Sunteți pe pagina 1din 64

NIDA System Sisteme de gips-carton

rezistente la foc
Pereţi
Placări
Plafoane

Sisteme disponibile şi pe www.siniat.ro


CUPRINS

Noţiuni introductive
pag
Proces fabricaţie gips-carton 4
Protecţia la foc - noţiuni esenţiale 5

Pereţi
EI30 10
EI45 12
EI60 (simplu placat) 14
EI60 (dublu placat) 16
EI90 18
EI120 20
EI180 22

Placări
EI30 26
EI45 28
EI60 30
EI90 32
EI120 34

Plafoane
EI30 > 6,5 cm 38
EI30 > 19,5 cm 40
EI30 > 25 cm 42
EI45 > 6,5 cm 44
EI45 > 19,5 cm 46
EI45 > 25 cm 48
EI60 > 7 cm 50
EI60 > 20 cm 52
EI60 > 25,5 cm 54
EI90 > 27 cm 56
EI120 > 29 cm 58

Echipa comercială şi tehnică Siniat 60

Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro. 3


PROCES FABRICAŢIE GIPS-CARTON

Ipsosul se obţine prin deshidratarea gipsului (roca de


apă
gips) care conţine 20% apă.
Această apă face parte din compoziţia chimică a GIPS
gipsului (CaS04, 2 H2O). IPSOS
Pentru a se obţine ipsos (CaS04, 1/2 H2O) trebuie să
se extragă cea mai mare parte din această apă prin
arderea într-un cuptor (calcinare). apă 20%

Atunci când ipsosul este amestecat în vasul de


preparare, în maşina de tencuit sau în uzină pentru apă
fabricarea plăcilor din gips şi gips-carton se adaugă o
cantitate de apă care să acopere nevoile de hidratare
plus cantitatea excedentară necesară operaţiunilor
IPSOS
de lipire, de mulaj sau de tencuire. După ce această
apă excedentară se evaporă după uscare, gipsul apă 20%
revine la conţinutul său iniţial de apă de 20%.

În cazul unui incendiu, focul va ataca lucrările din


gips deshidratându-le treptat aşa cum se întâmplă
şi în cuptorul de gips. Cât timp apa nu este extrasă apă
complet: paramentele de gips vor proteja izolanţii
combustibili, structurile clădirii şi celelalte spaţii
menţinând în spatele lor o temperatură de 100° C
care corespunde vaporizării apei; energia necesară apă 20%
acestei transformări va fi luată din incendiu, întârziind
astfel extinderea lui.

Pe de altă parte, gipsul (tencuială, glet sau placă din gips-carton) permite:
- arhitectului deplină libertate de formă şi volum, precum şi orice fel de efecte decorative
- constructorului să le aplice uşor conform tehnicilor cunoscute şi stăpânite perfect
- ocupantului să nu întâmpine impedimente, în pofida performanţei cerute în cazuri de incendiu
- gestionarului să fie sigur de perenitatea şi uşurinţa întreţinerii şi a protecţiei

Gipsul este un material natural reciclabil care respectă întru totul mediul înconjurător.

4 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


PROTECŢIA LA FOC - NOŢIUNI ESENŢIALE

CADRU LEGISLATIV
„Construcţiile şi elementele de construcţii, în general se alcătuiesc şi realizează astfel încât să nu favorizeze apariţia şi
propagarea incendiilor” (P 118-99).

Măsurile de siguranţă la foc ale construcţiilor trebuie să îndeplinească criteriile şi nivelurile de performanţă prevăzute în
normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea şi dotarea necesară cu mijloace şi instalaţii de semnalizare şi stingere
a incendiilor.

Pentru îndeplinirea criteriilor şi nivelurilor de performanţă necesare, se vor utiliza materiale, elemente de construcţii şi
instalaţii pentru care sunt efectuate determinări funcţionale şi de comportare la foc (clase de combustibilitate, rezistenţe
la foc, propagare flacără, etc.).
Protecţia la foc este în acelaşi timp CERINŢĂ DE CALITATE în construcţii în contextul legii nr. 10 / 1995.

TERMINOLOGIE
Simbolurile şi unităţile de măsură ale mărimilor utilizate sunt conforme cu definiţiile din „NORMATIVUL DE SIGURANŢĂ
LA FOC A CONSTRUCŢIILOR - INDICATIV P 118-99”.

Incendiu
- proces complex de ardere, cu evoluţie necontrolată, datorat prezenţei substanţelor combustibile şi a
surselor de aprindere, a cărui apariţie şi dezvoltare are efecte negative prin producerea de pierderi de
vieţi, pagube materiale, etc.

