Sunteți pe pagina 1din 358

HP Color LaserJet CM6030 şi

CM6040 MFP Series


Ghidul utilizatorului

CM6030 MFP CM6030f MFP


CM6040 MFP CM6040f MFP
HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP
Series
Ghidul utilizatorului
Drepturi de autor şi licenţă Recunoaşterea mărcilor comerciale

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Adobe®, Acrobat® şi PostScript® sunt mărci


Development Company, L.P. comerciale ale Adobe Systems
Incorporated.
Reproducerea, adaptarea sau traducerea
fără permisiunea prealabilă în scris sunt Corel® este o marcă comercială sau o marcă
interzise, cu excepţia permisiunilor acordate comercială înregistrată a Corel Corporation
prin legile drepturilor de autor. sau a Corel Corporation Limited.

Informaţiile din acest document pot fi Microsoft®, Windows® şi Windows NT® sunt
modificate fără notificare prealabilă. mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale
Microsoft Corporation.
Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile Windows Vista™ este marcă comercială
exprese de garanţie, care însoţesc aceste înregistrată sau marcă comercială a
produse şi servicii. Nici o prevedere a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau
prezentului document nu poate fi interpretată în alte ţări/regiuni.
drept garanţie suplimentară. Compania HP
nu va răspunde pentru nici o omisiune sau PANTONE® este marcă comercială de
eroare tehnică sau editorială din prezentul standard a Pantone, Inc.
document.
UNIX® este o marcă comercială înregistrată
Cod produs: Q3938-90979 a The Open Group.

Edition 2, 6/2009 ENERGY STAR® şi sigla ENERGY STAR®


sunt mărci înregistrate în S.U.A. ale United
States Environmental Protection Agency
(Agenţia pentru Protecţia Mediului din
Statele Unite).
Cuprins

1 Informaţii de bază despre produs


Comparaţia produselor ......................................................................................................................... 2
Caracteristicile produsului .................................................................................................................... 4
Quick Reference Job Aids .................................................................................................................... 7
Prezentarea produsului ........................................................................................................................ 8
Vedere din faţă .................................................................................................................... 8
HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series .......................................... 8
Vedere din spate .................................................................................................................. 9
Porturi de interfaţă ............................................................................................................. 10
Localizarea numărului de serie şi a numărului modelului .................................................. 10

2 Panoul de control
Utilizarea panoului de control ............................................................................................................. 14
Aspectul panoului de control .............................................................................................. 14
Ecranul Reşedinţă ............................................................................................................. 15
Butoanele de pe ecranul senzitiv ....................................................................................... 16
Sistemul de asistenţă al panoului de control ..................................................................... 16
Navigarea în meniul Administrare ...................................................................................................... 17
Meniul Informaţii ................................................................................................................................. 18
Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) ....................................................... 20
Opţiuni implicite pentru originale ........................................................................................ 20
Ajustare imagine ................................................................................................................ 21
Opţiuni implicite de copiere ................................................................................................ 22
Opţiuni implicite de fax ....................................................................................................... 23
Opţiuni implicite pentru e-mail ........................................................................................... 24
Opţiuni implicite pentru trimitere în folder .......................................................................... 25
Opţiuni implicite de imprimare ........................................................................................... 26
Meniul Oră/Programare ...................................................................................................................... 27
Meniul Administrare ............................................................................................................................ 29
Meniul Configurare iniţială .................................................................................................................. 31
Networking and I/O (Reţea şi intrări/ieşiri) ......................................................................... 31
Fax Setup (Configurare fax) .............................................................................................. 39
E-mail Setup (Configurare e-mail) ..................................................................................... 42
Meniul Configurare trimitere .............................................................................................. 42

ROWW iii
meniul Device Behavior (Comportament echipament) ....................................................................... 43
Meniul Print Quality (Calitate imprimare) ............................................................................................ 51
Meniul Troubleshooting (Depanare) ................................................................................................... 55
Meniul Resetări .................................................................................................................................. 62
Meniul Service .................................................................................................................................... 63

3 Software pentru Windows


Sisteme de operare acceptate de Windows ....................................................................................... 66
Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows ............................................................................. 67
Driver universal de tipărire HP (UPD) ................................................................................................ 68
Moduri de instalare UPD .................................................................................................... 68
Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows ............................................................. 69
Prioritatea setărilor de tipărire ............................................................................................................ 70
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows ........................................................ 71
Dezinstalarea software-ului pentru Windows ..................................................................................... 72
Utilitare acceptate pentru Macintosh .................................................................................................. 73
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 73
Serverul Web încorporat .................................................................................................... 73
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 73
Software pentru alte sisteme de operare ........................................................................................... 75

4 Utilizarea produsului cu Macintosh


Software pentru Macintosh ................................................................................................................. 78
Sisteme de operare acceptate pentru Macintosh .............................................................. 78
Drivere de imprimantă acceptate pentru Macintosh .......................................................... 78
Dezinstalarea software-ului din sistemele de operare Macintosh ...................................... 78
Prioritatea pentru setările de tipărire pentru Macintosh ..................................................... 78
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Macintosh ...................................... 79
Software pentru calculatoare Macintosh ............................................................................ 79
HP Printer Utility ................................................................................................ 79
Deschiderea aplicaţiei HP Printer Utility ........................................... 80
Caracteristicile utilitarului HP Printer Utility ...................................... 80
Utilitare acceptate pentru Macintosh ................................................................................. 81
Serverul Web încorporat ................................................................................... 81
Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh ....................................................... 82
Imprimarea ......................................................................................................................... 82
Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh ........................... 82
Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni
personalizate ..................................................................................................... 82
Tipărirea unei coperţi ........................................................................................ 82
Utilizarea filigranelor .......................................................................................... 83
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh ............. 83
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei (imprimare faţă-verso sau duplex) ........ 84

iv ROWW
Setarea opţiunilor de capsare ........................................................................... 85
Stocarea operaţiilor ........................................................................................... 85
Setarea opţiunilor pentru culori ......................................................................... 85
Utilizarea meniului Services (Servicii) ............................................................... 86

5 Conectaţi produsul
conexiune USB ................................................................................................................................... 88
Conexiune de reţea ............................................................................................................................ 89

6 Configuraţie de tip reţea


Avantajele unei conexiuni de reţea .................................................................................................... 92
Protocoale de reţea acceptate ........................................................................................................... 93
Configurarea setărilor de reţea ........................................................................................................... 94
TCP/IP ............................................................................................................................... 94
Internet Protocol (IP) ......................................................................................... 94
Transmission Control Protocol (TCP) ............................................................... 94
adresă IP ........................................................................................................... 94
Configurarea parametrilor IP ............................................................................. 94
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ................................. 95
BOOTP ............................................................................................. 95
Subreţele ........................................................................................................... 95
Masca de subreţea ........................................................................... 95
Porţi ................................................................................................................... 95
Poarta prestabilită ............................................................................. 95
Configurarea parametrilor TCP/IPv4 ................................................................................. 96
Introducerea sau schimbarea adresei IP .......................................................... 96
Setarea măştii de subreţea ............................................................................... 96
Setarea gateway-ului implicit ............................................................................ 97
Configurarea parametrilor TCP/IPv6 ................................................................................. 97
Utilitare pentru reţea ........................................................................................................................... 98
Alte componente şi utilitare ................................................................................................ 98

7 Hârtie şi suporturi de imprimare


Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a suporturilor de imprimare ...................................... 100
Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare ......................................................... 101
Tipurile de hârtie acceptate .............................................................................................................. 104
Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare speciale ............................................................... 106
Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare .............................................................................. 107
Încărcarea tăvii 1 ............................................................................................................. 107
Imprimarea plicurilor ........................................................................................ 108
Încărcarea tăvilor 2, 3, 4 sau 5 ........................................................................................ 108
Încărcarea hârtiei de dimensiuni standard în tăvile 2, 3, 4 sau 5 .................... 108

ROWW v
Încărcarea hârtiei nedetectabile de dimensiuni standard în tăvile 2, 3, 4 şi
5 ...................................................................................................................... 110
Încărcarea hârtiei personalizate în tava 2, 3, 4 sau 5 ..................................... 111
Încărcarea hârtiei de dimensiuni mari în tava 3, 4, 5 sau 5 ............................. 112
Încărcarea hârtiei cu antet, a hârtiei preimprimate sau preperforate ............................... 112
Schimbarea setării Image Rotation (Rotire imagine) ...................................... 113
Selectaţi orientarea corectă pentru încărcarea hârtiei cu antet, a hârtiei
preimprimate şi a hârtiei preperforate ............................................................. 113
Configurarea tăvilor .......................................................................................................................... 118
Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie .................................................................... 118
Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările lucrării de imprimare ...................... 118
Sesizarea automată a tipului de suport (modul sesizare automată) ................................ 119
Setări de sesizare automată ........................................................................... 119
Selectarea suportului după sursă, tip sau dimensiune .................................................... 119
Sursă ............................................................................................................... 120
Tipul şi dimensiunea ....................................................................................... 120
Selectarea unei locaţii de ieşire ........................................................................................................ 121
Sertare de ieşire standard ............................................................................................... 121
Accesorii opţionale de ieşire ............................................................................................ 121
caracteristici capsator/stivuitor cu 3 tăvi ......................................................... 122
Caracteristicile dispozitivului de finisare al broşurilor ...................................... 122
Prezentarea generală a accesoriilor ............................................................... 123
Utilizarea caracteristicii de creare a broşurilor ................................................................. 124
Crearea unei broşuri din driverul de imprimare ............................................... 124
Pentru a crea o broşură dintr-o copie .............................................................. 125
Configurarea modul de operare al accesoriilor ................................................................ 125
Selectarea modului de operare de la panoul de control .................................. 125
Selectarea modului de operare din driver-ul imprimantei ................................ 126
Selectarea modului de funcţionare din driverul imprimantei (Mac OS X) ........ 126

8 Utilizarea caracteristicilor produsului


Setări de economie .......................................................................................................................... 128
Hibernare şi trezire .......................................................................................................... 128
Setarea modurilor economice din EWS ........................................................................... 129
Utilizarea capsatorului ...................................................................................................................... 130
Dimensiunile de hârtie acceptate pentru capsare ............................................................ 130
Capsarea materialelor de imprimare ............................................................................... 131
Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare ............................................ 133
Obţinerea accesului la facilitatea de stocare a operaţiilor ............................................... 133
Utilizarea caracteristicii de corectare şi păstrare ............................................................. 133
Crearea unei lucrări reţinute până la corectură ............................................... 134
Tipărirea exemplarelor rămase şi a unei operaţii de reţinere până la
corectură ......................................................................................................... 134
Ştergerea unei operaţii de reţinere până la corectură ..................................... 134

vi ROWW
Utilizarea caracteristicii de lucrare personală .................................................................. 135
Imprimarea unei lucrări personale ................................................................... 135
Ştergerea unei lucrări personale ..................................................................... 135
Utilizarea caracteristicii QuickCopy (Copiere rapidă) ...................................................... 136
Crearea unei operaţii de copiere rapidă .......................................................... 136
Tipărirea de exemplare suplimentare dintr-o operaţie de copiere rapidă ........ 136
Ştergerea unei operaţii de copiere rapidă ....................................................... 136
Utilizaţi caracteristica de stocare a operaţiilor pentru operaţiile de copiere ..................... 138
Crearea unei operaţii de copiere stocate ........................................................ 138
Tipărirea unei operaţii stocate ......................................................................... 138
Ştergerea unei operaţii stocate ....................................................................... 139
Imprimaţi fotografii sau material de marketing ................................................................................. 140
Hârtia lucioasă acceptată ............................................................................................... 140
Configuraţi tava de hârtie ................................................................................................ 140
Configurarea setărilor driver-ului ..................................................................................... 141
Imprimaţi hărţi şi semne pentru exterior rezistente la intemperii ..................................................... 142
Hârtie rezistentă acceptată .............................................................................................. 142
Configuraţi tava de hârtie ................................................................................................. 142
Configurarea setărilor driver-ului ..................................................................................... 142
Setaţi alinierea duplex ...................................................................................................................... 143

9 Activităţi de imprimare
Anularea unei operaţii de imprimare ................................................................................................ 146
Oprirea operaţiei de imprimare curente de la panoul de control ...................................... 146
Oprirea operaţiei de imprimare curente din programul software ..................................... 146
Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows ....................................................... 147
Deschiderea driverului imprimantei ................................................................................. 147
Utilizarea scurtăturilor pentru tipărire ............................................................................... 147
Setarea opţiunilor pentru hârtie şi calitate ....................................................................... 147
Setarea efectelor documentului ....................................................................................... 148
Setarea opţiunilor de finisare a documentelor ................................................................. 148
Setarea opţiunilor de ieşire ale echipamentului ............................................................... 149
Setarea opţiunilor de stocare a operaţiilor ....................................................................... 149
Setarea opţiunilor pentru culori ........................................................................................ 150
Obţinerea de asistenţă şi de informaţii despre starea produselor ................................... 150
Setarea opţiunilor avansate de tipărire ............................................................................ 151

10 Utilizarea culorilor
Administrarea culorilor ...................................................................................................................... 154
Ajustarea automată sau manuală a culorii ....................................................................... 154
Opţiunile manuale de culoare ......................................................................... 154
Imprimarea în tonuri de gri ............................................................................................... 155
Restricţionarea utilizării culorilor ...................................................................................... 155

ROWW vii
Restricţionarea imprimării color şi a copierii de la panoul de control .............. 155
Culori RGB (Teme culori) ................................................................................................ 156
Corelarea culorilor ............................................................................................................................ 157
Corelarea culorilor din lista de eşantioane ....................................................................... 157
Imprimarea eşantioanelor de culori ................................................................................. 158
Potrivirea PANTONE® a culorilor .................................................................................... 158
Utilizarea avansată a culorii ............................................................................................................. 159
HP ImageREt 4800 .......................................................................................................... 159
Selectarea hârtiei ............................................................................................................. 159
sRGB ............................................................................................................................... 159
Imprimarea cu patru culori — CMYK ............................................................................... 159
Emularea setului de cerneluri CMYK (emulaţie HP postscript de nivel 3) ...... 159

11 Copierea
Utilizarea ecranului de copiere ......................................................................................................... 162
Setarea opţiunilor implicite de copiere ............................................................................................. 163
Copierea de pe geamul scanerului ................................................................................................... 164
Copierea din alimentatorul cu documente ........................................................................................ 165
Ajustarea setărilor de copiere ........................................................................................................... 166
Copierea documentelor faţă-verso ................................................................................................... 168
Copierea manuală a documentelor cu două feţe ............................................................ 168
Copierea automată a documentelor cu două feţe ............................................................ 168
Copierea originalelor de dimensiuni mixte ....................................................................................... 170
Modificarea setărilor de colaţionare a copiilor .................................................................................. 171
Copierea fotografiilor şi cărţilor ......................................................................................................... 172
Combinarea lucrărilor de copiere prin utilizarea caracteristicii Generare lucrare ............................. 173
Anularea unei operaţii de copiere ..................................................................................................... 174

12 Scanarea şi trimiterea la e-mail


Configurarea setărilor de e-mail ....................................................................................................... 176
Protocoale acceptate ....................................................................................................... 176
Configurarea setărilor serverului de e-mail ...................................................................... 176
Folosirea ecranului Send E-mail (Trimitere e-mail) .......................................................................... 178
Efectuarea principalelor funcţii de e-mail ......................................................................................... 179
Încărcarea documentelor ................................................................................................. 179
Trimiterea documentelor .................................................................................................. 179
Trimiterea unui document ............................................................................... 179
Utilizarea funcţiei de completare automată ..................................................... 180
Utilizarea agendei ............................................................................................................................. 181
Crearea unei liste de destinatari ...................................................................................... 181
Utilizarea agendei cu adrese locale ................................................................................. 181
Adăugarea adreselor de e-mail în agenda de adrese locală .......................... 182
Ştergerea adreselor de e-mail din agenda locală ........................................... 182

viii ROWW
Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă .................................................................. 183
Scanarea şi trimiterea într-un folder ................................................................................................. 184
Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru ............................................................. 185

13 Fax
Faxul analogic .................................................................................................................................. 188
Conectarea accesoriului tip fax la o linie telefonică ......................................................... 188
Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de fax ............................................................. 189
Fax digital ......................................................................................................................................... 190

14 Administrarea şi întreţinerea produsului


Pagini informative ............................................................................................................................. 192
HP Easy Printer Care ....................................................................................................................... 194
Deschiderea software-ului HP Easy Printer Care ............................................................ 194
HP Easy Printer Care, secţiuni software .......................................................................... 194
Serverul Web încorporat .................................................................................................................. 197
Deschideţi serverul Web încorporat cu ajutorul unei conexiuni de reţea. ........................ 197
Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat ............................................................... 198
Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ....................................................................................... 201
Caracteristici de securitate ............................................................................................................... 202
Protejarea serverului Web încorporat .............................................................................. 202
Foreign Interface Harness (FIH) (Garnitură pentru interfeţe externe) ............................. 202
Cerinţe ............................................................................................................. 202
Utilizarea FIH .................................................................................................. 202
Activarea portalului FIH .................................................................. 202
Dezactivarea portalului FIH ............................................................ 203
Ştergerea în siguranţă de pe disc .................................................................................... 203
Date afectate ................................................................................................... 204
Obţinerea accesului la ştergerea sigură a discului .......................................... 204
Informaţii suplimentare .................................................................................... 204
Autentificare DSS ............................................................................................................ 204
Blocarea meniurilor panoului de control .......................................................................... 204
Setarea ceasului de timp real ........................................................................................................... 206
Setarea formatului de dată .............................................................................................. 206
Setarea datei ................................................................................................................... 206
Setarea formatului de oră ................................................................................................ 206
Setarea orei ..................................................................................................................... 206
Administrarea consumabilelor .......................................................................................................... 208
Depozitarea cartuşelor de tipărire .................................................................................... 208
Politica HP referitoare la cartuşele de imprimare non-HP ............................................... 208
Linia directă şi site-ul Web HP pentru fraudă .................................................................. 208
Înlocuirea consumabilelor ................................................................................................................. 209
Localizarea consumabilelor ............................................................................................. 209

ROWW ix
Indicaţii de înlocuire a consumabilelor ............................................................................. 209
Intervalele aproximative de înlocuire a consumabilelor ................................................... 210
Schimbarea cartuşelor de imprimare ............................................................................... 210
Schimbarea cilindrilor de imagine .................................................................................... 213
Instalarea memoriei ......................................................................................................... 216
Instalarea DIMM-urilor de memorie DDR ........................................................ 216
Activarea memoriei ......................................................................................... 219
Activarea memoriei sub Windows 2000 şi XP ................................ 219
Instalarea unei plăci pentru server de imprimare HP Jetdirect sau EIO, sau
a unui hard disk EIO ........................................................................................ 220
Înlocuirea cartuşului de capse ......................................................................................... 222
Înlocuirea cartuşelor de capse pentru legare din dispozitivul de realizat broşuri ............. 224
Curăţarea echipamentului ................................................................................................................ 227
Curăţarea exteriorului echipamentului ............................................................................. 227
Curăţarea ecranului senzitiv ............................................................................................ 227
Curăţarea geamului scannerului ...................................................................................... 227
Curăţarea sistemului de alimentare ADF ......................................................................... 227
Curăţarea sistemului de alimentare ADF ........................................................ 228
Curăţarea rolelor unităţii ADF .......................................................................... 229
Kitul de întreţinere ADF .................................................................................................................... 231
Calibrarea scanerului ....................................................................................................................... 232
Actualizarea firmware-ului ................................................................................................................ 233
Determinarea versiunii curente de firmware .................................................................... 233
Descărcarea noului firmware de pe site-ul Web HP ........................................................ 233
Transferul noului firmware pe echipament ....................................................................... 233
Cum se utilizează FTP pentru încărcarea firmware-ului printr-un browser ..... 233
Cum se utilizează FTP pentru actualizarea firmware-ului printr-o conexiune
de reţea ........................................................................................................... 234
Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin pentru actualizarea firmware-ul . . . 235
Utilizarea comenzilor MS-DOS pentru actualizarea firmware-ului .................. 236
Utilizarea firmware-ului HP Jetdirect ................................................................................ 236

15 Rezolvarea problemelor
Rezolvarea problemelor generale .................................................................................................... 240
Lista de verificare pentru depanare ................................................................................. 240
Restabilirea setărilor din fabrică ...................................................................................... 241
Factori care afectează performanţa produsului ............................................................... 241
Tipurile de mesaje de pe panoul de control ..................................................................................... 243
Mesajele afişate pe panoul de control .............................................................................................. 244
Blocaje .............................................................................................................................................. 245
Cauze frecvente ale blocajelor ........................................................................................ 245
Locaţii ale blocajelor ........................................................................................................ 246
Eliminarea blocajelor ....................................................................................................... 247
ZONA 1: Eliminarea blocajelor din tava de ieşire ............................................ 248

x ROWW
ZONA 2: Eliminarea blocajelor din cuptor ....................................................... 249
Eliminarea blocajelor din zona duplex ............................................................. 254
ZONA 5: Eliminarea blocajelor din tava 2 şi de pe traseul intern al hârtiei ..... 257
ZONA 6: Eliminarea blocajelor din tava 1 ....................................................... 259
ZONA 7: Eliminarea blocajelor din tăvile opţionale 3, 4 şi 5 ........................... 262
ZONA 8: Eliminarea blocajelor din dispozitivele opţionale de finisare ............ 265
Eliminarea blocajelor din adaptorul pentru accesoriile de ieşire ..... 265
Eliminarea blocajelor din zona de sortare ...................................... 266
Eliminarea blocajelor din dispozitivul pentru broşuri ....................... 268
ZONA 9: Eliminarea blocajelor din ADF .......................................................... 270
Eliminarea blocajelor de capse ....................................................................... 271
Eliminarea blocajelor de capse din capsatorul principal ................. 271
Eliminarea blocajelor de capse din dispozitivul pentru broşuri ....... 272
Recuperarea după un blocaj ............................................................................................ 275
Probleme la manipularea hârtiei ....................................................................................................... 276
Produsul preia mai multe coli ........................................................................................... 276
Produsul este alimentat cu hârtie de dimensiuni incorecte. ............................................. 276
Imprimanta preia hârtie din tava incorectă ....................................................................... 277
Hârtia nu este preluată automat ...................................................................................... 277
Hârtia nu este preluată din tava 2, 3, 4 sau 5 .................................................................. 277
Foliile transparente sau hârtiile lucioase nu sunt preluate ............................................... 278
Plicurile se blochează sau nu sunt preluate de produs ................................................... 279
La ieşire, coala este îndoită sau încreţită ........................................................................ 279
Produsul nu imprimă duplex sau execută această operaţie în mod necorespunzător .... 280
Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator ....................................................................... 281
Ledurile HP Jetdirect ....................................................................................................... 281
Ledul „Puls” ...................................................................................................................... 281
Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere ..................................................... 282
Exemplu de probleme legate de calitatea la imprimare ................................................... 282
Riglă pentru defecte repetitive ......................................................................................... 282
Probleme de calitate asociate cu condiţiile de mediu ...................................................... 284
Probleme de calitate asociate cu blocajele ...................................................................... 284
Optimizarea şi îmbunătăţirea calităţii imaginii .................................................................. 284
Utilizaţi hârtie aprobată ................................................................................... 284
Calibraţi produsul ............................................................................................ 284
Specificaţi tipul de hârtie corect. ..................................................................... 285
Curăţarea cuptorului ........................................................................................ 285
Răspunderea la mesajele de eroare de pe panoul de control ........................ 285
Curăţarea celui de-al doilea ansamblu de transfer pentru
înregistrare ..................................................................................... 286
Utilizarea modurilor de imprimare manuale .................................................... 288
Pagini pentru depanarea problemelor de calitate a imprimării ........................ 289
Probleme de performanţă ................................................................................................................. 290
Rezolvarea problemelor legate de fax .............................................................................................. 291

ROWW xi
Rezolvarea problemelor legate de e-mail ......................................................................................... 292
Validarea adresei de gateway SMTP .............................................................................. 292
Validarea adresei de gateway LDAP ............................................................................... 292
Rezolvarea problemelor de conectivitate la reţea ............................................................................ 293
Rezolvarea problemelor de imprimare în reţea ............................................................... 293
Verificarea comunicaţiei în reţea ..................................................................................... 294
Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh .................................................................. 295

Anexa A Consumabile şi accesorii


Comandarea componentelor, accesoriilor şi consumabilelor ........................................................... 300
Comandă directă de la HP ............................................................................................... 300
Comandare prin furnizori de service sau de asistenţă ..................................................... 300
Comandare directă prin serverul Web încorporat (pentru imprimante conectate la o
reţea) ............................................................................................................................... 300
Comandare directă prin intermediul software-ului HP Easy Printer Care ........................ 300
Numerele de identificare ale componentelor .................................................................................... 301
Accesorii .......................................................................................................................... 301
Cartuşe de imprimare ...................................................................................................... 301
Cilindri de imagine ........................................................................................................... 301
Seturi de întreţinere ......................................................................................................... 302
Memorie ........................................................................................................................... 302
Cabluri şi interfeţe ............................................................................................................ 302

Anexa B Service şi asistenţă


Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard .............................................................................. 304
Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de tipărire .................................................................. 306
Declaraţie de limitare a garanţiei pentru seturile pentru cuptor, seturile de transfer şi seturile de
role HP Color LaserJet ..................................................................................................................... 307
Serviciul de garanţie pentru reparaţii efectuate de client ................................................................. 308
Asistenţă pentru clienţi ..................................................................................................................... 309
Disponibilitatea asistenţei şi a service-ului ....................................................................................... 310
Acorduri de întreţinere HP ................................................................................................................ 311
Acorduri de service la client ............................................................................................. 311
Service prioritar la client .................................................................................................. 311
Service la client a-doua-zi ................................................................................................ 311
Service la client săptămânal (volum) ............................................................................... 311

Anexa C Specificaţiile produsului


Specificaţii fizice ............................................................................................................................... 314
Specificaţii electrice .......................................................................................................................... 315
Specificaţii acustice .......................................................................................................................... 316
Specificaţii de mediu ........................................................................................................................ 317

xii ROWW
Anexa D Informaţii despre norme
Conformitate cu reglementările FCC ................................................................................................ 320
Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 321
Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 322
Programul de susţinere a produselor ecologice ............................................................................... 323
Protecţia mediului ............................................................................................................ 323
Generarea de ozon .......................................................................................................... 323
Consumul de energie ....................................................................................................... 323
Consumul de toner .......................................................................................................... 323
Utilizarea hârtiei ............................................................................................................... 323
Materiale plastice ............................................................................................................. 323
Consumabile pentru tipărire HP LaserJet ........................................................................ 323
Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare .......................................................................... 324
Statele Unite şi Porto Rico .............................................................................. 324
Mai multe returnări (mai mult de un cartuş) .................................... 324
Returnări separate .......................................................................... 324
Expediere ....................................................................................... 324
Returnări din afara SUA .................................................................................. 324
Hârtia ............................................................................................................................... 325
Restricţii pentru materiale ................................................................................................ 325
Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice din Uniunea
Europeană ....................................................................................................................... 326
Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS) ..................................................... 326
Pentru informaţii suplimentare ......................................................................................... 326
Certificat de volatilitate ..................................................................................................................... 327
Tipuri de memorie ............................................................................................................ 327
Memorie volatilă .............................................................................................. 327
Memoria non-volatilă ....................................................................................... 327
Memoria unităţii de disc .................................................................................. 327
Declaraţii privind siguranţa ............................................................................................................... 328
Siguranţă laser ................................................................................................................. 328
Reglementări DOC (Canada) .......................................................................................... 328
Declaraţie VCCI (Japonia) ............................................................................................... 328
Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia) ............................................................ 328
Declaraţie EMI (Coreea) .................................................................................................. 328
Declaraţie EMI (Taiwan) .................................................................................................. 329
Declaraţie generală pentru telecomunicaţii ...................................................................... 329
Declaraţie pentru laser (Finlanda) ................................................................................... 329
Tabel de substanţe (China) ............................................................................................. 330

Index ................................................................................................................................................................. 331

ROWW xiii
xiv ROWW
1 Informaţii de bază despre produs

● Comparaţia produselor

● Caracteristicile produsului

● Quick Reference Job Aids

● Prezentarea produsului

ROWW 1
Comparaţia produselor
Tabelul 1-1 Modele produs

Model Caracteristici

HP Color LaserJet CM6040 MFP ● Tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli
(tava 1)

● 40 de pagini pe minut (ppm)

● Două tăvi de intrare de 500 de coli

● Alimentator automat cu documente (ADF) de max 50 de


pagini

● Server de imprimare HP Jetdirect inclus pentru conectarea


la o reţea 10/100Base-TX

● 512 MB de memorie RAM

● Duplexor

● Unitate hard disc

HP Color LaserJet CM6040f MFP ● Tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli
(tava 1)

● 40 ppm

● Patru tăvi de intrare de 500 de coli

● Alimentator automat cu documente (ADF) de max 50 de


pagini

● Server de imprimare HP Jetdirect inclus pentru conectarea


la o reţea 10/100Base-TX

● 512 MB de memorie RAM

● Duplexor

● Unitate hard disc

● Fax analogic

2 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Tabelul 1-1 Modele produs (Continuare)

Model Caracteristici

HP Color LaserJet CM6030 MFP ● Tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli
(tava 1)

● 30 ppm

● Două tăvi de intrare de 500 de coli

● Alimentator automat cu documente (ADF) de max 50 de


pagini

● Server de imprimare HP Jetdirect inclus pentru conectarea


la o reţea 10/100Base-TX

● 512 MB de memorie RAM

● Duplexor

● Unitate hard disc

HP Color LaserJet CM6030f MFP ● Tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli
(tava 1)

● 30 ppm

● Patru tăvi de intrare de 500 de coli

● Alimentator automat cu documente (ADF) de max 50 de


pagini

● Server de imprimare HP Jetdirect inclus pentru conectarea


la o reţea 10/100Base-TX

● 512 MB de memorie RAM

● Duplexor

● Unitate hard disc

● Faxul analogic

ROWW Comparaţia produselor 3


Caracteristicile produsului
Tabelul 1-2 Caracteristici

Viteză şi productivitate ● Imprimaţi până la 40 ppm (HP Color LaserJet CM6040) sau 30 ppm (HP Color LaserJet
CM6030) pe hârtie de dimensiune letter.

● Mai puţin de 11 secunde până la imprimarea primei pagini

● Volumul de tipărire recomandat lunar de 15.000 de pagini (HP Color LaserJet CM6040)
sau 10.000 de pagini (HP Color LaserJet CM6030)

● Un microprocesor de 835 megahertzi (MHz)

● Duplex la viteză

Rezoluţie ● 600 de puncte pe inch (dpi) cu tehnologia Resolution Enhancement 4800 pentru o imagine
optimă

● 1200 x 600 dpi pentru un lucru în linie şi text mic detaliat.

Memorie ● 512 MB de memorie RAM, cu posibilitatea de extindere până la 768 MB, utilizând module
de memorie cu 200 de pini SODIMM care acceptă 128 sau 256 MB de RAM.

● Tehnologie MEt (Memory Enhancement technology) care comprimă automat datele pentru
o utilizare mai eficientă a memoriei RAM.

Interfaţă cu utilizatorul ● Panou de control HP Easy Select

● Un server Web încorporat pentru facilitarea accesului la asistenţă şi pentru comandarea


de consumabile (pentru produsele conectate la reţea)

● Software HP Easy Printer Care (un instrument de depanare şi de stare bazat pe Web)

● Funcţii de comandare a consumabilelor bazate pe Internet, prin software-ul HP Easy Printer


Care şi serverul web încorporat

Limbaje şi fonturi ● HP Printer Control Language (PCL) 6

● driver de imprimare universal HP (UPD) PCL 5

● HP postscript UPD (PS)

● Printer Management Language

● 80 de tipuri de litere TrueType PS scalabile

Cartuşe de imprimare/ ● Toner/sistem de imagini cu două părţi


cilindri (4 din fiecare)
● Cartuşele de imprimare negre imprimă până la 19.500 de pagini cu o acoperire de 5%

● Cartuşele de imprimare color imprimă până la 21.000 de pagini cu o acoperire de 5%

● Cilindrii imprimă până la 35.000 de pagini cu o acoperire de 5%

● Detectarea cartuşelor de imprimare HP autentice

● Dispozitiv automat de înlăturare a benzii de pe toner

4 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Tabelul 1-2 Caracteristici (Continuare)
Manipularea hârtiei ● Alimentare

◦ Tava 1 (tavă multifuncţională): O tavă multifuncţională pentru hârtie, folii


transparente, etichete, plicuri şi alte tipuri de hârtie. Consultaţi Tipurile de hârtie
acceptate, la pagina 104 pentru o listă cu tipurile de hârtie. Tava acceptă până la
100 de coli de hârtie, 50 de folii transparente sau 10 plicuri. Consultaţi Dimensiuni
acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare, la pagina 101.

◦ Tăvile 2, 3, 4 şi 5 Tăvi de 500 de coli. Aceste tăvi detectează automat dimensiunile


standard ale hârtiei şi permit imprimarea pe hârtie cu dimensiuni personalizate. Tava
2 acceptă dimensiuni până la 279 x 432 mm (11 x 17 inch) şi A3, iar tăvile 3, 4 şi 5
acceptă dimensiuni de până la 305 x 457 mm (12 x 18 inch) şi SRA3. Consultaţi
Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare, la pagina 101 pentru o
listă cu dimensiunile de hârtie acceptate. Pentru o listă de tipuri de hârtie acceptate,
consultaţi Tipurile de hârtie acceptate, la pagina 104.

◦ Alimentator automat de documente (ADF): Acceptă maxim 50 de coli de hârtie.

◦ Scanare duplex ADF: ADF are un duplexor automat pentru scanarea documentelor
cu două feţe.

◦ Imprimare duplex: Asigură imprimarea automată pe două feţe (ambele feţe ale
hârtiei).

Intervalul de dimensiuni ale hârtiei pentru imprimarea duplex este de 175 mm până la
320 mm (6,9 până la 12,6 inch) x 210 mm până la 457 mm (8,3 până la 18 inch).
Intervalul greutăţii suportului este de 60–220 g/m² (16-58 lb).

● Ieşire

◦ Tavă de ieşire standard: Tava de ieşire standard se află sub scaner, în partea
superioară a echipamentului. Această tavă acceptă până la 500 de coli de hârtie.
Produsul are un senzor care indică momentul în care tava este plină.

◦ Capsator/stivuitor opţional cu 3 compartimente: Oferă o separare a operaţiilor în


mai multe tăvi de ieşire, o capsare convenabilă (până la 50 de coli), capacitate offset
pentru operaţii şi capacitate de ieşire suplimentară. Stivuitorul are trei compartimente:
un compartiment de 100 de coli, un compartiment de 500 de coli şi un compartiment
de 1000 de coli.

◦ Accesoriu pentru creare/finisare broşuri opţional: Oferă capsare convenabilă


(până la 50 de coli), capsare de mijloc (broşuri de până la 15 coli), împăturire coală
unică în V, separarea operaţiilor şi capacitate offset, cât şi capacitate de ieşire
suplimentară. Accesoriu pentru creare/finisare broşuri are trei compartimente: două
compartimente de 1000 de coli şi un compartiment care acceptă până la 25 de broşuri
capsate pe mijloc.

◦ tavă de ieşire ADF: Tava de ieşire ADF este localizată sub tava de intrare ADF. Tava
acceptă maxim 50 de coli şi echipamentul se opreşte automat când tava este plină.

Sisteme de operare ● Windows 2000®


acceptate
● Windows XP®

● Windows Server 2003®

● Windows Vista™

● Macintosh OS

Conectivitate ● Conector (RJ-45) LAN (Local area network) pentru serverul de imprimare HP Jetdirect
încorporat

● Un slot de intrare/ieşire (EIO) îmbunătăţit

● Port USB 2.0

ROWW Caracteristicile produsului 5


Tabelul 1-2 Caracteristici (Continuare)
● Fax analogic opţional

● O conexiune FIH (Foreign Interface Harness ) (AUX) pentru conectarea altor echipamente

● Software pentru trimitere digitală HP (DSS)

Funcţii de protejare a ● Setarea de hibernare economiseşte energie.


mediului
● O mare parte dintre componente şi materiale sunt reciclabile

Caracteristici de ● Ştergerea în siguranţă de pe disc


securitate
● Blocare pentru securitate (opţională)

● Reţinere operaţie

● Autentificare prin PIN a utilizatorilor pentru operaţiile stocate

● Autentificare DSS

● IPv6 Security

Copierea şi trimiterea ● Moduri pentru formate de text, grafică şi combinate

● Caracteristică de întrerupere a operaţiilor

● Mai multe pagini pe o coală

● Animaţii ale panoului de control (de exemplu, recuperarea în urma unui blocaj)

● Scanarea şi trimiterea prin e-mail

◦ Agendă locală pentru e-mail şi fax

◦ Adresare LDAP

● Trimiterea într-un folder

● Scanarea duplex (pe ambele feţe) automată

6 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Quick Reference Job Aids
Quick Reference Job Aids oferă proceduri suplimentare pas cu pas pentru utilizarea acestui echipament.
Accesaţi Quick Reference Job Aids de pe CD-ul produsului sau de la adresa www.hp.com/support/
cljcm6030mfp sau www.hp.com/support/cljcm6040mfp.

ROWW Quick Reference Job Aids 7


Prezentarea produsului
Vedere din faţă
HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series

1 2 3 4

10
5
9

8 7

1 Panou de control

2 Capac superior al alimentatorului cu documente automat (ADF)

3 Tavă de intrare ADF pentru copiere/scanare/transmitere prin fac originale

4 Tava de ieşire ADF

5 Uşa din dreapta (permite accesul la unitatea de transfer, rola de transfer şi cuptor)

6 Comutatorul pornire/oprire

7 Uşa inferioară din dreapta

8 HP Color LaserJet CM6030 MFP şi HP Color LaserJet CM6040 MFP: Tăvile 2 şi 3

HP Color LaserJet CM6030f MFP şi HP Color LaserJet CM6040f MFP: Tăvile 2, 3, 4 şi 5

9 Capac frontal (permite accesul la cartuşele de imprimare şi la cilindri)

10 Tavă de ieşire

8 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Vedere din spate

1 Porturi de interfaţă şi formator

2 Pârghie de blocare pentru tăvi de intrare suplimentare

ROWW Prezentarea produsului 9


Porturi de interfaţă
Produsul are cinci porturi pentru conectarea la un calculator sau o reţea. Porturile sunt localizate în
colţul din stânga, din spatele produsului.

1
2
3

4
5
6
7

1 FIH (Foreign Interface Harness - Garnitură pentru interfeţe externe)

2 Conexiune pentru fax (când este instalat)

3 Cablu scaner

4 Port de acces pentru blocarea Kensington

5 Port USB 2.0

6 Slot de extindere EIO

7 Port de reţea

Localizarea numărului de serie şi a numărului modelului


Numărul de model şi numărul de serie sunt listate pe etichetele de identificare amplasate în spatele
imprimantei. Numărul de serie conţine informaţii despre ţara/regiunea de origine, versiunea imprimantei,
codul de producţie şi numărul de producţie ale imprimantei.

10 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Numele modelului Numărul modelului

HP Color LaserJet CM6030 MFP CE664A

HP Color LaserJet CM6030f MFP CE665A

HP Color LaserJet CM6040 MFP Q3938A

HP Color LaserJet CM6040f MFP Q3939A

ROWW Prezentarea produsului 11


12 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW
2 Panoul de control

● Utilizarea panoului de control

● Navigarea în meniul Administrare

● Meniul Informaţii

● Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii)

● Meniul Oră/Programare

● Meniul Administrare

● Meniul Configurare iniţială

● meniul Device Behavior (Comportament echipament)

● Meniul Print Quality (Calitate imprimare)

● Meniul Troubleshooting (Depanare)

● Meniul Resetări

● Meniul Service

ROWW 13
Utilizarea panoului de control
Panoul de control este dotat cu un ecran senzitiv VGA care permite accesarea tuturor funcţiilor
echipamentului. Utilizaţi butoanele şi tastatura numerică pentru a controla operaţiile şi starea
echipamentului. LEDurile indică starea echipamentului.

Aspectul panoului de control


Panoul de control include un afişaj tactil grafic, butoane pentru controlul operaţiilor, o tastatură numerică
şi trei leduri de stare.

1 2 3 4
10
9 5
8 6
7

1 Afişaj grafic cu panou tactil Utilizaţi panoul tactil pentru a deschide şi a configura toate funcţiile
dispozitivului.

2 Tastatură numerică Vă permite să tastaţi valori numerice pentru numărul de exemplare şi alte
valori numerice.

3 Butonul Resetare Resetează setările operaţiei la valorile din fabrică sau la valorile definite de
utilizator.

4 Butonul Economisire Dacă echipamentul este inactiv o perioadă lungă de timp, acesta va reveni
automat într-un mod de hibernare. Pentru a trece echipamentul în modul
de hibernare sau pentru a-l reactiva, apăsaţi butonul Economisire.

5 Butonul Stop Opreşte operaţia activă şi deschide ecranul pentru starea operaţiei.

6 Butonul Start Începe o operaţie de copiere, începe trimiterea digitală sau continuă o
operaţie care a fost întreruptă.

7 Indicatorul Atenţie Indicatorul Atenţie prezintă o condiţie a produsului care necesită intervenţia.
De exemplu, o tavă de hârtie goală sau un mesaj de eroare pe ecran.

8 Indicatorul Gata Indicatorul Gata arată că echipamentul este gata să înceapă procesarea
unei operaţii.

9 Indicatorul Date Indicatorul Date specifică faptul că produsul primeşte date.

10 Butonul de reglare a contrastului Rotiţi butonul pentru a regla contrastul afişajului în funcţie de unghiul de
vizionare.

14 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Ecranul Reşedinţă
Ecranul Reşedinţă permite accesarea funcţiilor echipamentului şi indică starea curentă a acestuia.

NOTĂ: În funcţie de modul în care a fost configurat echipamentul, opţiunile care pot apărea în ecranul
de reşedinţă pot diferi.

2 3 4 5

6
1

9 8 7

1 Caracteristici În funcţie de modul în care a fost configurat echipamentul de către administratorul de sistem,
opţiunile care pot apărea în această zonă pot include:

● Copiere

● Fax

● E-mail

● E-mail secundar

● Stare operaţie

● Folder reţea

● Stocare lucrări

● Flux de lucru

● Stare consumabile

● Administrare

2 Linia de stare a Linia de stare oferă informaţii despre starea globală a echipamentului. În această zonă pot
echipamentului apărea diverse butoane, în funcţie de starea curentă. Pentru o descriere a butoanelor care pot
apărea în linia de stare, consultaţi Butoanele de pe ecranul senzitiv, la pagina 16.

3 Copy type (Tip copie) Indică dacă copiile sunt color.

4 Copy count (Număr de Caseta Copy count (Număr de copii) indică numărul de copii pe care dispozitivul este setat să
copii) le realizeze.

5 Butonul Asistenţă Apăsaţi pe butonul Asistenţă pentru a accesa sistemul de asistenţă integrat.

6 Bara de derulare Apăsaţi săgeţile de pe bara de derulare pentru a vedea lista completă a funcţiilor disponibile.

7 Deconectare Apăsaţi Deconectare pentru a vă deconecta de la echipament, dacă a fost necesar să vă


autentificaţi pentru a accesa funcţii restricţionate. După deconectare, echipamentul va restaura
toate opţiunile la valorile prestabilite.

ROWW Utilizarea panoului de control 15


8 Adresă de reţea Apăsaţi Adresă de reţea pentru a afla informaţii despre conexiunea la reţea.

9 Data şi ora Data şi ora curentă sunt afişate aici. Administratorul de sistem poate selecta formatul de afişare
al datei şi orei, de exemplu formatul de 12 sau de 24 de ore.

Butoanele de pe ecranul senzitiv


Linia de stare de pe ecranul senzitiv oferă informaţii despre starea echipamentului. În această zonă pot
apărea diverse butoane. În tabelul următor este descris fiecare buton.

Butonul Reşedinţă. Apăsaţi butonul Reşedinţă pentru a reveni în ecranul Reşedinţă din orice alt
ecran.

Butonul Start. Apăsaţi pe butonul Start pentru a iniţia acţiunea aferentă funcţiei pe care o utilizaţi.

NOTĂ: Numele acestui buton se schimbă pentru fiecare caracteristică. De exemplu, în caracteristica
Copiere, butonul se numeşte Start copiere.

Butonul Stop. Dacă echipamentul procesează o lucrare de imprimare sau trimitere prin fax, va apărea
butonul Stop în locul butonului Start. Apăsaţi butonul Stop pentru a opri lucrarea curentă. Echipamentul
vă va întreba dacă doriţi să anulaţi lucrarea sau să o reluaţi.

Butonul Eroare. Butonul de eroare apare de fiecare dată când survine o eroare care trebuie adusă la
cunoştinţa utilizatorului. Apăsaţi pe butonul de eroare pentru a afişa un mesaj de descriere a erorii. Mesajul
conţine şi instrucţiuni de rezolvare a problemei.

Butonul Avertisment Butonul de avertisment apare de fiecare dată când echipamentul are o problemă,
dar poate continua să funcţioneze. Apăsaţi butonul de avertisment pentru a afişa un mesaj de descriere
a erorii. Mesajul conţine şi instrucţiuni de rezolvare a problemei.

Buton Asistenţă Apăsaţi acest buton pentru a accesa sistemul de asistenţă online integrat. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Sistemul de asistenţă al panoului de control, la pagina 16.

Sistemul de asistenţă al panoului de control


Dispozitivul are un sistem de asistenţă încorporat, care explică modul de utilizare a fiecărui ecran. Pentru
a deschide sistemul de asistenţă, atingeţi butonul Help (Asistenţă) din colţul din dreapta sus al
ecranului.

În cazul anumitor ecrane, sistemul de asistenţă se va deschide cu un meniu global, unde veţi putea
căuta subiecte specifice. Puteţi naviga prin structura de meniuri cu ajutorul butoanelor din meniu.

În cazul ecranelor cu setări pentru operaţii specifice, secţiunea de asistenţă va explica fiecare opţiune
a ecranului respectiv.

Dacă dispozitivul afişează o eroare sau un avertisment, atingeţi butonul pentru eroare sau
avertisment pentru a deschide un mesaj care descrie problema. Mesajul conţine, de asemenea,
instrucţiuni despre rezolvarea problemei.

16 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Navigarea în meniul Administrare
În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Administrare pentru a deschide structura de meniuri. Poate fi necesar să
derulaţi până la capătul ecranului Reşedinţă pentru a vedea acest articol de meniu.

Meniul Administrare are mai multe submeniuri, listate în partea stângă a ecranului. Apăsaţi numele
meniului pentru a afişa conţinutul acestuia. Semnul plus (+) alăturat unui meniu semnifică faptul că
acesta conţine submeniuri Continuaţi să deschideţi meniurile din structură până la găsirea opţiunii pe
care doriţi să o configuraţi. Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsaţi Înapoi.

Pentru a părăsi meniul Administration (Administrare), atingeţi butonul Home (Reşedinţă) din colţul
din stânga sus al ecranului.

Echipamentul are încorporată o funcţie de asistenţă care explică fiecare dintre caracteristicile disponibile
în meniuri. Asistenţa este disponibilă pentru multe dintre meniurile din partea stângă a ecranului tactil.
Alternativ, pentru a deschide sistemul de asistenţă, atingeţi butonul Help (Asistenţă) din colţul din
dreapta sus al ecranului.

Tabelele din secţiunile următoare indică structura fiecărui meniu din meniul Administrare.

ROWW Navigarea în meniul Administrare 17


Meniul Informaţii
Administrare> Informaţii

Utilizaţi acest meniu pentru a imprima pagini informative şi rapoarte stocate intern în echipament.
Tabelul 2-1 Informaţii meniu

Element de meniu Element de sub- Element de sub- Valori Descriere


meniu meniu

Pagini de Harta meniului Imprimare Afişează structura de bază a meniului


configurare/stare Administrare Administrare şi setările de administrare
curente.

Pagini de Imprimare Un set de pagini de configurare care indică


configurare/de stare setările curente ale echipamentului.

Pagină de stare Imprimare Afişează starea consumabilelor, cum ar fi


consumabile cartuşele, seturile de întreţinere şi capsele.

Pagina de Imprimare Afişează informaţii despre numărul de pagini


contorizare a utilizării imprimate pe fiecare tip şi dimensiune de
hârtie.

Jurnal utilizare culori Imprimare O pagină director, care conţine informaţii de


per lucrare utilizate colorate diferit pentru fiecare
operaţie. Conţinutul paginii include numele
de utilizator, numele aplicaţiei, numărul de
pagini alb-negri şi numărul de pagini color.

Director de fişiere Imprimare O pagină director care conţine informaţii


despre echipamentele de stocare în masă,
cum ar fi echipamentele flash, cardurile de
memorie sau unităţile hard disk instalate pe
echipament.

18 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-1 Informaţii meniu (Continuare)

Element de meniu Element de sub- Element de sub- Valori Descriere


meniu meniu

Rapoarte fax Jurnal de activitate Imprimare Conţine o listă de faxuri care au fost trimise
fax sau primite de acest echipament.

Raport apeluri de fax Raport apeluri de fax Imprimare Un raport detaliat al ultimei lucrări fax, trimisă
sau primită.

Miniatură pe raport Da Selectaţi dacă doriţi să includeţi o imagine în


miniatură a primei pagini a faxului în raportul
Nu (prestabilit) apelului.

Când se imprimă un Nu se imprimă automat niciodată


raport
Imprimare după orice lucrare de fax

Imprimare după lucrări de trimitere fax

Imprimare după orice eroare de fax (implicit)

Imprimare numai după erori de trimitere

Imprimare numai după erori de recepţionare

Raport coduri de Imprimare O listă de coduri de facturare utilizate pentru


facturare faxurile trimise. Acest raport afişează
numărul de faxuri facturate pentru fiecare
cod.

Listă de faxuri Imprimare O listă de numere de telefon către care este


blocate blocată trimiterea faxurilor de pe acest
echipament.

Lista de apelare Imprimare Afişează apelurile rapide configurate pentru


rapidă acest echipament.

Pagini/Fonturi Pagină Imprimare Imprimarea unei pagini care evidenţiază


eşantion demonstrativă funcţionalităţile de imprimare ale
echipamentului.

Eşantioane RGB Imprimare Imprimat cu mostre de culori pentru diferite


valori RGB. Mostrele au rolul de a vă ghida la
potrivirea culorilor.

Eşantioane CMYK Imprimare Imprimat cu mostre de culori pentru diferite


valori CMYK. Mostrele au rolul de a vă ghida
la potrivirea culorilor.

Listă de fonturi PCL Imprimare O listă a fonturilor limbajului PCL (Printer


Control Language) disponibile în prezent pe
echipament.

Listă de fonturi PS Imprimare O listă de fonturi PostScript (PS) disponibile


în prezent pe echipament.

ROWW Meniul Informaţii 19


Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru
operaţii)
Administrare > Opţiuni implicite lucrare

Utilizaţi acest meniu pentru a defini opţiunile implicite pentru lucrări, pentru fiecare funcţie. Acestea se
vor utiliza când utilizatorul nu specifică alte opţiuni la crearea unei lucrări.

Opţiuni implicite pentru originale


Administrare > Opţiuni implicite lucrare > Opţiuni implicite pentru originale
Tabelul 2-2 Meniul Opţiuni implicite pentru originale

Element de meniu Valori Descriere

Dimensiune hârtie Selectaţi o dimensiune de hârtie Selectaţi dimensiunea pentru hârtie cea mai frecvent utilizată pentru
din listă. copierea originalelor scanate.

Număr de feţe 1 Selectaţi dacă originalele copiate sau scanate sunt cel mai frecvent
cu o singură faţă sau cu două feţe.
2

Orientare Portret Selectaţi orientarea care este utilizată cel mai frecvent pentru
copierea sau scanarea originalelor. Selectaţi Portret dacă latura
Vedere scurtă este în partea superioară sau selectaţi Vedere dacă latura
lungă este în partea superioară.

Optimizare text/imagine Ajustare manuală Optimizaţi ieşirea pentru un anumit tip de original: text, imagini sau
un amestec din ambele.
Text
Dacă aţi selectat Ajustare manuală, specificaţi combinaţia de text şi
Imagine imprimată imagini care va fi utilizată cel mai des.

Fotografie

20 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Ajustare imagine
Administrare > Opţiuni implicite lucrare > Ajustare imagine
Tabelul 2-3 Meniul Ajustare imagine

Element de meniu Valori Descriere

Obscuritate Selectaţi o valoare. Selectaţi nivelul de densitate (întunecare) al imprimatelor.

Curăţare fundal Reglaţi valoarea în limitele Măriţi valoarea setării Eliminare fundal pentru a elimina imaginile
permise. estompate din fundal sau pentru a elimina o culoare deschisă din
fundal.

Claritate Reglaţi valoarea în limitele Reglaţi valoarea setării Claritate pentru a purifica sau a atenua
permise. imaginea.

ROWW Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) 21


Opţiuni implicite de copiere
Administrare > Opţiuni implicite lucrare > Opţiuni implicite de copiere
Tabelul 2-4 Meniul Opţiuni implicite de copiere

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Număr de exemplare Introduceţi numărul de Setaţi numărul implicit de exemplare pentru o lucrare
exemplare. Setarea de copiere.
implicită din fabrică este 1.

Număr de feţe 1 Setaţi numărul implicit de feţe pentru exemplare.

Color/Alb-negru Auto detect (Detectare Alegeţi dacă modul implicit de copiere este color sau
automată) alb-negru.

Color

Alb-negru (prestabilit)

Capsare/colaţionare Capsare Fără (implicit) Opţiuni de configurare pentru capsarea şi asamblarea


seturilor de exemplare.
Una în stânga înclinată
Dacă aţi selectat Colaţionare, dispozitivul imprimă o
Two left (Două în stânga) copie completă înainte de a începe copierea
următoare. În caz contrar, dispozitivul imprimă mai întâi
Two top (Două sus) prima pagină din toate exemplarele înainte să imprime
a doua pagină şi următoarele.
One right angled (De la
dreapta la stânga) Funcţia de capsare şi colaţionare ar putea să nu fie
disponibilă pe echipamentul dvs. Aceste funcţii depind
Two right (Două în de accesoriul de ieşire opţional instalat.
dreapta)

Colaţionare Oprit

Pornit (implicit)

Sertar de ieşire <Denumire tavă> Selectaţi tava de ieşire implicită pentru imprimate.

Această opţiune este disponibilă numai dacă este


instalat un accesoriu de ieşire opţional.

Până la margini Normal (recomandat) Dacă documentul original se imprimă până aproape de
(implicit) margini, utilizaţi caracteristica Până la margini pentru a
evita umbrele care pot să apară pe margini. Combinaţi
Imprimare până la margini această caracteristică cu caracteristica Micşorare/
Mărire pentru a vă asigura că pagina se va imprima în
întregime pe exemplare.

Includere automată Oprit (prestabilit) Această caracteristică reduce automat dimensiunea


margini imaginii la scanare, pentru ca marginile să fie incluse.
Pornit

22 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Opţiuni implicite de fax
Administrare > Opţiuni implicite lucrare > Opţiuni implicite de fax
Tabelul 2-5 Meniul Trimitere fax

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Rezoluţie Standard (100x200dpi) Setaţi rezoluţia documentelor trimise. Imaginile cu


(implicit) rezoluţie mai mare au mai multe puncte per inch (dpi),
astfel încât prezintă mai multe detalii. Imaginile cu
Fin (200x200dpi) rezoluţie mai mică au mai puţine puncte per inch (dpi)
şi prezintă mai puţine detalii, dar au dimensiune mai
Superfin (300x300dpi) mică.

Antet fax Adăugare la început Selectaţi poziţia pe pagină a antetului de fax.


(implicit)
Selectaţi Adăugare la început pentru a imprima antetul
Mască faxului deasupra conţinutului aferent şi mutaţi acest
conţinut în josul paginii. Selectaţi Mască pentru a
imprima antetul faxului deasupra părţii superioare a
conţinutului faxului, fără să mutaţi conţinutul aferent în
jos. Utilizarea acestei opţiuni poate preveni extinderea
unui fax cu o singură pagină pe o altă pagină.

Tabelul 2-6 Meniul Recepţionare fax

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Redirecţionare fax Redirecţionare fax Oprit (prestabilit) Pentru a redirecţiona faxurile primite către un alt
dispozitiv care este prevăzut cu fax, selectaţi
Personalizat Redirecţionare fax şi Personalizat. Introduceţi apoi
numărul celuilalt dispozitiv cu fax în câmpul Număr
redirecţionare fax. Când selectaţi prima dată acest
element de meniu, vi se solicită să configuraţi un cod
PIN. Introduceţi acest PIN de fiecare dată când utilizaţi
acest meniu. Acesta este acelaşi cod PIN utilizat
pentru a accesa meniul Imprimare fax.

Creare PIN

Marcare faxuri Activat Adăugaţi data, ora, numărul de telefon al expeditorului


recepţionate şi numărul de pagină pentru fiecare pagină a faxurilor
Dezactivat (implicit) recepţionate de acest dispozitiv.

Încadrare în pagină Activat (implicit) Micşoraţi faxurile cu un format mai mare decât
dimensiunea Letter sau A4, pentru a se încadra într-o
Dezactivat pagină Letter sau A4. Dacă această caracteristică este
setată pe Dezactivat, faxurile mai mari decât
dimensiunea Letter sau A4 se vor întinde pe mai multe
pagini.

Tavă de hârtie pentru fax Selectaţi din lista de tăvi. Selectaţi tava în care să găseşte suportul de
Setarea prestabilită este imprimare de dimensiunea şi tipul corespunzătoare
Automatic (Automat). pentru faxurile primite.

Sertar de ieşire <Denumire tavă> Selectaţi tava de ieşire implicită pentru faxuri, dacă
este cazul.

ROWW Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) 23


Opţiuni implicite pentru e-mail
Administrare > Opţiuni implicite lucrare > Opţiuni implicite pentru e-mail

Element de meniu Valori Descriere

Tip fişier document PDF (implicit) Selectaţi formatul de fişier pentru e-mail.

JPEG

TIFF

M-TIFF

Calitate imprimare Superior (fişier mare) Selectarea unei calităţi superioare la ieşire măreşte
dimensiunea fişierului trimis.
Mediu (implicit)

Inferior (fişier mic)

Rezoluţie 300 dpi Selectaţi rezoluţia. Utilizaţi o setare inferioară pentru a crea
fişiere mai mici.
200 dpi

150 DPI (implicit)

75 dpi

Color/Alb-negru Scanare color (implicit) Specificaţi dacă mesajul de e-mail va fi alb-negru sau color.

Scanare alb-negru

Versiune TIFF TIFF 6.0 (implicit) Specificaţi versiunea TIFF utilizată la salvarea fişierelor
scanate.
TIFF (Ulterior 6.0)

24 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Opţiuni implicite pentru trimitere în folder
Administrare > Opţiuni implicite lucrare > Opţiuni implicite pentru Trimitere în folder

Element de meniu Valori Descriere

Color/Alb-negru Scanare color Specificaţi dacă fişierul va fi alb-negru sau color.

Scanare alb-negru (implicit)

Tip fişier document PDF (implicit) Selectaţi formatul pentru fişier.

M-TIFF

TIFF

JPEG

Versiune TIFF TIFF 6.0 (implicit) Specificaţi versiunea TIFF utilizată la salvarea fişierelor
scanate.
TIFF (ulterior 6.0)

Calitate imprimare Superior (fişier mare) Selectarea unei calităţi superioare la ieşire măreşte
dimensiunea fişierului trimis.
Mediu (implicit)

Inferior (fişier mic)

Rezoluţie 75 dpi Selectaţi rezoluţia. Utilizaţi o setare inferioară pentru a crea


fişiere mai mici.
150 DPI (implicit)

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

ROWW Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) 25


Opţiuni implicite de imprimare
Administrare > Opţiuni implicite lucrare > Opţiuni implicite de imprimare
Tabelul 2-7 Meniul Opţiuni implicite de imprimare

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Exemplare per lucrare Introduceţi o valoare. Setaţi numărul implicit de exemplare pentru lucrările de
imprimare.

Dimensiune implicită (Lista dimensiunilor Selectaţi dimensiunea hârtiei.


hârtie acceptate)

Dimensiune implicită Unitate de măsură Milimetri Configuraţi dimensiunea implicită pentru hârtie, care
hârtie personalizată se utilizează atunci când utilizatorul selectează
Inch Personalizat ca dimensiune de hârtie pentru o lucrare
de imprimare.

Dimensiune X Configuraţi sistemul de măsurare a lăţimii pentru


Dimensiune implicită hârtie personalizată.

Dimensiune Y Configuraţi sistemul de măsurare a înălţimii pentru


Dimensiune implicită hârtie personalizată.

Sertar de ieşire <denumire tavă> Selectaţi tava de ieşire implicită pentru lucrările de
imprimare. Dacă sunt instalate tăvi opţionale, opţiunile
pentru tava de ieşire sunt diferite.

Imprimare feţe 1 faţă Selectaţi dacă lucrările de imprimare sunt implicit cu o


faţă sau cu două feţe.
2 feţe

26 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Oră/Programare
Administrare > Oră/Programare

Utilizaţi acest meniu pentru a ajusta ora şi a configura setările pentru modul Hibernare.

NOTĂ: Valorile indicate drept „(prestabilite)” reprezintă valorile prestabilite din fabrică. Anumite
elemente de meniu nu au valori prestabilite.
Tabelul 2-8 Meniul Oră/Programare

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Dată/Oră Format dată AAAA/LLL/ZZ Utilizaţi această caracteristică pentru a seta


(prestabilit) data şi ora şi pentru a seta formatul datei şi
orei pentru faxurile trimise.
LLL/ZZ/AAAA

ZZ/LLL/AAAA

Dată Lună

Zi

An

Format oră 12 ore (AM/PM)


(prestabilit)

24 ore

Oră Oră

Minut

AM

PM

Decalaj hibernare 1 minut Utilizaţi această caracteristică pentru a seta


(prestabilit) intervalul de inactivitate care va preceda
20 minute intrarea echipamentului în modul Hibernare.

30 minute

45 minute

1 oră (60 minute)

90 minute

2 ore

4 ore

Oră activare Luni Oprit (prestabilit) Selectaţi Personalizat pentru a seta o oră de
„trezire” în fiecare zi a săptămânii.
Marţi Personalizat Echipamentul va ieşi din modul Hibernare
conform acestor setări. Utilizarea unui
Miercuri program de hibernare permite economisirea
energiei şi pregătirea echipamentului pentru
Joi utilizare, astfel încât utilizatorii să nu fie
nevoiţi să aştepte încălzirea
Vineri
echipamentului.

ROWW Meniul Oră/Programare 27


Tabelul 2-8 Meniul Oră/Programare (Continuare)

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Sâmbătă

Duminică

Sleep Time (Timp Luni Oprit (prestabilit) Utilizaţi această caracteristică pentru a seta
hibernare) un timp de hibernare pentru fiecare zi din
Marţi Personalizat săptămână în perioade în care este posibil ca
dispozitivul să nu fie utilizat (de exemplu, la o
Miercuri anumită oră, seara). Setarea unui timp de
hibernare trece dispozitivul automat într-un
Joi mod cu consum redus de energie. Selectaţi o
zi şi apoi selectaţi Custom (Personalizat)
Vineri
pentru a seta un program personalizat de
intrare în starea de hibernare.
Sâmbătă

Duminică

Imprimare FAX Creare PIN Dacă vă faceţi griji cu privire la securitatea


faxurilor confidenţiale, utilizaţi această
caracteristică pentru a memora faxurile în loc
să le imprimaţi direct prin crearea unui
program de imprimare. Când selectaţi acest
element de meniu pentru prima dată, vi se
solicită să setaţi un PIN. Tastaţi numărul PIN
de fiecare dată când utilizaţi acest meniu.

28 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Administrare
Administrare > Management

Utilizaţi acest meniu pentru a seta opţiunile generale de administrare a echipamentului.

NOTĂ: Valorile indicate drept „(prestabilite)” reprezintă valorile prestabilite din fabrică. Anumite
articole de meniu nu au valori prestabilite.
Tabelul 2-9 Management meniu

Articol de meniu Articol de submeniu Valori Descriere

Butonul Network Address Afişare Utilizaţi această caracteristică pentru a afişa butonul
(Adresă de reţea) Network Address (Adresă de reţea) în ecranul Home
Hide (Ascundere) (Principal).
(Prestabilit)

Management lucrări Limită de stocare lucrare Selectaţi numărul maxim Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza şi administra
stocate de copiere rapidă de lucrări de stocat. lucrările stocate în echipament.

Expirare păstrare lucrare Off (Dezactivat)


de copiere rapidă (Prestabilit)

1 Hour (1 oră)

4 Hours (4 ore)

1 Day (1 zi)

1 Week (1 săptămână)

Mod hibernare Dezactivare Utilizaţi această caracteristică pentru a personaliza


setările modului Hibernare.
Utilizare decalaj
hibernare (prestabilit) Selectaţi Utilizare decalaj hibernare pentru a determina
echipamentul să intre în modul Hibernare după
scurgerea tipului setat în meniul Oră/Programare.

ROWW Meniul Administrare 29


Tabelul 2-9 Management meniu (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Valori Descriere

Gestionare consumabile Înlocuire consumabile Stop la scăzut Acest meniu configurează comportamentul
echipamentului când un cartuş de imprimare, un set
Stop la terminare (implicit) cuptor sau un set de transfer este descărcat. Selectaţi
Stop la scăzut pentru a opri imprimarea când un
Prevalare la ieşire 1 consumabil este descărcat. Selectaţi Stop la
terminare pentru a permite echipamentului să continue
Prevalare la ieşire 2 imprimarea până când un cartuş de imprimare color
este descărcat complet.

Selectaţi Prevalare la ieşire 1 pentru a permite


echipamentului să continue imprimarea când există
cartuşe goale sau când alte consumabile sunt uzate.
Echipamentul se opreşte din imprimare când unităţile
de colectare a tonerului sunt pline. Utilizarea acestei
opţiuni poate reduce calitatea imprimării.

Selectaţi Prevalare la ieşire 2 pentru a permite


produsului să continue să imprime când cartuşele sunt
goale; când alte consumabile sunt uzate; şi când
unităţile de colectare a tonerului rezidual sunt pline.
Utilizarea acestei opţiuni poate avaria echipamentul.

Consumabil aproape Selectaţi o valoare din Utilizaţi acest meniu pentru a efectua activităţi
consumat/Prag de interval. Setarea administrative de gestionare a consumabilelor, precum
comandă prestabilită este 5%. modificarea pragurilor la care trebuie comandate
consumabilele.

Consumabil color epuizat Stop (prestabilit) Acest meniu setează comportamentul echipamentului
când se goleşte un consumabil color. Când este
Continuare automată alb- selectată opţiunea Continuare automată alb-negru,
negru echipamentul va continua imprimarea utilizând numai
toner negru.

Restricţionarea utilizării Acces la imprimarea color Activare culori (implicit) Acest element de meniu permite administratorului să
culorilor dezactiveze sau să restricţioneze imprimarea color.
Color dacă este permis Pentru a utiliza setarea Color dacă este permis setaţi
permisiuni pentru utilizator şi/sau permisiuni pentru
Dezactivare Color aplicaţie pe serverul Web încorporat, în software-ul HP
Easy Printer Care sau Web Jetadmin.

