Sunteți pe pagina 1din 4

,,Citeste-ti Biblia intr-un AN !!!


Ianuarie Februarie Martie
Dimineat
Zi
a
Seara  Dimineat Dimineat
Zi
a
Seara  Zi
a
Seara 
1 Mt.1 Gen.1,2,3
1 Mt.21:1-22 Ex.27,28 1 Mc.7:14-37 Num.23,24,25
2 Mt.2 Gen.4,5,6
2 Mt.21:23-46 Ex.29,30 2 Mc.8:1-21 Num.26,27
3 Mt.3 Gen.7,8,9
3 Mt.22:1-22 Ex.31,32,33 3 Mc.8:22-38 Num.28,29,30
4 Mt.4 Gen.10,11,12
4 Mt.22:23-46 Ex.34,35 4 Mc.9:1-29 Num.31,32,33
5 Mt.5:1-26 Gen.13,14,15
5 Mt.23:1-22 Ex.36,37,38 5 Mc.9:30-50 Num.34,35,36
6 Mt.5:27-48 Gen.16,17
6 Mt.23:23-39 Ex.39,40 6 Mc.10:1-31 Deut.1,2
7 Mt.6:1-18 Gen.18,19
7 Mt.24:1-28 Lev.1,2,3 7 Mc.10:32-52 Deut.3,4
8 Mt.6:19-34 Gen.20,21,22
8 Mt.24:29-51 Lev.4,5 8 Mc.11:1-18 Deut.5,6,7
9 Mt.7 Gen.23,24
9 Mt.25:1-30 Lev.6,7 9 Mc.11:19-33 Deut.8,9,10
10 Mt.8:1-17 Gen.25,26
10 Mt.25:31-46 Lev.8,9,10 10 Mc.12:1-27 Deut.11,12,13
11 Mt.8:18-34 Gen.27,28
11 Mt.26:1-25 Lev.11,12 11 Mc.12:28-44 Deut.14,15,16
12 Mt.9:1-17 Gen.29,30
12 Mt.26:26-50 Lev.13 12 Mc.13:1-20 Deut.17,18,19
13 Mt.9:18-38 Gen.31,32
13 Mt.26:51-75 Lev.14 13 Mc.13:21-37 Deut.20,21,22
14 Mt.10:1-20 Gen.33,34,35
14 Mt.27:1-26 Lev.15,16 14 Mc.14:1-26 Deut.23,24,25
15 Mt.10:21-42 Gen.36,37,38
15 Mt.27:27-50 Lev.17,18 15 Mc.14:27-53 Deut.26,27
16 Mt.11 Gen.39,40
16 Mt.27:51-66 Lev.19,20 16 Mc.14:54-72 Deut.28,29
17 Mt.12:1-23 Gen.41,42
17 Mt.28 Lev.21,22 17 Mc.15:1-25 Deut.30,31
18 Mt.12:24-50 Gen.43,44,45
18 Mc.1:1-22 Lev.23,24 18 Mc.15:26-47 Deut.32,33,34
19 Mt.13:1-30 Gen.46,47,48
19 Mc.1:23-45 Lev.25 19 Mc.16 Ios.1,2,3
20 Mt.13:31-58 Gen.49,50
20 Mc.2 Lev.26,27 20 Lc.1:1-20 Ios.4,5,6
21 Mt.14:1-21 Ex.1,2,3
21 Mc.3:1-19 Num.1,2 21 Lc.1:21-38 Ios.7,8,9
22 Mt.14:22-36 Ex.4,5,6
22 Mc.3:20-35 Num.3,4 22 Lc.1:39-56 Ios.10,11,12
23 Mt.15:1-20 Ex.7,8 22
23 Mc.4:1-20 Num.5,6 23 Lc.1:57-80 Ios.13,14,15