Comportare la foc
- totalitatea schimbărilor fizice şi chimice intervenite atunci când un material, produs sau ansamblu, este
supus acţiunilor unui incendiu standard.

Grad de rezistenţă la foc


- capacitatea globală a construcţiei sau a compartimentului de incendiu de a răspunde la acţiunea unui
incendiu standard, indiferent de destinaţia sau funcţiunea acestuia.

Combustibilitatea materialelor (elementelor de construcţii)


- capacitatea acestora de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de căldură
dezvoltată de incendiu.

5
REACŢIA LA FOC: CLASIFICAREA MATERIALELOR
Numim reacţie la foc: „Comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este
expus, în condiţii specificate.”
Reacţia la foc se referă la comportamentul individual al unei plăci sau a unei componente a sistemului. În cazul plăcilor
NIDA, clasa de reacţie la foc a acestora este A2-s1,d0.

Clasa de reacţie la foc Clasa de reacţie la foc Clasa de reacţie la foc Clasa de reacţie la foc
conform EN13501-1(4) conform EN13501-1 conform EN13501-1 conform EN13501-1

A1(1) - C s1, d0 A2 s1, d2 D s1, d2


A2 s1(2), d0(3) s1, d1 s2, d2 s2, d2
A2 s1, d1 s2, d0 s3, d2 s3, d2
s2, d0 s2, d1 B s1, d2 E d2
s2, d1 s3, d0 s2, d2 F -
s3, d0 s3, d1 s3, d2
s3, d1 D s1, d0 C s1, d2
B s1, d0 s1, d1 s2, d2
s1, d1 s2, d0 s3, d2
s2, d0 s2, d1
s2, d1 s3, d0
s3, d0 s3, d1
s3, d1

Notă:
1 - A1...F - clase de performanţă pentru reacţie la foc
2 - s1, s2, s3 - clasificări suplimentare pentru Emisia de Fum (SMOKE) - EF
3 - d0, d1, d2 - clasificări suplimentare pentru Picături sau Particule Aprinse (DROP) - PPA
4 - (SR)EN 13501-1 - clasificarea produselor pentru construcţii în funcţie de comportarea la foc - Partea I: Clasificarea
în funcţie de rezultatele încercărilor de reacţie la foc

EXEMPLE DE CLASIFICARE ÎN FUNCŢIE DE REACŢIA LA FOC A UNOR TIPURI DE MATERIALE

Materiale
A1 PREGYFEU A1 (M0)
necombustibile
Inflamabilitate crescândă

Materiale NIDA Hydro, NIDA Standard,


A2
greu combustibile NIDA Flam, AquaBoard, NIDA Acustic

B alte materiale

C lemn ignifugat
Materiale
combustibile
D lemn de peste 18 mm

E lemn de grosime redusă

6 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


REZISTENŢA LA FOC: PERFORMANŢA SISTEMELOR
Numim rezistenţă la foc: „Aptitudine a unui produs de a păstra, pe o durată de timp determinată, stabilitatea la foc,
etanșeitatea la foc, izolarea termică impuse și/sau orice altă funcţie impusă, specificate într-o încercare standardizată
de rezistenţa la foc.”
Rezistenţa la foc se referă la comportamentul unui sistem şi ţine cont de toate componentele acestuia (plăci, profile,
accesorii, montaj).

Când o locaţie este în flăcări, trebuie să evităm:


ca elementele structurale ale clădirii să se prăbuşească (stabilitatea la foc (R) a structurilor)
ca incendiul să se propage la alte locaţii (etanşeitatea la flăcări E şi izolaţia termică I).

R E I
Rezistenţă mecanică Etanşeitatea la foc şi Izolaţia termică
la gaze fierbinţi

Sistemele de gips-carton NIDA System nu sunt elemente structurale aşadar ele se încadrează în clasificările “E” şi “I”.
Acestea ating performanţe maxime de rezistenţă la foc de până la 180 minute.

Clase de rezistenţă la foc


conform SR EN 13501-2+A1:2010*

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360

Rezistenţa la foc a sistemelor NIDA, după criteriile de etanşeitate şi izolare termică este cuprinsă între 30 şi 180
minute, în funcţie de alcătuire.

