Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea unui personaj literar

- schemă-

Într-o operă epică, alături de acţiune şi narator, personajele reprezintă un element important de
construcţie. În opera ".........", personajul principal este...........
În text apar /nu apar elemente biografice. Aflăm că personajul ....( situatia sociala, familială)
Trăsăturile sale fizice şi morale sunt reliefate atât prin mijloacele caracterizării directe, cât şi prin ale
celei indirecte. Autorul insistă / nu insistă asupra trăsăturilor sale fizice. Naratorul prezintă în mod direct
diverse insuşiri fizice, gesturi prin care este sugerat profilul personajului. Personajul este …/ are…
Personajul este......., trăsătură ce reiese indirect din faptele sale. El /Ea.......... O întâmplare semnificativă
în reliefarea trăsăturilor morale o constituie momentul când... Un mijloc al caracterizării indirecte care contribuie
la conturarea personalităţii îl reprezintă limbajul. Din felul cum vorbeşte, cititorul îşi dă seama că personajul
este...El…
X este.., însuşire ce se desprinde indirect, din relaţiile cu celelalte personaje. El se comportă ....faţă de ..
Alături de protagonist, la acţiune mai participă şi alte personaje cu rol diferit în operă. Între ele se stabilesc diverse
raporturi: de colaborare,(cooperare) de luptă,( conflictuale, antitetice) de dominare , de subordonare neutre.
Personajul X, care este secundar afirmă despre ...... că este .....
Indirect, din felul cum se comportă eroul / eroina cu celelalte personaje, putem deduce o altă însuşire, şi
anume că este...........
O întâmplare semnificativă în conturarea relaţiilor dintre aceste personaje o reprezintă....
Tot indirect, din modul său de a gândi şi de a vorbi se dezvăluie trăsături precum :......( în substantive).
În opera "......." scriitorul a reuşit să creeze un personaj plin de viaţă care a rezistat timpului.

Trăsături morale redate prin adjective:

Calităţi Defecte

Cinstit, sincer, curajos, patriot, rafinat, sensibil, Necinstit, laş, egoist, grosolan, insensibil, crud,
cu o putere de stăpânire, tenace, modest, deosebit, trufaş, leneş, inconsecvent, indisciplinat, agresiv
cu spirit de sacrificiu, orgolios, practic, bun, (verbal/ fizic), neserios, lăudăros, încrezut, lipsit de
curios, gospodar, încrezător în sine, loial, calm, responsabilitate, zgârcit, necivilizat, pesimist,
tolerant, plin de iniţiativă, entuziast, civilizat, nepriceput în treburi gospodăreşti, bolnăvicios, naiv
răbdător, îndemânatic, optimist, responsabil, etc
demn, cu o memorie deosebită, vesel, inteligent,
sensibil, generos, prietenos, frumos, serios,
precaut, sănătos etc.

Trăsături în antiteză: bun / rău; tenace / slab; îndrăzneţ /fricos; obraznic/ binecrescut; curajos / laş; drept/
nedrept; generos / avar; sincer/ ipocrit; inteligent / prost; strângător/ risipitor; milos /crud; sociabil / nesociabil;
prietenos / agresiv duşmănos; prudent / imprudent; consecvent / inconsecvent; vesel /trist; democrat/ tiran;
trădător/ patriot etc.

Obs. Există elemente fizice care pot sugera însuşiri morale: ochii, vestimentaţia, semnele particulare, gesturile şi
mimica etc.