făcând din Tine ţinta mea!
Doar Tu în gândul meu,
Doar Tu în fiinţa mea,
Lumină vie vreau să fiu.

2/Într-o lume fără ţintă,


Străină de prezenţa Ta,
Vreau să Te-onorez pe Tine
Şi s-arăt iubirea Ta.

137
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
132| Fii a mea lumină key » D
Eleanor Hull and Mary E. Byrne - Be thou my vision

1/Fii a mea lumină Părinte ceresc,


Prin Tine blând și curat să trăiesc!
Ziua și noaptea, Doamne, s-aud vocea Ta,
Prezenţa Ta să-mi umple mereu inima!

2/Tu să-mi fii izbândă și gândul cel bun,


Din Tine pururi comori să-mi adun!
Tu locuind în mine, noi una să fim,
Cuvântul Tău să-mi dea înţelepciune și-alin.

3/Nu vreau bogaţie, nici laude lumești


Căci mai de preţ decât toate Tu-mi ești!
Tu, numai Tu ești Rege în sufletul meu,
Ești Primul, ești Stăpânul, ești Domn, Dumnezeu!

4/Chiar de-ar fii s-alunec, rămâi viaţa mea,


Tu-mi ești Puterea, doar Tu, Dragostea!
Tu, Soare-al veșniciei mai sus de-orice nor,
Mi-ești sfântă bucurie și-al inimii dor!

138
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
133| Fii binecuvântat! key » A
Matt Redman – Blessed be your name

1/Fii binecuvântat când pământul e săturat,


Când ploaia cade peste el, Fii binecuvântat!
Fii binecuvântat când mă aflu pe pământ uscat
Și nu șed singur prin pustiu, Fii binecuvântat!

Fiecare laudă Ție Ți-o dau,


Când noaptea se apropie, Te voi lăuda!

Binecuvântat fie El! Binecuvântat!


Binecuvântat fie El! Binecuvântăm Numele Său !

2/Fii binecuvântat când soarele-i din nou pe cer,


Când toate sunt cum le-ai creat, Fii binecuvântat!
Fii binecuvântat când umblu plin de suferinţi,
Iar dacă plâng și-mi este greu, Fii binecuvântat!

Primește lauda, ești vrednic Dumnezeu


Îmi cântă inima: ”Fii binecuvântat!”

139
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
134|Fii Tu Calea mea (Tu ești Stăpân) key » D>E
Hillsong Australia – Center of My Life

1/Fii Tu Calea mea, Fii Cuvântul ce-l rostesc


Fii Tu viaţa mea, prin Tine să trăiesc.
2/Doamne, vreau să fac voia Ta, nu voia mea
Zilnic s-o-mplinesc, cu Tine să trăiesc.

Liber sunt, căci prin har trăiesc;


Te înalţ, Te slăvesc!

Tu ești Stăpân și Creator, întregul Univers e-al Tău


În faţa Ta cu toţi ne vom pleca!
Aș vrea întreagă viaţa mea, să o trăiesc spre slava Ta
Cu tot ce sunt, mă-nchin doar Ţie, Doamne
Ești vrednic, Te înalţ și-Ţi cânt!

3/Pacea Ta-am primit, frica mi-ai gonit


Speranţă am găsit, mă încred în Tin’.
4/Așa că viaţa mea Ți-o dau, Ție mă predau
Tu ești tot ce vreau, Tu ești Domnul meu!

Doar Tu ești Domn, în veci, doar Tu ești Domn!


Rege-n Cer și pe Pământ! | x2

140
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
135| Frica o las (Tot ce vreau ești Tu) key » D
Hillsong Australia – All I Need Is You

1/Frica o las în urma mea, aud vorbind, e vocea Ta.


Cad în genunchi, mâinile îmi ridic spre Tin’.
Dragostea Ta m-a chemat, Doamne, Ție-Ți sunt predat.
Tot ce vreau e să văd lumina Ta.

Tot ce vreau ești Tu,


Tot ce vreau ești Tu doar, o, Doamne.
Tot ce vreau ești Tu,
Tot ce vreau ești Tu doar, o, Doamne.
Tot ce vreau ești Tu.

2/Înc-o zi, însă nu-i la fel, sunt atras de Duhul Tău.


Salvatorul meu, Te preamăresc
Căci prin Fiul Tău iubit viaţa am și-s fericit.
Doamne, fii în veci de veci slăvit.

Tot ce vreau ești Tu!|x3

Ești Domn peste univers,


Ești Domn și în veci domnești.
Ești Domn peste univers,
Ești Domn (da, ești Domn)

141
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
136| Genunchiu-mi plec key » E
Hillsong Australia - I bow my knee

Genunchiu-mi plec, mă dăruiesc


Jertfă vie pentru Tine Doamne.
Umil mă plec, ‘naintea Ta,
Ia-mi trecutul meu, de partea Ta rămân
Lasă sângele Tău sfânt, să mă spele pe deplin
Inima mi-ai curăţit și m-ai eliberat.

Ești Domnul meu,


Mai mult vreau să Te iubesc
Şi să Te urmez
Oriunde, oricând. |x2

142
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
137| Hai, vino acum key » D
Brian Doerksen – Come, now is the time to worship

Hai, vino acum să-L lauzi,


Hai, vino să-I dai Lui inima.
Hai, aşa cum eşti să-L lauzi,
Hai, aşa cum eşti înaintea Sa, hai! …

Orice om va mărturisi că eşti Domn!


Toţi genunchii se vor pleca!
Binecuvântaţi vor fi toţi ceice Te vor căuta. |x2

143
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
138| Haideţi să cântam key » G

Haideţi să cântăm cu veselie Domnului


Și să strigăm de bucurie,
Către stânca mântuirii noastre
Înaintea Lui să mergem toţi cu laude
Cântaţii cântece |x3 Oo, în cinstea Lui.

1/Domnul este mare Împărat,


Marea și uscatul le-a creat;
Domnul este mare Dumnezeu,
Lui mă-nchin , e Creatorul meu.

2/Să ne închinăm, să ne smerim,


Să plecăm genunchii, să-L slăvim;
Noi, suntem poporul Domnului,
Nu putem fi smulși din Mâna Lui.

144
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
139| Haina grea cea de păcat key »E
Irina Halaida

1/Haina grea cea de păcat, bucuros am lepădat


Pregatit eu sunt acum, Crucea văd și-o iau la drum
Știu, nu-i ușor să renunţ la mine.

2/Înapoi nu mai privesc, pacea Ta o dobândesc


Vreau s-o am și s-o păstrez, prin nimic să n-o-ntinez
Știu, nu-I ușor, dar Tu trăiești în mine.

Te iubesc Isus, Te iubesc, Isus


Că-ntâi Tu m-ai iubit ! |x2

Te-am rănit, Tu m-ai strigat!


Te-am ucis, Tu m-ai iertat!
Am minţit, Tu-ai mijlocit, pentru mine un fugar!
|Iubit de-un Sfânt! |x2 Dumnezeu …

3/Viaţa mea are un preţ de-acum,


E preţ de sânge nevinovat!
Viaţa mea are un preţ de-acum,
Știu care e … e preţul vieţii Tale!
Și mă întreb, lumea știe oare?

145
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
140| Iată-mă (Domnul meu) key » Em
Delirious? Stuart Garrard & Martin Smith – Here I am/Majesty

1/Iată-mă, smerit de maiestatea Ta,


Acoperit de graţia Ta.
Iată-mă, știu că sunt un om păcătos,
Spălat în sângele lui Cristos.

Am găsit iubirea-Ți mare în sfârșit,


Căci viaţa Tu Ți-ai dat, ce preţ nemăsurat!

Domnul meu, Domnul meu,


Al Tău har m-a găsit cum eram;
N-am nimic, dar sunt viu în Mâna Ta!
Domnul meu, Domnul meu,
Iubirea Ta pe veci m-a schimbat,
În prezenţa Ta, al meu Împărat!

2/Iată-mă, smerit sunt de iubirea Ta,


Iertat să pot acum eu ierta.
Ridicat, știu cât de mult mă dorești,
În slava Ta și-n foc mă sfinţești.

146
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
141| Îmi pare rău (În prezenţa Ta) key » D
Vitamina C

Îmi pare rău că Te-am lovit …


Îmi pare rău că Te-am rănit …
Îmi pare rău că am plecat …
Pe crucea Ta eu Te-am lăsat.

Mă întorc la Tine acum


Vocea Ta mă cheamă de pe al meu drum
Mă întorc acasă Tatăl meu
Fără Tine imi este foarte, foarte greu

În prezenţa Ta eu mă simt acasă


În prezenţa Ta eu mă simt iubit
În prezenţa Ta, Doamne, nu îmi mai pasă
Prin câte am trecut până Tu ai venit

147
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
142| Îmi pun viaţa (Isus Tu eşti calea) key » G (capo1)
Hillsong Australia – One Way

1/Îmi pun viaţa-n Mâna Ta,


Doamne, Tu eşti Stânca mea,
Tu eşti Domn în Cer şi pe Pământ.
Zi de zi vreau să Te caut
Doamne, Tu eşti tot ce am
Eşti glorios, măreţ, eşti viu şi sfânt.

Isus, Tu eşti Calea care înspre cer mă duce !


Isus, Tu eşti Calea care înspre cer mă duce ! /x2

2/Tu, cu mine eşti mereu,


Doamne, Dumnezeul meu
Niciodată singur nu mă laşi.
Pentru veci eşti neschimbat,
Dumnezeu adevărat,
De aceea eu mă-ncerd în Tin’.

Calea, Adevărul, Viaţa ești Tu


Prin Tine venim la Tatăl de sus,
Tu ești, Fiul lui Dumnezeu. |x2

148
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
143| Îmi ridic ochii-n spre ceruri key » D

1/Îmi ridic ochii-n spre ceruri, spre munţii ‘nalţi privesc


De unde-mi vine ajutorul și adăpost găsesc
Acel ce tot pământul l-a creat cu Mâna Sa
El e Dumnezeul meu și El nu mă va lăsa.

El nu mă va lasa, El nu mă va lasa
El este cu mine și El nu mă va lasa |x2

2/Cel ce a păzit pe Israel în noapte și în zi


Cel ce i-a purtat pe braţe și de tin’ se va ‘ngriji
Nădăjduiește-n Domnul și nu te’ngrijora
El este cu tine și El nu te va lasa.

Aleluia, aleluia, Domnul e de partea mea!


Aleluia, aleluia, El nu mă va lasa !

3/Când ești lovit și suferi, când în luptă ești rănit


Când cei din jur te părăsesc și ţi-e sufletu’ ngrozit.
Nădăjduiește-n Domnul și nu te’ngrijora
El este cu tine și El nu te va lasa.

El nu te va lasa, El nu te va lasa
El este cu tine si El nu te va lasa |x2

149
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
144| Împărat, Rege al gloriei key » G

1/Împărat, Rege al gloriei


Cer, pământ şi ape, pe toate le-ai creat.
Salvator, Ție ne închinăm,
Numele Tău mare, noi Îl înălţăm!

Şi Te slăvim, Isus, cu toţi ne plecăm


Înaintea Tronului Tău sfânt!
Numelui Tău, Isus, noi slavă Îi dăm,
Nimeni nu-I ca Tine, în cer şi pe pământ!

2/Împărat, în univers domneşti


Îngerii din ceruri Te laudă neâncetat
Salvator, Atotputernic Domn,
Numele Tău mare, noi Îl înălţăm!

150
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
145| În braţul Tău key » D
Reuben Morgan – Into your hands I commit again/With all I am

1/În braţul Tău mă dedic din nou


Cu tot ce sunt, Doamne.
Tu viaţa mea, o ţi-i în Mâna Ta
Și sunt al Tău, pe veci.

Isus, eu mă-ncred în Tin’


Isus, Ţie-Ţi aparţin
Pentru Tine eu trăiesc,
Pe deplin mă dăruiesc,
Cu tot ce sunt.

2/Te voi avea, mereu ‘naintea mea


În orice zi, mă-ncred în Tine.
Și voi trăi, în ale Tale căi,
Cuvântul Tău pe veci.

Ţie mă închin, Ţie mă închin,


Ţie mă închin, Ţie mă închin.

151
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
146| În Domnul am salvare key » C

1/În Domnul am salvare, nu mai am condamnare;


Prin mila Domnului pășesc!
Dragostea dă să creasca, inima îmi revarsă,
Când mila Domnului accept!

Și Te slăvesc Doamne! Da! Te slăvesc Doamne!


Și voi cânta tot ce Tu ai făcut!
Ești Viaţă fără margini, Lumină-mi ești în suflet;
Azi mila Ta din plin slăvesc!

2/Mă-nchin în adorare, în inimă-am cântare,


Știu azi că dragostea-Ți slăvesc!
Mă-nchin în venerare și de mai am suflare …
Din inimă Îti voi cânta!

Și Te slăvesc Doamne! Da! Te slăvesc Doamne!


Și voi cânta tot ce Tu ai facut!
Ești Viată-n nemurire, credinţa mi’e pășire,
Spre-mpărăţia ce-ai creat!

152
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
147| În faţa tronului de sus key » D
Vikki Cook - Before the throne of God above

1/În faţa tronului de sus eu am un bun Apărător,


Un mare Preot, pe Isus, la care aflu ajutor.
Săpat eu sunt pe Mâna Sa şi pe-a Lui inimă sunt scris
Iar cât în ceruri El va sta, pârâşul meu va fi învins,
Pârâşul meu va fi învins.

2/Satan când mă va acuza spunându-mi că sunt vinovat,


Privesc la Domnul, Stânca mea ce-a şters pe cruce-al meu păcat.
Fiindcă Domnul a murit, eu am ajuns neprihănit;
Dreptatea s-a îndeplinit, prin moartea Lui sunt mântuit,
Prin moartea Lui sunt mântuit.

3/Şi iată Mielul înălţat, Cel nepătat, neprihănit,


Cuvântul viu şi întrupat e Rege-al regilor slăvit.
Unit cu El nu voi muri, cu sânge m-a răscumpărat;
Voi fi cu El în veşnicii, cu Domnul meu glorificat!
Cu Domnul meu glorificat!

153
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
148| În orice suflet (Poartă-ţi lumina ) key » A
Continental

1/În orice suflet e-un tainic dor


Aprins în noapte sau stins şi gol
Dor de lumină, de veşnicie
Ascuns în inimi de Dumnezeu.

Poartă-ţi lumina prin întuneric


În noaptea făr de nădejdi pe drum
Far neclintit să-ţi fie viaţa
Paşi să ‘ndrepte pe drumul bun
Lasă-n inimi un dor de cer.

2/Pe calea noastră se află-aievea


Lumini căzute şi stinse-n vânt;
Şi mulţi încearcă să ţin-aprinsă
O amăgire, un dor străin.

3/Să laşi în urmă, ploi de lumină


Pe drumul celor ce’au rătăcit;
Arată calea, atinge inimi
Şi dă speranţă prin Duhul Sfânt.

154
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
149| În prezenţa Ta, o, Doamne e pace key » A
Laud

1/În prezenta Ta, o, Doamne e pace


În prezenţa Ta, o, Doamne-i linişte
În prezenţa Ta, o, Doamne-mi dai putere
Ca să trec prin încercare mai uşor.

Domnul meu, mă-ncred în Tine


Tu eşti stânca mea şi ajutorul meu
Domnul meu, Te am numai pe Tine
Doamne eşti al meu şi eu sunt doar al Tău

2/Doamne, fă-mă în prezenţa Ta să intru


Doamne, fă-mă să iubesc prezenţa Ta
Vreau de-acuma numai Ție
Şi prezenţei Tale glorie să-i dau. |x2

155
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
150| În vânt un glas (Da mă‐ncred în Tine) key » D
Elim & Adi Gliga

1/În vânt un glas cu iubire mi‐a șoptit


Să‐mi amintesc că pentru mine Te‐ai jertfit
Iubirea Ta nemărginită m‐a cuprins,
Iubirea Ta...
Și mă aplec pe genunchi să mă închin
Mărturisesc că prin Tine eu sunt viu
Iubirea Ta nemărginită m‐a cuprins,
Iubirea Ta...

Da, mă‐ncred în Tine, mă‐ncred în jertfa Ta


Ea îmi dă putere să Te pot lăuda.
Da mă‐ncred în Tine, mă‐ncred în jertfa Ta
Ea îmi dă putere spre cer să pot zbura. |x2

2/La orice pas Tu veghezi asupra mea


Iubirea Ta îmi aduce liniștea
Iubirea Ta nemărginită m‐a cuprins
Iubirea Ta...
Sunt fericit, al Tău sânge m‐a spălat
Prin moartea Ta, o, Isuse‐am înviat
Iubirea Ta nemărginită m‐a cuprins
Iubirea Ta...

156
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
151| Înalţ vocea mea key » F
Ekklesia

1/Înalţ vocea mea, către Tin’ Rege-al gloriei


Ridic mâinile către Cel ce e vrednic
Tânjesc după Tine,
Atinge-mi Doamne, inima.

Umple Doamne şi viaţa mea


Cu prezenţa-Ţi divină,
Tu eşti dorinţa mea!
Revarsă Duhul Sfânt azi din nou
Tânjesc după Tine,
Tu eşti dorinţa mea!