Acces la copierea color Activare culori (implicit) Acest element îi permite administratorului să
dezactiveze sau să restricţioneze copierea color.
Dezactivare Color

Combinaţie color/alb- Automatic (Automat) Acest element controlează modul în care motorul
negru (Prestabilit) comută între modul color şi modul monocrom pentru
performanţe maxime şi o durată de viaţă prelungită a
În general pagini color cartuşelor de imprimare.

În general pagini alb- Selectaţi Automatic (Automat) pentru a reseta produsul


negru la setările prestabilite din fabrică.

Alegeţi În general pagini color dacă aproape toate


lucrările de imprimare sunt color cu acoperire mare a
paginilor.

Alegeţi În general pagini alb-negru dacă imprimaţi mai


mult lucrări monocrome sau o combinaţie de lucrări
color şi monocrome.

30 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Configurare iniţială
Administrare > Configurare iniţială

NOTĂ: Valorile indicate drept „(prestabilite)” reprezintă valorile prestabilite din fabrică. Anumite
elemente de meniu nu au valori prestabilite.

Networking and I/O (Reţea şi intrări/ieşiri)


Administrare > Configurare iniţială > Reţea şi intrări/ieşiri
Tabelul 2-10 Reţea şi intrări/ieşiri

Articol de meniu Articol de submeniu Valori Descriere

Expirare I/O Selectaţi o valoare din Timpul de expirare I/O reprezintă timpul scurs până la
interval. Setarea eşuarea unei lucrări de imprimare. Dacă fluxul de date
prestabilită din fabrică recepţionat de echipament pentru o lucrare de
este 15 secunde. imprimare se întrerupe, această setare indică perioada
de timp care se va scurge până la anunţarea lucrării
respective ca fiind eşuată.

Jetdirect încorporat Consultaţi Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect, la pagina 31 pentru o listă a opţiunilor.

Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

TCP/IP Activare Oprit: Dezactivează protocolul TCP/IP

Pornit (prestabilit): Activează protocolul TCP/IP.

Nume gazdă Un şir alfanumeric de până la 32 de caractere, utilizat


pentru identificarea echipamentului. Numele este listat
în pagina de configurare HP Jetdirect. Numele
prestabilit al gazdei este NPIxxxxxx, unde xxxxxx sunt
ultimele şase cifre ale adresei plăcii de reţea (MAC).

Setări IPV4 Metodă de configurare Specifică metoda prin care parametrii TCP/IPv4 vor fi
configuraţi pe un server de imprimare HP Jetdirect.

Iniţializare: Utilizaţi protocolul BootP (Bootstrap


Protocol) pentru configurarea automată de pe un
server BootP.

DHCP: Utilizaţi protocolul DHCP (Dynamic Host


Configuration Protocol) pentru configurarea automată
de pe un server DHCPv4. Dacă există şi este selectat
un împrumut DHCP, vor fi disponibile meniurile
Eliberare DHCP şi Reînnoire DHCP pentru setarea
opţiunilor pentru împrumutul DHCP.

IP automat: Utilizează sistemul local de adresare


automată IPv4 pentru legături. Va fi asignată automat
o adresă de forma 169.254.x.x.

Manual: Utilizaţi meniul Setări manuale pentru a


configura parametrii TCP/IPv4.

IP implicit Specificaţi adresa IP care va fi utilizată în mod


prestabilit atunci când serverul de imprimare nu poate
obţine o adresă IP din reţea în timpul unei reconfigurări
TCP/IP forţate (de exemplu, atunci când se efectuează

ROWW Meniul Configurare iniţială 31


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

o configurare manuală pentru a utiliza BootP sau


DHCP).

IP automat: Se setează o adresă IP locală din clasa


169.254.x.x.

Moştenire: Se setează adresa 192.0.0.192 similar cu


echipamentele HP Jetdirect mai vechi.

Eliberare DHCP Acest meniu apare dacă Metodă de configurare are


valoarea DHCP şi există un împrumut DHCP pentru
serverul de imprimare.

Nu (prestabilit): Împrumutul DHCP curent este salvat.

Da: Împrumutul DHCP curent şi adresa IP împrumutată


sunt eliberate.

Reînnoire DHCP Acest meniu apare dacă Metodă de configurare are


valoarea DHCP şi există un împrumut DHCP pentru
serverul de imprimare.

Nu (prestabilit): Serverul de imprimare nu solicită


reînnoirea împrumutului DHCP.

Da: Serverul de imprimare solicită reînnoirea


împrumutului DHCP curent.

DNS principal Introduceţi adresa IP (n.n.n.n) a serverului DNS


principal.

DNS secundar Introduceţi adresa IP (n.n.n.n) a serverului DNS


secundar.

Setări IPV6 Activare Utilizaţi acest element pentru a activa sau dezactiva
funcţionarea IPv6 pe serverul de imprimare.

Oprit: IPv6 este dezactivat.

Pornit (prestabilit). IPv6 este activat.

Adresă Setări manuale: Utilizaţi acest element pentru a


configura manual adresele IPv6 de pe serverul de
imprimare.

Activare: Selectaţi acest element şi alegeţi Pornit


pentru a activa configurarea manuală sau Oprit pentru
a dezactiva configurarea manuală.

Adresă: Utilizaţi acest element pentru a introduce o


adresă de nod IPv6, compusă din 32 de cifre
hexazecimale, care utilizează sintaxa hexazecimală cu
puncte.

Politică DHCPV6 Router specificat: Metoda de configurare automată de


utilizat de către serverul de imprimare este determinată
de către un router. Routerul specifică dacă serverul de
imprimare îşi obţine adresa, informaţiile de configurare
sau ambele de pe un server DHCPv6.

Router indisponibil: Dacă nu este disponibil un router,


serverul de imprimare va încerca să îşi obţină
configuraţia de pe un server DHCPv6.

32 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

Întotdeauna: Indiferent dacă este sau nu disponibil un


router, serverul de imprimare va încerca întotdeauna
să îşi obţină informaţiile de configurare de pe un server
DHCPv6.

DNS principal Utilizaţi acest element pentru a specifica o adresă IPv6


pentru serverul DNS principal pe care trebuie să îl
utilizeze serverul de imprimare.

DNS secundar Utilizaţi acest element pentru a specifica o adresă IPv6


pentru serverul DNS secundar pe care trebuie să îl
utilizeze serverul de imprimare.

Server proxy Specifică serverul proxy care va fi utilizat de către


aplicaţiile încorporate în echipament. Serverele proxy
sunt în general utilizate de către clienţii din reţea pentru
acces Internet. Acestea păstrează în cache paginile
web şi oferă un anumit grad de securitate acestor
clienţi.

Pentru a specifica un server proxy, introduceţi adresa


IPv4 sau numele de domeniu complet. Numele poate
avea până la 255 de octeţi.

În anumite reţele, poate fi necesar să contactaţi


furnizorul de servicii Internet (ISP) pentru adresa
serverului proxy.

Port proxy Introduceţi numărul portului utilizat de serverul proxy


pentru asistenţă pentru clienţi. Numărul portului
identifică portul rezervat pentru activitate proxy in reţea
şi poate avea o valoare cuprinsă între 0 şi 65535.

IPX/SPX Activare Oprit: Dezactivaţi protocolul IPX/SPX.

Pornit (implicit): Activaţi protocolul IPX/SPX.

Tip cadru Selectează setarea cadrului reţelei dvs.

Automat: Setează automat şi limitează tipul cadrului la


primul detectat.

EN_8023, EN_II, EN_8022 şi EN_SNAP: Selecţii


pentru tipul cadrului pentru reţelele Ethernet.

AppleTalk Activare Oprit: Dezactivaţi protocolul AppleTalk.

Pornit (implicit): Activaţi protocolul AppleTalk.

DLC/LLC Activare Oprit: Dezactivaţi protocolul DLC/LLC.

Pornit (implicit): Activaţi protocolul DLC/LLC.

ROWW Meniul Configurare iniţială 33


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

Securitate Imprimare pagină de Da (implicit): Imprimă o pagină care conţine setările


securitate curente de securitate de pe serverul de imprimare
HP Jetdirect.

Nu: Nu se imprimă o pagină cu setări de securitate.

Securizare Web Specificaţi dacă serverul Web integrat acceptă


comunicaţii numai prin HTTPS (Secure HTTP) sau şi
prin HTTP şi prin HTTPS.

HTTPS Required (Obligatoriu) (Prestabilit): În cazul


comunicaţiilor securizate, nu este acceptat decât
accesul HTTPS. Serverul de imprimare va apărea ca
site securizat.

HTTP/HTTPS optional (HTTP/HTTPS opţional): Este


permis accesul HTTP sau HTTPS.

IPSEC Specificaţi starea paravanului de protecţie de pe


serverul de imprimare.

Păstrare: Starea paravanului de protecţie rămâne


aceeaşi ca în cazul configuraţiei curente.

Dezactivare: Funcţionarea paravanului de protecţie de


pe serverul de imprimare este dezactivată.

Resetare securitate Specificaţi dacă setările de securitate ale serverului de


imprimare vor fi salvate sau resetate la valorile
prestabilite din fabrică.

Nu: Setările de securitate curente sunt menţinute.

Da: Setările de securitate sunt resetate la valorile din


fabrică.

Diagnosticare Teste încorporate Utilizaţi testele pentru diagnosticarea echipamentului


hardware al reţelei sau problemelor de conectare TCP/
IP.

Testele incorporate vă ajută să identificaţi dacă o


eroare de reţea este cauzată de echipament sau de
factori externi. Utilizaţi un test încorporat pentru a
verifica traseele hardware şi de comunicare ale
serverului de imprimare. După selectarea şi activarea
unui test şi după setarea timpului de execuţie, trebuie
să selectaţi Executare pentru a iniţia testul.

În funcţie de durata execuţiei, testul selectat va rula


continuu, până la oprirea echipamentului sau până la
survenirea unei erori şi imprimarea unei pagini de
diagnostic.

Test HW LAN ATENŢIE: Rularea acestui test încorporat va


determina ştergerea configuraţiei TCP/IP.

Acest test va determina efectuarea unui test loopback


intern. Testul loopback intern va trimite şi va recepţiona
pachete de date numai către/de la hardwareul intern
de reţea. Nu există transmisii externe în reţeaua dvs.

Selectaţi Da pentru a alege acest test sau Nu pentru a


nu-l alege.

34 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

Test HTTP Acest test verifică funcţionarea HTTP preluând pagini


predefinite de pe echipament şi testând serverul Web
încorporat.

Selectaţi Da pentru a alege acest test sau Nu pentru a


nu-l alege.

Test SNMP Acest test verifică funcţionarea comunicaţiilor SNMP,


accesând obiecte SNMP predefinite de pe
echipament.

Selectaţi Da pentru a alege acest test sau Nu pentru a


nu-l alege.

Test cale date Acest test vă ajută să identificaţi problemele de pe


traseul datelor şi problemele de corupere a datelor de
pe un echipament HP cu emulare Postscript Level 3.
Se va trimite un fişier PS predefinit către echipament.
Testul nu presupune utilizarea hârtiei; nu se va imprima
nimic.

Selectaţi Da pentru a alege acest test sau Nu pentru a


nu-l alege.

Selectare toate testele Utilizaţi acest element pentru a selecta toate testele
încorporate disponibile.

Selectaţi Da pentru a alege toate testele. Selectaţi Nu


pentru a alege teste individuale.

Oră executare [H] Utilizaţi acest element pentru a specifica durata de


rulare (în ore) a unui test încorporat. Puteţi selecta o
valoare între 1 şi 60 de ore. Dacă selectaţi zero (0),
testul va rula pe termen nedefinit, până va surveni o
eroare sau echipamentul va fi oprit.

Datele adunate în urma testelor HTTP, SNMP şi Data


Path vor fi imprimate după finalizarea testelor.

Executare Nu: Nu se iniţiază testele selectate.

Da: Se iniţiază testele selectate.

ROWW Meniul Configurare iniţială 35


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

Test ping Acest test este utilizat pentru verificarea comunicaţiilor


de reţea. Acest test trimite pachete private către o
gazdă de la distanţă, apoi aşteaptă răspunsul
corespunzător. Pentru a rula un test ping, setaţi
următoarele elemente:

Tip destinaţie Specificaţi dacă echipamentul destinaţie este un nod


IPv4 sau IPv6.

Dest IPV4 (IPV4 Introduceţi adresa IPv4.


destinaţie)

Dest IPv6 (IPV6 Introduceţi adresa IPv6.


destinaţie)

Dimensiune pachet Specificaţi dimensiunile fiecărui pachet de trimis către


gazda de la distanţă, în bytes. Valoarea minimă este
64 (prestabilită), iar valoarea maximă este 2048.

Expirare Specificaţi durata de aşteptare (în secunde) a


răspunsului gazdei de la distanţă. Valoarea prestabilită
este 1, iar valoarea maximă este 100.

Număr Specificaţi numărul de pachete de date pentru testul


ping. Selectaţi o valoare de la 1 la 100. Pentru a
configura testul pentru rulare continuă, selectaţi 0.

Imprimare rezultate Dacă testul ping nu a fost setat pentru operare


continuă, puteţi opta pentru imprimarea rezultatelor.
Selectaţi Da pentru a imprima rezultatele. Dacă
selectaţi Nu (prestabilit), rezultatele nu vor fi imprimate.

Executare Specificaţi dacă doriţi să iniţiaţi testul ping. Selectaţi


Da pentru a iniţia testul sau Nu pentru a nu rula testul.

36 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

Rezultate ping Utilizaţi acest element pentru a vizualiza starea şi


rezultatele testului ping, utilizând afişajul panoului de
control. Puteţi selecta următoarele elemente:

Pachete trimise Indică numărul de pachete (0 - 65535) trimise către


gazda de la distanţă de la iniţierea sau finalizarea celui
mai recent test.

Pachete recepţionate Indică numărul de pachete (0 - 65535) primite de la


gazda de la distanţă de la iniţierea sau finalizarea celui
mai recent test.

Pierdere procentuală Indică procentajul de pachete de date pentru testul


ping, care au fost trimise fără răspuns de către gazda
de la distanţă, de la iniţierea sau finalizarea celui mai
recent test.

RTT minim Indică timpul minim dus-întors (RTT) detectat, între 0


şi 4096 ms, pentru transmiterea şi primirea răspunsului
pentru pachetul de date.

RTT maxim Indică timpul maxim dus-întors (RTT) detectat, între 0


şi 4096 ms, pentru transmiterea şi primirea răspunsului
pentru pachetul de date.

RTT mediu Indică timpul mediu dus-întors (RTT) detectat, între 0


şi 4096 ms, pentru transmiterea şi primirea răspunsului
pentru pachetul de date.

Ping în curs Indică dacă există un test ping în curs de desfăşurare


Da indică un test în curs de desfăşurare şi Nu indică
un test finalizat sau nerulat.

Reîmprospătare La vizualizarea rezultatelor testului ping, acest element


actualizează datele testului ping cu rezultatele curente.
Selectaţi Da pentru a actualiza datele sau Nu pentru a
menţine datele existente. Totuşi, reîmprospătarea
automată are loc de fiecare dată când expiră un
element de meniu sau când reveniţi manual la meniul
principal.

Viteză legătură Viteza legăturii şi modul de comunicare ale serverului


de imprimare trebuie să coincidă cu cele ale reţelei.
Setările disponibile depind de echipament şi de
serverul de imprimare instalat. Selectaţi una dintre
următoarele setări de configurare pentru legătură:

ATENŢIE: Dacă schimbaţi setările legăturii,


comunicaţiile în reţea cu serverul de imprimare şi
echipamentul de reţea se vor întrerupe.

Automat (prestabilit): Serverul de imprimare utilizează


negocierea automată pentru a se configura la cea mai
mare viteză a legăturii şi cel mai bun mod de
comunicare. Dacă negocierea automată eşuează, se
va seta 100TX HALF sau 10TX HALF, în funcţie de
viteza detectată a portului de pe hub/switch. (Selecţia
1000T semi-duplex nu este acceptată.)

10T jumătate: 10 Mbps, operare semi-duplex.

10T plin: 10 Mbps, operare full-duplex.

100TX jumătate: 100 Mbps, operare semi-duplex.

ROWW Meniul Configurare iniţială 37


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

100TX plin: 100 Mbps, operare full-duplex.

100TX automat: Limitează negocierea automată la


viteza maximă de 100 Mbps.

1000TX Full: 1000 Mbps, operare full-duplex.

Protocoale de imprimare Utilizaţi acest element pentru a imprima o pagină care


să listeze configuraţia pentru următoarele protocoale:
IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.

38 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Fax Setup (Configurare fax)
Administrare > Configurare iniţială > Configurare fax
Tabelul 2-12 Meniul Configurare fax

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Setări obligatorii Ţara/Regiunea (Ţări/regiuni listate) Configuraţi setările necesare din punct de
vedere legal pentru trimiterea faxurilor.
Dată/Oră Format dată

Dată

Format oră

Oră

Informaţii antet fax Număr de telefon

Nume firmă

Trimitere fax la PC Dezactivat Utilizaţi această caracteristică pentru a activa


sau dezactiva Trimitere fax la PC. Trimitere
Activat (prestabilit) fax la PC permite utilizatorilor să trimită faxuri
cu ajutorul echipamentului direct de pe
calculatoare, dacă au un driver Send Fax
instalat pe calculator.

ROWW Meniul Configurare iniţială 39


Tabelul 2-12 Meniul Configurare fax (Continuare)

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Setări transmitere fax Volum apel de fax Oprit Utilizaţi această caracteristică pentru a seta
volumul tonurilor pe care le veţi auzi în timp
Inferior (implicit) ce echipamentul formează numărul de fax.

Superior

Mod de corectare a Activat (prestabilit) Atunci când este activat Mod de corectare a
erorilor erorilor şi survin erori la transmiterea faxului,
Dezactivat echipamentul trimite sau recepţionează din
nou porţiunea cu erori.

Compresie JBIG Activat (implicit) Comprimarea JBIG reduce timpul de


transmitere a faxurilor, ceea ce poate
Dezactivat determina costuri mai mici pe factura
telefonică. Totuşi, utilizarea comprimării
JBIG poate cauza probleme la comunicarea
cu echipamente fax mai vechi. Dacă apar
asemenea probleme, dezactivaţi
comprimarea JBIG.

Rată maximă în Selectaţi o valoare Utilizaţi această caracteristică pentru a seta


bauzi din listă. Valoarea rata maximă în bauzi pentru primirea
implicită este 33.6K. faxurilor. Această caracteristică poate fi
utilizată ca instrument de diagnosticare
pentru depanarea problemelor faxului.

Temporizator decalaj Implicit (implicit) Această setare trebuie lăsată la valoarea


T-30 TCF implicită şi trebuie modificată numai când vi
Personalizat se indică de către un agent de asistenţă
tehnică de la HP. Procedurile de reglare
asociate cu această setare nu fac obiectul
acestui ghid.

Extensie TCF Implicit (implicit) Această setare trebuie lăsată la valoarea


implicită şi trebuie modificată numai când vi
Personalizat se indică de către un agent de asistenţă
tehnică de la HP. Procedurile de reglare
asociate cu această setare nu fac obiectul
acestui ghid.

Mod de apelare Tone (prestabilit) Specificaţi dacă echipamentul utilizează


formarea Tone sau Pulse.
Puls

Reapelare la ocupat Intervalul cuprinde Introduceţi numărul de încercări de reapelare


valori între 0 şi 9. în cazul în care numărul solicitat este ocupat.
Setarea prestabilită
din fabrică este 3.

Reapelare dacă nu Niciodată (prestabilit) Utilizaţi această caracteristică pentru a


răspunde specifica numărul de încercări de reapelare
O singură dată în cazul în care numărul solicitat nu
răspunde.
De două ori
NOTĂ: Opţiunea De două ori este
disponibilă în alte zone decât Statele Unite şi
Canada.

40 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-12 Meniul Configurare fax (Continuare)

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Interval de reapelare Intervalul cuprinde Utilizaţi această caracteristică pentru a


valori între 1 şi 5 specifica numărul de minute dintre încercările
minute. Setarea de reapelare, dacă numărul solicitat este
prestabilită din ocupat sau nu răspunde.
fabrică este 5 minute.

Detectare ton de apel Activat Utilizaţi această caracteristică pentru a


specifica dacă echipamentul trebuie să
Dezactivat detecteze tonul înainte de a trimite un fax.
(prestabilit)

Prefix apelare Oprit (prestabilit) Utilizaţi această caracteristică pentru a


specifica un prefix care trebuie format atunci
Personalizat când se trimit faxuri de la echipament.

Coduri de facturare Oprit (prestabilit) Atunci când sunt activate codurile de


facturare, va apărea un prompt care va
Personalizat solicita utilizatorului să introducă un cod de
facturare pentru faxul trimis.

Intervalul cuprinde valori între 1 şi 16 cifre.


Setarea implicită este 1 cifră.

Setări recepţionare Număr sonerii până Intervalul variază în Utilizaţi această caracteristică pentru a
fax la răspuns funcţie de locaţie. specifica numărul de tonuri de apel care
Valoarea prestabilită trebuie să se producă înainte ca fax-
din fabrică este de 2 modemul să răspundă.
tonuri de apel.

Interval între sonerii Implicit (prestabilit) Această setare se utilizează pentru a regla
anumite semnale de sonerii PBX. Modificaţi
Personalizat această setare numai când vi se indică de
către un agent de asistenţă tehnică de la HP.

Frecvenţă sonerie Implicit (implicit) Această setare trebuie lăsată la valoarea


implicită şi trebuie modificată numai când vi
Personalizat se indică de către un agent de asistenţă
tehnică de la HP. Procedurile de reglare
asociate cu această setare nu fac obiectul
acestui ghid.

Volum sonerie Oprit Setaţi volumul pentru tonul soneriei faxului.

Inferior (implicit)

Superior

Numere de fax Adăugare numere Introduceţi numărul Utilizaţi această caracteristică pentru a
blocate blocate de fax de adăugat. adăuga sau şterge numere din lista de faxuri
blocate. Lista de faxuri blocate poate conţine
Eliminare numere Selectaţi un număr până la 30 de numere. Atunci când
blocate de fax de şters. echipamentul primeşte un apel de la unul
dintre numerele de fax blocate, faxul
Ştergere globală Nu (prestabilit) respectiv este şters. Faxurile blocate sunt
numere blocate înregistrate în jurnalul de activitate împreună
Da cu celelalte informaţii de operare.

ROWW Meniul Configurare iniţială 41


E-mail Setup (Configurare e-mail)
Administrare > Configurare iniţială > Configurare e-mail

Utilizaţi acest meniu pentru a activa funcţionalitatea e-mail şi a configura setările de bază pentru e-mail.

NOTĂ: Pentru a configura setările avansate pentru e-mail, utilizaţi serverul Web integrat. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 197.
Tabelul 2-13 Meniul Configurare e-mail

Articol de meniu Valori Descriere

Validare adresă Pornit (prestabilit) Această opţiune permite echipamentului să verifice sintaxa adresei
de e-mail atunci când introduceţi o adresă de e-mail. Adresele de e-
Oprit mail valide trebuie să conţină caracterele „@” şi „.”.

Căutare gateway-uri de trimitere Determină căutarea unor porţi SMTP în reţea, care să poată fi folosite
pentru trimiterea de e-mailuri.

Gateway SMTP Introduceţi o valoare. Specifică adresa IP a porţii SMTP utilizate pentru a trimite e-mailuri
de pe echipament.

Testare gateway de trimitere Testează poarta SMTP configurată pentru a vedea dacă este
funcţională.

Meniul Configurare trimitere


Administrare > Configurare iniţială > Configurare trimitere
Tabelul 2-14 Meniul Configurare trimitere

Articol de meniu Valori Descriere

Confirmare număr de fax Dezactivare (implicit) Când este activată confirmarea numărului de fax, vi se solicită să
introduceţi de două ori numărul de fax pentru a verifica dacă a fost
Activare introdus corect.

42 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


meniul Device Behavior (Comportament echipament)
Administrare > Comportament echipament
Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Limbă Selectaţi limba din Selectaţi o altă limbă pentru mesajele de la


listă. panoul de control. Când selectaţi o limbă
nouă, este posibil să se modifice şi
configuraţia tastaturii.

Sunet apăsare tastă Pornit (implicit) Utilizaţi această caracteristică pentru a


specifica dacă auziţi un sunet când atingeţi
Oprit ecranul sau când apăsaţi butoane de pe
panoul de control.

Expirare din cauza Tastaţi o valoare Specificaţi intervalul de timp între orice
inactivităţii cuprinsă între 10 şi acţiune la panoul de control şi resetarea
300 de secunde. echipamentului la setările implicite.
Valoarea implicită
din fabrică este de 60
de secunde.

Comportament la Mesaje de Pornit Setaţi intervalul de timp la care apare un


avertismente/erori avertisment avertisment care poate fi şters pe panoul de
eliminabile Lucrare (implicit) control.

Evenimente care pot Continuare Configuraţi comportamentul echipamentului


fi continuate automată (10 când acesta se confruntă cu anumite erori.
secunde) (implicit)

Atingeţi OK pentru a
continua

Recuperare după un Automat (implicit) Configuraţi modul în care echipamentul


blocaj tratează paginile pierdute în timpul unui
Oprit blocaj.

Pornit

ROWW meniul Device Behavior (Comportament echipament) 43


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Comportament tavă Utilizare tavă Exclusiv (implicit) Controlaţi modul în care echipamentul
solicitată tratează lucrările pentru care este specificată
Prima o anumită tavă de alimentare.

Solicitare alimentare Întotdeauna (implicit) Specificaţi modul în care apare un mesaj


manuală când tipul sau dimensiunea unei lucrări nu
Dacă nu este corespunde tăvii specificate, iar
încărcată echipamentul se alimentează din tava
multifuncţională.

Renunţare la Activat (implicit) Selectaţi modelul de manevrare a hârtiei,


suportul de PostScript (PS) sau HP.
imprimare PS Dezactivat

Utilizare altă tavă Activat (implicit) Activaţi sau dezactivaţi mesajul de pe panoul
de control pentru selectarea altei tăvi când
Dezactivat tava specificată este goală.

Solicitare Afişare (implicit) Controlaţi dacă mesajul de configurare a


dimensiune/tip (implicit) tăvilor apare atunci când o tavă este
deschisă sau închisă.
Nu se afişează

Duplex pagini goale Automat (implicit) Controlaţi modul în care echipamentul


tratează lucrările faţă-verso (duplex).
Da

Rotire imagine Left to Right (De la Rotirea imaginii le permite utilizatorilor să


dreapta la stânga) alimenteze tăvile de alimentare cu hârtie cu
aceeaşi orientare, indiferent dacă este
Right to Left (De la instalat sau nu un dispozitiv de finalizare.
stânga la dreapta)
NOTĂ: Setarea pentru rotirea imaginii din
Alternare acest meniu va fi aplicată de fiecare dată
când o operaţie nu necesită capsarea sau nu
poate fi aplicată din cauza unui suport
neacceptat sau când capsatorul nu este
disponibil.

Selectaţi Left to Right (De la stânga la


dreapta) pentru a roti imaginile ca şi când ar
urma să fie legate în partea stângă. Această
setare este recomandată pentru operaţii în
care standardele lingvistice impun citirea de
la stânga la dreapta. Aceasta este setarea
prestabilită din fabrică.

Selectaţi Right to Left (De la dreapta la


stânga) pentru a roti imaginile ca şi când ar
urma să fie legate în partea dreaptă. Această
setare este recomandată pentru operaţii în
care standardele lingvistice impun citirea de
la dreapta la stânga.

Selectaţi Alternare pentru a utiliza altă


orientare la alimentare care ar putea
funcţiona mai bine în cazul formularelor
preimprimate utilizate pentru produse
moştenite.

Multifunc Finisher Operation Mode Mailbox (Cutie Acest meniu apare când este ataşat
(Accesoriu de finisare (Mod de funcţionare) poştală) accesoriul HP capsator/stivuitor cu 3
multifuncţional)

44 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

sau Stacker (Stivuitor) compartimente sau accesoriul HP pentru


creare/finisare broşură.
MBM-3 Bin Stapler Function Separator
(Capsator cu 3 (Separator Vă permite să setaţi modul de operare
compartimente MBM) funcţional) prestabilit. Mailbox (Cutie poştală)
repartizează un utilizator sau un grup de
utilizatori fiecărei tăvi de ieşire. Stacker
(Stivuitor) consideră toate tăvile de ieşire ca
o singură tavă mare. Când o tavă se umple,
operaţiile sunt dirijate automat către tava
următoare. Opţiunea Function Separator
(Separator funcţional) specifică o tavă
prestabilită pentru tipuri specifice de operaţii
cum ar fi faxurile sau copierea (numai
capsator/stivuitor).

Capse Niciuna Setează selectarea prestabilită capsatorului


pentru documentele trimise către dispozitiv,
One Left Angled (De când nu este specificată nicio valoare pentru
la stânga la dreapta) capsator.

One Right Angled


(De la dreapta la
stânga)

Two Left (Două în


stânga)

Two Right (Două în


dreapta)

Two Top (Două sus)

Fără capse Stop Setează comportamentul prestabilit când o


operaţie specifică capsatorul. iar acesta nu
Continuare mai are capse. Stop opreşte imprimarea
când capsatorul nu mai are capse.
Continue (Continuare) permite continuarea
unei operaţii de imprimare, chiar dacă
dispozitivul nu mai are capse.

Offset (Decalaj) Oprit Activează sau dezactivează caracteristica de


decalaj pentru operaţie. Când decalarea este
Pornit dezactivată, fiecare copie a unei operaţii de
imprimare este întoarsă pe o parte în tava de
ieşire, pentru a ţine fiecare copie separată de
celelalte.

A4/Letter Staple Normal Controlează viteza motorului de imprimare


(Capsator A4/Letter) pentru a preveni blocarea hârtiei, utilizând
Alternate 1 buffer-ul capsatorului.
(Alternativ 1)
NOTĂ: Buffer-ul capsatorului poate fi
Alternate 2 utilizat sau nu în funcţie de tipul de suport
(Alternativ 2) selectat sau în funcţie de tipul de suport
sesizat, dacă este activat modul de sesizare
automată.

Dacă este activată setarea Normal, viteza


motorului va fi normală, prin utilizarea bufer-
ului capsatorului de fiecare dată când acest
lucru este posibil.

ROWW meniul Device Behavior (Comportament echipament) 45


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Dacă este activată setarea Alternate 1


(Alternativ 1), iar motorul este în modul
Sesizare automată, motorul încetineşte
pentru a preveni blocajele. Dacă produsul NU
este în modul Sesizare automată, motorul
funcţionează la viteză normală, utilizând
buffer-ul capsatorului.

Dacă este activată setarea Alternate 2


(Alternativ 2), motorul încetineşte
întotdeauna pentru a preveni blocajele, fără
a utiliza buffer-ul capsatorului.

Fold LTR-R & A4 - R –4,0 mm Ajustează linia de îndoire pentru hârtie de


(Îndoire LTR-R & A4 dimensiuni Letter şi A4 (doar broşuri).
- R) –3,5 mm

–3,0 mm

–2,5 mm

–2,0 mm

–1,5 mm

–1,0 mm

–0,5 mm

0,0 mm

0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,5 mm

4,0 mm

Fold legal & JISB4 –4,0 mm Ajustează linia de îndoire pentru hârtie de
(Îndoire legal & dimensiuni Letter şi JIS (doar broşuri).
JISB4) –3,5 mm

–3,0 mm

–2,5 mm

–2,0 mm

–1,5 mm

–1,0 mm

–0,5 mm

0,0 mm

46 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,5 mm

4,0 mm

Fold 11X17 & A3 –4,0 mm Ajustează linia de îndoire pentru hârtie de


(Îndoire 11X17 & A3) dimensiuni Letter, 11x17 şi A3 (doar broşuri).
–3,5 mm

–3,0 mm

–2,5 mm

–2,0 mm

–1,5 mm

–1,0 mm

–0,5 mm

0,0 mm

0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,5 mm

4,0 mm

ROWW meniul Device Behavior (Comportament echipament) 47


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Comportament
general la copiere
Scanare înainte Activat (prestabilit) Activaţi scanarea fără aşteptare. Cu opţiunea
Scanare înainte activată, paginile din
Dezactivat documentul original se scanează pe disc şi
se păstrează până când echipamentul
devine disponibil.

Întrerupere automată Activat Când această caracteristică este activată,


imprimare lucrările de copiere pot întrerupe lucrările de
Dezactivat (implicit) imprimare setate pentru a se imprima în mai
multe exemplare.

Lucrarea de copiere este introdusă în coada


de imprimare la sfârşitul unui exemplar al
lucrării de imprimare. După finalizarea lucrării
de copiere, echipamentul continuă să
imprime exemplarele rămase din lucrarea de
imprimare.

Copiere întreruptă Activat Când este activată această caracteristică, o


operaţie de copiere care rulează în prezent
Dezactivat poate fi întreruptă la iniţializarea unei operaţii
(prestabilit) de copiere noi. Vi se solicită să confirmaţi că
doriţi să întrerupeţi operaţia curentă.

Mod alternativ cu Oprit (prestabilit) Această opţiune permite încărcarea hârtiei


antet cu antet sau a celei preimprimate similar
Pornit tuturor operaţiilor de copiere, fie că se
realizează copierea pe o faţă sau pe ambele
feţe.

48 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Comportament Prevalare A4/Letter Nu Când această caracteristică este activată,


general la imprimare lucrarea se imprimă pe hârtie de dimensiune
Da (implicit) Letter când este lansată o lucrare pentru
format A4, iar în echipament nu este hârtie
A4 (sau se imprimă pe hârtie A4 când este
lansată o lucrare pentru format Letter, dar nu
s-a încărcat hârtie Letter). Această opţiune
va înlocui şi hârtia A3 cu hârtie Ledger şi
hârtia Ledger cu hârtie A3.

Alimentare manuală Activat Când este activată această caracteristică,


utilizatorul poate să selecteze de la panoul de
Dezactivat (implicit) control alimentarea manuală drept sursă
pentru o lucrare.

Font Courier Obişnuit (implicit) Selectaţi versiunea de font Courier pe care


doriţi să o utilizaţi.
Închis

Lăţime A4 Activat Modificaţi zona imprimabilă pe hârtie A4.


Dacă activaţi această opţiune, se pot imprima
Dezactivat (implicit) 80 de caractere de dimensiune 10 pe o
singură linie a unei coli format A4.

Erori imprimare PS Activat Selectaţi dacă doriţi imprimarea unei pagini


de eroare PostScript (PS) când echipamentul
Dezactivat (implicit) întâlneşte o eroare PS.

Erori imprimare PDF Activat Selectaţi dacă doriţi imprimarea unei pagini
de eroare PDF când echipamentul întâlneşte
Dezactivat (implicit) o eroare PDF.

Personalitate Automat (implicit) Selectaţi limbajul de imprimantă care va fi


utilizat de echipament.
PCL
În mod normal, nu ar trebui să schimbaţi
PDF limbajul. Dacă schimbaţi setarea la un alt
limbaj, echipamentul nu trece automat de la
PS un limbaj la altul decât dacă primeşte
comenzi software specifice.

ROWW meniul Device Behavior (Comportament echipament) 49


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

PCL Lungime formular Tastaţi o valoare PCL este un set de comenzi pentru
cuprinsă între 5 şi imprimantă dezvoltat de Hewlett-Packard
128 de linii. Valoarea pentru a oferi acces la caracteristicile
implicită din fabrică imprimantei.
este de 60 de linii.

Orientare Portret (implicit) Selectaţi orientarea utilizată cel mai frecvent


pentru lucrările de imprimare. Selectaţi
Vedere Portret dacă latura scurtă este în partea
superioară sau Vedere dacă latura lungă
este în partea superioară.

Sursă font Selectaţi sursa din Selectaţi sursa de fonturi pentru fontul implicit
listă. al software-ului de utilizator.

Număr font Introduceţi numărul Specificaţi numărul pentru fontul implicit de


fontului. Intervalul soft al utilizatorului, care utilizează sursa
este cuprins între 0 şi specificată în elementul de meniu Sursă
999. Valoarea font. Dispozitivul atribuie un număr fiecărui
implicită din fabrică font şi îl listează în lista de fonturi PCL
este 0. (disponibilă din meniul Administrare).

Dimensiune font Introduceţi o valoare Dacă Sursă font şi Număr font indică un font
între 0,44 şi 99,99. de contur, utilizaţi această caracteristică
Valoarea implicită pentru a selecta o mărime implicită (pentru
din fabrică este un font cu spaţiere fixă).
10,00.

Set de simboluri PC-8 (implicit) Selectaţi orice set de simboluri disponibil de


la panoul de control. Un set de simboluri este
(puteţi alege din 50 un grup unic al tuturor caracterelor unui font.
de seturi
suplimentare de
simboluri)

Retur de car la Nu (implicit) Stabiliţi dacă se adaugă un retur de car (CR)


sfârşitul salturilor de la sfârşitul salturilor de linie (LF) la operaţiile
linie Da PCL compatibile cu versiunile anterioare
(text simplu, fără control al lucrării).

Eliminare pagini Nu (implicit) Această opţiune este destinată utilizatorilor


goale care îşi generează propriul limbaj PCL, care
Da pot include salturi de pagină suplimentare
care determină imprimarea paginilor goale.
Când este selectată opţiunea Da, se ignoră
avansul de pagină dacă pagina este albă.

Mapare surse de Standard (implicit) Selectaţi şi întreţineţi tăvile de alimentare în


suporturi de funcţie de numere, atunci când nu utilizaţi
imprimare Clasic driverul echipamentului sau când programul
software nu are o opţiune pentru selectarea
tăvii.

50 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Print Quality (Calitate imprimare)
Administrare > Calitate imprimare
Tabelul 2-16 Meniul Calitate imprimare

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Reglare culoare Evidenţieri Densitate cian. Densitate Reglaţi întunecimea sau luminozitatea evidenţierilor de
magenta. Densitate pe o pagină imprimată. Valorile mai mici reprezintă
galben. Densitate negru evidenţieri mai deschise pe o pagină imprimată, iar
valorile mai mari reprezintă evidenţieri mai întunecate
+5 - –5. Valoarea implicită pe o pagină imprimată.
este 0.

Tonuri medii Densitate cian. Densitate Reglaţi întunecimea sau luminozitatea tonurilor medii
magenta. Densitate de pe o pagină imprimată. Valorile mai mici reprezintă
galben. Densitate negru tonuri medii mai deschise pe o pagină imprimată, iar
valorile mai mari reprezintă tonuri medii mai întunecate
+5 - –5. Valoarea implicită pe o pagină imprimată.
este 0.

Umbre Densitate cian. Densitate Reglaţi întunecimea sau luminozitatea umbrelor de pe


magenta. Densitate o pagină imprimată. Valorile mai mici reprezintă umbre
galben. Densitate negru mai deschise pe o pagină imprimată, iar valorile mai
mari reprezintă umbre mai întunecate pe o pagină
+5 - –5. Valoarea implicită imprimată.
este 0.

Restore Color Values Setează toate valorile de densitate la valorile


(Restaurare valori culori) prestabilite din fabrică.

Setare înregistrare Pagină de test Imprimare Deplasaţi alinierea marginilor pentru a centra imaginea
în pagină, de sus în jos şi de la stânga la dreapta.
Puteţi, de asemenea, să aliniaţi imaginea din faţă cu
imaginea imprimată pe verso.

Imprimaţi o pagină de test pentru a seta înregistrarea.

Sursă Toate tăvile Selectaţi tava de alimentare sursă pentru imprimarea


paginii Setare înregistrare.
Tava <X>: <conţinut>
(alegeţi o tavă)

Reglaţi tava <X> Variaţi de la -20 la 20 de- Efectuaţi procedura de aliniere pentru fiecare tavă.
a lungul axei X sau Y. 0
este valoarea implicită. Când creează o imagine, dispozitivul scanează pagina
de la o latură la alta, pe măsură ce coala se încarcă în
X1 Shift (Deplasare X1) dispozitiv, de la partea superioară la cea inferioară.

X2 Shift (Deplasare X2) Direcţia de scanare este X. X1 este direcţia de scanare


pentru prima faţă a paginii cu 2 feţe. X2 este direcţia de
Y Shift (Deplasare Y) scanare pentru a doua faţă a paginii cu 2 feţe. Direcţia
de alimentare este Y.

Moduri de imprimare <Tip hârtie> Configuraţi care mod este asociat cu fiecare tip de
hârtie.

ROWW Meniul Print Quality (Calitate imprimare) 51


Tabelul 2-16 Meniul Calitate imprimare (Continuare)

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Mod sesizare automată Tray 1 sensing (Sesizare Sesizare completă Când este selectată opţiunea Full Sensing (Sesizare
tava 1) (prestabilit pentru tava 1) completă), imprimanta recunoaşte hârtia uşoară, hârtia
normală, cartonul, hârtia lucioasă şi hârtia aspră şi
Sesizare extinsă colile transparente cu bandă. Când este selectată
(prestabilit pentru tăvile opţiunea Sesizare extinsă, echipamentul recunoaşte
2-5) hârtia normală, colile transparente cu bandă, hârtia
lucioasă şi hârtia aspră. Când este selectată opţiunea
Numai folii transparente Numai folii transparente, echipamentul recunoaşte
numai colile transparente cu bandă şi fără bandă.

Tray 2-5 Sensing Sesizare extinsă Când este selectată opţiunea Sesizare extinsă,
(Sesizare tăvile 2-5) echipamentul recunoaşte hârtia normală, colile
Numai folii transparente transparente cu bandă, hârtia lucioasă şi hârtia aspră.
(implicit) Când este selectată opţiunea Numai folii
transparente, echipamentul recunoaşte numai colile
transparente cu bandă şi fără bandă.

Optimizare Paper Curl (Încreţire Normal Pentru a ajuta la reducerea încreţirii hârtiei, setaţi
hârtie) această opţiune la Reduced (Redus). Acest lucru
Reduced (Redus) reduce viteza maximă la 10 PPM (în loc de 40 ppm) şi
viteza 3/4 la 7,5 ppm (în loc de 30 ppm).

Rotire prealabilă Oprit (prestabilit) Setaţi această caracteristică la Pornit dacă apar dâre
orizontale pe paginile imprimate. Utilizarea acestei
Pornit caracteristici creşte timpul de încălzire al dispozitivului.

Fuser Temp Normal (prestabilit) Dacă observaţi imagini fantomă în partea inferioară a
(Temperatură cuptor) paginii sau pe pagina următoare, asiguraţi-vă în primul
Alternate 1 (Alternativ 1) rând că aţi configurat setările corecte pentru Paper
Type (Tip hârtie) şi Print Mode (Mod imprimare), pentru
Alternate 2 (Alternativ 2) tipul de hârtie utilizat. Dacă continuaţi să vedeţi imagini
fantomă pe lucrările imprimate, setaţi caracteristica
Alternate 3 (Alternativ 3) Fuser Temp (Temperatură cuptor) la una dintre valorile
alternative. Încercaţi setarea Alternate 1 (Alternativ 1)
şi vedeţi dacă rezolvaţi problema. Dacă veţi continua
să întâlniţi problema, încercaţi Alternate 2 (Alternativ 2)
şi apoi Alternate 3 (Alternativ 3). Cu setările Alternate
2 (Alternativ 2) şi Alternate 3 (Alternativ 3) este posibil
să observaţi o întârziere suplimentară între operaţii.

Tava 1 NORMAL (prestabilit) Dacă vedeţi urme pe spatele hârtiei când imprimaţi din
tava 1, setaţi modul la Alternate (Alternativ). Această
Alternate (Alternativ) setare creşte frecvenţa ciclului de curăţare.

Gloss Mode (Mod lucios) Normal(prestabilit) Ales când este necesară o strălucire foarte mare
stabilă. Setaţi această trăsătură la Superior pentru
Superior operaţii de imprimare pe hârtie lucioasă, cum ar fi
fotografiile, dacă observaţi că strălucirea scade după
imprimarea primei pagini. Această setare reduce
performanţa pentru toate tipurile de hârtie.

52 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-16 Meniul Calitate imprimare (Continuare)

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Light Media (Suport uşor) Automat (prestabilit) Previne înfăşurarea hârtiei uşoare în jurul cuptorului.
Setaţi această caracteristică la Pornit dacă observaţi în
Pornit mod frecvent mesaje Fuser Delay Jam (Blocaj
întârziere cuptor) sau Fuser Wrap Jam (Blocaj
împachetare cuptor), în special când imprimaţi pe
hârtie uşoară sau la operaţii cu o mare acoperire de
toner.

Environment (Mediu) Normal (prestabilit) Optimizează performanţele în medii cu temperaturi


extrem de scăzute. Setaţi această caracteristică la Low
Low Temp (Temperatură Temp (Temperatură redusă), dacă produsul
redusă) funcţionează într-un mediu cu temperatură scăzută şi
dacă aveţi probleme cu calitatea de imprimare - de
exemplu, observaţi pustule de toner imaginea
imprimată.

Line Voltage (Tensiune Normal (prestabilit) Optimizează performanţele în condiţii de tensiune


linie) redusă. Setaţi această caracteristică la 100V, dacă
100V produsul funcţionează într-un mediu cu tensiune
scăzută şi dacă aveţi probleme cu calitatea de
imprimare - de exemplu, observaţi pustule de toner
imaginea imprimată.

Cleaning frequency Normal (prestabilit) Setaţi această caracteristică la Alternate (Alternativ)


(Frecvenţă de curăţare) dacă observaţi defecte în operaţiile imprimate care se
Alternate (Alternativ) repetă la intervale de 38 mm (1,5 inch). Această
caracteristică creşte frecvenţa cu care este curăţată
rola C. Setarea acestei caracteristici la Alternate
(Alternativ) poate reduce viteza de imprimare şi poate
creşte frecvenţa înlocuirii consumabilelor.

D-Blade bias (Bias D- Normal (prestabilit) Setaţi această caracteristică la Alternate (Alternativ)
Blade) dacă observaţi linii verticale scurte şi albe în operaţiile
Alternate (Alternativ) imprimate. Setarea Alternate (Alternativ) poate
determina apariţia unor pete întunecate pe paginile
imprimate. În consecinţă, testaţi această setare înainte
de a o utiliza.

Waste Bin (Tavă de Normal (prestabilit) Încercaţi să setaţi această caracteristică la Alternate
reciclare) (Alternativ) dacă observaţi dungi de toner în direcţia
Alternare lungimii pe lucrările imprimate, în special la lucrările cu
o acoperire de toner redusă.

Discharge Brush Oprit (prestabilit) Activaţi această caracteristică în medii cu temperatură


(Eliminare pensulă) şi umiditate reduse dacă vedeţi pete de toner împrăştiat
Pornit la operaţiile de imprimare pe ambele feţe când utilizaţi
hârtie uşoară şi imprimaţi mai mult de 10 pagini.

Background (Fundal) Oprit (prestabilit) Activaţi această caracteristică Pornit, dacă paginile
sunt imprimate cu un fundal umbrit. Utilizarea acestei
Pornit caracteristici poate reduce luciul paginii imprimate.

Heavy Mode (Mod hârtie 30 PPM (prestabilit) Setarea prestabilită este 30 PPM. Selectaţi opţiunea 24
grea) PPM pentru a reduce viteza şi pentru a îmbunătăţi
24 PPM arderea pe carton.

Tracking Control (Control Off (Dezactivat) Creşte stabilitatea culorilor, ajustând bias-ul tensiunii.
urmărire) (Prestabilit) Această setare ar trebui să rămână On (Activat).

Pornit

Optimizare restabilire Selectaţi această setare pentru a restabili toate setările


din meniul Optimize (Optimizare) la setările din fabrică.

ROWW Meniul Print Quality (Calitate imprimare) 53


Tabelul 2-16 Meniul Calitate imprimare (Continuare)

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Rezoluţie Image REt 4800 (REt Selectaţi Image REt 4800 (Imagine REt 4800) pentru a
imagine 4800) produce materiale imprimate rapid, la calitate
superioară. Această setare este potrivită pentru
1200X600dpi majoritatea operaţiilor.

Selectaţi 1200X600dpi pentru a produce imagini


imprimate de cea mai înaltă calitate. Totuşi, viteza de
imprimare ar putea fi redusă. Această setare poate fi
utilă pentru operaţii care conţin linii foarte înguste sau
grafice detaliate.

REt color Activat (implicit) Activaţi sau dezactivaţi tehnologia REt (Resolution
Enhancement technology) pentru a produce unghiuri,
Dezactivat curbe şi contururi clare.

Calibrare/Curăţare

Procesare pagină de Procesare Utilizaţi această caracteristică pentru a crea şi procesa


curăţare o pagină de curăţare pentru curăţarea tonerului în
exces de pe rola de presare din cuptor. Procesul
durează cel mult 2,5 minute.

Calibrare rapidă Calibrare Efectuează calibrări parţiale ale echipamentului.

Calibrare completă Calibrare Efectuează calibrări parţiale ale echipamentului.

Delay Calibration At Nu Acest meniu controlează timpul calibrării când


Wake/Power On imprimanta se activează sau este pornită.
(Întârziere calibrare la Da (prestabilit)
activare/pornire)
● Selectaţi Nupentru ca imprimanta să fie calibrată
imediat ce se activează sau este pornită.
Dispozitivul nu va imprima nicio operaţie înainte
de finalizarea calibrării.

● Selectaţi Da pentru a activa un echipament în


hibernare, pentru a accepta operaţii de imprimare
înainte de calibrare. Echipamentul acceptă
operaţii noi numai pentru o perioadă scurtă de
timp. Este posibil să înceapă calibrarea înainte de
a fi primit toate operaţiile.

NOTĂ: Pentru rezultate optime, lăsaţi dispozitivul să


termine calibrarea înainte de imprimare. Operaţiile de
imprimare executate înainte de calibrare ar putea să
aibă o calitate mai slabă.

54 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Troubleshooting (Depanare)
Administrare > Depanare

NOTĂ: Multe dintre elementele de meniu din meniul Depanare au ca scop o depanare complexă.

Tabelul 2-17 Meniul Depanare

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Jurnal de Imprimare Afişează codurile de evenimente şi ciclurile


evenimente de motor corespondente pe afişajul panoului
de control.

Calibrare scaner Calibrare Utilizaţi această caracteristică pentru a


compensa destabilizările din sistemul cu care
scanerul prelucrează imaginile (capul
carului) pentru scanări din dispozitivul ADF
sau de pe geamul suport.

Dacă scanerul nu captează secţiunile corecte


din documentele scanate ar putea fi necesară
calibrarea acestuia.

Depanare PQ Imprimare Imprimaţi diferite pagini de diagnosticare


care vă ajută să rezolvaţi problemele de
calitate a imprimării.

Urmărire T.30 fax Imprimare raport T. Imprimaţi sau configuraţi raportul de urmărire
30 T.30 pentru faxuri. T.30 este standardul care
specifică autentificarea, protocoalele şi
Când se imprimă un Nu se imprimă corectarea erorilor între faxuri.
raport automat niciodată
(implicit)

Imprimare după orice


lucrare de fax

Imprimare după
lucrări de trimitere fax

Imprimare după orice


eroare de fax

Imprimare numai
după erori de
trimitere

Imprimare numai
după erori de
recepţionare

Pierdere semnal la O valoare între 0 şi Setaţi nivelurile pierderilor care trebuie


transmitere fax 30. Valoarea compensate la pierderea semnalului liniei
implicită este 0. telefonice. Nu modificaţi această setare
decât dacă acest lucru vă este solicitat de un
reprezentant HP, deoarece modificarea
acesteia ar putea determina încetarea
funcţionării faxului.

Fax V.34 Normal (implicit) Dezactivaţi modul V.34 când survin mai multe
faxuri nereuşite sau când se impune de către
Oprit stările liniei telefonice.

ROWW Meniul Troubleshooting (Depanare) 55


Tabelul 2-17 Meniul Depanare (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Mod difuzor fax Normal (implicit) Această funcţie poate fi utilizată de către un
tehnician pentru a evalua şi diagnostica
Diagnostic problemele faxului prin ascultarea sunetelor
modulaţiei faxului.

Pagină diagnosticare Imprimare Imprimaţi o pagină de diagnosticare care


include mostre de culori şi tabelul de
parametri EP.

Dezactivare Utilizaţi acest element pentru a intra într-un


verificare cartuş mod în care un cartuş (sau o pereche cartuş-
cilindru pentru o culoare) se poate scoate
pentru a determina care culoare este sursa
problemei. În acest mod, toate erorile legate
de consumabile sunt ignorate.

Senzori pentru Lansaţi un test al senzorilor pentru traseul


traseul hârtiei hârtiei.

Test traseu hârtie Pagină de test Imprimare Generaţi o pagină de test pentru
caracteristicile de manevrare a hârtiei.
Definiţi traseul de testat, pentru a testa
anumite trasee ale hârtiei.

Sursă Toate tăvile Specificaţi dacă pagina de test va fi imprimată


din toate tăvile sau dintr-o anumită tavă.
Tava 1

Tava 2

(Sunt afişate tăvile


suplimentare, dacă
este cazul.)

Destinatar Toate sertarele Selectaţi opţiunea de ieşire pentru pagina de


test. Trimiteţi pagina de test către toate
sertarele de ieşire sau numai către un anumit
sertar.

Duplex Oprit (implicit) Selectaţi dacă duplexorul trebuie inclus în


test.
Pornit

Exemplare Interval: 1-500, Selectaţi numărul de pagini care trebuie


valoarea prestabilită trimise de la sursa specificată ca parte a
este 1. testului.

56 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-17 Meniul Depanare (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Test traseu hârtie la Capse Opţiuni de finalizare Selectaţi dintr-o listă Testaţi caracteristicile de manevrare a hârtiei
finalizare de opţiuni de către echipamentul de finalizare.
disponibile.
Selectaţi opţiunea pe care doriţi să o testaţi.

Destination Bin
(Tavă destinaţie)

Dimensiuni suporturi Letter Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru test.


de imprimare
A4

Tip suport Selectaţi dintr-o listă Selectaţi tipul hârtiei pentru test.
de tipuri.

Exemplare Gama: 2-30, Selectaţi numărul de exemplare de inclus în


Implicit=2 test.

Duplex Oprit Selectaţi dacă se utilizează sau nu duplexorul


în test.
Pornit

Pagină de test Imprimare Imprimaţi o pagină de test care va fi utilizată


pentru test.

Stivă Destination Bin Selectaţi dintr-o listă Selectaţi opţiunile pe care doriţi să le utilizaţi
(Tavă destinaţie) de tăvi. la testarea stivuitorului.

Dimensiuni suporturi Letter


de imprimare
Legal

A4

Executive (JIS)

8,5 x 13

Tip suport Selectaţi dintr-o listă Selectaţi tipul de suport utilizat pentru testul
de tăvi. traseului hârtiei la finalizare.

Exemplare 1 Selectaţi numărul de exemplare incluse în


testul traseului hârtiei la finalizare.
10

50

100

500

Duplex Oprit Selectaţi dacă este utilizat duplexorul în testul


traseului hârtiei la finalizare.
Pornit

Pagină de test Imprimare Imprimaţi o pagină de test care va fi utilizată


pentru test.

ROWW Meniul Troubleshooting (Depanare) 57


Tabelul 2-17 Meniul Depanare (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Aparat broşuri Dimensiuni suporturi Letter Selectaţi opţiunile pe care doriţi să le utilizaţi
de imprimare la testarea aparatului broşuri.
Legal

A4

Executive (JIS)

8,5 x 13

Tip suport Selectaţi dintr-o listă Selectaţi tipul de suport utilizat pentru testul
de tăvi. traseului hârtiei la finalizare.

Exemplare 1 Selectaţi numărul de exemplare incluse în


testul traseului hârtiei la finalizare.
10

50

100

500

Duplex Oprit Selectaţi dacă este utilizat duplexorul în testul


traseului hârtiei la finalizare.
Pornit

Pagină de test Imprimare Imprimaţi o pagină de test care va fi utilizată


pentru test.

Test manual senzor Acest element efectuează teste pentru a


determina dacă senzorii pentru traseul hârtiei
funcţionează corect.

Test componentă Transfer Motors Verificaţi fiecare componentă separat pentru


(Motoare de transfer) a izola zgomotul, scurgerile sau alte
probleme. Pentru a iniţializa testul, selectaţi o
Belt Only (Numai componentă. Testul se va executa de
curea) numărul de ori specificat prin opţiunea
Repetare. Este posibil ca pe parcursul
Image Drum Motors testului să vi se solicite să eliminaţi
(Motoare cilindri) componente ale echipamentului. Apăsaţi
butonul Stop pentru a abandona testul.
Black Laser Scanner
(Scaner laser negru)

Cyan Laser Scanner


(Scaner laser cyan)

Magenta Laser
Scanner (Scaner
laser magenta)

Yellow Laser
Scanner (Scaner
laser galben)

Fuser Motor (Motor


cuptor)

Fuser Pressure
Release Motor
(Motor eliberare
presiune cuptor)

58 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-17 Meniul Depanare (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Black Alienation
Motor (Motor
ameliorare negru)

Cyan Alienation
Motor (Motor
ameliorare cyan)

Magenta Alienation
Motor (Motor
ameliorare magenta)

Yellow Alienation
Motor (Motor
ameliorare galben)

ITB Contact/
Alienation (Contact/
Ameliorare ITB)

Tray 2 Pickup Motor


(Motor preluare tava
2)

Tray 2 Pickup
Solenoid (Solenoid
preluare tava 2)

Tray 3 Pickup Motor


(Motor preluare tava
3)

Tray 3 Pickup
Solenoid (Solenoid
preluare tava 3)

Tray 4 Pickup Motor


(Motor preluare tava
4)

Tray 4 Pickup
Solenoid (Solenoid
preluare tava 4)

Tray 5 Pickup Motor


(Motor preluare tava
5)

Tray 5 Pickup
Solenoid (Solenoid
preluare tava 5)

Duplexer Reverse
Motor (Motor
inversare duplexor)

Duplexer Feed Motor


(Motor alimentare
duplexor)

Duplexer ReFeed
Motor (Motor

ROWW Meniul Troubleshooting (Depanare) 59


Tabelul 2-17 Meniul Depanare (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

realimentare
duplexor)

Paper Transport
Motor (Motor
transport hârtie)

Repeat (Repetare) Once (O dată) Stabileşte numărul de rulări ale testului.


(Prestabilit)

Continuous
(Continuu)

Test imprimare/ Valoare continuă, Opriţi echipamentul pe parcursul ciclului de


oprire între 0 şi 60.000 imprimare şi urmăriţi locurile unde imaginea
milisecunde. Implicit: se degradează, pentru a izola erorile. Pentru
0 a executa testul, specificaţi un moment de
oprire. Următoarea lucrare transmisă
echipamentului se va opri la momentul
specificat din proces.

Test Benzi de Pagină de test Imprimare Imprimă o pagină care vă ajută să identificaţi
culoare arcurile electrice de la consumabilele
alimentate cu tensiune înaltă.

Exemplare Valoare continuă, Specificaţi numărul de exemplare de


între 1 şi 30. imprimat pentru testul Benzi de culoare

Implicit: 1

Teste scaner Lower Lamp (Lampă Acest element de meniu poate fi utilizat de
inferioară) către un tehnician de service pentru a
diagnostica probleme potenţiale ale
Sensors (Senzori) scanerului echipamentului.

ADF Input Motor


(Motor de intrare
ADF)

ADF Input Reverse


(Inversare intrare
ADF)

Flatbed Motor (Motor


scaner)

ADF Read Motor


(Motor de citire ADF)

ADF Read Motor


Reverse (Inversare
motor de citire ADF)

ADF Duplex
Solenoid (Solenoid
duplexor ADF)

ADF LED Indicator


(Indicator led ADF)

60 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-17 Meniul Depanare (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Panou de control LED-uri Verificaţi dacă toate componentele panoului


de control funcţionează corect.
Afişare

Butoane

Afişaj senzitiv

Finisher tests (Teste Test manual senzor


finisher)
Test componentă

ROWW Meniul Troubleshooting (Depanare) 61


Meniul Resetări
Administrare > Resetări
Tabelul 2-18 Resetări meniu

Element de meniu Valori Descriere

Ştergere agendă de adrese Ştergere Utilizaţi această funcţie pentru a şterge toate adresele din agendele
locale cu adrese stocate pe echipament.

Ştergere jurnal de activitate fax Da Utilizaţi această funcţie pentru a şterge toate evenimentele din
jurnalul de activitate al faxului.
Nu (prestabilit)

Restabilire setări de Restabilire Utilizaţi această opţiune pentru a restabili următoarele setări la
telecomunicaţii din fabrică valorile lor implicite din fabrică: Pierdere semnal de transmitere, V34,
Viteză maximă de transfer, Mod difuzor.

Restabilire setări din fabrică Restabilire Utilizaţi această funcţie pentru a restabili toate setările dispozitivului
la valorile prestabilite din fabrică.

Resetare consumabile Set nou pentru alimentatorul de Notificaţi echipamentul că aţi instalat un nou set alimentator pentru
documente (Da/Nu) documente.

62 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Service
Administrare > Service

Meniul Service este blocat. Pentru accesare este necesară introducerea unui cod PIN. Acest meniu
este destinat numai personalului de service autorizat.

ROWW Meniul Service 63


64 Capitolul 2 Panoul de control ROWW
3 Software pentru Windows

● Sisteme de operare acceptate de Windows

● Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows

● Driver universal de tipărire HP (UPD)

● Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows

● Prioritatea setărilor de tipărire

● Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows

● Dezinstalarea software-ului pentru Windows

● Utilitare acceptate pentru Macintosh

● Software pentru alte sisteme de operare

ROWW 65
Sisteme de operare acceptate de Windows
Produsul acceptă următoarele sisteme de operare Windows:

● Windows XP (pe 32 de biţi şi 64 de biţi)

● Windows Server 2003 (pe 32 de biţi şi 64 de biţi)

● Windows 2000

● Windows Vista (pe 32 de biţi şi 64 de biţi)

66 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows
● HP PCL 6

● Emulare HP postscript Driver universal de imprimare (HP UPD PS)

● HP PCL 5 UPD Driver universal de imprimare (HP UPD PCL 5)

Driverele imprimantei dispun de asistenţă online, cu instrucţiuni pentru operaţiile de tipărire obişnuite şi
descrieri ale butoanelor, casetelor de validare şi listelor derulante conţinute.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre UPD, consultaţi www.hp.com/go/upd.

ROWW Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows 67


Driver universal de tipărire HP (UPD)
Driverul universal de tipărire HP (UPD) pentru Windows este un singur driver care oferă acces imediat
practic la orice echipament HP LaserJet, din orice locaţie, fără a fi necesară descărcarea de drivere
separate. Este proiectat folosind tehnologia driverului de tipărire HP şi a fost testat atent şi folosit
împreună cu o multitudine de programe software. Este o soluţie performantă, care funcţionează eficient
în timp.

HP UPD comunică direct cu fiecare echipament HP, culege informaţii despre configuraţie şi apoi
personalizează interfaţa cu utilizatorul, pentru a afişa caracteristicile specifice fiecărui echipament.
Pentru a evita activarea manuală, acesta activează automat caracteristicile specifice ale echipamentului
respectiv, cum ar fi tipărirea faţă-verso şi capsarea.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre UPD, consultaţi www.hp.com/go/upd.

Moduri de instalare UPD


Modul obişnuit ● Folosiţi acest mod dacă instalaţi driverul de pe un CD pentru un singur
calculator.

● La instalarea folosind acest mod, UPD funcţionează ca orice driver de


imprimantă.

● Dacă folosiţi acest mod, UPD trebuie instalat separat pe fiecare calculator în
parte.

Modul dinamic ● Folosiţi acest mod dacă instalaţi driverul pe un calculator mobil, pentru a putea
identifica şi imprima la echipamente HP indiferent de locul în care vă aflaţi.

● Folosiţi acest mod dacă instalaţi UPD pentru un grup de lucru.

● Pentru a folosi acest mod, descărcaţi UPD de pe Internet. Consultaţi


www.hp.com/go/upd.

68 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Selectarea driverului de imprimantă corect pentru
Windows
Driverele de imprimantă asigură accesul la caracteristicile echipamentelor şi permit calculatorului să
comunice cu acestea (folosind limbajul imprimantei). Pentru software şi limbi suplimentare, consultaţi
instrucţiunile de instalare şi fişierele readme de pe CD-ul echipamentului.

Descrierea driverului HP PCL 6

● Recomandat pentru tipărirea în toate mediile Windows

● Asigură pentru majoritatea utilizatorilor cea mai ridicată viteză medie, cea mai bună calitate de
tipărire şi asistenţă pentru caracteristicile echipamentului

● Proiectat pentru a fi compatibil cu interfaţa grafică a echipamentelor în Windows (GDI), asigurând


cele mai bune performanţe împreună cu sistemele de operare Windows

● Este posibil nu fie complet compatibil cu programele software personalizate sau realizate de terţi
şi care au la bază PCL 5

Descrierea driverului de emulare HP postscript de nivel 3

● Recomandat pentru tipărirea cu programele software Adobe® sau cu alte programe folosite cu
preponderenţă pentru prelucrare grafică

● Asigură asistenţă pentru tipărire din nevoi de emulare postscript de nivelul 3 sau pentru font
postscript flash

● La folosirea împreună cu programele software Adobe este puţin mai rapid decât driverul PCL 6

Descrierea driverului universal de tipărire HP PCL 5

● Recomandat pentru tipărire generală de birou împreună cu sisteme de operare Windows

● Compatibil cu versiunile PCL anterioare şi cu produsele mai vechi HP LaserJet

● Cea mai bună alegere pentru imprimarea din programe software personalizate sau realizate de
terţi

● Cea mai bună alegere pentru funcţionarea în medii complexe, care solicită echipamentului setarea
la PCL5 (UNIX, Linux, mainframe)

● Proiectat pentru folosirea în medii Windows de reţea, pentru a asigura folosirea unui singur driver
pentru mai multe modele de imprimantă

● Preferat pentru imprimarea la mai multe modele de imprimantă de la un calculator mobil cu sistem
de operare Windows

ROWW Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows 69


Prioritatea setărilor de tipărire
Prioritatea modificărilor setărilor de tipărire depinde de locul în care sunt efectuate.

NOTĂ: Numele comenzilor şi casetelor de dialog poate diferi în funcţie de programul software.

● Caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină): Faceţi clic pe Page Setup (Configurare
pagină) sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în care lucraţi, pentru
a deschide această casetă de dialog. Setările de aici prevalează asupra setărilor efectuate din
orice alt loc.

● Caseta de dialog Print (Tipărire): Faceţi clic pe Print (Tipărire), Print Setup (Configurare
tipărire) sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în care lucraţi, pentru
a deschide această casetă de dialog. Setările modificate în caseta de dialog Print (Tipărire) au
un nivel de prioritate mai mic şi NU prevalează asupra setărilor din caseta de dialog Page Setup
(Configurare pagină).

● Caseta de dialog Printer Properties (Proprietăţi imprimantă) (driver imprimantă): Faceţi clic
pe Properties (Proprietăţi) în caseta de dialog Print (Tipărire) pentru a deschide driverul
imprimantei. Setările modificate în caseta de dialog Printer Properties (Proprietăţi
imprimantă) nu prevalează asupra altor setări din software-ul de tipărire.

● Setările prestabilite ale driverului imprimantei: Setările prestabilite ale driverului imprimantei
determină setările utilizate în toate operaţiile de tipărire, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
modificate într-una dintre următoarele casete de dialog: Page Setup (Configurare pagină), Print
(Tipărire) sau Printer Properties (Proprietăţi imprimantă).