24 Mt.15:21-39 Ex.9,10,11
24 Mc.4:21-41 Num.7,8 24 Lc.2:1-24 Ios.16,17,18
25 Mt.16 Ex.12,13
25 Mc.5:1-20 Num.9,10,11 25 Lc.2:25-52 Ios.,19,20,21
26 Mt.17 Ex.14,15
26 Mc.5:21-43 Num.12,13,14 26 Lc.3 Ios.22,23,24
27 Mt.18:1-20 Ex.16,17,18
27 Mc.6:1-29 Num.15,16 27 Lc.4:1-30 Jud.1,2,3
28 Mt.18:21-35 Ex.19,20
28 Mc.6:30-56 Num.17,18,19 28 Lc.4:31-44 Jud.4,5,6
29 Mt.19 Ex.21,22
29 Mc.7:1-13 Num.20,21,22 29 Lc.5:1-16 Jud.7,8
30 Mt.20:1-16 Ex.23,24
30 Lc.5:17-39 Jud.9,10
31 Mt.20:17-34 Ex.25,26 O coproducţie Nelson Publishers™ & Pro D.E.U.S.
31 Lc.6:1-26 Jud.11,12
,,Citeste-ti Biblia intr-un AN !!!”
Aprilie Mai Iunie
Dimineat Dimineat Dimineat
Zi
a
Seara  Zi Seara  Zi
a
Seara 
a
1 Lc.6:27-49 Jud.13,14,15 1 Lc.21:20-38 1 Împ.10,11 1 Ioan 12:27-50 2 Cr.15,16
2 Lc.7:1-30 Jud.16,17,18 2 Lc.22:1-20 1 Împ.12,13 2 Ioan 13:1-20 2 Cr.17,18
3 Lc.7:31-50 Jud.19,20,21 3 Lc.22:21-46 1 Împ.14,15 3 Ioan 13:21-38 2 Cr.19,20
4 Lc.8:1-25 Rut 1,2,3,4 4 Lc.22:47-71 1 Împ.16,17,18 4 Ioan 14 2 Cr.21,22
5 Lc.8:26-56 1 Sam.1,2,3 5 Lc.23:1-25 1 Împ.19,20 5 Ioan 15 2 Cr.23,24
6 Lc.9:1-17 1 Sam.4,5,6 6 Lc.23:26-56 1 Împ.21,22 6 Ioan 16 2 Cr.25,26,27
7 Lc.9:18-36 1 Sam.7,8,9 7 Lc.24:1-35 2 Împ.1,2,3 7 Ioan 17 2 Cr.28,29
8 Lc.9:37-62 1 Sam.10,11,12 8 Lc.24:36-53 2 Împ.4,5,6 8 Ioan 18:1-18 2 Cr.30,31
9 Lc.10:1-24 1 Sam.13,14 9 Ioan 1:1-28 2 Împ.7,8,9 9 Ioan 18:19-40 2 Cr.32,33
10 Lc.10:25-42 1 Sam.15,16 10 Ioan 1:29-51 2 Împ.10,11,12 10 Ioan 19:1-22 2 Cr.34,35,36
11 Lc.11:1-28 1 Sam.17,18 11 Ioan 2 2 Împ.13,14 11 Ioan 19:23-42 Ezra 1,2
12 Lc.11:29-54 1 Sam.19,20,21 12 Ioan 3:1-18 2 Împ.15,16 12 Ioan 20 Ezra 3,4,5
13 Lc.12:1-31 1 Sam.22,23,24 13 Ioan 3:19-38 2 Împ.17,18 13 Ioan 21 Ezra 6,7,8
14 Lc.12:32-59 1 Sam.25,26 14 Ioan 4:1-30 2 Împ.19,20,21 14 F.A.1 Ezra 9,10
15 Lc.13:1-22 1 Sam.27,28,29 15 Ioan 4:31-54 2 Împ.22,23 15 F.A.2:1-21 Neem. 1,2,3
