Sunteți pe pagina 1din 1

NUME: NUME:

PRENUME: PRENUME:
GRUPA: GRUPA:

Evaluare Seminar Patrologie, 10 mai 2018, grupele 5-6 Evaluare Seminar Patrologie, 10 mai 2018, grupele 5-6

1) Comentați fragmentul patristic selectat mai jos. 1) Comentați fragmentul patristic selectat mai jos.
De aceea, unul ca acesta să nu încerce să-și întipărească cugetarea lui De aceea, unul ca acesta să nu încerce să-și întipărească cugetarea lui
strâmbă în cei ce cugetă drept și să sădească întinăciunea în cei strâmbă în cei ce cugetă drept și să sădească întinăciunea în cei
neîntinați în credință, ci, lepădând cugetul său, să învețe de la cei neîntinați în credință, ci, lepădând cugetul său, să învețe de la cei
cercați sau de la cei învățați de aceia, că harul dumnezeirii este cu cercați sau de la cei învățați de aceia, că harul dumnezeirii este cu
totul nelegat de cele create... (Tomosul aghioritic) totul nelegat de cele create... (Tomosul aghioritic)

[Se vizează un răspuns personal care să sintetizeze, din perspectiva studentului, [Se vizează un răspuns personal care să sintetizeze, din perspectiva studentului,
informația din literatura secundară furnizată, prezentată și parcursă la seminarul de informația din literatura secundară furnizată, prezentată și parcursă la seminarul de
Patrologie. Răspunsurile identice (cu alte surse, alți studenți) nu sunt luate în Patrologie. Răspunsurile identice (cu alte surse, alți studenți) nu sunt luate în
considerare.] considerare.]

se va completa numai pe verso. se va completa numai pe verso.

Dimensiunea fiecărei pagini de răspuns va fi A5. Dimensiunea fiecărei pagini de răspuns va fi A5.

S-ar putea să vă placă și