● Setările de la panoul de control al imprimantei: Setările modificate de la panoul de control al


imprimantei au un nivel de prioritate mai mic decât al tuturor celorlalte setări.

70 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru
Windows
Modificarea setărilor tuturor Modificarea setărilor prestabilite Modificarea setărilor de configurare a
operaţiilor de tipărire, până la pentru toate operaţiile de tipărire echipamentului
închiderea programului software

1. În meniul File (Fişier) din programul 1. Windows XP şi Windows Server 1. Windows XP şi Windows Server
software, faceţi clic pe Print 2003 (utilizând vizualizarea 2003 (utilizând vizualizarea
(Tipărire). implicită a meniului Start): Faceţi implicită a meniului Start): Faceţi
clic pe Start şi apoi faceţi clic pe clic pe Start şi apoi faceţi clic pe
2. Selectaţi driverul, apoi faceţi clic pe Imprimante şi faxuri. Imprimante şi faxuri.
Properties (Proprietăţi) sau
Preferences (Preferinţe). -sau- -sau-

Paşii de urmat pot diferi. Aceasta este Windows 2000, Windows XP şi Windows 2000, Windows XP şi
cea mai obişnuită procedură. Windows Server 2003 (folosind Windows Server 2003 (folosind
vizualizarea clasică a meniului vizualizarea clasică a meniului
Start): Faceţi clic pe Start, apoi pe Start): Faceţi clic pe Start, apoi pe
Settings (Setări) şi apoi pe Settings (Setări) şi apoi pe
Printers (Imprimante). Printers (Imprimante).

-sau- -sau-

Windows Vista: Faceţi clic pe Windows Vista: Faceţi clic pe


Start, apoi pe Control Panel Start, apoi pe Control Panel
(Panou de control) şi apoi în (Panou de control) şi apoi în
categoria Hardware and Sound categoria Hardware and Sound
(Hardware şi sunet), faceţi clic pe (Hardware şi sunet), faceţi clic pe
Printer (Imprimantă). Printer (Imprimantă).

2. Faceţi clic de dreapta pe 2. Faceţi clic de dreapta pe


pictograma driverului, apoi selectaţi pictograma driverului, apoi selectaţi
Printing Preferences (Preferinţe Properties (Proprietăţi).
tipărire).
3. Faceţi clic pe fila Device Settings
(Setări echipament).

ROWW Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows 71


Dezinstalarea software-ului pentru Windows
1. Faceţi clic pe Start şi apoi pe All Programs (Toate programele).

2. Faceţi clic pe HP şi apoi pe HP Color LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet CM6040 MFP.

3. Faceţi clic pe Uninstall (Dezinstalare)HP Color LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet
CM6040 MFP şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a dezinstala software-ul.

72 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Utilitare acceptate pentru Macintosh
HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin este un instrument de administrare bazat pe browser, pentru imprimantele HP
Jetdirect conectate în reţeaua dvs. intranet şi trebuie instalat numai pe calculatorul administratorului de
reţea.

Pentru a descărca versiunea curentă de HP Web Jetadmin şi pentru a vedea cea mai recentă listă a
sistemelor gazdă acceptate, vizitaţi www.hp.com/go/webjetadmin.

După instalarea pe un server gazdă, un client Windows poate accesa HP Web Jetadmin utilizând un
browser Web acceptat (cum ar fi Microsoft® Internet Explorer 4.x, Netscape Navigator 4.x sau o
versiune ulterioară) pentru a naviga la gazda HP Web Jetadmin.

Serverul Web încorporat


Echipamentul este dotat cu un server Web încorporat care oferă acces la informaţii despre echipament
şi activităţile în reţea. Aceste informaţii apar într-un browser Web, precum Microsoft Internet Explorer,
Netscape Navigator, Apple Safari sau Firefox.

Serverul Web încorporat este localizat în echipament. Nu este încărcat pe serverul de reţea.

Serverul Web încorporat reprezintă o interfaţă cu dispozitivul pe care orice utilizator care are un
calculator conectat în reţea şi un browser Web standard o poate utiliza. Nu se instalează şi nu se
configurează nici un software special, dar trebuie să aveţi un browser Web acceptat instalat pe
calculator. Pentru a obţine acces la serverul Web încorporat, introduceţi adresa IP pentru echipament
în linia pentru adresă din browser. (Pentru a afla adresa IP, tipăriţi o pagină de configurare. Pentru
informaţii suplimentare despre tipărirea unei pagini de configurare, consultaţi Pagini informative,
la pagina 192.)

Pentru o explicaţie completă a caracteristicilor şi funcţionalităţii serverului Web încorporat, consultaţi


Serverul Web încorporat, la pagina 197.

HP Easy Printer Care


HP Easy Printer Care este un program pe care îl puteţi utiliza pentru următoarele operaţii:

● Verificarea stării produsului

● Verificarea stării consumabilelor şi folosirea HP SureSupply pentru achiziţionarea online a acestora

● Configurarea alertelor

● Vizualizarea rapoartelor privind utilizarea produsului

● Vizualizarea documentaţiei produsului

● Obţinerea accesului la instrumentele de întreţinere şi depanare

● Folosirea HP Proactive Support pentru scanarea periodică a sistemului de tipărire şi prevenirea


eventualelor probleme. HP Proactive Support poate actualiza componentele software, firmware şi
driverele imprimantei HP.

Puteţi vizualiza software-ul HP Easy Printer Care dacă produsul este conectat direct la calculator sau
dacă este folosit în reţea.

ROWW Utilitare acceptate pentru Macintosh 73


Sisteme de operare acceptate ● Microsoft® Windows 2000

● Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (ediţiile Home şi


Professional)

● Microsoft Windows Server 2003

● Microsoft Windows Vista™

Browsere acceptate ● Microsoft Internet Explorer 6.0 sau 7.0

Pentru a descărca software-ul HP Easy Printer Care, accesaţi www.hp.com/go/easyprintercare. Acest


site Web oferă şi informaţii actualizate despre browserele acceptate şi o listă a produselor HP care
acceptă software-ul HP Easy Printer Care.

Pentru informaţii suplimentare despre folosirea software-ului HP Easy Printer Care, consultaţi HP Easy
Printer Care, la pagina 194.

74 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Software pentru alte sisteme de operare
Sistem de operare Software

UNIX Pentru reţelele HP-UX şi Solaris, accesaţi www.hp.com/support/go/


jetdirectunix_software pentru a instala script-uri model utilizând utilitarul de instalare a
imprimantei HP Jetdirect (HPPI) pentru UNIX.

Pentru cele mai recente script-uri model, accesaţi www.hp.com/go/unixmodelscripts.

Linux Pentru informaţii, consultaţi www.hp.com/go/linuxprinting.

ROWW Software pentru alte sisteme de operare 75


76 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW
4 Utilizarea produsului cu Macintosh

● Software pentru Macintosh

● Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh

ROWW 77
Software pentru Macintosh
Sisteme de operare acceptate pentru Macintosh
Echipamentul poate funcţiona pe următoarele sisteme de operare Macintosh:

● Mac OS X V10.2,8, V10.3, V10.4, V10.5 şi versiunile ulterioare

NOTĂ: Pentru Mac OS X V10.4 şi versiunile ulterioare, sunt acceptate PPC şi Intel Core Processor
Macs.

Drivere de imprimantă acceptate pentru Macintosh


Aplicaţia de instalare HP oferă fişiere PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions
(PDE) şi utilitarul HP Printer Utility de utilizat cu computere Macintosh.

Fişierele PPD, împreună cu driverele de imprimantă Apple PostScript, oferă acces la caracteristicile
echipamentului. Utilizaţi driverul de imprimantă Apple PostScript care se livrează împreună cu
computerul.

Dezinstalarea software-ului din sistemele de operare Macintosh


Pentru a dezinstala software-ul de pe un calculator Macintosh, trageţi fişierele PPD în coşul de gunoi.

Prioritatea pentru setările de tipărire pentru Macintosh


Prioritatea modificărilor setărilor de tipărire depinde de locul în care sunt efectuate.

NOTĂ: Numele comenzilor şi casetelor de dialog poate diferi în funcţie de programul software.

● Caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină): Pentru a deschide această casetă de dialog,
faceţi clic pe Page Setup (Configurare pagină) sau pe o altă comandă asemănătoare din meniul
File (Fişier) al programului în care lucraţi. Setările modificate aici ar putea suprascrie setările
modificate în alte părţi.

● Caseta de dialog Print (Tipărire): Faceţi clic pe Print (Tipărire), Print Setup (Configurare tipărire)
sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în care lucraţi, pentru a deschide
această casetă de dialog. Setările modificate în caseta de dialog Print (Tipărire) au un nivel de
prioritate mai mic şi NU prevalează asupra setărilor din caseta de dialog Page Setup (Configurare
pagină).

● Setările prestabilite ale driverului imprimantei: Setările prestabilite ale driverului imprimantei
determină setările utilizate în toate operaţiile de tipărire, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
modificate într-una dintre următoarele casete de dialog: Page Setup (Configurare pagină), Print
(Tipărire) sau Printer Properties (Proprietăţi imprimantă).

● Setările de la panoul de control al imprimantei: Setările modificate de la panoul de control al


imprimantei au un nivel de prioritate mai mic decât al tuturor celorlalte setări.

78 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Macintosh
Modificarea setărilor tuturor Modificarea setărilor prestabilite Modificarea setărilor de configurare a
operaţiilor de tipărire, până la pentru toate operaţiile de tipărire echipamentului
închiderea programului software

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe 1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Mac OS X V10.2.8
Print (Tipărire). Print (Tipărire).
1. În Finder (Căutare), în meniul Go
2. Modificarea setărilor dorite pentru 2. Modificarea setărilor dorite pentru (Deplasare), faceţi clic pe
diferite meniuri. diferite meniuri. Applications (Aplicaţii).

3. Din meniul Presets (Presetări), 2. Deschideţi Utilities (Utilitare) şi


faceţi clic pe Save as (Salvare ca) apoi deschideţi Print Center
şi introduceţi numele presetării. (Centru de imprimare).

Aceste setări vor fi salvate în meniul 3. Faceţi clic pe coada de tipărire.


Presets (Presetări). Pentru a utiliza noile
setări, trebuie să selectaţi opţiunea 4. Din meniul Printers (Imprimante),
presetată salvată de fiecare dată când faceţi clic pe Configure
deschideţi un program şi tipăriţi. (Configurare).

5. Faceţi clic pe meniul Installable


Options (Opţiuni instalabile).

NOTĂ: Este posibil ca setările de


configurare să nu fie disponibile în modul
clasic.

Mac OS X V10.3 sau Mac OS X V10.4

1. Din meniul Apple, faceţi clic pe


System Preferences (Preferinţe
sistem) şi apoi pe Print & Fax
(Imprimare şi fax).

2. Faceţi clic pe Printer Setup


(Configurare imprimantă).

3. Faceţi clic pe meniul Installable


Options (Opţiuni instalabile).

Mac OS X V10.5

1. Din meniul Apple, faceţi clic pe


System Preferences (Preferinţe
sistem) şi apoi pe Print & Fax
(Imprimare şi fax).

2. Faceţi clic pe Options & Supplies


(Opţiuni şi consumabile).

3. Faceţi clic pe meniul Driver.

4. Selectaţi driverul din listă şi


configuraţi opţiunile instalate.

Software pentru calculatoare Macintosh


HP Printer Utility
Folosiţi HP Printer Utility pentru a configura caracteristicile produsului ce nu pot fi configurate cu ajutorul
driverului de imprimare.

ROWW Software pentru Macintosh 79


Puteţi folosi HP Printer Utility dacă produsul foloseşte un cablu USB (Universal Serial Bus) sau dacă
este conectat la o reţea de tip TCP/IP.

Deschiderea aplicaţiei HP Printer Utility

Deschiderea software-ului HP Printer Utility în Mac OS X V10.2.8

1. Deschideţi Finder (Căutare) şi faceţi clic pe Applications (Aplicaţii).

2. Faceţi clic pe Library (Bibliotecă), apoi pe Printers (Imprimante).

3. Faceţi clic pe hp, apoi pe Utilities (Utilitare).

4. Faceţi dublu clic pe HP Printer Selector (Selector de imprimante HP) pentru a deschide
HP Printer Selector (Selector de imprimante HP).

5. Selectaţi produsul pe care doriţi să îl configuraţi şi apoi faceţi clic pe Utility (Utilitar).

Deschideţi utilitarul HP Printer Utility din Mac OS X V10.3 şi V10.4

1. Deschideţi Finder (Căutare), faceţi clic pe Applications (Aplicaţii) apoi pe Utilities (Utilitare) şi
faceţi dublu clic pe Printer Setup Utility (Utilitar configurare imprimantă).

2. Selectaţi produsul pe care doriţi să îl configuraţi şi apoi faceţi clic pe Utility (Utilitar).

Deschideţi utilitarul HP Printer Utility din Mac OS X V10.5

▲ Din meniul Printer (Imprimantă), faceţi clic pe Printer Utility (Utilitar imprimantă).

-sau-

Din Print Queue (Coadă de tipărire), faceţi clic pe pictograma Utility (Utilitar).

Caracteristicile utilitarului HP Printer Utility

Utilitarul HP Printer Utility constă din mai multe pagini care pot fi accesate făcând clic în lista
Configuration Settings (Setări de configurare). În următorul tabel sunt descrise acţiunile pe care le
puteţi efectua din aceste pagini.

Articol Descriere

Configuration Page (Pagină de Tipăreşte o pagină de configurare.


configurare)

Supplies Status (Stare Indică starea consumabilelor şi vă oferă legături pentru comandarea online a
consumabile) consumabilelor.

HP Support (Asistenţă HP) Vă oferă acces la asistenţă tehnică, posibilitatea de comandare online a consumabilelor,
înregistrare online şi informaţii despre reciclare şi returnare.

File Upload (Încărcare fişiere) Permite transferul fişierelor din calculator în echipament.

Upload Fonts (Încărcare fonturi) Permite transferul fonturilor din calculator în echipament.

Firmware Update (Actualizare Permite încărcarea unei versiuni actualizate a firmware-ului, din calculator în
firmware) echipament.

Duplex Mode (Mod duplex) Activează modul de tipărire automată faţă-verso.

80 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


Articol Descriere

Economode & Toner Density Activează modul economic pentru conservarea tonerului, sau permite ajustarea densităţii
(Mod economic & densitate tonerului.
toner)

Resolution (Rezoluţie) Permite schimbarea setărilor de rezoluţie, inclusiv a setării REt.

Lock Resources (Blocare Permite blocarea sau deblocarea dispozitivelor de stocare (de exemplu, un hard-disk).
resurse)

Stored Jobs (Operaţii stocate) Permite gestionarea operaţiilor de tipărire stocate pe hard diskul echipamentului.

Trays Configuration Permite modificarea setărilor tăvii prestabilite.


(Configurare tăvi)

IP Settings (Setări IP) Permite schimbarea setărilor de reţea ale echipamentului şi oferă acces la serverul Web
integrat.

Bonjour Settings (Setări Permite activarea sau dezactivarea asistenţei Bonjour şi schimbarea numelui de serviciu
Bonjour) listat în reţea.

Additional Settings (Setări Permite accesarea serverului Web integrat.


suplimentare)

E-mail Alerts (Alerte prin e-mail) Permite configurarea echipamentului pentru a trimite înştiinţări prin e-mail pentru anumite
evenimente.

Utilitare acceptate pentru Macintosh


Serverul Web încorporat
Echipamentul este dotat cu un server Web încorporat care oferă acces la informaţii despre echipament
şi activităţile în reţea. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Secţiuni referitoare la serverul Web
încorporat, la pagina 198.

ROWW Software pentru Macintosh 81


Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru
Macintosh
Imprimarea
Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh
Utilizaţi presetările pentru tipărire pentru a salva setările curente ale driverului imprimantei pentru
utilizare ulterioară.

Crearea unei presetări pentru tipărire

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

3. Selectaţi setările imprimantei.

4. În caseta Presets (Presetări), faceţi clic pe Save As... (Salvare ca...) şi introduceţi numele
presetării.

5. Faceţi clic pe OK.

Utilizarea presetărilor pentru tipărire

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

3. În caseta Presets (Presetări), selectaţi presetarea pentru tipărire pe care doriţi să o utilizaţi.

NOTĂ: Pentru a utiliza setările implicite ale driverului imprimantei, selectaţi Standard.

Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni personalizate


Aveţi posibilitatea să scalaţi un document pentru a-l încadra într-o hârtie de dimensiuni diferite.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Paper Handling (Manevrare hârtie).

3. În zona pentru Destination Paper Size (Dimensiuni hârtie destinaţie), selectaţi Scale to fit paper
size (Redimensionare la dimensiuni hârtie), apoi selectaţi dimensiunile din lista derulantă.

4. Dacă doriţi să utilizaţi numai hârtie de dimensiuni mai mici decât cele ale documentului, selectaţi
Scale down only (Numai scalare în jos).

Tipărirea unei coperţi


Puteţi tipări o copertă separată pentru documentul dvs., care să includă un mesaj sugestiv (de exemplu,
“Confidenţial”).

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

82 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


3. Deschideţi meniul Cover Page (Pagină de însoţire) şi apoi selectaţi tipărirea acesteia Before
Document (Înainte de document) sau After Document (După document).

4. În meniul Cover Page Type (Tip pagină de însoţire), selectaţi mesajul pe care doriţi să îl tipăriţi pe
pagina de însoţire.

NOTĂ: Pentru a tipări o pagină-copertă goală, selectaţi valoarea Standard pentru opţiunea
Cover Page Type (Tip copertă).

Utilizarea filigranelor
Filigranul este o notă, de exemplu „confidenţial”, care este tipărită pe fundalul fiecărei pagini a unui
document.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Watermarks (Filigrane).

3. Lângă Mode (Mod), selectaţi tipul de filigran de utilizat. Selectaţi Watermark (Filigran) pentru a
tipări un mesaj semi-transparent. Selectaţi Overlay (Mască) pentru a tipări un mesaj care să nu
fie transparent.

4. Lângă Pages (Pagini), selectaţi dacă filigranul să fie tipărit pe toate paginile sau numai pe prima
pagină.

5. Lângă Text, selectaţi unul dintre mesajele standard sau selectaţi Custom (Personalizat) şi
introduceţi un mesaj nou în casetă.

6. Selectaţi opţiuni pentru restul setărilor.

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh


Puteţi tipări mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică reprezintă o modalitate
eficientă de tipărire a ciornelor.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

3. Deschideţi meniul Layout (Aspect).

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh 83


4. În dreptul opţiunii Pages per Sheet (Pagini per coală), selectaţi numărul de pagini de tipărit pe
fiecare coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16).

5. În dreptul opţiunii Layout Direction (Direcţie machetare), selectaţi ordinea şi plasarea paginilor
pe coala de hârtie.

6. În dreptul opţiunii Borders (Chenare), selectaţi tipul de chenar care va fi tipărit în jurul fiecărei
pagini de pe coală.

Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei (imprimare faţă-verso sau duplex)

Utilizarea tipăririi duplex automate

1. Introduceţi suficientă hârtie pentru operaţia de tipărire într-una dintre tăvi. Dacă încărcaţi hârtie
specială (de ex. hârtie cu antet), încărcaţi-o într-unul dintre următoarele moduri:

● În tava 1, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa de tipărit în sus şi cu marginea de jos spre
imprimantă.

● În celelalte tăvi, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa de tipărit în jos şi cu marginea de sus spre
partea din spate a tăvii.

2. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

3. Deschideţi meniul Layout (Aspect).

4. În dreptul opţiunii Two Sided (Faţă-verso), selectaţi Long-Edge Binding (Legare pe marginea
lungă) sau Short-Edge Binding (Legare pe marginea scurtă).

5. Faceţi clic pe Print (Tipărire).

Tipărirea manuală pe ambele feţe

1. Introduceţi suficientă hârtie pentru operaţia de tipărire într-una dintre tăvi. Dacă încărcaţi hârtie
specială (de ex. hârtie cu antet), încărcaţi-o într-unul dintre următoarele moduri:

● În tava 1, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa de tipărit în sus şi cu marginea de jos spre
imprimantă.

● În celelalte tăvi, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa de tipărit în jos şi cu marginea de sus spre
partea din spate a tăvii.

ATENŢIE: Pentru a evita blocajele, nu încărcaţi hârtie mai grea de 105 g/m2 (hârtie bond de
28 lb).

2. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

3. În meniul Finishing (Finisare), selectaţi Manually Print on 2nd Side (Tipărire manuală pe verso).

4. Faceţi clic pe Print (Tipărire). Respectaţi instrucţiunile din fereastra pop-up care apare pe ecran,
înainte de a introduce paginile tipărite în tava 1, pentru a tipări pe verso.

5. Deplasaţi-vă la imprimantă şi îndepărtaţi hârtia netipărită din tava 1.

6. Introduceţi topul de hârtie tipărită cu faţa în sus, cu marginea de jos spre imprimantă, în tava 1.
NU tipăriţi pe verso decât din tava 1.

7. Dacă vi se solicită, apăsaţi un buton de la panoul de control pentru a continua.

84 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


Setarea opţiunilor de capsare
Dacă este instalat un dispozitiv de finisare care dispune de capsator, puteţi capsa documentele.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Finishing (Finisare).

3. În lista verticală Stapling Options (Opţiuni capsare), selectaţi opţiunea pentru capsare pe care
doriţi să o utilizaţi.

Stocarea operaţiilor
Puteţi stoca operaţii pe echipament în vederea tipăririi ulterioare. Puteţi partaja altor utilizatori operaţii
stocate sau puteţi îngrădi accesul la acestea.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Job Storage (Stocare operaţii).

3. În lista verticală Job Storage: (Stocare operaţie), selectaţi tipul de operaţie stocată.

4. Pentru tipurile de operaţii stocate Stored Job (Operaţie stocată), Private Job (Operaţie privată)
şi Private Stored Job (Operaţie privată stocată), introduceţi un nume lângă Job Name: (Nume
operaţie:).

Selectaţi ce opţiune se va utiliza dacă o altă operaţie are deja numele respectiv.

● Use Job Name + (1 - 99) (Utilizare nume operaţie + (1-99)) asociază un număr unic la sfârşitul
numelui operaţiei.

● Replace Existing File (Înlocuire fişier existent) suprascrie o operaţie nouă peste operaţia
existentă stocată.

5. Dacă în pasul 3 aţi selectat Stored Job (Operaţie stocată) sau Private Job (Operaţie privată),
tastaţi un număr din patru cifre în caseta de lângă PIN To Print (0000 - 9999) (PIN pentru tipărire
(0000 - 9999)). Dacă alte persoane încearcă să tipărească această operaţie, echipamentul le va
solicita introducerea acestui cod PIN.

Setarea opţiunilor pentru culori


Utilizaţi meniul pop-up Color Options (Opţiuni pentru culori) pentru a controla modul în care culorile
sunt interpretate şi tipărite din programele software.

1. În meniul File (Fişier) din programul software, faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

3. Deschideţi meniul pop-up Color Options (Opţiuni pentru culori).

4. Faceţi clic pe Show Advanced Options (Afişare opţiuni avansate).

5. Ajustaţi setările individuale pentru text, grafică şi fotografii.

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh 85


Utilizarea meniului Services (Servicii)
Dacă produsul este conectat la o reţea, utilizaţi meniul Services (Servicii) pentru a obţine informaţii
despre starea echipamentului şi a consumabilelor.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Services (Servicii).

3. Pentru deschiderea serverului Web încorporat şi efectuarea unei activităţi de întreţinere, efectuaţi
paşii următori:

a. Selectaţi Device Maintenance (Întreţinere dispozitiv).

b. Selectaţi o activitate din lista verticală.

c. Faceţi clic pe Launch (Lansare).

4. Pentru a accesa diferite site-uri Web de asistenţă pentru acest dispozitiv, efectuaţi paşii următori:

a. Selectaţi Services on the Web (Servicii pe Web).

b. Selectaţi Internet Services (Servicii Internet) şi apoi selectaţi o opţiune din lista verticală.

c. Faceţi clic pe Go! (Start!).

86 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


5 Conectaţi produsul

● conexiune USB

● Conexiune de reţea

ROWW 87
conexiune USB
Acest produs acceptă o conexiune USB 2.0. Portul este amplasat în spatele echipamentului. Trebuie
să utilizaţi un cablu USB tip A-la-B care nu depăşeşte 2 metri (6,56 picioare) Portul USB 2.0 poate fi
utilizat pentru a conecta direct produsul şi pentru a realiza upgrade al firmware-ului.

Figura 5-1 Conexiune USB

1 Port USB 2.0

88 Capitolul 5 Conectaţi produsul ROWW


Conexiune de reţea
Toate modele de imprimante includ un server de imprimare HP Jetdirect, care acceptă conexiunea la
o reţea, utilizând conectorul reţelei locale (LAN)(RJ-45) din spatele produsului. Pentru informaţii
suplimentare despre configurarea produsului într-o reţea, consultaţi Configuraţie de tip reţea,
la pagina 91

Figura 5-2 Conexiune de reţea

1 Cablu de reţea

2 Port de reţea

ROWW Conexiune de reţea 89


90 Capitolul 5 Conectaţi produsul ROWW
6 Configuraţie de tip reţea

● Avantajele unei conexiuni de reţea

● Protocoale de reţea acceptate

● Configurarea setărilor de reţea

● Utilitare pentru reţea

ROWW 91
Avantajele unei conexiuni de reţea
Conectarea produsului la reţea oferă mai multe avantaje:

● Toţi utilizatorii reţelei pot partaja acelaşi produs.

● Puteţi gestiona produsul de la distanţă, de la orice calculator din reţea, utilizând serverul Web
încorporat (EWS).

● Puteţi utiliza software-ul HP Easy Printer Care pentru a verifica utilizarea consumabilelor pentru
toate produsele HP conectate la reţea. Acest lucru facilitează gestionarea centralizată a comenzii
de cartuşe şi alte consumabile de schimb.

● Pentru organizaţiile mari, puteţi gestiona produsul de la distanţă utilizând HP Web Jetadmin.

92 Capitolul 6 Configuraţie de tip reţea ROWW


Protocoale de reţea acceptate
Produsul acceptă protocolul de reţea TCP/IP, cel mai răspândit şi acceptat protocol de reţea.
Numeroase servicii de reţea utilizează acest protocol. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi TCP/
IP, la pagina 94. Următorul tabel conţine serviciile şi protocoalele de reţea acceptate.
Tabelul 6-1 Tipărire

Nume serviciu Descriere

port9100 (Mod direct) Serviciu de tipărire

Line printer daemon (LPD) Serviciu de tipărire

Tabelul 6-2 Descoperirea echipamentelor de reţea

Nume serviciu Descriere

SLP (Service Location Protocol) Protocol de descoperire a echipamentelor care asigură


asistenţă la căutarea şi configurarea echipamentelor de reţea.
Folosit în principal de programe de tip Microsoft.

Bonjour Protocol de descoperire a echipamentelor care asigură


asistenţă la căutarea şi configurarea echipamentelor de reţea.
Folosit în principal de programe de tip Apple Macintosh.

Tabelul 6-3 Mesagerie şi management

Nume serviciu Descriere

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Permite browserelor Web să comunice cu serverul Web
încorporat.

EWS (Embedded Web Server) Permite unui utilizator să gestioneze produsul printr-un
browser Web.

SNMP (Simple Network Management Protocol) Utilizat de aplicaţii de reţea pentru gestionarea produselor Sunt
acceptate SNMP v1 şi obiectele standard MIB-II (Management
Information Base).

Tabelul 6-4 Adresare IP

Nume serviciu Descriere

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Pentru atribuirea automată a adresei IP. Serverul DHCP
furnizează o adresă IP pentru produs. În general, nu este
necesară nicio intervenţie a utilizatorului pentru ca produsul să
obţină o adresă IP de la un server DHCP.

BOOTP (Bootstrap Protocol) Pentru atribuirea automată a adresei IP. Serverul BOOTP
furnizează o adresă IP pentru produs. Este necesar ca
administratorul să introducă adresa hardware MAC a
produsului pe serverul BOOTP pentru a obţine o adresă IP de
la serverul respectiv.

Auto IP Pentru atribuirea automată a adresei IP. Dacă nu este prezent


un server DHCP sau BOOTP, produsul utilizează acest
serviciu pentru a genera o adresă IP unică.

ROWW Protocoale de reţea acceptate 93


Configurarea setărilor de reţea
Este posibil să fie nevoie să configuraţi anumiţi parametri de reţea ai imprimantei. Puteţi configura aceşti
parametri din software-ul de instalare, din panoul de control al produsului, serverul web încorporat sau
software-ul de administrare, cum ar fi HP Web Jetadmin.

Pentru informaţii suplimentare despre reţelele acceptate şi instrumentele de configurare a reţelei,


consultaţi Ghidul administratorului serverului de imprimare HP Jetdirect . Ghidul este livrat împreună cu
imprimantele care au instalat serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect.

TCP/IP
Fiind asemănător cu limbajul folosit de oameni pentru a comunica între ei, TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) este o suită de protocoale proiectate pentru a defini modul în care
calculatoarele şi alte echipamente comunică între ele printr-o reţea.

Internet Protocol (IP)


Când informaţiile sunt transmise prin reţea, datele sunt separate în pachete mai mici. Fiecare pachet
este trimis separat. Fiecare pachet este codificat cu informaţii IP, cum sunt adresele IP ale expeditorului
şi destinatarului. Pachetele IP pot fi direcţionate prin routere şi porţi: echipamente care fac legătura între
o reţea şi alte reţele.

Comunicaţiile IP nu au nevoie de conexiune. Pachetele IP trimise nu trebuie să sosească la destinaţie


în ordinea corectă. Totuşi, protocoalele de nivel înalt aşează pachetele în ordinea corectă pentru a
eficientiza comunicaţiile IP.

Fiecare nod sau echipament care comunică prin reţea necesită o adresă IP.

Transmission Control Protocol (TCP)


TCP separă datele în pachete şi le recombină când ajung la destinaţie, asigurând livrarea sigură şi
fiabilă prin intermediul reţelei către un alt nod din reţea. Când pachetele de date ajung la destinaţie,
protocolul TCP calculează o sumă de verificare pentru fiecare pachet pentru a verifica dacă datele nu
au fost corupte. Dacă datele din pachet au fost corupte în timpul transmisiei, protocolul TCP anulează
pachetul şi solicită retrimiterea acestuia.

adresă IP
Fiecare gazdă (staţie de lucru sau nod) dintr-o reţea IP necesită o adresă IP unică pentru fiecare interfaţă
de reţea. Această adresă este utilizată pentru a identifica reţeaua şi gazdele specifice care se află în
reţeaua respectivă. O gazdă poate interoga un server pentru o adresă IP alocată dinamic de fiecare
dată când produsul este iniţializat (utilizând, de exemplu, DHCP şi BOOTP).

O adresă IP conţine patru octeţi de informaţii, separaţi în secţiuni care conţin câte un octet. Adresa IP
are următorul format:

xxx.xxx.xxx.xxx

ATENŢIE: La asignarea adreselor IP, consultaţi totdeauna administratorul de adrese IP. Setarea unei
adrese greşite poate dezactiva celelalte echipamente din reţea sau poate interfera cu comunicaţiile.

Configurarea parametrilor IP
Parametrii de configurare TCP/IP pot fi setaţi manual sau pot fi descărcaţi automat folosind DHCP sau
BOOTP la fiecare pornire a produsului.

94 Capitolul 6 Configuraţie de tip reţea ROWW


Atunci când este pornit, un produs nou, care nu poate prelua o adresă IP validă din reţea, îşi atribuie
automat o adresă IP prestabilită. Adresa IP pentru produs este listată pe pagina Configuration
(Configurare) a produsului şi în Network report (Raport de reţea). Consultaţi Pagini informative,
la pagina 192.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP permite unui grup de dispozitive să utilizeze un set de adrese IP care sunt administrate de un
server DHCP. Produsul trimite o solicitare către server şi, dacă este disponibilă o adresă IP, serverul o
atribuie produsului respectiv.

BOOTP

BOOTP este un protocol de amorsare utilizat pentru a descărca parametri de configurare şi informaţii
despre gazdă de la un server de reţea.

Clientul transmite un pachet de solicitare a iniţializării, care conţine adresa hardware a produsului.
Serverul transmite înapoi un pachet de iniţializare răspuns boot care conţine informaţiile de care
produsul are nevoie pentru configurare.

Subreţele
Când o adresă de reţea IP pentru o anumită clasă de reţele este atribuită unei organizaţii, nu se ia nicio
măsură pentru situaţia în care în locaţia respectivă se află mai multe reţele. Administratorii reţelei locale
folosesc subreţele pentru a partaja o reţea în mai multe subreţele diferite. Divizarea unei reţele în
subreţele poate îmbunătăţi performanţele, utilizând mai eficient spaţiul limitat al adresei de reţea.

Masca de subreţea

Masca de subreţea este un mecanism folosit pentru a împărţi o reţea cu un singur IP în mai multe
subreţele diferite. Pentru o clasă de reţea dată, o parte din adresa IP care este folosită în mod normal
pentru identificarea unui nod este folosită, în acest caz, pentru identificarea unei subreţele. Fiecare
adresă IP are aplicată o mască de subreţea pentru a specifica porţiunea utilizată pentru subreţele şi
porţiunea utilizată pentru identificarea nodului.

Porţi
Porţile (routerele) sunt folosite pentru a conecta reţelele între ele. Porţile sunt sisteme care operează
ca translatori între sistemele care nu folosesc aceleaşi protocoale de comunicare, formate de date,
structuri, limbaje sau arhitecturi. Porţile reîmpachetează pachetele de date şi schimbă sintaxa acestora
în conformitate cu sistemul destinaţie. Dacă reţelele sunt împărţite în subreţele, porţile trebuie să facă
legătura între subreţele.

Poarta prestabilită
Poarta prestabilită este adresa IP a porţii sau routerului care transferă pachetele între reţele.

Dacă există mai multe porţi sau routere, poarta prestabilită este în general adresa primei sau celei mai
apropiate porţi sau router. Dacă nu există nici o poartă sau router, atunci poarta prestabilită va prelua
în mod normal adresa IP a nodului de reţea (cum ar fi în cea a staţiei de lucru sau a produsului).

ROWW Configurarea setărilor de reţea 95


Configurarea parametrilor TCP/IPv4
Dacă reţeaua nu asigură adresarea IP automată prin DHCP, BOOTP, RARP sau prin altă metodă, este
necesar să introduceţi manual următorii parametri, înainte de a fi posibilă imprimarea în reţea:

● Adresa IP (4 octeţi)

● Masca de subreţea (4 octeţi)

● Gateway-ul implicit (4 octeţi)

Introducerea sau schimbarea adresei IP


Aveţi posibilitatea să vizualizaţi adresa IP curentă a echipamentului pe ecranul de reşedinţă al panoului
de control, apăsând Adresă de reţea.

Utilizaţi următoarea procedură pentru a modifica manual adresa IP.

1. Defilaţi şi atingeţi Administrare.

2. Defilaţi şi atingeţi Configurare iniţială.

3. Atingeţi Reţea şi intrări/ieşiri.

4. Atingeţi Jetdirect încorporat.

5. Atingeţi TCP/IP.

6. Atingeţi Setări IPV4.

7. Atingeţi Metodă de configurare.

8. Atingeţi Manual.

9. Atingeţi Salvare.

10. Atingeţi Setări manuale.

11. Atingeţi Adresă IP.

12. Atingeţi caseta text IP Address (Adresă IP).

13. Utilizaţi tastatura de pe ecranul senzitiv pentru a introduce adresa IP.

14. Atingeţi OK.

15. Atingeţi Salvare.

Setarea măştii de subreţea


1. Defilaţi şi atingeţi Administrare.

2. Defilaţi şi atingeţi Configurare iniţială.

3. Atingeţi Reţea şi intrări/ieşiri.

4. Atingeţi Jetdirect încorporat.

5. Atingeţi TCP/IP.

6. Atingeţi Setări IPV4.

96 Capitolul 6 Configuraţie de tip reţea ROWW


7. Atingeţi Metodă de configurare.

8. Atingeţi Manual.

9. Atingeţi Salvare.

10. Atingeţi Setări manuale.

11. Atingeţi Mască de subreţea.

12. Atingeţi caseta text Subnet Mask (Mască subreţea).

13. Utilizaţi tastatura de pe ecranul senzitiv pentru a introduce masca de subreţea.

14. Atingeţi OK.

15. Atingeţi Salvare.

Setarea gateway-ului implicit


1. Defilaţi şi atingeţi Administrare.

2. Defilaţi şi atingeţi Configurare iniţială.

3. Atingeţi Reţea şi intrări/ieşiri.

4. Atingeţi Jetdirect încorporat.

5. Atingeţi TCP/IP.

6. Atingeţi Setări IPV4.

7. Atingeţi Metodă de configurare.

8. Atingeţi Manual.

9. Atingeţi Salvare.

10. Atingeţi Setări manuale.

11. Atingeţi Gateway implicit.

12. Atingeţi caseta text Default Gateway (Gateway implicit).

13. Utilizaţi tastatura de pe ecranul senzitiv pentru a introduce gateway-ul implicit.

14. Atingeţi OK.

15. Atingeţi Salvare.

Configurarea parametrilor TCP/IPv6


Pentru informaţii despre configurarea dispozitivului pentru o reţea TCP/IPv6, consultaţi Ghidul
administratorului serverului de imprimare HP Jetdirect.

ROWW Configurarea setărilor de reţea 97


Utilitare pentru reţea
Echipamentul poate fi utilizat cu mai multe utilitare care facilitează monitorizarea şi administrarea
acestuia într-o reţea.

● HP Web Jetadmin: Consultaţi HP Web Jetadmin, la pagina 73.

● Server Web încorporat: Consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 73.

● Software HP Easy Printer Care: Consultaţi HP Easy Printer Care, la pagina 73.

Alte componente şi utilitare


Windows Macintosh OS

● Programul de instalare software — automatizează ● Utilitarul HP Printer Utility — permite schimbarea setărilor
instalarea sistemului de tipărire echipamentului, vizualizarea stării şi configurarea
notificării despre evenimentele legate de echipament, de
● Înregistrare Web online pe un calculator Mac. Acest utilitar este acceptat pentru
Mac OS X V10.2 şi versiunile superioare.

98 Capitolul 6 Configuraţie de tip reţea ROWW


7 Hârtie şi suporturi de imprimare

● Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a suporturilor de imprimare

● Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare

● Tipurile de hârtie acceptate

● Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare speciale

● Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare

● Configurarea tăvilor

● Selectarea unei locaţii de ieşire

ROWW 99
Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a
suporturilor de imprimare
Acest produs acceptă tipuri variate de hârtie şi de suporturi de imprimare, în concordanţă cu indicaţiile
din acest ghid al utilizatorului. Hârtia sau suporturile de imprimare care nu corespund acestor indicaţii
pot crea următoarele probleme:

● Calitate slabă a imprimării

● Apariţia frecventă a blocajelor

● Uzarea prematură a produsului, fiind necesară repararea acestuia

Pentru a obţine cele mai bune rezultate, utilizaţi numai hârtie şi suporturi de imprimare marca HP,
proiectate pentru echipamente cu laser sau pentru utilizâri multiple. Nu utilizaţi hârtie sau suporturi de
imprimare fabricate pentru imprimante cu jet de cerneală. Hewlett-Packard Company nu poate să
recomande utilizarea altor mărci de suporturi, deoarece HP nu poate să controleze calitatea acestora.

Este posibil ca hârtia să îndeplinească toate cerinţele din acest ghid al utilizatorului şi totuşi să nu
producă rezultate satisfăcătoare. Acest fapt ar putea fi rezultatul manevrării necorespunzătoare,
nivelurilor inacceptabile de temperatură şi/sau umiditate sau al altor variabile care nu pot fi controlate
de Hewlett-Packard.

ATENŢIE: Utilizarea hârtiilor sau a suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc specificaţiile Hewlett-
Packard poate crea probleme produsului, fiind necesară repararea acestuia. Reparaţiile de acest fel nu
sunt acoperite de acordurile Hewlett-Packard de garanţie sau service.

100 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de
imprimare
NOTĂ: Pentru a obţine rezultate optime la imprimare, selectaţi dimensiunea corespunzătoare a hârtiei
şi introduceţi driverul de imprimantă înainte de imprimare.
Tabelul 7-1 Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare

Mărime Dimensiuni Tava 1 Tava 2 Tăvile 3, 4 şi 5

Letter 216 x 279 mm 1 1

Letter rotită 279 x 216 mm 1 1

Legal: 216 x 356 mm 1 1

A4 210 x 297 mm 1 1

A4 rotit 297 x 210 mm 1 1

Executive: 184 x 267 mm 1 1

Statement 139,7 x 215,9 mm

8,5 x 13 216 x 330 mm

A3 297 x 420 mm 1 1

A5 148 x 210 mm 1 1

A6 105 x 148 mm

11 x 17 279 x 432 mm 1 1

12 x 18 305 x 457 mm

B4 (JIS) 257 x 364 mm 1 1

RA3 305 x 430 mm

SRA3 320 x 450 mm

B5 (JIS) 182 x 257 mm 1 1

8k 270 x 390 mm

16k 195 x 270 mm

Particularizat între 98,55 x 139,70 mm şi 320 x 457,2 mm


(3,9 x 5,5 şi 12,6 x 18 in)3

Particularizat între 148 x 210 mm şi 297 x 432 mm (între


5,8 x 8,2 şi 11,7 x 17 in)2

Particularizat între 148 x 210 mm şi 320 x 457,2 mm


(5,8 x 8,2 şi 12,6 x 18 in)
1 Tava detectează automat dimensiunea hârtiei.
2 Dimensiunile standard în intervalul personalizat pentru tava 2 sunt: 8,5 x 13, RA4, SRA4, 8K (270 x 390), 16K (195 x 270)
3 Dimensiunile standard în intervalul personalizat pentru tăvile 3, 4 şi 5 sunt: 8,5 x 13, RA4, SRA4, 8K (270 x 390), 16K
(195 x 270), RA3, SRA3 şi 12 x 18

ROWW Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare 101


Tabelul 7-2 Plicuri şi cărţi poştale acceptate

Mărime Dimensiuni Tava 1 Tăvile 2, 3, 4, 5

Plic nr.9 98 x 225 mm

Plic #10 105 x 241 mm

Plic DL 110 x 220 mm

Plic C5 162 x 229 mm

Plic B5 176 x 250 mm

Plic C6 162 x 114 mm (6,4 x 4,5 in)

Plic Monarch 98 x 191 mm

Carte poştală 148 x 200 mm


dublă

Fişe index US 102 x 152 mm (4 x 6 in) şi 127 x 203 mm (5 x 8 in)


1
Este posibil ca greutăţile mai mari de 160 g/m2 să nu funcţioneze corespunzător, dar nu vor afecta produsul.

Următoarele dimensiuni de hârtie sunt acceptate cu accesoriile opţionale HP capsator/stivuitor cu 3 tăvi


şi dispozitiv pentru realizarea/finisarea broşurilor.
Tabelul 7-3 Dimensiuni acceptate de hârtie şi de suporturi de imprimare pentru accesoriile opţionale HP capsator/
stivuitor cu 3 tăvi şi dispozitiv pentru realizarea/finisarea broşurilor.

Dimensiune Dimensiuni Stivuire2 Capsă Capsă Două capse Împăturire Legare


unghiulară unghiulară (sus sau
(spre (spre lateral)
stânga) dreapta)

Letter 216 x 279 mm

Letter rotită 279 x 216 mm 1 1

Legal 216 x 356 mm 1 1

A4 210 x 297 mm

A4 rotit 297 x 210 mm 1 1

Executive 184 x 267 mm

8,5 x 13 216 x 330 mm

A3 297 x 420 mm 1 1

A5 148 x 210 mm

A6 105 x 148 mm

Statement 140 x 216 mm

11 x 17 279 x 432 mm 1 1

(Ledger)

12 x 18 305 x 457 mm

B4 (JIS) 257 x 364 mm 1 1

RA3 305 x 430 mm

102 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Tabelul 7-3 Dimensiuni acceptate de hârtie şi de suporturi de imprimare pentru accesoriile opţionale HP capsator/
stivuitor cu 3 tăvi şi dispozitiv pentru realizarea/finisarea broşurilor. (Continuare)

Dimensiune Dimensiuni Stivuire2 Capsă Capsă Două capse Împăturire Legare


unghiulară unghiulară (sus sau
(spre (spre lateral)
stânga) dreapta)

SRA3 320 x 450 mm

B5 (JIS) 257 x 182 mm

B6 (JIS) 128 x 182 mm

8K 270 x 390 mm

16K 195 x 270 mm

Plic 9# 98,4 x 225,4 mm

Plic 10# 104,77 x 241,3 mm

Plic DL 110 x 220 mm

Plic C5 162 x 229 mm

Plic B5 176 x 250 mm

Plic C6 114 x 162 mm4,49 x 6


,38 in

Plic Monarch 98,42 x 190,5 mm

Carte poştală 148 x 200 mm


dublă

Fişă index 4 x 6 102 x 152 mm

Fişă index 5 x 8 127 x 203 mm

Dimensiune între
personalizată 98,55 x 139,70 mm şi
320 x 457,2 mm
(3,9 x 5,5 şi
12,6 x 18 in)
1 Numai pentru dispozitivul pentru broşuri
2 Stivuitorul utilizează tăvile 1, 2 şi 3 din capsatorul/stivuitor sau tăvile 1 şi 2 din dispozitivul pentru broşuri.

ROWW Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare 103


Tipurile de hârtie acceptate
Tabelul 7-4 Informaţii hârtie tava 1

Tip Specificaţii Cantitate Setări driver Orientarea hârtiei

Hârtie şi carton, Gama: Înălţimea maximă a Simplă sau Încărcaţi hârtia


dimensiuni standard stivei: 10 mm nespecificată preimprimată sau
60 g/m2 bond până la preperforată cu faţa în
220 g/m2 bond Echivalentul a 100 de jos, cu marginea
coli de hârtie de 75 g/ superioară înspre tavă
m2 bond. sau spre partea din
spate a produsului.

Plicuri De la mai puţin de 60 g/ Până la 10 plicuri Plic Latura scurtă în faţă,


m2 bond până la 90 g/ clapa spre partea din
m2 bond faţă a produsului, cu
faţa în sus

Etichete Maxim 0,23 mm Înălţimea maximă a Etichete Faţa de imprimat


grosime stivei: 10 mm orientată în jos

Folii transparente Minim 0,13 mm Înălţimea maximă a Folii transparente Faţa de imprimat
grosime stivei: 10 mm orientată în jos

Heavy (Carton) 0,13 mm grosime Înălţimea maximă a Subţire lucioasă, Faţa de imprimat
stivei: 10 mm lucioasă sau groasă orientată în jos
lucioasă

Glossy (Lucioasă) Gama: Înălţimea maximă a Subţire lucioasă, Faţa de imprimat


stivei: 10 mm lucioasă sau groasă orientată în jos
75 g/m2 bond până la lucioasă
220 g/m2 bond

Suport media foto 60 g/m2 bond până la Înălţimea maximă a Faţa de imprimat
220 g/m2 bond stivei: 10 mm orientată în jos

Coală de hârtie tăiată 60 g/m2 bond până la Înălţimea maximă a Faţa de imprimat
220 g/m2 bond stivei: 10 mm orientată în jos

Hârtie rezistentă 60 g/m2 bond până la Înălţimea maximă a Faţa de imprimat


220 g/m2 bond stivei: 10 mm orientată în jos

Tabelul 7-5 Informaţii hârtie pentru tăvile 2, 3, 4 şi 5

Tip Specificaţii Cantitate Setări Orientarea hârtiei

Hârtie şi carton, Gama: 500 de coli de 75 g/m2 Simplă sau Încărcaţi hârtia
dimensiuni standard bond. nespecificată preimprimată sau
60 g/m2 bond până la preperforată cu faţa în
220 g/m2 bond sus, cu marginea
superioară înspre
partea din spate a tăvii
sau spre partea
dreaptă a acesteia.

Etichete Maxim 0,13 mm grosime Înălţimea maximă a Etichete Faţa de imprimat


stivei: 54 mm orientată în sus

Folii transparente Minim 0,13 mm grosime Înălţimea maximă a Folii transparente Faţa de imprimat
stivei: 54 mm orientată în sus

104 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Tabelul 7-5 Informaţii hârtie pentru tăvile 2, 3, 4 şi 5 (Continuare)

Tip Specificaţii Cantitate Setări Orientarea hârtiei

Heavy (Carton) 0,13 mm grosime Înălţimea maximă a Subţire lucioasă, Faţa de imprimat
stivei: 54 mm lucioasă sau groasă orientată în sus
lucioasă

Glossy (Lucioasă) 75 g/m2 bond până la Înălţimea maximă a Subţire lucioasă, Faţa de imprimat
220 g/m2 bond stivei: 54 mm lucioasă sau groasă orientată în sus
lucioasă

Suport de imprimat 60 g/m2 bond până la Înălţimea maximă a Subţire lucioasă, Faţa de imprimat
pentru fotografii 220 g/m2 bond stivei: 54 mm lucioasă sau groasă orientată în sus
lucioasă

Coală de hârtie tăiată 60 g/m2 bond până la Înălţimea maximă a Plain (Hârtie obişnuită) Faţa de imprimat
220 g/m2 bond stivei: 54 mm sau nespecificată orientată în sus

Tough paper (Hârtie 60 g/m2 bond până la Înălţimea maximă a Hârtie HP Tough Faţa de imprimat
rezistentă) 220 g/m2 bond stivei: 54 mm orientată în sus

Capacitatea tăvilor 2, 3, 4 şi 5: 54 mm înălţime sau 500 de coli de hârtie, oricare este mai puţin. Tipurile
de suport de imprimare acceptate includ: Coli de hârtie tăiate, etichete, OHT, hârtie lucioasă, film
lucios,suport pentru fotografii şi hârtie rezistentă. Greutate bază: 60-220 g/m2 .

Imprimare duplex: Asigură imprimarea automată pe două feţe (ambele feţe ale hârtiei). Intervalul
dimensiunii hârtiei pentru imprimarea duplex este de 175 până la 320 mm x 210 până la 457 mm.
Intervalul de greutate al suportului de imprimare este de 60 până la 220 g/m2

NOTĂ: Hârtia HP Color Laser Presentation, lucioasă (Q2546A) nu este acceptată de această
imprimantă. Utilizarea acestui tip de hârtie poate cauza o blocare a cuptorului, care poate necesita
înlocuirea acestuia. Două alternative recomandate sunt hârtia HP Color LaserJet Presentation, Soft
Gloss (Q6541A) şi hârtia HP Color LaserJet Brochure, Glossy (Q6611A, Q6610A).

NOTĂ: Pentru o listă completă a tipurilor de hârtie marca HP acceptată de acest produs, consultaţi
www.hp.com/sbso/product/supplies.

ROWW Tipurile de hârtie acceptate 105


Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare
speciale
Acest produs acceptă imprimarea pe suporturi speciale. Pentru a obţine rezultate satisfăcătoare,
respectaţi indicaţiile următoare. Când utilizaţi hârtii sau suporturi de imprimare speciale, asiguraţi-vă că
aţi setat tipul şi dimensiunea în driverul de imprimare, pentru a obţine cele mai bune rezultate de
imprimare.

ATENŢIE: Imprimantele HP LaserJet utilizează cuptoare pentru a fixa particulele de toner uscat pe
hârtie, în puncte foarte precise. Hârtia HP destinată imprimării cu laser este proiectată pentru a rezista
la această încălzire extremă. Utilizarea hârtiei pentru jet de cerneală, care nu este proiectată pentru
această tehnologie, poate conduce la deteriorarea imprimantei.

Tip de suport Permisiuni Restricţii

Plicuri ● Depozitaţi plicurile întinse. ● Nu utilizaţi plicuri care sunt cutate,


crestate, lipite unele de altele sau
● Utilizaţi plicuri la care lipitura se deteriorate în alt fel.
extinde până la colţul plicului.
● Nu utilizaţi plicuri care au copci,
● Utilizaţi benzi adezive acoperite agrafe, ferestre sau căptuşeli.
care sunt aprobate pentru a fi
utilizate în imprimantele cu laser. ● Nu utilizaţi materiale auto-adezive
sau alte materiale sintetice.

Etichete ● Utilizaţi numai etichete între care nu ● Nu utilizaţi etichete care au cute sau
este vizibilă coala de pe spate. bule de aer, sau care sunt
deteriorate.
● Utilizaţi etichete care stau întinse.
● Nu imprimaţi pe bucăţi decupate din
● Utilizaţi numai coli întregi de coli de etichete.
etichete.

Folii transparente ● Utilizaţi numai folii transparente ● Nu utilizaţi suporturi de imprimare


care sunt aprobate pentru a fi transparente care nu sunt aprobate
utilizate în imprimantele cu laser. pentru imprimantele cu laser.

● Aşezaţi foliile transparente pe o


suprafaţă netedă după ce le
scoateţi din produs.

Hârtii cu antet sau formulare ● Utilizaţi numai hârtii cu antet sau ● Nu utilizaţi hârtii cu antet în relief
preimprimate formulare care sunt aprobate sau metalic.
pentru a fi utilizate în imprimantele
cu laser.

Hârtie grea ● Utilizaţi numai hârtie grea care este ● Nu utilizaţi hârtie a cărei greutate
aprobată pentru a fi utilizată în depăşeşte specificaţiile de
imprimantele cu laser şi care suporturi recomandate pentru acest
îndeplineşte specificaţiile de produs, decât dacă este hârtie HP
greutate pentru acest produs. care a fost aprobată pentru a fi
utilizată în acest produs.

Hârtie lucioasă sau stratificată ● Utilizaţi numai hârtie lucioasă sau ● Nu utilizaţi hârtie lucioasă sau
stratificată care este aprobată stratificată proiectată pentru a fi
pentru a fi utilizată în imprimantele utilizată în produsele cu jet de
cu laser. cerneală.

106 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare
Se pot încărca suporturi diferite în tăvi, pentru ca apoi să solicitaţi suportul după tip sau dimensiune prin
utilizarea panoului de control.

Încărcarea tăvii 1
ATENŢIE: Pentru evitarea blocării hârtiei, niciodată nu încărcaţi sau nu descărcaţi hârtia din tavă în
timpul imprimării.

1. Deschideţi tava 1.

2. Setaţi ghidajele laterale la lăţimea corespunzătoare şi trageţi în afară extensiile tăvii pentru a
susţine hârtia.

3. Încărcaţi hârtia în tavă cu faţa imprimabilă în jos şi capătul superior al hârtiei sau capătul netimbrat
spre partea din faţă a imprimantei.

NOTĂ: Pentru hârtia de tip Letter rotit şi A4 rotit amplasaţi faţa imprimabilă în jos, cu partea
superioară a paginii spre imprimantă.

4. Asiguraţi-vă că stiva încape sub marcajele de pe ghidaje şi nu depăşeşte indicatorii nivelului de


încărcare.

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 107


5. Reglaţi ghidajele laterale astfel încât să atingă uşor stiva de hârtie fără să o îndoaie.

Imprimarea plicurilor
Dacă software-ul utilizat nu se setează automat pe formatul plic, specificaţi orientarea Landscape (Tip
vedere) a paginii în programul software sau în driverul imprimantei. Utilizaţi următoarele indicaţii pentru
setarea marginilor adreselor expeditorului şi destinatarului pe plicuri de tip Commercial #10 sau DL:

Tipul adresei Marginea stângă Marginea superioară

Expeditor 15 mm 15 mm

Destinatar 102 mm 51 mm

Pentru plicuri de alte dimensiuni, ajustaţi marginile corespunzător.

Încărcarea tăvilor 2, 3, 4 sau 5


În fiecare din tăvile 2, 3, 4 şi 5 încap 500 de coli de hârtie standard sau un teanc de etichete de 54 mm
sau din altă hârtie groasă.

Încărcarea hârtiei de dimensiuni standard în tăvile 2, 3, 4 sau 5


Echipamentul detectează automat următoarele dimensiuni standard ale suporturilor de imprimare din
aceste tăvi de 500 de coli: Letter, Letter rotit, Legal, Executive, 11x17, A3, A4, A4 rotit, A5, B4 (JIS) şi
B5 (JIS).

108 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


ATENŢIE: Nu imprimaţi plicuri sau hârtii cu dimensiuni neacceptate din tăvile de 500 de coli. Imprimaţi
pe aceste tipuri de hârtie numai din tava 1.

1. Glisaţi tava afară din produs.

NOTĂ: Nu deschideţi tava de alimentare în timp ce este utilizată. Dacă nu respectaţi aceste
recomandări, pot apărea blocaje ale hârtiei în produs.

2. Reglaţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei strângând închizătoarea de reglare şi glisând ghidajul la
dimensiunea hârtiei utilizate.

3. Reglaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei strângând închizătoarea de reglare şi glisând ghidajul la
dimensiunea hârtiei utilizate.

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 109


4. Încărcaţi hârtia în tavă cu faţa în sus. Verificaţi hârtia pentru a vedea dacă ghidajele ating uşor
teancul, dar nu o îndoiţi.

NOTĂ: Pentru a preveni blocajele, nu supraîncărcaţi tava de alimentare. Asiguraţi-vă că vârful


teancului se află sub indicatorul de plin al tăvii.

NOTĂ: Pentru performanţe optime, umpleţi tava complet, fără să desfaceţi topul de hârtie.
Desfacerea topului poate să provoace probleme de alimentare multiplă. Capacitatea tăvii de hârtie
poate varia. De exemplu, dacă utilizaţi hârtie de 75 g/m2, tava poate înmagazina un top întreg de
500 de coli. Dacă suporturile sunt mai grele, tava nu va înmagazina un top întreg. Nu supraîncărcaţi
tava.

NOTĂ: Dacă tava nu este reglată corect, este posibil să apară un mesaj de eroare sau suporturile
se pot bloca.

5. Glisaţi tava în produs. Panoul de control va afişa tipul şi dimensiunile suporturilor din tavă. În cazul
în care configuraţia nu este corectă, apăsaţi Modificare de pe panoul de control şi selectaţi
configuraţia corectă. Dacă configuraţia este corectă, atingeţi OK.

Încărcarea hârtiei nedetectabile de dimensiuni standard în tăvile 2, 3, 4 şi 5


Următoarele suporturi de dimensiuni standard nedetectabile sunt acceptate în tăvile de 500 de coli:

● Executive (JIS) (8,5 x 13)

● 12 x 18 (numai tăvile 3, 4 sau 5)

● B4 (ISO)

● RA3 (numai tăvile 3, 4 sau 5)

110 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


● SRA3 (numai tăvile 3, 4 sau 5)

● B5 (ISO)

ATENŢIE: Nu imprimaţi plicuri sau hârtii cu dimensiuni neacceptate din tăvile de 500 de coli. Imprimaţi
pe aceste tipuri de hârtie numai din tava 1. Nu supraîncărcaţi tava de alimentare şi nu o deschideţi în
timpul utilizării. Dacă nu respectaţi aceste indicaţii, pot surveni blocaje ale hârtiei.

Încărcarea hârtiei personalizate în tava 2, 3, 4 sau 5


Pentru a utiliza suporturi personalizate, modificaţi setările de dimensiune de la panoul de control pe
Custom (Personalizat) şi setaţi unităţile de măsură, dimensiunea X şi dimensiunea Y. Citiţi Configurarea
unei tăvi pentru a coincide cu setările lucrării de imprimare, la pagina 118 pentru mai multe informaţii.

1. Deschideţi prin glisare tava din produs.

2. Încărcaţi suporturile de imprimare conform descrierii de la paşii 2 - 4 din secţiunea „Încărcarea


suporturilor detectabile (de dimensiuni standard) în tăvile 2, 3,4 sau 5”. Apoi treceţi la pasul 3 din
această procedură.

3. Glisaţi tava în produs. Panoul de control va afişa configuraţia pentru tipul şi dimensiunea tăvii.
Pentru a specifica anumite dimensiuni personalizate sau dacă tipul nu este cel corect, atingeţi
Modificare când pe panoul de control vi se solicită să modificaţi dimensiunea sau tipul.

4. Selectaţi Custom (Personalizat) şi apoi selectaţi Unit of measure (Unitate de măsură), dimensiunea
X şi dimensiunea Y pentru dimensiunea de hârtie personalizată.

5. Selectaţi tipul de hârtie şi apoi apăsaţi pe Salvare.

6. Dacă configuraţia este corectă, apăsaţi Save (Salvare).

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 111


Încărcarea hârtiei de dimensiuni mari în tava 3, 4, 5 sau 5
Utilizaţi instrucţiunile următoare dacă încărcaţi hârtie de dimensiunea 11x17, RA3, SRA3 sau 12 x 18
în tava 3, 4 sau 5.

1. Deschideţi plin glisare tava 3, 4 sau 5.

2. Reglaţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei strângând închizătoarea de reglare şi glisând ghidajul la
dimensiunea hârtiei utilizate.

3. Încărcaţi hârtia în tavă.

4. Deplasaţi pârghia pentru oprirea hârtiei în poziţia corectă pentru tipul de hârtie utilizat.

● Pentru hârtia de dimensiunea SRA3, rotiţi pârghia complet spre stânga.

● Pentru hârtia de dimensiunea A3 sau 11x17, rotiţi pârghia în poziţia centrală.

● Pentru hârtia de dimensiunea RA3 sau 12x18, rotiţi pârghia complet spre stânga.

5. Glisaţi tava în produs. Panoul de control va afişa tipul şi dimensiunile suporturilor din tavă. În cazul
în care configuraţia nu este corectă, apăsaţi pe Modificare şi configuraţi tava pentru tipul şi
dimensiunea corecte. Dacă configuraţia este corectă, atingeţi OK.

Încărcarea hârtiei cu antet, a hârtiei preimprimate sau preperforate


Pentru a imprima sau a copia corect pe hârtie cu antet, preimprimată sau preperforată, trebuie să vă
asiguraţi că încărcaţi în tavă hârtia corectă. De asemenea, ar putea fi necesar să ajustaţi setarea Image
Rotation (Rotire imagine) din panoul de control al produsului. Setarea Image Rotation (Rotire imagine)
este utilizată pentru a realiza reglaje pentru limbile cu citire de la stânga la dreapta (valoarea prestabilită)
sau de la dreapta la stânga.

112 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, consultaţi Quick Reference Job Aids de pe CD-ul
livrat cu imprimanta sau accesaţi www.hp.com/support/cljcm6030mfp/manuals sau www.hp.com/
support/cljcm6040mfp/manuals

Schimbarea setării Image Rotation (Rotire imagine)


1. Din ecranul de reşedinţă al panoului de control, derulaţi şi atingeţi Administration (Administrare).

2. Derulaţi în jos şi atingeţi Device Behavior (Comportament dispozitiv).

3. Derulaţi în jos şi atingeţi Tray Behavior (Comportament tavă).

4. Derulaţi în jos şi atingeţi Image Rotation (Rotire imagine).

5. Atingeţi opţiunea corectă pentru elementul de meniu Image Rotation (Rotire imagine). Setarea
prestabilită este Left to right (De la dreapta la stânga).

6. Apăsaţi OK.

Selectaţi orientarea corectă pentru încărcarea hârtiei cu antet, a hârtiei preimprimate şi


a hârtiei preperforate
Utilizaţi tabelele de mai jos drept ghid pentru încărcarea hârtiei cu antet, a celei preimprimate sau
preperforate. Primul tabel afişează orientarea încărcării tăvii când opţiunea Image Rotation (Rotire
imagine) este setată la Left to right (De la dreapta la stânga), ceea ce indică faptul că materialele
imprimate se citesc de la stânga la dreapta. Al doilea tabel afişează orientarea încărcării tăvii când
opţiunea Image Rotation (Rotire imagine) este setată la Right to left (De la stânga la dreapta), ceea ce
indică faptul că materialele imprimate se citesc de la dreapta la stânga. Tabelele mai conţin şi
următoarele informaţii:

● Tipul hârtiei. hârtie cu antet, hârtie preimprimată sau preperforată

● Tava de hârtie: Tava 1 sau tăvile 2 - 5.

● Orientarea imaginii: Portret (1) sau Peisaj (2).

1 2

● Imprimare pe o faţă sau pe două feţe (duplex).

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 113


● Capsare: Accesoriul opţional pentru capsare/stivuire sau broşuri trebuie ataşat pentru capsarea
operaţiilor de imprimare sau copiere. Localizarea capselor poate fi la stânga, o capsă unghiulară
localizată în colţul din stânga sus sau, două la stânga, două capse localizate pe marginea lungă
din stânga. Pentru informaţii suplimentare despre capsare, consultaţi Utilizarea capsatorului,
la pagina 130.