2/Tânjesc să mă speli în voia milei Tale.


Tânjesc să m-aprinzi cu focul gloriei Tale
Şi inima mea,
Să simtă mângâierea Ta.

157
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
152| Îngenunchiat aștept key » D
Brenton Brown - Humble King

Îngenunchiat aștept ‘naintea Ta


Arată-mi cât iubești smerenia
Lumina Ta doresc pentru-a avea
O inimă umilă cum e-a Ta. |x2

Ești Prietenul celor ce-n viaţă, adesea-s loviţi


În braţele Tale îi mângâi pe cei părăsiţi
Asemenea Ţie, Isuse, să fiu, eu doresc
Acelor smeriţi le ești Rege, umil Rege Ceresc.

Căci Doamne, Tu-i aperi și-i sprijini pe cei ce-s zdrobiţi


Ești Prietenul sigur acelor ce sunt părăsiţi
A lor istovite picioare, ne-nveţi a spăla
Ajunge-vor sus ceice-n viaţă, iubind se vor pleca.

158
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
153| Inima mea tânjeşte (Te voi binecuvânta) key » C
Onea Dinu

Inima mea tânjeşte după curţile Tale


Sufletul meu suspină după-al Tău locaş
Mi se topesc oasele de dor după Tine
Iar ochii-mi plâng neîncetat.

Privesc spre locul sfânt, ca să-Ți văd puterea şi slava


Chem bunătatea Ta peste viaţa mea
Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne,
Vino nu-ntârzia.

Te voi binecuvânta dar toată viaţa mea


Şi în Numele Tău voi ridica mâinile
Lauda Ta va fi mereu în gura mea
Te iubesc, o Domnul meu.

159
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
154| Inima mea vrea să-Ți cânte key » A

Inima mea vrea să-Ți cânte


Vrea să Te înalţe, în fiecare zi!
Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate,
Cum n-am putut gândi!

Vreau să-Ţi mulţumesc


Pentru tot ce ai făcut
Şi pentru tot ce însemni în viaţa mea.
Vreau să-Ţi mulţumesc
Pentru tot ce ai schimbat
Şi pentru că mi-ai umplut inima.

160
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
155| În noaptea grea (Copleșit de iubirea Ta) key » D
Continental

1/În noaptea grea, în orice zi, pe orice drum, prin orice-ar fi ;


Învăţ să Te cunosc mai mult, când îmi vorbești să Te ascult.
Și eu Te voi iubi cu tot ce sunt
Și n-am cuvinte, o, Domnul meu
Să îţi spun: ce mult eu Te iubesc !

2/Un suflet gol cu răni adânci a vindecat iubirea Ta.


Ce dragoste de Dumnezeu, Tu ai murit în locul meu.
Și eu Te voi iubi cu tot ce sunt
Și-n orice clipă prin viaţa mea,
Eu vreau, să-Ți spun cât de mult Te iubesc !

Nu voi putea să-Ţi spun vreodată,


Nu voi putea în vorbe să cuprind ;
Sunt împlinit de-a Ta iubire, ce m-a copleșit.
Nu voi putea să-Ţi spun vreodată,
Nu voi putea în vorbe să cuprind ;
Rămân uimit de-a Ta iubire, ce m-a copleșit !

Am găsit iubirea-Ți fără margini, am primit viaţă în dar


Și trăiesc umblând zi de zi cu Tine, căci doar al Tău sunt.

161
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
156| Într-un loc linșitit și-ascuns key » G
Sonicflood – In the secret

1/Într-un loc linșitit și-ascuns


În tăcere ești prezent
Într-un loc tainic și tăcut Te aștept
Căci îmi doresc, să Te cunosc mai mult.

Vreau să Te văd
Vreau s-aud vocea Ta
Să Te cunosc mai mult.
Vreau să Te-ating
Vreau să văd Faţa Ta
Să Te cunosc mai mult.

2/Spre ţintă neâncetat alerg


Voia Ta vreau să-mplinesc
Orice obstacol îl înlătur și-naintez
Căci îmi doresc să Te cunosc mai mult.

162
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
157| Învaţă-mă mereu key » C

1/Învaţă-mă mereu, păstrează-mă curat


Să merg pe drumul Tău, slăvit şi-nsâgerat
Pentru Numele Tău Preasfânt!
|Învaţă-mă … |x2

2/Învaţă-mă să ascult, al crucii Tale glas


În Duh şi adevăr, condu-mi al rugii ceas
Pentru Numele Tău Preasfânt!
|Învaţă-mă … |x2

3/Învaţă-mă să rabd, privind la jertfa Ta


S-aștept răspunsul Tău, chiar de-i ispita grea
Pentru Numele Tău Preasfânt!
|Învaţă-mă … |x2

163
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
158| Isus eu Te iubesc mai mult key » Em
Hillsong Australia – You are my world

Isus eu Te iubesc mai mult,


Decât iubesc orice pe-acest pământ
Ești tot ce-mi doresc!
Și toata viaţa mea Ți-o ‘nchin
Cu tot ce sunt, pe Tine Te slăvesc
Eu Te slăvesc.

Și îngerii Te adoră, copiii Tăi Te laudă!

Ești tot ce am, ești Domnul meu,


Mă-ncredinţez în braţul Tău.
Ești Domnul meu, ești Tatal meu,
Tu nu poţi fii înlocuit!

164
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
159| Isus, fii Tu centrul key » D
Michael Frye –Jesus, be the centre

1/Isus, fii Tu centrul vieţii mele,


Și lumină, Isus.

2/Fii Tu centrul vieţii mele,


Fii speranţă, și-al meu cânt, Isus.

Foc în inimă să-mi fii,


Vânt ce-a mea corabie porţi,
Scopul meu de a trăi pe-acest pământ, Isus.

3/Isus, fii Tu ţinta spre care mă-ndrept


Și Calea ce ma duce spre cer .

165
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
160| Isus mă-nchin numai Ție key » A

Isus mă-nchin numai Ție,


Cu veşnică bucurie,
Doar Tu îmi dai adevărata fericire.
Glasu-mi înalăţ către Tine
Căci Te-ai jertfit pentru mine,
La Golgota mi-ai arătat a Ta iubire.

Isuse vin să-Ţi cânt doar Ţie, Domn Divin


Şi ca o harfă de argint înalţ cântarea mea.
Inima mea, doresc să fie doar a Ta,
Cu viaţa mea vreau să-Ţi slujesc de-a pururea.

166
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
161| Isus pe cruce a murit key » Am(capo2)

1/Isus pe cruce a murit, iertând păcatul meu.


|Păcatul trebuia plătit, deși-i păcatul meu! |x2

2/Și când cu biciul sfâșiam, iubitul trup al Tău …


|Iertare Doamne, nu știam, dar azi îmi pare rău. |x2

3/Și sângele șuvoi curgea pe lemnul blestemat,


|Ca astăzi prin iubirea Ta, să pot fi-n veci iertat. |x2

4/Când ai venit Isus iubit, o cruce Ți-am gătit,


|Dar pentru casa cea de sus, murind m-ai mântuit. |x2

167
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
162| Isus speranţa lumii key » G

Isus, speranţa lumii ,


Isus, Cel care mângâie
Speranţă din cer aici pe pământ
Isus, Tu eşti lumina,
Isus, eşti adevăr deplin,
Lumină din cer aici pe pământ.

Tu ai trăit şi ai murit
Zăgazul morţii l-ai zdrobit.

Speranţă eşti, în noi trăieşti


Stânca în care ne-ncredem eşti
Lumină eşti, pentru toată lumea, Isus.
Din morţi înviat, frica-ai învins,
Al păcii Prinţ, de noi Te-ai atins
Speranţă eşti celor ce Te primesc acum …
Celor ce cred.

168
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
163| Isus, vreau să merg key » A
Agape

Isus, vreau să merg întotdeauna cu Tine


Şi să ţin puternic Mâna Ta
Şi să simt prezenţa Ta în mine. |x2

Pentru că în Tine este putere şi victorie


Numai Numele Tău Sfânt, Isus, m-a eliberat !
|Numai El povara mea o poartă.|x2

169
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
164| Isuse, Tu ai lăsat (Glorie Ție) key » G
Cătălin & Ramona Lup

1/Isuse, Tu ai lăsat, slava și ai plecat


Pe pământ Tu ai venit, iadul înfiorând și biruind.
Tatăl Te aștepta, locul Ți-L pregătea
Dar Tu iubindu-ne pe noi, nu ai dat ‘napoi, viaţa Ți-ai dat.

Îngerii în ceruri, oameni pe pământ


Toţi se vor pleca și Îti vor cânta:

Glorie Ţie, glorie Ţie, Isuse


Glorie Ţie, glorie Ţie, glorie Ţie în veci.

2/Chip de om ai luat, de slavă Te-ai dezbrăcat


Dar Tu iubindu-ne pe noi, nu ai dat ‘napoi, viaţa Ți-ai dat.
Îmi plânge inima și simte durerea Ta,
Mă aplec și mă smeresc și Îti spun că Te iubesc! scump Isus.

170
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
165| Îţi dau inima mea key » E
Mark James - I'm giving you my heart

1/Îţi dau inima mea și tot ce am aduc


Acum 'naintea Ta de dragul Tău, Isus.
Tot ce eu visez, mândria mea Ți-o dau;
Renunţ la dreptul meu ca viaţa Ta s-o am.

Ţi-e Îţi dau tot ce sunt, tot ce am.


Ţi- e Îţi dau tot ce sunt, tot ce am.

2/Îţi dau cântecul meu, l-aștern la crucea Ta,


Renunţ la ce-i lumesc, căci pe Tine Te doresc.
Să Te cunosc mai mult, să 'nalţ numele Tău,
Să știu bucuria Ta chiar și-atunci când este greu.

171
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
166| Iubirea Ta mă-nalţă (Aleluia) key » E
Brenton Brown & Brian Doerksen – Your love is amazing/Hallelujah

1/Iubirea Ta mă-nalţă, faţa-mi luminează,


Iubirea Ta e stânca pe care locuiesc.
Când nu mai am putere, Tu-mi ești mângâiere,
Iubirea Ta mă-nalţă, nu are sfârșit.

Alleluia, alleluia, alleluia, cânt iubirea Ta! |x2

2/Iubirea-Ți mă uimește, tot mereu ea crește


Sunt plin de bucurie că Tu trăiești în min’.
Zilnic mă cupride bunătatea-Ți mare,
Iubirea Ta mă-naltă, nu are sfârșit.

Alleluia, alleluia, alleluia, cânt iubirea Ta! |x2


Cânt iubirea Ta ! |x3
Alleluia, alleluia, alleluia, cânt iubirea Ta! |x4

172
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
167| Iubirea-adâncă-a Tatălui key » D
Stuart Townend – How deep the Father’s love for us

1/Iubirea-adâncă-a Tatălui, nimic nu o măsoara,


Ce-avea mai scump El dărui, făcând din noi comoară.
Durere de neînchipuit, căci Tatăl Și-a ‘ntors Faţa
Pe Cel ales L-a părăsit, iar nouă ne-a dat viaţa!

2/La Fiul răstignit privesc, păcatu-mi cum Îl frânge


În rând cu cei ce Îl hulesc și vocea mea-L străpunge.
Pe cruce Eu Te-am ţintuit, dar când Ți-ai dat suflarea,
Al nopţii chin s-a risipit și mi-ai adus iertarea!

3/Cu ce-aș putea să mă mândresc căci daruri n-am, nici fapte,


Cu învierea-I mă fălesc, cu salvatoarea-I moarte.
O, nu-s de-ajuns spre-a-Ți mulţumi, nici cânt, nici osanale
Christos cu viaţa Sa plăti, a mea răscumpărare!

173
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
168| Jos la picioarele-Ți key » A
Lenny LeBlanc - Down at Your feet/No higher calling

Jos la picioarele-Ți, stau adânc plecat


În prezenţa Ta, |sunt îngenuncheat |x2

Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare


Decât să îngenunchez la Tronul Tău ;
Copleșit de uimire, scăldat în iubire
Eu trăiesc doar pentru a Te lăuda!

174
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
169| La crucea de la Golgota key » E
Fraţii Groza

1/La crucea de la Golgota


Doamne, vin să-ngenunchez
Cu viaţa mea.
Sunt obosit de-al meu păcat,
Sufletul mi-e-ndurerat,
Ajută-mă !

Trimite-mi Doamne, har din cer


Dă-mi mângâiere să nu pier
Primește viaţa mea în dar
La cruce, la Calvar.
Sfintește Doamne, fiinţa mea
Să pot să stau ‘naintea Ta
Să-Ţi mulţumesc că m-ai răscumpărat.

2/Sunt călător pe-acest pământ


Nu fii tristă inimă,
Nu dispera.
Stai lângă cruce nu uita,
Isus te va mângâia,
Inima mea !

175
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
170| Lângă Tine vreau key » G
Kelly Carpenter – Draw me close

Lângă Tine vreau să fiu aproape iar


Și pentru prietenia Ta,
Renunţ la orice altceva.
Ești iubirea mea, cine altcineva?
Tu nu poţi fi înlocuit,
Nici calda ‘mbrăţișarea Ta.
Adu-mă înapoi, Doamne, lângă Tine.

Ești tot ce vreau,


Tot ce-am dorit vreodată !
Vreau să-nţeleg,
Cât de aproape-mi ești!

176
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
171| Lumea e-n întuneric (Vom purta făclia) key » E

1/Lumea e-n întuneric, pierdută în păcat


Iar șansa de salvare a ignorat.
Noi, cei chemaţi la veșnic adevăr,
Să purtăm în noapte Lumina!

Vom purta făclia! Lumina vom înălţa!


Noaptea o vom birui prin lumina Sa!
Până ce lumea va vedea
Făclia va lumina!

2/Nimic nu ne înfrânge...de ce să ne temem


Domnul e cu noi și ne dă putere !
Cu inimi aprinse Cuvântul răspândim
Aducând Lumină nopţii, aducând viaţa morţii!

177
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
172| Lumina lumii key » E
Tim Hughes – Light of the world/Here I am to worship

1/Lumina lumii, prezenţă divină,


Ajută-mă să-nţeleg.
Cât de frumos ne-ai creat pentru Tine,
Speranţă ne-ai dăruit.

Toată închinarea, toată adorarea


Ţie-Ţi dăruiesc, o, Domnul meu!
Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic,
Doamne, numai Tu ești minunat!

2/Rege etern ce domnești sus în ceruri,


La dreapta lui Dumnezeu;
În umilinţă venit-ai în lume,
Din dragoste Te-ai jertfit.

Cum să-nţeleg cât Te-a costat


Să ierţi deplin al meu păcat. |x2

178
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
173| Mă credeam pierdut (O, Isus, m-ai salvat) key » D

1/Mă credeam pierdut fără scăpare,


Chinuit de umbra morţii reci;
Nu puteam să sper într-o salvare
Şi credeam că-s chinuit pe veci.
Când de-odată-n juru-mi s-a făcut lumină
Şi-o fiinţa blândă m-a chemat;
Mi-a şoptit că mi-e iertată vina
Şi păcatul îmi este spălat.

O, Isus, m-ai salvat, Te iubesc ne-ncetat!


Viaţa mea e a Ta, vreau să-Ţi cânt pe veci iubirea Ta! |x2

2/Am aflat că-n dragostea-Ți cea mare


Suferinţă cruntă ai gustat,
Pot trăi și eu cu Tine veşnic
Ai plătit Tu preţul şi-s iertat.
Am rămas uimit de marea Ta iubire,
Pentr-un păcătos neânsemnat;
Când în juru-Ți sunt atâţia îngeri,
Ce-Ți slujesc şi n-au nici un păcat.

179
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
174| Mă înveţi key » C
Laud de 7 ori pe zi

Mă înveţi să trăiesc prin credinţă


Mă înveţi că în toate depind de Tin’
Mă înveţi că în fiecare zi cu Tine
Biruiesc dacă învăţ că depind de Tin’. |x2

1/Domnul meu, cu toată inima aștept


În fiecare zi să văd, minunile din viaţa mea.
Cu toată inima aștept,
În fiecare zi să văd, minunile din viaţa mea.

2/Domnul meu, de multe ori eu am greșit


De multe ori am încercat, ca fără Tine să merg
Domnul meu, nimic nu pot să fac fără Tin’.

180
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
175| Mă regăsesc atât de uimit key » D

Mă regăsesc atât de uimit,


În faţa strălucirii Tale, Isuse.
Și când privesc în ochii Tăi curaţi …
Văd ce-aș putea fi, atins și schimbat de Tine …
Vreau să mă schimbi, Tu să mă schimbi,
În a Ta prezenţă! |x2

181
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
176| Mărturisim acum (Lasă mila Ta ) key » G
David Ruis - It's our confession/Let The Mercies Fall

Mărturisim acum că suntem slabi,


Așa de slabi, dar Tu ești Domn.
Chiar dacă n-avem nimic să-Ți oferim
Venim și Îti spunem: Doamne, ajută-ne!

O inimă care e zdrobită nicicând n-o vei refuza.


Inima Ta bate plină de milă pentru noi,
Să curgă râul din Duhul Tău …Doamne, Te rugăm:

Lasă mila Ta să cadă,


Să curgă mila Ta din cer,
E nouă zi de zi ,
O, las-o să cadă peste noi !