16 Lc.13:23-35 1 Sam.30,31 16 Ioan 5:1-24 2 Împ.24,25 16 F.A.2:22-47 Neem. 4,5,6
17 Lc.14:1-24 2 Sam.1,2 17 Ioan 5:25-47 1 Cr.1,2,3 17 F.A.3 Neem. 7,8,9
18 Lc.14:25-35 2 Sam.3,4,5 18 Ioan 6:1-21 1 Cr.4,5,6 18 F.A.4:1-22 Neem. 10,11
19 Lc.15:1-10 2 Sam.6,7,8 19 Ioan 6:22-44 1 Cr.7,8,9 19 F.A.4:23-37 Neem. 12,13
20 Lc.15:11-32 2 Sam.9,10,11 20 Ioan 6:45-71 1 Cr.10,11,12 20 F.A.5:1-21 Est. 1,2
21 Lc.16 2 Sam.12,13 21 Ioan 7:1-27 1 Cr.13,14,15 21 F.A.5:22-42 Est. 3,4,5
22 Lc.17:1-19 2 Sam.14,15 22 Ioan 7:28-53 1 Cr.16,17,18 22 F.A.6 Est. 6,7,8
23 Lc.17:20-37 2 Sam.16,17,18 23 Ioan 8:1-27 1 Cr.19,20,21 23 F.A.7:1-21 Est. 9,10
24 Lc.18:1-23 2 Sam.19,20 24 Ioan 8:28-59 1 Cr.22,23,24 24 F.A.7:22-43 Iov 1,2
25 Lc.18:24-43 2 Sam.21,22 25 Ioan 9:1-23 1 Cr.25,26,27 25 F.A.7:44-60 Iov 3,4
26 Lc.19:1-27 2 Sam.23,24 26 Ioan 9:24-41 1 Cr.28,29 26 F.A.8:1-25 Iov 5,6,7
27 Lc.19:28-48 1 Împ.1,2 27 Ioan 10:1-23 2 Cr.1,2,3 27 F.A.8:26-40 Iov 8,9,10
28 Lc.20:1-26 1 Împ.3,4,5 28 Ioan 10:24-48 2 Cr.4,5,6 28 F.A.9:1-21 Iov 11,12,13
29 Lc.20:27-47 1 Împ.6,7 29 Ioan 11:1-29 2 Cr.7,8,9 29 F.A.9:22-43 Iov 14,15,16
30 Lc.21:1-19 1 Împ.8,9 30 Ioan 11:30-57 2 Cr.10,11,12 30 F.A.10:1-23 Iov 17,18,19
31 Ioan 12:1-26 2 Cr.13,14
,,Citeste-ti Biblia intr-un AN !!!”
Iulie August Septembrie
Dimineat Dimineat Dimineat
Zi
a
Seara  Zi Seara  Zi
a
Seara 
a
1 F.A.10:24-48 Iov 20,21 1 Rom.4 Ps.57,58,59 1 1 Cor.12 Ps.135,136
2 F.A.11 Iov 22,23,24 2 Rom.5 Ps.60,61,62 2 1 Cor.13 Ps.137,138,139
3 F.A.12 Iov 25,26,27 3 Rom.6 Ps.63,64,65 3 1 Cor.14:1-20 Ps.140,141,142
4 F.A.13:1-25 Iov 28,29 4 Rom.7 Ps.66,67 4 1 Cor.14:21-40 Ps.143,144,145
5 F.A.13:26-52 Iov 30,31 5 Rom.8:1-21 Ps.68,69 5 1 Cor.15:1-28 Ps.146,147
6 F.A.14 Iov 32,33 6 Rom.8:22-39 Ps.70,71 6 1 Cor.15:29-58 Ps.148,149,150