● Săgeata din graficul pentru hârtie inică direcţia în care hârtia este alimentată în imprimantă. Graficul
pentru hârtie indică direcţia în care hârtia trebuie introdusă în tava de alimentare. Valoarea
prestabilită este alimentarea cu hârtie cu marginea lungă în faţă. Astfel, va rezulta cea mai eficientă
imprimare şi copiere.
Tabelul 7-6 Încărcarea hârtiei cu antet, preimprimate sau preperforate — Image Rotation (Rotire imagine)
= Left to right (De la stânga la dreapta)

Tipul de hârtie şi Orientarea Mod Duplex Opţiuni pentru Mod de încărcare Mod de încărcare
tava imaginii localizarea pentru pentru
capselor alimentarea cu alimentarea cu
marginea lungă marginea scurtă

Hârtie cu antet sau Portrait (Portret) O faţă Una la stânga,


preimprimată – două la stânga
Tava 1

Hârtie cu antet sau Portrait (Portret) 2-sided (Faţă- Una la stânga, HP Laserjet

HP Laserjet
preimprimată – verso) două la stânga
Tava 1

Hârtie cu antet sau Landscape O faţă Una la stânga,


preimprimată – (Peisaj) două la stânga
Tava 1

Hârtie cu antet sau Landscape 2-sided (Faţă- Una la stânga, HP Laserjet


preimprimată – (Peisaj) verso) două la stânga
HP Laserjet

Tava 1

114 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Tabelul 7-6 Încărcarea hârtiei cu antet, preimprimate sau preperforate — Image Rotation (Rotire imagine)
= Left to right (De la stânga la dreapta) (Continuare)

Tipul de hârtie şi Orientarea Mod Duplex Opţiuni pentru Mod de încărcare Mod de încărcare
tava imaginii localizarea pentru pentru
capselor alimentarea cu alimentarea cu
marginea lungă marginea scurtă

Hârtie cu antet sau Portrait (Portret) O faţă Una la stânga, HP Laserjet

HP Laserjet
preimprimată – două la stânga
Tăvile 2-5

Hârtie cu antet sau Portrait (Portret) 2-sided (Faţă- Una la stânga,


preimprimată – verso) două la stânga
Tăvile 2-5

Hârtie cu antet sau Landscape O faţă Una la stânga, HP Laserjet


preimprimată – (Peisaj) două la stânga

HP Laserjet
Tăvile 2-5

Hârtie cu antet sau Landscape 2-sided (Faţă- Una la stânga,


preimprimată – (Peisaj) verso) două la stânga
Tăvile 2-5

Preperforată – Portrait (Portret) O faţă sau faţă- Una la stânga,


Tava 1 verso două la stânga

Preperforată – Landscape O faţă sau faţă- Una la stânga,


Tava 1 (Peisaj) verso două la stânga

Preperforată – Portrait (Portret) O faţă sau faţă- Una la stânga,


Tăvile 2-5 verso două la stânga

Preperforată – Landscape O faţă sau faţă- Una la stânga,


Tăvile 2-5 (Peisaj) verso două la stânga

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 115


Tabelul 7-7 Încărcarea hârtiei cu antet, preimprimată sau preperforate — Image Rotation (Rotire imagine)
= Right to left (De la dreapta la stânga )

Tipul de hârtie şi Orientarea Mod Duplex Opţiuni pentru Mod de încărcare Mod de încărcare
tava imaginii localizarea pentru pentru
capselor alimentarea cu alimentarea cu
marginea lungă marginea scurtă

Hârtie cu antet sau Portrait (Portret) O faţă Una la dreapta,


preimprimată – două la dreapta
Tava 1

Hârtie cu antet sau Landscape 2-sided (Faţă- Una la dreapta,


preimprimată – (Peisaj) verso) două la dreapta

HP Laserjet
Tava 1
HP Laserjet

Hârtie cu antet sau Portrait (Portret) 2-sided (Faţă- Una la dreapta,


preimprimată – verso) două la dreapta
Tăvile 2-5

Hârtie cu antet sau Landscape O faţă Una la dreapta,


preimprimată – (Peisaj) două la dreapta

HP Laserjet
Tăvile 2-5
HP Laserjet

Preperforată – Portrait (Portret) O faţă sau faţă- Una la dreapta,


Tava 1 verso două la dreapta

Preperforată – Landscape O faţă sau faţă- Una la dreapta,


Tava 1 (Peisaj) verso două la dreapta

Preperforată – Portrait (Portret) O faţă sau faţă- Una la dreapta,


Tăvile 2-5 verso două la dreapta

Preperforată – Landscape O faţă sau faţă- Una la dreapta,


Tăvile 2-5 (Peisaj) verso două la dreapta

116 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, consultaţi Quick Reference Job Aids de
pe CD-ul livrat cu imprimanta sau accesaţi www.hp.com/support/cljcm6030mfp/manuals sau
www.hp.com/support/cljcm6040mfp/manuals

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 117


Configurarea tăvilor
Produsul va afişa automat un mesaj prin care vă solicită să configuraţi o tavă pentru tip şi dimensiune
în următoarele situaţii:

● Când încărcaţi hârtie în tavă

● Când specificaţi o anumită tavă sau un anumit tip de suport pentru o lucrare de imprimare prin
driverul imprimantei sau printr-un program software, iar tava nu este configurată astfel încât să
coincidă cu setările lucrării de imprimare

Pe panoul de control apare mesajul următor: Tray <x> [type] [size] To change size or type, touch
“Modify” (Tava <X> [tip] [dimensiune] Pentru a modifica dimensiunea sau tipul, apăsaţi
Modificare). Pentru a accepta, atingeţi „OK”.

NOTĂ: Solicitarea nu apare dacă imprimaţi din tava 1 şi tava 1 este configurată pentru Orice
dimensiune personalizată şi Orice tip.

NOTĂ: Dacă aţi utilizat alte modele de imprimantă HP LaserJet, s-ar putea să fiţi deja obişnuiţi cu
configurarea tăvii 1 pentru modul First (Primul) sau modul Cassette (Casetă). Pe imprimantele HP
Color LaserJet CM6040Series, setarea dimensiunii tăvii 1 la Orice dimensiune personalizată este
echivalentă cu modul First (Primul). Setarea dimensiunii pentru tava 1 pe o setare diferită de Orice
dimensiune personalizată este echivalentă cu modul Cassette (Casetă).

Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie


1. Încărcaţi hârtia în tavă. Închideţi tava, dacă utilizaţi tava 2, 3, 4 sau 5.

2. Apare mesajul de configurare a tăvii.

3. Apăsaţi OK pentru a accepta dimensiunea şi tipul detectate sau apăsaţi Modify (Modificare) pentru
a alege altă dimensiune şi alt tip de hârtie.

4. Selectaţi dimensiunea şi tipul corecte şi apoi apăsaţi pe OK.

NOTĂ: Produsul detectează automat majoritatea dimensiunilor de hârtie din tăvile 2, 3, 4 şi 5.

Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările lucrării de imprimare


1. În programul software, specificaţi tava sursă, dimensiunea hârtiei şi tipul hârtiei.

2. Trimiteţi operaţia către produs.

Dacă este nevoie să configuraţi tava, va apărea mesajul Load Tray x <Type> <Size> (Încărcaţi
tava X <Tip> <Dimensiune>).

3. Încărcaţi tava cu hârtia de tipul şi dimensiunea specificată, apoi închideţi tava.

Pentru a specifica o dimensiune personalizată, selectaţi Modify (Modificare).

4. Când este afişat mesajul Tray <x> Size=<Size> (Dimensiune tava <x>=<Dimensiune>), atingeţi
OK pentru a confirma dimensiunea.

5. Când este afişat mesajul Tray <x> Type=<Type> (Tip tava <x>=<Tip>), atingeţi OK pentru a
confirma tipul şi a continua operaţia.

118 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Sesizarea automată a tipului de suport (modul sesizare automată)
Senzorul automat al tipului de suport funcţionează doar dacă tava respectivă este setată la tipul Orice
tip sau Plain (Hârtie obişnuită). Configurarea unei tăvi pentru orice alt tip, precum Bond sau Glossy,
dezactivează senzorul de suport din tava respectivă.

Imprimantele din seria HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series pot clasifica automat multe
tipuri de hârtie într-una din următoarele categorii:

● Plain (Simplă)

● Transparency (Folie transparentă)

● Glossy (Lucioasă)

● Extra-heavy glossy (Carton lucios)

● Glossy film (Film lucios)

● Heavy (Carton)

Pentru un control suplimentar, un anumit tip de hârtie trebuie selectat pentru operaţie sau configurat în
tavă.

Setări de sesizare automată

Full sensing (Sesizare completă) (Prestabilit pentru tava 1)

● Produsul recunoaşte hârtia uşoară, simplă, groasă, lucioasă şi rezistentă şi foliile transparente.

● De fiecare dată când produsul începe o operaţie de imprimare, se opreşte la prima pagină pentru
a sesiza tipul.

● Acesta este modul cel mai lent.

Expanded sensing (Sesizare extinsă) (Prestabilit pentru tăvile 2, 3, 4 şi 5)

● De fiecare dată când produsul începe o operaţie de imprimare, se opreşte la prima pagină pentru
a sesiza tipul.

● Produsul presupune că pagina a doua şi următoarele sunt de acelaşi tip de suport ca prima pagină.

● Acesta este modul cu a doua viteză ca rapiditate şi este util când utilizaţi stive de suporturi de
acelaşi tip.

Numai folii transparente

● Produsul nu se opreşte la nici o pagină pentru sesizare, însă face diferenţa între foliile transparente
(modul Folie transparentă) şi hârtie (modul Normal).

● Acesta este modul cel mai rapid şi este util pentru imprimări de volum mare în modul Normal.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la setarea acestor opţiuni, consultaţi Meniul Print Quality
(Calitate imprimare), la pagina 51

Selectarea suportului după sursă, tip sau dimensiune


În sistemul de operare Microsoft Windows, modul în care imprimanta încearcă să preia suporturile în
momentul trimiterii unei lucrări de imprimare este controlat de trei setări. Setările Source (Sursă),

ROWW Configurarea tăvilor 119


Type (Tip), şi Size (Dimensiune) apar în casetele de dialog Page Setup (Iniţializare pagină), Print
(Imprimare) sau Print Properties (Proprietăţi imprimare) în majoritatea programelor software. Cu
excepţia cazului în care modificaţi aceste setări, produsul va selecta automat o tavă, utilizând setările
prestabilite.

Sursă
Pentru a imprima după Source (Sursă), selectaţi tava din care produsul va fi alimentat. Dacă selectaţi
o tavă configurată pentru un tip sau o dimensiune, care nu se potriveşte cu operaţia dvs. de imprimare,
produsul vă solicită să încărcaţi tava cu suportul de imprimare de tipul sau dimensiunea
corespunzătoare operaţiei înainte de a o imprima. Când încărcaţi tava, produsul începe imprimarea.

Tipul şi dimensiunea
Prin utilizarea setărilor Type (Tip) sau Size (Dimensiune) doriţi ca produsul să preia suporturi de
imprimare din tava încărcată cu tipul şi dimensiunea corecte. Selectarea suportului de imprimare în
funcţie de tip în locul sursei este asemănătoare blocării tăvilor, şi previne utilizarea accidentală a
suporturilor de imprimare speciale. De exemplu, dacă o tavă este configurată pentru hârtie cu antet şi
selectaţi hârtie simplă, produsul nu va prelua hârtia cu antet din tava respectivă. În schimb, va prelua
dintr-o tavă încărcată cu hârtie simplă şi configurată pentru hârtie simplă pe panoul de control al
produsului. Selectarea suportului după Tip şi Dimensiune duce la o calitate semnificativ mai bună a
imprimării pe carton, hârtie lucioasă şi folii transparente. Utilizarea unor setări greşite poate duce la o
calitate nesatisfăcătoare a imprimării. Imprimaţi întotdeauna utilizând opţiunea Type (Tip) în cazul
suporturilor de imprimare speciale, cum sunt etichetele sau foliile transparente. Dacă este posibil,
imprimaţi după Size (Dimensiune) pe plicuri.

● Pentru a imprima după Tip sau Dimensiune, selectaţi Tip sau Dimensiune în caseta de dialog Page
Setup (Iniţializare pagină), în caseta de dialog Print (Imprimare), sau în caseta de dialog Print
Properties (Proprietăţi imprimare), în funcţie de programul software.

● Dacă imprimaţi des pe un anumit tip sau pe o anumită dimensiune de suporturi, configuraţi o tavă
pentru acel tip sau pentru acea dimensiune. Ulterior, când veţi selecta tipul sau dimensiunea
respectivă, produsul va prelua suportul de imprimare din tava configurată pentru acel tip sau pentru
acea dimensiune.

120 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Selectarea unei locaţii de ieşire
Sertare de ieşire standard
Echipamentul are o tavă de ieşire ADF şi tava de ieşire standard pentru ieşirea paginilor imprimate.

2
1

1 Sertar de ieşire standard

2 Sertar de ieşire ADF (pentru copierea originalelor)

Când scanaţi sau copiaţi documente utilizând dispozitivul ADF, documentele originale sunt livrate
automat în sertarul de ieşire al ADF. Exemplarele realizate de pe geamul-suport al scanerului sunt livrate
în sertarul de ieşire standard sau în sertarul (sertarele) de ieşire de la capsator sau de la cutia poştală
cu 3 compartimente.

Când trimiteţi lucrări de imprimare către echipament de la un computer, ieşirea se face către sertarul
de ieşire standard sau către sertarul (sertarele) de ieşire de la capsator/stivuitor sau de la cutia poştală
cu 3 compartimente.

Accesorii opţionale de ieşire


Un capsator/stivuitor cu 3 tăvi sau un dispozitiv pentru broşuri opţional poate fi instalat cu produsul.
Când instalaţi un accesoriu, este adăugat de asemenea un adaptor pentru accesoriile de ieşire deasupra
produsului, pentru a direcţiona operaţiile de imprimare către tăvile de ieşire ale accesoriului.

ROWW Selectarea unei locaţii de ieşire 121


caracteristici capsator/stivuitor cu 3 tăvi
Tabelul 7-8 caracteristici capsator/stivuitor cu 3 tăvi

Decalaj operaţie Fiecare copie a unei operaţii este deplasată către o parte a tăvii de ieşire, pentru a menţine
fiecare copie separată de celelalte. (Dimensiuni hârtie acceptate: A3, A4, A4 rotit A5, B4, B5,
Ledger, Legal, Letter, Letter rotit, Statement.)

Trei moduri de funcţionare Modul Căsuţă poştală atribuie fiecare tavă unui utilizator sau unui grup de utilizatori. Modul
Stivuitor utilizează toate cele trei tăvi de ieşire pentru toate operaţiile de imprimare — când o
tavă este plină, toate operaţiile sunt dirijate către tava următoare. Mocul Separator funcţional,
trimite copiile către tava 1, faxurile către tava 2 şi operaţiile de imprimare către tava 3.

Capsator Capsatorul încorporat capsează operaţii de până la 50 de coli sau 30 de operaţii. Paginile pot
fi capsate într-un punct din faţă, într-un punct din spate sau în două puncte din lateral sau din
partea superioară.

Tăvi de ieşire de mare Stivuitorul are trei compartimente: un compartiment de 100 de coli, un compartiment de 500
capacitate de coli şi un compartiment de 1000 de coli.

Caracteristicile dispozitivului de finisare al broşurilor


Tabelul 7-9 Caracteristicile dispozitivului de finisare al broşurilor

Realizare broşuri Caracteristica de realizare a broşurilor capsează şi împătureşte ca broşuri operaţiile de


imprimare de 2 până la 15 pagini.

Împăturire Operaţiile de imprimare de o singură pagină pot fi îndoite automat pe mijloc.

Decalaj operaţie Fiecare copie a unei operaţii este deplasată către o parte a tăvii de ieşire, pentru a menţine
fiecare copie separată de celelalte. (Dimensiuni hârtie acceptate: A3, A4, A4 rotit A5, B4, B5,
Ledger, Legal, Letter, Letter rotit, Statement.)

Două moduri de operare Modul cutie poştală repartizează fiecare tavă unui utilizator sau unui grup de utilizatori, iar
modul stivuire utilizează ambele tăvi de ieşire pentru toate operaţiile de imprimare - când tava
superioară este plină, operaţiile sunt redirecţionate către tava următoare.

Capsator Capsatorul încorporat capsează operaţii de până la 50 de coli sau 30 de operaţii. Paginile pot
fi capsate într-un punct din faţă, într-un punct din spate sau în două puncte din lateral sau din
partea superioară.

Tăvi de ieşire de mare Stivuitorul are trei compartimente: două compartimente de 1000 de coli şi un compartiment
capacitate care acceptă până la 25 de broşuri capsate pe mijloc.

122 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Prezentarea generală a accesoriilor
Figura 7-1 accesoriu capsator/stivuitor cu trei tăvi
4 5
1 2 3

1 Tăvi de ieşire

2 Uşă frontală

3 Unitate de capsare

4 Capac superior

5 Cablu de legătură

Figura 7-2 Accesoriu finisare broşură


6
7
3 5
4

1 Ghidajul tăvii pentru broşuri

2 Tavă de ieşire broşură

ROWW Selectarea unei locaţii de ieşire 123


3 Tăvi de ieşire stivuire

4 Uşă frontală

5 Unităţi de capsare

6 Capac superior

7 Cablu de legătură

Utilizarea caracteristicii de creare a broşurilor


Puteţi cea broşuri de la driverul de imprimare sau prin copierea unui document original.

Înainte de crearea unei broşuri, setaţi ghidajul tăvii pentru broşuri pentru dimensiunea de hârtie pe care
o utilizaţi:

● Closed (Închis): 11x17, Legal, A3 sau B4

● Open (Deschis): Letter rotit, A4 rotit

Crearea unei broşuri din driverul de imprimare


1. În meniul File (Fişier) din programul software, faceţi clic pe Print (Imprimare).

2. Selectaţi HP Color LaserJet CM6030 sau CM6040 MFP.

3. Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) şi apoi faceţi clic pe Booklet Printing (Imprimare broşură).

4. Setaţi opţiunile Paper source (Sursă hârtie), Paper sizes (Dimensiuni hârtie), Paper type (Tip
hârtie), Orientation (Orientare), Booklet Layout (Aranjare broşură), Print document on,
(Imprimare document pe) şi Staple (Capsare) şi apoi faceţi clic pe OK.

5. Faceţi clic pe OK pentru a imprima.

124 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Pentru a crea o broşură dintr-o copie
Documentele pot fi copiate din alimentatorul cu documente automat (ADF) sau prin plasarea
documentului pe geamul scanerului.

1. În panoul de control, apăsaţi pe Copy (Copiere).

2. Derulaţi şi apăsaţi pe Booklet Format (Format broşură).

3. Apăsaţi pe Booklet on (Broşură activată).

4. Pentru Original Sides (Feţe original), apăsaţi pe 1-sided (O faţă) sau 2-sided (Faţă-verso).

5. Apăsaţi pe OK şi apoi pe Start.

Configurarea modul de operare al accesoriilor


Selectarea modului de operare de la panoul de control
Puteţi seta modul de operare pentru capsatorul/stivuitorul cu 3 tăvi sau pentru dispozitivul de realizat/
finisat broşuri, de la panoul de control.

1. Pe panoul de control, atingeţi Administration (Administrare) şi apoi atingeţi Device behavior


(Comportament dispozitiv).

2. Atingeţi MBM-3 bin stapler (Capsator MBM cu 3 tăvi) sau Multifunction finisher (Accesoriu de
finisare multifuncţional).

3. Atingeţi Operation mode (Mod de operare) şi apoi selectaţi modul de operare pe care doriţi să îl
utilizaţi.

● Când utilizaţi Mailbox (Mod cutie poştală), fiecare tavă este asignată unui utilizator sau unui
grup de utilizatori. De fiecare dată când un utilizator trimite o operaţie de imprimare, aceasta
este direcţionată către tava repartizată.

● Când utilizaţi modul Stivuire şi capsatorul/stivuitor cu 3 tăvi este instalat, cele trei tăvi
funcţionează ca una singură. Când o tavă se încarcă, operaţiile sunt direcţionate automat
către următoarea tavă. Când utilizaţi modul stivuire şi dispozitivul de realizat/finisat broşuri
este instalat, cele două tăvi superioare funcţionează ca una singură, iar cea de-a treia este
rezervată pentru broşuri.

● Când utilizaţi modul Separator funcţional (numai capsator/stivuitor cu 3 tăvi), fiecare tavă este
atribuită unei operaţii specifice. De obicei tava 1 este destinată copierii, tava 2 este destinată
faxurilor, iar tava 3 este destinată imprimării. Aceste valori pot fi modificate în meniul Default
Job Options (Opţiuni prestabilite operaţii) pentru copiere, faxuri şi imprimare.

NOTĂ: Utilizaţi produsul încorporat în server-ul Web pentru a repartiza tăvile de ieşire către
utilizatori sau grupuri de utilizatori. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Serverul Web
încorporat, la pagina 197.

ROWW Selectarea unei locaţii de ieşire 125


Selectarea modului de operare din driver-ul imprimantei
1. Faceţi clic pe butonul Start, indicaţi spre Settings (Setări), apoi faceţi clic pe Printers (Imprimante)
(pentru Windows 2000) sau pe Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri) (pentru Windows XP).

În Vista faceţi clic pe Start, apoi pe Control Panel (Panou de control) şi apoi în categoria Hardware
and Sound (Hardware şi sunet), faceţi clic pe Printer (Imprimantă).

2. Faceţi clic dreapta pe pictograma produsului HP, apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) sau
pe Printing Preferences (Preferinţe imprimare).

3. Faceţi clic pe fila Device Settings (Setări dispozitiv).

4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

Pentru configurare automată: sub Installable Options (Opţiuni instalabile), faceţi clic pe Update
Now (Actualizare imediată) în lista Automatic Configuration (Configurare automată).

-sau-

Pentru configurare manuală: sub Installable Options (Opţiuni instalabile), selectaţi modul de
funcţionare corespunzător din lista Accessory Output Bin (Sertar de ieşire accesoriu).

5. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a salva setările.

Selectarea modului de funcţionare din driverul imprimantei (Mac OS X)


1. În meniul Apple, faceţi clic pe System Preferences (Preferinţe sistem).

2. În caseta System Preferences (Preferinţe sistem), faceţi clic pe Print and Fax (Imprimare şi fax).

3. Faceţi clic pe Set Up Printers (Configurare imprimante). Se afişează Printer List (Listă
imprimante).

4. Selectaţi produsul HP, apoi faceţi clic pe Show Info (Afişare informaţii) în meniul Printers
(Imprimante).

5. Selectaţi panoul Installable Options (Opţiuni instalabile).

6. În lista Accessory Output Bins (Tăvi de ieşire accesoriu), selectaţi accesoriul corect.

7. În lista Mailbox Mode (Mod cutie poştală), selectaţi modul de funcţionare corespunzător, apoi
faceţi clic pe Apply Changes (Aplicare modificări).

126 Capitolul 7 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


8 Utilizarea caracteristicilor produsului

● Setări de economie

● Utilizarea capsatorului

● Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare

● Imprimaţi fotografii sau material de marketing

● Imprimaţi hărţi şi semne pentru exterior rezistente la intemperii

● Setaţi alinierea duplex

ROWW 127
Setări de economie
Hibernare şi trezire
Setarea întârzierii la hibernare
Utilizaţi funcţia de întârziere a hibernării pentru a selecta intervalul de timp în care produsul rămâne
inactiv înainte de a intra în modul de hibernare. Valoarea prestabilită este de o oră.

1. Defilaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Decalaj hibernare.

4. Selectaţi setarea de întârziere a hibernării dorite şi apoi atingeţi Save (Salvare).

Setarea orei de trezire


Utilizaţi funcţia pentru timpul de activare pentru a activa echipamentul la un moment dat al fiecărei
zile.

1. Defilaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Oră activare.

4. Atingeţi ziua din săptămână corespunzătoare orei de trezire.

5. Atingeţi Personalizat.

6. Atingeţi Salvare.

7. Apăsaţi opţiunile corespunzătoare pentru a seta ora şi minutul corect, precum şi setarea AM/PM.

8. Dacă doriţi să activaţi echipamentul la aceeaşi oră în fiecare zi, pe ecranul Apply to all days (Se
aplică în toate zilele) atingeţi Da. Dacă doriţi să setaţi ora pentru zile diferite, atingeţi Nu şi repetaţi
procedura pentru fiecare zi.

Setarea orei de hibernare


Utilizaţi caracteristica pentru ora de hibernare pentru a programa produsul pentru a intra în modul de
hibernare la aceeaşi oră în fiecare zi.

1. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Sleep Time (Timp hibernare).

4. Atingeţi ziua din săptămână corespunzătoare orei de activare.

5. Apăsaţi pe Personalizat.

6. Apăsaţi pe Salvare.

128 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


7. Atingeţi opţiunile corespunzătoare pentru a seta ora şi minutul corect, precum şi setarea AM/PM.

8. Dacă doriţi ca echipamentul să intre în starea de hibernare la aceeaşi oră în fiecare zi, pe ecranul
Apply to all days (Se aplică în toate zilele) atingeţi Da. Dacă doriţi să setaţi ora pentru zile diferite,
atingeţi Nu şi repetaţi procedura pentru fiecare zi.

Setarea modurilor economice din EWS


1. Deschideţi EWS dintr-un browser Web. Consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 197.

2. Faceţi clic pe Settings (Setări) şi apoi pe Wake Time (Oră trezire).

3. Setaţi ora de trezire pentru fiecare zi din săptămână.

4. Setaţi decalajul de hibernare pentru produs.

5. Faceţi clic pe Apply (Aplicare).

ROWW Setări de economie 129


Utilizarea capsatorului
Capsatorul automat este disponibil numai cu accesoriul HP opţional capsator/stivuitor cu 3 tăvi
(CC517A) sau accesoriul HP de creare/finisare broşuri

Operaţiile de imprimare pot fi capsate cu o capsă pe diagonală în oricare dintre colţurile superioare, cu
două capse orizontale, în partea superioară a paginii sau cu două capse verticale, în oricare dintre
marginile paginii (Q6999A).

● Greutatea hârtiei poate varia între 60 până la 220 g/m2 (16 până la 148 livre). Hârtia mai grea poate
avea o limită de capsare de mai puţin de 50 de coli.

● Capsatorul/stivuitorul opţional poate capsa până la 50 de coli de hârtie de 75 g/m2 (20 livre). Poate
stivui până la 1.000 de coli de hârtie sau 30 de materiale capsate, oricare este mai puţin.

● Dispozitivul opţional pentru broşuri poate capsa până la 50 de coli de hârtie de 75 g/m2 (20 livre).
Poate capsa şi împăturii până la 15 pagini într-o broşură. Poate stivui până la 1.000 de coli de
hârtie (sau 30 de materiale capsate) sau până la 25 de broşuri legate.

● Dacă operaţia de imprimare constă dintr-o singură pagină sau peste 50 de pagini, produsul va
imprima operaţia, dar nu va capsa paginile.

● Capsatorul suportă doar hârtie. Nu încercaţi să capsaţi alte tipuri de suporturi, precum plicuri, folii
transparente sau etichete.

NOTĂ: Pentru informaţii despre încărcarea hârtiei cu antet, a celei preimprimate sau a celei
preperforate, consultaţi Încărcarea hârtiei cu antet, a hârtiei preimprimate sau preperforate,
la pagina 112.

Când doriţi ca produsul să capseze sau să împăturească un document, selectaţi opţiunea corectă din
software. Puteţi selecta de obicei capsatorul în programul utilizat sau în driverul imprimantei, cu toate
că unele opţiuni ar putea să fie disponibile doar în driverul imprimantei. Locul şi modul în care efectuaţi
selecţiile, depinde de programul utilizat sau de driverul imprimantei.

Dacă nu puteţi selecta capsatorul sau dispozitivul pentru broşuri din program sau din driver-ul
imprimantei, selectaţi-l din panoul de control al produsului.

Capsatorul acceptă operaţii de imprimare dacă s-au terminat capsele, dar nu va capsa paginile.
Produsul poate fi configurat astfel încât să oprească imprimarea, dacă cartuşul de capse este gol.

Dimensiunile de hârtie acceptate pentru capsare


Pentru a capsa o operaţie de imprimare, trebuie să utilizaţi hârtie cu dimensiuni şi orientare acceptate.

Capsele oblice, de colţ sunt acceptate cu următoarele dimensiuni de hârtie: A4, A4 rotit, Letter, Letter
rotit, Legal, A3, 11 x 17 şi B4 (JIS).

Două capse în partea superioară sau laterală a materialului imprimat sunt acceptate cu următoarele
dimensiuni de hârtie: A4, Letter, A3, 11 x 17 şi B4 (JIS).

Legarea cu dispozitivul pentru broşuri este acceptată cu următoarele dimensiuni: A4 rotit, Letter rotit,
Legal, A3, 11 x 17 şi B4 (JIS).

Aşa cum este indicat în graficul de mai jos, hârtia trebuie încărcată în tăvile pentru hârtie respectând
orientarea corectă.

130 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


A4

A4 R, LTR R
A3, 11x17

A3, 11x17
A4

LGL, B4
LTR

B4
LTR

A4 R, LTR R
A3, 11x17

LGL, B4

A4
LTR

Dacă nu utilizaţi hârtie cu dimensiuni şi orientare acceptate, produsul va imprima, dar nu va capsa
materialul.

NOTĂ: Pentru informaţii despre încărcarea şi capsarea operaţiilor de copiere sau de imprimare pe
hârtie cu antet, preimprimată sau precapsată, consultaţi caracteristici capsator/stivuitor cu 3 tăvi ,
la pagina 122

Capsarea materialelor de imprimare


NOTĂ: Pentru capacitatea operaţiei de capsare, consultaţi caracteristici capsator/stivuitor cu 3 tăvi ,
la pagina 122

Selectaţi capsatorul de la panoul de control pentru operaţiile tipărite.


1. Apăsaţi pe Administrareşi apoi pe Comportament echipament.

2. Apăsaţi MBM-3 bin Stapler (Capsator MBM cu 3 tăvi) sau Multifunction finisher (Accesoriu de
finisare multifuncţional).

3. Apăsaţi Staples (Capse).

4. Apăsaţi opţiunea pe care doriţi să o utilizaţi: One Left Angled (De la dreapta la stânga), One Right
Angled (De la stânga la dreapta), Two Left (Două în stânga), Two Right (Două în dreapta) şi Two
Top (Două sus).

NOTĂ: Selectarea capsatorului de la panoul de control al imprimantei modifică setarea prestabilită.


Este posibil ca toate operaţiile de imprimare să fie capsate. În orice caz, setările modificate în driverul
imprimantei prevalează asupra setărilor modificate de la panoul de control.

ROWW Utilizarea capsatorului 131


Selectaţi capsatorul în driverul imprimantei pentru operaţiile tipărite (Windows)

NOTĂ: Procedura următoare schimbă setarea prestabilită la capsarea tuturor operaţiilor tipărite.

1. Deschideţi driverul imprimantei. Consultaţi Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru


Windows, la pagina 71.

2. Pe eticheta Output (Ieşire), faceţi clic pe lista verticală de sub Staple (Capsare), şi selectaţi o
opţiune de capsare.

Selectaţi capsatorul în driverul imprimantei pentru operaţiile tipărite (Mac)


Selectaţi capsatorul prin crearea unei noi pre-setări în driverul imprimantei.

1. Deschideţi driverul imprimantei. Consultaţi Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru


Macintosh, la pagina 79.

2. Crearea unei presetări noi.

Configuraţi echipamentul să se oprească sau să continue în cazul în care cartuşul de capse este gol.

Puteţi specifica dacă doriţi ca imprimanta să oprească imprimarea când cartuşul de capse este gol sau
să continue imprimarea fără să capseze operaţiile de imprimare.

1. Apăsaţi pe Administrareşi apoi pe Comportament echipament.

2. Atingeţi MBM-3 bin Stapler (Capsator MBM cu 3 tăvi) sau Multifunction finisher (Accesoriu de
finisare multifuncţional).

3. Atingeţi Staples Out (Fără capse).

4. Apăsaţi opţiunea pe care doriţi să o utilizaţi:

● Selectaţi Stop pentru a opri orice imprimare până la înlocuirea cartuşului de capse.

● Selectaţi Continuare pentru a continua imprimarea fără ca paginile să fie capsate.

132 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de
imprimare
Puteţi salva o operaţie de imprimare pe hard diskul produsului fără a o imprima. Puteţi apoi să imprimaţi
operaţia în orice moment, din panoul de control. Pentru acest echipament sunt disponibile următoarele
funcţii de stocare a operaţiilor:

● Lucrări de corectare şi păstrare: Această caracteristică oferă o cale rapidă şi simplă de a imprima
şi corecta un exemplar al unei lucrări, urmând să se imprime apoi exemplarele suplimentare.

● Lucrări personale: Când trimiteţi o lucrare privată la dispozitiv, lucrarea nu se imprimă până când
nu furnizaţi numărul de identificare personal (PIN) la panoul de control.

● Lucrări de copiere rapidă: Aveţi posibilitatea să imprimaţi numărul necesar de exemplare al unei
lucrări, apoi să stocaţi un exemplar al lucrării pe discul fix al dispozitivului. Stocarea lucrării vă
permite să imprimaţi ulterior alte exemplare ale lucrării.

● Lucrări stocate: Aveţi posibilitatea să stocaţi pe dispozitiv o lucrare precum un formular de


personal, o foaie de pontaj sau un calendar, permiţând altor utilizatori să imprime lucrarea în orice
moment. De asemenea, lucrările stocate pot fi protejate prin intermediul unui PIN.

Urmaţi instrucţiunile din această secţiune pentru a obţine acces la caracteristicile de stocare a lucrărilor
la computer. Consultaţi secţiunea specifică tipului de lucrare pe care doriţi să o creaţi.

ATENŢIE: Dacă opriţi dispozitivul, se şterg toate lucrările QuickCopy (Copiere rapidă), lucrările
corectate şi păstrate precum şi cele personale.

Obţinerea accesului la facilitatea de stocare a operaţiilor


Pentru Windows

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), apoi pe fila Job Storage (Stocare operaţie).

3. Selectaţi modul dorit pentru stocarea operaţiilor.

Pentru Macintosh

În driverele mai noi: Selectaţi Job Storage (Stocare operaţie) din meniul derulant din caseta de dialog
Print (Tipărire). În driverele mai vechi, selectaţi Printer Specific Options (Opţiuni specifice
imprimantei).

Utilizarea caracteristicii de corectare şi păstrare


Caracteristica de corectare şi păstrare oferă o cale rapidă şi simplă de a imprima şi corecta un exemplar
al unei lucrări, urmând să se imprime apoi exemplarele suplimentare.

Pentru a stoca permanent lucrarea şi pentru a împiedica dispozitivul să o şteargă în scopul de a elibera
spaţiu necesar altor lucrări, selectaţi opţiunea Stored Job (Lucrare stocată) din driver.

ROWW Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare 133


Crearea unei lucrări reţinute până la corectură
ATENŢIE: Dacă echipamentul are nevoie de spaţiu suplimentar pentru a stoca lucrări reţinute până
la corectură mai noi, lucrările mai vechi vor fi şterse, începând cu cea mai veche. Pentru a stoca
permanent o lucrare şi a împiedica echipamentul să o şteargă atunci când are nevoie de spaţiu, selectaţi
opţiunea Job Storage (Stocare lucrare) din driver, în locul opţiunii Proof and Hold (Reţinere până la
corectură).

În driver, selectaţi opţiunea Proof and Hold (Reţinere până la corectură), apoi introduceţi numele de
utilizator şi numele lucrării.

Echipamentul va imprima un exemplar pentru corectură.

Tipărirea exemplarelor rămase şi a unei operaţii de reţinere până la corectură


În panoul de control al echipamentului, folosiţi procedura următoare pentru a tipări exemplarele rămase
dintr-o operaţie stocată pe hard disk.

1. În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi Stocare lucrări.

2. Apăsaţi pe fila Preluare.

3. Derulaţi şi apăsaţi pe folderul în care este stocată operaţia.

4. Derulaţi şi apăsaţi pe operaţia pe care doriţi să o tipăriţi.

5. Selectaţi numărul de exemplare de pe tastatura numerică.

6. Apăsaţi pe Preluare lucrare stocată pentru a imprima documentul.

Ştergerea unei operaţii de reţinere până la corectură


Când trimiteţi o operaţie de reţinere până la corectură, echipamentul şterge automat operaţia de reţinere
până la corectură precedentă.

1. În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi Stocare lucrări.

2. Apăsaţi pe fila Preluare.

3. Derulaţi şi apăsaţi pe folderul în care este stocată operaţia.

4. Derulaţi şi apăsaţi pe operaţia pe care doriţi să o ştergeţi.

5. Apăsaţi pe Ştergere.

6. Apăsaţi pe Da.

134 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


Utilizarea caracteristicii de lucrare personală
Utilizaţi caracteristica operaţie personală pentru a specifica faptul că o lucrare nu poate fi imprimată fără
acordul dvs. Operaţia dvs. va fi stocată pe produs şi nu va fi imprimată nicio operaţie până când nu
solicitaţi operaţia din panoul de control al produsului. Odată ce operaţia este imprimată, va fi ştearsă
automat din stocarea operaţiilor. Operaţiile personale pot fi stocate cu sau fără un număr personal de
identificare de 4 cifre (PIN). Pentru a face operaţia privată, trebuie să utilizaţi un PIN.

Imprimarea unei lucrări personale


Puteţi imprima o lucrare personală de la panoul de control, după ce aceasta a fost trimisă către
echipament.

1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Stocare lucrări.

2. Selectaţi fila Preluare.

3. Derulaţi şi atingeţi folderul de stocare a lucrărilor în care este se păstrează lucrarea personală.

4. Derulaţi şi atingeţi lucrarea personală pe care doriţi să o imprimaţi.

5. Dacă este solicitat un PIN, atingeţi câmpul PIN.

6. Utilizaţi tastatura numerică pentru a tasta PIN-ul şi apoi apăsaţi pe OK.

7. Selectaţi numărul de exemplare de pe tastatura numerică pentru a modifica numărul de exemplare


de imprimat.

8. Apăsaţi pe Preluare lucrare stocată pentru a imprima documentul.

Ştergerea unei lucrări personale


O lucrare personală se şterge automat de pe unitatea de disc a echipamentului după imprimare. Dacă
doriţi să ştergeţi lucrarea fără a o mai imprima, utilizaţi procedura următoare.

1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Stocare lucrări.

2. Selectaţi fila Preluare.

3. Derulaţi şi atingeţi folderul de stocare a lucrărilor în care este se păstrează lucrarea personală.

4. Derulaţi şi atingeţi lucrarea personală pe care doriţi să o ştergeţi.

NOTĂ: O lucrare personală va avea în dreptul ei un simbol sub formă de lacăt .

5. Selectaţi câmpul PIN.

6. Utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce codul PIN, apoi apăsaţi OK.

7. Apăsaţi pe Ştergere.

8. Apăsaţi pe Da.

ROWW Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare 135


Utilizarea caracteristicii QuickCopy (Copiere rapidă)
Caracteristica QuickCopy (Copiere rapidă) imprimă numărul solicitat de exemplare ale unei lucrări şi
stochează un exemplar pe discul fix al dispozitivului. Ulterior, se pot imprima exemplare suplimentare.
Această caracteristică poate fi dezactivată din driverul de imprimantă.

Numărul implicit de lucrări QuickCopy (Copiere rapidă) diferite care pot fi stocate pe dispozitiv este 32.
De la panoul de control, aveţi posibilitatea să setaţi un alt număr implicit. Consultaţi Navigarea în meniul
Administrare, la pagina 17.

Crearea unei operaţii de copiere rapidă


ATENŢIE: Dacă echipamentul are nevoie de spaţiu suplimentar pentru a stoca operaţii de copiere
rapidă mai noi, operaţiile mai vechi vor fi şterse, începând cu cea mai veche Pentru a stoca permanent
o operaţie şi a împiedica echipamentul să o şteargă atunci când are nevoie de spaţiu, selectaţi opţiunea
Job Storage (Stocare operaţie) din driver, în locul opţiunii QuickCopy (Copiere rapidă).

În driver, selectaţi opţiunea QuickCopy (Copiere rapidă), apoi introduceţi numele de utilizator şi
numele operaţiei.

Atunci când trimiteţi operaţia la tipărit, echipamentul va tipări numărul de exemplare setat în driver.
Pentru a tipări mai multe exemplare de la panoul de control, consultaţi Tipărirea de exemplare
suplimentare dintr-o operaţie de copiere rapidă, la pagina 136.

Tipărirea de exemplare suplimentare dintr-o operaţie de copiere rapidă


Această procedură descrie modul de imprimare a exemplarelor suplimentare ale unei operaţii memorate
pe hard discul echipamentului de la panoul de control.

1. În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi Stocare lucrări.

2. Selectaţi fila Preluare.

3. Derulaţi până la folderul care conţine operaţia dorită şi selectaţi-l.

4. Derulaţi până la operaţia pe care doriţi să o tipăriţi.

5. Selectaţi numărul de exemplare de pe tastatura numerică pentru a modifica numărul de exemplare


de imprimat.

6. Apăsaţi pe Preluare lucrare stocată pentru a imprima documentul.

Ştergerea unei operaţii de copiere rapidă


Puteţi şterge o operaţie de copiere rapidă de la panoul de control al echipamentului, atunci când nu mai
aveţi nevoie de ea. Dacă echipamentul are nevoie de spaţiu suplimentar pentru a stoca operaţii de
copiere rapidă mai noi, operaţiile mai vechi vor fi şterse, începând cu cea mai veche.

NOTĂ: Operaţiile de copiere rapidă pot fi şterse de la panoul de control sau din HP Web Jetadmin.

1. În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi Stocare lucrări.

2. Selectaţi fila Preluare.

3. Derulaţi până la folderul care conţine operaţia dorită şi selectaţi-l.

4. Derulaţi până la operaţia pe care doriţi să o ştergeţi şi selectaţi-o.

136 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


5. Apăsaţi pe Ştergere.

6. Apăsaţi pe Da.

ROWW Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare 137


Utilizaţi caracteristica de stocare a operaţiilor pentru operaţiile de copiere
Puteţi, de asemenea, să creaţi o operaţie de copiere stocată de la panoul de control, care să poată fi
imprimată ulterior.

Crearea unei operaţii de copiere stocate


1. Aşezaţi documentul original cu faţa în jos pe geam sau cu faţa în sus în alimentatorul ADF.

2. În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi Stocare lucrări.

3. Apăsaţi pe Creare.

4. Pentru a crea un nume de operaţie, atingeţi butonul Lucrare nouă pentru a deschide tastatura.

5. Tastaţi numele folderului pe tastatura ecranului sensibil.

6. Selectaţi Nume lucrare din meniul vertical.

7. Tastaţi numele pe tastatura ecranului sensibil.

8. Dacă este vorba de o operaţie privată, selectaţi PIN to print (PIN pentru imprimare). Introduceţi
PIN în caseta de dialog.

9. Apăsaţi pe OK.

10. După setarea tuturor operaţiilor, atingeţi Start pentru a scana documentul şi a salva fişierul.

Pentru informaţii despre imprimarea operaţiei, consultaţi Tipărirea unei operaţii stocate,
la pagina 138

Tipărirea unei operaţii stocate


De la panoul de control, puteţi tipări o operaţie stocată pe hard diskul echipamentului.

1. În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi Stocare lucrări.

2. Apăsaţi pe fila Preluare.

3. Derulaţi şi apăsaţi pe folderul în care este stocată operaţia.

4. Derulaţi şi apăsaţi pe operaţia stocată pe care doriţi să o tipăriţi.

5. Apăsaţi pe Preluare lucrare stocată pentru a imprima documentul.

6. Selectaţi numărul de exemplare de pe tastatura numerică pentru a modifica numărul de exemplare


de imprimat.

7. Apăsaţi pe Preluare lucrare stocată pentru a imprima documentul.

Dacă fişierul are simbolul de blocare , operaţia este privată şi necesită un PIN. Consultaţi Utilizarea
caracteristicii de lucrare personală, la pagina 135.

138 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


Ştergerea unei operaţii stocate
Operaţiile stocate pe hard diskul echipamentului pot fi şterse de la panoul de control.

1. În ecranul Home (Prima pagină), selectaţi Stocare lucrări.

2. Selectaţi fila Preluare.

3. Derulaţi până la folderul care conţine operaţia dorită şi selectaţi-l.

4. Derulaţi până la operaţia pe care doriţi să o ştergeţi şi selectaţi-o.

5. Apăsaţi pe Ştergere.

6. Apăsaţi pe Da.

Dacă fişierul are simbolul de blocare , este nevoie de un PIN pentru ştergerea acestuia. Consultaţi
Utilizarea caracteristicii de lucrare personală, la pagina 135.

ROWW Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare 139


Imprimaţi fotografii sau material de marketing
Puteţi utiliza HP Color LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet CM6040 pentru a imprima fotografii
color de înaltă calitate, material de marketing şi vânzări sau alte documente color pe hârtie lucioasă.
Pentru a maximiza calitatea acestei ieşiri trebuie să procedaţi astfel:

● Alegeţi hârtia potrivită

● Configuraţi tava de hârtie corect

● Alegeţi setările corecte din driver-ul imprimantei

Hârtia lucioasă acceptată


Produs hârtie lucioasă HP Cod produs Dimensiune produs Setări panou de control şi
driver imprimantă

Hârtie HP Color Laser Q6541A Letter HP soft gloss 120 g


Presentation, Soft Gloss

Hârtie HP Color Laser Q6542A A4 HP soft gloss 120 g


Professional, Soft Gloss

Hârtie HP Color Laser Q6611A, Q6610A Letter HP glossy 160 g


Brochure, Lucioasă

Hârtie HP Color Laser Q6616A A4 HP glossy 160 g


Superior, Lucioasă

Hârtie HP Color Laser Photo, Q6607A, Q6608A Letter HP glossy 220 g


Lucioasă

Hârtie HP Color Laser Photo, Q6614A A4 HP glossy 220 g


Lucioasă

Hârtie HP Color Laser Photo, Q8842A 101,6 x 152,4 mm HP glossy 220 g


Lucioasă 4x6

Hârtie HP Color Laser Photo, Q8843A 101,6 x 152,4 mm HP glossy 220 g


Lucioasă 10 cm x 15 cm

ATENŢIE: Hârtia HP Color Laser Presentation, lucioasă (Q2546A) nu este acceptată de această
imprimantă. Utilizarea acestui tip de hârtie poate cauza o blocare a cuptorului, care poate necesita
înlocuirea acestuia. Două alternative recomandate sunt Hârtia HP Color LaserJet Presentation, Soft
Gloss (Q6541A) şi Hârtia HP Color LaserJet Brochure, Glossy (Q6611A, Q6610A).

Configuraţi tava de hârtie


Configuraţi tava de hârtie pentru tipul de hârtie corect.

1. Încărcaţi hârtia în tava 2, 3, 4, sau 5.

2. După ce închideţi tava, panoul de control vă solicită să configuraţi dimensiunea şi tipul hârtiei.

3. Dacă sunt afişate tipul şi dimensiunea corecte, atingeţi OK pentru a accepta dimensiunea şi tipul
selectate sau apăsaţi Modificare pentru a selecta un tip şi o dimensiune diferite.

140 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


4. Când este afişat promptul pentru dimensiunea hârtiei, atingeţi dimensiunea corectă şi apoi atingeţi
Salvare.

5. Când este afişat promptul pentru tipul hârtiei, atingeţi tipul corect. Consultaţi tabelul de mai sus
pentru a determina tipul corect. de hârtie.

Configurarea setărilor driver-ului


Efectuaţi următorii paşi pentru a imprima pe hârtie lucioasă din programul software-ului grafic.

1. Selectaţi Print (Imprimare) din meniul File (Fişier) al programului software.

2. Selectaţi HP Color LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet CM6040, apoi faceţi clic pe
Properties (Proprietăţi) sau Printing Preferences (Preferinţe imprimare).

3. Din lista derulantă Paper type (Tip hârtie), selectaţi acelaşi tip de hârtie ca cel pe care l-aţi configurat
în panoul de control al produsului.

4. Faceţi clic pe OK pentru a salva setările şi pe OK pentru a imprima. Operaţia de imprimare va fi


imprimată automat din tava configurată pentru hârtie lucioasă, optimizându-se calitatea imprimării
pentru acel tip.

ROWW Imprimaţi fotografii sau material de marketing 141


Imprimaţi hărţi şi semne pentru exterior rezistente la
intemperii
Puteţi utiliza HP Color LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet CM6040 pentru a imprima hărţi, semne
şi meniuri durabile şi rezistente la intemperii, utilizând Hârtie HP Tough (rezistentă). Hârtia HP Tough
(rezistentă) este o hârtie rezistentă la apă, rezistentă la uzură, satinată, care păstrează culorile vibrante
şi claritatea imaginii, chiar şi când este supusă la utilizare intensă sau la condiţiile meteo. Astfel, evitaţi
laminarea costisitoare, necesară în cazul hârtiei obişnuite. Pentru a maximiza calitatea acestei ieşiri
trebuie să procedaţi astfel:

● Alegeţi hârtia potrivită

● Configuraţi tava de hârtie corect

● Alegeţi setările corecte din driver-ul imprimantei

Hârtie rezistentă acceptată


Nume hârtie HP Cod produs Dimensiune produs Setări panou de control şi
driver imprimantă

Hârtie HP LaserJet Tough Q1298A Letter Hârtie HP Tough


(rezistentă)

Hârtie HP LaserJet Tough Q1298B A4 Hârtie HP Tough


(rezistentă)

Configuraţi tava de hârtie


Configuraţi tava de hârtie pentru tipul de hârtie corect.

1. Încărcaţi hârtia în tava 2, 3, 4, sau 5.

2. După ce închideţi tava, panoul de control vă solicită să configuraţi dimensiunea şi tipul hârtiei.

3. Dacă este afişată dimensiunea corectă, atingeţi OK pentru a accepta dimensiunea selectată sau
apăsaţi Modificare pentru a selecta un tip şi o dimensiune diferite.

4. Când este afişat promptul pentru dimensiunea hârtiei, atingeţi dimensiunea corectă şi apoi atingeţi
Salvare. Când este afişat promptul pentru tipul hârtiei, atingeţi tipul corect. Consultaţi tabelul de
mai sus pentru a determina tipul corect. de hârtie.

Configurarea setărilor driver-ului


Efectuaţi următorii paşi pentru a imprima pe hârtie rezistentă din programul dvs. software de grafică.

1. Selectaţi Print (Imprimare) din meniul File (Fişier) al programului software.

2. Selectaţi HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series, apoi faceţi clic pe Properties
(Proprietăţi) sau Printing Preferences (Preferinţe imprimare).

3. Din lista derulantă Paper type (Tip hârtie), selectaţi acelaşi tip de hârtie ca cel pe care l-aţi
configurat în panoul de control al produsului.

4. Faceţi clic pe OK pentru a salva setările şi pe OK pentru a imprima. Operaţia de imprimare va fi


imprimată automat din tava care a fost configurată pentru hârtie rezistentă.

142 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


Setaţi alinierea duplex
Pentru documentele cu două feţe, cum sunt broşurile, setaţi înregistrarea pentru tavă înainte de a
imprima, pentru a vă asigura că paginile se aliniază.

1. Pe panoul de control, atingeţi Administration (Administrare) şi apoi Print Quality (Calitate


imprimare).

2. Atingeţi Set Registration (Setare înregistrare) şi apoi atingeţi tava pe care o ajustaţi.

3. Apăsaţi Test Page (Pagină de test) şi apoi apăsaţi Imprimare.

4. Urmaţi etapele din pagina imprimată.

ROWW Setaţi alinierea duplex 143


144 Capitolul 8 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW
9 Activităţi de imprimare

● Anularea unei operaţii de imprimare

● Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows

ROWW 145
Anularea unei operaţii de imprimare
Aveţi posibilitatea să opriţi o solicitare de imprimare utilizând panoul de control sau utilizând programul
software. Pentru instrucţiuni despre modul în care se opreşte o solicitare de imprimare de la un computer
dintr-o reţea, consultaţi Ajutorul online pentru software-ul specific de reţea.

NOTĂ: După ce se revocă o lucrare de imprimare, este necesar un timp pentru golirea tuturor
informaţiilor de imprimare.

Oprirea operaţiei de imprimare curente de la panoul de control


▲ Apăsaţi butonul Stop de pe panoul de control

Oprirea operaţiei de imprimare curente din programul software


Pe ecran va apărea pentru scurt timp o casetă de dialog, oferindu-vă opţiunea de a anula operaţia de
tipărire.

Dacă au fost trimise mai multe cereri de tipărire către imprimantă, din programe software, este posibil
ca acestea să aştepte într-o coadă de tipărire (de exemplu, în Windows Print Manager). Consultaţi
documentaţia programelor software pentru instrucţiuni specifice referitoare la anularea unei operaţii de
tipărire de la calculator.

Dacă operaţia de imprimare se află în coada de imprimare (memoria calculatorului) sau în spoolerul de
imprimare (Windows), ştergeţi operaţia de acolo.

Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Settings (Setări), apoi faceţi clic pe Printers (Imprimante), sau
Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri). Faceţi dublu clic pe pictograma echipamentului pentru a
deschide spoolerul de imprimare. Selectaţi operaţia de imprimare pe care doriţi s-o anulaţi, apoi apăsaţi
pe Delete (Ştergere). Dacă operaţia de imprimare nu este anulată, poate fi necesar să reporniţi
calculatorul. Dacă operaţia nu este în spoolerul de imprimare, utilizaţi meniul Job Status (Stare operaţie)
din panoul de control pentru a anula operaţia.

146 Capitolul 9 Activităţi de imprimare ROWW


Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru
Windows
Deschiderea driverului imprimantei
Cum se face? Paşi de urmat

Deschiderea driverul imprimantei În meniul File (Fişier) din programul software, faceţi clic pe
Print (Tipărire). Selectaţi imprimanta, apoi faceţi clic pe
Properties (Proprietăţi) sau pe Preferences (Preferinţe).

Solicitarea ajutorului pentru orice opţiune de imprimare Faceţi clic pe simbolul ? din colţul din dreapta sus al driverului
imprimantei şi apoi faceţi clic pe orice element al acestuia. Se
va afişa un mesaj pop-up care oferă informaţii despre
elementul respectiv. Sau faceţi clic pe Help (Ajutor) pentru a
deschide funcţia de ajutor online.

Utilizarea scurtăturilor pentru tipărire


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Printing
Shortcuts (Scurtături pentru tipărire).

NOTĂ: În driverele imprimantelor HP anterioare, această caracteristică a fost denumită Quick Sets
(Setări rapide).

Cum se face? Paşi de urmat

Utilizarea unei scurtături pentru tipărire Selectaţi una din scurtături şi apoi faceţi clic pe OK pentru a
tipări operaţia cu setările predefinite.

Crearea unei scurtături personalizate pentru tipărire a) Ca bază de lucru, selectaţi o scurtătură existentă.
b) Selectaţi opţiunile de tipărire pentru scurtătura nouă.
c) Faceţi clic pe Save As (Salvare ca), introduceţi un nume
pentru scurtătură şi faceţi clic pe OK.

Setarea opţiunilor pentru hârtie şi calitate


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Paper/
Quality (Hârtie/Calitate).

Cum se face? Paşi de urmat

Selectarea dimensiunii paginii Selectaţi o dimensiune din lista verticală Paper size
(Dimensiune hârtie).

Selectarea unei dimensiuni personalizate de pagină a) Faceţi clic pe Custom (Personalizat). Se deschide caseta
de dialog Custom Paper Size (Dimensiune hârtie
personalizată). b) Introduceţi un nume pentru dimensiunea
personalizată, precizaţi dimensiunile şi faceţi clic pe OK.

Selectarea unei surse pentru hârtie Selectaţi o tavă din lista verticală Paper source (Sursă hârtie).

Selectarea unui tip de hârtie Selectaţi un tip din lista verticală Paper type (Tip hârtie).

Tipărirea paginilor pe tipuri diferite de hârtie a) În zona Special pages (Pagini speciale), faceţi clic pe
Covers (Coperţi) sau pe Print pages on different paper
Tipărirea primei sau ultimei pagini pe hârtie diferită (Tipărire pagini pe hârtie diferită) şi apoi pe Settings (Setări).

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows 147


Cum se face? Paşi de urmat

b) Selectaţi o opţiune pentru tipărirea unei coperţi faţă, spate


sau a ambelor coperţi goale sau pretipărite. Sau selectaţi o
opţiune pentru tipărirea primei sau ultimei pagini pe hârtie
diferită. c) Selectaţi opţiunile din listele verticale Paper
source (Sursă hârtie) şi Paper type (Tip hârtie) şi apoi faceţi
clic pe Add (Adăugare). d) Faceţi clic pe OK.

Ajustarea rezoluţiei imaginilor tipărite În zona Print Quality (Calitate tipărire), selectaţi o opţiune din
prima listă verticală. pentru informaţii despre fiecare dintre
opţiunile disponibile, consultaţi ajutorul Online pentru driverul
imprimantei.

Setarea efectelor documentului


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Effects
(Efecte).

Cum se face? Paşi de urmat

Scalarea unei pagini pentru a se potrivi pe dimensiunea unui Faceţi clic pe Print document on (Imprimare document pe) şi
anumit tip de hârtie apoi selectaţi o dimensiune din lista verticală.

Scalarea unei pagini la un procent din dimensiunea reală Faceţi clic pe % of actual size (% din dimensiunea reală) şi
apoi introduceţi procentul sau mişcaţi bara culisantă.

Imprimarea unui filigran a) Selectaţi un filigran din lista verticală Watermarks


(Filigrane). b) Pentru imprimarea filigranului numai pe prima
pagină, faceţi clic pe First page only (Numai prima pagină).
În caz contrar, filigranul se va imprima pe fiecare pagină.

Adăugarea sau editarea de filigrane a) În zona Watermarks (Filigrane), faceţi clic pe Edit (Editare).
Se va deschide caseta de dialog Watermark Details (Detalii
NOTĂ: Pentru efectuarea acestei operaţiuni, driverul de filigran). b) Precizaţi setările filigranului şi apoi faceţi clic pe
imprimantă trebuie salvat pe calculator. OK.

Setarea opţiunilor de finisare a documentelor


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Finishing
(Finisare).

Cum se face? Paşi de urmat

Tipărirea pe ambele feţe (duplex) Faceţi clic pe Print on both sides (Tipărire pe ambele feţe).
Dacă documentul va fi legat pe marginea superioară, faceţi clic
pe Flip pages up (Întoarcere pagini în sus).

Tipărea unei broşuri Faceţi clic pe Print on both sides (Tipărire pe ambele feţe).
b) În lista verticală Booklet layout (Aspect broşură), faceţi clic
pe Left binding (Legare la stânga) sau pe Right binding
(Legare la dreapta). Opţiunea Pages per sheet (Pagini per
coală) se modifică automat la 2 pages per sheet (2 pagini per
coală).

148 Capitolul 9 Activităţi de imprimare ROWW


Cum se face? Paşi de urmat

Tipărirea mai multor pagini pe coală a) Selectaţi numărul de pagini pe coală din lista verticală
Pages per sheet (Pagini per coală). b) Selectaţi opţiunile
corecte pentru Print page borders (Tipărire margini pagini),
Page order (Ordine pagini) şi Orientation (Orientare).

Selectarea orientării paginii a) În zona Orientation (Orientare), faceţi clic pe Portrait


(Portret) sau pe Landscape (Peisaj). b) Pentru tipărirea paginii
pe invers, faceţi clic pe Rotate by 180 degrees (Rotire cu 180
de grade).

Setarea opţiunilor de ieşire ale echipamentului


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Output
(Ieşire).

NOTĂ: Opţiunile disponibile în cadrul acestei file depind de dispozitivul de finisare folosit.

Cum se face? Paşi de urmat

Selectarea opţiunilor de capsare Selectaţi o opţiune de capsare din lista verticală Staple
(Capsare).

Selectarea unui sertar de ieşire Selectaţi un sertar de ieşire din lista verticală Bin (Sertar).

Setarea opţiunilor de stocare a operaţiilor


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Job
Storage (Stocare operaţie).

Cum se face? Paşi de urmat

Imprimarea unui exemplar pentru verificare înainte de a În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi clic
imprima toate exemplarele pe Proof and Hold (Verificare şi păstrare). Produsul imprimă
numai primul exemplar. Pe panoul de control al produsului va
apărea un mesaj care vă va solicita să imprimaţi restul
exemplarelor.

Stocarea temporară a unei operaţii private în produs şi a) În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi
imprimarea acesteia mai târziu clic pe Personal Job (Operaţie personală). b) În zona Make
Job Private (Creare operaţie privată), introduceţi un număr de
identificare personală (PIN) format din 4 cifre (opţional).

Stocarea temporară a unei operaţii în produs În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi clic
pe Quick Copy (Copiere rapidă). Un exemplar din operaţiei
NOTĂ: Aceste operaţii sunt şterse dacă produsului este este imprimat imediat, însă puteţi imprima în continuare mai
oprit. multe exemplare de la panoul de control al produsului.

Stocarea permanentă a unei operaţii în produs a) În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi
clic pe Stored Job (Operaţie stocată).

Faceţi o operaţie stocată permanent personală, astfel încât a) În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi
oricine încearcă să o imprime să trebuiască să introducă un clic pe Stored Job (Operaţie stocată). b) În zona Make Job
PIN Private (Creare operaţie privată), faceţi clic pe PIN to print
(PIN pentru imprimare) şi apoi introduceţi un număr de
identificare personală (PIN) format din 4 cifre.

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows 149


Cum se face? Paşi de urmat

Primirea înştiinţărilor când cineva imprimă o operaţie stocată În zona Job Notification Options (Opţiuni de înştiinţare
operaţie), faceţi clic pe Display Job ID when printing (Afişare
ID operaţie la imprimare).

Setarea numelui de utilizator pentru o operaţie de stocare În zona User Name (Nume de utilizator), faceţi clic pe User
name (Nume de utilizator) pentru a utiliza numele de utilizator
implicit din Windows. Pentru a furniza un alt nume de utilizator,
faceţi clic pe Custom (Personalizare) şi tastaţi numele.

Specificarea unui nume pentru operaţia stocată a) În zona Job Name (Nume operaţie), faceţi clic pe
Automatic (Automat) pentru a utiliza numele implicit al
operaţiei. Pentru a specifica un nume de operaţie, faceţi clic
pe Custom (Personalizat) şi tastaţi numele. b) Selectaţi o
opţiune din lista derulantă If job name exists (Dacă numele
operaţiei există). Selectaţi Use Job Name + (1-99) (Utilizare
nume operaţie + (1-99)) pentru a adăuga un număr la sfârşitul
numelui existent sau selectaţi Replace Existing File (Înlocuire
fişier existent) pentru a suprascrie o operaţie care posedă deja
numele respectiv.

Setarea opţiunilor pentru culori


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Color
(Culori).

Cum se face? Paşi de urmat

Ajustarea manuală a setărilor culorilor a) În zona Color Options (Opţiuni pentru culori), faceţi clic pe
Manualşi apoi pe Settings (Setări). b) Puteţi ajusta setările
generale pentru Edge Control (Control margini) şi setările
pentru text, scheme şi fotografii. Pentru informaţii despre
fiecare opţiune, consultaţi funcţia de ajutor online a driverului.

Dezactivarea tipăririi color şi folosirea exclusivă a nuanţelor de În zona Color Options (Opţiuni pentru culori), faceţi clic pe
gri. Grayscale (Scală de gri).

Modificarea modului de randare a culorilor În zona Color Themes (Teme culori), selectaţi o opţiune din
lista verticală. Pentru informaţii despre fiecare opţiune,
consultaţi funcţia de ajutor online a driverului.

Obţinerea de asistenţă şi de informaţii despre starea produselor


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Services
(Servicii).

Cum se face? Paşi de urmat

Obţinerea de informaţii despre asistenţă pentru echipament şi În lista verticală Internet Services (Servicii Internet), selectaţi
comandarea online a consumabilelor o opţiune de asistenţă şi faceţi clic pe Go! (Start!)

Verificaţi starea echipamentului, inclusiv nivelul Faceţi clic pe pictograma Device and Supplies Status
consumabilelor (Echipament şi consumabile). Se va deschide pagina Device
Status (Stare echipament) a serverului Web HP încorporat.

150 Capitolul 9 Activităţi de imprimare ROWW


Setarea opţiunilor avansate de tipărire
Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila
Advanced (Avansat).

Cum se face? Paşi de urmat

Selectarea opţiunilor avansate de tipărire Pentru modificarea unei setări în oricare dintre secţiuni, faceţi
clic pe o setare curentă pentru a activa o listă verticală.

Modificarea numărului de copii tipărite Deschideţi secţiunea Paper/Output (Hârtie/Ieşire) şi apoi


introduceţi numărul de copii de tipărit. Dacă selectaţi două sau
NOTĂ: Dacă programul software folosit nu permite tipărirea mai multe copii, puteţi selecta opţiunea de colaţionare a
unui anumit număr de copii, puteţi modifica această setare din paginilor.
driver.

Modificarea acestei setări afectează numărul de copii pentru


toate operaţiile de tipărire. După terminarea operaţiei de
tipărire, restabiliţi setarea la valoarea iniţială.

Tipărirea textului colorat ca negru, nu în nuanţe de gri a) Deschideţi secţiunea Document Options (Opţiuni
document) şi apoi secţiunea Printer Features (Funcţii
imprimantă). b) În lista verticală Print All Text as Black
(Tipărire tot textul în negru), selectaţi Enabled (Activat).

Încărcaţi hârtia cu antet sau pretipărită în acelaşi fel pentru a) Deschideţi secţiunea Document Options (Opţiuni
toate operaţiile, indiferent dacă pagina respectivă se tipăreşte document) şi apoi secţiunea Printer Features (Funcţii
pe o faţă sau pe ambele feţe. imprimantă). b) În lista verticală Alternative Letterhead
Mode (Mod antet alternativ), selectaţi On (Activat). c) Încărcaţi
hârtie în echipament la fel cum aţi proceda în cazul tipăririi pe
ambele feţe.

Modificarea ordinii de tipărire a paginilor a) Deschideţi secţiunea Document Options (Opţiuni


document) şi apoi secţiunea Layout Options (Opţiuni aspect).
b) În lista verticală Page Order (Ordine pagini), selectaţi Front
to Back (Din faţă în spate) pentru a tipări paginile în ordinea
în care acestea sunt aranjate în document sau Back to
Front (Din spate în faţă) pentru a tipări paginile în ordine
inversă.

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows 151


152 Capitolul 9 Activităţi de imprimare ROWW
10 Utilizarea culorilor

● Administrarea culorilor

● Corelarea culorilor

● Utilizarea avansată a culorii

ROWW 153
Administrarea culorilor
Setarea opţiunilor pentru culori pe Automatic (Automat) produce în general cea mai bună calitate
posibilă a imprimării pentru cerinţele cele mai uzuale de imprimare. Oricum, pentru unele documente,
setarea manuală a opţiunilor pentru culori poate îmbunătăţi aspectul documentelor. Exemple de
asemenea documente includ broşuri de marketing care conţin multe imagini, sau documente care sunt
imprimate pe un tip de hârtie care nu este inclus în driverul imprimantei.

Utilizaţi driverul imprimantei pentru a ajusta setările culorilor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Setarea opţiunilor pentru culori, la pagina 150 pentru Windows şi Setarea opţiunilor pentru culori,
la pagina 85 pentru Macintosh.

Ajustarea automată sau manuală a culorii


Opţiunea Automatic (Automat) de ajustare a culorilor optimizează tratamentul culorii gri neutru,
semitonurile şi îmbunătăţirile de contur utilizate pentru fiecare element dintr-un document.

NOTĂ: Automat este setarea implicită şi este recomandată pentru imprimarea majorităţii
documentelor color.

Opţiunea Manual de ajustare a culorilor vă permite să ajustaţi tratamentul culorii gri neutru, nuanţele şi
îmbunătăţirile de contur pentru text, elemente grafice şi fotografii.

Opţiunile manuale de culoare


Puteţi ajusta opţiunile de culoare manual pentru Edge Control (Controlul muchiilor), Halftones
(Semitonuri) şi Neutral Grays (Griuri neutre).

Edge Control (Controlul muchiilor)

Setarea Edge Control (Controlul muchiilor) determină modul în care sunt randate muchiile. Controlul
marginilor are trei componente: nuanţarea adaptivă, tehnologia REt (Resolution Enhancement
Technology) şi capturarea. Nuanţarea adaptivă creşte claritatea marginilor. Capturarea reduce efectul
de aliniere incorectă a culorilor, prin suprapunerea uşoară a marginilor obiectelor adiacente. Opţiunea
REt face ca marginile să fie mai estompate.

NOTĂ: Dacă observaţi spaţii albe între obiecte sau dacă observaţi zone care au o uşoară urmă de
cian, magenta sau galben pe margine, alegeţi o setare de control al marginilor care creşte nivelul de
capturare.

Sunt disponibile patru niveluri pentru controlul marginilor:

● Maximum (Maxim) este cea mai puternică setare pentru fixare. Setările de nuanţare adaptivă şi
de REt color sunt activate.

● Normal este setarea prestabilită pentru fixare. Capturarea se face la un nivel mediu. Setările de
nuanţare adaptivă şi de REt color sunt activate.

● Light (Uşor) setează capturarea la un nivel minimal. Setările de nuanţare adaptivă şi de REt color
sunt activate.

● Off (Dezactivat) dezactivează opţiunile de capturare, nuanţare adaptivă şi REt color.

154 Capitolul 10 Utilizarea culorilor ROWW


Opţiunile de semiton
Opţiunile de semiton afectează rezoluţia şi claritatea imprimatelor color. Aveţi posibilitatea să selectaţi
setări de semiton pentru text, elemente grafice şi fotografii, în mod independent. Cele două opţiuni de
semiton sunt Smooth (Uniform) şi Detail (Detaliu).