182
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
177| Mâinile ridicăm key » C
Peter Furler – As we lift up our hands

Mâinile ridicăm când ne rugam,


Numele Tău chemăm, Ție ne-nchinăm.
Am venit, Doamne, aici să Te-ntâlnim,
Dumnezeu plin de har, ești doar Tu …

Te-adorăm, doar pe Tine Te lăudăm,


Numai Tu eşti Dumnezeu,
Numai Tu, numai Tu!

Sfânt eşti, Sfânt eşti doar Tu, Domnul meu!


Sfânt e, Sfânt e doar Numele Tău. |x2

Numai Tu eşti Dumnezeu,


Numai Tu, numai Tu!

Mâinile ridicăm, Numele Tău chemăm,


Am venit, Doamne, aici
Ţie să ne-nchinăm! |x2

183
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
178| Meriţi toată lauda key » G
Hillsong Australia, Russell Fragar & Darlene Zschech - That's What We Came Here For

Meriţi toată lauda! |x4

Venim în faţa Ta-n închinare,


Laude noi vrem să-Ți cântăm
Pe porţile Tale azi intrăm
Sărbătoare e-n Templul Tău.
Ceru-ntreg privește și se bucură.
Noi strigăm ”Aleluia!” numai Ție,
Din morţi ai înviat!

Meriţi toată lauda în Cer și pe Pământ!


Doamne, Fii lăudat, din morţi ai înviat!

Tot ce este-n mine Îl slăvește-acum,


Puterea și Gloria, o, Domnul meu cel bun.
E bucurie în viaţa mea în prezenţa Ta.
Doamne, ne-ai eliberat și de-aceea Îţi cântăm.

Meriţi toată lauda! |x4

184
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
179|Mi-am pus nădejdea (Primește lauda) key » C
David Wagner

1/Mi-am pus nădejdea doar în Dumnezeu


Mi-a ascultat suspinul, glasul meu
M-a scos din fundul gropii de păcat, viaţă nouă mi-a dat.
2/Un cântec nou în gură El mi-a pus
Să pot să-I cânt aici și-n ceruri sus
Îmi pun nădejdea doar în Dumnezeu, liber sunt doar prin El.

Primește Doamne azi închinarea mea


Plină de laudă mi-este inima.
Căci harul Tău viaţa mi-a schimbat
Azi măinile-mi înalţ, căci Tu m-ai salvat,
Ești măreţ, ești minunat. Măreţ, minunat! |x8

3/Mi-am pus nădejdea doar în Dumnezeu


Mi-a ascultat suspinul, glasul meu
M-a scos din fundul gropii de păcat, viaţă nouă mi-a dat.
4/Piciorul meu, pe stâncă El l-a pus,
Nu mai privesc în jos, privesc în sus
Îmi pun nădejdea doar în Dumnezeu, liber sunt doar prin El.

Eu cânt de bucurie, căci marea Ta iubire,


Prin jertfa de pe cruce am aflat.
Mi-a dat un sens în viaţă, iubirea Ta de Tată;
Eu n-am cuvinte, Doamne, să pot să-Ți mulţumesc acum.
Să pot să-Ți mulţumesc...

185
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
180| Mult aș vrea ca să ajung key » E

1/Mult aș vrea ca să ajung,


Mult aș vrea cât mai curând,
Clipa-aceea când pe El Îl voi vedea.
Să-nţeleg de ce atât, a iubit acest Pământ,
Și pe mine de ce m-a iubit așa.

Eu Te iubesc Isus !
Din clipa când mi-ai arătat, dragostea Ta.
Eu Te aștept Isus!
Și-Ţi pregătesc un dar frumos, inima mea.

2/As vrea lumea s-o adun,


Despre Tine să le spun,
Că ești dragoste și har, minunat.
C-ai murit și pentru ei și în ceruri Tu îi vrei,
Și atunci vor întelege slava Ta.

3/Eu cu Tine aș vrea să fiu


Lângă Tine să mă știu
Să aud Isuse, veșnic șoapta Ta.
Asș vrea ca fiinţa mea, să mărească slava Ta,
Aici jos și în ceruri pururea.

186
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
181| Muzica-ncetat key » D
Matt Redman – When the music fades/The heart of worship

1/Muzica-ncetat, totu-i nemișcat, dar eu vin spre Tin’


Doamne, m-a durut tot ce n-am făcut, voia să-Ți ascult.

Mai mult de-un cântec Ți-aduc,


Căci doar cântecul nu-i ceea ce Tu ai fi vrut.
Tu cauţi mult mai adânc, decât se poate vedea;
Te uiţi în inima mea.

Mă-ntorc la inima închinării,


Vreau să văd Faţa Ta, doar Faţa Ta, Isus.
Îmi pare rău de a mea greșeală,
Că nu Te-am căutat și nu m-am închinat destul.

2/Oamenii nu pot înţelege tot ce Tu ai jertfit.


Tot ce am primit, Tu mi-ai daruit, Doamne, prin Isus.

187
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
182| Ne plecăm key » D
Viola Grafstrom – We bow down

Ne plecăm, mărturisind
Că Tu ești Domn în acest loc!
Ne-nchinăm și proclamăm
Că Tu ești Domn în acest loc! |x2

Tu ești tot ce vrem,


După Tine însetăm.
În prezenţa Ta Isus,
Ne plecăm și ne-nchinăm.

188
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
183| Ne sfătuieşti şi ne-nveţi key » E
Lynn DeShazo - Holy words /Ancient Words

1/Ne sfătuieşti şi ne înveţi, Doamne, fiindcă ne iubeşti.


Să-mplinim Cuvântul Tău, de el să nu ne-ndepărtăm.

2/Eşti candelă pe calea mea, ești lumină-n noaptea grea;


Un turn tare în nevoi, totdeauna eşti cu noi.

I/Jertfa Ta pe Golgota,
Schimbă inimi, vindecă.
Ne deschidem inima
O, Doamne, intră Tu în ea!

3/La început ai fost cuvânt, plin de har şi adevăr


Întrupat printre noi, Doamne, ca să Fii cu noi.

4/Umilit şi smerit şi de toţi batjocorit;


Un exemplu Tu ai fost; Isuse, Tu ne’ai dat un rost.

II/Golgota, Golgota
Schimbă viaţa mea și-a ta
Să trăim pe Pământ
Ascultând de-al Său Cuvânt.

189
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
184|Nici soarele pe cer (Ți-aducem închinarea) key » E
Paul Baloche - Offering

Nici soarele pe cer nu poate lumina


Ca strălucirea gloriei Tale
Şi cine ar putea să stea în faţa Ta
Căci Tu eşti sfânt, o, Doamne mare
Numai prin Isus, numai prin a Sa-ndurare
Noi venim …

Ţi-aducem închinarea noastră Rege Sfânt


Tu, Doamne stăpâneşti în Cer şi pe Pământ
Isus, doar Ţie lauda noastră vrem să-Ţi dăm
O, Doamne numai Ţie ne-nchinăm !

190
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
185| Nimeni nu-i ca Tine key » G
Lenny LeBlanc – There is none like you

Nimeni nu-i ca Tine !


Nimeni n-a putut viata-mi schimba.
Și oricât de mult aș căuta, n-aș găsi …
Nimeni nu-i ca Tine ! |x2

Dragostea-Ți fără de margini,


Inima mi-a copleșit!
Sunt în siguranţă în braţul Tău sfânt!
Nimeni nu-i ca Tin’ !

191
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
186| Nu este munte prea-nalt key » G
Scott Wesley Brown - There is no problem so big/He will carry you

Nu este munte prea-nalt


Ca să nu-l mişte,
Nu e problemă prea grea
Să n-o rezolve,
Nu e furtună prea grea
Să n-o liniştească,
Nu e durere prea grea
Să n-o aline.

El purtat-a pe umerii Săi


Povara lumii
El poate lua chiar acum
Povara ta |x2

192
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
187| Nu-i nimeni ca Tine key » A
HillsongAustralia, Darlene Zschech – My Jesus, my Saviour/Shout to the Lord

Nu-i nimeni ca Tine, Isus, iubit Salvator.


Cu viața mea Te preamăresc,
Și vreau să-Ți spun că Te iubesc.
Ești pace, tărie, turn de scăpare și-alin,
Sufletul meu și trupul meu, numai Ție Ți le ‘nchin.

Să cânte Pământul întreg Domnului,


Putere, mărire și laudă doar Lui.
Cu munţii și marea, noi toţi ne plecăm,
Înaintea Numelui Său!
Marile Tale lucrări vor cânta,
În dragoste, Doamne, pe veci noi vom sta.
Nu se compară nimic cu iubirea Ta !

193
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
188| Nu mai e mult (Dar ne-ai promis) key » C
David Wagner

Nu mai e mult, nu mai e mult,


Nu mai e mult și vei veni. |x2

1/Privind spre cer cu ochii-n lacrimi


Te strigă azi al Tău popor
Speranţa vie a multor inimi
De Tine Isus ne este dor.

Dar ne-ai promis că vine-o zi când Tu pe nori vei reveni


O, ce glorioasa zi atunci va fii!
Pământ și ceruri vor pieri, iar noi cu Tine-n veci vom fii
Bucuria nu va mai avea sfârșit.

2/Te-așteaptă azi a Ta Miresă


E ceasul cel din urmă acum
E-mpodobită, e frumoasă
O, Mire drag, Te-așteaptă-n drum.

Nu mai e mult, nu mai e mult,


Nu mai e mult și vei veni. |x2

194
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
189| Nu pot percepe (Vreau o lume) key » G
Laud

1/Nu pot percepe lumea fără Tine


Nu pot percepe existenţa mea
Nu pot percepe nici măcar lumina
Nu pot vedea în noapte nici o stea.

2/Nu am speranţă de nu ești în mine


Mă simt străin, uitat și abătut
Și viaţa mea-i fără un scop anume
Păcatu-mi cere un prea scump tribut.

Vreau o lume inundată de Tine


Coboară Tu viaţă-n viaţa mea
Nu pot fi trist când Tu trăiești în mine
Inima mi-e plina de dă peste ea. |x2

3/Mă bucur de Cuvântul ce-mi vorbește


Că pot trăi din plin și fericit
Că pot percepe și spera prin Tine
|Pot vedea lumina |x3 Pot fi mântuit.

195
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
190| Nu prin număr vom învinge key » E
Gabi Iluţ

1/Nu prin număr vom învinge, scopul nu ni-l vom atinge


Dacă Domnul nu e cu noi.
Biruinţa este dată, celor ce smeriţi Îl caută
Şi se-ncred în El la nevoi. |x2

Nu prin forţă se câştigă,


Nu greşi privind înapoi;
Dacă chiar vrem, dacă credem
Domnul va lupta pentru noi!

2/Cheia este ascultarea, pe uscat vom trece marea


Apele se dau înapoi.
Şi vrăjmaşul vrea să treacă, dar nu poate, se îneacă
Apele se-adună şuvoi. |x2

3/Noapte vine şi se lasă, dar poporului nu-i pasă,


Luminează stâlpul de foc,
Printre rânduri veselie, o nespusă bucurie,
Sărbătoare, cântec şi joc. |x2

196
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
191| Nu știu ce să-Ți spun (Privesc spre ceruri ) key » E
Cătălin & Ramona Lup

1/Nu știu ce să-Ți spun, o Doamne mare


Pe genunchi eu mă pun și stau până doare
Și gânduri adun în mintea mea plină
Și lacrimi îmi curg și vocea-mi suspină.
2/Știu greșeli ce-am facut și știu că Te doare
Vreau să lupt zi de zi, dar parcă firea nu moare
Aș zbura de aici către bolta senina
Vreau să merg spre lumină.

Privesc spre ceruri zi de zi, ce am în inimă Tu știi


Vrei Tu, o, Doamne să mă ierţi ...
O, ţine-mă la piept cum știi, ridică-mă între cei vii,
Leagă-mi Tu rănile ce dor.

3/Nu mă duc nicăieri, eu Te am doar pe Tine


Doamne, Tu m-ai creat, Tu ești Cel ce mă ţine.
Nu lăsa Tu nimic, Doamne, să ne despartă
Vreau să-Ți dau viaţa toată.

Ești Domnul meu, mă-nchin doar Ţie,


Mă leg de Tine pe vecie.

197
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
192| Nu suntem întâmplători (Suntem ai Tăi) key » G
Cătălin & Ramona Lup

Nu suntem întâmplători, nu venim de nicăieri,


Suntem creaţi cu un scop și în cer avem un loc.
Putem alege, bine, rău, putem să spunem da și nu,
Suntem lucrarea nobilă și avem în noi o inimă.

Suntem ai Tăi, numai ai Tăi


Și doar cu Tine vrem să fim.
Noi Te iubim și Te slăvim,
Că Tu viaţa ai pus în noi.

Numai cu Tine vrem să fim


Numai cu Tine să trăim! |x2

198
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
193| Nu uita cuvintele (La Golgota) key » Em

1/Nu uita cuvintele pe care Domnul ţi le-a spus


Până când El va veni, să privești mereu doar sus.
Nu uita că-n viaţa ta toate se vor nărui,
Dăcă nu vei asculta și dacă nu vei privi …

La Golgota, de-acolo vine mântuirea ta!


La Golgota, de unde-a curs sânge curat!
La Golgota, acolo pentru noi El s-a jertfit!
La Golgota, atat de mult El ne-a iubit!

2/Mulţumește-I suflete, ne-ncetat lui Dumnezeu,


Care pentru cei de jos, L-a trimis pe Fiul Său;
Orice clipă-n viaţa ta, doar prin El să o trăiești
Din furtună și din foc, orice-ar fi tu să privești …

3/Ajută-ne Doamne, Tu, să iertăm și să iubim;


Când suntem batjocoriţi, răbdători să ne-amintim …

De Golgota, de-acolo mântuire am primit!


De Golgota și de Isus Cel răstignit!
La Golgota, acolo-a curs sângele Său curat!
La Golgota, El pentru noi viaţa Și-a dat!

199
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
194| Nu vreau să fiu îngrijorat key » G
Darrell Evans – Trading my sorrows

Nu vreau să fiu îngrijorat


Nu vreau să fiu nici întristat
Mai bine Îl laud pe El neîncetat
Nu vreau să fiu împovărat
Nu vreau să fiu nici apăsat
Mai bine Îl laud pe El neîncetat

Da, da, da, da, Doamne, da


Tu ești bucuria mea
Eu Te laud și mă închin, amin. |x2

Eu știu că-n viaţa asta voi avea multe necazuri


Dar nu vreau să mă las!
Sunt binecuvântat, ești cu mine pas cu pas
Isus, Tu m-ai salvat!

Dacă seara oftez, plâng și strig


Sunt vesel dimineaţa |x2

200
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
195| Numai prin har key » C
Gerrit Gufstafson – Only by grace

Numai prin har trăim astăzi,


Numai prin har existăm;
Nu prin ce facem sau spunem,
Prin sângele curs pe lemn.
În părtășie cu Tine, ne chemi să fim;
Cu-a Ta iubire ne-acoperi
Numai prin har trăim, numai prin har trăim!

Pentru jertfirea măreaţă, Te-adorăm !


Pentru că ne-ai curăţit și prin har existăm !
Pentru jertfirea măreaţă, Te-adorăm !
Pentru că ne-ai curăţit și prin har existăm !

201
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
196| Numai Tu, Doamne key » C
Andreea Popoi

1/Numai Tu, Doamne, poţi viaţă să dai


Presară peste mine flori de Rai
Să rodească peste mine jertfa din Golgota.
Nimeni ca Tine n-a iubit mai mult
Ți-ai dat viaţa pentru-ntreg pământ
Mâna Ta, iubite Tată mă va purta.

Nu voi putea-nţelege niciodată cât de mult Tu m-ai iubit


Cum din mărire-n mila Ta de Tată, Fiul Slavei ai jertfit
Cum iubirea Ta mare revarsă puterea de-a muri şi a învia
Smerit eu voi cânta pe veci iubirea Ta.

2/Puterea Ta mă face credincios


Cuvîntul-mi face drumul luminos
Zi de zi eşti lângă mine, de partea mea.
În încercare eşti cu mine mereu,
Mă duci pe braţe când urcuşul e greu
Biruinţă am deplină din Mâna Ta.

3/Cine-i ca Tine Doamne-n univers,


Să lase pacea fără de-nţeles
În inima zdrobită care Te va chema.
Eşti Singurul ce poate mântui
Şi binecuvântări a dărui
Celui care vine sincer ‘naintea Ta.

202
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
197| Numele Tău (Isus, Isus) key » C
Adi Gliga

1/Numele Tău Doamne, Îl voi rosti


Turn de scăpare îmi e zi de zi
Numele Tău, doar în El mă încred
În strâmtorare eu n-am să mă pierd.

Valuri de vin, da, viaţa să-mi ia


Numele Tău Îl voi chema
El este scut, tăria Mea
Și veșnic, veșnic Îl voi striga!

Isus, Isus, … Isus, Isus,…


Isus, Isus,… Isus, Isus !...

2/Doamne, chemăm Numele Tău Cel Sfânt


Vrem s-auzim glasul Tău pe pământ
Prin viaţa noastră Isus Te-nălţăm
Numele Tau, Doamne, Îl lăudăm.