Modificarea configuraţiei sistemelor atrage îmbunătăţirea sau scăderea performanţelor de rezistenţă mecanică şi
stabilitate ale peretelui. Îmbunătăţirea performanţelor unui sistem (exemplu înălţime maximă, rigiditate) se poate realiza
dacă se ţine cont de:
Micşorarea interaxului între profilele metalice;
Dublarea structurii metalice utilizate;
Utilizarea unor profile cu lăţime şi/sau grosime superioară din gama NIDAmetal;
Placarea suplimentară cu placa de gips-carton;
De notat că primele 3 puncte pot duce în același timp la diminuarea performanţelor acustice ale sistemelor.

Notă:
*SR EN 13501-2+A1:2010, „Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind
rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare.”
**Conform SR EN 13501-2+A1:2010 nu există clasificare pentru EI 150. Conform P118 sunt situaţii în care se solicită
EI 150. Pentru acestea se pot încadra doar sistemele EI 180.

7
AGREMENT PEREŢI
Pereţi
EI30 10
EI45 12
EI60 (simplu placat) 14
EI60 (dublu placat) 16
EI90 18
EI120 20
EI180 22

Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro. | 9


Perete EI30
1 3 8

1 Placă NIDA Standard 12,5


2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4 Şurub autofiletant AF 212
5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
6 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
7 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
8 Vată minerală (opţional)
7 5 2 1 4 6

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
6 3 grosime
4 0,60mm8 1 7 5 acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2x1 NIDA Standard 12,5 Greutate: ≈20 kg/m2

PERFORMANŢE
TIP PROFIL INDICE DE IZOLARE ACUSTICĂ
GROSIME NIDA Metal INTERAX Rw [dB]
NUMĂRUL ŞI GROSIMEA
TIP SISTEM SISTEM UW, CW MONTANT CW
PLĂCILOR NIDA
[mm] (grosime [cm] Fără Cu
0.6mm) vată minerală vată minerală
75 50 30/40/60 2x1 NIDA Standard 12,5mm 35 42
D 100 75 30/40/60 2x1 NIDA Standard 12,5mm 36 45
125 100 30/40/60 2x1 NIDA Standard 12,5mm 37 46

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT
PRODUSE UM

= 60 cm = 40 cm = 30 cm = 60 cm = 40 cm = 30 cm
Placă NIDA Standard 12,5 m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Profil NIDA Metal UW m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Profil NIDA Metal CW m 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant AF 212x25 buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agrafă vată de sticlă (opţional) buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura


materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective
maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de fixare
alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri
de legături din oţel
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură)
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm

10 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR PE VERTICALĂ FIXARE PLĂCI: DECALAJUL ÎMBINĂRILOR PE FEŢELE OPUSE,


RAPORTAT LA MONTANT
Șurub Autofiletant Placă gips-carton
AF212 NIDA Standard 12,5
Montant CW Montant CW
minim
400 mm

D [mm]
UW
CW
minim
400 mm
60 cm
(30/40)

ÎMBINARE RIGIDĂ CU PERETE DE BETON


minim NIDA Boardfix
400 mm
Bandă de îmbinare

Montant CW

Placă gips-carton
NIDA Standard 12,5

minim

D [mm]
400 mm

UW
CW
Poziţionare verticală Ghidaj UW

* Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie alternate Șurub Autofiletant AF212
cu cel puţin 400 mm pentru a se evita formarea rosturilor
Fixare mecanică*
continue.
Bandă etanșare

ÎMBINARE SUB PLANȘEU DE BETON PRIN TAVAN ÎMBINARE GLISANTĂ SUB PLANȘEU DE BETON
DIN GIPS-CARTON ÎNTRERUPT

≤100 Fixare mecanică* Profil protecţie colţ


Ştraif de placă
Bandă etanșare gips-carton
NIDA Standard 12,5
Șurub Autofiletant Ghidaj UW
AF212

Placă gips-carton
NIDA Standard 12,5 Montant CW

NIDA Boardfix Bandă de îmbinare


Placă gips-carton
CW
Montant CW
NIDA Standard 12,5 UW
CW D [mm]
UW
D [mm]

ÎMBINARE PE PLACĂ DE BETON PESTE ŞAPĂ ÎMBINARE GLISANTĂ - ROST DILATARE


D [mm] Șurub Autofiletant AF212
≤20 ≤20 Montant CW
CW Montant CW
UW
D [mm]
UW
CW

Montant CW Placă gips-carton


Şurub Autofiletant NIDA Standard 12,5
AF 212

Ghidaj UW Bandă etanșare Șurub


Autoperforant Placă gips-carton
AP421 NIDA Standard 12,5
NIDA Boarfix Fixare mecanică*
Montant CW
Profil protecţie colţ

În cazul în care lungirea peretelui depășește 15 m, se vor dispune rosturi de


dilatare la distanţe de maxim 10 m cât şi în dreptul rosturilor de dilatare ale
construcţiei.