7 F.A.15:1-21 Iov 34,35 7 Rom.9:1-15 Ps.72,73 7 1 Cor.16 Prov.1,2
8 F.A.15:22-41 Iov 36,37 8 Rom.9:16-33 Ps.74,75,76 8 2 Cor.1 Prov.3,4,5
9 F.A.16:1-21 Iov 38,39,40 9 Rom.10 Ps.77,78 9 2 Cor.2 Prov.6,7
10 F.A.16:22-40 Iov 41,42 10 Rom.11:1-18 Ps.79,80 10 2 Cor.3 Prov.8,9
11 F.A.17:1-15 Ps.1,2,3 11 Rom.11:19-36 Ps.81,82,83 11 2 Cor.4 Prov.10,11,12
12 F.A.17:16-34 Ps.4,5,6 12 Rom.12 Ps.84,85,86 12 2 Cor.5 Prov.13,14,15
13 F.A.18 Ps.7,8,9 13 Rom.13 Ps.87,88 13 2 Cor.6 Prov.16,17,18
14 F.A.19:1-20 Ps.10,11,12 14 Rom.14 Ps.89,90 14 2 Cor.7 Prov.19,20,21
15 F.A.19:21-41 Ps.13,14,15 15 Rom.15:1-13 Ps.91,92,93 15 2 Cor.8 Prov.22,23,24
16 F.A.20:1-16 Ps.16,17 16 Rom.15:14-33 Ps.94,95,96 16 2 Cor.9 Prov.25,26
17 F.A.20:17-38 Ps.18,19 17 Rom.16 Ps.97,98,99 17 2 Cor.10 Prov.27,28,29
18 F.A.21:1-17 Ps.20,21,22 18 1 Cor.1 Ps.100,101,102 18 2 Cor.11:1-15 Prov.30,31
19 F.A.21:18-40 Ps.23,24,25 19 1 Cor.2 Ps.103,104 19 2 Cor.11:16-33 Ecl.1,2,3
20 F.A.22 Ps.26,27,28 20 1 Cor.3 Ps.105,106 20 2 Cor.12 Ecl.4,5,6
21 F.A.23:1-15 Ps.29,30 21 1 Cor.4 Ps.107,108,109 21 2 Cor.13 Ecl.7,8,9
22 F.A.23:16-35 Ps.31,32 22 1 Cor.5 Ps.110,111,112 22 Gal.1 Ecl.10,11,12
23 F.A.24 Ps.33,34 23 1 Cor.6 Ps.113,114,115 23 Gal.2 Cânt.1,2,3
24 F.A.25 Ps.35,36 24 1 Cor.7:1-19 Ps.116,117,118 24 Gal.3 Cânt.4,5
25 F.A.26 Ps.37,38,39 25 1 Cor.7:20-40 Ps.119:1-88 25 Gal.4 Cânt.6,7,8
26 F.A.27:1-26 Ps.40,41,42 26 1 Cor.8 Ps.119:89-176 26 Gal.5 Is.1,2
27 F.A.27:27-44 Ps.43,44,45 27 1 Cor.9 Ps.120,121,122 27 Gal.6 Is.3,4
28 F.A.28 Ps.46,47,48 28 1 Cor.10:1-18 Ps.123,124,125 28 Ef.1 Is.5,6
29 Rom.1 Ps.49,50 29 1 Cor.10:19-33 Ps.126,127,128 29 Ef.2 Is.7,8
30 Rom.2 Ps.51,52,53 30 1 Cor.11:1-16 Ps.129,130,131 30 Ef.3 Is.9,10
31 Rom.3 Ps.54,55,56 31 1 Cor.11:17-34 Ps.132,133,134
,,Citeste-ti Biblia intr-un AN !!!”