203
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
198| O inimă curată Doamne key » C

O inimă curată, Doamne


Este tot ce-mi doresc din partea Ta.
O inimă curată, Doamne
Este tot ce-mi doresc din partea Ta.

O inimă în care răutatea să nu stea,


O inimă în care să domnești, eu aș vrea !
O inimă deschisă pentru Tine Domnul meu
Să-Ţi înalţe osanale,
Către Tine Cel mai mare Dumnezeu !

204
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
199| O lume întreagă (Dar eu nu mă tem) key » E

1/O lume întreagă stă în nepăsare


Şi caută adăpost când vine o încercare;
|Dar eu nu mă tem!|x2
Se spulberă gândul şi orice speranţă
Şi nici o clipă nu mai e-n siguranţă;
|Dar eu nu mă tem!|x2

Dar eu nu mă tem !
Chiar dacă toţi din jur mă părăsesc.
Dar eu nu mă tem, orice-ar veni !
Viaţa mea e-n Mâna Celui ce-a murit pe lemn;
Cu mine Îl chem, şi eu nu mă tem !

2/Când oamenii cei răi mă înconjoară cu ură,


Din cupa lor să-mi dea să beau o picătură;
|Dar eu nu mă tem!|x2
Cu Domnul meu eu trec biruitor peste toate
Din apă şi din foc să mă scape El poate;
|Dar eu nu mă tem!|x2

205
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
200| O schimbare key » G
Adi Lup

O schimbare aş vrea în viaţa mea


Şi iertare, să primesc la Golgota
Viaţă nouă prin Isus am dobândit
Îţi mulţumesc că m-ai mântuit. |x2

1/Viaţa mea Ți-am predat şi acum sunt bogat


Nimic din trecut nu mai vreau
Păcatul mi-a luat şi acum sunt iertat
Şi vreau să îţi cânt ne-ncetat.

2/De-acum viaţa mea va fi-n Mâna Ta


Nimic nu mă va clătina
Mă-ncred în Isus, ce dulce mi-a spus
Că în curând voi fi la dreapta Sa.

206
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
201| O, Tu ești Dumnezeu key » D
Rich Mullins – Step by step - Michael W. Smith version

O, Tu ești Dumnezeu
Și veșnic Te voi lăuda !
O, Tu ești Dumnezeu
Și veșnic Te voi lăuda !
Eu Te chem în zorii zilei
Și voi umbla pe Calea Ta ;
Iar Tu mă vei conduce,
În toate zilele Te voi urma. |x2

Aleluia,
Te onorăm Isuse
Totdeauna-Ţi vom cânta !
Aleluia,
Căci numai Tu ești vrednic
Totdeauna-Ţi vom cânta !
|Aleluia ...|x4

207
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
202| O, vino iarăși între noi key » D
Alin Timofte

1/O, vino iarăși între noi, o, Mielule Divin


Te așteptăm să vii la noi, cu Tin’ mereu să fim.

O, vino astăzi Te rugăm


Fă simţită-a Ta prezenţă
Vrem cu Tine să serbăm
Un trup divin în permanenţă. |x2

2/O, vino iarăși între noi, Isuse, Domn Preasfânt


Mai lasă ploaia de apoi să udă a nost’ cuvânt.

208
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
203| Oceanele ascund ceva din taina Ta key » E
Vitamina C - Dumnezeu minunat

Oceanele ascund ceva din taina Ta


Munţii îmi arată maiestatea Ta;
Bolta cerului se pleacă ușor
Toate cântă pentru Creator;
Planetele se mișcă la porunca Ta
Pământul liniștit toarce-n axa sa,
Galaxii ce fredonează toate-n cor
Vrednic este-al nostru Creator.

Dumnezeu minunat, în palma Ta am fost săpat


Înainte să văd lumea mea
Eram un vis în inima Ta.
Dumnezeu minunat, în palma Ta am fost săpat
Tu ești stânca pe care stau
Tu ești apa din care beau, Dumnezeu minunat.

E un mister, e o minune, ce nu se poate explica


Cu tot ce este Doamne-n mine
Eu Îţi voi cânta…

209
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
204| Orice om pribegeşte (Alerg la Tine) key » E
Vitamina C

1/Orice om pribegeşte în viaţă


Orice om caută ceva
După ce încearcă ce lumea îi oferă
Realizează că pe Tine Te vrea.

Alerg la Tine, tânjesc după iubire Ta


Alerg la Tine, tânjesc după sfinţenia Ta
Alerg la Tine, tânjesc după Cuvântul Tău
Eşti dorul sufletului meu.

2/Am gresit când am plecat


Crezând că pot şi fără Tine
Am fost nebun, Te rog iartă’mă
Vreau să mă întorc la Tine.

210
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
205| Osana (Tu ești Rege şi Domn) key » G
Carl Tuttle - Hosanna

1/Osana, osana, osana Rege-al regilor!


Osana, osana, osana Rege-al regilor!

Tu ești Rege şi Domn!


În putere domneşti!
Slava Ta se va descoperi,
Osana, sus în ceruri! |x2

2/Glorie, glorie, glorie Regelui Isus!


Glorie, glorie, glorie Regelui Isus!

211
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
206| Până nu demult în viaţa mea key » C
Graham Kendrick - All I once held dear/ Knowing You

1/Până nu demult în viaţa mea,


Duhul lumii mă călăuzea,
Nu ştiam atunci că sunt trecător,
Pe acest pământ doar călător.

Până când, Doamne, Te-am văzut, de-atunci Te caut mereu.


Tu eşti tot ce-mi doresc, să îţi cânt, să Te slăvesc,
Fiindcă Te iubesc.

2/Mai demult credeam că sunt fericit,


Pe nimicuri viaţa mi-am clădit,
Alergam mereu ca un disperat
Şi eram legat de-al meu păcat.

3/Azi trăiesc prin har căci Tu m-ai iertat,


Cel mai mare dar să fiu salvat.
Şi acum privesc către veşnicii
Unde lângă Domnul meu voi fi.

Vreau să ştii, Doamne, sunt al Tău si Tu-mi eşti Dumnezeu,


|Te măresc şi îţi cânt, fericit cu tine sunt,|x2
Doamne, Te iubesc, Te iubesc!

212
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
207| Pacea crucii Tale key » C

1/Pacea crucii Tale, scumpul meu Mântuitor


Este-al bucuriei mele-adânc izvor.
Pacea crucii Tale mângaie și-alină pe deplin,
Ale vieţii mele rane, plâns și chin.

Dă-mi pacea Ta, o, Domnul meu


Să-mi umple inima mereu.
Deplin s-o am și s-o trăiesc și s-o mărturisesc
Aceasta este tot ce eu doresc.

2/Pacea Ta-mi alină duhul meu cel frământat,


Când prin pocăinţă sunt din nou iertat.
Pacea Ta-mi păstrează harul în fiecare zi,
Când smerit Cuvântul caut a-l trăi.

3/Pacea Ta-i odihnă și în veci comoara mea,


N-am nimic în lume mai de preţ ca ea.
Pacea Ta Isuse dă-mi-o Tu mereu pe drumul greu
Ea e fericirea sufletului meu.

213
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
208| Pe cine am eu Doamne ? key » G
Vitamina C

Pe cine am eu Doamne, pe cine


În Cer ori pe Pământ …
Nimeni nu-i ca Tine, nu-i nimeni
Isuse Domn Sfânt, Domn Sfânt.

Tu eşti Stânca inimii mele,


Tu eşti locul de adăpost,
Tu eşti comoara mea,
Viaţa-n Tine are rost.
Tu eşti lumina vieţii,
Doar Tu eşti pacea mea,
Mereu din strâmtorare ,
Tu îmi scoţi inima.

214
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
209| Pe genunchi în închinare key » A
Hillsong Australia - Came To The Rescue

1/Pe genunchi în închinare


Dau tot ce am să caut Faţa Ta.
Doamne, Ție-Ți aparţin.

2/Întreaga-mi viaţă ţine-o-n Mână


Doamn al gloriei, smerit eu mă închin!
La Tronul Tău eu vin!

Te chem, şi-mi răspunzi


Şi îmi vii-n ajutor când sunt slab
Al meu adăpost Tu eşti.

În viaţa mea, Fii înălţat!


În lumea mea, Fii înălţat!
În inima mea, Fii înălţat! |x2

215
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
210| Pe Tine, Doamne, Te lăudăm key » A
Hillsong Australia, Reuben Morgan - God Is Great

1/Pe Tine, Doamne, Te lăudăm


Ne-nchinăm în Duh şi-n adevăr
Glorie Celui veşnic viu, glorie Celui viu.
Pe Tine, Doamne, Te chemăm
Numele Tău Sfânt Îl înălţăm
Eşti Domnul care-n veci domneşti
În veci de veci domneşti.

Tu eşti sfânt, Tu eşti drept


Şi harul Tău umple templul
Numele Tău Isus Îl înălţăm !
Tu eşti sfânt, Tu eşti drept
Şi harul Tău umple templul
Noi trăim pentru slava Ta Isus
A Numelui Isus !

2/Pe Tine Doamne, Te iubim


Pentru Tine noi vrem să trăim
Focul sfânt vrem să-l aprinzi
Vrem să Te-auzim, să Te simţim.

Sfânt e Dumnezeu
Noi Îi cântăm, Îl lăudăm |x2

216
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
211| Pentru noi s-a ivit mântuirea key » D

1/Pentru noi s-a ivit mântuirea


Pentru noi Cel de sus a murit
Pentru noi s-a ivit izbăvirea
Pentru noi Cel de sus s-a jertfit.

Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze,


Să ne elibereze de blestem și păcat ;
Lăsaţi pe Pământ fericirea,
Dragostea și iubirea, ce Isus le-a lasat.

2/Cu Isus vom zbura către ceruri


Cu Isus spre o lume de vis
Cu Isus vom străbate tot cerul
Cu Isus dorul nostru-mplinit.

3/Te-așteptăm ca să vii Tu, Isuse


Așteptăm slava Ta pe pământ
Așteptăm împlinirile-Ți spuse
Așteptăm să ne iei sus la cer.

217
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
212| Peste munte e-un râu ce curge key » D
Andy Park - Down the Mountain /The River Is Here

1/Peste munte e-un râu ce curge,


Înviorare revarsă curgând,
În vai adânci și întinsă câmpie
Râul străbate viaţă-aducând.

E Râul Sfânt care suflete mișca,


E Râul Sfânt care curge șuvoi.
Redeșteptarea de la Rusalii,
Revars-o acum din plin peste noi.

2/Curgerea Lui e venită din ceruri


Și poate lua generaţii la rând,
Cei ce străbat ale Râului ţărmuri
Se-adapă din Râu și-apoi cânta strigând.

3/Cu toţi înspre munte ne place să mergem,


Biserica întreagă trezire-așteptând;
În apă intrăm la-nceput pân' la glezne,
Și-apoi înspre larg ne-avântăm înotând.

218
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
213| Peste ‘ntreg Pământ key » G(capo2)
Brenton Brown – Over all the earth/Lord, reign in me

1/Peste ‘ntreg Pământ, domnești în veci,


Cerul în amurg, munţii-I stăpânești.
Dar mai mult de-atat, Doamne, eu doresc
Ca Tu în mine să domnești!

Tu să domnești, în viaţa mea,


Vreau să fiu umplut de puterea Ta,
Căci tot ce am, Tu stăpânești
Și vreau ca-n mine să domnești!

2/Peste orice gând sau cuvânt rostit


Să se vadă-aș vrea, frumuseţea Ta!
Dar mai mult de-atat, Doamne, eu doresc
Ca Tu în mine să domnești!

219
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
214| Peste-ntreaga cetate key » G(capo2)
Chris Tomlin - God of this City

1/Peste-ntreaga cetate, peste-ntraga naţiune


Peste-ntreaga-omenire, eşti Domn!
Celor orbi eşti lumină, în necaz eşti speranţă
În furtuna eşti pace, Tu eşti!

Nimeni nu e ca Tine! |x2

Mari lucrări cu-acest oraş


Mari minuni acum aşteptăm de la Tine!| x2

2/Tu eşti Domn al creaţiei ! Tu eşti Domn peste toate !


Rege-al regilor, Doamne, Tu eşti!
Celor slabi eşti putere, celor frânţi mângâiere,
Celor trişti bucurie, Tu eşti!

Nimeni nu e ca Tine!|x4

220
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
215| Pleacă-ţi genunchii key » A
Omega

1/Pleacă-ţi genunchii, Isus e-aici,


Ridică mâini curate spre cer,
Tronul de mărire e-n faţa ta,
Slava se coboară din cer.
Îndrăznește de intră în Locul Sfânt,
Spălat prin sângele Mielului.
Vino cu cântări de mărire,
Osana! Mielului Preasfânt!

Rege-al regilor, Domn al domnilor,


Isus, Isus, Isus, Isus! |x2

2/Vino cu povara din viaţa ta,


Durerea ce te-apasă mereu
Mâna lui Isus poate vindeca,
Povara și păcatul cel greu.
Pacea ce coboară din Cerul sfânt,
Dragostea și roadele ei,
Înţelepciunea și credinţa de neclintit,
Totul poţi avea doar să vrei.

221
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
216| Plecă-Ți urechea, Doamne (Inima mea) key » E
Cătălin & Ramona Lup

1/Plecă-Ți urechea, Doamne și-asculta ruga mea


Nimeni nu e ca Tine, slava fie a Ta
Te chem să vii la mine, să-mi umpli inima
Cu pace din cer și dragostea Ta. |x2

Inima mea, Isuse, pe Tine te vrea


Doamne, vreau prezenţa Ta!
Inima mea, Isuse, Te va lauda,
Numele Tău e înălţat. |x2

2/Să-ajungă rugăciunea mea, Isuse drag, ‘naintea Ta


Primește-mă așa cum sunt, o, Doamne sfânt
Revarsă-n inimă iubire, să pot iubi pe oricine
Cum Tu, Isuse, ai iubit...

222
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
217| Poate eşti iubit (Mai mult ca orice) key » F
The Messengers

1/Poate eşti iubit, poate eşti părăsit,


Poate ai de toate, poate eşti lipsit.
Orişicine-ai fii, oricare-ar fii starea ta,
Dumnezeu din ceruri, iubeşte fiinţa ta.

Mai mult ca orice, Dumnezeu iubeşte omul,


Pentru nimeni n-a murit Isus, doar pentru om.
În dragostea Sa, te-a cuprins chiar şi pe tine,
Mai mult ca orice, Dumnezeu te iubeşte.

2/Calea către cer, către Dumnezeu


E Isus Hristos, unicul Fiu al Său.
Astăzi poţi s-alegi să te pocăieşti,
Să primeşti prin har, mântuirea-n dar.

223
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
218| Poporul Tău declară key » E(capo1)
Hillsong Australia, Darlene Zschech & David Moyse - Here To Eternity

Poporul Tău declară slavă Numelui Tău


O, Doamne fii înălţat mereu.
Duhul Tău Sfânt coboară, puterea-I se revarsă
Și gloria Ta o simţim din plin.

Mântuire am acum prin Tine


Prin sângele Tău, Isus.

Aleluia, Aleluia
Strigăm victoria Celui Viu,
Cinstea și onoarea I se cuvin Regelui Divin.
Aleluia, Aleluia
Ești minunat și-n veci înălţat,
Al Tău har se revarsă acum de la Tronul Tău.

224
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
219| Pot să spun doar că (Zi de zi) key » D
HillsongAustralia, Joel Houston - What to Say, Lord? /Everyday

1/Pot să spun doar că ,Tu eşti Cel ce m-ai salvat,


Nicicând n-am să pot să explic ce-a însemnat,
M-ai pus pe stâncă şi aş vrea să-Ți dau tot ce am eu
Ca zi de zi eu lumina Ta s-o strălucesc.

2/Zi de zi vreau doar să stau ferm pe-al Tău Cuvânt,


Şi mă rog doar ca să Te cunosc pe Tin' mai mult,
Să mă conduci Tu în orice pas pe care-l fac,
Ca zi de zi eu, lumina Ta lumii s-arăt.

Zi de zi trăiesc doar pentru Tin',


Zi de zi Te voi urma pe Tin',
Zi de zi cu-al meu Domn voi umbla. |x2

Zi de zi Te voi urma,
Zi de zi Te voi urma,
Zi de zi Te voi urma.

225
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
220| Poţi să îţi declari iubirea key » C
Amy Grant - The river’s gonna keep on rooling

1/Poţi să îţi declari iubirea pentru cei din jurul tău


Şi să crezi în tot ce e adevărat
Dar în ruga de n-ai dus inima ta lui Isus
Cu timpul tot ce ai va fi luat.
2/Chiar de suferi în tăcere şi nimeni nu-i de partea ta…
Este unul care te iubeşte-n veci
Şi când pleci dar şi când vii, Mâna Lui te va păzi
În toate El va fi tăria ta.

Mergi ‘nainte prin credinţă


Mergi ‘nainte cu Isus
Mergi ‘nainte pân’ El va veni
Şi-n braţul Său te va primi.|x2

3/Harul Său e pentru tine un izvor de ape vii


Credinţa-n El îţi schimbă inima
Şi dacă ai greşit chiar şi-atunci vei fi primit
Te iartă ca să poţi fi mântuit.