11
Perete EI45
1 3 8

1 Placă NIDA Flam 12,5


2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4 Şurub autofiletant AF 212
5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
6 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
7 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
8 Vată minerală (opţional)

7 5 2 1 4 6

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
6 3 4 8 1 7 5
Tip şi număr plăci gips-carton: 2x1 NIDA Flam 12,5 Greutate: ≈25 kg/m2

PERFORMANŢE
TIP PROFIL INDICE DE IZOLARE ACUSTICĂ
GROSIME NIDA Metal INTERAX NUMĂRUL ŞI Rw [dB]
TIP SISTEM SISTEM UW, CW MONTANT GROSIMEA PLĂCILOR
[mm] (grosime CW [cm] NIDA Fără Cu
0.6mm) vată minerală vată minerală
75 50 30/40/60 2x1 NIDA Flam 12,5mm 35 42
D 100 75 30/40/60 2x1 NIDA Flam 12,5mm 36 45
125 100 30/40/60 2x1 NIDA Flam 12,5mm 37 46

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT
PRODUSE UM

= 60 cm = 40 cm = 30 cm = 60 cm = 40 cm = 30 cm
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Profil NIDA Metal UW m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Profil NIDA Metal CW m 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant AF 212x25 buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agrafă vată de sticlă (opţional) buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura


materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective
maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de fixare alese,
precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de
legături din oţel
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură)
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm

12 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR PE VERTICALĂ FIXARE PLĂCI: DECALAJUL ÎMBINĂRILOR PE FEŢELE OPUSE,


RAPORTAT LA MONTANT
Șurub Autofiletant Placă gips-carton
AF212 NIDA Flam 12,5
Montant CW Montant CW
minim
400 mm

D [mm]
UW
CW
minim
400 mm
60 cm
(30/40)

ÎMBINARE RIGIDĂ CU PERETE DE BETON


minim NIDA Boardfix
400 mm Bandă de îmbinare

Montant CW

Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5

minim
400 mm

D [mm]
UW
CW
Poziţionare verticală
Ghidaj UW
*Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie alternate
Șurub Autofiletant AF212
cu cel puţin 400 mm pentru a se evita formarea rosturilor
continue. Fixare mecanică*

Bandă etanșare

ÎMBINARE SUB PLANȘEU DE BETON PRIN TAVAN ÎMBINARE GLISANTĂ SUB PLANȘEU DE BETON
DIN GIPS-CARTON ÎNTRERUPT

≤100
Fixare mecanică* Profil protecţie colţ
Ştraif de placă
Bandă etanșare gips-carton
NIDA Flam 12,5
Șurub Autofiletant Ghidaj UW
AF212

Placă gips-carton
Montant CW
NIDA Boardfix Bandă de îmbinare NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton Montant CW
NIDA Flam 12,5
CW
CW
UW
UW
D [mm]
D [mm]

ÎMBINARE PE PLACĂ DE BETON PESTE ŞAPĂ ÎMBINARE GLISANTĂ - ROST DILATARE


D [mm] Șurub Autofiletant AF212
≤20 ≤20 Montant CW
CW Montant CW
UW
D [mm]
UW
CW

Montant CW Placă gips-carton


Şurub Autofiletant NIDA Flam 12,5
AF 212

Ghidaj UW Bandă etanșare


Șurub
Autoperforant Placă gips-carton
NIDA Boardfix Fixare mecanică* AP421 NIDA Flam 12,5
Montant CW Profil protecţie colţ

În cazul în care lungirea peretelui depășește 15 m, se vor dispune rosturi de


dilatare la distanţe de maxim 10 m cât şi în dreptul rosturilor de dilatare ale
construcţiei.