● Opţiunea Smooth (Uniform) asigură rezultate mai bune pentru zonele mari, imprimate cu culori
uniforme solide. De asemenea, îmbunătăţeşte fotografiile prin uniformizarea gradaţiilor fine de
culoare. Alegeţi această opţiune când umplerile şi uniformitatea culorilor dintr-o zonă au prioritate.

● Opţiunea Detail (Detaliu) este utilă pentru text şi elemente grafice pentru care este necesară o
distingere clară a liniilor şi culorilor sau pentru imagini care conţin un model sau un nivel ridicat al
detaliilor. Alegeţi această opţiune când marginile clare şi detaliile au prioritate.

NOTĂ: Unele programe software fac conversia textului sau a elementelor grafice în imagini bitmap.
În aceste situaţii, setarea opţiunilor pentru culori pentru fotografii afectează şi ea modul în care apar
textul şi elementele grafice.

Neutral Grays (Griuri neutre)

Setarea Neutral Grays (Griuri neutre) determină metoda utilizată pentru crearea culorilor de gri utilizate
în text, elemente grafice şi fotografii.

Sunt disponibile două valori pentru setarea Neutral Grays (Griuri neutre):

● Black Only (Numai negru) generează culorile neutre (griuri şi negru) utilizând numai toner negru.
Acest lucru garantează culori neutre fără folosirea de toner color.

● Opţiunea 4-Color (4 culori) generează culori neutre (nuanţe de gri şi negru) combinând toate cele
patru tonere color. Această metodă produce gradiente şi tranziţii mai line către culorile care nu
sunt neutre şi produce negrul cel mai întunecat.

Imprimarea în tonuri de gri


Selectaţi opţiunea Print in Grayscale (Imprimare în nuanţe de gri) sau Print Color as Gray (Imprimare
culori ca tonuri de gri) din driverul imprimantei pentru a imprima un document alb-negru.

Restricţionarea utilizării culorilor


Acest produs include o setare Restricţionare Color. Un administrator de reţea poate să utilizeze această
setare pentru a restricţiona accesul utilizatorilor la imprimarea color, pentru a conserva tonerul color.
Dacă nu puteţi imprima color, contactaţi administratorul dvs. de reţea.

Restricţionarea imprimării color şi a copierii de la panoul de control


1. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administration (Administrare), apoi apăsaţi pe Management.

2. Apăsaţi pe Restricţionarea utilizării culorilor.

3. Apăsaţi Color printing access (Acces la imprimare color) sau Color copying access (Acces la
copiere color).

ROWW Administrarea culorilor 155


4. Selectaţi una din opţiunile următoare:

● Activare culori (prestabilit). Această setare permite funcţiile de imprimare color pentru toţi
utilizatorii.

● Color dacă este permis. Cu această setare administratorul de reţea poate să permită
utilizarea culorilor pentru anumiţi utilizatori şi/sau pentru anumite aplicaţii. Utilizaţi serverul
Web încorporat pentru a desemna utilizatorii şi/sau aplicaţiile care pot să imprime color (numai
acces la imprimare color).

● Dezactivare Color. Această setare interzice funcţiile de imprimare color pentru toţi utilizatorii.

5. Atingeţi Save (Salvare).

Pentru informaţii suplimentare despre restricţionarea şi raportarea utilizării culorilor, accesaţi


www.hp.com/go/coloraccess.

Culori RGB (Teme culori)


Puteţi modifica setări RGB Color (Culoare RGB) din driver-ul imprimantei. Pentru informaţii
suplimentare referitoare la accesarea driver-ului imprimantei, consultaţi Setarea opţiunilor pentru culori,
la pagina 150 pentru Windows şi Setarea opţiunilor pentru culori, la pagina 85 pentru Macintosh.

Sunt disponibile cinci valori pentru setarea RGB Color (Culoare RGB):

● Selectaţi Default (sRGB) (Implicit (sRGB)) pentru majoritatea cerinţelor de imprimare. Această
setare face ca produsul să interpreteze culorile RGB ca sRGB, care este standardul acceptat de
Microsoft şi de W3C (World Wide Web Consortium).

● Selectaţi Image optimization (sRGB) (Optimizare imagini (sRGB)) pentru a îmbunătăţi


documentele al căror conţinut constă în principal din imagini bitmap, precum fişierele .GIF
sau .JPEG. Această setare determină produsul să utilizeze cea mai bună potrivire a culorilor pentru
randarea sRGB a imaginilor bitmap. Această setare nu are niciun efect asupra textului sau asupra
elementelor grafice bazate pe vectori. Utilizarea hârtiei lucioase în combinaţie cu această setare
asigură o intensitate optimă.

● Selectaţi AdobeRGB pentru documentele care utilizează spaţiul de culori AdobeRGB, în loc de
sRGB. De exemplu, unele camere digitale capturează imagini în AdobeRBG, iar documentele
realizate cu Adobe PhotoShop utilizează spaţiul de culori AdobeRGB. Când imprimaţi dintr-un
program de imprimare profesional care utilizează AdobeRGB, este important să dezactivaţi
opţiunea de gestionare a culorilor din programul software şi să lăsaţi software-ul imprimantei să
gestioneze spaţiul de culori.

● Selectaţi Custom Profile (Profil personalizat) când doriţi să măriţi saturarea de culoare a tonurilor
medii. Obiectele mai puţin colorate sunt randate în culori mai bogate. Puteţi descărca profiluri
personalizate de la www.hp.com/go/cljcm6030mfp_software sau www.hp.com/go/
cljcm6040mfp_software.

156 Capitolul 10 Utilizarea culorilor ROWW


Corelarea culorilor
Procesul de corelare a culorilor imprimate cu ecranul calculatorului este complex, deoarece
imprimantele şi monitoarele utilizează metode diferite de producere a culorilor. Monitoarele afişează
culorile prin luminarea pixelilor utilizând un proces color RGB (roşu, verde, albastru), iar imprimantele
imprimă culorile utilizând un proces CMYK (cian, magenta, galben şi negru).

Mai mulţi factori pot să influenţeze capacitatea de potrivire a culorilor imprimate cu cele de pe monitor.
Printre aceşti factori se includ:

● Hârtie

● Coloranţii din imprimantă (de exemplu, cerneluri sau tonere)

● Procesul de imprimare (de exemplu, inkjet, tipar sau tehnologie laser)

● Iluminarea ambiantă

● Diferenţele personale în percepţia culorilor

● Programele software

● Drivere de imprimantă

● Sistemul de operare al computerului

● Monitoare şi setarea monitoarelor

● Plăcile video şi driverele

● Mediul de operare (de exemplu, umiditatea)

Aveţi în vedere factorii de mai sus în situaţia în care culorile de pe ecran nu corespund perfect cu culorile
imprimate.

Pentru majoritatea utilizatorilor, cea mai bună metodă de corelare a culorilor de pe ecran cu
echipamentul este imprimarea color sRGB.

Corelarea culorilor din lista de eşantioane


Procesul de corelare a materialelor imprimate cu eşantioanele de carte preimprimate şi referinţele
pentru culorile standard este unul complex. În general, aveţi posibilitatea să obţineţi o corespondenţă
rezonabil de bună cu un eşantion de carte, dacă cernelurile utilizate pentru crearea eşantionului de carte
sunt cian, magenta, galben şi negru. Acestea se mai numesc şi procesare de eşantioane de carte color.

Anumite eşantioane de carte sunt create din mostre de culori. Mostrele de culori sunt coloranţi creaţi
special. Multe dintre aceste mostre de culori sunt în afara gamei acoperite de produs. Majoritatea
eşantioanelor de carte cu mostre de culori sunt însoţite de o procesare a eşantioanelor de carte care
asigură aproximări CMYK pentru mostra de culoare.

Majoritatea procesărilor de eşantioane de carte stipulează care procese standard au fost utilizate pentru
a imprima eşantionul de carte. În majoritatea cazurilor ele sunt SWOP, EURO sau DIC. Pentru a obţine
o corespondenţă optimă a culorilor la procesarea eşantionului de carte, selectaţi emularea
corespunzătoare de cerneală din meniul produsului. Dacă nu puteţi identifica standardul procesului,
utilizaţi emularea cernelii SWOP.

ROWW Corelarea culorilor 157


Imprimarea eşantioanelor de culori
Pentru a utiliza eşantioane de culori, selectaţi eşantionul care se potriveşte cel mai bine cu culoarea
dorită. Utilizaţi valoarea culorii eşantionului în programul software pentru a descrie obiectul pe care doriţi
să îl potriviţi. Culorile pot să varieze în funcţie de tipul hârtiei şi de programul software utilizat. Pentru
mai multe detalii despre modul de utilizare a eşantioanelor de culori, vizitaţi www.hp.com/go/
cljcm6030mfp_software sau www.hp.com/go/cljcm6040mfp_software.

Utilizaţi următoarea procedură pentru a imprima eşantioane de culori utilizând panoul de control:

1. Apăsaţi pe Administration (Administrare) şi apoi pe Informaţii.

2. Apăsaţi Sample pages/fonts (Pagini/fonturi eşantion) şi apoi pe CMYK samples (Eşantioane) sau
RGB samples (Eşantioane) pentru a imprima eşantioanele.

Potrivirea PANTONE® a culorilor


PANTONE are mai multe sisteme de potrivire a culorilor Sistemul de potrivire PANTONE® este foarte
popular şi utilizează cerneluri solide pentru a genera o gamă largă de tonuri şi nuanţe de culori.
Consultaţi www.hp.com/go/cljcm6030mfp_software sau www.hp.com/go/cljcm6040mfp_software
pentru detalii referitoare la utilizarea culorilor PANTONE cu acest produs.

NOTĂ: Culorile PANTONE® generate pot să nu corespundă cu standardele identificate ca


PANTONE. Consultaţi publicaţiile PANTONE actuale pentru culorile corecte.

158 Capitolul 10 Utilizarea culorilor ROWW


Utilizarea avansată a culorii
HP ImageREt 4800
Tehnologia de imprimare HP ImageREt 4800 este un sistem de tehnologii inovatoare dezvoltate în
exclusivitate de HP pentru a asigura o calitate superioară a imprimării. Sistemul HP ImageREt se
detaşează în acest domeniu prin integrarea de tehnologii avansate şi prin optimizarea fiecărui element
al sistemului de imprimare. Au fost dezvoltate mai multe categorii de sisteme HP ImageREt, pentru o
varietate de cerinţe ale utilizatorilor.

Sistemul utilizează tehnologii laser-color esenţiale, inclusiv îmbunătăţiri ale imaginilor, consumabile
inteligente şi lucrul cu imagini cu rezoluţie înaltă, pentru a furniza imagini superioare pentru documentele
de birou uzuale şi pentru activităţile de marketing colaterale. Fiind optimizat pentru imprimarea pe tipuri
de hârtie HP laser-color foarte lucioasă, HP Image REt 4800 furnizează rezultate superioare pe toate
suporturile acceptate, într-o varietate de condiţii de mediu.

Selectarea hârtiei
Pentru cea mai bună calitate a culorilor şi a imaginilor, este important să alegeţi tipul de hârtie
corespunzător din meniul produsului sau de la panoul frontal.

sRGB
Standardul RGB (roşu-verde-albastru) este un standard de culori internaţional dezvoltat iniţial de HP şi
Microsoft ca un limbaj comun al culorilor pentru monitoare, dispozitive de intrare (scanere, camere
digitale) şi dispozitive de ieşire (echipamente, imprimante, plottere). Este spaţiul de culori prestabilit
utilizat pentru produsele HP, sistemele de operare Microsoft, spaţiul Web şi majoritatea aplicaţiilor
software de birotică. sRGB este reprezentativ pentru monitorul de calculator Windows din zilele noastre
şi reprezintă standardul comun pentru televiziunea de înaltă definiţie.

NOTĂ: Factori precum tipul de monitor utilizat şi iluminarea camerei pot afecta aspectul culorilor pe
ecran.

Cele mai recente versiuni de Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office şi multe alte programe
software utilizează sRGB pentru comunicarea culorilor. Cel mai important, ca spaţiul de culori prestabilit
al sistemelor de operare Microsoft, sRGB a câştigat o largă recunoaştere ca mijloc de schimb al
informaţiilor cromatice între programe software şi dispozitive, care utilizează o definiţie comună,
asigurând faptul că utilizatorii obişnuiţi vor beneficia de potrivire a culorilor mult îmbunătăţită. sRGB
îmbunătăţeşte capacitatea dvs. de a potrivi automat culorile între echipament, monitorul calculatorului
şi alte dispozitive de intrare (scanere, camere digitale), fără să fie nevoie să deveniţi un expert în
domeniul cromatic.

Imprimarea cu patru culori — CMYK


Cian, magenta, galben şi negru (CMYK) sunt cernelurile utilizate de o presă tipografică. Procesul este
denumit adesea şi imprimare cu patru culori. Fişierele de date CMYK sunt utilizate de şi provin de regulă
din medii de arte grafice (imprimare şi publicare). Produsul va accepta culorile CMYK prin intermediul
driverului de imprimantă PS. Preluarea culorilor CMYK de către produs este proiectată să asigure culori
bogate, saturate pentru text şi pentru elementele grafice.

Emularea setului de cerneluri CMYK (emulaţie HP postscript de nivel 3)


Preluarea culorilor CMYK de către produs se poate face astfel încât să emuleze mai multe seturi
standard pentru tipar offset. În unele situaţii, este posibil ca valorile pentru culorile CMYK dintr-o imagine

ROWW Utilizarea avansată a culorii 159


sau dintr-un document să nu fie potrivite pentru produs. De exemplu, este posibil ca un document să
fie optimizat pentru un alt produs. Pentru rezultate optime, valorile CMYK ar trebui adaptate la HP Color
LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet CM6040. Selectaţi profilul corespunzător de intrare a culorilor,
din driverul de imprimantă.

● Default CMYK+ (CMYK prestabilit +) Tehnologia HP CMYK+ produce rezultate optime la


imprimare pentru majoritatea operaţilor de imprimare.

● Specification for Web Offset Publications (SWOP) (Specificaţie pentru publicaţii offset pe Web).
Standard uzual pentru cerneluri în Statele Unite şi în alte ţări/regiuni.

● Euroscale. Standard uzual pentru cerneluri în Europa şi în alte ţări/regiuni.

● Dainippon Ink and Chemical (DIC) (Cerneală Dainippon şi substanţe chimice) Standard uzual
pentru cerneluri în Japonia şi în alte ţări/regiuni.

● Custom profile (Profil personalizat). Selectaţi această opţiune pentru a utiliza un profil de intrare
personalizat, pentru a controla cu acurateţe ieşirea culorilor, de exemplu pentru a emula o altă
imprimantă color HP LaserJet. Pentru a descărca profiluri de culori, vizitaţi www.hp.com şi căutaţi
"Profil de culori CM6030 mfp" sau "Profil de culori CM6040 mfp".

160 Capitolul 10 Utilizarea culorilor ROWW


11 Copierea

● Utilizarea ecranului de copiere

● Setarea opţiunilor implicite de copiere

● Copierea de pe geamul scanerului

● Copierea din alimentatorul cu documente

● Ajustarea setărilor de copiere

● Copierea documentelor faţă-verso

● Copierea originalelor de dimensiuni mixte

● Modificarea setărilor de colaţionare a copiilor

● Copierea fotografiilor şi cărţilor

● Combinarea lucrărilor de copiere prin utilizarea caracteristicii Generare lucrare

● Anularea unei operaţii de copiere

ROWW 161
Utilizarea ecranului de copiere
Din ecranul de reşedinţă, atingeţi Copiere pentru a vizualiza ecranul de copiere. Reţineţi că numai
primele şase caracteristici de copiere sunt vizibile imediat. Pentru a vizualiza caracteristici de copiere
suplimentare, apăsaţi Opţiuni suplimentare.

162 Capitolul 11 Copierea ROWW


Setarea opţiunilor implicite de copiere
Puteţi utiliza meniul de administrare pentru a stabili setările prestabilite care se aplică tuturor operaţiilor
de copiere. Dacă este necesar, puteţi ignora majoritatea setărilor pentru o singură operaţie. După
finalizarea unei operaţii de copiere, echipamentul revine la setările prestabilite.

1. Din ecranul de reşedinţă, defilaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Opţiuni implicite lucrare, apoi atingeţi Opţiuni implicite de copiere.

3. Sunt disponibile câteva opţiuni. Aveţi posibilitatea să configuraţi valori implicite pentru toate
opţiunile sau pentru unele opţiuni.

Pentru informaţii despre fiecare opţiune, consultaţi Ajustarea setărilor de copiere, la pagina 166.
Sistemul de asistenţă integrat furnizează, de asemenea, câte o explicaţie pentru fiecare opţiune.
Apăsaţi butonul Help (Asistenţă) din colţul sus-dreapta al ecranului.

4. Pentru a părăsi meniul de administrare, atingeţi butonul Home (Reşedinţă) din colţul din stânga
sus al ecranului.

ROWW Setarea opţiunilor implicite de copiere 163


Copierea de pe geamul scanerului
Utilizaţi geamul suport al scanerului pentru a face până la 999 de copii ale suporturilor mici şi uşoare
(mai puţin de 60 g/m2 sau 16 lb) sau ale suporturilor groase (mai mult de 105 g/m2 sau 28 lb). În acest
fel se pot copia chitanţe, tăieturi din ziar, fotografii, documente vechi, documente uzate sau cărţi.

Aşezaţi documentele originale cu faţa în jos pe geamul suport. Aliniaţi colţul originalului cu colţul din
stânga-sus al geamului suport.

Pentru a face copii utilizând opţiunile implicite de copiere, utilizaţi tastatura numerică de pe panoul de
control pentru a selecta numărul de copii şi apăsaţi pe Start. Pentru a utiliza setări particularizate, atingeţi
Copiere. Specificaţi setările, apoi apăsaţi pe Start. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea setărilor
particularizate, consultaţi Ajustarea setărilor de copiere, la pagina 166.

164 Capitolul 11 Copierea ROWW


Copierea din alimentatorul cu documente
Utilizaţi alimentatorul de documente pentru a face până la 999 de copii ale unui document care are până
la 50 de pagini (în funcţie de grosimea paginilor). Plasaţi documentul în alimentatorul de documente,
paginile fiind orientate cu faţa în sus.

Pentru a face copii utilizând opţiunile implicite de copiere, utilizaţi tastatura numerică de pe panoul de
control pentru a selecta numărul de copii şi apăsaţi pe Start. Pentru a utiliza setări particularizate, atingeţi
Copiere. Specificaţi setările, apoi apăsaţi pe Start. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea setărilor
particularizate, consultaţi Ajustarea setărilor de copiere, la pagina 166.

Înainte de a începe o altă lucrare de copiere, luaţi documentul original din tava de ieşire a alimentatorului
de documente, care se află sub tava de intrare a alimentatorului de documente şi luaţi copiile din tava
de ieşire corespunzătoare.

ROWW Copierea din alimentatorul cu documente 165


Ajustarea setărilor de copiere
Echipamentul oferă mai multe caracteristici pentru optimizarea materialelor copiate. Aceste
caracteristici sunt disponibile din ecranul Copiere.

Ecranul Copiere constă din câteva pagini. Din prima pagină, atingeţi Opţiuni suplimentare pentru a trece
la pagina următoare. Apoi atingeţi butoanele săgeată-sus sau săgeată-jos pentru a defila la alte pagini.

Pentru detalii despre modul de utilizare a unei opţiuni, atingeţi opţiunea, apoi atingeţi butonul de
asistenţă din colţul din dreapta-sus al ecranului. Tabelul următor oferă o prezentare a opţiunilor de
copiere.

NOTĂ: În funcţie de modul în care administratorul de sistem a configurat echipamentul, este posibil
ca unele dintre aceste opţiuni să nu fie afişate. Opţiunile din tabel sunt listate în ordinea în care sunt
afişate.

Nume opţiune Descriere

Feţe Utilizaţi această caracteristică pentru a indica dacă documentul original este imprimat pe o faţă
sau pe ambele feţe şi dacă copiile trebuie imprimate pe o faţă sau pe ambele feţe.

Micşorare/Mărire Utilizaţi această caracteristică pentru a micşora sau pentru a mări imaginea copiată pe pagină.

Color/Alb-negru Utilizaţi această caracteristică pentru a opta între imprimarea alb-negru şi imprimarea color.

Capsare/colaţionare sau Dacă este ataşat un dispozitiv opţional HP de tip capsator/stivuitor/separator, este disponibilă
Colaţionare opţiunea Capsare/colaţionare. Utilizaţi această caracteristică pentru a seta opţiunile referitoare
la capsarea şi asamblarea paginilor în seturi de copii.

Dacă nu este ataşat un dispozitiv opţional HP de tip capsator/stivuitor/separator, este


disponibilă opţiunea Colaţionare. Utilizaţi această caracteristică pentru a asambla fiecare set
de pagini copiate în aceeaşi ordine ca în documentul original.

Alegerea hârtiei Utilizaţi această caracteristică pentru a selecta tava corespunzătoare mărimii şi tipului de hârtie
pe care doriţi să o folosiţi.

Ajustare imagine Utilizaţi această caracteristică pentru a îmbunătăţi calitatea generală a copiei. De exemplu,
aveţi posibilitatea să ajustaţi umbrele şi claritatea şi să utilizaţi setarea Curăţare fundal pentru
a elimina imaginile estompate din fundal sau pentru a elimina o culoare deschisă din fundal.

Orientare conţinut Utilizaţi această caracteristică pentru a specifica modalitatea în care conţinutul paginii originale
este amplasat pe pagină: portret sau peisaj.

Sertar de ieşire Utilizaţi această caracteristică pentru a selecta o tavă de ieşire pentru copii.

Optimizare text/imagine Utilizaţi această caracteristică pentru a optimiza calitatea documentului de ieşire pentru un tip
de conţinut particular. Aveţi posibilitatea să optimizaţi documentul de ieşire pentru text sau
pentru imagini imprimate, sau să ajustaţi manual valorile.

Pagini per coală Utilizaţi această caracteristică pentru a copia mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Dimensiune original Utilizaţi această caracteristică pentru a descrie dimensiunea de pagină a documentului original.

Book Copy (Copiere carte) Utilizaţi această caracteristică pentru a scana şi a imprima pagini dintr-o carte.

Format broşură Utilizaţi această caracteristică pentru a copia două sau mai multe pagini pe o singură coală de
hârtie, având astfel posibilitatea să îndoiţi colile la mijloc, pentru a forma o broşură.

166 Capitolul 11 Copierea ROWW


Nume opţiune Descriere

Până la margini Utilizaţi această caracteristică pentru a evita umbrele care pot apărea pe marginile copiilor
atunci când documentul original este imprimat până aproape de margini. Combinaţi această
caracteristică cu caracteristica Micşorare/Mărire pentru a vă asigura că pagina se va imprima
în întregime pe copii.

Generare lucrare Utilizaţi această caracteristică pentru a combina câteva seturi de documente originale într-o
singură lucrare de copiere. De asemenea, utilizaţi această caracteristică pentru a copia un
document original care are mai multe pagini decât numărul de coli acceptate la un moment dat
de alimentatorul de documente.

ROWW Ajustarea setărilor de copiere 167


Copierea documentelor faţă-verso
Documentele faţă-verso pot fi copiate manual sau automat.

Copierea manuală a documentelor cu două feţe


Copiile rezultate prin folosirea acestei proceduri sunt imprimate pe o singură parte şi trebuie colaţionate
manual.

1. Încărcaţi documentele de copiat în tava de intrare a alimentatorului de documente, cu prima pagină


orientată în sus şi cu partea de sus a paginii spre înainte, în alimentatorul de documente.

2. Atingeţi Start copiere. Paginile cu număr impar sunt copiate şi imprimate.

3. Scoateţi topul din tava de ieşire a alimentatorului de documente şi reîncărcaţi topul cu ultima pagină
orientată în sus şi cu partea de sus a paginii spre înainte, în alimentatorul de documente.

4. Atingeţi Start copiere. Paginile cu număr par sunt copiate şi imprimate.

5. Colaţionaţi copiile imprimate cu număr impar şi par.

Copierea automată a documentelor cu două feţe


Setarea implicită de copiere este faţă la faţă. Utilizaţi următoarele proceduri pentru a modifica setarea,
având astfel posibilitatea să copiaţi de pe sau pe documente care au două feţe.

Efectuarea copiilor faţă-verso de pe documente cu o singură faţă


1. Încărcaţi documentele de copiat în alimentatorul de documente, cu prima pagină orientată în sus,
şi cu partea de sus a paginii spre înainte.

2. Pe panoul de control, atingeţi Copiere.

3. Atingeţi Feţe.

4. Apăsaţi pe Original cu 1 faţă, imprimat cu 2 feţe.

5. Atingeţi OK.

6. Atingeţi Start copiere.

Efectuarea copiilor faţă-verso de pe documente faţă-verso


1. Încărcaţi documentele de copiat în alimentatorul de documente, cu prima pagină orientată în sus,
şi cu partea de sus a paginii spre înainte.

2. Pe panoul de control, atingeţi Copiere.

3. Atingeţi Feţe.

168 Capitolul 11 Copierea ROWW


4. Apăsaţi pe Original cu 2 feţe, imprimat cu 2 feţe.

5. Atingeţi OK.

6. Atingeţi Start copiere.

Efectuarea copiilor cu o singură faţă de pe documente faţă-verso

1. Încărcaţi documentele de copiat în alimentatorul de documente, cu prima pagină orientată în sus,


şi cu partea de sus a paginii spre înainte.

2. Pe panoul de control, atingeţi Copiere.

3. Atingeţi Feţe.

4. Apăsaţi pe Original cu 2 feţe, imprimat cu 1 faţă.

5. Atingeţi OK.

6. Atingeţi Start copiere.

ROWW Copierea documentelor faţă-verso 169


Copierea originalelor de dimensiuni mixte
Aveţi posibilitatea să copiaţi documente originale care sunt imprimate pe diferite dimensiuni de hârtie
atâta timp cât colile de hârtie au o dimensiune comună. De exemplu, puteţi combina dimensiunile Letter
şi Legal sau dimensiunile A4 şi A5.

1. Aşezaţi colile din documentul original astfel încât acestea să aibă aceeaşi lăţime.

2. Plasaţi colile cu faţa în sus în alimentatorul de documente şi reglaţi ambele ghidaje pentru hârtie
la dimensiunea documentului.

3. Din ecranul de reşedinţă, atingeţi Copiere.

4. Atingeţi Dimensiune original.

NOTĂ: Dacă această opţiune nu se află pe primul ecran, atingeţi Opţiuni suplimentare până când
apare opţiunea.

5. Selectaţi Ltr/Lgl combinat, apoi atingeţi OK.

6. Atingeţi Start copiere.

170 Capitolul 11 Copierea ROWW


Modificarea setărilor de colaţionare a copiilor
Aveţi posibilitatea să setaţi dispozitivul astfel încât să colaţioneze automat în seturi copiile multiple. De
exemplu, dacă faceţi două copii ale unui set de trei pagini şi colaţionarea automată este activată, paginile
se imprimă în această ordine: 1,2,3,1,2,3. Dacă colaţionarea automată este dezactivată, paginile se
imprimă în această ordine: 1,1,2,2,3,3.

Pentru a utiliza colaţionarea automată, dimensiunea documentului original trebuie să încapă în


memorie. Dacă nu, dispozitivul va face o singură copie şi va apărea un mesaj care va semnala
modificarea. Dacă se întâmplă acest lucru, folosiţi una din următoarele metode pentru a termina
lucrarea:

● Divizaţi lucrarea în lucrări mai mici, care conţin mai puţine pagini.

● Faceţi câte o singură copie a documentului la un moment dat.

● Dezactivaţi colaţionarea automată.

Setarea de colaţionare selectată este valabilă pentru toate exemplarele, până când modificaţi setarea.
Setarea implicită pentru colaţionarea automată a exemplarelor este Pornit.

1. Pe panoul de control, atingeţi Copiere.

2. Atingeţi Capsare/colaţionare sau Colaţionare.

3. Atingeţi Oprit.

4. Atingeţi OK.

ROWW Modificarea setărilor de colaţionare a copiilor 171


Copierea fotografiilor şi cărţilor
Copierea unei fotografii

NOTĂ: Fotografiile trebuie copiate din scaner, nu din alimentatorul de documente.

1. Ridicaţi capacul şi plasaţi fotografia pe scaner cu imaginea în jos şi colţul din stânga-sus al
fotografiei în colţul din stânga-sus al geamului suport.

2. Închideţi capacul cu grijă.

3. Apăsaţi Copy (Copiere).

4. Apăsaţi Optimize Text/Picture (Optimizare text/imagine) şi selectaţi Photograph (Fotografie).

5. Atingeţi Start copiere.

Copierea unei cărţi

1. Puneţi cartea cu faţa în jos pe geam, cu partea superioară către marginea din spate a geamului.
Aliniaţi cotorul cărţii cu pictograma care ilustrează cartea de-a lungul marginii superioare a
geamului.

2. Apăsaţi Copy (Copiere).

3. Derulaţi şi apăsaţi Book Copy (Copiere carte).

4. Apăsaţi Book Copy On (Copiere carte activată) şi apoi OK.

5. Selectaţi numărul de exemplare şi realizaţi restul setărilor dorite.

6. Apăsaţi Start Copy (Începere copiere) sau apăsaţi butonul Start de pe panoul de control.

7. La atingerea Start Copy (Începere copiere), dispuneţi de următoarele 3 opţiuni:

● Copy both pages (Copiere ambele pagini) copiază imaginile din partea stângă şi cea dreaptă
a cotorului

● Skip left page (Omitere pagina din stânga) copiază numai imaginea din partea dreaptă a
cotorului

● Skip right page (Omitere pagina din dreapta) copiază numai imaginea din partea stângă a
cotorului

8. Apăsaţi Scan (Scanare).

9. După scanarea ultimei pagini, apăsaţi Finish (Finalizare).

172 Capitolul 11 Copierea ROWW


Combinarea lucrărilor de copiere prin utilizarea
caracteristicii Generare lucrare
Utilizaţi această caracteristică pentru a combina mai multe seturi de originale într-o singură operaţie de
imprimare. Puteţi, de asemenea, să utilizaţi această caracteristică pentru a copia un document original
care are mai multe pagini decât numărul de coli acceptate de alimentatorul de documente.

1. Atingeţi Copiere.

2. Defilaţi şi atingeţi Generare lucrare.

3. Atingeţi Generare lucrare activată.

4. Atingeţi OK.

5. Dacă este necesar, selectaţi opţiunile de copiere dorite.

6. Atingeţi Start copiere. După ce fiecare pagină a fost scanată, pe panoul de control vi se va cere
să încărcaţi mai multe pagini.

7. Dacă lucrarea conţine mai multe pagini, încărcaţi pagina următoare, apoi atingeţi Scan (Scanare).

Echipamentul salvează temporar toate imaginile scanate. Echipamentul va începe să imprime


copiile când dispune de suficiente informaţii pentru a începe. Apăsaţi Finish (Finalizare) pentru a
începe imprimarea copiilor.

NOTĂ: În Generare lucrare, dacă scanaţi prima pagină a unui document utilizând alimentatorul de
documente, va trebui să scanaţi toate paginile din acel document utilizând alimentatorul de documente.
Dacă scanaţi prima pagină a unui document utilizând geamul suport al ecranului, va trebui să scanaţi
toate paginile din acel document utilizând geamul suport al ecranului.

ROWW Combinarea lucrărilor de copiere prin utilizarea caracteristicii Generare lucrare 173
Anularea unei operaţii de copiere
1. Apăsaţi butonul Stop de pe panoul de control şi apoi selectaţi operaţia din listă.

2. Apăsaţi Cancel Job (Anulare operaţie) şi apoi apăsaţi OK.

NOTĂ: Dacă revocaţi o lucrare de copiere, luaţi documentul din scaner sau din alimentatorul automat
de documente.

174 Capitolul 11 Copierea ROWW


12 Scanarea şi trimiterea la e-mail

● Configurarea setărilor de e-mail

● Folosirea ecranului Send E-mail (Trimitere e-mail)

● Efectuarea principalelor funcţii de e-mail

● Utilizarea agendei

● Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă

● Scanarea şi trimiterea într-un folder

● Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru

ROWW 175
Configurarea setărilor de e-mail
Echipamentul oferă funcţii de scanare color şi transmisie digitală. Prin utilizarea panoului de control
puteţi scana documente alb-negru sau color şi puteţi să le trimiteţi către o adresă de e-mail, ca
ataşament. Pentru a putea fi folosită funcţia de transmisie digitală, echipamentul trebuie să fie conectat
la o reţea LAN.

NOTĂ: Pictograma e-mail nu apare pe panoul de control dacă funcţia e-mail nu este configurată.

Înainte de a putea trimite un document prin e-mail, trebuie să configuraţi echipamentul.

NOTĂ: Instrucţiunile care urmează se referă la configurarea echipamentului de la panoul de control.


Puteţi efectua aceste proceduri şi prin utilizarea serverului Web încorporat. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 197.

Protocoale acceptate
Modelele de echipamente HP Color LaserJet CM6030 şi HP Color LaserJet CM6040 acceptă
protocoalele SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) şi LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

SMTP

● SMTP este un set de reguli care definesc interacţiunile dintre programele care trimit şi primesc
mesaje e-mail. Pentru ca un echipament să poată trimite documente prin e-mail, trebuie să fie
conectat la o reţea LAN care are acces la un server de e-mail care acceptă SMTP. Serverul SMTP
trebuie să aibă şi acces la internet

● Dacă utilizaţi o conexiune LAN, contactaţi administratorul de sistem pentru a obţine adresa IP sau
numele de gazdă pentru serverul SMTP. Dacă vă conectaţi printr-o conexiune DSL sau prin cablu,
contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru a obţine adresa IP a serverului SMTP.

LDAP

● LDAP este utilizat pentru a obţine accesul la o bază de date. Când echipamentul utilizează LDAP,
caută într-o listă globală de adrese de e-mail. În momentul în care începeţi să introduceţi adresa
de e-mail, LDAP apelează la o funcţie de autocompletare care oferă o listă de adrese e-mail care
se potrivesc cu caracterele introduse. Pe măsură de tastaţi caractere suplimentare, lista de adrese
de e-mail corespondente se restrânge.

● Acest echipament acceptă standardul LDAP, dar conectarea la un server LDAP nu este necesară
pentru ca echipamentul să poată trimite e-mailuri.

NOTĂ: Dacă schimbaţi setările LDAP, trebuie să le schimbaţi utilizând serverul Web încorporat.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 197, sau Embedded
Web Server User Guide de pe CD-ul pentru administrator al echipamentului.

Configurarea setărilor serverului de e-mail


Căutarea gateway-ului SMTP

1. În ecranul Home (Început), apăsaţi Administrare.

2. Apăsaţi pe Configurare iniţială.

176 Capitolul 12 Scanarea şi trimiterea la e-mail ROWW


3. Apăsaţi E-mail Setup (Configurare e-mail) şi apoi apăsaţi Find Send Gateways (Căutare porţi de
trimitere)

4. Apăsaţi Find (Căutare).

Configurarea adresei de gateway SMTP

1. În ecranul Home (Început), apăsaţi Administrare.

2. Apăsaţi pe Configurare iniţială.

3. Apăsaţi pe E-mail Setup (Configurare e-mail) şi apoi apăsaţi SMTP Gateway (Poartă SMTP).

4. Tastaţi numele adresei de gateway, fie ca adresă IP, fie ca nume de domeniu complet. Dacă nu
ştiţi adresa IP sau numele de domeniu, contactaţi administratorul de reţea.

5. Atingeţi Save (Salvare).

Testarea setărilor SMTP

1. În ecranul Home (Început), apăsaţi Administrare.

2. Apăsaţi pe Configurare iniţială.

3. Apăsaţi pe E-mail Setup (Configurare e-mail) şi apoi apăsaţi Test (Testare).

În cazul în care configuraţia este corectă, pe afişajul panoului-de control apare mesajul Gateways
OK (Porţi OK).

Dacă primul test se încheie cu succes, trimiteţi un mesaj de e-mail către dvs. înşivă, utilizând
caracteristica de trimitere digitală. Dacă primiţi mesajul de e-mail, înseamnă că aţi configurat cu succes
caracteristica de trimitere digitală.

Dacă nu primiţi mesajul de e-mail, întreprindeţi aceste acţiuni pentru a rezolva problemele legate de
software-ul de trimitere digitală:

● Verificaţi SMTP şi adresa pentru a vă asigura că le-aţi introdus corect.

● Imprimaţi o pagină de configuraţie. Verificaţi dacă adresa de gateway SMTP este corectă.

● Asiguraţi-vă că reţeaua funcţionează corect. Trimiteţi un mesaj de e-mail către dvs. înşivă de la un
computer. Dacă primiţi mesajul de e-mail, înseamnă că reţeaua funcţionează corect. Dacă nu
primiţi mesajul de e-mail, contactaţi administratorul dvs. de reţea sau furnizorul de servicii Internet
(ISP).

ROWW Configurarea setărilor de e-mail 177


Folosirea ecranului Send E-mail (Trimitere e-mail)
Folosiţi ecranul tactil pentru a parcurge opţiunile din ecranul Send E-mail (Trimitere e-mail).

1 Butonul Send E-mail La apăsarea acestui buton, documentul este scanat şi se trimite un fişier la adresa de e-mail
(Trimitere e-mail) furnizată.

2 Butonul Home La atingerea acestui buton, se deschide ecranul Home (Reşedinţă).


(Reşedinţă)

3 Câmpul From: Apăsaţi pe acest câmp pentru a deschide tastatura şi a introduce adresa de e-mail. Dacă
(Expeditor:) administratorul de sistem a configurat echipamentul în acest scop, câmpul va insera automat o
adresă prestabilită.

4 Câmpul To: Apăsaţi pe acest câmp pentru a deschide tastatura şi introduceţi adresele de e-mail către care
(Destinatar:) doriţi să trimiteţi documentul scanat.

5 Câmpul Subject: Atingeţi acest câmp pentru a deschide tastatura şi a introduce de la tastatură un titlu pentru
(Subiect:) subiect.

6 Butonul More Options Apăsaţi acest buton pentru a modifica anumite setări pentru e-mail aferente operaţiei de scanare
(Opţiuni curente.
suplimentare)

7 Bara de derulare Folosiţi bara de derulare pentru a vizualiza şi configura câmpurile CC:, BCC:, Message (Mesaj)
şi File Name (Nume fişier). Apăsaţi pe oricare dintre aceste câmpuri pentru a deschide tastatura
şi a adăuga informaţiile necesare.

8 Butoane pentru Apăsaţi aceste butoane pentru a folosi agenda de adrese pentru popularea câmpurilor To:
agenda de adrese (Către:), CC:sau BCC: . Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea agendei cu adrese
locale, la pagina 181.

9 Butonul Help (Ajutor) Apăsaţi acest buton pentru a accesa asistenţa pentru panoul de control. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Utilizarea panoului de control, la pagina 14.

10 Butonul pentru Acest buton apare numai dacă există o eroare sau un avertisment în zona liniei de stare. Apăsaţi-
eroare/avertizare l pentru a deschide un ecran pop-up care să vă asiste la rezolvarea erorii sau avertismentului.

178 Capitolul 12 Scanarea şi trimiterea la e-mail ROWW


Efectuarea principalelor funcţii de e-mail
Caracteristica pentru e-mail a echipamentului oferă următoarele beneficii:

● Trimite documente la numeroase adrese de e-mail, economisind timp şi micşorând costurile de


livrare.

● Livrează fişiere în alb-negru sau color. Fişierele pot fi trimise în diverse formate de fişier pe care
destinatarul le poate manipula.

Prin utilizarea funcţiei de e-mail, documentele sunt scanate în memoria echipamentului şi trimise către
o adresă e-mail sau către mai multe adrese, sub forma unui ataşament. Documentele digitale pot fi
trimise în mai multe formate grafice, precum .TFF şi .JPG, care permit destinatarilor să prelucreze
documentul în diferite programe pentru a obţine rezultatul dorit. Documentele sunt livrate la o calitate
foarte apropiată de original şi pot fi imprimate, stocate sau redirecţionate.

Pentru a putea folosi funcţia de e-mail, echipamentul trebuie să fie conectat la o reţea locală SMTP
validă care acces la Internet.

Încărcarea documentelor
Puteţi scana un document fie de pe sticla scannerului, fie din alimentatorul ADF. Sticla scannerului şi
alimentatorul ADF pot scana originale de dimensiunile Letter, Executive, A4 şi A5. Alimentatorul ADF
poate prelua şi originale de dimensiune Legal. Originalele mai mici, reţetele, documente neuniforme şi
uzate, documentele capsate, cele împăturite anterior şi fotografiile trebuie scanate de pe suprafaţa de
scanare. Documentele care conţin mai multe pagini pot fi scanate uşor cu alimentatorul ADF.

Trimiterea documentelor
Echipamentul scanează atât originalele alb-negru cât şi color. Puteţi utiliza setările implicite sau puteţi
modifica preferinţele de scanare şi formatele de fişiere. Sunt prestabilite următoarele setări:

● Color

● PDF (este necesar ca destinatarul să dispună de Adobe Acrobat® pentru vizualizarea


ataşamentului)

Pentru informaţii despre modificarea setărilor pentru lucrarea curentă, consultaţi Schimbarea setărilor
de e-mail pentru operaţia curentă, la pagina 183.

Trimiterea unui document


1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe suprafaţa de scanare sau cu faţa în sus în ADF.

2. În ecranul Home (Început), apăsaţi E-mail.

3. Dacă vi se cere, introduceţi numele de utilizator şi parola.

4. Completaţi câmpurile From: (De la), To: (Către) şi Subject: (Subiect) . Derulaţi în jos şi completaţi
câmpurile CC: şi BCC: dacă este necesar. În câmpul From: (De la) ar putea să apară numele dvs.
de utilizator şi alte informaţii implicite . Dacă se întâmplă acest lucru, s-ar putea să nu puteţi schimba
aceste informaţii.

5. (Opţional) Apăsaţi pe More Options (Opţiuni suplimentare) pentru a schimba setările pentru
documentul pe care îl trimiteţi (de exemplu, dimensiunea iniţială a documentului). Dacă trimiteţi un
document pe două feţe, ar trebui să selectaţi Sides (Feţe) şi o opţiune cu un original cu două feţe.

ROWW Efectuarea principalelor funcţii de e-mail 179


6. Apăsaţi Start pentru a trimite.

7. După trimitere scoateţi originalul de pe suprafaţa de scanare sau din ADF.

Utilizarea funcţiei de completare automată


Când introduceţi caractere de la tastatură în câmpurile To: (Destinatar:), CC: sau From: (Expeditor:) din
ecranul Send E-mail (Trimitere e-mail), este activată funcţia de completare automată. Pe măsură ce
introduceţi adresa sau numele prin utilizarea afişajului tactil, echipamentul caută automat lista de pe
agenda cu adrese şi completează adresa sau numele după prima literă potrivită. Puteţi selecta apoi
numele corepunzător prin apăsarea butonului Enter (Introducere), sau puteţi continua introducerea
numelui până când funcţia de completare automată găseşte înregistrarea corectă. Dacă introduceţi un
caracter care nu corespunde nici unei înregistrări de pe listă, textul de completare automată dispare de
pe afişaj pentru a indica faptul că introduceţi o adresă care nu este înregistrată în agendă.

180 Capitolul 12 Scanarea şi trimiterea la e-mail ROWW


Utilizarea agendei
Puteţi trimite e-mailuri către o listă de destinatari utilizând funcţia Address book (Agendă de adrese) a
echipamentului. Contactaţi administratorul de sistem pentru informaţii referitoare la configurarea listelor
de adrese.

NOTĂ: Puteţi utiliza serverul Web încorporat (EWS) pentru a crea şi administra agenda cu adrese de
e-mail. Agenda cu adrese de e-mail EWS poate fi utilizată pentru a adăuga, edita, sau şterge o adresă
de e-mail individuală sau o întreagă listă de distribuţie prin e-mail. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 197.

Crearea unei liste de destinatari


1. În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi pe E-mail.

2. Parcurgeţi unul din următorii paşi:

● Apăsaţi pe To: (Destinatar:) pentru a afişa tastatura pe ecran şi introduceţi adresa de e-mail
a destinatarului. Separaţi adresele de e-mail între ele cu punct şi virgulă sau apăsaţi Enter pe
ecran.

● Utilizarea agendei cu adrese.

a. În ecranul Send E-mail (Trimitere e-mail) apăsaţi pe butonul corespunzător agendei


pentru a deschide agenda.

b. Parcurgeţi intrările din agendă folosind bara de derulare. Ţineţi apăsată săgeata pentru
a derula rapid lista.

c. Evidenţiaţi numele unui destinatar pentru a-l selecta şi apoi atingeţi butonul cu săgeata
.

Puteţi, de asemenea, să selectaţi o listă de distribuţie atingând lista derulantă din partea
superioară a ecranului şi atingând apoi All (Toate), sau puteţi adăuga un destinatar dintr-
o listă locală apăsând Local în lista derulantă. Evidenţiaţi numele dorite şi apoi apăsaţi
butonul săgeată pentru a adăuga numele la lista de destinatari.

Puteţi să eliminaţi un destinatar din listă derulând până la destinatarul dorit şi apăsând
butonul de eliminare din mijlocul ecranului.

3. Numele din lista de destinatari se află în linia pentru text din tastatura afişată pe ecran. Dacă doriţi,
puteţi adăuga un destinatar care nu se află în agenda de adrese introducând adresa de e-mail de
la tastatură. Când sunteţi mulţumit cu lista de destinatari, apăsaţi pe OK.

4. Apăsaţi pe OK.

5. Terminaţi de introdus informaţiile în câmpurile CC: şi Subject: (Subiect:) din ecranul Send E-mail
(Trimitere e-mail) dacă este necesar. Puteţi să verificaţi lista de destinatari apăsând pe săgeata
orientată în jos din linia de text To: (Destinatar:) .

6. Apăsaţi Start.

Utilizarea agendei cu adrese locale


Folosiţi agenda de adrese locală pentru a stoca adresele de e-mail utilizate frecvent. Agenda de adrese
locală poate fi partajată între echipamentele care folosesc acelaşi server pentru a accesa softwareul
HP Digital Sending (Transmisie digitală HP).

ROWW Utilizarea agendei 181


Puteţi utiliza agenda de adrese când introduceţi adrese de e-mail în câmpurile From: (Expeditor:), To:
(Destinatar:), CC: sau BCC: . De asemenea, puteţi să adăugaţi sau să ştergeţi adrese din agendă.

Pentru a deschide agenda, apăsaţi butonul care corespunde acesteia .

Adăugarea adreselor de e-mail în agenda de adrese locală


1. Apăsaţi pe Local.

2. Apăsaţi butonul de adăugare .

3. (Opţional) Apăsaţi pe câmpul Name (Nume) şi introduceţi un nume pentru noua intrare folosind
tastatura afişată. Apăsaţi pe OK.

Acest nume va fi aliasul adresei de e-mail. Dacă nu introduceţi nici un alias, va fi folosită adresa
de e-mail.

4. Apăsaţi pe câmpul Address (Adresă) şi introduceţi adresa de e-mail pentru noua intrare folosind
tastatura afişată. Apăsaţi pe OK.

Ştergerea adreselor de e-mail din agenda locală


Puteţi să ştergeţi adresele de e-mail pe care nu le mai utilizaţi.

NOTĂ: Pentru a schimba o adresă de e-mail, trebuie să ştergeţi mai întâi adresa şi să adăugaţi apoi
adresa corectă sub forma unei adrese noi în agenda de adrese locală.

1. Apăsaţi pe Local.

2. Apăsaţi pe adresa de e-mail pe care doriţi să o ştergeţi.

3. Apăsaţi butonul de eliminare din colţul din dreapta jos.

Va apărea următorul mesaj de confirmare: Do you want to delete the selected address(es)?
(Doriţi să ştergeţi adresa/adresele selectate?)

4. Apăsaţi pe Yes (Da) pentru a şterge adresa/adresele de e-mail sau pe No (Nu) pentru a reveni la
ecranul agendei de adrese.

182 Capitolul 12 Scanarea şi trimiterea la e-mail ROWW


Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă
Utilizaţi butonul More Options (Opţiuni suplimentare) pentru a schimba următoarele setări de e-mail
pentru operaţia de tipărire curentă:

Buton Descriere

Document File Type Apăsaţi acest buton pentru a schimba tipul de fişier creat de echipament în urma scanării unui document.
(Tip fişier document)

Output Quality Apăsaţi acest buton pentru a creşte sau scădea calitatea de tipărire a fişierului scanat. O calitate ridicată
(Calitate rezultat) produce un fişier de dimensiuni mai mari.

Resolution Apăsaţi acest buton pentru a schimba rezoluţia de scanare. O rezoluţie ridicată produce un fişier de
(Rezoluţie) dimensiuni mai mari.

Color/Black (Color/ Apăsaţi acest buton pentru a determina dacă documentul va fi scanat color sau alb-negru.
Alb-negru)

Original Sides (Feţe Apăsaţi acest buton pentru a specifica dacă documentul original era tipărit numai pe faţă, sau faţă-verso.
original)

Content Orientation Apăsaţi acest buton pentru a specifica orientarea de tip Portret sau Peisaj a originalului.
(Orientare conţinut)

Original Size Apăsaţi acest buton pentru a specifica dimensiunea originalului: letter, A4, legal sau o combinaţie letter/
(Dimensiune legal.
original)

Optimize Text/ Apăsaţi acest buton pentru a specifica procedura de scanare în funcţie de tipul documentului scanat.
Picture (Optimizare
text/imagine)

Job Build Apăsaţi acest buton pentru a activa modul Job Build (Comasare operaţii), care vă permite să comasaţi
(Comasare operaţie) mai multe operaţii de scanare mici şi să le trimiteţi sub forma unui singur fişier.

Image Adjustment Apăsaţi acest buton pentru a schimba setările de contrast şi claritate sau pentru a elimina culoarea de
(Ajustare imagine) fundal a originalului.

ROWW Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă 183


Scanarea şi trimiterea într-un folder
Dacă administratorul de sistem a activat această caracteristică, echipamentul poate scana o imagine
şi poate trimite fişierul rezultat într-un anumit folder din reţea. Sistemele de operare acceptate pentru
destinaţii tip folder includ Windows 2000, Windows XP şi Windows Server 2003.

NOTĂ: Poate fi necesar să introduceţi un nume de utilizator şi o parolă pentru a utiliza această opţiune
sau pentru a trimite fişierele scanate în anumite foldere. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
administratorul de sistem.

1. Plasaţi documentul cu faţa în jos pe suprafaţa de scanare sau cu faţa în sus în alimentatorul ADF.

2. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Folder de reţea.

3. În lista Foldere cu acces rapid, selectaţi folderul în care doriţi să salvaţi documentul.

4. Selectaţi câmpul Nume fişier pentru a deschide ecranul pop-up cu tastatura, apoi introduceţi
numele fişierului.

5. Selectaţi Trimitere în folder de reţea.

184 Capitolul 12 Scanarea şi trimiterea la e-mail ROWW


Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru
NOTĂ: Această caracteristică a echipamentului este furnizată de software-ul opţional de trimitere
digitală.

Dacă administratorul de sistem a activat funcţionalitatea Flux de lucru, puteţi scana un document şi îl
puteţi trimite către o destinaţie personalizată din fluxul de lucru. O destinaţie din fluxul de lucru vă dă
posibilitatea de a trimite informaţii suplimentare, împreună cu documentul scanat, la o anumită locaţie
din reţea sau pe un anumit site FTP. Pe panoul de control vor apărea prompturi care vă vor solicita
anumite informaţii. Administratorul de sistem poate desemna o anumită imprimantă drept imprimantă
de reţea prestabilită. Acest lucru va permite utilizatorilor să scaneze documentul şi să îl trimită spre
imprimare la o anumită imprimantă din reţea.

1. Plasaţi documentul cu faţa în jos pe sticla scannerului sau cu faţa în sus în alimentatorul ADF.

2. În ecranul Reşedinţă, selectaţi Flux de lucru.

3. Selectaţi destinaţia la care doriţi să trimiteţi documentul scanat.

4. În câmpul text, introduceţi datele care doriţi să însoţească fişierul, apoi apăsaţi Trimitere în fluxul
de lucru.

ROWW Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru 185


186 Capitolul 12 Scanarea şi trimiterea la e-mail ROWW
13 Fax

● Faxul analogic

● Fax digital

ROWW 187
Faxul analogic
Dacă este instalat accesoriul de fax analogic, echipamentul poate funcţiona ca un fax de sine stătător.

Modelele HP Color LaserJet CM6030f MFP sau HP Color LaserJet CM6040f MFP sunt furnizate cu un
accesoriu fax deja instalat. Pentru HP Color LaserJet CM6030 MFP sau HP Color LaserJet CM6040
MFP (modele de bază), puteţi comanda acest accesoriu opţional. Pentru informaţii referitoare la
comandarea accesoriului fax analogic, consultaţi Numerele de identificare ale componentelor,
la pagina 301. Specificaţii pentru accesoriul de fax analog sunt disponibile în HP LaserJet Analog Fax
Accessory 300 User Guide (Ghidul utilizatorului HP LaserJet Analog Fax Accessory 300). Puteţi găsi o
versiune electronică a acestui ghid pe CD-ul pentru utilizator livrat cu acest echipament. Ghidurile
Analog Fax Accessory 300 Fax Guide şi Analog Fax Accessory 300 Send Fax Driver Guide se găsesc
pe CD-ul pentru utilizator sau la adresa www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300.

Conectarea accesoriului tip fax la o linie telefonică


Când conectaţi accesoriul de fax la o linie telefonică, asiguraţi-vă că linia respectivă este una dedicată
care nu este utilizată de alt echipament. De asemenea, această linie ar trebui să fie una analogică,
deoarece faxul nu va funcţiona corect dacă este conectat la unele sisteme digitale PBX. În cazul în care
nu ştiţi cu siguranţă dacă aveţi o linie telefonică analogică sau digitală, contactaţi furnizorul de
telefonie.

NOTĂ: HP recomandă utilizarea cablului de telefon livrat cu accesoriul de fax, pentru a vă asigura că
accesoriul funcţionează corespunzător.

Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a conecta accesoriul de fax la o priză telefonică.

1. Găsiţi cablul de telefon livrat cu accesoriul de fax. Conectaţi un capăt al cablului în priza telefonică
a accesoriului, aflată pe formator. Apăsaţi conectorul până când se fixează pe poziţie cu un clic.

ATENŢIE: Aveţi grijă să conectaţi linia telefonică la portul accesoriului de fax, aflat în centrul
formatorului. Nu conectaţi linia telefonică la portul HP Jetdirect, care se află mai aproape de partea
inferioară a formatorului.

2. Conectaţi celălalt capăt al cablului telefonic la priza telefonică de perete. Împingeţi conectorul până
se aude un clic sau până când se fixează bine. Deoarece în diferite ţări/regiuni se utilizează diferite
tipuri de conectori, este posibil ca la montarea conectorului să nu se audă un clic.

188 Capitolul 13 Fax ROWW


Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de fax
Înainte să fie posibilă utilizarea caracteristicilor de fax, trebuie să le configuraţi în meniurile panoului de
control. Pentru informaţii complete despre configurarea şi utilizarea accesoriului de fax şi despre
depanarea problemelor apărute la accesoriul de fax, consultaţi HP LaserJet Analog Fax Accessory 300
User Guide. Acest ghid este livrat împreună cu accesoriul de fax, fiind disponibil şi pe CD-ul pentru
utilizator.

Utilizaţi driverul Send Fax pentru a trimite un fax de la un computer fără să vă deplasaţi la panoul de
control. Pentru mai multe informaţii, consultaţi HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Send Fax
Driver Guide.

Ghidurile HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide şi HP LaserJet MFP Analog Fax
Accessory 300 Send Fax Driver Guide sunt disponibile pe CD-ul pentru utilizator.

ROWW Faxul analogic 189


Fax digital
Serviciile de fax digitale devin disponibile când instalaţi software-ul opţional HP Digital Sending
(Trimitere digitală HP). Pentru informaţii despre comandarea acestui software, accesaţi www.hp.com/
go/digitalsending

Pentru trimiterea digitală prin fax, acest echipament nu trebuie să fie conectat direct la o linie telefonică.
În schimb, echipamentul poate trimite un fax în unul dintre următoarele moduri:

● Fax prin reţea LAN trimite faxuri prin intermediul unui alt furnizor de servicii de fax.

● Fax prin Microsoft Windows 2000 este un modem de fax şi un modul de trimitere digitală (Digital
Sender Module) de pe un computer care permite sistemului să funcţioneze ca un gateway de fax.

● Fax prin Internet apelează la un furnizor de servicii de fax prin Internet pentru a procesa faxurile,
iar faxul este livrat pe un aparat de fax tradiţional sau este trimis pe adresa de e-mail a utilizatorului.

Pentru informaţii complete despre utilizarea trimiterii digitale prin fax, consultaţi documentaţia livrată
împreună cu software-ul HP Digital Sending.

190 Capitolul 13 Fax ROWW


14 Administrarea şi întreţinerea produsului

● Pagini informative

● HP Easy Printer Care

● Serverul Web încorporat

● Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin

● Caracteristici de securitate

● Setarea ceasului de timp real

● Administrarea consumabilelor

● Înlocuirea consumabilelor

● Curăţarea echipamentului

● Kitul de întreţinere ADF

● Calibrarea scanerului

● Actualizarea firmware-ului

ROWW 191
Pagini informative
Paginile informative furnizează detalii despre dispozitiv şi despre configuraţia lui curentă. În tabelul de
mai jos, sunt prezentate instrucţiunile pentru imprimarea paginilor informative.

Descriere pagină Cum se imprimă pagina de la panoul de control al echipamentului

Harta meniurilor 1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Administrare.

Conţine meniurile panoului de control şi 2. Apăsaţi pe Informaţii.


setările disponibile.
3. Atingeţi Pagini de configurare/de stare.

4. Apăsaţi pe Harta meniului Administrare.

5. Apăsaţi pe Imprimare.

Conţinutul hărţii meniurilor variază în funcţie de opţiunile instalate pe echipament.

Pentru o listă completă a meniurilor panoului de control şi a valorilor posibile ale


acestora, consultaţi Utilizarea panoului de control, la pagina 14.

Pagina de configuraţie 1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Administrare.

Afişează setările echipamentului şi 2. Apăsaţi pe Informaţii.


accesoriile instalate.
3. Atingeţi Configuration Status Pages (Pagini de configurare/de stare).

4. Atingeţi Configuration Page (Pagină de configurare).

5. Apăsaţi pe Imprimare.

NOTĂ: Dacă echipamentul conţine un server de imprimare HP Jetdirect sau un


hard disk opţional, se vor imprima pagini de configurare suplimentare cu informaţii
despre aceste echipamente.

Pagina de stare a consumabilelor 1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Administrare.

Indică nivelul de toner din cartuş. 2. Apăsaţi pe Informaţii.

3. Atingeţi Pagini de configurare/de stare.

4. Apăsaţi pe Pagină de stare consumabile.

5. Apăsaţi pe Imprimare.

NOTĂ: Dacă utilizaţi consumabile non-HP, este posibil ca pagina cu informaţii


despre starea consumabilelor să nu indice durata de viaţă rămasă a acestora.

Pagina de utilizare 1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Administrare.

Indică numărul de pagini imprimate 2. Apăsaţi pe Informaţii.


(defalcat pe dimensiuni), numărul
paginilor imprimate pe o singură faţă 3. Atingeţi Pagini de configurare/de stare.
(simplex) sau faţă-verso (duplex) şi
procentajul mediu de acoperire. 4. Apăsaţi pe Pagina de contorizare a utilizării.

5. Apăsaţi pe Imprimare.

Color usage job log (Jurnal de operaţii 1. În ecranul Home (Început), apăsaţi Administrare.
cu folosirea culorilor)
2. Apăsaţi pe Informaţii

3. Apăsaţi pe Pagini de configurare/de stare

192 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Descriere pagină Cum se imprimă pagina de la panoul de control al echipamentului

4. Apăsaţi pe Jurnal utilizare culori per lucrare

5. Apăsaţi pe Imprimare

Director de fişiere 1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Administrare.

Conţine informaţii despre 2. Apăsaţi pe Informaţii.


echipamentele de stocare în masă, cum
ar fi echipamentele flash, cardurile de 3. Atingeţi Pagini de configurare/de stare.
memorie sau unităţile hard disk
instalate pe echipament. 4. Apăsaţi pe Director de fişiere.

5. Apăsaţi pe Imprimare.

Rapoarte fax 1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Administrare.

Există cinci rapoarte care prezintă 2. Apăsaţi pe Informaţii.


activitatea faxului, apelurile fax,
codurile de facturare, numerele de fax 3. Apăsaţi pe Rapoarte fax.
blocate şi numerele cu apelare rapidă.
4. Apăsaţi unul din următoarele butoane pentru a imprima raportul corespunzător:
NOTĂ: Rapoartele pentru faxuri sunt
disponibile numai la modelele de ◦ Jurnal de activitate fax
dispozitive care au funcţionalitate de
fax. ◦ Raport apeluri de fax

◦ Raport coduri de facturare

◦ Listă de faxuri blocate

◦ Lista de apelare rapidă

5. Apăsaţi pe Imprimare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ghidul pentru fax al echipamentului dvs.

Liste de fonturi 1. În ecranul Reşedinţă, apăsaţi Administrare.

Indică fonturile instalate în echipament. 2. Apăsaţi pe Informaţii.

3. Apăsaţi pe Pagini/Fonturi eşantion.

4. Atingeţi unul din butoanele următoare pentru a imprima raportul corespunzător:

◦ Pagină demonstrativă

◦ Eşantioane RGB

◦ Eşantioane CMYK

◦ Listă de fonturi PCL

◦ Listă de fonturi PS

5. Apăsaţi pe Imprimare.

NOTĂ: Listele de fonturi prezintă fonturile stocate pe accesoriul hard disk sau
memoria DIMM.

ROWW Pagini informative 193


HP Easy Printer Care
Deschiderea software-ului HP Easy Printer Care
Pentru a deschide software-ul HP Easy Printer Care, utilizaţi una dintre următoarele metode:

● Din meniul Start, selectaţi Programs (Programe), selectaţi Hewlett-Packard, selectaţi HP Easy
Printer Care şi apoi faceţi clic pe Start HP Easy Printer Care.

● În fereastra barei de sarcini din Windows (în colţul din dreapta jos al desktop-ului), faceţi dublu clic
pe pictograma HP Easy Printer Care.

● Faceţi dublu clic pe pictograma de pe desktop.

HP Easy Printer Care, secţiuni software


HP Easy Printer Care poate oferi informaţii despre diferitele echipamente HP existente în reţea şi despre
orice alte echipamente conectate direct la computerul dumneavoastră. Unele din elementele existente
în tabelul următor ar putea să nu fie disponibile pentru fiecare produs.

Butonul pentru ajutor (?) din colţul din dreapta sus oferă informaţii suplimentare despre opţiunile valabile
pentru pagina respectivă.

Secţiune Opţiuni

Fila Device list (Listă echipamente) ● Lista Device (Echipament): afişează echipamentele pe care le puteţi selecta.

Aceasta este prima pagină care apare la NOTĂ: Informaţiile despre echipament sunt afişate sub formă de listă sau de
deschiderea software-ului. pictograme, în funcţie de setarea opţiunii View as (Vizualizare ca).

NOTĂ: Pentru a reveni din orice filă la ● Informaţiile din această filă includ alertele curente ale echipamentului respectiv.
această pagină, faceţi clic pe My
HP Printers (Imprimantele mele HP) din ● Dacă faceţi clic pe un produs din listă, HP Easy Printer Care deschide fila
partea stângă a paginii. Overview (Trecere în revistă) a echipamentului respectiv.

Imprimante compatibile Oferă o listă a tuturor echipamentelor HP care acceptă software-ul HP Easy Printer
Care.

Fereastra Find Other Printers (Căutare Faceţi clic pe legătura Find Other Printers (Căutare alte imprimante) din lista
alte imprimante) Devices (Echipamente), pentru a deschide fereastra Find Other Printers (Căutare
alte imprimante). Fereastra Find Other Printers (Căutare alte imprimante) este de
Adăugaţi mai multe produse la lista fapt un utilitar care detectează alte imprimante din reţea. Puteţi adăuga aceste
My HP Printers (Imprimantele mele HP) imprimante în lista My HP Printers (Imprimantele mele HP) şi puteţi monitoriza
aceste echipamente de la calculatorul dumneavoastră.

Fila Overview (Trecere în revistă) ● Secţiunea Device Status (Stare echipament): această secţiune afişează
informaţii despre identificarea şi starea echipamentului. Indică motivele
Conţine informaţii elementare despre alertelor echipamentelor, cum ar fi un cartuş de tipărire gol. După corectarea
starea echipamentului. unei probleme legate de echipament, pentru actualizarea stării faceţi clic pe
butonul de reîmprospătare din colţul din dreapta sus.

● Secţiunea Supplies Status (Stare consumabile): conţine informaţii detaliate


despre starea consumabilelor, cum ar fi cantitatea de toner rămasă în cartuşul
de tipărire şi starea hârtiei din fiecare tavă.

● Legătura Supplies Details (Detalii consumabile): deschide pagina de stare a


consumabilelor, oferindu-vă informaţii detaliate despre starea, comandarea şi
reciclarea consumabilelor echipamentului.

194 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Secţiune Opţiuni

Fila Support (Asistenţă) ● Secţiunea Device Status (Stare echipament): această secţiune afişează
informaţii despre identificarea şi starea echipamentului. Indică motivele
Oferă legături către informaţiile despre alertelor echipamentelor, cum ar fi un cartuş de tipărire gol. După remedierea
asistenţă unei probleme a echipamentului, pentru actualizarea stării faceţi clic pe butonul
de reîmprospătare din colţul din dreapta sus.

● Secţiunea Device Management (Administrare echipament): oferă legături


către informaţii despre HP Easy Printer Care, către setări avansate echipament
şi către rapoarte folosire echipament.

● Troubleshooting and Help (Depanare şi întreţinere): oferă legături către


instrumentele pe care le puteţi folosi pentru rezolvarea problemelor, către
informaţiile despre asistenţă echipament disponibile online şi către experţii
HP online.

Fila Settings (Setări) ● About (Despre): oferă informaţii generale despre această filă.

Configurează setările echipamentului, ● General: oferă informaţii despre produs, cum ar fi codul de model, seria şi
ajustează setările de calitate a tipăririi şi setările pentru dată şi oră (dacă sunt disponibile).
găseşte informaţii despre caracteristicile
produsului respectiv ● Information Pages (Pagini de informare): oferă legături către paginile cu
informaţii despre tipărire disponibile pentru echipamentul respectiv.
NOTĂ: Pentru unele produse această
filă nu este disponibilă. ● Capabilities (Capabilităţi): oferă informaţii despre caracteristicile
echipamentului, cum ar fi duplexarea, memoria disponibilă şi personalităţile de
tipărire disponibile. Pentru ajustarea setărilor, faceţi clic pe Change
(Modificare).

● Print Quality (Calitate tipărire): oferă informaţii despre setările privind calitatea
tipăririi. Pentru ajustarea setărilor, faceţi clic pe Change (Modificare).

● Trays / Paper(Tăvi/hârtie): oferă informaţii despre tăvi şi despre configurarea


acestora. Pentru ajustarea setărilor, faceţi clic pe Change (Modificare).