226
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
221| Printre noi Christos a venit key » A

1/Printre noi Christos a venit


Nimicind lucrarea celui rău
Jertfa-I sfântă ne-a dezrobit
Bucuroşi îi cântăm, domnia Sa-I proclamăm!

A învins durerea! Aleluia! Aleluia!


A învins păcatul! Aleluia! Aleluia!
A învins moartea! Aleluia! Aleluia!
El e Domn peste tot!

2/Vom domni prin Numele Lui,


Prin puterea sângelui slăvit;
Vom vesti izbânda la toţi
Căci Mesia Cel Sfânt, puterea morţii a frânt.

227
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
222| Privesc la Domnul slavei (Osana) key » E
HillsongAustralia, Brooke Fraser - Hosanna

1/Privesc la Domnul slavei


Coborând cu limbi de foc
Pe-ntreg Pământ, cutremurând.
Văd dragostea și mila
Curăţind păcatele
Cu toţi când stăm, Te lăudăm.

Osana, osana, osana-n sus în ceruri !


Osana, osana, osana-n sus în ceruri !

2/Eu văd o generaţie


Curăţită stând acum
În faţa Ta, în faţa Ta.
Văd peste ea trezire
Când ne rugăm, Te căutăm
Stând pe genunchii, stând pe genunchii.

Spală-mi Doamne inima,


Ochii mi-i deschid în prezenţa Ta;
Învaţă-mă cum să iubesc ca Tine.
Tot ce eu traiesc, toată viaţa mea pentru voia Ta;
Stând pe Calea Ta de-acum în veșnicii.

228
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
223| Privind la munţi key » E
Delirious? Martin Smith – I could sing of your love forever

Privind la munţi, privind în jur


Eu văd iubirea Domnului
Și inima eu mi-o deschid,
Să-L laud pe Domnul Cerului
Vreau să trăiesc în adevăr,
Să fiu mereu mulţumitor,
Zâmbind să le spun tuturor de-a Ta iubire!

Veșnic Îţi voi cânta iubirea |x4

Simt a Ta Prezenţă,
Îmi cântă inima ...
Cu tot ce este-n mine
Te voi lăuda toata viaţa mea!

229
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
224| Pune Doamne, dragoste key » D
Irina Halaida

Pune Doamne, dragoste ‘ntre fraţi . |x2

1/Să fim toţi ca o brăţară care Mâna-Ți înconjoară,


Ca un brâu de piatră rară, ca veșmântul Tău de in;
Să nu poată a ne desparte, nici furtună și nici moarte
Ci cum scrie-n Sfânta Carte, să fim una pe deplin.

Pune Doamne, dragoste ‘ntre fraţi . |x2

2/Când ne strângem la-nchinare ,


Cât vom fii de mulţi sub soare,
Fă-ne Doamne, cu-ndurare, o colibă și nu trei.
Nimeni să nu spun-acolo “sunt cu Pavel, sunt cu Apolo”
Ci să fim de-acum încolo ca un stol de porumbei.

Pune Doamne, dragoste ‘ntre fraţi . |x2

3/Fă-ne Tu o harfă vie, ca sub Mâna Ta mlădie


Să-nălţăm o melodie, toţi de-același dor purtaţi
Trupul Tău ce azi în lume , cei numiţi cu-n singur nume
Să fim toţi uniţi anume, gata pentru-a fii luaţi.

230
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
225| Rămâi pe-a cerului cărare key » E
Adi Cost, Catalin si Ramona Lup

1/Rămâi pe-a cerului cărare


Să nu te clatini când e greu
Şi chiar de lupta-i tot mai cruntă
Isus a-nvins, tu eşti cu El.

Veghează-n ceasul de pe urmă


Te pregăteşte-n noaptea grea
Au mai rămas puţine clipe
Şi pe Isus îl vom vedea.

2/Rămâi slujindu-L pe Isus


El mângâiere ne-a adus
Cu Duhul Sfânt să-l porţi în piept
Nu te opri, tu mergi spre cer

3/Mai e puţin şi Domnul Slavei


Cum ne-a promis va reveni
Azi peste tot sunt semne clare
Nu te opri, mai ai puţin

231
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
226| Rătăceam în pustiu key » C
Adi Gliga

1/Rătăceam în pustiu când Tu m-ai chemat


Braţul Tău m-a cuprins viaţa mi-a dat
Căutam un răspuns, dar n-am găsit
Până dragostea Ta m-a coplesit.

M-ai găsit, m-ai iertat, m-ai salvat Domnul Meu


Sunt al Tau, m-ai născut și mi-ai dat nume nou
Cu Tine vreau să fiu, cu Tine vreau să fiu

2/Preţ de sânge-ai plătit pentru viaţa mea


Mi-e deajuns Harul Tău să Te pot urma
Mi-ai dăruit tot ce-am dorit
Dragostea Ta m-a înnoit.

3/N-am să pot niciodat' să-Ți răsplătesc


A Ta sfântă iubire ce mi-o dăruiești
Dar eu pot să Te laud că al Tău sunt
Să vestesc îndurarea, pot să îti cant.

232
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
227| Rege și rob smerit key » C
Graham Kendrick – Meekness and Majesty/This is our God

1/Rege și rob smerit, sfânt slujitor mărit


Din slăvi cerești venind, și luând chip de om.
Umil S-a aplecat, Cel veșnic ne-a spălat,
Cel necuprins, Cel viu, Eternul, morţii S-a dat.

Taină de nepătruns, Miel frânt și Domn de sus;


Vreau să-Ţi cânt Ţie, Tu ești Domnul meu!
Ești Domnul meu!

2/S-asculte a-nvăţat și-n moarte S-a ‘mbrăcat,


A cucerit smerit, pe lemn suferind.
Durerii S-a supus și viaţă ne-a adus;
Când se ruga ”O, iartă-i Tată!” noi L-am străpuns.

3/Cel sfânt, Cel Preaînalt, slava Și-a dezbrăcat,


Și-n slăbiciunea Sa, iubire-am aflat.
Al veșniciei Domn, blând a îngenuncheat,
La Tronul slavei Lui cu cinste ne-a ridicat.

233
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
228| Renunţând la gândurile mele key » D (capo 2)

Renunţând la gândurile mele


Concentrând atenţia-asupra Ta
Meditând în sfânta Ta prezenţă
Nelăsând ca frica să mai stea.
Întrebări ce am le-aduc la Tine
Și le pun Isus ‘naintea Ta
Sfânt, curat în sfânta Ta prezenţă
Mă închin și Te voi lăuda!

Privesc la Tin’ Cel ce-mi dai viaţă,


Tu începi și duci la bun sfârșit
Tu-mi inspiri fiinţa și lucrarea,
Doar iubirea Ta m-a împlinit!

234
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
229| Ridic spre Tine, Doamne, mâinile key » G

1/Ridic spre Tine, Doamne, mâinile


Și Te rechem să vii așa cum știi.

Singura speranţă, singura salvare;


Doamne, Doamne … Tu ești! |x2

2/Tu îmi dai lumina, Domnul meu


Și Tu mă smerești în orice zi.

Tu ești mântuirea și Tu ești scăparea;


Doamne, Doamne … Tu ești! |x2

235
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
230| S-a isprăvit (Dar El era străpuns) key » A
The Messengers

1/S-a isprăvit, s-a isprăvit


Pe o cruce Domnul a murit.
Și sânge sfânt, nevinovat,
La Golgota Domnul a vărsat.

Dar El era străpuns


Zdrobit pentru fărădelegile
Și păcatele noastre.
Pedeapsa care ne da pacea
A căzut peste El
Și prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

2/De-atunci Isus prin jertfa Sa


El mântuie și poate ridica.
Păcatul tău și boala ta,
Isus Christos o poate vindeca.

3/Există cer, există iad,


Sunt două căi în viaţă de urmat.
Una duce-n sus, cealaltă-n jos
O, lasă lumea, urmeaza-L pe Christos!

236
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
231| Să nu-mi pierd dragostea key » E
Brian Doerksen – Don’t let my love grow cold/Light the fire again

1/Să nu-mi pierd dragostea,


Te rog, Isus, aprinde focul iar!
Nici viziunea mea,
La Tine strig, aprinde focul iar!

2/Tu știi inima mea,


Te rog, Isus, aprinde focul iar!
Doresc mustrarea Ta,
La Tine strig, aprinde focul iar!

Vreau din aurul Tău prin foc curăţit


Gol și sărac, păcătos și orb, eu vin
Dă-mi alb veșmânt, să nu fiu lepadat …
Aprinde focul iar!

237
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
232| Să venim, să ne-nchinăm (Să-I cântăm) key » D
Gloria

1/Să venim, să ne-nchinăm


Și genunchii să-i plecăm
Înaintea Celui Sfânt
Tată, Fiu și Duh Preasfânt. |x2

Să-I cântăm, cu toţii Slavă


Slavă Mielului Divin
Preamărind, slăvitu-I Nume
Azi și-n veci de veci, amin.

2/Tatăl nostru, Cel ceresc


Lasă Duhul Tău să cadă
Peste toţi, cei care cheamă,
Numele Tău Sfânt.

238
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
233| Se cuvine să Te laud key » G

1/Se cuvine să Te laud, Domnul meu;


Se cuvine să Te laud, tot mereu.

Sunt dator şi se cuvine


Cine altul decât Tine
M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu. |x2

2/Zi de zi vreau să Te laud, Domnul meu;


Zi de zi vreau să Te laud, tot mereu.

3/În tot timpul vreau să Te laud, Domnul meu;


În tot timpul vreau să Te laud, tot mereu.

239
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
234| Semnele se împlinesc(Aș vrea să fim toţi gata) key » E
DC Talk - I Wish We'd All Been Ready

1/Semnele se împlinesc
Și toate-n jur, venirea Lui vestesc
Aș vrea să fim toţi gata !
Peste tot războaie vin
Ce răspândesc doar foamete și chin
Aș vrea să fim toţi gata !

Nu e timp de așteptat
El va veni și tu vei fii lăsat …|x2

2/Doi oameni lucrând la câmp


Unul e luat iar celălat lăsat …
Aș vrea să fim toţi gata !
Azi nu crezi al Său Cuvant ;
Mâine poate-L vei vedea venind …
Aș vrea să fim toţi gata !

El a venit și a murit,
O, nu vezi tu cât te-a iubit ?

240
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
235| Se-ntâmplă să nu înţeleg key » G (capo4)
Aaron Shust - My Savior My God

1/Se-ntâmplă să nu înţeleg, cerescul plan al Celui drept,


Dar știu că-n dreapta mâinii Lui, stă Cel ce-I Salvatorul.
2/Îl cred în totul și-L vestesc, El s-a jertfit, așa citesc,
În inimă-L simt și-L doresc, pe-Acel ce-I Salvatorul.

Căci a venit din slăvi pe nori, să-și dea viaţa pentru noi
Ţi-e greu să crezi adeseori, dar știu, e Salvatorul.

Mi-e Salvator, Mântuitor,


E lângă mine ne-ncetat;
Mi-e Salvator, Mântuitor,
E lângă mine pas cu pas. |x2

3/Se-ntâmplă să nu înţeleg, cerescul plan al Celui drept,


Dar știu că-n dreapta mâinii Lui, stă Cel ce-I Salvatorul.

Căci a venit din slăvi pe nori, să moară pentru cei ca noi


Ţi-e greu să crezi adeseori, dar știu, e Salvatorul.

241
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
236| Sfânt ești, Doamne key » A

Sfânt ești, Doamne!


Sfânt ești, Doamne!
Tu ești Sfânt !
Ești Sfânt în veci de veci ! |x2

Ca Stăpân în veci rămâi


Dintre toate Cel dintâi
Nu e altul să Te întreacă-n măreţie!
Cel ce-ai fost și vei fii
În Univers și Galaxii
Împărat, Lumină vie
Domnul Sfânt din veșnicie
Tu ești Alfa și Omega
Sus în Cer și pe Pământ
Ești măreţ, ești minunat,
O, Doamne Sfânt.

242
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
237| Sfânt ești, Doamne (Prinţ al Păcii) key » E
M.W.Smith – You Are Holy /Prince Of Peace

(baieti) (fete)

Sfânt ești, Doamne … ( Sfânt ești, Doamne. )


Și puternic … ( și puternic )
În mărire … ( în mărire )
Și slavă domnești … ( și slavă domnești )
Vreau pe Tine … ( vreau pe Tine )
Să Te caut … ( să Te caut )
Să Te-ascult și … ( să Te-ascult și )
Să Te iubesc! … ( să Te iubesc! )

Cânt Regelui veșnic, Domn Sfânt și mare,


Celui vrednic de slavă Îi cânt cu-nchinare ! /x2

Rege-al Regilor, Domn al Domnilor,


Dumnezeu slăvit, al meu Mântuitor
Tu măreţ ’’Eu Sunt!’’, Emanuel, Prinţ al Păcii și Jerfitul Miel!
Dumnezeul viu, Har ce mântuiești,
Cel dintotdeauna, vei domni in veci!
Alfa și Omega, Răscumpărător, al meu Prieten și Mântuitor!

Ești Prinţ al Păcii-n veci și viaţa mea vreau să Ţi-o ’nchin!

243
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
238| Sfânt ești, Sfânt ești, Domnul meu key » A
HillsongAustralia, Reuben Morgan - All The Heavens

Sfânt ești, Sfânt ești, Domnul meu


Pământul e plin de slava Ta!
Numele Tău e-nălţat
Pe-ntregul Pământ ești Domn...

Luminezi viaţa mea


Și prin Tine strălucesc

Cerul cântă laudă,


Minunat e Domnul!
Ești Rege-n Univers,
Aleluia! Și-n viaţa mea! |x2

Aleluia! Și-n viaţa mea! |x3

244
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
239| Sfânt mereu key » E
Scott Underwood – Holiness/Take my life

1/Sfânt mereu, sfânt mereu


E tot ce vreau doar;
Sfânt mereu vreau să fiu!
Sfânt mereu, sfânt mereu,
Vreau să fiu, Domnul meu.

Ia-mi inima şi schimb-o ;


Viaţa mea transform-o ;
Mintea mea înnoieşte-o ;
Fă-mă doar, fă-mă doar al Tau! |x2

2/Credincios, credincios
E tot ce vreau doar;
Credincios vreau să fiu!
Credincios, credincios
E tot ce vreau să fiu.

245
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
240| Sfârșitul veacului trăim (El vine iar) key » G

1/Sfârşitul veacului trăim,


Cu lupte, ură şi război,
Dar fericiţi la cer privim.
Nu e mult şi vine Domnul iar la noi.

El vine iar, El vine iar,


Ce fericire negrăită.
Se va sfârşi al nopţii chin amar,
Căci Domnul vine iar.

2/E cerul şi pământul plin


De semnele venirii Lui,
Cuvântul Său e: Da. Amin.
În El nici o umbră de schimbare nu-i.

2/Ce zi măreaţă, ce splendori,


Când trâmbiţa va răsuna
Şi Domnul va veni pe nori!
Fără murmur, plini de slavă-I vom cânta.

246
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
241| Spală-mi Doamne, gândul key » G

1/Spală-mi Doamne, gândul, spală-mi Doamne, viaţa,


Vreau să fiu curat şi plăcut în faţa Ta!
Numai Tu urci zorii şi împrăştii ceaţa,
Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea!

Spală-mi Doamne, gândul


Spală-mi Doamne, viaţa
Şi mă fă asemeni cu Tine mereu.
Numai Tu urci zorii şi împrăştii ceaţa,
Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea!

2/Spală-mi Doamne, gândul, spală-mi Doamne, viaţa,


Ia din mintea mea orice gând al celui rău.
Fă să fiu ca Tine, să-Ți ascult povaţa,
Ca să pot privi mereu în ochii Tăi!

3/Spală-mi Doamne, gândul, spală-mi Doamne, viaţa,


Când troiene reci fac să-mi pară clipa grea.
Adu primavara şi topeşte gheaţa,
Ca să merg mereu doar pe Calea Ta!

247
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
242| Speranţa mea e în Isus key » D
Stuart Townsend – In Christ Alone

1/Speranţa mea e în Isus, far luminos pe calea mea.


E adăpost, e Stânca mea, tare-n furtuni şi vreme rea.
Ce pace-mi dă Prezenţa Sa, când temeri vin şi lupta-i grea
Mângâietor e-al meu Isus, dragostea Lui îmi e de-ajuns.

2/Isus Christos, Cel întrupat, slava cereasc-a părăsit.


Divinul dar nepreţuit, de păcătos dispreţuit.
Isus murind nevinovat, cu Dumnezeu ne-a împăcat.
Păcatul meu e ispăşit, prin moartea Lui sunt mântuit.

3/A fost jertfit pe-o cruce grea, El, gloriosul Împărat,


Dar S-a-nălţat biruitor când din mormânt a înviat.
Prin sânge sfânt ce s-a vărsat, sunt de păcat eliberat,
Căci sunt al Său şi El e-al meu, sunt un copil de Dumnezeu.

4/De teamă sunt eliberat doar prin puterea lui Isus.


Din prima zi pân la apus, de braţul Lui eu sunt condus.
Nici iadul chiar şi nici un om,
Nu mă despart de-al meu Sfânt Domn,
Şi până când ne-om întâlni, doar cu Isus eu voi trăi.