13
Perete EI60
simplu placat
1 3 8

1 Placă NIDA Flam 15


2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4 Şurub autofiletant AF 212
5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
6 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
7 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
8 Vată minerală (opţional)
7 5 2 1 4 6

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
6 3 grosime4 0,60mm8 1 7 5 acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2x1 NIDA Flam 15 Greutate: ≈35 kg/m2

PERFORMANŢE
TIP PROFIL INDICE DE IZOLARE ACUSTICĂ
GROSIME NIDA Metal INTERAX Rw [dB]
NUMĂRUL ŞI GROSIMEA
TIP SISTEM SISTEM UW, CW MONTANT
PLĂCILOR NIDA Fără Cu
[mm] (grosime CW [cm]
0.6mm) vată minerală vată minerală
80 50 30/40/60 2x1 NIDA Flam 15 mm 36 43
D 105 75 30/40/60 2x1 NIDA Flam 15 mm 37 46
130 100 30/40/60 2x1 NIDA Flam 15 mm 39 47

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT
PRODUSE UM

= 60 cm = 40 cm = 30 cm = 60 cm = 40 cm = 30 cm
Placă NIDA Flam 15 m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Profil NIDA Metal UW m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Profil NIDA Metal CW m 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant AF 212x35 buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agrafă vată de sticlă (opţional) buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura


materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective
maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de fixare alese,
precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de
legături din oţel
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură)
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm

14 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR PE VERTICALĂ FIXARE PLĂCI: DECALAJUL ÎMBINĂRILOR PE FEŢELE OPUSE,


RAPORTAT LA MONTANT
Șurub Autofiletant Placă gips-carton
AF212 NIDA Flam 15
Montant CW Montant CW
minim
400 mm

D [mm]
UW
CW
minim
400 mm
60 cm
(30/40)

ÎMBINARE RIGIDĂ CU PERETE DE BETON


NIDA Boardfix
minim
400 mm Bandă de îmbinare

Montant CW

Placă gips-carton
NIDA Flam 15

minim

D [mm]
400 mm

UW
CW
Poziţionare verticală Ghidaj UW

Șurub Autofiletant AF212


*Rosturile orizontale ale plăcilor învecinate trebuie alternate
cu cel puţin 400 mm pentru a se evita formarea rosturilor Fixare mecanică*
continue.
Bandă etanșare

ÎMBINARE SUB PLANȘEU DE BETON PRIN TAVAN ÎMBINARE GLISANTĂ SUB PLANȘEU DE BETON
DIN GIPS-CARTON ÎNTRERUPT

≤100
Fixare mecanică* Profil protecţie colţ
Ştraif de placă
Bandă etanșare gips-carton
NIDA Flam 15
Șurub Autofiletant Ghidaj UW
AF212

Placă gips-carton Montant CW


NIDA Boardfix Bandă de îmbinare NIDA Flam 15
Placă gips-carton Montant CW
NIDA Flam 15
CW
CW UW
UW
D [mm]
D [mm]

ÎMBINARE PE PLACĂ DE BETON PESTE ŞAPĂ ÎMBINARE GLISANTĂ - ROST DILATARE


D [mm] Șurub Autofiletant AF212
≤20 ≤20 Montant CW
CW Montant CW
UW
D [mm]
UW
CW

Montant CW Placă gips-carton


Şurub Autofiletant NIDA Flam 15
AF 212

Ghidaj UW Bandă etanșare


Șurub
Autoperforant Placă gips-carton
NIDA Boardfix Fixare mecanică* AP421 NIDA Flam 15
Montant CW
Profil protecţie colţ

În cazul în care lungirea peretelui depășește 15 m, se vor dispune rosturi de


dilatare la distanţe de maxim 10 m cât şi în dreptul rosturilor de dilatare ale
construcţiei.
15
Perete EI60
1 3 8 dublu placat

1 Placă
2 1 Placă NIDA Standard 12.5
3 2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4
5 Şurub
6 Diblu
4 Şurub autofiletant AF 212
7
8 5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
9 6 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
7 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
8 Vată minerală (opţional)
7 5 2 4 1 6

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 2x2 NIDA Standard 12,5 Greutate: ≈45kg/m2

PERFORMANŢE
TIP PROFIL INDICE DE IZOLARE
GROSIME NIDA Metal INTERAX ACUSTICĂ
NUMĂRUL ŞI GROSIMEA PLĂCILOR
SISTEM SISTEM UW, CW MONTANT Rw [dB]
NIDA
[mm] (grosime [cm] Fără vată Cu vată
0.6mm) minerală minerală
100 50 30/40/60 2x2 NIDA Standard 12,5 mm 43 51
D 125 75 30/40/60 2x2 NIDA Standard 12,5 mm 45 52
150 100 30/40/60 2x2 NIDA Standard 12,5 mm 46 53

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT
PRODUSE UM

= 60 cm = 40 cm = 30 cm = 60 cm = 40 cm = 30 cm
Placă NIDA Standard 12,5 m2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Profil NIDA Metal UW m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Profil NIDA Metal CW m 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agrafă vată de sticlă (opţional) buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Primul strat de plăci - de la structura metalică


(1)
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura
materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective
maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de fixare alese,
precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de
legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.