● Restore Defaults (Restabilire valori prestabilite): oferă o modalitate de


restabilire a setărilor echipamentului la valorile prestabilite din fabrică. Pentru
restabilirea setărilor la valorile prestabilite, faceţi clic pe Restore (Restabilire).

HP Proactive Support Dacă este activat, HP Proactive Support scanează periodic sistemul de tipărire
pentru identificarea eventualelor probleme. Pentru a configura frecvenţa de
NOTĂ: Acest element este disponibil efectuare a scanărilor, faceţi clic pe legătura more info (informaţii suplimentare).
din filele Overview (Trecere în revistă) şi Această pagină oferă şi informaţii despre actualizările disponibile pentru
Support (Asistenţă). componentele software şi firmware şi despre driverele HP pentru imprimantă.
Fiecare actualizare recomandată poate fi acceptată sau respinsă.

Butonul Supplies Ordering ● Lista de comandă: conţine consumabilele care pot fi comandate pentru fiecare
(Comandare consumabile) echipament. Pentru a comanda un anumit articol, faceţi clic pe caseta de
selectare Order (Comandă) din dreptul articolului respectiv din lista de
Faceţi clic din orice filă pe butonul consumabile. Lista poate fi sortată după produs sau după consumabilele care
Supplies Ordering (Comandare trebuie comandate cu prioritate. Lista conţine informaţii despre consumabilele
consumabile) pentru a deschide aferente fiecărui produs existent în lista My HP Printers (Imprimantele mele
fereastra Supplies Ordering HP).
(Comandare consumabile) ce asigură
accesul la comandarea online a ● Butonul Shop Online for Supplies (Achiziţionare consumabile online):
consumabilelor. deschide într-o fereastră nouă de browser site-ul Web HP SureSupply. Dacă
aţi bifat caseta de selectare Order (Comandă) pentru orice articol, informaţiile
NOTĂ: Acest element este disponibil despre respectivele articole vor fi transferate pe site-ul Web, de unde veţi primi
din filele Overview (Trecere în revistă) şi informaţii referitoare la opţiunile de achiziţionare a consumabilelor selectate.
Support (Asistenţă).
● Butonul Print Shopping List (Tipărire listă de cumpărături): Tipăreşte
informaţiile pentru articolele care au caseta de validare Order (Comandă)
selectată.

ROWW HP Easy Printer Care 195


Secţiune Opţiuni

Legătura Alert Settings (Setări alertă) Faceţi clic pe Alert Settings (Setări alertă) pentru a deschide fereastra Alert Settings
(Setări alertă) în cadrul căreia puteţi configura alertele pentru fiecare produs.
NOTĂ: Acest element este disponibil
din filele Overview (Trecere în revistă) şi ● Alertarea este activă sau inactivă: activează sau dezactivează alertele.
Support (Asistenţă).
● Printer Alerts (Alerte imprimantă): selectaţi opţiunea de primire doar a alertelor
pentru erori grave sau a alertelor tuturor erorilor.

● Job Alerts (Alerte operaţie): la produsele care le acceptă, puteţi primi alerte
pentru anumite operaţii de tipărire.

Control acces culoare Folosiţi această funcţie pentru a permite sau restrânge accesul la tipărirea color.

NOTĂ: Acest element este disponibil


doar pentru echipamentele HP color care
acceptă Control acces culoare.

NOTĂ: Acest element este disponibil


din filele Overview (Trecere în revistă) şi
Support (Asistenţă).

196 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Serverul Web încorporat
Folosiţi serverul Web încorporat pentru a vizualiza echipamentul şi starea reţelei şi pentru a gestiona
funcţiile de imprimare de la calculator în locul panoului de control. În continuare sunt prezentate exemple
de activităţi care pot fi efectuate utilizând serverul Web încorporat:

NOTĂ: Când imprimanta este conectată direct la un computer, utilizaţi HP Easy Printer Care pentru
a vizualiza starea imprimantei.

● Vizualizarea informaţiilor despre starea imprimantei.

● Setarea tipului de suport încărcat în fiecare tavă.

● Determinarea duratei de viaţă rămase pentru toate consumabilele şi comandarea altora noi.

● Vizualizarea şi modificarea configuraţiei tăvilor.

● Vizualizarea şi modificarea configuraţiei meniului de pe panoul de control al imprimantei.

● Vizualizarea şi imprimarea paginilor interne.

● Primirea notificării despre evenimentele referitoare la imprimantă şi la consumabile.

● Vizualizarea şi modificarea configuraţiei reţelei.

Pentru a utiliza serverul Web încorporat trebuie să aveţi Microsoft Internet Explorer 5.01 sau o versiune
ulterioară, sau Netscape 6.2 sau o versiune ulterioară pentru Windows, Mac OS şi Linux (numai
Netscape). Pentru HP-UX 10 şi HP-UX 11 este necesar Netscape Navigator 4.7. Serverul Web
încorporat funcţionează atunci când imprimanta este conectată la o reţea bazată pe IP. Serverul Web
încorporat nu suportă conexiunile imprimantei bazate pe IPX. Nu este necesar să aveţi acces la Internet
pentru a deschide şi utiliza serverul Web încorporat.

Când imprimanta este conectată la reţea, serverul Web încorporat este disponibil automat.

NOTĂ: Pentru informaţii complete despre utilizarea serverului Web încorporat, citiţi Embedded Web
Server User Guide (Ghidul utilizatorului serverului Web încorporat), care se găseşte pe CD-ul pentru
administrator, livrat cu echipamentul.

Deschideţi serverul Web încorporat cu ajutorul unei conexiuni de reţea.


1. Într-un browser Web acceptat, introduceţi adresa IP sau numele gazdei echipamentului în câmpul
pentru adresă/URL. Pentru a afla adresa IP sau numele gazdei, tipăriţi o pagină de configurare.
Consultaţi Pagini informative, la pagina 192.

NOTĂ: După accesarea URL-ului, puteţi pune un semn de carte, astfel încât să puteţi reveni
rapid la acesta.

2. Serverul Web încorporat are patru file cu setări şi informaţii despre echipament: fila Information
(Informaţii), fila Settings (Setări), fila Networking (Reţea) şi fila Digital Sending (Transmisie
digitală). Faceţi clic pe fila pe care doriţi să o deschideţi.

Consultaţi Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat, la pagina 198 pentru informaţii
suplimentare despre fiecare filă.

ROWW Serverul Web încorporat 197


Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat
Filă sau secţiune Opţiuni

Fila Information (Informaţii) ● Device Status (Stare echipament): Afişează starea echipamentului şi durata de
viaţă rămasă a consumabilelor HP. 0% indică un consumabil epuizat. În această
Furnizează informaţii despre pagină sunt indicate tipul şi dimensiunea hârtiei din fiecare tavă. Pentru a reveni la
echipament, informaţii de stare şi setările prestabilite, faceţi clic pe Change Settings (Modificare setări).
de configurare
● Configuration Page (Pagină de configurare): Conţine informaţiile de pe pagina de
configurare.

● Supplies Status (Stare consumabile): Afişează durata de viaţă rămasă a


consumabilelor HP. 0% indică un consumabil epuizat. Această pagină conţine şi
numerele de reper ale consumabilelor. Pentru a comanda consumabile noi, faceţi
clic pe Shop for Supplies (Achiziţionare consumabile) din zona Other Links (Alte
legături) din partea stângă a ferestrei.

● Event log (Jurnal de evenimente): Conţine lista tuturor evenimentelor şi erorilor


legate de echipament.

● Usage page (Pagini utilizate): Afişează un rezumat al numărului de pagini tipărite


de echipament, grupate după dimensiune şi tip.

● Device Information (Informaţii echipament): Afişează numele de reţea al


echipamentului, adresa şi modelul. Pentru a modifica aceste informaţii, faceţi clic pe
Device Information (Informaţii echipament) din fila Settings (Setări).

● Control Panel (Panou de control): Afişează mesajele de la panoul de control, cum


ar fi Ready (Pregătit) sau Sleep mode on (mod Hibernare activat).

● Print (Tipărire): Vă permite să trimiteţi operaţii de tipărire către imprimantă.

Fila Settings (Setări) ● Configure Device (Configurare echipament): Vă permite să configuraţi setările
echipamentului. Această pagină conţine meniurile tradiţionale ale echipamentelor cu
Vă permite să configuraţi panou de control cu afişaj.
echipamentul de la calculator.
● E-mail Server (Server de e-mail): Numai pentru reţea. Se utilizează împreună cu
pagina Alerts (Alerte), pentru a configura setările de primire şi trimitere a e-mailurilor,
precum şi pentru a seta alerte legate de e-mailuri.

● Alerts (Alerte): Numai pentru reţea. Vă permite să configuraţi primirea unor alerte
prin e-mail pentru diverse evenimente legate de echipament şi consumabile.

● AutoSend (Trimitere automată): Vă permite să configuraţi trimiterea automată a


unor e-mailuri despre starea echipamentului şi a consumabilelor, la anumite adrese
de e-mail.

● Security (Securitate): Vă permite să setaţi o parolă pentru accesul la filele


Settings (Setări) şi Networking (Reţea). Activează şi dezactivează anumite
caracteristici ale serverului Web încorporat.

● Authentication Manager (Manager de autentificare): Vă permite să stabiliţi care


dintre funcţiile echipamentului vor solicita furnizarea de informaţii la conectare de
către utilizator, pentru a putea fi utilizate.

● LDAP Authentication (Autentificare LDAP): Vă permite să configuraţi un server cu


protocol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pentru a limita anumitor
utilizatori accesul la dispozitiv. Serverul LDAP va solicita unui utilizator să furnizeze
informaţii la conectare, pentru a obţine acces la dispozitiv.

● Edit Other Links (Editare alte legături): Vă permite să adăugaţi sau să personalizaţi
legături către alte site-uri Web. Această legătură se află în zona Other Links (Alte
legături) din toate paginile serverului Web încorporat.

198 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Filă sau secţiune Opţiuni

● Device Information (Informaţii echipament): Vă permite să denumiţi echipamentul


şi să-i asignaţi un număr de inventar. Introduceţi numele şi adresa de e-mail a
contactului principal care va primi informaţii despre acest echipament.

● Language (Limbă): Vă permite să stabiliţi limba în care echipamentul afişează


informaţiile legate de serverul Web încorporat.

● Date & Time (Data şi ora): Permite sincronizarea orei cu un server de oră din reţea.

● Wake Time (Oră trezire): Vă permite să setaţi o oră de "trezire" a echipamentului.

NOTĂ: Fila Settings (Setări) poate fi protejată prin parolă. Dacă echipamentul se află
într-o reţea, consultaţi-vă cu administratorul de sistem înainte de a schimba setările din
această filă.

Fila Digital Sending (Trimitere Utilizaţi paginile din fila Digital Sending (Setări digitale) pentru a configura caracteristicile
digitală) de trimitere digitală.

NOTĂ: Dacă echipamentul este configurat să utilizeze software-ul opţional HP Digital


Sending (software de trimitere digitală), opţiunile din aceste file nu sunt disponibile. În
schimb, toate setările de configurare pentru trimitere digitală se efectuează utilizând
HP Digital Sending Software.

● General. Setaţi informaţiile de contact pentru administratorul de sistem.

● Send to E-mail (Trimitere către e-mail) Configuraţi setările de e-mail pentru trimitere
digitală. Puteţi să specificaţi serverul SMTP, adresa implicită „De la” şi subiectul
implicit. De asemenea, puteţi să setaţi dimensiunea maximă de fişier permisă pentru
ataşări.

● E-mail Address Book (Agendă de adrese de e-mail) Pagina E-mail Address Book
(Agendă de adrese de a-mail) vă permite să adăugaţi adrese de e-mail în agenda
echipamentului şi să editaţi ulterior adresele de e-mail salvate deja pe echipament.
Puteţi utiliza fila Import/Export pentru a încărca simultan pe echipament o listă mare
de adrese de e-mail utilizate frecvent, în loc să le adăugaţi individual.

● Import/Export. Utilizaţi această filă pentru a importa sau a exporta fişiere .CSV care
conţin adrese de e-mail, numere de fax sau înregistrări de utilizatori, pentru a putea
fi accesate pe echipament. Puteţi de asemenea să exportaţi e-mailuri, faxuri, sau
înregistrări ale utilizatorilor de pe echipament într-un fişier de pe calculator. Puteţi
utiliza apoi acest fişier ca fişier de back-up al datelor sau puteţi utiliza înregistrările
pe alt echipament HP.

● Log (Jurnal). Vizualizaţi jurnalul de activitate pentru trimitere digitală, pentru


echipament. Jurnalul conţine informaţii despre lucrarea de trimitere digitală, inclusiv
erorile care pot surveni.

● Preferences (Preferinţe). Configuraţi setările implicite pentru trimitere digitală,


precum dimensiunea implicită a paginii şi timpul de întârziere implicit pentru
resetarea setărilor. De asemenea, puteţi configura aceste setări prin utilizarea
meniurilor panoului de control al echipamentului.

ROWW Serverul Web încorporat 199


Filă sau secţiune Opţiuni

Fila Fax Fila Fax conţine opţiuni de configurare şi utilizare a funcţiilor de fax ale produsului. Pentru
informaţii suplimentare despre funcţiile de fax, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru fax.

● Utilizaţi ecranul Fax Settings (Setări fax) pentru a configura funcţiile echipamentului
de trimitere a faxurilor.

● Pagina Fax Address Book (Agendă fax) vă permite să adăugaţi simultan mai multe
numere de fax în memoria echipamentului şi să editaţi numerele de fax care au fost
deja salvate în memorie. Puteţi, de asemenea, să utilizaţi caracteristica Import/
Export din fila Digital Sending (Trimitere digitală) pentru a încărca în memoria
echipamentului o listă mare de numere de fax utilizate frecvent, în loc să le adăugaţi
individual.

● Utilizaţi ecranul Fax Speed Dials (Apelare rapidă numere de fax) pentru a adăuga,
edita sau şterge numere cu apelare rapidă din memoria echipamentului. Puteţi utiliza
numerele cu apelare rapidă pentru a memora numere de fax utilizate frecvent sau
puteţi lista până la 100 de numere de fax. Pot fi configurate până la 100 de numere
cu apelare rapidă.

Fila Networking (Reţea) Administratorii de reţea pot utiliza această filă pentru a controla setările de reţea ale
echipamentului, atunci când acesta este conectat într-o reţea bazată pe IP-uri. Această
Vă oferă posibilitatea de a schimba filă nu apare dacă echipamentul este conectat direct la un calculator, sau dacă
setările de reţea de la calculatorul echipamentul este conectat la reţea printr-un alt server decât HP Jetdirect.
dvs.
NOTĂ: Fila Networking (Reţea) poate fi protejată prin parolă.

Other links (Alte legături) ● HP Instant Support™: Vă conectează la site-ul Web HP pentru a vă asista la găsirea
soluţiilor. Acest serviciu analizează jurnalul de erori şi informaţiile de configurare ale
Conţine alte legături de Internet. echipamentului dvs. şi vă furnizează informaţii de diagnostic şi asistenţă specifice
echipamentului dvs.

● Shop for Supplies (Achiziţionare consumabile): Vă conectează la site-ul Web HP


SureSupply, unde puteţi găsi informaţii despre achiziţionarea consumabilelor
originale HP (de ex., cartuşe de tipărire şi hârtie).

● Product Support (Asistenţă produs): Vă conectează la site-ul de asistenţă pentru


echipamentul dvs., unde puteţi căuta subiecte de asistenţă generale.

NOTĂ: Pentru a utiliza aceste legături, trebuie să dispuneţi de o conexiune la Internet.


Dacă utilizaţi o conexiune dial-up şi aceasta nu s-a conectat automat când aţi deschis
serverul Web încorporat, trebuie să vă conectaţi manual pentru a putea vizita oricare dintre
aceste site-uri. Conectarea poate presupune oprirea şi repornirea serverului Web
încorporat.

200 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin este o soluţie software pentru Web pentru instalarea, monitorizarea şi depanarea de
la distanţă a perifericelor conectate la reţea. Această interfaţă intuitivă, în browser, simplifică
managementul inter-platformă a unui mare număr de echipamente, HP sau non-HP. Managementul
este proactiv, permiţând administratorilor de reţea să îşi rezolve problemele înainte ca utilizatorii să fie
afectaţi. Descărcaţi gratuit acest software de management avansat de la adresa www.hp.com/go/
webjetadmin_software.

Pentru a obţine plug-in-uri HP Web Jetadmin, faceţi clic pe plug-ins, apoi faceţi clic pe legătura
download (descărcare) de lângă plug-in-ul dorit. Software-ul HP Web Jetadmin vă poate înştiinţa
automat atunci când sunt disponibile noi plug-in-uri. În pagina Product Update (Actualizare
produs), urmaţi instrucţiunile pentru a vă conecta automat la site-ul Web HP .

Dacă a fost instalat pe un server gazdă, HP Web Jetadmin este disponibil oricărui client printr-un
browser Web acceptat, cum ar fi Microsoft Internet Explorer 6.0 pentru Windows sau Netscape
Navigator 7.1 pentru Linux. Navigaţi pe serverul gazdă HP Web Jetadmin.

NOTĂ: Browserele trebuie să fie activate pentru Java. Navigarea de pe Apple PC nu este posibilă.

ROWW Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin 201


Caracteristici de securitate
Protejarea serverului Web încorporat
Asociaţi o parolă pentru accesul la serverul Web încorporat, pentru ca utilizatorii neautorizaţi să nu poată
modifica setările produsului.

1. Deschideţi serverul Web încorporat. Consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 197.

2. Faceţi clic pe fila Settings (Setări).

3. În partea stângă a ferestrei, faceţi clic pe Security (Securitate).

4. Introduceţi parola în câmpul de lângă New Password (Parolă nouă), şi introduceţi-o din nou în
câmpul de lângă Verify Password (Verificare parolă).

5. Faceţi clic pe Apply (Aplicare). Notaţi parola şi păstraţi-o într-un loc sigur.

Foreign Interface Harness (FIH) (Garnitură pentru interfeţe externe)


Foreign Interface Harness (FIH) oferă un portal pentru echipament. Prin utilizarea FIH şi a
echipamentului de la terţi, puteţi urmări informaţiile despre copiile realizate de echipament.

Cerinţe
● Windows 2000 sau Windows XP

● Accesul la soluţiile hardware de evidenţă de la terţi, precum dispozitivele Equitrac sau Copitrak

Utilizarea FIH
Pentru a utiliza FIH, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi software-ul FIH. Software-ul este disponibil la
www.hp.com/go/cljcm6030mfp_software şi www.hp.com/go/cljcm6040mfp_software. Software-ul este
utilizat pentru activarea sau dezactivarea portalului FIH. Utilizaţi software-ul pentru a seta şi a modifica
numărul de identificare personală (PIN) al administratorului.

Administratorii pot utiliza opţiunea PIN pentru a configura FIH în vederea prevenirii oricăror modificări
neautorizate. Modificările pot fi efectuate doar după autentificarea reuşită cu ajutorul PIN-ului.

NOTĂ: Este important să reţineţi PIN-ul care este atribuit software-ului de administrare al FIH. Acest
PIN este necesar pentru a efectua modificări în FIH.

Activarea portalului FIH


1. Faceţi dublu clic pe fişierul FIH.EXE. Apare caseta de dialog Foreign Interface Harness
(Garnitură pentru interfeţe externe).

2. Faceţi clic pe OK.

3. Faceţi clic pe Enable (Activare).

4. Dacă nu aţi introdus înainte un PIN, faceţi clic pe No (Nu). Dacă aţi introdus deja PIN-ul, faceţi clic
pe Yes (Da). Dacă faceţi clic pe No (Nu), introduceţi şi confirmaţi PIN-ul, apoi faceţi clic pe OK.
Dacă faceţi clic pe Yes (Da), introduceţi PIN-ul şi faceţi clic pe OK.

202 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


NOTĂ: PIN-ul trebuie să fie numeric.

5. Faceţi clic pe butonul corespunzător pentru tipul de conexiune: Direct (Directă) sau Network
(Reţea). Dacă este selectat Direct (Directă), introduceţi portul echipamentului. Dacă este selectat
Network (Reţea), introduceţi adresa IP şi portul echipamentului.

NOTĂ: Adresa IP a echipamentului poate fi găsită în pagina de configurare.

Dacă aţi introdus o adresă IP greşită, veţi primi un mesaj de eroare. Altfel, portalul va fi activat.

Dezactivarea portalului FIH

1. Faceţi dublu clic pe fişierul FIH.EXE. Apare caseta de dialog Foreign Interface Harness
(Garnitură pentru interfeţe externe).

2. Faceţi clic pe OK.

3. Faceţi clic pe Disable (Dezactivare).

4. Introduceţi PIN-ul şi faceţi clic pe OK.

5. Faceţi clic pe butonul corespunzător pentru tipul de conexiune: Direct (Directă) sau Network
(Reţea). Dacă este selectat Direct (Directă), introduceţi portul echipamentului şi faceţi clic pe
OK. Dacă este selectat Network (Reţea), introduceţi adresa IP şi portul echipamentului şi faceţi
clic pe OK. Portalul este dezactivat.

NOTĂ: Dacă pierdeţi numărul PIN şi portalul trebuie dezactivat, încercaţi să utilizaţi PIN-ul implicit
care este listat, pentru a-l dezactiva. Pentru asistenţă, utilizaţi serviciul HP Instant Support, disponibil
prin serverul Web încorporat sau la adresa www.hp.com/go/instantsupport. Consultaţi Serverul Web
încorporat, la pagina 197.

Ştergerea în siguranţă de pe disc


Pentru a împiedica ştergerea datelor de pe discul fix al echipamentului prin acces neautorizat, utilizaţi
caracteristica de ştergere în siguranţă de pe disc. Această caracteristică poate şterge în siguranţă
operaţiile de imprimare de pe unitatea hard disk.

Secure Disk Erase (Ştergere în siguranţă de pe disc) oferă următoarele nivele de securitate a discului:

● Non-Secure Fast Erase (Ştergere rapidă fără securitate). Aceasta este o funcţie simplă de
ştergere a tabelului de fişiere. Accesul la fişier este eliminat, însă informaţiile sunt reţinute pe disc
până sunt suprascrise de lucrările ulterioare de stocare a datelor. Acesta este modul cel mai rapid.
Ştergerea rapidă fără securitate este modul de ştergere implicit.

● Secure Fast Erase (Ştergere rapidă sigură). Accesul la fişier este eliminat, şi toate informaţiile
sunt suprascrise cu un model identic de caractere fixat. Această procedură este mai lentă decât
ştergerea rapidă fără securitate, însă toate informaţiile sunt suprascrise. Ştergerea rapidă sigură
îndeplineşte cerinţele U.S. Department of Defense 5220-22.M referitoare la ştergerea suporturilor
de informaţii de tip disc.

● Secure Sanitizing Erase (Ştergere sigură de igienizare). Acest nivel este similar cu modul de
ştergere rapidă sigură. În plus, datele sunt suprascrise în mod repetat, prin utilizarea unui algoritm
care previne menţinerea oricăror date reziduale. Acest mod are impact asupra performanţei.
Ştergerea sigură de igienizare îndeplineşte cerinţele U.S. Department of Defense 5220-22.M
referitoare la igienizarea suporturilor de informaţii de tip disc.

ROWW Caracteristici de securitate 203


Date afectate
Datele afectate de caracteristica de ştergere sigură a discului includ fişierele temporare create în timpul
procesului de imprimare şi de copiere, lucrările stocate, lucrările reţinute pentru corectură, fonturile
stocate pe disc şi macrocomenzile (formularele) de pe disc, fişierele de fax stocate, agendele şi
aplicaţiile HP şi de la terţi.

NOTĂ: Lucrările stocate vor fi suprascrise sigur doar după ce au fost şterse din meniul Preluare
lucrare de pe echipament după ce a fost setat modul corespunzător de ştergere.

Această caracteristică nu va avea impact asupra datelor stocate pe un produs de tip nevolatil RAM
(NVRAM) bazat pe flash, utilizat pentru stocarea setărilor implicite, numărului de pagini imprimate şi a
altor date similare. Această caracteristică nu afectează datele stocate pe un disc RAM de sistem (dacă
este utilizat vreunul). Această caracteristică nu afectează datele stocate pe un RAM pentru boot de
sistem, bazat pe flash.

Prin modificarea modului de ştergere sigură a discului, nu se suprascriu datele anterioare de pe disc,
şi nici nu se efectuează imediat o igienizare completă a discului. Prin modificarea modului de ştergere
sigură a discului, se modifică modul în care echipamentul MFP curăţă datele temporare pentru lucrări
după ce a fost modificat modul de ştergere.

Obţinerea accesului la ştergerea sigură a discului


Utilizaţi HP Web Jetadmin pentru a obţine acces şi pentru a seta caracteristica de ştergere sigură a
discului.

Informaţii suplimentare
Pentru informaţii suplimentare despre caracteristica HP Secure Disk Erase (Ştergere sigură a discului),
consultaţi broşura de asistenţă HP, sau accesaţi www.hp.com/go/webjetadmin/.

Autentificare DSS
Aplicaţia opţională Digital Sending Software (DSS) pentru echipament este disponibilă pentru
achiziţionare separată. Software-ul oferă un program avansat de trimitere care conţine un proces de
autentificare. Acest proces cere utilizatorilor introducerea unui identificator de utilizator şi a unei parole
înainte de a putea utiliza oricare dintre caracteristicile DSS care necesită autentificare.

Blocarea meniurilor panoului de control


Pentru a împiedica modificarea configuraţiei echipamentului MFP de către o persoană neautorizată,
puteţi bloca meniurile panoului de control. Aceasta împiedică utilizatorii neautorizaţi să modifice setările
de configurare, cum ar fi serverul SMTP. Următoarele proceduri descriu cum să restricţionaţi accesul
la meniurile panoului de control utilizând software-ul HP Web Jetadmin. (Consultaţi Utilizarea software-
ului HP Web Jetadmin, la pagina 201.)

1. Deschideţi programul HP Web Jetadmin.

2. Deschideţi folderul DEVICE MANAGEMENT (Administrare dispozitiv) din lista verticală din panoul
Navigation (Navigare). Navigaţi la folderul DEVICE LISTS (Liste de dispozitive).

3. Selectaţi produsul.

4. În lista verticală Device Tools (Instrumente dispozitiv), selectaţi Configure (Configurare).

5. Selectaţi Security (Securitate) din lista Configuration Categories (Categorii de configuraţii).

204 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


6. Introduceţi o Device Password (Parolă dispozitiv).

7. În secţiunea Control Panel Access (Acces la panoul de control), selectaţi Maximum Lock
(Blocare maximă). Aceasta împiedică utilizatorii neautorizaţi să obţină acces la setările de
configuraţie.

ROWW Caracteristici de securitate 205


Setarea ceasului de timp real
Utilizaţi caracteristica de ceas de timp real pentru reglarea setărilor de dată şi timp. Informaţiile despre
dată şi timp sunt ataşate sarcinilor stocate de imprimare, fax şi trimitere digitală, astfel puteţi identifica
versiunile cele mai recente ale sarcinilor de imprimare stocate.

Setarea formatului de dată


1. Pe panoul de control, derulaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Dată/Oră.

4. Atingeţi Format dată.

5. Atingeţi formatul dorit.

6. Atingeţi Salvare.

Setarea datei
1. Pe panoul de control, derulaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Dată/Oră.

4. Atingeţi Dată.

5. Atingeţi opţiunile corespunzătoare pentru a seta anul, luna şi ziua corectă.

6. Atingeţi Salvare.

Setarea formatului de oră


1. Pe panoul de control, derulaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Dată/Oră.

4. Atingeţi Format oră.

5. Atingeţi formatul corespunzător.

6. Atingeţi Salvare.

Setarea orei
1. Pe panoul de control, derulaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Dată/Oră.

4. Atingeţi Oră.

206 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


5. Atingeţi opţiunile corespunzătoare pentru a seta ora şi minutul corect, precum şi setarea AM/PM.

6. Atingeţi Salvare.

ROWW Setarea ceasului de timp real 207


Administrarea consumabilelor
Utilizaţi cartuşe de imprimare HP originale pentru cele mai bune rezultate de imprimare.

Depozitarea cartuşelor de tipărire


Nu scoateţi cartuşul de tipărire din ambalaj decât în momentul folosirii.

ATENŢIE: Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de tipărire, nu îl expuneţi la lumină mai mult de
câteva minute.

Politica HP referitoare la cartuşele de imprimare non-HP


Compania Hewlett-Packard nu recomandă utilizarea cartuşelor non-HP, indiferent dacă sunt noi sau
recondiţionate.

ATENŢIE: Deteriorările de orice fel survenite ca urmare a utilizării de cartuşe non-HP nu sunt acoperite
de garanţia şi nici de acordurile de service HP.

Pentru a comanda un cartuş HP nou, consultaţi Schimbarea cartuşelor de imprimare, la pagina 210.
Pentru a recicla cartuşele de imprimare uzate, urmaţi instrucţiunile furnizate cu noul cartuş.

Linia directă şi site-ul Web HP pentru fraudă


Apelaţi linia directă HP pentru fraudă (1-877-219-3183, apel gratuit în America de Nord) sau vizitaţi site-
ul www.hp.com/go/anticounterfeit dacă aţi instalat un cartuş de tipărire HP, iar mesajul de pe panoul de
control vă informează că acel cartuş nu este un cartuş HP original. HP vă va ajuta să stabiliţi dacă acel
cartuş este original şi să urmaţi etapele necesare pentru rezolvarea problemei.

Cartuşul dvs. de tipărire nu este un cartuş HP original dacă observaţi următoarele:

● Experimentaţi un număr mare de probleme cu acel cartuş de tipărire.

● Cartuşul nu are aspectul obişnuit (de exemplu, lipseşte capătul portocaliu de desigilare sau
ambalajul diferă de ambalajul HP obişnuit).

208 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Înlocuirea consumabilelor
Dacă utilizaţi consumabile HP originale, echipamentul MFP vă anunţă automat când consumabilele sunt
aproape epuizate. Anunţul pentru comanda consumabilelor asigură timp suficient pentru a comanda
consumabile noi înainte de a fi nevoie de înlocuire. Pentru mai multe informaţii despre comandarea
consumabilelor, consultaţi .Consumabile şi accesorii, la pagina 299

Localizarea consumabilelor
Consumabilele sunt identificate după etichete şi după mânerele albastre de plastic.

Următoarea figură ilustrează amplasarea fiecărui articol consumabil.

Figura 14-1 Amplasarea articolelor consumabile


3

2
4
1 5
6

1 Cilindri de imagine

2 Cartuşe de imprimare

3 Kit alimentator de documente

4 Cuptor

5 Unitatea de transfer

6 Rolă de transfer

Indicaţii de înlocuire a consumabilelor


Pentru a facilita înlocuirea consumabilelor, ţineţi cont de următoarele recomandări când instalaţi
produsul.

● Lăsaţi un spaţiu adecvat în faţa şi în partea dreaptă a produsului pentru eliminarea consumabilelor.

● Produsul trebuie aşezat pe o suprafaţă plană, stabilă.

Pentru instrucţiuni cu privire la instalarea consumabilelor, consultaţi ghidurile de instalare livrate


împreună cu consumabilele sau aflaţi informaţii suplimentare de la www.hp.com/go/

ROWW Înlocuirea consumabilelor 209


cljcm6030mfp_software sau www.hp.com/go/cljcm6040mfp_software. Când vă conectaţi, selectaţi
Solve a Problem (Rezolvarea unei probleme).

ATENŢIE: Hewlett-Packard recomandă utilizarea produselor HP originale în acest produs. Utilizarea


produselor non-HP ar putea cauza probleme care să necesite service neacoperit de garanţia extinsă
sau de acordurile de service Hewlett-Packard.

Intervalele aproximative de înlocuire a consumabilelor


Următorul tabel conţine intervalele aproximative de înlocuire pentru consumabile precum şi mesajele
de pe panoul de control care vă atenţionează asupra momentului înlocuirii fiecăruia. Condiţiile de
utilizare şi modelele de imprimare pot duce la modificarea rezultatelor.

Opţiune Mesaj la imprimantă Număr de pagini Perioada aproximativă de


timp

Cartuşe de imprimare Înlocuiţi cartuşul <culoare> 17.000 de pagini1 color 4 luni color

20.000 de pagini alb-negru 5 luni alb-negru

Cilindri de imagine Replace <color> Drum 35.000 pagini1


(Înlocuiţi cilindrul
<culoare>)

Set de transfer Înlocuiţi setul de transfer 150.000 pagini2 37 luni

Set cuptor Înlocuiţi setul cuptor 100.000 pagini 25 luni

Set rolă Setul de role de schimb 100.000 pagini 25 luni

Cartuş de capse Înlocuiţi cartuşul 5000 capse


capsatorului

Cartuşe de capse pentru Cartuşe de capse de 2.000 broşuri


dispozitivul de realizat broşuri schimb 2 şi 3

Kit alimentator de documente Înlocuiţi setul pentru 60.000 pagini 50 luni


alimentatorul de
documente
1 Număr mediu aproximativ de pagini de dimensiune A4-/letter, în funcţie de operaţiile de 2 pagini imprimate din tava 2, cu o
acoperire de 5% pentru fiecare culoare.
2 Durata de viaţă aproximativă este calculată pentru 4.000 de pagini pe lună.

Schimbarea cartuşelor de imprimare


Când un cartuş de imprimare se apropie de sfârşitul duratei de viaţă, pe panoul de control este afişat
un mesaj care vă recomandă să comandaţi un cartuş de schimb. Produsul va putea continua să imprime
cu ajutorul cartuşului actual, până când panoul de control afişează un mesaj prin care vă cere să înlocuiţi
cartuşul.

Produsul utilizează patru culori şi dispune de cartuşe de imprimare separate pentru fiecare culoare:
negru (K), magenta (M), cian (C) şi galben (Y).

Înlocuiţi un cartuş de imprimare când panoul de control afişează mesajul Înlocuiţi cartuşul
<culoare>. Afişajul panoului de control va indica şi culoarea care trebuie înlocuită (dacă este instalat
un cartuş HP original). Instrucţiunile de înlocuire sunt incluse în cutia cartuşului de imprimare.

ATENŢIE: Dacă tonerul ajunge pe îmbrăcăminte, curăţaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi îmbrăcămintea
în apă rece. Apa fierbinte impregnează tonerul în ţesătură.

210 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


NOTĂ: Informaţii referitoare la reciclarea cartuşelor uzate pot fi găsite pe cutia acestora.

Înlocuirea cartuşelor de imprimare

1. Apucaţi mânerele aflate de o parte şi de alta a uşii frontale şi trageţi în jos pentru a deschide.

2. Apucaţi mânerul cartuşului de imprimare uzat şi trageţi în afară pentru a-l scoate.

3. Stocaţi cartuşele de tipărire uzate într-o pungă de protecţie. Informaţii referitoare la reciclarea
cartuşelor uzate pot fi găsite pe cutia acestora.

4. Scoateţi celelalte cartuşe de imprimare în mod similar.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 211


5. Scoateţi cartuşul nou de tipărire din punga de protecţie a acestuia.

NOTĂ: Stocaţi punga de protecţie într-un loc sigur pentru utilizări viitoare.

6. Apucaţi ambele laturi ale cartuşului şi scuturaţi-l în sus şi în jos de 5-6 ori.

7. Aliniaţi cartuşul de imprimare cu canalul acestuia şi introduceţi cartuşul până se fixează cu un clic.

8. Introduceţi celelalte cartuşe de imprimare în mod similar.

212 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


9. Apucaţi mânerele aflate de o parte şi de alta a uşii frontale şi ridicaţi în sus pentru a închide.

Pentru a recicla cartuşele de imprimare uzate, urmaţi instrucţiunile furnizate cu noul cartuş.

Schimbarea cilindrilor de imagine


Când un cilindru de imagine se apropie de sfârşitul duratei de viaţă, pe panoul de control este afişat un
mesaj care vă recomandă să comandaţi un cilindru de schimb. Produsul va putea continua să imprime
cu ajutorul cilindrului actual, până când panoul de control afişează un mesaj prin care vă cere să înlocuiţi
cilindrul.

Produsul utilizează patru culori şi dispune de cilindri de imagine separaţi pentru fiecare culoare: negru
(K), magenta (M), cian (C) şi galben (Y).

Înlocuiţi un cilindru de imagine când panoul de control afişează mesajul Replace <color> Drum
(Înlocuiţi cilindrul <culoare>). Afişajul panoului de control indică şi culoarea care trebuie înlocuită
(dacă este instalat un cartuş HP original). Instrucţiunile de înlocuire sunt incluse în cutia cilindrului de
imagine.

ATENŢIE: Dacă tonerul ajunge pe îmbrăcăminte, curăţaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi îmbrăcămintea
în apă rece. Apa fierbinte impregnează tonerul în ţesătură.

NOTĂ: Informaţii referitoare la reciclarea cilindrilor de imagine uzaţi pot fi găsite pe cutia acestora.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 213


Înlocuirea cilindrilor de imagine
1. Apucaţi mânerele aflate de o parte şi de alta a uşii frontale şi trageţi în jos pentru a deschide.

2. Cu o mână, ridicaţi şi trageţi încet cilindrul de imagine uzat în afara produsului, în timp ce îl susţineţi
cu cealaltă mână.

ATENŢIE: Dacă utilizaţi din nou acelaşi cilindru de imagine, nu atingeţi cilindrul verde de pe
partea inferioară a cilindrului, deoarece acesta poate suferi deteriorări.

3. Stocaţi cilindrii de imagine uzaţi într-o pungă de protecţie. Informaţii referitoare la reciclarea
cilindrilor de imagine uzaţi pot fi găsite pe cutia acestora.

4. Scoateţi ceilalţi cilindri de imagine în mod similar.

214 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


5. Scoateţi cilindrul de imagine nou din punga de protecţie a acestuia.

NOTĂ: Stocaţi punga de protecţie într-un loc sigur pentru utilizări viitoare.

NOTĂ: Nu zdruncinaţi cilindrul de imagine.

ATENŢIE: Nu atingeţi cilindrul verde aflat pe partea inferioară a cilindrului de imagine, deoarece
acesta poate suferi deteriorări.

6. Aliniaţi cartuşul cu slotul corect şi apăsaţi-l până când se fixează printr-un clic. Capacul protector
gri din partea inferioară a cartuşului culisează automat şi cartuşul este introdus. Puteţi arunca acest
capac.

7. Introduceţi ceilalţi cilindri de imagine în mod similar.

8. Apucaţi mânerele aflate de o parte şi de alta a uşii frontale şi ridicaţi în sus pentru a închide.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 215


Pentru a recicla cilindrii de imagine uzaţi, urmaţi instrucţiunile furnizate cu noul cilindru.

Instalarea memoriei
Puteţi instala memorie suplimentară pentru echipament.

ATENŢIE: Electricitatea statică poate defecta DIMM-urile. Când manipulaţi DIMM-urile, purtaţi o
brăţară antistatică sau atingeţi frecvent ambalajul antistatic al DIMM-ului înainte să atingeţi o suprafaţă
metalică de pe imprimantă.

Instalarea DIMM-urilor de memorie DDR


1. Opriţi imprimanta.

2. Deconectaţi toate cablurile de alimentare şi de interfaţă.

216 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


3. Localizaţi clemele negre de presare de pe placa formatorului, din spatele echipamentului.

4. Apăsaţi uşor clemele negre una către cealaltă.

5. Trageţi uşor de clemele negre pentru a trage placa formatorului afară din echipament. Aşezaţi
placa de formatare pe o suprafaţă plată, curată, cu împământare

ROWW Înlocuirea consumabilelor 217


6. Pentru a înlocui un DIMM care este deja instalat, îndepărtaţi închizătoarele de pe cele două părţi
ale locaşului DIMM, ridicaţi DIMM-ul într-un unghi şi trageţi-l afară.

O
XOX
OXO
XOX

O
XOX
OXO
XOX

O
XOX
OXO
XOX

XO
XO XO O
XO XO XOX
XO OXO
XOX

XO
XO
XO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XO XOXOXOXOXOXO
XO XOXOXO
XO XOXOXOXO XOXOXOXOXOXO
XO XO
XO XO
XO XO XOXO

XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO XOXOXO

7. Scoateţi noul DIMM din ambalajul antistatic. Căutaţi crestătura de aliniere de pe muchia inferioară
a DIMM-ului.

8. Ţinând DIMM-ul de muchii, aliniaţi crestătura de pe DIMM cu bara din locaşul DIMM-ului la un unghi
şi împingeţi ferm DIMM-ul în locaş, până se aşează complet. Când este instalat corect, contactele
metalice nu sunt vizibile.

O
XOX
OXO
XOX

O
XOX
OXO
XOX

O
XOX
OXO
XOX

XO
XO XO O
XO XO XOX
XO OXO
XOX

XO
XO
XO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XO XOXOXOXOXOXO
XO XOXOXO
XO XOXOXOXO XOXOXOXOXOXO
XO XO
XO XO
XO XO XOXO
XOXOXO

XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO XOXOXO

9. Apăsaţi în jos DIMM-ul, până când încuietoarele fixează DIMM-ul.

XI
OX
IO

XI
OX
IO
XI
XI XO
OX
IO

OX
XI IX
OX O
IO
XI
XO
XI
OX
IO

OX
XI IX
OX O
IO
XI
XI XO
OX
IO
XO
XO XO
XO XO
XO
OX
XI IX
OX O
IO
XI
XO

OX
IX
O

XO
XO
XO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XO XOXOXOXOXOXO
XO XOXOXO
XO XOXOXOXO XOXOXOXOXOXO
XO XO
XO XO
XO XO XOXO
XOXOXO

XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO XOXOXO

NOTĂ: Dacă aveţi dificultăţi în introducerea DIMM-ului, verificaţi dacă crestătura de pe muchia
inferioară a DIMM-ului este aliniată cu bara din locaş. Dacă DIMM-ul tot nu intră, asiguraţi-vă că
folosiţi tipul corespunzător de DIMM.

218 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


10. Aliniaţi placa formatorului în ghidajele din partea inferioară a slotului şi glisaţi-o în echipament.

ATENŢIE: Pentru a preveni deteriorarea plăcii formatorului, asiguraţi-vă că aceasta este aliniată
în ghidaje.

11. Reconectaţi cablul de alimentare şi cablurile de interfaţă şi porniţi echipamentul.

12. Pentru a activa memoria nouă, accesaţi Activarea memoriei, la pagina 219.

Activarea memoriei
Dacă aţi instalat un DIMM de memorie, setaţi driverul imprimantei să recunoască memoria proaspăt
adăugată.

Activarea memoriei sub Windows 2000 şi XP

1. În meniul Start, aşezaţi cursorul pe Settings (Setări), apoi faceţi clic pe Printers (Imprimante) sau
Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri).

2. Faceţi clic dreapta pe imprimantă şi selectaţi Properties (Proprietăţi).

3. În fila Setări dispozitiv, faceţi clic pe Memorie imprimantă (în secţiunea Opţiuni instalabile).

4. Selectaţi cantitatea totală de memorie care este instalată acum.

5. Faceţi clic pe OK.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 219


Instalarea unei plăci pentru server de imprimare HP Jetdirect sau EIO, sau a unui hard
disk EIO
HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series sunt echipate cu un port pentru serverul de
imprimare încorporat. Dacă este necesar, puteţi instala o cartelă adiţională I/O în locaşul EIO disponibil.

1. Opriţi imprimanta.

2. Deconectaţi toate cablurile de alimentare şi de interfaţă.

220 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


3. Căutaţi un locaş EIO deschis. Slăbiţi şi scoateţi cele două şuruburi de reţinere care fixează capacul
locaşului EIO şi îndepărtaţi capacul. Nu veţi mai avea nevoie de şuruburi şi de capac. Ele pot fi
aruncate.

4. Inseraţi ferm placa de server de imprimare HP Jetdirect în locaşul EIO.

5. Introduceţi şi strângeţi şuruburile de fixare care au fost livrate cu placa de server de imprimare.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 221


6. Reconectaţi cablul de alimentare şi cablurile de interfaţă şi porniţi echipamentul.

7. Imprimaţi o pagină de configurare. Pe lângă pagina de configuraţie a echipamentului şi o pagină


despre starea consumabilelor, ar trebui să se imprime şi o pagină de configuraţie HP Jetdirect care
conţine informaţii despre configuraţia reţelei şi informaţii de stare.

Dacă aceasta nu se imprimă, opriţi echipamentul, demontaţi şi remontaţi placa de server de


imprimare pentru a vă asigura că este aşezată complet în locaş.

8. Efectuaţi unul dintre aceşti paşi:

● Alegeţi port-ul corect. Consultaţi documentaţia computerului sau a sistemului de operare


pentru instrucţiuni.

● Reinstalaţi software-ul, alegând instalarea pentru reţea de această dată.

Înlocuirea cartuşului de capse


Dacă accesoriul HP opţional capsator/stivuitor cu 3 tăvi sau accesoriul HP de creare/finisare broşuri
rămâne fără capse în timpul operaţiei de capsare, produsul se opreşte automat, în cazul în care este
setat în acest sens. Dacă este setat să continue când rămâne fără capse, produsul va continua
imprimarea fără capsare.

NOTĂ: Înlocuiţi unitatea de cartuşe de capsare numai când capsatorul/stivuitor sau dispozitivul pentru
a rămas fără capse. Eliminare cartuşului de capse în alt context poate determina apariţia unei erori.

NOTĂ: Când capsatorul/stivuitor sau dispozitivul pentru broşuri rămâne fără capse, unitatea de
capsare revine automat la poziţia prestabilită.

222 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Înlocuirea cartuşului de capse
1. Deschideţi uşa frontală a dispozitivului pentru broşuri sau a capsatorului/stivuitor.

2. Împingeţi în sus cartuşul de capse pentru a-l scoate din dispozitivul pentru broşuri sau din capsator/
stivuitor.

3. Introduceţi unitatea de cartuşe de capse de schimb în unitatea de capsare.

4. Împingeţi unitatea de cartuşe de capse în unitatea de capsare până când se fixează printr-un clic.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 223


5. Închideţi uşa frontală.

Înlocuirea cartuşelor de capse pentru legare din dispozitivul de realizat


broşuri
1. Deschideţi uşa frontală a dispozitivului de realizat broşuri.

2. Apucaţi mânerul albastru şi trageţi carul de capse în afara dispozitivului pentru broşuri.

3. Apucaţi mânerul mic, albastru al unităţii de cartuşe de capse şi trageţi-l înspre dvs., apoi balansaţi
unitatea în poziţie verticală.

224 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


4. Apucaţi muchiile fiecărui cartuş de capse şi trageţi cu putere în sus pentru a scoate cartuşele de
capse din unitatea de cartuşe de capse.

5. Despachetaţi cartuşele noi şi eliminaţi siguranţele de plastic de pe fiecare în parte.

6. Ţineţi cartuşele noi astfel încât săgeţile de pe acestea să fie aliniate cu cele de pe unitatea de
cartuşe de capse şi introduceţi-le în unitate.

7. Trageţi spre dvs. mânerul unităţii de cartuşe de capse şi rotiţi-l în jos, în poziţia iniţială. Blocaţi-l în
poziţia respectivă împingând mânerul înspre interior.

1
2

ROWW Înlocuirea consumabilelor 225


8. Împingeţi carul de capse înapoi în dispozitivul de finisare a broşurilor.

9. Închideţi uşa frontală a dispozitivului de realizat broşuri.

226 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Curăţarea echipamentului
Pentru menţinerea calităţii imprimării, curăţaţi bine echipamentul de fiecare dată când înlocuiţi un cartuş
de imprimare sau când apar probleme de calitate a imprimării.

AVERTISMENT! Evitaţi să atingeţi zona cuptorului când curăţaţi echipamentul. Ar putea fi fierbinte.

ATENŢIE: Pentru a evita defectarea permanentă a cartuşului de imprimare, nu utilizaţi soluţii de


curăţare pe bază de amoniac în echipament şi în afara acestuia, decât conform instrucţiunilor.

Curăţarea exteriorului echipamentului


● Curăţaţi exteriorul echipamentului dacă prezintă urme vizibile.

● Utilizaţi o cârpă moale, fără scame, umezită cu apă sau cu apă îmbibată cu un detergent slab.

Curăţarea ecranului senzitiv


Curăţaţi ecranul senzitiv ori de câte ori este necesar, pentru a îndepărta praful şi amprentele digitale.
Ştergeţi uşor ecranul tactil cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.

ATENŢIE: Utilizaţi numai apă. Solvenţii sau soluţiile de curăţat pot deteriora ecranul senzitiv. Nu
turnaţi şi nu pulverizaţi apă direct pe ecranul senzitiv.

Curăţarea geamului scannerului


● Curăţaţi suprafaţa de scanare doar dacă murdăria este vizibilă sau dacă observaţi o scădere a
calităţii copiilor, cum ar fi apariţia dungilor.

● Curăţaţi geamul scanerului ştergându-l uşor cu o cârpă curată, uşor umezită şi fără scame. Utilizaţi
o substanţă de curăţat suprafeţe pe bază de amoniac numai atunci când o cârpă muiată în apă nu
curăţă geamul scanerului.

ATENŢIE: Nu turnaţi şi nu pulverizaţi lichide direct pe geamul scanerului. Nu apăsaţi cu putere pe


suprafaţa geamului. (Se poate sparge).

Curăţarea sistemului de alimentare ADF


Curăţaţi unitatea ADF doar dacă prezintă urme vizibile sau murdărie, sau dacă observaţi o scădere a
calităţii copiilor (cum ar fi apariţia dungilor).

ROWW Curăţarea echipamentului 227


Curăţarea sistemului de alimentare ADF
1. Deschideţi capacul scanerului.

2. Localizaţi suportul alb de vinil al unităţii ADF.

3. Curăţaţi suportul unităţii ADF ştergându-l cu o cârpă curată, fără scame, umezită. Utilizaţi o soluţie
de curăţare pe bază de amoniac doar în cazul în care cârpa umezită cu apă nu curăţă
componentele ADF.

4. Curăţaţi geamul scanerului ştergându-l uşor cu o cârpă curată, uşor umezită şi fără scame. Utilizaţi
o substanţă de curăţat suprafeţe pe bază de amoniac numai atunci când o cârpă muiată în apă nu
curăţă geamul scanerului.

5. Închideţi capacul scanerului.

228 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Curăţarea rolelor unităţii ADF
Curăţaţi rolele din ADF dacă aveţi observaţi preluări defectuoase ale hârtiei sau dacă originalele prezintă
urme după ce trec prin ADF.

ATENŢIE: Curăţaţi rolele numai dacă observaţi preluări necorespunzătoare ale suporturilor sau
semne pe originale şi dacă rolele sunt prăfuite. Curăţarea frecventă a rolelor permite intrarea prafului
în dispozitiv.

1. Trageţi pârghia de eliberare pentru a deschide capacul ADF.

2. Localizaţi rolele.

3. Ştergeţi rolele cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.

ATENŢIE: Nu turnaţi apă direct pe role. Procedând astfel, dispozitivul se poate deteriora.

4. Căutaţi placa de separare.

5. Ştergeţi-o cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.

ROWW Curăţarea echipamentului 229


6. Închideţi capacul unităţii ADF.

230 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Kitul de întreţinere ADF
După alimentarea a 60.000 de pagini prin ADF, pe afişajul panoului de control apare mesajul Înlocuiţi
setul pentru alimentatorul de documente. Acest mesaj apare cu aproximativ o lună înainte de a fi
obligaţi să înlocuiţi kitul. Comandaţi un kit nou la apariţia acestui mesaj. Consultaţi Numerele de
identificare ale componentelor, la pagina 301 pentru informaţii despre comandarea unui kit de
întreţinere ADF.

Kitul de întreţinere ADF conţine următoarele articole:

● Un ansamblu de role de preluare

● O placă de separare

● O coală cu instrucţiuni

Urmaţi instrucţiunile care sunt livrate cu kitul pentru a-l instala.

După înlocuirea kitului, resetaţi contorul kitului de întreţinere ADF.

Resetarea contorului kitului de întreţinere ADF

1. Pe panoul de control, defilaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Resetări.

3. Atingeţi Resetare consumabile.

4. Atingeţi Set de întreţinere pentru ADF.

5. Atingeţi Da.

6. Atingeţi Salvare.

ROWW Kitul de întreţinere ADF 231


Calibrarea scanerului
Calibraţi scanerul pentru a compensa decalajele din sistemul de captare a imaginii (capul carului) pentru
alimentatorul ADF şi pentru scanările de pe geamul-suport. Din cauza toleranţelor mecanice, capul
carului scanerului ar putea să nu citească exact poziţia imaginii. În timpul procedurii de calibrare sunt
calculate şi stocate valorile de decalaj ale scanerului. Valorile de decalaj sunt utilizate apoi la efectuarea
scanărilor, astfel încât să fie capturată porţiunea corectă a documentului.

Calibrarea scannerului trebuie efectuată numai atunci când observaţi probleme de decalaj la imaginile
scanate. Scanerul este calibrat înainte de ieşirea din fabrică. Rareori necesită o a doua calibrare.

Înainte de a calibra scanerul, imprimaţi martorul de calibrare.

1. Aşezaţi hârtie de dimensiune Letter sau A4 în tava 1 şi ajustaţi ghidajele laterale.

2. În ecranul de reşedinţă al panoului de control, defilaţi şi atingeţi Administrare.

3. Atingeţi Depanare.

4. Atingeţi Calibrare scaner.

5. Atingeţi Calibrare pentru a imprima prima trecere a martorului de calibrare.

6. Aşezaţi prima trecere a martorului de calibrare în tava 1 cu faţa în jos, astfel încât săgeţile să arate
către echipament.

7. Atingeţi Start pentru a imprima a doua trecere. Martorul final de calibrare trebuie să arate ca în
figura următoare.

ATENŢIE: Dacă martorul de calibrare nu arată ca în figura prezentată aici, procesul de calibrare
va eşua şi calitatea scanărilor va fi scăzută. Zonele negre trebuie să se extindă complet până la
marginile scurte ale paginii. Dacă nu este aşa, utilizaţi un marcator negru pentru a extinde zonele
negre până la marginile paginii. Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corect.

8. Aşezaţi martorul de calibrare cu faţa în sus în ADF şi ajustaţi ghidajele laterale.

9. După ce martorul de calibrare a trecut o dată prin ADF, reaşezaţi-l cu faţa în jos în ADF şi atingeţi
Start.

10. Aşezaţi martorul de calibrare cu faţa în jos pe geamul scanerului, atingeţi Start şi scanaţi pagina.
După această trecere, calibrarea este completă.

232 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Actualizarea firmware-ului
Echipamentul dispune de o funcţionalitate de actualizare de la distanţă a firmware-ului (RFU). Utilizaţi
informaţiile din această secţiune pentru actualizarea firmware-ului.

Determinarea versiunii curente de firmware


1. Din ecranul de reşedinţă al panoului de control, derulaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Informaţii.

3. Atingeţi Pagini de configurare/de stare.

4. Atingeţi Configuration Page (Pagină de configurare).

5. Atingeţi Imprimare.

Codul de dată al firmware-ului este listat pe pagina de configurare, în secţiunea denumită Device
Information (Informaţii despre dispozitiv). Codul de dată al firmware-ului are acest format: AAAALLZZ
XX.XXX.X. Primul şir de numere semnifică data, unde AAAA reprezintă anul, LL reprezintă luna, iar ZZ
reprezintă ziua. De exemplu, un cod de dată firmware care începe cu
20061125

reprezintă 25 noiembrie 2006.

Descărcarea noului firmware de pe site-ul Web HP


Pentru a găsi cea mai recentă actualizare a firmware-ului pentru echipament, accesaţi www.hp.com/
go/cljcm6030mfp_firmware sau www.hp.com/go/cljcm6040mfp_firmware. Această pagină oferă
informaţii pentru descărcarea noii versiuni a firmware-ului.

Transferul noului firmware pe echipament


NOTĂ: Echipamentul poate primi un fişier de actualizare .RFU când este în starea „gata”.

Timpul necesar pentru o actualizare depinde de timpul de transfer I/O şi de timpul în care se
reiniţializează echipamentul. Timpul de transfer I/O depinde de un număr de condiţii, inclusiv viteza
computerului gazdă care trimite actualizarea. Dacă procesul de actualizare de la distanţă este întrerupt
înainte de descărcarea firmware-ului (în timp ce mesajul Recepţionare upgrade apare pe afişajul
panoului de control), firmware-ul trebuie trimis din nou. Dacă alimentarea este întreruptă pe durata
actualizării flash DIMM (în timp ce mesajul Efectuare actualizare apare pe afişajul panoului de control),
actualizarea este întreruptă şi apare mesajul Retrimitere upgrade (doar în limba engleză) pe afişajul
panoului de control. În acest caz, trebuie să trimiteţi actualizarea prin portul paralel. În final, orice lucrare
care se află înaintea lucrării RFU de actualizare în coadă este terminată înainte de efectuarea
actualizării.

Cum se utilizează FTP pentru încărcarea firmware-ului printr-un browser


NOTĂ: Actualizarea firmware-ului implică o modificare în formatul memoriei RAM nevolatile
(NVRAM). Setările de meniu care au fost modificate din setări implicite pot reveni la valorile implicite şi
trebuie modificate din nou dacă aveţi nevoie de setări diferite de cele implicite.

1. Imprimaţi o pagină de configurare şi notaţi adresa TCP/IP afişată pe pagina EIO Jetdirect.

2. Deschideţi o fereastră de browser.

ROWW Actualizarea firmware-ului 233


3. În linia de adresă a browserului, introduceţi
ftp://<ADRESĂ>

, unde <ADRESĂ> este adresa echipamentului. De exemplu, dacă adresa TCP/IP este
192.168.0.90, introduceţi
ftp://192.168.0.90

4. Căutaţi fişierul .RFU descărcat pentru echipament.

5. Glisaţi şi fixaţi fişierul .RFU pe pictograma PORT1 din fereastra de browser.

NOTĂ: Echipamentul se opreşte, apoi porneşte automat pentru a activa actualizarea. După finalizarea
procesului de actualizare, pe panoul de control al echipamentului MFP se va afişa mesajul Gata.

Cum se utilizează FTP pentru actualizarea firmware-ului printr-o conexiune de reţea


NOTĂ: Actualizarea firmware-ului implică o modificare în formatul memoriei RAM nevolatile
(NVRAM). Setările de meniu care au fost modificate din setări implicite pot reveni la valorile implicite şi
trebuie modificate din nou dacă aveţi nevoie de setări diferite de cele implicite.

1. Notaţi adresa IP de pe pagina HP Jetdirect. Pagina HP Jetdirect este a doua pagină care se
imprimă când imprimaţi pagina de configurare.

NOTĂ: Înainte de actualizarea firmware-ului asiguraţi-vă că echipamentul MFP nu este în modul


de economisire. De asemenea, asiguraţi-vă că mesajele de eroare au fost eliminate de pe afişajul
panoului de control.

2. Deschideţi o fereastră de comandă MS-DOS pe computerul propriu.

3. Introduceţi: ftp ADRESĂ TCP/IP>. De exemplu, dacă adresa TCP/IP este 192.168.0.90,
introduceţi ftp 192.168.0.90.

4. Navigaţi până la folderul în care este stocat fişierul de firmware.

5. Apăsaţi Enter pe tastatură.

6. Când vi se cere numele de utilizator, apăsaţi Enter.

7. Când vi se cere parola, apăsaţi Enter.

8. Introduceţi bin în linia de comandă.

9. Apăsaţi Enter. Mesajul 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files (200 Tipuri setate
la I, Se utilizează modul binar pentru transfer de fişiere) apare în fereastra de comandă.

10. Tastaţi put, apoi numele fişierului (de exemplu, dacă numele fişierului este CM6040mfp.efn,
introduceţi put CM6040mfp.efn).

11. Începe procesul de descărcare şi firmware-ul este actualizat pe echipament. Aceasta poate dura
aproximativ cinci minute. Lăsaţi procesul să se termine, fără să mai interacţionaţi cu echipamentul
sau cu calculatorul.

NOTĂ: Echipamentul se opreşte, apoi porneşte automat după efectuarea actualizării.

12. În linia de comandă, introduceţi: bye pentru a ieşi din comanda ftp.

13. În linia de comandă, introduceţi: exit pentru a reveni la interfaţa Windows.

234 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin pentru actualizarea firmware-ul
Această procedură necesită instalarea HP Web Jetadmin Version 7.0 sau o versiune ulterioară pe
computerul dvs. Consultaţi Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin, la pagina 201. Completaţi
următorii paşi pentru a actualiza un singur dispozitiv prin HP Web Jetadmin după descărcarea
fişierului .RFU de pe situl Web HP.

1. Porniţi HP Web Jetadmin.

2. Deschideţi folderul Device Management (Gestionare dispozitiv) din lista verticală de pe panoul
Navigation (Navigare). Navigaţi la folderul Device Lists (Liste de dispozitive).

3. Extindeţi folderul Device Lists (Liste de echipamente) şi selectaţi All Devices (Toate
echipamentele). Căutaţi echipamentul în lista de dispozitive şi faceţi clic pentru a-l selecta.

Dacă trebuie să actualizaţi firmware-ul pentru mai multe echipamente HP Color LaserJet CM6030
şi CM6040 MFP Series, selectaţi-le pe toate, apăsând tasta Ctrl în timp ce faceţi clic pe numele
fiecărui echipament.

4. Căutaţi caseta verticală pentru Device Tools (Instrumente dispozitiv) în colţul din dreapta-sus al
ferestrei. Selectaţi Update Printer Firmware (Actualizare firmware imprimantă) din lista de acţiuni.

5. Dacă numele fişierului .RFU nu este listat în caseta All Available Images (Toate imaginile
disponibile), faceţi clic pe Browse (Răsfoire) în caseta de dialog Upload New Firmware Image
(Încărcare imagine firmware nou) şi navigaţi până la locaţia fişierului .RFU pe care l-aţi descărcat
de pe Web pentru a porni această procedură. Dacă numele fişierului este listat, selectaţi-l.

6. Faceţi clic pe Upload (Încărcare) pentru a muta fişierul .RFU de pe discul fix pe serverul HP Web
Jetadmin. După terminarea încărcării, fereastra de browser se reîmprospătează.

7. Selectaţi fişierul .RFU din meniul vertical Printer Firmware Update (Actualizare firmware
imprimantă).

8. Faceţi clic pe Update Firmware (Actualizare firmware). HP Web Jetadmin trimite fişierul .RFU
selectat către echipament. Panoul de control afişează mesaje care indică progresul actualizării.
La încheierea procesului de actualizare, panoul de control afişează mesajul Gata.

ROWW Actualizarea firmware-ului 235


Utilizarea comenzilor MS-DOS pentru actualizarea firmware-ului
Pentru a actualiza firmware-ul utilizând o conexiune de reţea, urmaţi aceste instrucţiuni.

1. Introduceţi următoarele într-o linie de comandă sau într-o fereastră MS-DOS:


copy /B FILENAME> \\COMPUTERNAME>\SHARENAME>

, unde <FILENAME> este numele fişierului .RFU (inclusiv calea), <COMPUTERNAME> este
numele computerului de pe care este partajat echipamentul şi <SHARENAME> este numele de
partajare al echipamentului. De exemplu:
C:\>copy /b C:\9200fW.RFU \\SERVERUL_DVS\COMPUTERUL_DVS

NOTĂ: Dacă numele fişierului sau calea conţin un spaţiu, trebuie să includeţi numele sau calea
fişierului între ghilimele. De exemplu, introduceţi:
C:\>copy /b "C:\DOCUMENTELE MELE\3500FW.RFU" \\SERVERUL_DVS
\COMPUTERUL_DVS

2. Apăsaţi Enter pe tastatură. Panoul de control afişează un mesaj care indică progresul actualizării
firmware-ului. La încheierea procesului de actualizare, panoul de control afişează mesajul Gata.
Pe ecranul computerului apare mesajul S-a copiat un fişier.

Utilizarea firmware-ului HP Jetdirect


Interfaţa de reţea HP Jetdirect din echipament are un firmware care poate fi actualizat separat de
firmware-ul echipamentului. Această procedură necesită instalarea HP Web Jetadmin Version 7.0 sau
o versiune ulterioară pe computerul dvs. Consultaţi Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin,
la pagina 201. Parcurgeţi următoarele etape pentru a actualiza firmware-ul HP Jetdirect utilizând
HP Web Jetadmin.

1. Deschideţi programul HP Web Jetadmin.

2. Deschideţi folderul Device Management (Gestionare dispozitiv) din lista verticală de pe panoul
Navigation (Navigare). Navigaţi la folderul Device Lists (Liste de dispozitive).

3. Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl actualizaţi.

4. În lista verticală Device Tools (Instrumente dispozitiv), selectaţi Jetdirect Firmware Update
(Actualizare firmware Jetdirect).

5. Numărul modelului şi versiunea curentă a firmware-ului HP Jetdirect sunt listate sub Jetdirect
firmware version (Versiune firmware Jetdirect). Notaţi aceste informaţii.

6. Accesaţi www.hp.com/go/wja_firmware.

7. Derulaţi până la lista cu numerele de model HP Jetdirect şi căutaţi numărul modelului pe care l-aţi
notat.

8. Căutaţi versiunea curentă de firmware pentru model şi verificaţi dacă este mai recentă decât
versiunea pe care aţi notat-o. Dacă este, faceţi clic dreapta pe legătura firmware-ului şi urmaţi
instrucţiunile de pe pagina Web pentru descărcarea noului fişier de firmware. Fişierul trebuie salvat
în folderul <drive>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE
\JETDIRECT pe computerul care rulează software-ul HP Web Jetadmin.

9. În HP Web Jetadmin, reveniţi la lista principală de dispozitive şi selectaţi din nou unitatea de
trimitere digitală.

236 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


10. În lista verticală Device Tools (Instrumente dispozitiv), selectaţi din nou Jetdirect Firmware
Update (Actualizare firmware Jetdirect).

11. Noua versiune de firmware este listată pe pagina de firmware HP Jetdirect sub Jetdirect Firmware
Available on HP Web Jetadmin (Firmware Jetdirect disponibil pe HP Web Jetadmin). Faceţi clic
pe butonul Update Firmware Now (Actualizare firmware acum) pentru a actualiza firmware-ul
Jetdirect.

ROWW Actualizarea firmware-ului 237


238 Capitolul 14 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW
15 Rezolvarea problemelor

● Rezolvarea problemelor generale

● Tipurile de mesaje de pe panoul de control

● Mesajele afişate pe panoul de control

● Blocaje

● Probleme la manipularea hârtiei

● Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator

● Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere

● Probleme de performanţă

● Rezolvarea problemelor legate de fax

● Rezolvarea problemelor legate de e-mail

● Rezolvarea problemelor de conectivitate la reţea

● Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh

ROWW 239
Rezolvarea problemelor generale
Dacă echipamentul nu răspunde corespunzător, parcurgeţi în ordine paşii din următoarea listă de
verificare. Dacă echipamentul nu trece de un pas, urmaţi sugestiile de depanare corespunzătoare. Dacă
un pas rezolvă problema, vă puteţi opri, fără să efectuaţi ceilalţi paşi din lista de verificare.