248
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
243| Splendoare de ‘mpărat key » G
Chris Tomlin – The splendour of our King/How grate is our King

1/Splendoare de ‘mpărat, cu slavă îmbrăcat


Pământul va cânta. /x2
Lumină-I haina Sa și noaptea nu va sta
Fugind din faţa Sa. /x2

Ce mare eşti Tu, vom cânta!


Ce mare eşti Tu, toţi vom vedea!
Ce mare eşti Dumnezeu!

2/Chiar timpul a facut, în Mâna Lui se-ascund


Sfârşit şi început /x2
Trei într-Unul sunt! Tată , Fiu, Duh Sfânt.
Veșnic Dumnezeu. /x2

Numele Lui Sfânt, Îl înălţăm cântând


Ce mare e al meu Dumnezeu. |x2

249
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
244| Spre mine (Prin încercări) key » D
Laud – Zbor

1/Spre mine Faţa Ți-o întorci


Și sufletul meu Te mărește.
Speranţă-mi dai și mă-ntărești
Și sufletul meu Te slăvește !

Prin încercări voi sta


Că am un preţ în Faţa Ta
Și-n braţul Tău voi sta
Plăcerea mea e-n Calea Ta ! |x2

2/Zi de zi mă-nviorezi
Și sufletul meu Te mărește.
Speranţă-mi dai și mă-ntărești
Și sufletul meu Te slăvește !

250
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
245| Stau din nou key » D
Matt Redman – Jesus Christ/Once again

1/Stau din nou, gândindu-mă la jerta Ta


Sângele scurs, trupul străpuns.
În locul meu, pedeapsa morţii ai luat
Ce dar nemeritat, Doamne, Tu m-ai salvat.

Privesc către crucea unde ai suferit,


Smerit de-ndurarea ce mi-ai oferit.
Mulţumesc Isuse, viaţă nouă mi-ai dăruit.

2/Acum ești înălţat în slavă,


În faţa Ta, toţi se vor pleca.
Până atunci, uimit fiind de harul Tau,
Inima-mi va cânta, pe veci dragostea Ta.

Doamne-Ţi mulţumesc pentru Golgota,


Viaţa-Ţi dăruiesc, e-a Ta. |x2

251
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
246| Stau și mă gândesc (Eu n-am meritat) key » Em
Adi Gliga

1/Stau și mă gândesc cum ai murit


Vreau să pot iubi cum ai iubit
Vreau să iert așa cum ai iertat, ai iertat.
Vreau să înţeleg clar voia Ta
Într-o lume care-i tot mai rea
Doamne-așa cum Tu ai vrut, aș vrea să fiu.

Eu n-am meritat
Să-mi răspunzi cu iubire
Viaţa mea era-n ruină,
Dar Tu m-ai iertat
Doamne, eu n-am meritat.

2/Sângele curgea pe fruntea Ta


Eu primeam în schimb iertarea Ta
Tu-ai murit pentru ca m-ai iubit, m-ai iubit.
Viaţa Ta Ți-ai dat pentru a mea
Și dorești să stau în Palma Ta
Doamne, știu că mă iubești, da, mă iubești !

252
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
247| Știu că Isus m-a salvat(Domnul meu e viu) key » E
Hillsong, Reuben Morgan – My Redemer lives

Ştiu că Isus m-a salvat, păcatul mi l-a spălat,


El e viu, El e viu!
De moarte El m-a scăpat, pe stâncă m-a ridicat,
El e viu, El e viu!

Eu Îl slăvesc pe El, viaţa Îi dăruiesc!

Domnul meu e viu, Domnul meu e viu! |x4

În clipe grele, când n-aveam ajutor


El Mâna şi-a întins spre mine
Şi-n braţul Său m-a luat.

253
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
248| Știu că Tu nu vrei nici jertfe (Sunt aici) key » G
Alin Timofte

1/Știu că Tu nu vrei nici jertfe și nici daruri


Știu că Tu privești doar la inima mea
Și-Ți dorești să vezi o inimă întreagă
Dăruită pe deplin în slujba Ta.
2/Aș dori ca viaţa mea să fie
Pusă-n slujba Ta prin tot ce fac
Să urmez chemarea Ta divină
Și să fac în totul voia Ta!

Sunt aici, stau la dispoziţia Ta


Sunt aici, dorind să fac doar voia Ta
Sunt aici, și vreau chemarea să-Ţi urmez
Iată-mă, sunt aici.

3/Tu ai pus Cuvântul Sfânt în mine


Călăuză-n drumul vieţii pe Pământ
Să Te-ascult și-n voia Ta să Te urmez
Și în inimă să fii Tu Domnul meu!

254
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
249| Strigă la Nord și la Sud (Cei ce cred) key » E
Martin Smith – Men of faith

1/Cei ce cred, să cânte-acum


Un cânt nou, Domnului bun ;
El e Cel ce ne-a scăpat,
De durere şi păcat.

Strigă la Nord și la Sud


Cântă la Est şi la Vest
Isus salvează pe toţi,
E Domn pe întregul Pământ.

2/Ridicaţi privirea-n sus,


Sa-I dăm slavă lui Isus ;
Cel ce poate vindeca,
Sufletul şi inima.

Trecuţi prin ploaie, trecuţi prin frig,


Iubirea Ta e ce ne-a ‘ntărit;
Dragostea Ta ne atrage mereu,
Tu eşti al nost’ Dumnezeu !

255
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
250| Sufletul meu îl înalţ spre Tine key » D
Graham Kendrick – To you , oh, Lord

1/Sufletul meu îl înalţ spre Tine


Și-n Numele Tău mă încred.
Nu ma lăsa pradă rușinii,
Vrăjmașilor câștig de cauză nu le da.

2/Căile Tale arată-mi-le,


Condu-mă în adevăr
Căci Tu îmi ești a mea salvare,
Speranţa mea Tu ești în orișice moment.

Căci de rușine nu-i dat, cel ce-n Tine s-a ‘ncrezut


De-aceea ochii mei sus privesc !
O, Doamne, doresc a Ta apărare …
Spre Tine sfletu-ndrept, spre Tine sufletu-ndrept. |x2

3/Adu-Ți aminte a Ta ‘ndurare


Ce curge prin dragoste Ta.
Nu-Ți aminti căderile mele
Sau nesupunerea mea …

256
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
251| Sunt frânt, eu cad key » G
Planetshakers

1/Sunt frânt, eu cad, în braţul Tău acum,


Am obosit de-al lumii lung drum ;
Eu vin acum, îngenunchiez,
Păcatul meu m-apasă greu.

În Tine mă încred,
Pe Tine Te caut,
Povara să-mi iei. |x2

2/Sunt frânt și vreau, în braţul Tău să stau,


Să-mi dai, Te rog, din Harul Tău să beau ;
Iertarea Ta ce nu o merit,
Dă-mi-o Te rog, dă-mi-o deși nu-s vrednic.

257
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
252| Sunt iertat (Ce dragoste) key » E
Billy James Foote – I’m Forgiven/Amazing love

Sunt iertat căci ai fost părăsit ;


Sunt acceptat, ai fost condamnat ;
Și viaţă am acum, iar Duhul Tău e-n mine
Căci ai murit și-ai înviat! |x2

Ce dragoste de Dumnezeu
Să moară-un Rege-n locul meu !
Ce dragoste, uimit privesc
Cu bucurie Te slăvesc
Cu tot ce am, Te preamăresc!

Tu-mi ești Rege,


Isus, Tu-mi ești Rege! |x2

258
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
253| Sunt peregrin fără de ţară key » Dm

1/Sunt peregrin fără de ţară,


Rătăcitor prin lumi pustii.
Dar am în ceruri o comoară
Și ţara mea e-n veșnicii.

Mă ‘ndrept spre cer să-L văd pe Domnul,


Să nu mai fiu un peregrin.
Iar când o fi să trec Iordanul
Se va sfârși cu-al meu suspin.

2/Tu vezi ce grea mi’e ‘ntaintarea,


Mă lupt să biruiesc mereu.
Un dor nespus mă cheam-acasă …
E dorul după Dumnezeu.

3/Voi lepada a mea povară,


Eliberat sub crucea Sa.
Nădejdea mea nu o să moară,
Ci voi intra-n odihna Sa.

259
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
254| Sunt străjerul care strigă key » C

1/Sunt străjerul care strigă,


Glasul meu răsună astăzi pentru toţi!
S-aveţi candela aprinsă
Şi talanţii-acuma să vi-i pregătiţi
Nu mai este mult din noapte
Şi Luceafărul pe cer va tresări;
Strig acum întâia oară
Ascultaţi-mă, din somn să vă treziţi!

Vine Domnul, vine iară


Vine iar Acela ce ne-a mântuit.
Vine Domnul, vine iară
Să ne ia şi să ne ducă sus în cer.

2/Glasul meu răsună-n noapte,


Să-l audă vreau, creştinii peste tot.
Iată Împăratul vine,
Paşii Lui se-aud mai clar în depărtări.
Lasă lumea şi păcatul
În curat să fie haina ce o porţi;
Strig acum a doua oara,
Ascultaţi-mă, din somn să vă treziţi.

260
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
255| Ştiind că vine un calvar key » G
Martyn Layzell – You Chose the Cross/Lost In Wonder

1/Ştiind că vine un calvar şi că viaţa e un dar,


Crucea-ai ales …
Şi cu mănunchi de spini pe cap, ca noi să nu fim condamnaţi
Crucea-ai ales …

Deşi durerea crucii Te-a zdrobit,


Ascultător prin moarte-ai biruit.

Mi-ai dat viaţă, căci m-ai iubit,


Îti aduc laudă pentru vecii.
A Ta iubire m-a copleşit,
Mi-ai dat iertare şi-s fericit.

2/Ca să înfrangi al mortii bold şi din ruşine să ne scoţi


Crucea-ai ales …
Ca să învii biruitor şi să ne fii Mântuitor
Crucea-ai ales …

Şi suspinând ai spus în ruga Ta,


Nu voia Mea, ci Tata, voia Ta!

A Ta iubire |x3 m-a coplesit.


Mi-ai dat viaţă |x3 şi-s fericit.

261
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
256| Tata, noi vrem (Fă-ne doar un glas) key » D

Tată, noi vrem ca slava Ta


Să poată fi văzută-n noi
Inimile noastre să devină doar o inimă
Şi-atunci lumea va şti că Isus este Domn. |x2

Fă-ne doar un glas ce-Ţi înalţă Numele


Fă-ne doar un glas ce Te preamăreşte
Fă-ne doar un glas, un gănd şi-o inimă
Leagă-ne pe toţi împreună.

262
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
257| Te prind fiori (Și tu nu știi ?) key » Am
Cătălin & Ramona Lup album ”Cu mine fii”

1/Te prind fiori, te simţi murdar, te-a prins păcatul la răscruce


|Și tu nu știi, copil fugar, ca-m fost lovit cu atâta amar
Și-am stat în locul tău pe cruce. |x2

2/Te uiti la cer, te simţi zdrobit, nu-i nimenea să te înţeleagă


|Și tu nu știi, n-ai auzit că pentru tot ce-ai săvârșit
Eu am plătit pedeapsa întreagă. |x2

3/O, cât ai vrea să fii curat și să începi o viaţă nouă


|Și tu nu știi, tu n-ai aflat, că pentru Tine mi-am lăsat
Străpunse mâinile amândouă. |x2

4/Ți-a spus un duh neînţelept că nu mai poţi găsi iubire


|Și tu nu știi, că tot ce aștept e doar să vii, să-mi cazi la piept
Cu un cuvânt de mulţumire. |x2

5/O, vin-o dar, te chem să vii, să-Ți iei din Mâna Mea cunună
|Și atunci vei știi ce azi nu știi, c-ai fost al Meu din veșnicii
|Și ești al Meu pe totdeauna. |x2

263
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
258| Te voi lăuda, Domnul meu key » Em

1/Te voi lăuda, Domnul meu!


Tată Sfânt, Dumnezeu, Creatorul meu.

Te voi lăuda, Domnul meu!


Tată Sfânt, Fiu Divin, Duh Preasfânt,
În veci amin. |x2

2/Te voi lăuda, Domnul meu!


Fiu Divin, Salvator, Rege-al regilor.

3/Te voi lăuda, Domnul meu!


Duh Presfânt, Mângâietor, Călăuzitor.

264
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
259| Te-aștept Isuse key » Am

1/Te-aștept Isuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vii,


În orice seară, eu Te chem iară, pentru-a mă pregăti.
|Tu ești aproape, poate la noapte
S-ar întâmpla să vii …
Haina-i pătată, nu e curată, ce fac eu dacă vii?! |x2

2/Te-aștept și ziua și-mi este teamă că Tu vei apărea,


O, dă-mi putere când am durere, ca să mă pot lupta.
|Sfântul Tău sânge și-acuma mai curge,
El poate-a mă spala …
De orice vină, de orice tină, numai Tu poţi ierta! |x2

3/Când dimineaţa dispare ceaţa, din somn am tresărit,


Mă scol degrabă, privesc afară să văd dacă-ai venit.
|Tu ești aproape, poate la noapte
S-ar întâmpla să vii …
Haina-i curată, nu mi-e pătată, de-acuma poţi să vii! |x2

265
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
260| Ție-Ți dau îţi dau întreaga-mi viaţă key » G(capo2)
Hillsong Australia

1/Ție-Ți dau îţi dau întreaga-mi viaţă


Ai plătit un preţ, ai dat tot ce aveai să trăiesc,
La altar primesc iar viaţă
Sunt al Tău viaţa-ntreagă Ți-o dau.

2/Rege al meu eşti Salvatorul,


Ai lăsat chiar Gloria și Te-ai jerfit să trăiesc,
Cum pot să-Ți răsplătesc azi
Eşti în viaţa mea, m-ai eliberat.

Tot ce am acum Îţi dăruiesc


Tu eşti Sfânt în veci, Sfânt în veci
Toata viaţa, tot ce eu trăiesc
Tu eşti Sfânt în veci, Sfânt în veci. |x2

266
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
261| Ține-mă în Mâna Ta key » C
Hillsong Australia, Reuben Morgan – Hide me now/Still

1/Ține-mă în Mâna Ta,


Să m-ascunzi, întinde-Ți aripa.

Când oceanele cumplit vuiesc,


Doamne, dă-mi puteri să biruiesc.
Tată, știu că Tu ești veghetor,
Stau liniștit, știu că ești Domn.

2/Doar în Christos mă odihnesc,


Puterea Sa în liniște-o găsesc.

Când oceanele cumplit vuiesc,


Doamne, dă-mi puteri să biruiesc.
Tată, știu că Tu ești veghetor,
Stau liniștit, știu că ești Domn.

267
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
262| Tot ce-n lume ne încântâ key » A
Avalon – Testify of love

1/Tot ce-n lume ne încântă, tot ce stelele rostesc,


Orice vis ce-adânc se-avântă,
Pe culmi de tainică iubire dând curaj,
Orice șoaptă de poveste, orice dor dupa etern,
Întregul freamăt al creaţiei vorbește despre El!

Și atat cât voi trăi, cu fiecare strop de viaţă,


Aș vrea să las să strălucească iubire limpede de cer.
Și-atat cât voi trăi la fiecare pas ce-l fac
Aș vrea să las în urma mea, iubirea jertfei din calvar!

2/Din înaltul munţilor, pe cuprinsul apelor,


Orice gând ce se înalţă, orice mână ce oferă ajutor,
Fiecare rugă-n taină, șoptită cu credinţă Domnului
Orice tainică speranţă vorbește despre El!

Și atat cât voi trăi


Cu tot ce am, cu tot ce sunt
Aș vrea s-arăt iubirea Lui.|x2
Și atat cât voi trăi
Cu tot ce am, aș vrea s-arăt...
Iubirea din calvar.

268
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
263| Tot mai mult key » F
Ekklesia

Tot mai mult Isus, tot mai mult


Voia Ta s-o ‘mplinesc tot mai mult
Tot mai mult să-nţeleg ce-mi vorbeşti
Voia Ta s-o ‘mplinesc, Isus, tot mai mult

Tu eşti al meu Domn şi Împărat


Şi pentru mine viaţa Tu Ţi-ai dat
Ca să trăiesc şi să Îţi cânt în veci, Doamne.
Tu eşti al meu Domn şi Împărat
Şi pentru mine viaţa Tu Ţi-ai dat
Vreau să-Ţi slujesc Doamne, tot mai mult.

269
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
264| Toţi avem nevoie key » G
Hillsong Australia - Mighty To Save

1/Toţi avem nevoie de dragoste curată


Prin mila Ta de sus
Cu toţii vrem iertare și bunatatea-Ți mare
Speranţa lumii

Doamne, Tu ce miști chiar munţii


Ești Măreţ Salvator, ești Măreţ Salvator
Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morţi
Ai înviat dintre morţi.

2/Primește-mă cum sunt, eu las la crucea Ta


Povara mea cea grea
Îţi dau viaţa-ntreagă, tot ce eu trăiesc
Mă dăruiesc azi

Lasă gloria peste-ntreg Pământ


Cântăm pentru slava Celui vesnic viu!
Doamne, lasă gloria peste-ntreg Pământ
Cântăm pentru slava Celui vesnic viu!