16 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR FIXARE PLĂCI: DECALAJUL ÎMBINĂRILOR PE FEŢELE OPUSE,


RAPORTAT LA MONTANT
Șurub Autofiletant Placă gips-carton
minim AF212 NIDA Standard 12,5
400 mm Montant CW

D [mm]
UW
CW
minim
400 mm

600 mm
(400/300 mm)

ÎMBINARE SUB PLAFON DE BETON PRIN TAVAN DIN


minim GIPS-CARTON ÎNTRERUPT
400 mm

≤100

minim
400 mm
interax montant

minim
400 mm NIDA Boardfix Bandă de îmbinare
Placă gips-carton Montant CW
NIDA Standard 12,5
Poziţionare verticală CW
*Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru UW
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple D [mm]

ÎMBINARE ÎN „T” ÎMBINARE RIGIDĂ CU PERETE DE BETON


Bandă de îmbinare
NIDA Boardfix
Bandă etanșare NIDA Boardfix

Montant CW Montant CW
Placă gips-carton Placă gips-carton
NIDA Standard 12,5 NIDA Standard 12,5
D [mm]

D [mm]
UW
UW

CW
CW

Șurub Autofiletant AF212


Șurub autofiletant AF212
Fixare mecanică*

Montant CW Bandă etanșare

ÎMBINARE PE PLACĂ DE BETON PESTE ŞAPĂ ÎMBINARE GLISANTĂ CU PERETE DE BETON


Bandă de îmbinare
D [mm] Montant CW
NIDA Boadfix
CW Placă gips-carton
UW Bandă etanșare NIDA Standard 12,5

Placă gips-carton
NIDA Standard 12,5 Montant CW
D [mm]
UW
CW

Șurub Autofiletant Ghidaj UW


AF212

Bandă etanșare NIDA Boardfix

Fixare mecanică* Montant CW


Șurub Autofiletant AF212

Profil protecţie colţ

Fixare mecanică*

În cazul în care lungirea peretelui depășește 15 m, se vor dispune rosturi de


dilatare la distanţe de maxim 10 m cât şi în dreptul rosturilor de dilatare ale
construcţiei. 17
Perete EI90
2 1 4 9

1 Placă NIDA Standard 12,5


1 Placă
2 2 Placă NIDA Flam 12,5
3 3 Profil NIDA Metal UW
4 Profil NIDA Metal CW
4
5 Şurub
6 Diblu
5 Şurub autofiletant AF 212
7
8 6 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
9 7 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
8 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
9 Vată minerală (opţional)
8 6 3 5 1 7 2

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2x(1xNIDA Standard 12,5 +
Greutate: ≈50 kg/m2
1xNIDA Flam 12,5)

PERFORMANŢE
TIP PROFIL INDICE DE IZOLARE
GROSIME NIDA Metal INTERAX ACUSTICĂ
SISTEM SISTEM UW, CW MONTANT NUMĂRUL ŞI GROSIMEA PLĂCILOR NIDA Rw [dB]
[mm] (grosime [cm] Fără vată Cu vată
0.6mm) minerală minerală
100 50 30/40/60 2x (1xNIDA Standard 12,5 + 1xNIDA Flam 12,5) 43 51
D 125 75 30/40/60 2x (1xNIDA Standard 12,5 + 1xNIDA Flam 12,5) 45 52
150 100 30/40/60 2x (1xNIDA Standard 12,5 + 1xNIDA Flam 12,5) 46 53

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT
PRODUSE UM

= 60 cm = 40 cm = 30 cm = 60 cm = 40 cm = 30 cm
Placă NIDA Standard 12,5 m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Profil NIDA Metal UW m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Profil NIDA Metal CW m 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agrafă vată de sticlă (opţional) buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura
materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele
efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de
fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza
doar tipuri de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.