Lista de verificare pentru depanare


1. Asiguraţi-vă că indicatorul luminos Ready (Gata) al echipamentului este aprins. Dacă nu este
aprins niciun indicator luminos, completaţi aceşti paşi:

a. Verificaţi conexiunile cablurilor de alimentare.

b. Verificaţi dacă întrerupătorul de alimentare este în poziţia pornit.

c. Asiguraţi-vă că tensiunea liniei de alimentare corespunde configuraţiei de alimentare a


echipamentului. (Consultaţi eticheta de pe spatele produsului pentru cerinţe de tensiune).
Dacă utilizaţi un distribuitor, iar tensiunea sa de alimentare său nu respectă specificaţiile,
conectaţi produsul direct la priza de perete. Dacă este deja conectat la priza de perete,
încercaţi o priză diferită.

d. Deconectaţi toate produsele conectate la acelaşi circuit.

e. Dacă niciuna dintre aceste măsuri nu restabileşte alimentarea, contactaţi Asistenţa pentru
clienţi HP.

2. Verificaţi cablarea.

a. Verificaţi conexiunea cu cablu dintre echipament şi computer sau portul de reţea. Asiguraţi-
vă că există o conexiune sigură.

b. Asiguraţi-vă că nu cablul în sine este defect, prin utilizarea unui alt cablu, dacă este posibil.

c. Verificaţi conexiunea de reţea. Consultaţi Rezolvarea problemelor de imprimare în reţea,


la pagina 293.

3. Dacă produsul se află în starea READY (Pregătit), verificaţi dacă apare vreun mesaj pe ecranul
panoului de control. Dacă apare un mesaj de eroare, consultaţi Mesajele afişate pe panoul de
control, la pagina 244.

4. Asiguraţi-vă că suportul de imprimare utilizat îndeplineşte specificaţiile.

5. Imprimaţi o pagină de configurare (consultaţi Pagini informative, la pagina 192). Se imprimă şi o


pagină HP Jetdirect.)

a. Dacă pagina nu se imprimă, verificaţi ca cel puţin una dintre tăvi să conţină suport de
imprimare.

b. Dacă pagina se blochează în echipament, consultaţi Blocaje, la pagina 245.

6. Dacă pagina de configurare se imprimă, verificaţi următoarele elemente.

a. Dacă pagina se imprimă corect, înseamnă că hardware-ul echipamentului funcţionează.


Problema se datorează computerului pe care îl utilizaţi, driverului imprimantei sau
programului.

b. Dacă pagina nu se imprimă corect, problema se datorează hardware-ului echipamentului.


Contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi HP.

240 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


7. Selectaţi una din opţiunile următoare:

Windows: Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Settings (Setări), apoi faceţi clic pe Printers
(Imprimante) sau Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri). Faceţi dublu clic pe HP Color
LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet CM6040.

-sau-

Mac OS X: Deschideţi Print Center (Centru de imprimare) (sau Printer Setup Utility (Utilitar
pentru configurarea imprimantei) pentru Mac OS X v. 10.3) şi faceţi clic dublu pe linia pentru HP
Color LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet CM6040.

8. Verificaţi dacă aţi instalat driverul pentru imprimanta HP Color LaserJet CM6030 sau HP Color
LaserJet CM6040. Verificaţi programul pentru a vă asigura că utilizaţi un driver de imprimantă
pentru produsele din seria HP Color LaserJet CM6030 sau HP Color LaserJet CM6040 .

9. Imprimaţi un document scurt dintr-un alt program care a funcţionat corect în trecut. Dacă această
procedură dă rezultate, problema se datorează programului pe care îl utilizaţi. Dacă această
procedură nu dă rezultate (documentul nu se imprimă), completaţi aceşti paşi:

a. Încercaţi să imprimaţi lucrarea de pe un alt computer pe care este instalat software-ul


echipamentului.

b. Dacă aţi conectat echipamentul la o reţea, conectaţi-l direct la un computer, cu un cablu USB.
Conectaţi echipamentul direct la portul corespunzător sau reinstalaţi software-ul, selectând
noul tip de conexiune pe care o utilizaţi.

Restabilirea setărilor din fabrică


Utilizaţi meniul Resetări pentru a restabili setările din fabrică.

1. Derulaţi şi apăsaţi pe Administration (Administrare), apoi apăsaţi pe Resets (Resetări).

2. Apăsaţi Restore Factory Settings (Restabilire setări din fabrică) şi apoi pe Restore (Restabilire).

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Meniul Resetări, la pagina 62.

Factori care afectează performanţa produsului


Mai mulţi factori afectează durata de realizare a unei operaţii de imprimare:

● Viteza maximă a imprimantei, măsurată ín pagini per minut (ppm)

● Utilizarea unei hârtii speciale (cum ar fi foliile transparente, hârtia grea şi hârtia cu dimensiune
particularizată)

● Durata de descărcare şi procesare a imprimantei

● Complexitatea şi dimensiunea graficelor

● Viteza computerului pe care íl utilizaţi

● Conexiunea USB

● Configuraţia I/O a imprimantei

● Memoria instalată pe imprimantă

ROWW Rezolvarea problemelor generale 241


● Sistemul de operare şi configuraţia reţelei (dacă este cazul)

● Personalitatea imprimantei (HP JetReady, PCL sau PS)

NOTĂ: Chiar dacă adăugarea de memorie suplimentară pentru imprimantă poate să rezolve
problemele legate de capacitatea memoriei, să ímbunătăţească modul ín care imprimanta tratează
graficele complexe şi să ímbunătăţească timpii de descărcare, aceasta nu va creşte viteza maximă a
imprimantei (ppm).

242 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Tipurile de mesaje de pe panoul de control
Patru tipuri de mesaje de pe panoul de control pot indica starea echipamentului sau eventualele
probleme legate de acesta.

Tip mesaj Descriere

Mesaje de stare Mesajele de stare reflectă starea curentă a dispozitivului. Ele vă informează în legătură cu
funcţionarea normală a dispozitivului şi nu necesită nici o interacţiune pentru a le elimina. Ele se
modifică pe măsură ce se modifică starea dispozitivului. Ori de câte ori dispozitivul este gata, nu este
ocupat şi nu are mesaje de avertizare nesoluţionate, mesajul de stare Gata apare dacă dispozitivul
este online.

Mesaje de avertisment Mesajele de avertisment vă informează despre erorile de date şi de imprimare. Aceste mesaje
alternează în mod tipic cu Gata sau cu mesajele de stare şi rămân până când atingeţi OK. Unele
mesaje de avertisment pot fi eliminate. Dacă Mesaje de avertisment eliminabile este setat pe
Lucrare în meniul Comportament echipament al dispozitivului, următoarea lucrare de imprimare
elimină aceste mesaje.

Mesaje de eroare Mesajele de eroare indică necesitatea efectuării unei acţiuni, cum ar fi alimentarea cu hârtie sau
îndepărtarea unui blocaj.

Unele mesaje de eroare se pot continua automat. Dacă Continuare automată este setat în meniuri,
dispozitivul va continua să funcţioneze normal după ce un mesaj de eroare cu continuare automată
a funcţionării se afişează timp de 10 secunde.

NOTĂ: Apăsarea oricărui buton în intervalul de 10 secunde de afişare a mesajului de eroare cu


posibilitate de continuare automată prevalează asupra caracteristicii de continuare automată, iar
funcţia butonului devine prioritară. De exemplu, apăsarea butonului Stop opreşte temporar
imprimarea şi vă permite să anulaţi lucrarea de imprimare.

Mesaje de eroare Mesajele de eroare critice vă informează despre o disfuncţionalitate a echipamentului. Unele dintre
critice aceste mesaje pot fi eliminate prin oprirea şi repornirea echipamentului. Aceste mesaje nu sunt
afectate de setarea Continuare automată. Dacă o eroare critică persistă, este nevoie de service.

ROWW Tipurile de mesaje de pe panoul de control 243


Mesajele afişate pe panoul de control
Echipamentul oferă mesaje semnificative pe panoul de control. Când pe panoul de control apare un
mesaj, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a rezolva problema. Dacă imprimanta afişează un mesaj
“Error” (Eroare) sau “Attention” (Atenţie) şi nu este afişată o procedură de remediere a problemei, opriţi
imprimanta şi porniţi-o din nou. Contactaţi departamentul de asistenţă HP dacă aveţi în continuare
probleme cu echipamentul.

Pentru a afla informaţii suplimentare despre avertismentele care apar pe linia de stare, apăsaţi butonul

de avertisment .

Pentru informaţii suplimentare despre diverse subiecte, apăsaţi butonul Help (Asistenţă) din colţul
dreapta sus al ecranului principal.

244 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Blocaje
Cauze frecvente ale blocajelor
Produsul este blocat.

Cauză Soluţie

Hârtia nu îndeplineşte specificaţiile. Utilizaţi numai tipurile de hârtie care îndeplinesc specificaţiile
HP . Consultaţi Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi
de imprimare, la pagina 101.

O componentă a fost instalată incorect. Verificaţi dacă cureaua de transfer şi rola de transfer sunt
instalate corespunzător.

Utilizaţi hârtie care a trecut deja printr-o imprimantă sau un Nu utilizaţi hârtie pe care s-a tipărit sau copiat anterior.
copiator.

O tavă de alimentare este incorect încărcată. Eliminaţi hârtia în exces din tava de alimentare. Asiguraţi-vă
că topul de hârtie nu depăşeşte marcajul pentru înălţimea
topului din tavă. Consultaţi Încărcarea hârtiei şi a suporturilor
de imprimare, la pagina 107.

Hârtia este strâmbă. Ghidajele tăvii de alimentare nu sunt corect reglate. Ajustaţi
aceste ghidaje astfel încât să imobilizeze topul fără a-l îndoi.

Colile de hârtie se leagă sau se lipesc unele de altele. Scoateţi colile de hârtie, flexaţi-le, rotiţi-le la 180 de grade sau
întoarceţi-le. Încărcaţi din nou hârtia în tava de alimentare.

Când tipăriţi pe hârtie uşoară sau în cazul operaţiilor care Setaţi modul de optimizare LIGHT MEDIA (SUPORT UŞOR)
utilizează mult toner, hârtia se înfăşoară în jurul cuptorului din meniul Print Quality (Calitate tipărire) la ON (PORNIT).
determinând apariţia mesajelor Fuser Delay Jam (Blocaj
întârziere cuptor) sau Fuser Wrap Jam (Blocaj înfăşurare
cuptor).

Hârtia este eliminată înainte de a se aşeza în tava de ieşire. Resetaţi produsul. Aşteptaţi ca pagina să se aşeze integral în
tava de ieşire înainte de a o îndepărta.

La tipărirea pe două feţe, aţi luat pagina tipărită înainte de a se Resetaţi produsul şi imprimaţi documentul din nou. Aşteptaţi
tipări şi a doua faţă a documentului. ca pagina să se aşeze integral în tava de ieşire înainte de a o
îndepărta.

Hârtia este degradată. Înlocuiţi hârtia.

Rolele interne ale tăvii nu încarcă hârtia. Dacă hârtia este mai grea de 220 g/m2, este posibil să nu poată
fi preluată din tavă.

Rolele sunt uzate. Înlocuiţi rolele.

Hârtia are marginile groase sau încreţite. Înlocuiţi hârtia.

Hârtia este perforată sau cu model în relief. Hârtia perforată sau cu model în relief nu se separă uşor.
Alimentaţi câte o coală din tava 1.

Consumabilele echipamentului au ajuns la sfârşitul duratei de Verificaţi mesajele de pe panoul de control al produsului, care
viaţă. vă solicită să înlocuiţi consumabilele sau imprimaţi o pagină de
stare a consumabilelor pentru a verifica durata de viaţă rămasă
a acestora. Consultaţi Pagini informative, la pagina 192.

Hârtia nu a fost stocată corect. Înlocuiţi hârtia din tăvi. Hârtia trebuie stocată în ambalajul
original, într-un mediu controlat.

Nu a fost îndepărtat tot materialul de ambalare. Verificaţi dacă banda adezivă, cartonul şi siguranţele de plastic
au fost îndepărtate integral.

ROWW Blocaje 245


Dacă produsul continuă să se blocheze, contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi HP sau furnizorul
de service HP autorizat.

Locaţii ale blocajelor


Utilizaţi această ilustraţie pentru a identifica locaţiile blocajelor. În plus, pe panoul de control vor apărea
instrucţiuni care să vă indice locaţia hârtiei blocate şi modul de eliminare a blocajului.

NOTĂ: Toate zonele echipamentului care ar putea să fie deschise pentru îndepărtarea blocajelor sunt
echipate cu mânere verzi.

Figura 15-1 Locaţii ale blocajelor

1 ZONA 1: Tavă de ieşire

2 ZONA 2: Zona cuptorului

3 ZONA 3: Zona de transfer

4 ZONA 4: Zona duplexorului

5 ZONA 5: Zona de prelevare din tava 2

6 ZONA 6: Zona tăvii 1

7 ZONA 7: Tăvile opţionale 3, 4 şi 5

8 ZONA 8: Zona de finalizare opţională

9 ZONA 9: Zona ADF

246 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Eliminarea blocajelor
Atunci când survine un blocaj, apare şi un mesaj pe afişajul panoului de control, care descrie locaţia
blocajului. Următorul tabel conţine mesajele care pot apărea şi furnizează legături către procedurile de
eliminare a blocajelor.

AVERTISMENT! Pentru a evita electrocutarea, nu purtaţi coliere, lanţuri, brăţări sau alte articole
metalice atunci când lucraţi în interiorul produsului.

Tipul blocării Procedură

13,JJ.NT Jam below control panel (Blocaj sub panoul de Consultaţi ZONA 1: Eliminarea blocajelor din tava de ieşire,
control) la pagina 248.

13.JJ.NT Fuser Area Jam (13.JJ.NT Blocaj în zona Consultaţi ZONA 2: Eliminarea blocajelor din cuptor,
cuptorului) la pagina 249.

13.JJ.NT Fuser Wrap Jam (13.JJ.NT Blocaj în zona


cuptorului)

13.JJ.NT Transfer And Fuser Jam (13.JJ.NT Blocaj în zona


de transfer şi în zona cuptorului)

13.JJ.NT Jam Inside Right Door (13.JJ.NT Blocaj în uşa din Consultaţi Eliminarea blocajelor din zona duplex,
dreapta-jos) la pagina 254.

13.JJ.NT Jam in Tray 2 (13.JJ.NT Blocaj în tava 2) Consultaţi ZONA 5: Eliminarea blocajelor din tava 2 şi de pe
traseul intern al hârtiei, la pagina 257.
13.JJ.NT Transfer Area Jam (13.JJ.NT Blocaj în zona de
transfer)

13.JJ.NT Jam in Tray 1 (13.JJ.NT Blocaj în tava 1) Consultaţi ZONA 6: Eliminarea blocajelor din tava 1,
la pagina 259.

13.JJ.NT Jam in Tray 3 (13.JJ.NT Blocaj în tava 3) Consultaţi ZONA 7: Eliminarea blocajelor din tăvile opţionale 3,
4 şi 5, la pagina 262
13.JJ.NT Jam in Tray 4 (13.JJ.NT Blocaj în tava 4)

13.JJ.NT Jam in Tray 5 (13.JJ.NT Blocaj în tava 5)

13.JJ.NT Blocaj în uşa din dreapta-jos

13.JJ.NT Jam In Input Accessory (13.XX.YY Blocaj în zona


accesoriilor de intrare)

13.JJ.NT Jam In Left Accessory (13.XX.YY Blocaj în zona Consultaţi ZONA 8: Eliminarea blocajelor din dispozitivele
accesoriilor din partea stângă) opţionale de finisare, la pagina 265.

Jam in document feeder (Blocaj în alimentatorul cu Consultaţi ZONA 9: Eliminarea blocajelor din ADF,
documente) la pagina 270.

ROWW Blocaje 247


ZONA 1: Eliminarea blocajelor din tava de ieşire
1. Dacă hârtia este vizibilă în tava de ieşire, trageţi încet de hârtie pentru a o elimina.

2. Deschideţi uşa din dreapta.

3. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în tava de ieşire, trageţi încet de hârtie pentru a o elimina.

248 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


4. Închideţi uşa din dreapta.

ZONA 2: Eliminarea blocajelor din cuptor


AVERTISMENT! Cuptorul poate fi fierbinte când utilizaţi produsul. Aşteptaţi ca acesta să se răcească
înainte de a-l manevra.

1. Deschideţi uşa din dreapta.

ROWW Blocaje 249


2. Ridicaţi mânerul verde al panoului de acces transfer şi deschideţi panoul.

1
2

3. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru a o
elimina.

4. Închideţi panoul acces transfer.

250 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


5. Deschideţi uşa de acces în caz de blocaj a cuptorului, aflată deasupra acestuia şi eliminaţi hârtia
vizibilă. Apoi închideţi uşa de acces în caz de blocaj a cuptorului.

6. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul cuptorului, unde nu este vizibilă. Scoateţi cuptorul
pentru a verifica dacă există hârtie blocată în interior.

AVERTISMENT! Cuptorul poate fi fierbinte când utilizaţi produsul. Aşteptaţi ca acesta să se


răcească înainte de a-l manevra.

a. Trageţi cele două mânere ale cuptorului spre înainte.

b. Rotiţi în jos pârghiile de eliberare a cuptorului pentru a le deschide.

ROWW Blocaje 251


c. Apucaţi mânerele cuptorului şi trageţi drept spre în afară pentru a scoate cuptorul.

ATENŢIE: Cuptorul cântăreşte 5 kg (11 lbs). Aveţi grijă să nu îl scăpaţi.

d. Deschideţi cele două uşi de acces în caz de blocaj ale cuptorului împingând şi rotind înspre
înapoi uşa din spate şi trăgând şi rotind înspre înainte uşa frontală. Dacă hârtia este blocată
în interiorul cuptorului, trageţi încet în sus de aceasta pentru a o elimina. Dacă hârtia se rupe,
eliminaţi toate fragmentele de hârtie.

AVERTISMENT! Chiar dacă fuzelajul cuptorului s-a răcit, s-ar putea ca rolele din interior să
fie încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele cuptorului înainte de a se răci.

e. Închideţi ambele uşi de acces în caz de blocaj ale cuptorului şi aliniaţi cuptorul cu săgeţile de
pe produs. Împingeţi cuptorul în imprimantă cu totul.

252 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


f. Rotiţi în sus pârghiile de eliberare ale cuptorului pentru a-l bloca la loc.

g. Împingeţi înapoi mânerele cuptorului pentru a le închide.

7. Închideţi uşa din dreapta.

ROWW Blocaje 253


Eliminarea blocajelor din zona duplex
1. Verificaţi dacă există hârtie blocată în interiorul produsului. Deschideţi uşa din dreapta.

2. Dacă hârtia este blocată sub unitatea duplex, trageţi încet de aceasta în jos pentru a o elimina.

254 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


3. Dacă hârtia blocată se află în interiorul uşii din dreapta, trageţi încet de hârtie pentru a o elimina.

4. Ridicaţi capacul alimentatorului cu hârtie aflat spre interiorul uşii din dreapta. Dacă există hârtie
blocată, trageţi încet de aceasta pentru a o elimina.

5. Ridicaţi mânerul verde al panoului de ansamblu transfer şi deschideţi panoul.

1
2

ROWW Blocaje 255


6. Trageţi încet hârtia din traseul hârtiei.

7. Închideţi panoul acces transfer.

8. Închideţi uşa din dreapta.

256 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


ZONA 5: Eliminarea blocajelor din tava 2 şi de pe traseul intern al hârtiei
1. Deschideţi uşa din dreapta.

2. Ridicaţi mânerul verde al panoului de acces transfer şi deschideţi panoul.

1
2

3. Trageţi încet hârtia din traseul hârtiei.

ROWW Blocaje 257


4. Închideţi panoul acces transfer.

5. Deschideţi tava 2 şi asiguraţi-vă că hârtia este stivuită corect.

6. Trageţi tava cu totul în afara produsului trăgând-o şi ridicând-o uşor.

7. Eliminaţi orice hârtie din rolele alimentatorului din interiorul produsului.

258 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


8. Reintroduceţi tava 2 aliniind rolele laterale şi împingând tava înapoi în produs.

9. Închideţi tava.

10. Închideţi uşa din dreapta.

ZONA 6: Eliminarea blocajelor din tava 1


NOTĂ: Chiar dacă hârtia blocată este vizibilă în tava 1, eliminaţi blocajul din interiorul produsului
deschizând uşa din dreapta.

ROWW Blocaje 259


1. Deschideţi uşa din dreapta.

NOTĂ: Când eliminaţi blocaje cauzate de hârtie lungă (11 x 17, 12 x 18, A3 şi bannere), s-ar
putea să fie nevoie să tăiaţi sau să rupeţi hârtia blocată înainte de a deschide uşa din dreapta.

2. Dacă hârtia este vizibilă în interiorul uşii din dreapta, trageţi încet de hârtie în jos pentru a o elimina.

260 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


3. Dacă hârtia a intrat pe traseul intern al hârtiei, ridicaţi mânerul verde al panoului acces transfer şi
deschideţi panoul.

1
2

4. Trageţi încet hârtia din traseul hârtiei.

5. Închideţi panoul acces transfer.

ROWW Blocaje 261


6. Închideţi uşa din dreapta.

ZONA 7: Eliminarea blocajelor din tăvile opţionale 3, 4 şi 5


1. Deschideţi uşa din dreapta.

262 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


2. Dacă hârtia este vizibilă în zona de intrare a hârtiei, trageţi încet de aceasta în sus pentru a o
elimina.

3. Închideţi uşa din dreapta.

4. Deschideţi uşa din dreapta jos.

ROWW Blocaje 263


5. Trageţi încet de hârtia blocată pentru a o elimina.

6. Deschideţi tava care este indicată în mesajul panoului de control şi asiguraţi-vă că hârtia este
stivuită corespunzător.

7. Închideţi tava.

264 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


8. Închideţi uşa din dreapta jos.

ZONA 8: Eliminarea blocajelor din dispozitivele opţionale de finisare

Eliminarea blocajelor din adaptorul pentru accesoriile de ieşire

1. Ridicaţi închizătoarea capacului superior al adaptorului pentru accesoriile de ieşire şi deschideţi


capacul.

2. Trageţi încet de hârtia blocată pentru a o elimina.

ROWW Blocaje 265


3. Închideţi capacul superior al adaptorului pentru accesoriile de ieşire.

Eliminarea blocajelor din zona de sortare

1. Ridicaţi închizătoarea capacului superior al dispozitivului de finisare şi deschideţi capacul.

NOTĂ: Deschiderea capacului superior îndepărtează presiunea de pe rolele tăvii de ieşire.

266 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


2. Eliminaţi hârtia blocată din tava de ieşire sau din interiorul dispozitivului de finisare.

2
3 1

3. Închideţi capacul superior al dispozitivului de finisare.

ROWW Blocaje 267


4. Ridicaţi panoul ghidajului de balansare din tava de ieşire. Dacă vedeţi hârtie blocată, trageţi încet
de aceasta spre în afară.

Eliminarea blocajelor din dispozitivul pentru broşuri


1. Dacă hârtia este vizibilă în tava de ieşire pentru borşuri, trageţi încet de hârtie pentru a o elimina.

2. Deschideţi uşa frontală a dispozitivului de realizat broşuri.

3. Împingeţi spre dreapta ghidajul superior de livrare şi eliminaţi hârtia blocată.

268 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


4. Împingeţi spre dreapta ghidajul inferior de livrare şi eliminaţi hârtia blocată.

5. Mânerul de poziţionare este reprezentat de cadranul verde, mai mic, din partea dreaptă. Întoarceţi
mânerul de poziţionare în sens invers acelor de ceasornic.

6. Mânerul de eliminare a blocajelor este reprezentat de cadranul verde, mai mare, din partea stângă.
Apăsaţi mânerul de eliminare a blocaje lor, apoi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic pentru a
deplasa hârtia blocată spre tava de ieşire.

7. Închideţi uşa frontală a dispozitivului de realizat broşuri.

ROWW Blocaje 269


ZONA 9: Eliminarea blocajelor din ADF
1. Deschideţi capacul unităţii ADF.

2. Îndepărtaţi orice suport blocat.

3. Închideţi capacul unităţii ADF.

270 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Eliminarea blocajelor de capse

Eliminarea blocajelor de capse din capsatorul principal

Capsatorul/stivuitor HP cu 3 tăvi şi accesoriul HP pentru realizarea/finisarea broşurilor sunt dotate


fiecare cu câte un capsator principal, care este localizat în apropierea dispozitivului de finisare.

1. Deschideţi uşa frontală a dispozitivului de finisare.

2. Pentru a elimina cartuşul de capse, ridicaţi mânerul verde şi trageţi-l în afară.

3. Ridicaţi în sus pârghia mică din partea posterioară a cartuşului de capse.

4. Scoateţi capsele deteriorate, care ies în afara cartuşului de capse. Scoateţi tot rândul de capse de
care erau ataşate capsele deteriorate.

ROWW Blocaje 271


5. Închideţi pârghia din partea posterioară a cartuşului de capse. Asiguraţi-vă că se închide la loc.

6. Reintroduceţi cartuşul de capse în dispozitivul de finisare şi împingeţi în jos mânerul verde, până
ce se aşează la loc.

7. Închideţi capacul frontal al dispozitivului de finisare.

Eliminarea blocajelor de capse din dispozitivul pentru broşuri


Dispozitivul pentru broşuri este echipat cu un capsator suplimentar pentru legare, aflat sub capsatorul
principal. Capsatorul pentru legare are două cartuşe de capse.

1. Deschideţi uşa frontală a dispozitivului de realizat broşuri.

272 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


2. Împingeţi spre dreapta ghidajul superior de livrare şi eliminaţi hârtia blocată.

3. Apucaţi mânerul albastru pentru carul capsatorului şi trageţi-l în afară.

4. Apucaţi mânerul albastru al unităţii de cartuşe de capse şi trageţi-l înspre dvs., apoi balansaţi
unitatea în poziţie verticală.

ROWW Blocaje 273


5. Verificaţi dacă există capse blocate în vreunul dintre cartuşele de capse.

a. Pe fiecare cartuş de capse, apăsaţi în jos clemele verzi din plastic în timp ce ridicaţi placa
pentru eliminarea blocajelor.

AVERTISMENT! Nu ţineţi degetele sau mâinile sub cartuşul de capse în timpul acestei
operaţii.

3
b. Eliminaţi orice capsă blocată. Eliminaţi toate capsele deteriorate împreună cu întreg rândul
de capse la care erau ataşate.

c. Apăsaţi placa pentru eliminarea blocajelor pentru a o închide.

AVERTISMENT! Nu ţineţi degetele sau mâinile sub cartuşul de capse în timpul acestei
operaţii.

6. Trageţi spre înainte unitatea de cartuşe de capse şi balansaţi-o în jos, în poziţia originală. Împingeţi
mânerul pentru a-l bloca în poziţia respectivă.

1
2

274 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


7. Împingeţi carul capsatorului înapoi în dispozitivul pentru broşuri.

8. Închideţi uşa frontală a dispozitivului de realizat broşuri.

Recuperarea după un blocaj


Acest produs dispune de o caracteristică de recuperare după blocaje, care permite reimprimarea
paginilor blocate. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

● Automat — Produsul încearcă să imprime din nou paginile blocate, atunci când este disponibilă
memorie suficientă.

● Oprit — Produsul nu încearcă să reimprime paginile blocate. Deoarece nu se utilizează memorie


pentru stocarea celor mai recente pagini, performanţa este optimă.

NOTĂ: La utilizarea acestei opţiuni, dacă produsul rămâne fără hârtie, iar lucrarea este imprimată
pe ambele feţe, unele pagini se pot pierde.

● Pornit — Produsul reimprimă întotdeauna paginile blocate. Este alocată memorie suplimentară
pentru stocarea ultimelor câteva pagini imprimate. Aceasta ar putea duce la scăderea
performanţelor generale ale imprimantei.

Setarea caracteristicii Recuperare după blocaj


1. Apăsaţi Administration (Administrare) şi apoi Device Behavior (Comportament dispozitiv).

2. Apăsaţi Warning/Error Behavior (Comportament avertisment/eroare) şi apoi Jam Recovery


(Recuperare după blocaj)

3. Apăsaţi pe o opţiune şi apoi pe Save (Salvare).

ROWW Blocaje 275


Probleme la manipularea hârtiei
Utilizaţi doar hârtie care respectă specificaţiile precizate în HP LaserJet Printer Family Print Media
Guide (Ghid pentru suporturi de imprimare specifice familiei de imprimante HP LaserJet). Acest ghid
este disponibil la adresa www.hp.com/support/ljpaperguide.

Produsul preia mai multe coli


Produsul preia mai multe coli

Cauză Soluţie

Tava de alimentare este supraîncărcată. Deschideţi tava şi Eliminaţi hârtia în exces din tava de alimentare.
verificaţi dacă teancul de hârtii se află sub marcajul pentru
înălţimea maximă a teancului.

Colile de hârtie sunt lipite între ele. Scoateţi colile, îndoiţi-le, rotiţi-le cu 180 de grade sau
întoarceţi-le, apoi reîncărcaţi-le în tavă.

NOTĂ: Nu răsfoiţi hârtia. Răsfoirea poate genera


electricitate statică, care determină lipirea hârtiei.

Hârtia nu îndeplineşte specificaţiile pentru acest produs. Utilizaţi numai hârtia care îndeplineşte specificaţiile HP pentru
acest produs.

Tăvile nu sunt reglate corespunzător. Verificaţi dacă ghidajele de hârtie se potrivesc cu dimensiunea
hârtiei utilizate.

Produsul este alimentat cu hârtie de dimensiuni incorecte.


Produsul este alimentat cu hârtie de dimensiuni incorecte.

Cauză Soluţie

În tava de alimentare nu este încărcat un suport de dimensiuni Încărcaţi hârtie de dimensiuni corecte în tava de alimentare.
corecte.

În programul software sau în driverul imprimantei nu este Asiguraţi-vă că setările din programul software şi din driverul
selectată hârtia de dimensiuni corecte. imprimantei sunt corespunzătoare, deoarece programul
software ignoră setările driverului imprimantei şi ale panoului
de control, iar driverul imprimantei ignoră setările panoului de
control. Pentru mai multe informaţii, citiţi Schimbarea setărilor
driverului de imprimantă pentru Windows, la pagina 71 sau
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru
Macintosh, la pagina 79.

Dimensiunea corectă a hârtiei din tava 1 nu este selectată pe De la panoul de control, selectaţi dimensiunea corectă a hârtiei
panoul de control al echipamentului MFP. pentru tava 1.

Dimensiunea hârtiei nu este configurată corect pentru tava de Imprimaţi o pagină de configurare sau utilizaţi panoul de
alimentare. control pentru a determina dimensiunea hârtiei pentru care
este configurată tava.

Ghidajele din tavă nu se sprijină pe hârtie. Verificaţi dacă ghidajele ating hârtia.

276 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Imprimanta preia hârtie din tava incorectă
Imprimanta preia hârtie din tava incorectă

Cauză Soluţie

Utilizaţi un driver pentru o altă imprimantă. Utilizaţi un driver pentru această imprimantă.

Tava specificată este goală. Încărcaţi hârtie în tava specificată.

Dimensiunea hârtiei nu este configurată corect pentru tava de Imprimaţi o pagină de configurare sau utilizaţi panoul de
alimentare. control pentru a determina dimensiunea hârtiei pentru care
este configurată tava.

Ghidajele din tavă nu se sprijină pe hârtie. Verificaţi dacă ghidajele ating hârtia.

Hârtia nu este preluată automat


Hârtia nu este preluată automat

Cauză Soluţie

În programul software este selectată alimentarea manuală. Încărcaţi tava 1 cu hârtie sau, dacă hârtia este încărcată,
apăsaţi butonul Start.

Nu este încărcată hârtia de dimensiuni corecte. Încărcaţi hârtia de dimensiuni corecte.

Tava de alimentare este goală. Încărcaţi hârtia în tava alimentare.

Hârtia dintr-un blocaj anterior nu a fost îndepărtată în totalitate. Deschideţi produsul şi scoateţi hârtia de pe traseul hârtiei.

Dimensiunea hârtiei nu este configurată corect pentru tava de Imprimaţi o pagină de configurare sau utilizaţi panoul de
alimentare. control pentru a determina dimensiunea hârtiei pentru care
este configurată tava.

Ghidajele din tavă nu se sprijină pe hârtie. Verificaţi dacă ghidajele posterioare şi de lăţime ating hârtia.

Solicitarea de alimentare manuală este setată la ALWAYS Deschideţi tava, reîncărcaţi suportul de imprimare, apoi
(ÎNTOTDEAUNA). Produsul solicită întotdeauna alimentarea închideţi tava.
manuală, chiar dacă tava este încărcată.
Sau schimbaţi setarea solicitării de alimentare manuală la
UNLESS LOADED (DACĂ NU ESTE ÎNCĂRCATĂ), astfel
încât produsul să solicite alimentarea manuală numai în cazul
în care tava este goală.

Setarea USE REQUESTED TRAY (SE UTILIZEAZĂ TAVA Încărcaţi tava cerută.
SOLICITATĂ) a produsului este setată la EXCLUSIVELY
(EXCLUSIV) şi tava cerută este goală. Produsul nu va utiliza Sau modificaţi setarea de la EXCLUSIVELY (EXCLUSIV) la
o altă tavă. FIRST (PRIMA), din meniul CONFIGURE DEVICE
(CONFIGURARE DISPOZITIV). Produsul poate utiliza alte
tăvi dacă nu este încărcat niciun suport de imprimare în tava
specificată.

Hârtia nu este preluată din tava 2, 3, 4 sau 5


Hârtia nu este preluată din tava 2, 3, 4 sau 5

Cauză Soluţie

Nu este încărcată hârtia de dimensiuni corecte. Încărcaţi hârtia de dimensiuni corecte.

ROWW Probleme la manipularea hârtiei 277


Hârtia nu este preluată din tava 2, 3, 4 sau 5

Cauză Soluţie

Tava de alimentare este goală. Încărcaţi hârtia în tava alimentare.

La panoul de control al produsului nu este selectat tipul corect Selectaţi din panoul de control tipul corect de hârtie pentru tava
de hârtie pentru tava de alimentare. de alimentare.

Hârtia dintr-un blocaj anterior nu a fost îndepărtată în totalitate. Deschideţi produsul şi scoateţi hârtia de pe traseul hârtiei.
Verificaţi cu atenţie zona cuptorului pentru blocaje.

Niciuna dintre tăvile opţionale nu apare ca opţiune de tavă de Tăvile opţionale sunt afişate ca disponibile numai dacă sunt
alimentare. instalate. Verificaţi dacă tăvile opţionale sunt instalate corect.
Verificaţi dacă driverul imprimantei a fost configurat pentru a
recunoaşte tăvile opţionale.

O tavă opţională nu este instalată corect. Imprimaţi o pagină de configurare pentru a confirma că tava
opţională este instalată. Dacă nu, verificaţi dacă tava este
ataşată corect la produs.

Dimensiunea hârtiei nu este configurată corect pentru tava de Imprimaţi o pagină de configurare sau utilizaţi panoul de
alimentare. control pentru a determina dimensiunea hârtiei pentru care
este configurată tava.

Ghidajele din tavă nu se sprijină pe hârtie. Verificaţi dacă ghidajele ating hârtia.

Foliile transparente sau hârtiile lucioase nu sunt preluate


Foliile transparente sau hârtiile lucioase nu sunt preluate

Cauză Soluţie

Tipul corect al suportului nu este specificat în aplicaţia software Verificaţi dacă tipul corect de suport este selectat în software
sau în driverul imprimantei. sau în driverul imprimantei.

Tava de alimentare este supraîncărcată. Scoateţi colile în exces din tava de alimentare. Nu încărcaţi
mai mult de 200 de coli de hârtie lucioasă sau film lucios, sau
mai mult de 100 de folii transparente în tava 1, 2, 3, 4 sau 5.
Nu depăşiţi marcajele pentru înălţimea maximă a stivei pentru
tava 1.

Suportul dintr-o altă tavă de alimentare are aceleaşi Asiguraţi-vă că tava de alimentare care conţine foliile
dimensiuni cu foliile transparente şi echipamentul se setează transparente sau hârtiile lucioase este selectată în programul
implicit pe cealaltă tavă. software sau în driverul imprimantei. Utilizaţi panoul de control
al echipamentului pentru a configura tava pentru tipul de suport
încărcat.

Tava care conţine foliile transparente sau hârtiile lucioase nu Asiguraţi-vă că tava de alimentare care conţine foliile
este configurată corect pentru tipul de suport. transparente sau hârtiile lucioase este selectată în programul
software sau în driverul imprimantei. Utilizaţi panoul de control
al echipamentului pentru a configura tava pentru tipul de suport
încărcat.

Este posibil ca foliile transparente sau hârtia lucioasă să nu Utilizaţi doar suport care îndeplineşte specificaţiile de suport
îndeplinească specificaţiile de suporturi acceptate. ale HP pentru această imprimantă.

Mediile cu umiditate ridicată pot cauza nealimentarea cu hârtie Imprimaţi pe hârtie lucioasă din tăvile 2, 3, 4 sau 5 pentru
lucioasă sau alimentarea cu prea multe hârtii. rezultate optime.

Evitaţi imprimarea pe hârtie lucioasă în condiţii de umiditate


ridicată. Când imprimaţi pe hârtie lucioasă, puteţi îmbunătăţi
alimentarea produsului scoţând hârtia din ambalaj şi lăsând-o

278 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Foliile transparente sau hârtiile lucioase nu sunt preluate

Cauză Soluţie

câteva ore. Cu toate acestea, dacă lăsaţi hârtia în medii


umede, pot apărea deformaţii.

ATENŢIE: Hârtia HP Color Laser Presentation, lucioasă (Q2546A) nu este acceptată de această
imprimantă. Utilizarea acestui tip de hârtie poate cauza o blocare a cuptorului, care poate necesita
înlocuirea acestuia. Două alternative recomandate sunt Hârtia HP Color LaserJet Presentation, Soft
Gloss (Q6541A) şi Hârtia HP Color LaserJet Brochure, Glossy (Q6611A, Q6610A). Pentru o listă de
tipuri de hârtie acceptate, consultaţi Tipurile de hârtie acceptate, la pagina 104.

Plicurile se blochează sau nu sunt preluate de produs


Plicurile se blochează sau nu sunt preluate de produs

Cauză Soluţie

Plicurile sunt încărcate într-o tavă care nu le poate accepta. Încărcaţi plicurile în tava 1.
Numai tava 1 poate alimenta plicuri.

Plicurile sunt îndoite sau deteriorate. Încercaţi să folosiţi alte plicuri. Stocaţi plicurile într-un mediu
controlat.

Plicurile se lipesc deoarece conţinutul de umiditate este prea Încercaţi să folosiţi alte plicuri. Stocaţi plicurile într-un mediu
mare. controlat.

Orientarea plicurilor este incorectă. Verificaţi dacă plicurile sunt încărcate corect.

Acest produs nu acceptă plicurile utilizate. Consultaţi HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Ghid
pentru suporturi de imprimare specifice familiei de imprimante
HP LaserJet).

Tava 1 este configurată pentru o altă dimensiune decât Configuraţi tava 1 pentru plicuri.
plicurile.

La ieşire, coala este îndoită sau încreţită


La ieşire, coala este îndoită sau încreţită

Cauză Soluţie

Hârtia nu îndeplineşte specificaţiile pentru acest produs. Utilizaţi numai hârtie care îndeplineşte specificaţiile HP pentru
acest produs.

Hârtia este deteriorată sau de slabă calitate. Scoateţi hârtia din tava de alimentare şi încărcaţi hârtie de
bună calitate.

Trebuie să reduceţi viteza produsului. Setaţi opţiunea PAPER CURL (ÎNCREŢIRE HÂRTIE) din
meniul Print Quality (Calitate imprimare) la REDUCED
(REDUS) pentru a micşora viteza maximă la 10 ppm (în loc de
40 ppm) şi viteza 3/4 la 7,5 ppm (în loc de 30 ppm).

Produsul funcţionează într-un mediu excesiv de umed. Verificaţi dacă mediul de imprimare se conformează
specificaţiilor de umiditate.

Imprimaţi zone mari, cu acoperire completă. Zonele mari cu acoperire completă pot cauza ondularea
excesivă. Încercaţi să utilizaţi un model diferit.

ROWW Probleme la manipularea hârtiei 279


La ieşire, coala este îndoită sau încreţită

Cauză Soluţie

Hârtia utilizată nu a fost stocată corespunzător şi este posibil Scoateţi hârtia şi înlocuiţi-o cu hârtia dintr-un pachet nou,
să fi absorbit umezeală. nedesfăcut.

Colile de hârtie au margini neuniforme. Scoateţi colile, îndoiţi-le, rotiţi-le cu 180 de grade, sau
întoarceţi-le, apoi reîncărcaţi-le în tavă. Nu răsfoiţi hârtia. Dacă
problema persistă, înlocuiţi hârtia.

Tipul respectiv de hârtie nu a fost configurat pentru tavă sau Configuraţi software-ul pentru hârtie (consultaţi documentaţia
nu a fost selectat în software. software-ului). Configuraţi tava pentru hârtie, consultaţi
Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare,
la pagina 107.

Hârtia a fost utilizată anterior pentru o operaţie de imprimare. Nu reutilizaţi hârtia.

Produsul nu imprimă duplex sau execută această operaţie în mod


necorespunzător
Produsul nu imprimă duplex (imprimare faţă-verso) sau execută această operaţie în mod necorespunzător.

Cauză Soluţie

Încercaţi să imprimaţi faţă-verso pe o hârtie neacceptată. Verificaţi dacă hârtia este acceptată pentru imprimare faţă-
verso.

Driverul imprimantei nu este setat pentru imprimare faţă-verso. Setaţi driverul imprimantei pentru a permite imprimarea faţă-
verso.

Prima pagină se imprimă pe spatele formularelor preimprimate Încărcaţi formulare preimprimate şi hârtii cu antet în tava 1 cu
sau pe spatele hârtiilor cu antet. antetul sau partea imprimată în jos, cu marginea superioară a
paginii îndreptată spre spatele produsului. Pentru tăvile 2, 3, 4
şi 5, încărcaţi hârtia cu partea imprimată în sus şi cu marginea
superioară spre spatele produsului.

Modelul produsului nu acceptă imprimarea faţă-verso HP Color LaserJet CM6040 MFP nu acceptă imprimarea faţă-
automată. verso.

Configuraţia produsului nu este setată pentru imprimare În Windows, rulaţi caracteristica de configurare automată:
duplex.
1. Faceţi clic pe butonul Start, indicaţi spre Settings
(Setări), apoi faceţi clic pe Printers (Imprimante) (pentru
Windows 2000) sau pe Printers and Faxes (Imprimante
şi faxuri) (pentru Windows XP).

2. Faceţi clic dreapta pe pictograma produsului HP, apoi


faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) sau Printing
Preferences (Preferinţe imprimare).

3. Faceţi clic pe fila Device Settings (Setări dispozitiv).

4. Sub Installable Options (Opţiuni instalabile), faceţi clic


pe Update Now (Actualizare imediată) în lista Automatic
Configuration (Configurare automată).

280 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator
Trei leduri de pe formator indică faptul că produsul funcţionează corect.

1 Ledul „Puls”

2 Ledurile HP Jetdirect (Acest led există doar dacă este instalat HP Jetdirect.)

Ledurile HP Jetdirect
Serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect dispune de două leduri. Ledul galben indică activitatea
de reţea, iar ledul verde indică starea legăturii. Ledul galben cu lumină intermitentă indică trafic de reţea.
Dacă ledul verde este stins, înseamnă că s-a întrerupt o legătură.

Dacă s-a întrerupt legătura, verificaţi toate conexiunile cablurilor de reţea. În plus, puteţi încerca să
configuraţi manual setările de legătură pe serverul de imprimare încorporat, prin utilizarea meniurilor de
pe panoul de control al echipamentului.

1. Defilaţi şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Configurare iniţială.

3. Atingeţi Reţea şi intrări/ieşiri.

4. Atingeţi Jetdirect încorporat sau EIO <X> Jetdirect.

5. Atingeţi Viteză legătură.

6. Selectaţi viteza corespunzătoare a legăturii.

7. Atingeţi Salvare.

Ledul „Puls”
Ledul „Puls” indică dacă formatorul funcţionează corect. În timp ce echipamentul se iniţializează după
ce l-aţi pornit, ledul clipeşte rapid, apoi se stinge. După ce echipamentul a terminat secvenţa de
iniţializare, ledul „Puls” începe să pulseze.ledul „Puls”

Dacă ledul „Puls” este stins, este posibil ca formatorul să aibă o problemă. Contactaţi un furnizor de
service sau de asistenţă autorizat de HP. Consultaţi broşura de asistenţă HP sau accesaţi www.hp.com/
go/cljcm6030mfp_software sau www.hp.com/go/cljcm6040mfp_software.

ROWW Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator 281


Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la
copiere
Procedurile următoare vă ajută să definiţi şi să corectaţi problemele legate de calitatea imprimării. De
multe ori, problemele legate de calitatea imprimării pot fi uşor rezolvate asigurându-vă de întreţinerea
corectă a echipamentului, utilizând suporturi de imprimare care îndeplinesc specificaţiile HP, sau
utilizând paginile de curăţare.

Exemplu de probleme legate de calitatea la imprimare


Anumite probleme de calitate la imprimare derivă din utilizarea unei hârtii necorespunzătoare.

● Utilizaţi hârtie care respectă specificaţiile HP.

● Suprafaţa hârtiei este prea rugoasă. Utilizaţi hârtie care respectă specificaţiile HP.

● S-ar putea ca setarea driver-ului de imprimantă sau setarea tăvii pentru hârtie să fie
necorespunzătoare. Asiguraţi-vă că aţi configurat tava pentru hârtie de la panoul de control al
produsului şi că aţi selectat setarea corectă de driver pentru hârtia utilizată.

● Este posibil ca modul de imprimare să fie setat incorect sau ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile recomandate.

● Foliile transparente pe care le utilizaţi nu sunt proiectate pentru aderarea corespunzătoare a


tonerului. Utilizaţi numai folii transparente proiectate pentru produsele HP Color LaserJet.

● Conţinutul de umiditate al hârtiei este neuniform, prea ridicat sau prea scăzut. Utilizaţi hârtie de la
altă sursă sau dintr-un pachet nou.

● Anumite zone ale hârtiei resping tonerul. Utilizaţi hârtie de la altă sursă sau dintr-un pachet nou.

● Hârtia cu antet pe care o utilizaţi este prea rugoasă. Utilizaţi hârtie xerografică, mai netedă. Dacă
problema se rezolvă în acest fel, luaţi legătura cu producătorul hârtiei cu antet pentru a verifica
dacă hârtia utilizată îndeplineşte specificaţiile pentru acest produs.

● Puteţi utiliza mai multe moduri de optimizare a imprimării pentru soluţionarea problemelor legate
de calitatea la imprimare. Consultaţi Meniul Print Quality (Calitate imprimare), la pagina 51.

Riglă pentru defecte repetitive


Dacă un defect se repetă la distanţe regulate pe pagină, utilizaţi această riglă pentru a detecta cauza
defectului. Aşezaţi partea superioară la primul defect. Marcajul care este lângă următoarea apariţie a
defectului arată componenta care trebuie înlocuită.

282 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


(0)

(36mm)
(40mm)

(50mm)

(71mm)

(82mm)

(94mm)

(144mm)
(148mm)

36 mm Rolă de developare într-un cilindru.

Defectul calităţii imprimării va apărea în unul din cei patru cilindri (cilindru).

40 mm Rolă de alimentare într-un cilindru.

Defectul calităţii imprimării va fi reprezentat de pete sau puncte, cauzate uneori de alimentarea etichetelor şi va
apărea în unul din cei patru cilindri (cilindru).

50 mm Transferaţi o rolă în unitatea de transfer (set de transfer).

71 mm Transferaţi 2 role în setul pentru role (set de transfer).

82 mm Tensiune în unitatea de transfer (set de transfer).

94 mm Cilindru.

Defectul calităţii imprimării va apărea în unul din cei patru cilindri (cilindru).

ROWW Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere 283


144 mm Rolă de presiune din cuptor (set cuptor).

148 mm Rolă din cuptor (set cuptor).

Pentru a identifica dacă problema este generată de cilindru, înainte de a comanda un nou cilindru
introduceţi un cilindru din altă serie HP Color LaserJet CM6040, dacă deţineţi unul.

Dacă defectul se repetă la intervale de 94,0 mm , încercaţi să înlocuiţi cilindrul înainte de a înlocui
cuptorul.

Probleme de calitate asociate cu condiţiile de mediu


Dacă produsul funcţionează într-o zonă excesiv de umedă sau uscată, verificaţi dacă sunt respectate
specificaţiile privind condiţiile de mediu. Consultaţi Specificaţii de mediu, la pagina 317. Există câteva
moduri de optimizare care pot ajuta pentru diferite condiţii de mediu. Consultaţi Utilizarea modurilor de
imprimare manuale, la pagina 288.

Probleme de calitate asociate cu blocajele


● Asiguraţi-vă că toate colile sunt îndepărtate de pe traseul hârtiei.

● Dacă produsul s-a blocat de curând, imprimaţi două până la trei pagini pentru a-l curăţa.

● Hârtia nu trece prin cuptor, determinând defecte de imagine care apar pe documentele ulterioare.
Imprimaţi două sau trei pagini pentru a curăţa produsul.

Optimizarea şi îmbunătăţirea calităţii imaginii


Următoarele proceduri pot fi utilizate pentru rezolvarea majorităţii problemelor legate de calitatea
imaginii.

Dacă aplicarea acestor proceduri nu determină îmbunătăţirea calităţii de imprimare, accesaţi


www.hp.com/go/cljcm6030mfp_software sau www.hp.com/go/cljcm6040mfp_software.

Utilizaţi hârtie aprobată


Utilizarea hârtiei şi suporturilor de imprimare neaprobate poate determina o varietate de probleme de
calitate.

Calibraţi produsul
Calibrarea este o funcţie a imprimantei care optimizează calitatea imprimării. Dacă întâmpinaţi probleme
de calitate, calibraţi imprimanta.

De la panoul de control;

1. Apăsaţi pe Administrare.

2. Derulaţi la şi apăsaţi pe Calitate imprimare.

3. Derulaţi la şi apăsaţi pe Calibrare/Curăţare .

4. Atingeţi Calibrare rapidă sau Calibrare completă.

5. Apăsaţi pe Calibrare.

284 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Specificaţi tipul de hârtie corect.
Când încărcaţi alt tip de hârtie în echipament, specificaţi tipul de hârtie utilizat.

1. În meniul File (Fişier) din programul software, faceţi clic pe Print (Imprimare).

2. Selectaţi imprimanta, apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) sau pe Preferences (Preferinţe).

NOTĂ: Paşii de urmat pot diferi. Aceasta este cea mai obişnuită procedură.

3. Selectaţi fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate).

4. În caseta derulantă Paper Type (Tip hârtie), selectaţi More... (Mai mult), apoi selectaţi tipul de
hârtie care corespunde cel mai bine cu hârtia încărcată în produs.

Curăţarea cuptorului
Imprimaţi o pagină de curăţare pe imprimantă, pentru a curăţa cuptorul de particulele de toner şi hârtie
ce se acumulează uneori. Acumularea de toner şi particule poate determina apariţia unor pete de toner
pe faţa sau pe verso-ul colii imprimate.

HP recomandă utilizarea paginii de curăţare de fiecare dată când apare o problemă de imprimare.

Mesajul Cleaning (Curăţare) va apărea pe afişajul panoului de control al dispozitivului, atunci când are
loc curăţarea.

Pentru ca pagina de curăţare să aibă rezultate optime, imprimaţi-o pe hârtie pentru copiator (nu pe hârtie
bond, grea sau rugoasă).

Crearea şi utilizarea paginii de curăţare


1. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administrare.

2. Derulaţi şi apăsaţi pe Print Quality (Calitate imprimare)

3. Apăsaţi Calibration/cleaning (Calibrare/curăţare).

4. Apăsaţi Process cleaning page (Procesare pagină de curăţare).

Răspunderea la mesajele de eroare de pe panoul de control


Dacă apare mesajul 54. Error <XX> (54. Eroare <XX>) în jurnalul de evenimente, ar putea fi necesar
să efectuaţi anumite lucrări de întreţinere asupra produsului, pentru a evita apariţia altor erori şi pentru
a rezolva problemele legate de calitatea imprimării.

1. Deschideţi şi închideţi uşa din dreapta a produsului, pentru a jurnaliza mesajul 54. Error <XX> (54.
Eroare <XX>) drept cel mai recent eveniment din jurnalul de evenimente.

2. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administrare.

3. Derulaţi la şi apăsaţi pe Depanare.

4. Derulaţi la şi apăsaţi pe Jurnal de evenimente.

ROWW Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere 285


5. Apăsaţi pe Imprimare.

6. Căutaţi cel mai recent eveniment din jurnal.

● Dacă evenimentul este de tip 54.OE.01 Media Sensor (54.OE.02 - Senzor media), va trebui
să înlocuiţi al doilea ansamblu de transfer pentru înregistrare al produsului. Contactaţi
Asistenţa HP la www.hp.com/go/cljcm6030mfp_software sau www.hp.com/go/
cljcm6040mfp_software şi furnizaţi-le acest cod de eroare.

● Dacă evenimentul este de tip 54.OE.02 Media Sensor (54.OE.02 - Senzor media), va trebui
să înlocuiţi setul de transfer al produsului. Contactaţi Asistenţa HP la www.hp.com/support/
cljcm6040mfp sau www.hp.com/support/cljcm6030mfp şi furnizaţi-le acest cod de eroare.

● Dacă evenimentul este de tip 54.OE.03 Media Sensor (54.OE.03 - Senzor media), va trebui
să curăţaţi al doilea ansamblu de transfer de înregistrare şi senzorul media, utilizând
următoarea procedură.

Curăţarea celui de-al doilea ansamblu de transfer pentru înregistrare

1. Deschideţi uşa din dreapta.

2. Localizaţi şi eliminaţi peria de curăţare.

286 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


3. Ridicaţi mânerul verde al panoului de acces transfer şi deschideţi panoul.

1
2

4. Curăţaţi senzorul de suport cu peria de curăţare.

5. Închideţi panoul de acces transfer şi puneţi peria de curăţare înapoi în suport.

ROWW Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere 287


6. Închideţi uşa din dreapta.

Utilizarea modurilor de imprimare manuale


Încercaţi următoarele moduri de imprimare manuale pentru a vedea dacă rezolvă problemele legate de
calitatea imaginii. Aceste opţiuni pot fi găsite în submeniul Optimize (Optimizare) din meniul Print Quality
(Calitate imprimare), din panoul de control. Consultaţi Meniul Print Quality (Calitate imprimare),
la pagina 51.

● Fuser Temp (Temperatură cuptor): Dacă observaţi imagini fantomă în partea inferioară a paginii
sau pe pagina următoare, asiguraţi-vă în primul rând că aţi configurat setările corecte pentru Paper
Type (Tip hârtie) şi Print Mode (Mod imprimare), pentru tipul de hârtie utilizat. Dacă continuaţi să
vedeţi imagini fantomă pe lucrările imprimate, setaţi caracteristica Fuser Temp (Temperatură
cuptor) la una dintre valorile alternative. Încercaţi setarea Alternate 1 (Alternativ 1) şi vedeţi dacă
rezolvaţi problema. Dacă veţi continua să întâlniţi problema, încercaţi Alternate 2 (Alternativ 2) şi
apoi Alternate 3 (Alternativ 3). Cu setările Alternate 2 (Alternativ 2) şi Alternate 3 (Alternativ 3) este
posibil să observaţi o întârziere suplimentară între operaţii.

● Light Media (Suport de imprimare uşor): Setaţi această caracteristică la On (Activat), dacă
observaţi o frecvenţă ridicată a mesajelor Fuser Delay Jam (Blocare - decalaj cuptor) sau Fuser
Wrap Jam (Blocare hârtie cuptor), în special când imprimaţi pe hârtie uşoară lucrări cu nivel de
acoperire ridicat.

● Media Tempp (Temperatură suport de imprimare): Setaţi această caracteristică la Reduced


(Redus) dacă aveţi probleme cu paginile care se lipesc una de alta în tava de ieşire.

● Environment (Mediu): Setaţi această caracteristică la dacă produsul funcţionează într-un mediu
cu temperatură joasă şi aveţi probleme în ceea ce priveşte calitatea imprimării, cum ar fi bule de
aer în pagina imprimată.

● Line Voltage (Tensiune linie): Setaţi această caracteristică la dacă produsul funcţionează într-
un mediu cu tensiune joasă şi aveţi probleme în ceea ce priveşte calitatea imprimării, cum ar fi bule
de aer în pagina imprimată.

● Background (Fundal): Activaţi această caracteristică, dacă paginile sunt imprimate cu un fundal
umbrit. Utilizarea acestei caracteristici poate reduce luciul paginii imprimate.

288 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


● Paper Curl (Încreţire hârtie): Setaţi această caracteristică la Reduced (Redus) dacă hârtia se
încreţeşte excesiv în tava de ieşire. Această setare va reduce viteza de imprimare şi va creşte
frecvenţa înlocuirii consumabilelor.

● Rotire prealabilă: Setaţi această caracteristică la On (Activat) dacă apar dâre orizontale pe
paginile imprimate. Utilizarea acestei caracteristici creşte timpul de încălzire al dispozitivului.

● Tray 1 (Tava 1): Dacă vedeţi urme pe spatele hârtiei sau toner excesiv pe pagini când imprimaţi
din tava 1, setaţi modul la Alternate (Alternativ). Când modul este setat la Alternate (Alternativ),
după fiecare imprimare a operaţiilor din tava 1 va avea loc un ciclu de curăţare. Utilizarea modului
Alternativ creşte uzura la care sunt supuse cartuşele de imprimare.

● Tracking Control (Control urmărire): Aceasta setare ar trebui întotdeauna să rămână On


(Activat).

● Cleaning Frequency = Normal/Alternate (Frecvenţa de curăţare = Normal/Alternativ): Setaţi


această caracteristică la Alternate (Alternativ) dacă observaţi defecte în operaţiile imprimate care
se repetă la intervale de 38 mm (1,5 inch). Această caracteristică creşte frecvenţa cu care este
curăţată rola C. Setarea acestei caracteristici la Alternate (Alternativ) poate reduce viteza de
imprimare şi poate creşte frecvenţa înlocuirii consumabilelor.

● D-Blade Bias = Normal/Alternate (Bias D-Blade = Normal/Alternativ) Setaţi această caracteristică


la Alternate (Alternativ) dacă observaţi linii verticale scurte şi albe în operaţiile imprimate. Setarea
Alternate (Alternativ) poate determina apariţia unor pete întunecate pe paginile imprimate. În
consecinţă, testaţi această setare înainte de a o utiliza.

● Waste Bin = Normal/Alternate (Tavă de reciclare = = Normal/Alternativ): Încercaţi să setaţi


această caracteristică la Alternate (Alternativ) dacă observaţi dungi de toner în direcţia lungimii
pe lucrările imprimate, în special la lucrările cu o acoperire de toner redusă.

● Discharge Brush = Off/On (Eliminare pensulă = Activat/Dezactivat) Activaţi această caracteristică


în medii cu temperatură şi umiditate reduse dacă vedeţi pete de toner împrăştiat la operaţiile de
imprimare pe ambele feţe când utilizaţi hârtie uşoară şi imprimaţi mai mult de 10 pagini.

Pagini pentru depanarea problemelor de calitate a imprimării


Utilizaţi paginile de depanare a problemelor de calitate a imprimării pentru a diagnostica şi rezolva
problemele de calitate a imprimării.

1. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administrare.

2. Derulaţi la şi apăsaţi pe Depanare.

3. Apăsaţi pe Depanare PQ.

4. Apăsaţi pe Imprimare.

Imprimanta revine în stareaGata după imprimarea paginilor de depanare pentru calitatea imprimării.
Urmaţi instrucţiunile de pe paginile imprimate.

ROWW Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere 289


Probleme de performanţă
Problemă Cauză Soluţie

Paginile tipărite sunt complet goale. Este posibil ca banda protectoare să fi Verificaţi dacă banda protectoare a fost
rămas în cartuşul de tipărire. îndepărtată complet de pe cartuşele de
tipărire.

Este posibil ca documentul să conţină Verificaţi documentul pe care-l tipăriţi,


pagini goale. pentru a vedea dacă conţinutul apare pe
toate paginile.

Este posibil ca produsul să funcţioneze Pentru a verifica produsul, tipăriţi o


incorect. pagină de configurare.

Paginile se tipăresc foarte încet. Tipurile de suporturi mai grele pot Tipăriţi pe alt tip de suport.
încetini operaţia de tipărire.

Paginile complexe se pot tipări lent. Este posibil ca acţiunea


corespunzătoare a cuptorului să
necesite o viteză de tipărire mai lentă,
pentru a asigura o calitate de tipărire
optimă.

Opţiunile RLT photo fix (Corectare Deselectaţi aceste opţiuni pentru a


fotografie RLT) de sub HP real life optimiza viteza de imprimare.
technologies (Tehnologii HP în viaţa
reală) din fila Paper/Quality (Hârtie/
calitate) a driverului imprimantei, pot
determina reducerea vitezei de
imprimare.

Paginile nu s-au tipărit. Este posibil ca produsul să nu preia Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corect suportul de tipărire. corect în tavă.

Dacă problema persistă, este posibil să


trebuiască să înlocuiţi cilindrii de
preluare şi tamponul de separare.
Consultaţi Asistenţă pentru clienţi,
la pagina 309.

Suportul se blochează în echipament. Eliminaţi blocajul. Consultaţi Blocaje,


la pagina 245.

Cablul USB poate fi defect sau conectat ● Deconectaţi cablul USB la ambele
incorect. capete şi reconectaţi-l.

● Încercaţi să tipăriţi o operaţie care


s-a tipărit în trecut.

● Încercaţi să utilizaţi un cablu USB


diferit.

Pe computerul dvs. rulează alte Este posibil ca produsul să nu partajeze


echipamente. un port USB. Dacă aveţi un hard disk
extern sau o cutie de comutatoare pentru
reţea care este conectată la acelaşi port
ca produsul, este posibil celălalt
echipament să interfereze. Pentru a
conecta şi utiliza produsul, trebuie să
deconectaţi celălalt echipament sau
trebuie să utilizaţi două porturi USB pe
computer.

290 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Rezolvarea problemelor legate de fax
Pentru rezolvarea problemelor legate de fax, accesaţi www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300.

De asemenea, puteţi să consultaţi şi Analog Fax Accessory 300 Fax Guide şi Analog Fax Accessory
300 Send Fax Driver Guide, care sunt incluse pe CD-ul pentru utilizator.

ROWW Rezolvarea problemelor legate de fax 291


Rezolvarea problemelor legate de e-mail
Dacă nu reuşiţi să trimiteţi mesaje de e-mail utilizând caracteristica de trimitere digitală, este posibil să
fie necesară reconfigurarea adreselor de gateway SMTP sau LDAP. Imprimaţi o pagină de configurare
pentru a afla adresele curente ale porţilor SMTP şi LDAP. Consultaţi Pagini informative,
la pagina 192. Utilizaţi următoarele proceduri pentru a verifica dacă adresele porţilor SMTP şi LDAP
sunt valide.

Validarea adresei de gateway SMTP


NOTĂ: Această procedură este pentru sistemele de operare Windows.

1. Deschideţi o linie de comandă MS-DOS: faceţi clic pe Start, pe Run (Executare), apoi introduceţi
cmd

2. Tastaţi
telnet

urmat de adresa de gateway SMTP şi de numărul 25, care reprezintă portul prin care comunică
echipamentul. De exemplu, introduceţi
telnet 123.123.123.123 25

unde „123.123.123.123” reprezintă adresa gateway-ului SMTP.

3. Apăsaţi Enter. Dacă adresa gateway-ului SMTP nu este validă, răspunsul constă în mesajul
Could not open connection to the host on port 25: Connect Failed

(Nu se poate deschide conexiunea la gazdă prin portul 25. Conexiune nereuşită).

4. Dacă adresa gateway-ului SMTP nu este validă, contactaţi administratorul de reţea.

Validarea adresei de gateway LDAP


NOTĂ: Această procedură este pentru sistemele de operare Windows.

1. Deschideţi Windows Explorer. În bara de adrese, introduceţi


LDAP://

, urmat imediat de adresa gateway-ului LDAP. De exemplu, introduceţi


LDAP://12.12.12.12

unde „12.12.12.12” reprezintă adresa gateway-ului LDAP.

2. Apăsaţi Enter. Dacă adresa gateway-ului LDAP este validă, se deschide caseta de dialog Find
People (Găsire persoane).

3. Dacă adresa gateway-ului LDAP nu este validă, contactaţi administratorul de reţea.

292 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Rezolvarea problemelor de conectivitate la reţea
Dacă produsul întâmpină probleme în comunicarea cu reţeaua, utilizaţi informaţiile din această secţiune
pentru a rezolva problema.

Rezolvarea problemelor de imprimare în reţea


NOTĂ: HP recomandă utilizarea CD-ului produsului pentru instalarea şi configurarea produsului într-
o reţea.

● Verificaţi să fie conectat ferm cablul de reţea în conectorul RJ45 al produsului.

● Asiguraţi-vă că ledul Link (Legătură) de pe formator este aprins. Consultaţi Semnificaţia


indicatoarelor luminoase de la formator, la pagina 281.

● Asiguraţi-vă că placa I/O este pregătită. Imprimaţi o pagină de configuraţie (consultaţi Pagini
informative, la pagina 192). Dacă este instalat un server de imprimare HP Jetdirect, imprimarea
unei pagini de configurare va determina imprimarea unei a doua pagini, cu setările de reţea şi cu
informaţii de stare.

NOTĂ: Serverul de imprimare HP Jetdirect acceptă mai multe protocoale de reţea (TCP/IP, IPX/
SPX, Novell NetWare, AppleTalk şi DCL/LLC). Asiguraţi-vă că sunt setate protocoalele
corespunzătoare şi parametrii de reţea corecţi.

Pe pagina de configurare HP Jetdirect, verificaţi următoarele elemente pentru protocolul utilizat:

◦ Sub HP Jetdirect Configuration, starea este „I/O Card Ready” (Card I/O pregătit).

◦ Protocol status (Stare protocol) este „Ready” (Pregătit).

◦ Este listată o adresă IP.

◦ Metoda de configuraţie (Config by:) este listată corect. Contactaţi administratorul de reţea
dacă nu ştiţi sigur care este metoda corectă.

● Încercaţi să imprimaţi lucrarea de la un alt computer.

● Pentru a verifica dacă produsul lucrează cu un calculator utilizaţi un cablu USB pentru a-l conecta
direct la computer. Va trebui să reinstalaţi software-ul de imprimare. Imprimaţi un document dintr-
un program care a imprimat corect în trecut. Dacă procedura dă rezultate, probabil că este o
problemă de reţea.

● Contactaţi administratorul de reţea pentru asistenţă.

ROWW Rezolvarea problemelor de conectivitate la reţea 293


Verificarea comunicaţiei în reţea
Dacă pagina de configurare HP Jetdirect prezintă o adresă IP pentru produs, utilizaţi această procedură
pentru a verifica dacă produsul comunică cu celelalte echipamente din reţea.

1. Windows: Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Run (Executare), apoi introduceţi
cmd

. Se deschide o fereastră de comandă MS-DOS.

-sau-

Mac: Faceţi clic pe Applications (Aplicaţii), faceţi clic pe Utilities (Utilitare) şi deschideţi aplicaţia
Terminal. Se deschide fereastra terminal.