270
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
265| Totu-i goană după vânt key » C
Adi Gliga

1/Totu-i goană după vânt, astăzi râd, iar mâine plâng


Viaţă pentru mine nu-i decât un cer
Astăzi sunt, dar mâine pier.
Totul este trecător, îţi aduni aici comori,
Dar va veni o vreme când tu vei pleca
Şi-un străin le va lua.

2/Astăzi poţi fii mulţumit că o viaţă ai trăit


Însă dincolo de toate vei afla
Care este soarta ta.
Cât trăieşti pe-acest pământ, totu-i goană după vânt
Dacă mai presus de suflet tu alegi
În păcate să trăieşti.

Orice drum alegi în lume


Nu te poate împlini,
Însă viaţa cu Isus va fï mereu
Drumul către Dumnezeu....|x3

271
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
266| Trăim vremi de har ca Ilie key » G
Robin Mark – These are the days of Elijah

1/Trăim vremi de har ca Ilie,


Cuvântul divin proclamând
Trăim iar în vremea lui Moise,
Profetul, neprihănire primind.
Deși zi de zi încercari vin,
E foame, întuneric, război;
Rămânem un glas care strigă-n pustie:
“Pregatiţi calea Domnului Sfânt!”

El vine iar, peste nori pășind!


Trâmbiţe vestesc, un soare strălucind!
Să-L slăvim, e-al îndurării an,
Din Sion El ne-a mântuit!

2/Sunt zilele lui Ezechiel,


Când oasele prind viaţă iar.
Sunt zilele-n care ca David, psalmistul,
Un templu de laudă zidim.
Sunt zilele de seceriș sfânt,
Sunt holdele coapte pe câmp.
Suntem lucrătorii din via Ta, Doamne,
Cuvântul divin proclamând.

272
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
267| Trăiesc acum (Eu știu c-ai înviat) key » D
HillsongAustralia, Matt Crocker - Fire Fall Down

Eu ştiu c-ai înviat, viaţă nouă Tu mi-ai dat


Te înalţ, în al meu cânt
Ce Nume sfânt … Isus Christos !

1/Trăiesc acum, căci Tu Te-ai jertfit la Calvar


Ai murit, păcatul mi-ai şters
Pentru mine ai plâns, răstignit eu trăiesc prin Tin'

2/Sunt al Tău, învaţă-mă să Te slujesc


Să Te-ador, să Te privesc
Dumnezeu minunat, pace-n suflet eu am, prin Tin'

Iapoi eu nu voi da |x2

Eu ştiu c-ai înviat, viaţă nouă Tu mi-ai dat


Te înalţ, în al meu cânt
Ce Nume sfânt … Isus Christos !

3/M-ai schimbat, povara mi-ai luat


Când am mărturisit, iertare am primit
În lumină păşesc, liber sunt să privesc, la Tin'

273
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
268| Trăiești în adâncul meu (Mă închin) key » G
Cătălin & Ramona Lup

1/Trăiești în adâncul meu, Dumnezeu suprem


Alfa și Omega ești doar Tu.
Duhul meu e-al Tău, Dumnezeul meu,
Minunat, desavârșit esti Tu.

Mă închin și Te slăvesc, o, Domnul meu,


Ești minunat!
M-ai iertat, m-ai impacat cu Dumnezeu,
Prin sânge sfânt! |x2

2/Ajutor îmi ești, pe stâncă mă zidești,


Creator, Stăpân și Domn ești Tu.
Bucurie simt, pacea Ta din plin,
Domnul meu, o, Domnul meu divin.

Ești vrednic, sfânt și drept,


Atotputernic, credincios. |x2
Tu ești vrednic, sfânt și drept,
Atotputernic, credincios. |x2

274
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
269| Tristă mi-e inima (Mări se despart) key » A
Hillsong United - Oceans Will Part

1/Tristă mi-e inima, Tu-Ți arăţi dragostea


Când deschizi ochii mei ca să văd ce-ai făcut.
Când nu văd drumul meu, sprijin mi-e Duhul Tău
|Când deschizi ochii mei ca să văd ce-ai făcut. |x2

Mări se despart, neamuri vin,


La chemarea Ta răspund.
Viaţa mea Ţi-o închin,
În Tine speranţa-mi pun.

2/Suferinţi s-or sfârşi, harul Tău va domni


Când deschizi ochii mei ca să văd ce-ai făcut.
Inima va cânta şi mă voi bucura
|Când deschizi ochii mei ca să văd ce-ai făcut. |x2

Când deschizi ochii mei ca să văd ce-ai făcut…


Isus, ochii-mi deschizi, ca să văd ce-ai făcut.

275
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
270| Tu ești Creatorul Universului întreg key » E
Adi Gliga

1/Tu ești Creatorul Universului întreg


Tu eşti început şi întregire tuturor
Stelele şi luna glasul Tău îl înţeleg
Marea şi pământul, tot ce are viaţă,
Îţi dedică existenţa lor.

Toate le-ai creat, pe toate Mâna Ta le ţine


Toate spun că Tu eşti Dumnezeu
Ai trimis suflarea Ta şi viaţă peste mine
Şi mai mult de tot ce eşti,
Tu eşti Tatăl meu

2/Împărat al Slavei Tu luminii eşti Stăpân


Îngerii Te laudă şi oştirile cereşti
Vin cu bucurie viaţa mea să Ți-o închin
Vreau să-Ți simt prezenţa
Să-Ți ascult Cuvântul
Să Te-aud şoptind că mă iubeşti.

276
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
271| Tu ești Domn în Ceruri key » G
Matt Redman - Let My Words Be Few

1/Tu eşti Domn în ceruri


Iar eu sunt doar un om
În tăcerea mea îţi cânt
Sunt îndrăgostit de Tine, Isus.

În prezenţa Ta eu stau, Doamne


În prezenţa Ta eu stau
Şi-n tăcerea mea îţi cânt
Sunt îndrăgostit de Tine, Isus.

2/Îţi cânt un simplu cântec


De dragoste şi vreau
În tăcerea mea să-Ți cânt
Sunt îndrăgostit de Tine, Isus.

277
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
272| Tu ești drept (Speranţa mea) key » D
HillsongAustralia, Darlene Zschech – My Hope

Tu ești drept !
Tu ești sfânt !
Și acei ce Te slujesc,
Te vor vedea !

Te voi lăuda, voi înălţa în veci


Puterea Ta și gloria
Cu tot ce am mă-nchin.

Speranţa mea e-n Numele Tău


Ajutor îmi dai și refugiu-mi ești
Tăria mi-e în Numele Tău
Credincios Tu ești
Dumnezeu în veci !

278
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
273| Tu ești izvorul vieţii mele key » G

1/Tu ești izvorul vieţii mele, o, Doamne ești tăria mea!


Tu-mi dai voinţă și putere să-Ți cânt din toata inima.
Tu ești Aripa ce mă poartă, Tu-mi ești odihna din adânc
Tu mă ridici pe Stânca ‘naltă, la care nu pot să ajung!

Eu cânt aleluia, aleluia, aleluia! /x3

2/Tu-mi dai un sens trăirii mele, Tu mă ‘nplinești în tot ce fac,


Tu mă ajuţi în clipe grele, iubind, să rabd, să lupt, să tac!
Cuvântul Tău mi-e Pâinea vieţii; Tu-mi dai Lumina zi de zi
Și chiar de trec prin Valea Morţii, eu nu mă tem orice-ar veni!

3/Isuse-n mila Ta cea mare; Tu, Soarele din înălţimi


Ai coborât să-mi dai iertare, să mă ridici, să mă-nsenini!
Trăiesc o stare minunată, cu Tine-n inimă mereu
Și-aș vrea să știe lumea toată, că Tu ești Dumnezeul meu!

279
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
274| Tu eşti lumina key » E

Tu eşti lumina din zori de zi


Tu eşti motivul meu de-a trăi
Tu eşti iubirea ce n-are sfârşit
Tu ai mulţime de îndurări
Tu stai cu mine în încercări
Şi-mi dai aripi să zbor spre-alte zări.

Isus ...
|Vreau să fiu mai aproape de Tine,
Vreau să fiu lângă inima Ta,
Vreau să stau în Prezenţa’Ţi divină
Vreau mai mult ca orice Faţa Ta. |x2

280
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
275| Tu ești plin de-ndurare key » C
Petra – Lovely Lord

1/Tu ești plin de-ndurare, mărire și har,


Dumnezeu minunat și slăvit.
Să Te văd faţă-n faţă într-o zi, eu doresc,
Vreau cu Tine în veci să trăiesc,
Doamne, cât de mult Te iubesc!

Doamne, Tu ești așa de bun.


Doamne, Tu mă iubești nespus.
Vrednic de cinste și slavă-n veci,
Doamne, ce minunat Tu ești.

2/Tu ești raza de soare din sufletul meu,


Ești parfumul din crinu’ înflorit
Ai creat Universul, iar în viaţa mea
Tu domnești azi și pururea,
Doamne-n veci Te voi lăuda!

3/Lăudăm Numele Celui Sfânt pururea,


Lăudăm pe Acel ce e viu!
Pentru tot ce-a facut, glorie să Îi dăm
Vrem în veci de veci să-I cântăm,
Domne-n veci Te glorificăm!

281
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
276| Tu ești Sfânt key » E
Hillsong Australia, Reuben Morgan – You Are Holy

Tu ești Sfânt, Sfânt


Nimeni nu e ca Tin’!
Tu ești Sfânt, Sfânt
Glorie Ție-Ți dăm! |x2

Veșnic Îţi vom cânta laude


Tu ești al nostru Domn!
Doar în prezenţa Ta noi vrem să stăm
Har de la Tine primim! |x2

282
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
277| Tu ești scăparea mea key » Am
Michael Ledner – You are my hiding place

Tu ești scăparea mea,


La Tine am găsit un loc de nădejde,
Când toate-n jur se clatină.

La Tine alerg, la Tine alerg


Pace Tu îmi dai din plin
Și îmi stergi lacrima. |x2
La Tine alerg.

283
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
278| Tu ești veșnic Împărat key » G
Adi Gliga

1/Tu ești veșnic Împărat,


Sfânt, măreţ și-adevarăt.
Prăbușit în Faţa Ta,Doamne, astăzi vin
Inima să Ți-o închin.
Doamne, doar prezenţa Ta
Îmi sfinţește inima.

Sfânt, Sfânt, Sfânt


Doar Tu ești, Doamne
Sfânt în veci. |x2 Doar Tu !

2/Orice neam se va pleca


Doamne, înaintea Ta
Mii de îngeri cântă-n cor, laudă ne-ncetat
Glorie Celui Preaînalt.
Doamne, vrem prezenţa Ta,
Ne sfinţește inima.

284
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
279| Tu mă cercetezi (Eu Te laud) key » G
The Messengers

1/Tu mă cercetezi de-aproape, Doamne, Tu mă ocrotești


De departe Tu-mi știi gândul, căile-mi cunoști.
Unde voi putea, o, Doamne, să m-ascund de Faţa Ta?
Când viaţa e-n Mâna Ta …

Eu Te laud, Doamne, pentru ce sunt


Pentru marea-Ţi jertfă și iubirea Ta
Viaţa ce-am primit-o din Mâna Ta
O închin ca laudă pentru slava Ta!

2/Când cei răi mă înconjoară și cu ură mă privesc


Pune dragostea Ta-n mine, ca să pot să îi iubesc
Eu nădăjduiesc în Tine și-n făgăduinţa Ta
Că viaţa e-n Mâna Ta!

285
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
280| Tu-mi eşti refugiul key » D
Nichole Nordeman - You Are My All in All

1/Tu-mi eşti refugiul când sunt slab


Tu eşti comoara ce o am
Tu eşti în toate Domn!
Inima mea Ție Ti-o dau
Îmbracă-mă cu al Tău har
Tu eşti în toate Domn!

Isus, Miel Preasfânt, Ţie mă închin.


Isus, Miel Preasfânt, Ţie mă închin.

2/Tu ai luat ruşinea mea


M-ai ridicat în slava Ta
Tu eşti în toate Domn!
Mâna-Ți întinzi atunci când cad
Când însetez, Tu apă-mi dai
Tu eşti în toate Domn!

286
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
281| Uimit de atata bogaţie (La calvar) key » G
The Messengers

1/Uimit de atâta bogăţie, ce am gasit-o, Doamne, în Tin’


Mă întreb ce-aș fii fără de Tine, în viaţa aceasta de suspin ;
Credinţa, pacea, dragostea, ce le-am primit din Mâna Ta
Pentru nimic nu le-aș schimba, Isus ești fericirea mea.

La calvar păcatul mi-e șters,


La calvar eu har primesc.
La calvar mântuirea am în dar,
Îţi mulţumesc, Isus, pentru calvar.

2/Cine sunt eu să pot întra, Doamne-n Împărăţia Ta,


Nu merit și nu voi putea, să-Ți răsplătesc iubirea Ta,
Dar pot să spun la toţi, Isus, de harul dragostei de sus
Ce se găsește în jertfa Ta veniţi și voi la Golgota.

De n-ar fii Golgota, n-aș știi ce-i dragostea,


N-aș știi ce-s bucurii, nici zâmbet de copil.
Eram pierdut pe veci, legat în lanţuri reci,
În noapte și-n păcat, dar Isus m-a salvat.

287
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
282| Un cântec de laudă key » E
Ekklesia

Un cântec de laudă e-n inima mea,


Un cântec ce Tu l-ai pus
Mi-ai dat libertate ca să pot cânta din nou!
Ai rupt întunericul din viaţa mea,
Mi-ai dat bucuria Ta
Acum eu sunt liber ca să pot cânta din nou!

Isus, Tu m-ai răscumpărat


Duhul Tău Sfânt m-a eliberat!

Dragostea Ta îmi dă curaj, s-alerg către ţintă ne-ncetat


Doar Tu ești Domnul meu, Te voi binecuvânta!
Isus ești fericirea mea, eu cânt de bucurie-n faţa Ta
Doar Tu ești Domnul meu, Te voi binecuvânta!

288
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
283| Un simplu cântec eu Îţi cânt key » E
Craig Musseau – I sing a simple song of love/Arms of love

Un simplu cântec eu Îti cânt,


O, Isuse, scump Isuse.
Îţi mulţumesc că m-ai creat,
O, Isuse, scump Isuse.

Îţi mulţumesc, că acum sunt al Tău;


În nici un alt loc n-aş vrea să fiu!

Decât în Mâna Ta,


Sub ocrotirea Ta,
Ţine-mă strâns în Mâna Ta,
Doar în Mâna Ta.

289
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
284| Un suflet bun (De ziua ta) key » A
Ami & Crista

1/Un suflet bun să ai și-un gând frumos


În faptă și în grai pentru Christos !
Cu dragoste și-avânt spre tot ce-i drept și sfânt
Așa-ţi dorim așa, de ziua Ta !
În dragoste să poţi să-i fericești pe toţi
Așa-ţi dorim așa, de ziua Ta !

2/Să fii un vas ales de Dumnezeu,


Să ai un bun cules din orice greu ;
|În jurul tău să poţi să-i fericești pe toţi
Așa-ţi dorim așa, de ziua ta ! |x2

3/Mereu mai plin de-avânt mai credincios


Mai drept, mai bun , mai sfânt ca și Christos
|Să poţi cu drag vedea în ceruri faţa Sa
Așa-ţi dorim așa, de ziua ta ! |x2

4/Să fii în tot ce ești, umil și blând


Să nu fii nimănui dator nicicând
|Să mergi mereu curat pe drumu-adevărat
Așa-ţi dorim așa, de ziua ta ! |x2

290
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
285| Un Tron înalt key » E
Rachel Lampa –There Is A Higher Throne

1/Un tron înalt e-n cer, cum nu s-a mai văzut


Şi-n faţa Lui vor fi chemaţi cei ce-au crezut.
Acolo noi vom sta, de Mielul Sfânt iertaţi,
Prin Fiul, harul l-am primit și-am fost salvaţi !

În slavă îngerii Îl preamăresc în cor,


Răsună cerul de safir, de cântul lor.
Puterea, gloria, onoarea, lauda,
Acelui ce domneşte-n veci !Lui Dumnezeu!

2/ În faţa Tronului, acasă noi vom fii;


Pe Domnul Sfânt Îl vom sluji, şi-L vom slăvi!
V-a şterge lacrima şi setea va pieri,
Divinul Miel va fi Păstor şi va domni!

291
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
286| Unde-aş putea key » D

1/Unde-aş putea, înafară de Tine


Să-mi aflu plăcerea în Ceruri şi pe Pământ
Chiar trupul meu se va pierde-ntr-o zi
Dar Tu eşti cu mine oricând.

Doamne, Tu eşti tăria mea, stânca inimii mele


Pururi Tu vei fi moştenirea mea
Şi locul meu de-adăpost. |x2

2/Când inima mea era plină de răni


Şi mă simţeam străpuns în sufletul meu,
În braţul Tău, Tu de mână m-ai luat
Căci Tu eşti cu mine mereu.

292
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
287| Unde pot găsi (Izvorul nesecat) key » C
David Wagner

1/Unde pot găsi eu, Doamne, adăpost


Cum să mă ridic când grea povară mă apasă greu
Cui să spun durerea și suspinul meu
Dacă n-ai fii Tu Isuse, Domnul meu.