Octombrie Noiembrie Decembrie
Dimineaţ Zi Dimineaţa Seara  Zi Dimineaţa Seara 
Zi Seara 
a 1 Tit.2 Ier.24,25,26 1 2 Pet.3 Ez.40,41
1 Ef.4 Is.11,12,13 27,28,29 1 Ioan 1 Ez.42,43,44
2 Tit.3 Ier.27,28,29 2
2 Ef.5:1-16 Is.14,15,16 1 Ioan 2 Ez.45,46
3 Filimon 1 Ier.30,31 3
3 Ef.5:17-33 Is.17,18,19 1 Ioan 3 Ez.47,48
4 Evr.1 Ier.32,33 4
4 Ef.6 Is.20,21,22 1 Ioan 4 Dan.1,2
5 Evr.2 Ier.34,35,36 5
5 Fil.
Filip.1 Is.23,24,25 1 Ioan 5 Dan.3,4
6 Evr.3 Ier.37,38,39 6
6 Filip.2 Is.26,27 2 Ioan 1 Dan.5,6,7
7 Evr.4 Ier.40,41,42 7
7 Filip.3 Is.28,29 3 Ioan 1 Dan.8,9,10
8 Evr.5 Ier.43,44,45 8
8 Filip.4 Is.30,31 Iuda 1 Dan.11,12
9 Evr.6 Ier.46,47 9
9 Col.1 Is.32,33 Ap.1 Osea 1,2,3,4
10 Evr.7 Ier.48,49 10
1 Col.2 Is.34,35,36
11 Evr.8 Ier.50 11 Ap.2 Osea 5,6,7,8
0
1 Col.3 Is.37,38
12 Evr.9 Ier.51,52 12 Ap.3 Osea 9,10,11
1
1 Col.4 Is.39,40
13 Evr.10:1-18 Pl.1,2 13 Ap.4 Osea 12,13,14
2
1 1 Tes.1 Is.41,42
14 Evr.10:19-39 Pl.3,4,5 14 Ap.5 Ioel 1,2,3
3
1 1 Tes.2 Is.43,44
15 Evr.11:1-19 Ez.1,2 15 Ap.6 Amos 1,2,3
4
1 1 Tes.3 Is.45,46
16 Evr.11:20-40 Ez.3,4 16 Ap.7 Amos 4,5,6
5
1 1 Tes.4 Is.47,48,49
17 Evr.12 Ez.5,6,7 17 Ap.8 Amos 7,8,9
6
1 1 Tes.5 Is.50,51,52
18 Evr.13 Ez.8,9,10 18 Ap.9 Obad. 1
7
1 2 Tes.1 Is.53,54,55
19 Iac.1 Ez.11,12,13 19 Ap.10 Iona 1,2,3,4
8
1 2 Tes.2 Is.56,57,58
20 Iac.2 Ez.14,15 20 Ap.11 Mica 1,2,3
9
2 2 Tes.3 Is.59,60,61
21 Iac.3 Ez.16,17 21 Ap.12 Mica 4,5
0
2 1 Tim.1 Is.62,63,64
22 Iac.4 Ez.18,19 22 Ap.13 Mica 6,7
1
2 1 Tim.2 Is.65,66
23 Iac.5 Ez.20,21 23 Ap.14 Naum 1,2,3
4
2 1 Tim.3 Ier.1,2
24 1 Pet.1 Ez.22,23 24 Ap.15 Hab. 1,2,3
3
2 1 Tim.4 Ier.3,4,5
25 1 Pet.2 Ez.24,25,26 25 Ap.16 Ţef. 1,2,3
4
2 1 Tim.5 Ier.6,7,8
26 1 Pet.3 Ez.27,28,29 26 Ap.17 Hag. 1,2
5
2 1 Tim.6 Ier.9,10,11
27 1 Pet.4 Ez.30,31,32 27 Ap.18 Zah. 1,2,3,4
6
2 2 Tim.1 Ier.12,13,14
28 1 Pet.5 Ez.33,34 28 Ap.19 Zah. 5,6,7,8
7
2 2 Tim.2 Ier.15,16,17
29 2 Pet.1 Ez.35,36 29 Ap.20 Zah. 9,10,11,12
8
2 2 Tim.3 Ier.18,19
30 2 Pet.2 Ez.37,38,39 30 Ap.21 Zah. 13,14
9
3 2 Tim.4 Ier.20,21 31 Ap.22 Mal. 1,2,3,4
0
3 Tit 1 Ier.22,23 O coproducţie Nelson Publishers™ & Pro D.E.U.S.
1