2. Introduceţi
ping

, urmat de adresa IP. De exemplu, introduceţi


ping XXX.XXX.XXX.XXX

, unde „XXX.XXX.XXX.XXX” este adresa IPv4 care este afişată pe pagina de configurare HP
Jetdirect. Dacă produsul comunică prin reţea, rezultatul este o listă de răspunsuri de la produs.

3. Verificaţi dacă adresa IP nu este duplicată în reţea, prin utilizarea comenzii „address resolution
protocol” (arp -a). În linia de comandă, introduceţi
arp -a

. Căutaţi adresa IP în listă şi comparaţi adresa fizică cu adresa hardware listată pe pagina de
configurare HP Jetdrirect, în secţiunea denumită HP Jetdirect Configuration (Configuraţie
HP Jetdirect). Dacă adresele coincid, toate comunicaţiile de reţea sunt valide.

4. În cazul în care nu puteţi verifica dacă produsul comunică prin reţea, contactaţi administratorul de
reţea.

294 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh
Această secţiune listează problemele care pot să apară la utilizarea sistemului Mac OS X.
Tabelul 15-1 Probleme la utilizarea sistemului Mac OS X
Driverul imprimantei nu este listat în Print Center (Centru de imprimare) sau în Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurarea
imprimantelor).

Cauză Soluţie

Software-ul produsului nu a fost instalat sau a fost instalat incorect. Asiguraţi-vă că fişierul PPD corespunzător produsului se află în
următorul folder de pe unitatea hard:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj

, unde „<lang>” reprezintă codul din două litere al limbii pe care o


utilizaţi. Dacă este cazul, reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni,
consultaţi ghidul de iniţiere

Fişierul PPD (Postscript Printer Description) este corupt. Ştergeţi fişierul PPD din următorul folder de pe discul fix:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<limbă>.lproj

, unde <limbă> reprezintă codul din două litere al limbii pe care o


utilizaţi. Reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul
de iniţiere.

Numele produsului, adresa IP sau numele gazdei Rendezvous/Bonjour nu apar în lista de imprimante din Print Center (Centru de
imprimare) sau din Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei).

Cauză Soluţie

Este posibil ca produsul să nu fie gata de utilizare. Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablurile, produsul este pornit şi
indicatorul Ready (Pregătit) este aprins. Dacă vă conectaţi printr-un
hub USB sau Ethernet, încercaţi să vă conectaţi direct sau să utilizaţi
alt port.

Este posibil să fie selectat un tip de conexiune incorect. Verificaţi dacă sunt selectate USB, IP Printing sau Rendezvous/
Bonjour, în funcţie de tipul conexiunii dintre produs şi calculator.

Sunt utilizate valori greşite pentru numele produsului, adresa IP sau Imprimaţi o pagină de configurare pentru a verifica numele produsului
numele de gazdă Rendezvous/Bonjour. adresa IP sau numele de gazdă Rendezvous. Verificaţi dacă numele,
adresa IP şi numele de gazdă Rendezvous din pagina de configurare
corespund cu valorile respective din Print Center (Centru de
imprimare) sau din Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a
imprimantei).

Cablul de interfaţă poate fi defect sau de calitate slabă. Înlocuiţi cablul de interfaţă. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
interfaţă de calitate.

Driverul imprimantei nu configurează automat produsul selectat în Print Center (Centrul de tipărire) sau în utilitarul Printer Setup
(Configurare imprimantă).

Cauză Soluţie

Este posibil ca produsul să nu fie gata de utilizare. Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablurile, produsul este pornit şi
indicatorul Ready (Pregătit) este aprins. Dacă vă conectaţi printr-un
hub USB sau Ethernet, încercaţi să vă conectaţi direct sau să utilizaţi
alt port.

ROWW Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh 295


Tabelul 15-1 Probleme la utilizarea sistemului Mac OS X (Continuare)
Driverul imprimantei nu configurează automat produsul selectat în Print Center (Centrul de tipărire) sau în utilitarul Printer Setup
(Configurare imprimantă).

Cauză Soluţie

Software-ul produsului nu a fost instalat sau a fost instalat incorect. Asiguraţi-vă că fişierul PPD corespunzător produsului se află în
următorul folder de pe unitatea hard:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj

, unde „<lang>” reprezintă codul din două litere al limbii pe care o


utilizaţi. Dacă este cazul, reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni,
consultaţi ghidul de iniţiere

Fişierul PPD (Postscript Printer Description) este corupt. Ştergeţi fişierul PPD din următorul folder de pe discul fix:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<limbă>.lproj

, unde <limbă> reprezintă codul din două litere al limbii pe care o


utilizaţi. Reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul
de iniţiere.

Cablul de interfaţă poate fi defect sau de calitate slabă. Înlocuiţi cablul de interfaţă. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
interfaţă de calitate.

O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit.

Cauză Soluţie

Este posibil să se fi întrerupt coada de imprimare. Reporniţi coada de imprimare. Deschideţi print monitor
(monitorizare imprimare) şi selectaţi Start Jobs (Pornire lucrări).

Utilizaţi un nume de produs sau o adresă IP incorectă. Este posibil Imprimaţi o pagină de configurare pentru a verifica numele produsului
ca operaţia de imprimare să fi fost primită de un alt produs cu nume, adresa IP sau numele de gazdă Rendezvous. Verificaţi dacă numele,
adresă IP sau nume de gazdă Rendezvous identice sau similare. adresa IP şi numele de gazdă Rendezvous din pagina de configurare
corespund cu valorile respective din Print Center (Centru de
imprimare) sau din Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a
imprimantei).

Un fişier PostScript încapsulat (EPS) nu se imprimă cu fonturile corecte.

Cauză Soluţie

Această problemă apare când se utilizează unele programe. ● Încercaţi să descărcaţi în produs fonturile conţinute în fişierul
EPS, înainte de imprimare.

● Trimiteţi fişierul în format ASCII, nu în cod binar.

Nu puteţi imprima de pe un card USB de la terţi.

Cauză Soluţie

Această eroare apare atunci când nu este instalat software-ul pentru La adăugarea unui card USB produs de o altă companie, este posibil
produse USB. să fie necesar să utilizaţi software-ul Apple USB Adapter Card
Support. Cea mai recentă versiune a acestui software este
disponibilă pe site-ul Web Apple.

296 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW


Tabelul 15-1 Probleme la utilizarea sistemului Mac OS X (Continuare)
Atunci când vă conectaţi printr-un cablu USB, produsul nu apare în Print Center (Centrul de tipărire) sau în utilitarul Printer Setup
(Configurare imprimantă), după selectarea driverului.

Cauză Soluţie

Această problemă se datorează fie unei componente software, fie Depanare software
unei componente hardware.
● Verificaţi dacă sistemul dvs. Macintosh acceptă USB.

● Verificaţi dacă sistemul de operare Macintosh este Mac OS X


v10.1 sau o versiune ulterioară.

● Asiguraţi-vă că pe sistemul Macintosh este instalat software-ul


USB corespunzător de la Apple.

Depanare hardware

● Verificaţi dacă produsul este pornit.

● Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul USB.

● Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB de mare viteză


corespunzător.

● Asiguraţi-vă că nu aveţi prea multe dispozitive USB


consumatoare de energie pe traseu. Deconectaţi toate celelalte
dispozitive USB de pe traseu şi conectaţi cablul direct la portul
USB de la computerul gazdă.

● Verificaţi dacă pe traseu sunt conectate la rând mai mult de două


distribuitoare USB nealimentate. Deconectaţi toate celelalte
dispozitive de pe traseu şi conectaţi cablul direct la portul USB
de la computerul gazdă.

NOTĂ: Tastatura iMac este un distribuitor USB nealimentat.

ROWW Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh 297


298 Capitolul 15 Rezolvarea problemelor ROWW
A Consumabile şi accesorii

● Comandarea componentelor, accesoriilor şi consumabilelor

● Numerele de identificare ale componentelor

ROWW 299
Comandarea componentelor, accesoriilor şi
consumabilelor
Există mai multe metode de comandare a pieselor, consumabilelor şi accesoriilor.

● Comandă directă de la HP

● Comandare prin furnizori de service sau de asistenţă

● Comandare directă prin serverul Web încorporat (pentru imprimante conectate la o reţea)

● Comandare directă prin intermediul software-ului HP Easy Printer Care

Comandă directă de la HP
Aveţi posibilitatea să obţineţi următoarele articole direct de la HP:

● Piese de schimb: Pentru a comanda piese de schimb în S.U.A., deplasaţi-vă la www.hp.com/go/


hpparts/. În afara Statelor Unite, comandaţi componente contactând centrul local de service
autorizat de HP.

● Consumabile şi accesorii. Pentru a comanda consumabile în Statele Unite, vizitaţi www.hp.com/


go/ljsupplies. Pentru a comanda consumabile în lumea întreagă, vizitaţi www.hp.com/ghp/
buyonline.html.

Comandare prin furnizori de service sau de asistenţă


Pentru a comanda o componentă sau un accesoriu, contactaţi un furnizor de service sau de asistenţă
autorizat de HP.

Comandare directă prin serverul Web încorporat (pentru imprimante


conectate la o reţea)
Parcurgeţi următorii paşi pentru a comanda consumabile direct prin serverul Web încorporat.

1. În browserul de Web de pe computer, tastaţi adresa IP sau numele de gazdă al dispozitivului. Se


deschide fereastra de stare.

2. În zona Other links (Alte legături), faceţi dublu clic pe Order Supplies (Comandare
consumabile). Această acţiune furnizează un URL pentru un site de la care aveţi posibilitatea să
achiziţionaţi consumabile.

3. Selectaţi codurile de produse pe care doriţi să le comandaţi şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Comandare directă prin intermediul software-ului HP Easy Printer Care


Software-ul HP Easy Printer Care este un instrument de gestionare a imprimantei, proiectat să realizeze
configurarea, monitorizarea, comandarea consumabilelor, rezolvarea problemelor şi actualizarea
imprimantei în modul cel mai eficient posibil. Pentru informaţii suplimentare despre software-ul HP Easy
Printer Care, deplasaţi-vă la www.hp.com/easyprintercare.

300 Anexa A Consumabile şi accesorii ROWW


Numerele de identificare ale componentelor
Informaţiile despre comandare şi disponibilitate se pot modifica pe parcursul duratei de viaţă a
produsului.

Accesorii
Element Descriere Cod produs

Accesoriu HP pentru capsare/stivuire, cu Accesoriu HP pentru capsare/stivuire, cu CC517A


3 tăvi 3 tăvi şi adaptor

Cartuş de capse pentru accesoriul HP Cartuş cu 5000 de capse C8091A


pentru capsare/stivuire cu 3 tăvi sau
pentru accesoriul HP pentru creare/
finisare broşuri (cartuşul superior de pe
accesoriul HP pentru creare/finisare
broşuri)

Accesoriu HP pentru creare/finisare Accesoriu pentru creare/finisare broşuri CC516A


broşuri cu adaptor

Cartuş de capse pentru mijlocul paginii Cartuş cu 2000 de capse (2 buc.) CC383A
pentru accesoriu HP pentru creare/
finisare broşuri (cartuşul inferior)

Accesoriu fax analogic HP LaserJet 300 Oferă funcţionalităţi de fax. Această tavă Q3701A
este inclusă cu modelul HP Color
LaserJet CM6040f MFP.

Cartuşe de imprimare
Element Descriere Cod produs

Cartuş de imprimare negru HP Color Cartuş negru de 19.500 de pagini CB390A


LaserJet

Cartuş de imprimare cyan HP Color Cartuş cyan de 21.000 de pagini CB381A


LaserJet

Cartuş de imprimare galben HP Color Cartuş galben de 21.000 de pagini CB382A


LaserJet

Cartuş de imprimare magenta HP Color Cartuş magenta de 21.000 de pagini CB383A


LaserJet

Cilindri de imagine
Opţiune Descriere Numărul de reper

Cilindru negru HP Color LaserJet Cartuş negru pentru 35.000 de pagini CB384A

Cilindru cyan HP Color LaserJet Cartuş cyan pentru 35.000 de pagini CB385A

Cilindru galben HP Color LaserJet Cartuş galben pentru 35.000 de pagini CB386A

Cilindru magenta HP Color LaserJet Cartuş magenta pentru 35.000 de pagini CB387A

ROWW Numerele de identificare ale componentelor 301


Seturi de întreţinere
Element Descriere Cod produs

Set cuptor 110 volţi CB457A

Set cuptor 220 volţi CB458A

Set rolă CB459A

Set de transfer CB463A

Set de role ADF CE487A

Memorie
Element Descriere Cod produs

Modul DIMM cu 200 pini 128 MO Q7557A

Creşte capacitatea echipamentului de a 256 MO Q7558A


trata operaţii de imprimare ample sau
complexe.

Cabluri şi interfeţe
Element Descriere Cod produs

Card Enhanced I/O (EIO) Server de imprimare HP Jetdirect 635n J7961G


IPv6/IPsec

Cablu USB Conector standard pentru dispozitive C6518A


compatibile USB, de 2 metri

302 Anexa A Consumabile şi accesorii ROWW


B Service şi asistenţă

● Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard

● Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de tipărire

● Declaraţie de limitare a garanţiei pentru seturile pentru cuptor, seturile de transfer şi seturile de
role HP Color LaserJet

● Serviciul de garanţie pentru reparaţii efectuate de client

● Asistenţă pentru clienţi

● Disponibilitatea asistenţei şi a service-ului

● Acorduri de întreţinere HP

ROWW 303
Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard
PRODUS HP DURATA GARANŢIEI LIMITATE

HP Color LaserJet CM6030 seria MFP Garanţie limitată pe termen de un an

HP Color LaserJet CM6040 Series MFP Garanţie limitată pe termen de un an

HP garantează utilizatorului final că echipamentele şi accesoriile HP nu vor conţine defecte materiale


şi de fabricaţie, după data cumpărării, pe perioada specificată mai sus. Dacă HP primeşte o înştiinţare
despre asemenea defecte în perioada de garanţie, va repara sau va înlocui, după opţiunea proprie,
produsele care se dovedesc defecte. Produsele de schimb vor fi fie noi, fie echivalente în performanţe
cu cele noi.

HP garantează că, dacă este instalat şi utilizat corespunzător, software-ul HP nu va eşua la executarea
instrucţiunilor de programare după data achiziţiei şi pe perioada specificată mai sus, ca urmare a
defectelor de material şi manoperă. Dacă HP primeşte o înştiinţare despre asemenea defecte în
perioada de garanţie, va înlocui software-ul care nu execută instrucţiunile de programare din cauza unor
defecte de acest fel.

HP nu garantează că funcţionarea produselor HP va fi neîntreruptă sau fără erori. Dacă HP nu poate,


într-un timp rezonabil, să repare sau să înlocuiască un produs conform condiţiilor garantate, clientul va
fi îndreptăţit la returnarea preţului de achiziţie, în cazul returnării prompte a produsului.

Produsele HP pot conţine componente recondiţionate, echivalente din punct de vedere al


performanţelor cu unele noi sau care au fost utilizate accidental.

Garanţia nu se aplică pentru defecte rezultate din (a) întreţinere sau calibrare improprie sau inadecvată,
(b) software, interfaţare, componente sau consumabile care nu au fost livrate de HP, (c) modificare
neautorizată sau utilizare greşită, (d) utilizare în afara specificaţiilor de mediu publicate pentru produs,
sau (e) amenajare nepotrivită a locaţiei sau întreţinere nepotrivită.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE. NICI O
ALTĂ GARANŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE OFERITĂ ÎN MOD EXPLICIT SAU
IMPLICIT. HP RESPINGE ÎN MOD EXPRES GARANŢIILE IMPLICITE SAU CELE DE
VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP.
Anumite ţări/regiuni, state sau provincii nu permit limitări ale duratei unor garanţii implicite, deci limitările
de mai sus s-a putea să nu fie aplicabile în cazul dvs. Această garanţie vă oferă drepturi specifice. Este
posibil să mai aveţi şi alte drepturi, care pot varia în funcţie de stat, ţară sau provincie.

Garanţia cu răspundere limitată HP este valabilă în orice ţară/regiune sau localitate unde HP are o
reprezentanţă de asistenţă pentru acest produs şi unde HP comercializează acest produs. Nivelul de
service pe perioada de garanţie poate varia conform standardelor locale. HP nu va modifica sau adapta
nici un produs pentru ca acesta să poată funcţiona într-o ţară/regiune pentru care nu a fost destinat, din
motive derivând din legislaţie sau alte reglementări.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, COMPENSAŢIILE DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE


GARANŢIE SUNT COMPENSAŢIILE UNICE ŞI EXCLUSIVE ALE CUMPĂRĂTORULUI. CU
EXCEPŢIA CELOR INDICATE MAI SUS, HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR PUTEA FI FĂCUŢI
RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU PAGUBE DIRECTE,
SPECIALE, INCIDENTALE SAU DERIVATE (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT SAU DE DATE), SAU
PENTRU ALTE PAGUBE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE,
ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTULUI CIVIL SAU ALTE CLAUZE. Anumite ţări/regiuni, state sau provincii nu
permit excluderea sau limitarea pagubelor incidentale sau derivate, deci limitările de mai sus s-a putea
să nu fie aplicabile în cazul dvs.

304 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ
SAU MODIFICĂ, DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, DREPTURILE STATUTARE
OBLIGATORII ÎN VIGOARE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., LA CARE SE
ADAUGĂ.

ROWW Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard 305


Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de tipărire
Acest produs HP este garantat ca lipsit de defecţiuni legate de material şi manoperă.

Această garanţie nu acoperă produsele care (a) au fost reumplute, reprelucrate, modificate sau utilizate
necorespunzător, (b) întâmpină probleme în urma folosirii sau depozitării necorespunzătoare sau în
neconcordanţă cu specificaţiile de mediu publicate pentru imprimantă sau (c) prezintă urme de uzură
rezultate din funcţionarea normală.

Pentru a obţine service de garanţie, vă rugăm să returnaţi produsul în unitatea de unde l-aţi achiziţionat
(cu o descriere scrisă a problemei şi cu exemple tipărite) sau să contactaţi asistenţa pentru clienţi HP.
HP va decide înlocuirea produselor care se dovedesc a fi defecte sau rambursarea preţului de achiziţie.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVĂ, ŞI NICI O
ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU
IMPLICATĂ, IAR HP REFUZĂ SPECIFIC ORICE GARANŢII IMPLICATE SAU CONDIŢII DE
COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, ÎN NICI UN CAZ HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI
RĂSPUNZĂTORI PENTRU DEFECŢIUNI APĂRUTE ÎN MOD DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL SAU
IMPLICIT (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT SAU DE DATE), SAU PENTRU ALTE DEFECŢIUNI,
CHIAR DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE, CLAUZE DE PIERDERE A REPUTAŢIEI SAU PE ALTE
CLAUZE.

CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ


SAU MODIFICĂ, DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, DREPTURILE STATUTARE
OBLIGATORII ÎN VIGOARE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., LA CARE SE
ADAUGĂ.

306 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


Declaraţie de limitare a garanţiei pentru seturile pentru
cuptor, seturile de transfer şi seturile de role HP Color
LaserJet
Acest produs este garantat fără defecte de materiale şi de asamblare până când imprimanta afişează
indicatorul de durată de viaţă scurtă pe panoul de control.

Această garanţie nu se aplică pentru produse care (a) au fost recondiţionate sau desfăcute în vreun fel,
(b) prezintă probleme rezultate din utilizare greşită, stocare nepotrivită, sau utilizare în afara
specificaţiilor de mediu publicate pentru imprimantă sau (c) prezintă urme de la utilizarea normală.

Pentru a obţine service de garanţie, vă rugăm să returnaţi produsul în unitatea de unde l-aţi achiziţionat
(cu o descriere scrisă a problemei) sau contactaţi asistenţa pentru clienţi HP. HP va decide înlocuirea
produselor care se dovedesc a fi defecte sau rambursarea preţului de achiziţie.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVĂ, ŞI NICI O
ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU
IMPLICATĂ, IAR HP REFUZĂ SPECIFIC ORICE GARANŢII IMPLICATE SAU CONDIŢII DE
COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, ÎN NICI UN CAZ HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI
RĂSPUNZĂTORI PENTRU DEFECŢIUNI APĂRUTE ÎN MOD DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL SAU
IMPLICIT (INCLUSIV PIERDERE DE PROFIT SAU DE DATE), SAU PENTRU ALTE DEFECŢIUNI,
CHIAR DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE, CLAUZE DE PIERDERE A REPUTAŢIEI SAU PE ALTE
CLAUZE.

TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE GARANŢIE, CU EXCEPŢIA CAZURILOR PERMISE


LEGAL, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ SAU MODIFICĂ, CI COMPLETEAZĂ DREPTURILE
STATUTARE MANDATARE APLICABILE VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.

ROWW Declaraţie de limitare a garanţiei pentru seturile pentru cuptor, seturile de transfer şi seturile de 307
role HP Color LaserJet
Serviciul de garanţie pentru reparaţii efectuate de client
Produsele HP sunt create cu multe componente care pot fi reparate de client (CSR) pentru a minimiza
timpul de reparaţie şi pentru a asigura mai multă flexibilitate la efectuarea înlocuirii pieselor defecte.
Dacă, în timpul perioadei de diagnosticare, HP constată că reparaţia poate fi efectuată cu o piesă CSR,
HP vă va livra direct piesa respectivă pentru înlocuire. Există două categorii de piese CSR: 1) Piese
pentru care repararea de către client este obligatorie. Dacă solicitaţi HP să înlocuiască aceste piese,
veţi fi taxat cu valoarea transportului şi manoperei aferente acestui serviciu. 2) Piese pentru care
repararea de către client este opţională. Aceste piese sunt create şi pentru repararea de către client.
Dacă, totuşi, solicitaţi ca acestea să fie înlocuite de către HP, acest lucru se poate face fără costuri
suplimentare în cadrul serviciului de garanţie aferent acestui produs.

În funcţie de disponibilitate şi de accesibilitatea geografică, piesele CSR vor fi expediate pentru a fi


livrate a doua zi. Livrarea în aceeaşi zi sau în patru ore poate fi asigurată cu un cost suplimentar, dacă
zona este accesibilă. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, puteţi suna la Centrul de asistenţă tehnică HP,
iar un tehnician vă va ajuta prin telefon. HP specifică în documentaţia livrată împreună cu orice piesă
CSR dacă piesa deteriorată trebuie returnată la HP. În cazurile în care este necesar să returnaţi piesele
defecte la HP, trebuie să expediaţi piesele defecte înapoi la HP într-un anumit interval de timp, de obicei
cinci (5) zile lucrătoare. Piesele defecte trebuie returnate împreună cu documentaţia aferentă în
ambalajul furnizat. Nereturnarea piesei defecte poate conduce la taxarea dvs. de către HP pentru
înlocuire. Pentru orice piesă reparată de client, HP va plăti toate costurile de expediere şi returnare a
piesei şi va alege curierul/transportatorul care să fie utilizat.

308 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


Asistenţă pentru clienţi
În perioada de garanţie dispuneţi de asistenţă tehnică gratuită Numerele de telefon ale ţării/regiunii pot fi găsite pe fluturaşul
prin telefon în ţara/regiunea dumneavoastră din cutia echipamentului sau pe www.hp.com/support/.

Pregătiţi denumirea, seria, data cumpărării şi descrierea


problemei produsului.

Obţineţi asistenţă non stop pe Internet www.hp.com/support/cljcm6030mfp sau www.hp.com/


support/cljcm6040mfp

Obţineţi asistenţă pentru echipamentele conectate la un www.hp.com/go/macosx


calculator Macintosh

Descărcaţi utilitare, drivere şi informaţii electronice software www.hp.com/go/cljcm6030mfp_software sau www.hp.com/


go/cljcm6040mfp_software

Comandaţi hârtie şi consumabile www.hp.com/go/suresupply

Comandaţi piese sau accesorii originale HP www.hp.com/buy/suresupply

Comandaţi contracte suplimentare HP de service sau www.hp.com/go/macosx


întreţinere

ROWW Asistenţă pentru clienţi 309


Disponibilitatea asistenţei şi a service-ului
În toată lumea, HP oferă spre achiziţionare o varietate de opţiuni de service şi asistenţă. Disponibilitatea
acestor programe va diferi în funcţie de locaţia Dvs.

310 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


Acorduri de întreţinere HP
HP are mai multe tipuri de acorduri de întreţinere care îndeplinesc o gamă largă de necesităţi de
asistenţă. Acordurile de întreţinere nu fac parte din garanţia standard. Serviciile de asistenţă pot diferi
în funcţie de zonă. Verificaţi împreună cu furnizorul local HP serviciile care vă stau la dispoziţie.

Acorduri de service la client


Pentru a vă oferi nivelul de asistenţă cel mai potrivit pentru necesităţi, HP are acorduri de service la
client cu trei timpi de răspuns:

Service prioritar la client


Acest acord asigură un răspuns de service de 4 ore în biroul Dvs., pentru apeluri efectuate în orele
normale de lucru HP.

Service la client a-doua-zi


Acest acord vă asigură service în ziua lucrătoare imediat următoare cererii de service. Majoritatea
acordurilor de service la sediul clientului asigură un orar prelungit şi deplasări în afara zonelor de service
desemnate de HP (contra cost).

Service la client săptămânal (volum)


Prin acest acord, se asigură vizite săptămânale programate la sediul clientului pentru organizaţiile care
deţin mai multe produse HP. Acest acord este destinat pentru locaţii unde se utilizează 25 sau mai multe
produse de staţie de lucru, inclusiv imprimante, plottere, computere şi unităţi de disc.

ROWW Acorduri de întreţinere HP 311


312 Anexa B Service şi asistenţă ROWW
C Specificaţiile produsului

● Specificaţii fizice

● Specificaţii electrice

● Specificaţii acustice

● Specificaţii de mediu

ROWW 313
Specificaţii fizice
Tabelul C-1 Dimensiunile produsului

Produs Înălţime Adâncime Lăţime Greutate1

HP Color LaserJet CM6030 MFP 1194 mm 635 mm 704 mm 140 kg

HP Color LaserJet CM6030f MFP 1194 mm 635 mm 704 mm 145 kg

HP Color LaserJet CM6040 MFP 1194 mm 635 mm 704 mm 140 kg

HP Color LaserJet CM6040f MFP 1194 mm 635 mm 704 mm 145 kg


1 Fără cartuş de imprimare

Tabelul C-2 Dimensiunile produsului cu toate uşile şi tăvile deschise complet

Produs Înălţime Adâncime Lăţime

HP Color LaserJet CM6030 MFP 1524 mm 1079,5 mm 983 mm

HP Color LaserJet CM6030f MFP 1524 mm 1079,5 mm 983 mm

HP Color LaserJet CM6040 MFP 1524 mm 1079,5 mm 983 mm

HP Color LaserJet CM6040f MFP 1524 mm 1079,5 mm 983 mm

314 Anexa C Specificaţiile produsului ROWW


Specificaţii electrice
AVERTISMENT! Cerinţele de alimentare se bazează pe ţara/regiunea în care este vândută
imprimanta. Nu convertiţi tensiunile de operare. Riscaţi să deterioraţi produsul şi să anulaţi garanţia.
Tabelul C-3 Cerinţe de alimentare (HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series)

Specificaţie Modele de 110 volţi Modele de 220 V

Cerinţe de alimentare 100 la 127 volţi (± 10%) 220 la 240 volţi (± 10%)

50/60 Hz (± 2 Hz) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Curent estimat 10,5 A 5,5 A

Tabelul C-4 Consum de electricitate HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series (mediu, în waţi)

Modelul produsului Tipărire Pregătit Hibernare Oprit

HP Color LaserJet 1265 W 251,7 W 26,3 W 0,72 W


CM6030 MFP

HP Color LaserJet 1265 W 251,7 W 26,5 W 0,72 W


CM6030f MFP

HP Color LaserJet 1265 W 251,7 W 26,3 W 0,72 W


CM6040 MFP

HP Color LaserJet 1265 W 251,7 W 21,5 W 0,72 W


CM6040f MFP

Valorile se pot modifica. Pentru informaţii actualizate, consultaţi www.hp.com/support/cljcm6030mfp


sau www.hp.com/support/cljcm6040mfp.

Vitezele de imprimare şi copiere pentru HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series este de
40 ppm pentru dimensiunile Letter şi A4.

Timpul implicit de la modul Ready (Pregătit) la modul Sleep (Hibernare) = 1 minute.

Timpul de revenire din modul Sleep (Economisire) = mai puţin de 20 de secunde

ROWW Specificaţii electrice 315


Specificaţii acustice
Tabelul C-5 Puterea sunetului şi presiunea sonoră1 (HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series)

Nivelul puterii sunetului Declarat pe ISO 9296

Tipărire1 LWAd = 6,9 Bell (A) [69 dB(A)]

Copiere2 LWAd = 7,3 Bell (A) [73 dB(A)]

Gata LWAd = 5,8 Bell (A) [58 dB(A)]

Nivelul presiunii sunetului Declarat pe ISO 9296

Tipărire1 LpAm=53 dB (A)

Copiere2 LpAm=57 dB (A)

Gata LpAm=40 dB (A)


1 Valorile se pot modifica. Pentru informaţii actualizate, consultaţi www.hp.com/support/cljcm6030mfp sau www.hp.com/
support/cljcm6040mfp.
2 Configuraţie testată (HP Color LaserJet CM6030 şi CM6040 MFP Series) Model de bază, simplex copiind din ADF, pe
dimensiune A4.)

316 Anexa C Specificaţiile produsului ROWW


Specificaţii de mediu
Condiţii de mediu Recomandată Permisă Depozitare/în aşteptare

Temperatură (imprimantă şi de la 17° la 25°C (de la 10° - 30°C (50° - 86°F) 0° - 35°C (32° - 95°F)
cartuş de imprimare) 62,6° la 77°F)

Umiditate relativă de la 30% la 70% umiditate de la 10% la 80% RH 5% - 95%


relativă (RH)

Altitudine Nu este cazul 0 m - 2500 m Nu este cazul

ROWW Specificaţii de mediu 317


318 Anexa C Specificaţiile produsului ROWW
D Informaţii despre norme

ROWW 319
Conformitate cu reglementările FCC
Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru dispozitivele
digitale din Clasa A, în conformitate cu secţiunea 15 din Reglementările FCC. Limitele sunt proiectate
pentru a oferi o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare când echipamentul este utilizat
într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie la frecvenţe
radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de instrucţiuni, poate cauza
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială
poate cauza interferenţe dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va cere să elimine interferenţele pe
cheltuială proprie.

320 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Declaraţie de conformitate
Declaraţie de conformitate
conform ISO/IEC 17050–1 şi EN 17050–1
Numele producătorului: Hewlett-Packard Company
DoC#: BOISB-0601–01–rel.2.0
Adresa producătorului: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
declară că produsul
Numele produsului: HP Color LaserJet CM6030, CM6040 MFP series
Accesorii CB473A – 1 tavă de intrare pentru 500 de coli/stativ
CB474A – 3 tăvi de intrare pentru 500 de coli/stativ
CC516A – Dispozitiv de realizare a broşurilor
CC517A - Capsator/Stivuitor cu 3 tăvi
Număr de identificare a modelului în BOISB-0601-01
nomenclator:2)
Opţiunile produsului: TOATE

Cartuşe de toner/Tambururi: CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A,


CB387A
se conformează următoarelor Specificaţii de produs:
Siguranţă: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 A1 +A2 (Produs Laser/LED de clasă 1)
GB4943-2001
EMC: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 – Clasa A1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998+A1 + A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1–2003
Informaţii suplimentare:
Acest produs respectă cerinţele directivei EMC 89/336/EEC şi ale directivei pentru joasă tensiune 73/23/EEC, având, în consecinţă, marcajul
CE.
Acest dispozitiv respectă prevederile din Partea a 15-a din Reglementările FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1)
acest dispozitiv nu produce interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv
interferenţe care pot produce o funcţionare nedorită.
1) Produsul a fost testat într-o configuraţie tipică cu sisteme de computere personale Hewlett-Packard.
2) Pentru motive de reglementare, acest produs are asociat un Număr de identificare în nomenclator. Acest număr nu trebuie confundat cu
numele produsului sau cu numărul produsului.
Boise, Idaho , USA

1 februarie 2008
Doar pentru subiecte de conformitate:
Contact european: Oficiul local de vânzări şi service Hewlett-Packard, sau Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germania, (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates
Contact SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,
(Telefon: 208-396-6000)

ROWW Declaraţie de conformitate 321


Declaraţie de conformitate
Declaraţie de conformitate
conform ISO/IEC 17050–1 şi EN 17050–1
Numele producătorului: Hewlett-Packard Company
DoC#: BOISB-0601–02–rel.2.0
Adresa producătorului: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
declară că produsul
Numele produsului: HP Color LaserJet CM6030f,CM6040f MFP series
Accesorii CB473A – 1 tavă de intrare pentru 500 de coli/stativ
CB474A – 3 tăvi de intrare pentru 500 de coli/stativ
CC516A – Dispozitiv de realizare a broşurilor
CC517A - Capsator/Stivuitor cu 3 tăvi
BOISB-0308-00 – Modul fax
Număr de identificare a modelului în BOISB-0601-02
nomenclator:2)
Opţiunile produsului: TOATE

Cartuşe de toner/Tambururi: CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A,


CB387A
se conformează următoarelor Specificaţii de produs:
Siguranţă: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 A1 +A2 (Produs Laser/LED de clasă 1)
GB4943-2001
EMC: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 – Clasa A1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998+A1 + A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1–2003
TELECOM ES 203 021; FCC Titlul 47 CFR, Partea 684)
Informaţii suplimentare:
Acest produs respectă prevederile directivei EMC 2004/108/EC şi directivei privind echipamentele de joasă tensiune 2006/95/EC şi directivei
R 1999/5/EC (Anexa II), purtând, în consecinţă, marcajul CE .
Acest dispozitiv respectă prevederile din Partea a 15-a din Reglementările FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1)
acest dispozitiv nu produce interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv
interferenţe care pot produce o funcţionare nedorită.
1) Produsul a fost testat într-o configuraţie tipică cu sisteme de computere personale Hewlett-Packard.
2) Pentru motive de reglementare, acest produs are asociat un Număr de identificare în nomenclator. Acest număr nu trebuie confundat cu
numele produsului sau cu numărul produsului.
3) Toate aprobările modulare pentru accesoriul de fax analogic obţinute în lumea întreagă de Hewlett-Packard sub numărul de model
reglementat BOISB-0601-02, includ modulul de modem MT5634SMI produs de Multi-Tech Systems.
4) În plus faţă de standardele de mai sus, acest produs a obţinut aprobările de telecomunicaţii şi respectă standardele naţionale pentru ţările/
regiunile în care este comercializat.
Boise, Idaho , USA

1 februarie 2008
Doar pentru subiecte de conformitate:
Contact european: Oficiul local de vânzări şi service Hewlett-Packard, sau Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germania, (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates
Contact SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,
(Telefon: 208-396-6000)

322 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Programul de susţinere a produselor ecologice
Protecţia mediului
Compania Hewlett-Packard se angajează să furnizeze produse de calitate, fabricate într-o manieră
inofensivă pentru mediul înconjurător. Acest produs a fost proiectat cu o serie de caracteristici pentru
a reduce la minim impactul asupra mediului.

Generarea de ozon
Acest produs nu generează cantităţi apreciabile de ozon (O3).

Consumul de energie
Consumul de energie scade semnificativ în modurile Ready (Pregătit) şi Sleep (Hibernare), fapt care
determină economisirea resurselor naturale şi a celor materiale, fără a afecta nivelul ridicat de
performanţă al acestui produs. Pentru a determina nivelul de calificare ENERGY STAR® al acestui
produs, consultaţi Foaia cu informaţii referitoare la produs sau Foaia cu specificaţii. Produsele calificate
sunt listate la:

www.hp.com/go/energystar

Consumul de toner
Opţiunea EconoMode utilizează mai puţin toner, fapt care poate prelungi durata de viaţă a cartuşului
de imprimare.

Utilizarea hârtiei
Caracteristica opţională de imprimare duplex automată (imprimare pe ambele părţi) şi capacitatea de
imprimare N-up (mai multe pagini imprimate pe o singură pagină) pot diminua cantitatea de hârtie
utilizată şi consumul implicit al resurselor naturale.

Materiale plastice
Piesele din plastic de peste 25 de grame sunt marcate în conformitate cu standardele internaţionale,
ceea ce măreşte posibilitatea de identificare a materialelor plastice în scopul reciclării la sfârşitul
perioadei de viaţă a produsului.

Consumabile pentru tipărire HP LaserJet


Returnarea şi reciclarea cartuşelor de imprimare HP LaserJet goale se realizează simplu—gratuit—prin
partenerii globali ai HP. Informaţii şi instrucţiuni ín mai multe limbi despre acest program sunt incluse ín
toate pachetele noi cu cartuşe de imprimare şi consumabile HP LaserJet. Determinaţi reducerea
suplimentară a taxei de mediu, când returnaţi mai multe cartuşe odată, decât atunci când le returnaţi
separat.

HP se angajează să furnizeze produse şi servicii de calitate superioară, care respectă normele ecologice
din toate punctele de vedere, de la proiectare şi fabricaţie la distribuţie, utilizarea de către clienţi şi
reciclare. Când participaţi la programul HP Planet Partners, noi asigurăm reciclarea adecvată a
cartuşelor de imprimare HP LaserJet, procesarea acestora în scopul recuperării materialelor plastice şi
metalice pentru alte produse şi evitarea aruncării a milioane de tone de deşeuri la în gropile de gunoi.
Vă rugăm să reţineţi că respectivul cartuş nu vă va fi înapoiat. Vă mulţumim că aveţi o atitudine
responsabilă cu privire al mediu!

ROWW Programul de susţinere a produselor ecologice 323


NOTĂ: Utilizaţi eticheta de returnare numai pentru a înapoia cartuşele de imprimare HP LaserJet. Vă
rugăm să nu utilizaţi această etichetă pentru cartuşele HP cu cerneală, cartuşele non-HP , cartuşele
reumplute sau modificate sau pentru returnări care implică probleme de garanţie. Pentru informaţii
referitoare la reciclarea cartuşelor HP cu cerneală, vă rugăm să consultaţi pagina Web www.hp.com/
recycle.

Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare


Statele Unite şi Porto Rico
Eticheta inclusă ín cutia cartuşului de toner HP LaserJet este pentru returnarea şi reciclarea unuia sau
mai multor cartuşe de imprimare HP LaserJet, după utilizare. Urmaţi instrucţiunile aplicabile de mai jos.

Mai multe returnări (mai mult de un cartuş)

1. Ambalaţi fiecare cartuş de imprimare HP LaserJet ín cutia şi punga sa originală.

2. Legaţi cutiile împreună utilizând sfoară sau bandă adezivă . Greutatea maximă a pachetului poate
fi de 31 kg (70 lb).

3. Utilizaţi o singură etichetă de expediere pre-plătită.

SAU

1. Utilizaţi o cutie adecvată sau comandaţi o cutie gratuită pentru elemente voluminoase de la
www.hp.com/recycle sau 1-800-340-2445 (poate ţine cartuşe de imprimare HP LaserJet cu o
greutate maximă de 31 kg (70 lb) ).

2. Utilizaţi o singură etichetă de expediere pre-plătită.

Returnări separate
1. Ambalaţi cartuşul de imprimare HP LaserJet ín cutia şi punga sa originală.

2. Plasaţi eticheta de expediere pe partea frontală a cutiei.

Expediere

Pentru toate returnările de cartuşe de imprimare HP LaserJet în scopul reciclării, daţi pachetul
reprezentanţilor UPS în momentul următoarei programări de livrare sau duceţi-l la un centru de livrare
UPS autorizat. Pentru a afla adresa centrului de livrare UPS local, apelaţi 1-800-PICKUPS sau consultaţi
adresa www.ups.com. Dacă returnaţi prin intermediul USPS (U.S. Postal Service) daţi pachetul unui
curier al U.S. Postal Service sau lăsaţi-l la un birou al U.S. Postal Service. Pentru informaţii suplimentare
sau pentru a comanda etichete sau cutii suplimentare pentru returnări voluminoase, vizitaţi
www.hp.com/recycle sau apelaţi 1-800-340-2445. Cererea de preluare a pachetului de către UPS va fi
taxată la tarifele normale. Informaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

Returnări din afara SUA


Pentru a participa la programul de returnare şi reciclare HP Planet Partners, este suficient să urmaţi
instrucţiunile din ghidul de reciclare (care se află în interiorul ambalajului noului element pentru produs
furnizat) sau vizitaţi www.hp.com/recycle. Selectaţi ţara/regiunea de provenienţă pentru a afla informaţii
referitoare la modalitatea de returnare a componentelor de imprimare HP LaserJet.

324 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Hârtia
Acest produs poate să folosească hârtie reciclată în cazul în care aceasta îndeplineşte condiţiile
specificate în Ghidul mediilor de tipărire pentru familia de imprimante HP LaserJet. Acest produs este
adecvat pentru utilizarea de hârtie reciclată în conformitate cu EN12281:2002.

Restricţii pentru materiale


Acest produs HP conţine o baterie care ar putea necesita o manipulare specială la sfârşitul duratei de
viaţă.

Bateria din acest produs include:

Tip Baterie monofluorură de carbon litiu

Greutatea 0.8 grame

Locul Placa formatorului

Îndepărtabilă de utilizator Nu

Acest produs conţine mercur în lampa fluorescentă a afişajului cu cristale lichide de pe panoul de control,
care ar putea necesita o manipulare specială la sfârşitul duratei de viaţă.

Pentru informaţii legate de reciclare, vizitaţi www.hp.com/go/recycle sau contactaţi autorităţile locale
sau Electronics Industry Alliance (www.eiae.org).

ROWW Programul de susţinere a produselor ecologice 325


Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice
din Uniunea Europeană
Prezenţa acestui simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că nu poate fi aruncat
împreună cu gunoiul menajer. În schimb, este răspunderea dvs. să scoateţi din uz echipamentul uzat
predându-l la punctul de colectare indicat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate.
Colectarea şi reciclarea separată a echipamentelor uzate la scoaterea din folosinţă ajută la conservarea
resurselor naturale şi asigură reciclarea acestora într-un mod care protejează sănătatea oamenilor şi
mediul înconjurător. Pentru informaţii suplimentare despre locaţiile în care puteţi preda echipamentele
uzate pentru reciclare, contactaţi primăria locală, serviciul de salubrizare care deserveşte gospodăria
dvs. sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.

Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS)


Foile cu informaţii de siguranţă materială (MSDS) pentru consumabilele ce conţin substanţe chimice
(de exemplu toner) pot fi obţinute accesând site-ul Web al HP la adresa www.hp.com/go/msds sau
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Pentru informaţii suplimentare


Pentru a obţine informaţii despre aceste subiecte legate de protecţia mediului:

● Specificaţii legate de protecţia mediului pentru acest produs şi pentru alte produse HP corelate

● Angajamentul HP privind protecţia mediului

● Sistemul HP de management ecologic

● Programul HP de returnare şi reciclare a produselor, la sfârşitul duratei de viaţă

● Specificaţii privind siguranţa materialelor

Vizitaţi www.hp.com/go/environment sau www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

326 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Certificat de volatilitate
Aceasta este o declaraţie privind volatilitatea datelor despre client stocate în memorie. De asemenea,
ea subliniază modalitatea de ştergere a datelor sigure din dispozitiv.

Tipuri de memorie
Memorie volatilă
Echipamentul MFP utilizează memorie volatilă (64MO pe placa de bază şi 256MO instalează, în total
320MO) pentru a stoca datele despre client în timpul proceselor de imprimare şi copiere. Când
echipamentul MFP este oprit, această memorie volatilă se şterge.

Memoria non-volatilă
Echipamentul MFP utilizează memorie non-volatilă (EEPROM) pentru a stoca datele pentru controlul
sistemului şi setările de preferinţe ale utilizatorului. În memoria non-volatilă nu se stochează deloc date
despre imprimările sau copierile clientului. Această memorie non-volatilă poate fi curăţată şi restabilită
la setările implicite din fabrică efectuând o Resetare la rece sau Restabilire setări implicite din fabrică
de la panoul de control.

Memoria unităţii de disc


Echipamentul MFP conţine o unitate de disc internă (de 40GO sau mai mare) care poate să păstreze
date după oprirea echipamentului MFP. De asemenea, este posibil ca echipamentul MFP să conţină
spaţiu de stocare opţional compact flash sau o unitate de disc externă EIO. Datele stocate pe aceste
dispozitive pot fi fişiere de la mesajele fax sau email primite/trimise, lucrări de copiere sau de imprimare
memorate, agende cu numere de fax sau adrese de email sau soluţii de la alţi furnizori. Unele dintre
aceste date se pot şterge de la panoul de control al echipamentului MFP, dar majoritatea trebuie şterse
utilizând caracteristicile de ştergere sigură a datelor stocate, disponibile în HP Web Jetadmin.
Caracteristicile de ştergere sigură a datelor stocate sunt compatibile cu specificaţiile 5220–22.M ale
DOD (Department of Defense - Departamentul pentru apărare) din S.U.A.

ROWW Certificat de volatilitate 327


Declaraţii privind siguranţa
Siguranţă laser
Centrul pentru echipamente şi sănătate radiologică (CDRH) din cadrul U.S. Food and Drug
Administration a implementat reglementări pentru produsele laser fabricate începând cu 1 august 1976.
Respectarea acestora este obligatorie pentru produsele comercializate în SUA. Echipamentul este
certificat ca produs laser din „clasa 1” în standardul pentru radiaţii al Departamentului pentru Sănătate
şi Servicii Publice (DHHS) conform acordului pentru controlul radiaţiilor în scopul asigurării sănătăţii şi
siguranţei din 1968. Deoarece radiaţiile emise în interiorul echipamentului sunt complet izolate de
învelişul de protecţie şi suprafeţele externe, raza laser nu poate părăsi incinta în timpul funcţionării în
condiţii normale.

AVERTISMENT! Folosirea controalelor, efectuarea reglajelor sau parcurgerea procedurilor în alt mod
decât se specifică în ghidul utilizatorului poate determina expunerea la radiaţii periculoase.

Reglementări DOC (Canada)


Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Declaraţie VCCI (Japonia)

Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia)

Declaraţie EMI (Coreea)

328 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Declaraţie EMI (Taiwan)

Declaraţie generală pentru telecomunicaţii


Modelele HP Color LaserJet CM6030f MFP şi CM6040f MFP au HP LaserJet Analog Fax Accessory
300 instalat deja pentru a oferi caracteristici de comunicare cu reţeaua de telefonie publică (PSTN)
pentru transmiterea şi primirea de faxuri. Consultaţi Ghidul utilizatorului HP LaserJet Analog Fax
Accessory 300 pentru orice informaţii despre aprobări conform normelor şi notificări de conformitate
asociate cu funcţionalitatea de fax şi cu dispozitivul respectiv.

Declaraţie pentru laser (Finlanda)


Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet CM6030, CM6040, CM6030f, CM6040f, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen


luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet CM6030, CM6040, CM6030f, CM6040f - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö.
Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan
suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa


toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig


laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

ROWW Declaraţii privind siguranţa 329


Tabel de substanţe (China)

330 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Index

Simboluri/Numerice curăţare sistem de alimentator cu documente


ştergerea hard disk-ului 203 alimentare 227 copiere documente pe două
ştergerea în siguranţă de pe dimensiuni acceptate 179 feţe 168
disc 203 kit de întreţinere 231 alimentator de documente 168
administrare alimentator plicuri
A consumabile 208 specificaţii fizice 313
accesorii EPC 194 ambele feţe, copiere 168
accesoriu de finisare pentru EWS 197 ambele feţe, tipărire pe
broşuri 121 pagini informative 192 setări Macintosh 80
capsator/stivuitor cu trei adresare IP 93 anulare
compartimente 121 adresă, imprimantă imprimare 146
comandare 300 Macintosh, depanare 295 operaţii de copiere 174
ieşire opţională 121 adresă IP anularea unei cereri de
numere de reper 301 BOOTP 95 imprimare 146
accesorii opţionale de ieşire 121 intrare 96 asistenţă
accesoriu de capsare/stivuire Macintosh, depanare 295 acorduri de întreţinere 311
specificaţii fizice 313 prezentare generală 94 legături pe serverul Web
accesoriu de fax schimbare 96 încorporat 200
conectarea liniei afişare grafică, panou de online 150, 309
telefonice 188 control 14 pagini HP Printer Utility 80
fax digital 190 agendă de adrese, e-mail asistenţă, panou de control 16
accesoriu de finisare pentru broşuri funcţie de completare asistenţă clienţi
caracteristici 121 automată 180 legături pe serverul Web
accesoriu de imprimare duplex agende, e-mail încorporat 200
localizare 8 adăugarea adreselor 181 online 309
specificaţii, fizice 313 curăţare 62 asistenţă online 309
accesoriu fax import 199 asistenţă online, panou de
rezolvarea problemelor 291 suport LDAP 176 control 16
acorduri, întreţinere 311 ştergerea adreselor 182 asistenţă pentru clienţi
acorduri de întreţinere 311 agende de adrese, e-mail acorduri de întreţinere 311
activităţi de imprimare 145 liste de destinatari 181 pagini HP Printer Utility 80
actualizare firmware 233 liste de destinatari, creare 181 asistenţă tehnică
actualizare firmware, alerte, e-mail 81 acorduri de întreţinere 311
Macintosh 80 alerte prin e-mail 81 online 309
actualizare firmware la distanţă alimentare
(RFU) 233 depanare 240 B
ADF specificaţii 315 blocaje
capacitate 5 cauze frecvente 245
copiere din 165 eliminare 246

ROWW Index 331


plicuri 279 calitate la ieşire depozitare 208
recuperare 275 depanare 282 garanţie 306
blocaje de hârtie 245 capace, localizare 8 înlocuire 209
blocaje hârtie capac formator, localizare 8 meniu de gestionare 30
ADF 270 capacitate non-HP 208
blocare ADF 5 numere de repere 301
meniurile panoului de capsator/stivuitor 5 reciclare 323
control 204 căsuţă poştală cu 3 cartuşe, imprimare
blocare resurse, Macintosh 81 compartimente 5 numere de reper 301
Bonjour Settings (Setări tăvi ieşire 5 cartuşe de imprimare
Bonjour) 81 capac superior înlocuire 210
BOOTP 95 localizare 8 meniu de gestionare 30
broşuri capsator non-HP 208
prezentare generală 123 blocaje, eliminare 271 numere de reper 301
butoane, panou de control dimensiuni de hârtie cartuşe de tipărire
ecran senzitiv 16 acceptate 130 comandare prin serverul Web
localizare 14 gol, setare de oprire sau încorporat 200
buton Asistenţă, panou de control, continuare 132 depozitare 208
ecran senzitiv 16 utilizare 131 garanţie 306
buton Avertisment, panou de capsator/stivuitor reciclare 323
control, ecran senzitiv 16 capacitate 5 stare Macintosh 86
buton Eroare, panou de control, configurare 125 cartuşe de toner. Vezi cartuşe de
ecran senzitiv 16 selectare 121 tipărire
buton Reşedinţă, panou de control, capsator/stivuitor cu 3 tăvi cărţi
ecran senzitiv 16 caracteristici 121 copiere 172
butonul Menu (Meniu) 14 capse căsuţă poştală, 3 compartimente
butonul Reset (Resetare) 14 încărcare 222, 224 capacitate 5
butonul Sleep (Economisire) 14 caracteristica Disk Erase (Ştergere selectare 121
butonul Start 14 disc) 203 căsuţă poştală cu 3 compartimente
butonul Start, panou de control, caracteristici 2, 4 capacitate 5
ecran senzitiv 16 caracteristici de conectivitate 5 selectare 121
butonul Status (Stare) 14 caracteristici de imprimare căsuţă poştală cu 3 tăvi
butonul Stop 14 opţiuni pentru calitatea specificaţii fizice 313
butonul Stop, panou de control, imprimării 147 ceas
ecran senzitiv 16 caracteristici de securitate 6 setare 206
carcasă/stativ ceas de timp real 206
C specificaţii fizice 313 cerinţe de sistem
cablu, USB Card Enhanced I/O server Web încorporat 197
cod produs 302 număr de reper 302 cerinţe de temperatură 317
cabluri carduri EIO cerinţe de umiditate 317
USB, depanare 290 instalare 220 cerinţe pentru browser
calea de imprimare automată pe număr de reper 302 server Web încorporat 197
două feţe cartuş de capse cerinţe pentru browser Web
copierea documentelor 168 gol, setare de oprire sau server Web încorporat 197
calibrarea scanerului 55 continuare 132 cerinţe referitoare la spaţiu 313
calibrare scaner 55, 232 cartuş de imprimare ciclu de funcţionare 4
calitate administrare 208 ciclu de funcţionare lunar 4
depanare 282 cartuşe cilindri
calitatea imprimării comandare prin serverul Web înlocuire 213
depanare 282 încorporat 200 colaţionare copii 171

332 Index ROWW


color consumabile restricţionare utilizare 155
imprimare în tonuri de gri 155 anticontrafacere 208 utilizare avansată 159
comandare consumabile contrafăcute 208 culori
consumabile prin serverul Web consumabile non-HP 208 administrare 153
încorporat 200 container de stocare imprimare cu patru culori 159
consumabile şi accesorii 300 specificaţii fizice 313 imprimate vs. de pe
comenzi contracte, întreţinere 311 monitor 157
numere de reper pentru 301 controlare operaţii de sRGB 159
comutator alimentare, imprimare 119 utilizare 153
localizare 8 coperţi 82, 147 cuptor
comutator pornire/oprire, copiere curăţare 285
localizare 8 anulare 174 curăţare
conectare produs 88 calitate, depanare 282 cuptor 285
conectivitate caracteristici 6 despre 227, 229
USB 88 cărţi 172 ecran tactil 227
utilitare pentru reţea 98 colaţionare 171 exterior echipament 227
conector-LAN 5 de pe geam 164 geam 227
conexiune din alimentatorul cu role ADF 229
de reţea 89 documente 165 sistem de alimentare
conexiune USB 88 documente cu două ADF 227
configurare feţe 168
tăvi 118 ecran de copiere 162 D
configurare I/O fotografii şi cărţi 172 dată, setare 27, 206
configurare reţea 94 mai multe originale 173 Declaraţie de conformitate 321,
configurare intrări/ieşiri modul Operaţie 173 322
setări 31 navigare în panoul de Declaraţie de siguranţă pentru laser
configurare USB 88 control 162 (Finlanda) 329
configuraţii, modele 2 setare opţiuni 163 declaraţie EMI (Coreea) 328
consumabile setări 166 declaraţie EMI pentru
comandare 300 specificaţii de viteză 4 Taiwan 329
comandare prin serverul Web copiere pe ambele feţe 168 declaraţie VCCI (Japonia) 328
încorporat 200 copiere pe două feţe 168 declaraţii de conformitate
consumabile 208 copii, număr de Declaraţie de
contrafăcute 208 Windows 151 conformitate 321, 322
intervale de înlocuire 210 corectare şi păstrare lucrări 133 declaraţii de reglementare
înlocuire 209 culoare programul de susţinere a
localizare 209 ajustare 154 produselor ecologice 323
meniu de gestionare 30 control muchii 154 declaraţii de siguranţă 328, 329
meniul Resetări 62 corelare din lista de declaraţii de siguranţă laser 328,
non-HP 208 eşantioane 157 329
numere de reper 301 corespondenţă 157 defecte, repetitive 282
pagină de stare, emulare set cerneluri defecte repetitive, depanare 282
imprimare 192 CMYK 159 densitate
reciclare 323 griuri neutre 155 setări 81
stare, vizualizare cu HP Printer HP ImageREt 4800 159 depanare
Utility 80 imprimare eşantioane de adrese porţi 292
stare, vizualizare cu serverul culori 158 blocaje 245
Web încorporat 198 opţiuni semiton 155 cabluri USB 290
consumabile, stare potrivire pantone® 158 calitate 282
HP Easy Printer Care 194 defecte repetitive 282

ROWW Index 333


fişiere EPS 296 duplexor fila Networking (Reţea), server Web
folii transparente 278 setări Macintosh 80 încorporat 200
imprimare reţea 293 fila Settings (Setări), server Web
listă de verificare 240 E încorporat 198
meniu 55 Easy Printer Care 194 filă Services (Servicii)
mesaje panou de control 244 echipamente Copitrak 202 Macintosh 86
pagini goale 290 echipamente Equitrac 202 filigrane
paginile nu se tipăresc 290 ecran tactil, curăţare 227 Windows 148
probleme Macintosh 295 ecranul Reşedinţă, panou de firmware, actualizare 233
probleme manipulare control 15 fişiere EPS, depanare 296
hârtie 276 e-mail fişiere PPD (PostScript Printer
tipărire duplex 280 agende de adrese 181 Description)
tipărire lentă a paginilor 290 despre 176, 179 incluse 79
depozitare setări operaţie 183 flux de lucru, trimitere către 185
cartuşe de tipărire 208 trimitere documente 179 Foaie de date despre siguranţa
descoperire echipamente 93 e-mail materialelor (MSDS) 326
dezinstalare software configurare 176 Folder de reţea, scanare
Macintosh 78 funcţie de completare către 184
DHCP 95 automată 180 foldere
diagnostice încărcare documente 179 trimitere către 184
reţele 34 liste de destinatari 181 fonturi
DIMM (dual inline memory rezolvare probleme 292 fişiere EPS, depanare 296
modules) scanare 176 incluse 4
instalare 216 setări panou de control 178 încărcare Macintosh 80
DIMM-uri (dual inline memory setări server Web listă, imprimare 19, 193
modules) încorporat 199 fonturi TrueType incluse 4
numere de reper 302 suport LDAP 176 Foreign Interface Harness
director de fişiere, imprimare 193 suport SMTP 176 (FIH) 10, 202
dispozitiv pentru broşuri validare adrese porţi 292 fotografii
configurare 125 EWS copiere 172
utilizare 124 caracteristici 197 imprimare 140
dpi, setări 81 Explorer, versiuni suportate îmbunătăţire calitate
drivere server Web încorporat 197 imprimare 147
acceptate 67 încărcare 179
Macintosh, depanare 295 F reducere efect de ochi
presetări (Macintosh) 82 faţă-verso, tipărire roşii 147
scurtături (Windows) 147 setări Macintosh 80 FTP, trimitere către 185
setări 70, 71, 78, 79 fax
setări Macintosh 82 analogic 188 G
universal 68 configurare caracteristici 188 garanţie
Windows, deschidere 147 fax analogic 188 cartuşe de tipărire 306
drivere de emulare PS 67 programare a imprimării 28 Depanare de către client 308
drivere de imprimare fax prin Internet 190 extinsă 311
Windows 147 fax prin reţea LAN 190 produs 304
drivere PCL fax Windows 2000 190 garanţie extinsă 311
universal 68 fila Digital Sending (Trimitere gateway-uri
Driver universal de tipărire 68 digitală), server Web configurare 176
Driver universal de tipărire HP 68 încorporat 199 geam
duplex fila Information (Informaţii), server curăţare 227
copierea documentelor 168 Web încorporat 198

334 Index ROWW


geam scaner descriere 73 jurnal de activitate al faxului
curăţare 227 opţiuni 194 ştergere 62
sisteme de operare
H acceptate 73 K
hard disk Utilizarea 194 kit alimentator de documente,
ştergere 203 HP Printer Utility 80 înlocuire 231
hardware de contabilizare 202 HP Printer Utility, Macintosh 79
hartă meniu HP Web Jetadmin L
meniul Informaţii 18 actualizări de firmware 235 Ledul „Puls” 281
hartă meniuri leduri
imprimare 192 I formator 281
hârtie imprimare leduri formator 281
capsator acceptat 130 hărţi impermeabile 142 limbaje, imprimantă 4
coperţi, utilizare hârtie semne de exterior 142 limbaje imprimantă 4
diferită 147 specificaţii de viteză 4 Linia directă HP pentru
dimensiune personalizată, tavă ieşire, selectare 121 fraudă 208
selectare 147 imprimare din tava 2, 3 sau 4 108 linie directă pentru fraudă 208
dimensiuni acceptate 101 imprimare în tonuri de gri 155 linie telefonică, conectarea
dimensiuni personalizate, setări informaţii despre produs 1 accesoriului de fax 188
Macintosh 82 instalare listă de apelare rapidă,
încărcare 107 carduri EIO 220 imprimare 193
pagini per coală 83 Internet Explorer, versiuni suportate listă numere de fax blocate,
prima pagină 82 server Web încorporat 197 imprimare 193
primele şi ultimele pagini, Internet Protocol (IP) 94 liste de destinatari 181
utilizare hârtie diferită 147 lucrării, stocare
selectare 120 Î setări 29
sursă 119 încărcare lucrări păstrate 133
tip 120 dimensiuni acceptate 179 lumină atenţionare
tip, selectare 147 documente, dimensiuni localizare 14
tip şi dimensiune 120 acceptate 179 lumină date
hârtie cu antet sticlă scanner 179 localizare 14
încărcare 112 tava 1 107 lumină pregătit
hârtie cu antet, încărcare 151 tăvi 2, 3, 4 108 localizare 14
hârtie de imprimare încărcare fişiere, Macintosh 80 lumini
tipuri 104 încărcare suport panou de control 14
hârtie imprimare configurare 107
pentru imprimare color 159 îndepărtare software M
hârtie preimprimată Macintosh 78 Macintosh
încărcare 112 înlocuire asistenţă 309
hârtie preperfortă cilindri 213 card USB, depanare 296
încărcare 112 consumabile 209 componente software 98
hârtie specială întârziere, hibernare 128 dezinstalare software 78
indicaţii 106 întreruperea unei cereri de drivere, depanare 295
hărţi impermeabile imprimare 146 HP Printer Utility 80
imprimare 142 opţiuni capsare 85
HP Customer Care 309 J probleme, depanare 295
HP Easy Printer Care Jetadmin redimensionare
browsere acceptate 73 actualizări de firmware 235 documente 82
descărcare 73 Jetadmin, HP Web 73, 201 setări AppleTalk 33
deschidere 194 Job Aids 7 setări driver 79, 82
jurnal activitate, fax 193

ROWW Index 335


sisteme de operare mesaje orientare
acceptate 78 alerte prin e-mail 81 setare, Windows 148
software 79 tipuri de 243 orientare peisaj
mai multe pagini per coală mesaje de eroare setare, Windows 148
Windows 148 alerte prin e-mail 81 orientare portret
mască de subreţea 95, 96 panou de control 244 setare, Windows 148
mediu, specificaţii 317 tipuri de 243
memorie mod antet alternativ 151 P
activare 219 modele 2 pagină configurare
caracteristici 4 mod Hibernare Macintosh 80
inclusă 2, 79 setări 27, 29 pagină de configurare
numere de reper 302 modul Operaţie, copiere 173 imprimare 192
meniul meniul Informaţii 18
Print Quality (Calitate N pagină de configurare protocoale,
imprimare) 51 Netscape Navigator, versiuni imprimare 38
meniul Administrare 29 suportate pagină de curăţare,
meniul Administrare, panou de server Web încorporat 197 imprimare 285
control 17 număr de serie pagină de utilizare,
meniul Configurare iniţială 31 localizare 10 imprimare 192
meniul Configurare trimitere 42 numere de reper pagină separator
meniul Default Job Options (Opţiuni accesorii 301 Windows 149
prestabilite pentru operaţii) 20 cartuşe 301 pagini
meniul Device Behavior cartuşe de imprimare 301 goale 290
(Comportament echipament) 43 memorie 302 nu se tipăresc 290
Meniul E-mail Setup (Configurare e- numere de repere tipărire lentă 290
mail) 42 cartuşe 301 pagini goale, depanare 290
meniul Fax Setup (Configurare pagini informative 192
fax) 39 O pagini pe minut 4
meniul Informaţii 18 ochi roşii, reducere efect 147 pagini per coală
meniul Oră/Programare, panou de operaţii Windows 148
control 27 setări Macintosh 81 panou de control
meniul Resetări, panou de operaţii de capsare 131 asistenţă 16
control 62 operaţii personale 135 aspect 14
meniul Service, panou de operaţii private butoane 14
control 63 anulare 146 butoane ecran senzitiv 16
meniuri, panou de control Windows 149 curăţare panou tactil 227
Administrare 17, 29 oprirea unei cereri de ecran de copiere 162
blocare 204 imprimare 146 ecran e-mail 178
Configurare iniţială 31 opţiuni avansate de tipărire ecranul Reşedinţă 15
Configurare trimitere 42 Windows 151 indicatoare luminoase 14
Fax Setup (Configurare opţiuni capsare localizare 8
fax) 39 Macintosh 85 meniul Administrare 17, 29
Informaţii 18 Windows 149 meniul Configurare iniţială 31
Oră/Programare 27 opţiuni culori 150 meniul Configurare
Service 63 opţiuni pentru capsator trimitere 42
meniuri, panoul de control capsator/stivuitor 122 meniul Fax Setup (Configurare
E-mail Setup (Configurare e- oră, setare 27, 206 fax) 39
mail) 42 oră trezire, setare 27, 128 meniul Informaţii 18
Resetări 62 ordine pagini, modificare 151 meniul Resetări 62
meniul Service 63

336 Index ROWW


meniu Oră/Programare 27 Q setări Macintosh 81
mesaje, tipuri de 243 Quick Reference Job Aids 7 setări TCP/IP 31
setări 70, 78 setări viteză legătură 37
panoul de control R subreţele 95
meniul E-mail (Configurare e- rapoarte fax, imprimare 19, 193 TCP/IP 94
mail) 42 raport apel, fax 193 testare setări SMTP 177
meniuri de blocare 204 raport coduri de facturare, Transmission Control Protocol
pârghie de acces pentru blocaje, fax 193 (TCP) 94
localizare 8 reciclare validare adrese porţi 292
păstrare operaţie Programul HP ecologic şi de reţinere, lucrare
accesare 133 returnare a materialelor pentru corectare şi păstrare 133
piese imprimare 324 QuickCopy (Copiere
comandare 301 redimensionare documente rapidă) 136
PIN-uri, operaţii personale 135 Macintosh 82 reţinere, operaţie
placă server de imprimare Windows 148 funcţii 133
instalare 220 Reglementări DOC (Canada) 328 personal 135
Plăci ethernet 5 Resolution Enhancement rezoluţie
plicuri technology (REt) 81 depanarea calităţii 282
blocaje 279 restabilirea setărilor din setări 81
încărcare în tava 1 107 fabrică 241 specificaţii 4
poartă REt (Resolution Enhancement rezoluţie, ajustare 147
configurare 177 technology) 81 rezolvarea problemelor
port parale reţele manevrarea hârtiei 276
localizare 10 adresă IP 93, 94, 96 rezolvare probleme
porturi caracteristici de alerte prin e-mail 81
depanare Macintosh 296 conectivitate 5 blocaje 245
incluse 5 configurare 94 buton Eroare, panou de control,
localizare 10 configurare adrese de ecran senzitiv 16
porturi de interfaţă gateway 177 e-mail 292
incluse 5 depanare imprimare 293 mesaje, tipuri de 243
localizare 10 descoperire echipamente 93 reţele 34
port USB DHCP 95 riglă, defect repetitiv 282
depanare 290 diagnostice 34 role
depanare Macintosh 296 gateway implicit 97 curăţare ADF 229
porţi HP Web Jetadmin 201
testare 177 instalare carduri EIO 220 S
validare adrese 292 Internet Protocol (IP) 94 scalare documente
PPD-uri mască de subreţea 96 Macintosh 82
incluse 79 pagină de configurare