Când privesc la Tine, sunt uimit de slava Ta


Dragostea Ta, Doamne, îmi inundă inima.
Ești Izvorul Mântuirii nesecat
Ce din Golgota curge neîncetat.

2/Strigă vocea Ta mereu, necontenit:


”Toţi acei trudiţi veniţi la Mine, veţi fii fericiţi!
Numai Eu pace în suflet vă pot da,
De veniţi acum, Eu milă voi avea.”

3/Tu ești sfânt, măreţ, ești Domn cu-adevărat


Eu, un om, tărână sunt, nimic n-aș merita
Vin smerit la poala crucii, aplecat
Azi la Tine vin și vreau să fiu iertat.

Ești Izvorul Mântuirii nesecat


Ce din Golgota curge neîncetat.
Ești Izvorul Mântuirii nesecat |x2
Ce din Golgota curge neîncetat.

293
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
288| Unii spun (Tu ești bun) key » G
Jeff Deyo - You Are Good

Unii spun că nu poţi fi găsit


Alţii spun că nu poţi fi văzut
Dar ştiu că-n mine Doamne, Tu trăieşti
Şi-n inimă eu vreau să îmi vorbeşti. |x2

Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine


Tu eşti bun şi iubirea Ta rămâne
Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine
Tu eşti bun, Tu eşti bun!

Căci numai Tu Isus


Numai Tu îmi eşti de ajuns
Numai Tu Isus eşti Domn! |x2

294
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
289| Va veni o zi (Ce minune va fi) key » D

1/Va veni o zi în care, toţi aleşii Domnului


Vom cânta un imn de slavă Mielului.
Clipa-aceea nu-i departe pregătiţi-vă acum!
Nu uitaţi că ziua aceea e pe drum!

Ce minune va fi când Domnul va veni,


Toţi aleşii Domnului cu El vom fii !
Vei fii şi tu acolo, la masa Domnului
Pregăteşte-te căci ziua e pe drum!

2/După toata alergarea, fericit vei fii şi tu,


Vei primi cununa slavei lui Isus.
Deci grăbeşte-te, aleargă până înca mai e har
Nu lăsa să treacă timpul în zadar.

295
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
290|Venim cu toţi (Nu este Nume mai Sfânt) key » E
Cătălin & Ramona Lup

1/Venim cu toţi ‘naintea Ta, astăzi vrem a Te lăuda


Cu bucucurie Îţi cântăm și slăvim Isus Numele Tău.

Cum pot răspunde la dragostea Ta?


Cum pot răsplati tot ce Tu ai făcut?

Nu este Nume mai Sfânt ca al Tău,


Ești singurul sprijin atunci când e greu.
Nu e putere ce poate schimba,
Să-mi umple cu viată din nou inima. |x2

2/Îndurarea Ta o vom cânta, puterea-Ți ne va ridica


Tu Împăratul nostru ești și domnesti Isus în veci de veci!

Ești Râul ce curge în sufletul meu,


Izvorul de viaţă, Tu ești Dumnezeu.
Lumina ce poartă mereu pașii mei,
Comoara mea ești doar Tu Domnul meu. |x2
Dumnezeu.

296
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
291| Venim în a Ta prezenţă (Tatăl creaţiunii) key » D
HillsongAustralia, Darlene Zschech - Father of Creation

Venim în a Ta prezenţă
Cu toţi să Îţi cântăm
Un cântec de mărire
Şi venim să ne-nchinăm
Ne-ai dat o viaţă nouă
Să putem să Te iubim
Venim cu mulţumire
O, Doamne Te iubim.

Tu eşti Tatăl creaţiunii,


Mielul Sfânt ce-ai înviat
Eşti singurul ce-ai biruit
Și mormântu-ai lepădat
Tu pe toţi ne-ai eliberat
De la moarte şi ne-ai dat
Libertate să venim,
Ca-n prezenţa Ta să fim. |x2

297
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
292| Venit din cer un Copil key » D
Graham Kendrick - The Servant King

1/Venit din cer un Copil, de slava Lui S-a dezbrăcat


Şi nu slujit, ci slujind viaţa pentru noi Şi-a dat.

E-al nostru Domn, Serv-Împărat


Şi El ne cheamă să-L urmăm
Să-I dăm viaţa jertfă zi de zi
Spre slava Lui să o-nchinăm !

2/În Ghetsimani, părăsit, purtând povara noastră grea


Lui Dumnezeu S-a rugat: „Nu voia Mea, ci voia Ta!”

3/Priveşte rănile Lui cum ne vorbesc de jertfa Sa;


Cât de adânc S-a smerit să ne arate dragostea.

4/Deci să-nvăţăm să slujim, făcându-L Domn în temple vii;


Slujind ca robi tuturor, prin toate Lui Îi vom servi.

298
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
293| Viaţa mea key » E
Laud – Zbor

1/Viaţa mea cu Tine este pace,


Doamne, Tu ești tot ce mi-a rămas
Vânturi dacă vor bate, nori de vor veni
Doamne, Tu ești tot ce mi-a rămas.
Viaţa mea cu Tine este pace,
Foametea sau lipsa, dacă vor veni
Nimeni nu ne poate despărţi.

Viaţa mea e-n Mâna Ta,


Nimeni n-o va lua!
Orice vremuri vor veni,
Veșnic Te voi iubi! |x2

2/ Viaţa mea cu Tine-i bucurie,


Doamne, Tu ești tot ce mi-a rămas
Vânturi dacă vor bate, nori de vor veni
Doamne, Tu ești tot ce mi-a rămas.
Viaţa mea cu Tine este pace,
Foametea sau lipsa, dacă vor veni
Nimeni nu ne poate despărţi.

299
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
294| Viaţa mea Ți-o dăruiesc key » D
Matt Redman – I will ofer up my life

Viaţa mea Ți-o dăruiesc în Duh și-adevăr


Mă închin și Te slăvesc, Tu îmi ești Salvator
În supunere-Ți predau toată viaţa mea
Înaintea Ta mă plec și-Ți dau inima.

Doamne, ce pot să-Ţi dau, să-Ţi dăruiesc


Tu ești prietenul meu – Împăratul Ceresc!
Doamne, ce pot să-Ţi spun și cum să-Ţi cânt
Ca să-Ţi laud Numele pentru tot ce-ai făcut
Vorbele nu-s deajuns să Îţi mulţumesc...
Pentru felul cum m-ai iubit, Ţie mă dăruiesc!

300
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
295| Viaţa-i o comoară și poţi s-o investești key » G
Contrast

Viaţa-i o comoară și poţi s-o investești


Te poţi considera bogat dacă trăiești
Dar viaţa nu-i o glumă și nimic nu vei avea
Dacă crezi că-ţi aparţine și poţi să faci ce vrei cu ea.
Viaţa e o artă așa că, evident
Ca să știi să traiești, ai nevoie de talent
Oamenii se pot considera artiști
Dar viaţa e mai mult decât să știi că exiști.

Viata ta e-a ta, dar nu îţi aparţine


Să știi că nu depinde nici măcar un pic de tine
Viaţa a venit de undeva de sus
Viaţa ta nu e a ta, e a lui Isus.

301
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
296| Viaţa şi mişcarea key » E
David Ruis – Every move I make

Viaţa şi mişcarea şi suflarea sunt în Tine Doamne,


Numai Tu eşti sursa vieţii mele.
Fiecare pas Tu mi-l conduci, mi-l conduci pe cale
Viaţa ‘ntreagă este-n Mâna Ta.

Na,na,na,na,na,na,na ... |x4

Harul şi -ndurarea Ta,


Când mă uit, zăresc privirea Ta;
Uimit de-a Ta iubire,
Te doresc Isus, numai pe Tin’.

302
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
297| Vin așa cum sunt (Eu vin) key » C
Callatis Praise

1/Vin așa cum sunt ‘naintea Ta


Genunchii îmi aplec și vreau să spun
Te rog Isus, privește-mi inima
Cu tot ce sunt eu Ție mă supun.

Eu vin Doamne!
Ajută-mă să caut Faţa Ta
Eu vin Doamne!
Fă ce vrei acum cu viaţa mea!
Numai Tu ești Sfânt
Numai Tu ești Sfânt!

2/Să mă atingi, să simt prezenţa Ta


Mai aproape să Te am eu vreau
Să mă conduci, arată-mi voia Ta
Mă-ncred în Tine, Tu ești tot ce vreau!

303
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
298| Vin azi înaintea Ta key » D
Paul Baloche - Thank You Lord

1/Vin azi înaintea Ta


Un lucru simplu să-Ți spun eu aș vrea
Mulţumesc, mulţumesc!
Pentru ce mi-ai dăruit
Binecuvântarea ce am primit
Mulţumesc, mulţumesc!

Inima-mi deschid, Te voi lăuda


Mâinile-mi ridic, Doamne-Ţi voi cânta.

Mulţumesc, vreau doar să Îţi mulţumesc!


Mulţumesc, vreau doar să Îţi mulţumesc! |x2

2/Viaţa mea ai schimbat


În noapte, lumina mi-ai arătat
Mulţumesc, mulţumesc!
Păcatul l-ai șters deplin,
Eliberat sunt acum de-orice chin
Mulţumesc, mulţumesc!

304
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
299| Vine o zi (Ce sărbătoare) key » E
The Messengers

1/Vine o zi când vom pleca


Spre Canaan ne-om îndrepta
Da, vine-o zi, da, vine-o zi!
O trâmbiţă va răsuna,
De pe pământ ne-om înălţa
Noi vom zbura, da, vom zbura!

Ce sărbătoare-atunci va fi, când Mirele-și va întâlni


Mireasa Lui pe nori de slavă în văhzuh.
Cu mintea nu poţi a gândi, ce întâlnire-atunci va fi
Vei fii acolo și tu s-au nu vei fii?

2/Tot universul va privi,


Fără de număr, galaxii
Vor asculta, vor asculta.
Cântarea celor mântuiţi,
Iertaţi prin har, neprihăniţi
De Mielul Sfânt, de Mielul Sfânt.

3/Isus te cheamă, oricine ești


Cu El în cer să locuiești
Mireasa Lui, Mireasa Lui.
Doar prin credinţă poţi acum
Să ai o viaţă și-un nou drum
Cu Dumnezeu, cu Dumnezeu.

305
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
300| Voi slăvi pe Mielul Gloriei key » D
Dennis Jernigan - We Will Worship The Lamb Of Glory

Voi slăvi pe Mielul Gloriei


Regelui regilor mă-nchin
Voi slăvi pe Mielul Gloriei
Regelui eu mă-nchin!

Şi mâinile mi le-nalţ şi ‘naintea Ta vin,


Mâinile mi le-nalţ şi mă bucur în Tin’
Îmi înalţ mâinile către cer
Lumea-ntreabă „De ce?”
Eu le spun că-mi iubesc Regele.

306
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
301| Voi veni cu bucurie key » C

Voi veni cu bucurie înaintea Domnului,


Voi veni cu mulţumire-n casa Lui!
AceastĂ zi e-a Domnului, să ne bucurăm în ea
Cântându-I “Glorie”,”Aleluia”!

Eu sunt fericit, eu sunt fericit …


Sunt fericit că El m-a mântuit! |x2

***************************************************

Osana, binecuvântat,
Binecuvântat să fie Domnul! |x2

1/Măreţ eşti Dumnezeu,


Cu laude noi Te onorăm! |x2

2/În veci să fii slăvit


Isus, Mântuitorul meu! |x2

307
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
302| Vreau să mă gândesc (Sunt iertat) key » E
Cătălin & Ramona Lup

1/Vreau să mă gândesc la lucrarea ce-ai făcut-o-n mine


Cum prin mila și-ndurarea care-a curs prin Tine;
Mi-ai eliberat fiinţa din cumplitul greu păcat,
Când Satan cu-a lui putere mă ţinea încătușat.

Sunt iertat prin a Ta lucrare sfântă.


Sunt spălat prin sângele Tău sfânt
Meritul e al Tău nu-i al meu
Îţi voi cânta toată viaţa mea.

2/N-am cuvinte să Îţi spun cât de greu am fost să lupt


Când cu propria-mi putere, m-adânceam mai mult în lut;
Dar de când trăiești în mine, Tu care-ai stat pe lemnul greu
Pot să cânt, să strig într-una: Tu ești Dumnezeul meu!

308
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
303| Vreau să spună cel ce-i slab key » C
Hillsong Australia - What the Lord has done in me

1/Vreau să spună cel ce-i slab:


„Eu sunt tare în Cristos!”
Cel sărac: „eu sunt bogat!”
Cel bolnav: „sunt sănătos!”

Osanna , osanna,
Mielului ce-a fost junghiat
Osanna, osanna,
Celui mort şi înviat!

2/Tot ce-a fost rău şi murdar,


Mi-ai iertat prin al Tău har,
Ca un râu iubirea Ta,
Umple azi inima mea.

3/Ştiu că mă vei ridica


Chiar de-aş fi-n adânc de vai;
Bucuros Te voi slavi,
Cântarea mea Te va mari!

309
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
304| Vreau şi azi (Iubirea Tatălui) key » D
Vitamina C

Vreau şi azi să gust iubirea Ta


Vreau şi azi să mă înconjori cu ea
E iubirea ce mă schimbă,
E iubirea ce aripi îmi dă,
E iubirea ce ridică la Tronul de har inima mea.

E iubirea Tatălui
Pentru toţi copiii Lui
Dragostea ce vine de sus
Eu o văd în Tine, Isus. |x2

Mult aş vrea să înţeleg ce mare e dragostea Ta


Tot ce ştiu e că fără ea sunt rece ca un fulg de nea
Nu pot trăi nici o clipă departe de iubirea Lui
Tot ce am mai scump pe lume e iubire Tatălui

Eu Te port în inima mea Isus,


Tu mă porţi în inima Ta
Tot ce am mai scump pe lume
Este dragostea Ta |x2

310
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
305| Vrednic eşti Tu, Miel de jertfă key » D
Gateway Worship – Revelation Song by Kari Jobe

1/Vrednic eşti Tu, Miel de jertfă


Sfânt eşti, sfânt eşti în veci
Cânt de laudă Celui ce stă
Pe al harului tron. |x2

Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti


Tu Cel Atotputernic,
Ce-ai fost şi eşti şi vei mai fii!
Tot Universul cântă: Mărire Regelui !
Eşti tot ce-avem mai bun, smeriţi ne închinăm ...

2/Îmbrăcat în strălucire
Înconjurat eşti cu splendoare
Onoare, cinste, slavă-Ți dăm
Şi toată gloria, doar Ție Rege minunat!

3/Înaintea Numelui sfânt


Cu uimire mă proştern
Numele Tău e viaţă, putere şi speranţă
Cât de mare eşti Isus!

311
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
306| Vroiam să mă apropii (Am Ales) key » C
Cifra Perfecta

1/Vroiam să mă apropii de lumina Ta


Dar chipurile lumii mă îndepărtau
Credeam că pot şi singur viaţa să’mi conduc
Că pot mereu învinge pe’un drum fără început
Ades mă frământau întrebările fără răspuns
Ce mă aduceau în neant …

Dar am ales să vin la Tine Domnul meu


Las’ în urma lumea şi Te voi urma. |x2

2Atâtea voci mă cheamă şi azi să le răspund


Dar gândurile toate prin Tine le pătrund
Dincolo de lume eu vreau să privesc
Ştiu că doar prin Tine pot să reuşesc
Ades mă frământau întrebările fără răspuns
Ce mă aduceau în neant …

312
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
307| Ziceam că voi muri cu El key » E

1/Ziceam că voi muri cu El, într-adevăr credeam


Dar de El eu m-am lepădat, deşi nu credeam.
Cum am putut să-L întristez, când El mult m-a iubit
Şi-a urcat întreg calvarul şi m-a mântuit!

Golgota! Golgota!
Oare ce-a simţit, lovit şi părăsit
Golgota! Golgota!
Da! pentru mine, muri pe Golgota!

2/El m-a găsit în greu păcat şi m-a eliberat


De-atunci în vis viaţa mea mi s-a transformat
Cum aș putea să-I mulţumesc, pentru tot ce El mi-a dat
Doar privirea mea-i în sus şi văd Golgota …

313
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ
308| Zi de zi din fântâna mântuirii key » Bm
Suart Townend – All my days/Beautiful Saviour

1/Zi de zi din fântâna mântuirii,


Am să ‘nalţ fericit un cântec nou;
Și slavă Îţi voi da, căci m-ai aflat;
Și din dureri și iad m-ai salvat!

Domn al iubirii, Mântuitor slăvit,


Tu ești viaţa mea, adevărul, calea către veșnicii!
Tu ţii în Mână mersul istoriei
Domn al cerului, Tu Luceafăr viu;
Peste tot Tu vei domni!

2/Vreau să spun că păcatele-s iertate;


Să vorbesc despre cugetul curat.
De sângele Preasfânt, de crucea Ta,
De boldul morţii frânt, vreau să cânt!

3/Vrednic ești, voi cânta în veșnicie;


Tu Isus, Mielul Cel neprihănit.
În miile de mii, Te voi slăvi;
În sfinte și cerești armonii!

314
Copyright © 2010 Biserica Creştină Baptistă ~Sfânta Treime~ Piatra Neamţ