18 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR FIXARE PLĂCI: DECALAJUL ÎMBINĂRILOR PE FEŢELE OPUSE,


RAPORTAT LA MONTANT
Șurub Autofiletant Placă gips-carton
minim AF212 NIDA Flam 12,5

400 mm Montant CW Placă gips-carton


NIDA Standard 12,5

D [mm]
UW
CW
minim
400 mm

600 mm
(400/300 mm)

ÎMBINARE SUB PLAFON DE BETON PRIN TAVAN DIN


minim GIPS-CARTON ÎNTRERUPT
400 mm

≤100

minim
400 mm
interax montant

minim
400 mm Ipsos de îmbinări Bandă de îmbinare
Placă gips-carton Montant CW
NIDA Flam 12,5
Poziţionare verticală Placă gips-carton CW
NIDA Standard 12,5
*Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru UW
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple D [mm]

ÎMBINARE ÎN „T” ÎMBINARE RIGIDĂ CU PERETE DE BETON


NIDA Boardfix Bandă de îmbinare
Bandă etanșare NIDA Boardfix
Placă gips-carton Placă gips-carton NIDA Flam 12,5
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton Placă gips-carton NIDA Standard 12,5
NIDA Standard 12,5
D [mm]

D [mm]
UW
CW

UW
CW

Montant CW Montant CW
Șurub autofiletant AF212 Șurub Autofiletant AF212
Fixare mecanică*
Montant CW
Bandă etanșare

ÎMBINARE PE PLACĂ DE BETON PESTE ŞAPĂ ÎMBINARE GLISANTĂ CU PERETE DE BETON


Bandă de îmbinare
D [mm] Montant CW
NIDA Boadfix
Placă gips-carton
CW
Bandă etanșare NIDA Standard 12,5
UW
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton Montant CW
D [mm]

NIDA Standard 12,5


UW
CW

Șurub Autofiletant Ghidaj UW


AF212

Bandă etanșare NIDA Boardfix

Fixare mecanică*
Montant CW
Șurub Autofiletant AF212

Profil protecţie colţ

Fixare mecanică*
În cazul în care lungirea peretelui depășește 15 m, se vor dispune rosturi de
dilatare la distanţe de maxim 10 m cât şi în dreptul rosturilor de dilatare ale
construcţiei. 19
Perete EI120
1 1 3 8

1 Placă NIDA Flam 12,5


2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4 Şurub autofiletant AF 212
5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
6 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
7 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
8 Vată minerală (opţional)

7 5 2 4 1 6 1

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 2x2 NIDA Flam 12,5 Greutate: ≈55kg/m2

PERFORMANŢE
TIP PROFIL INDICE DE IZOLARE
GROSIME NIDA Metal INTERAX ACUSTICĂ
NUMĂRUL ŞI GROSIMEA PLĂCILOR
SISTEM SISTEM UW, CW MONTANT Rw [dB]
NIDA
[mm] (grosime [cm] Fără vată Cu vată
0.6mm) minerală minerală
100 50 30/40/60 2x2 NIDA Flam 12,5 mm 43 51
D 125 75 30/40/60 2x2 NIDA Flam 12,5 mm 45 52
150 100 30/40/60 2x2 NIDA Flam 12,5 mm 46 53

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT
PRODUSE UM

= 60 cm = 40 cm = 30 cm = 60 cm = 40 cm = 30 cm
Placă NIDA Flam 12,5 m2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Profil NIDA Metal UW m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Profil NIDA Metal CW m 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agrafă vată de sticlă (opţional) buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura
materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele
efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de
fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza
doar tipuri de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.

20 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR FIXARE PLĂCI: DECALAJUL ÎMBINĂRILOR PE FEŢELE OPUSE,


RAPORTAT LA MONTANT
Șurub Autofiletant Placă gips-carton
minim AF212 NIDA Flam 12,5

400 mm Montant CW

D [mm]
UW
CW
minim
400 mm

600 mm
(400/300 mm)

ÎMBINARE SUB PLAFON DE BETON PRIN TAVAN DIN


minim GIPS-CARTON ÎNTRERUPT
400 mm

≤100

minim
400 mm
interax montant

minim
400 mm NIDA Boardfix Bandă de îmbinare
Placă gips-carton Montant CW
NIDA Flam 12,5
Poziţionare verticală
CW
*Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru UW
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple D [mm]

ÎMBINARE ÎN „T” ÎMBINARE RIGIDĂ CU PERETE DE BETON


NIDA Boardfix Bandă de îmbinare
Bandă etanșare NIDA Boardfix
Montant CW Montant CW
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
D [mm]
UW

D [mm]
CW

UW
CW

Șurub autofiletant AF212 Șurub Autofiletant AF212


Fixare mecanică*
Montant CW
Bandă etanșare

ÎMBINARE PE PLACĂ DE BETON PESTE ŞAPĂ ÎMBINARE GLISANTĂ CU PERETE DE BETON


Bandă de îmbinare
Montant CW
D [mm] NIDA Boadfix
CW
Bandă etanșare Placă gips-carton
UW
NIDA Flam 12,5

Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5 Montant CW
D [mm]
UW
CW

Șurub Autofiletant Ghidaj UW


AF212

Bandă etanșare NIDA Boardfix

Fixare mecanică*
Montant CW
Șurub Autofiletant AF212

Profil protecţie colţ


Fixare mecanică*
În cazul în care lungirea peretelui depășește 15 m, se vor dispune rosturi de
dilatare la distanţe de maxim 10 m cât şi în dreptul rosturilor de dilatare ale
construcţiei. 21
Perete EI180
1 1 1 3 8

1 Placă NIDA Flam 12,5


2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4 Şurub autofiletant AF 212
5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
6 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
7 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
8 Vată minerală (opţional)
7 5 2 4 1 1 1 6

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 3x3 NIDA Flam 12,5 Greutate: ≈75kg/m2

PERFORMANŢE
TIP PROFIL
INDICE DE IZOLARE ACUSTICĂ
GROSIME NIDA Metal INTERAX
Rw [dB]
SISTEM SISTEM UW, CW MONTANT NUMĂRUL ŞI GROSIMEA PLĂCILOR NIDA
[mm] (grosime [cm] Fără vată Cu vată
0.6mm) minerală minerală
125 50 30/40/60 3x3 NIDA Flam 12,5 mm 48 56
D 150 75 30/40/60 3x3 NIDA Flam 12,5 mm 50 57
175 100 30/40/60 3x3 NIDA Flam 12,5 mm 51 58

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT
PRODUSE UM

= 60 cm = 40 cm = 30 cm = 60 cm = 40 cm = 30 cm
Placă NIDA Flam 12,5 m2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Profil NIDA Metal UW m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Profil NIDA Metal CW m 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant AP 212x70(3) buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Agrafă vată de sticlă (opţional) buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Primul strat de plăci - de la structura metalică


(1)
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
(3)
Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura
materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective
maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de fixare
alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri
de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.

22 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR FIXARE PLĂCI: DECALAJUL ÎMBINĂRILOR PE FEŢELE OPUSE,


RAPORTAT LA MONTANT
Șurub Autofiletant Placă gips-carton
minim AF212 NIDA Flam 12,5
Montant (CW) Montant (CW)
400 mm

D [mm]
UW
CW
minim
400 mm

600 mm
(400/300 mm)

ÎMBINARE GLISANTĂ CU PERETE DE BETON


minim
400 mm Bandă de îmbinare
Montant CW
NIDA Boardfix
Placă gips-carton
Bandă etanșare
NIDA Flam 12,5

minim

D [mm]
400 mm

UW
CW
interax montant

minim Montant CW
400 mm Șurub Autofiletant AF212

Profil protecţie colţ


Fixare mecanică*
Poziţionare verticală
*Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

ÎMBINARE ÎN „T” ÎMBINARE RIGIDĂ CU PERETE DE BETON


Bandă de îmbinare
NIDA Boardfix NIDA Boardfix
Montant CW
Bandă etanșare
Placă gips-carton
Montant CW NIDA Flam 12,5
D [mm]

D [mm]
UW
CW

UW
CW

Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5 Șurub Autofiletant AF212
Șurub autofiletant AF212
Fixare mecanică*
Bandă de îmbinare
Bandă etanșare
Montant CW

ÎMBINARE PE PLACĂ DE BETON CU ŞAPĂ ÎMBINARE SUB PLAFON DE BETON PRIN TAVAN DIN
GIPS-CARTON ÎNTRERUPT
D [mm]
CW
UW

≤100

Placă gips-carton Montant CW


NIDA Flam 12,5
Șurub Autofiletant Ghidaj UW
AF212

Bandă etanșare NIDA Boardfix

Fixare mecanică*

NIDA Boardfix Bandă de îmbinare


Montant CW
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
CW
UW
D [mm]
23
AGREMENT PLACĂRI
Placări
EI30 26
EI45 28
EI60 30
EI90 32
EI120 34

Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro. | 25


Placare EI30
7 3 10 4

1 Placă NIDA Standard 12,5


2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4 Vinclu metalic
H

5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*


6 Şurub autofiletant AF 212
7 Şurub autoperforant AP 421
8 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional

9 5 2 8 1 1 6
9 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
10 Vată minerală (opţional)

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm, NIDA Metal CD60 acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Standard 12,5 Greutate: ≈25 kg/m2

PERFORMANŢE
Profile la interax de 60 cm Numărul de plăci NIDA Distanţa max. între suporţi H [m]
CW 50 2xNIDA Standard 12,5 2,10
CW 75 2xNIDA Standard 12,5 2,65
CW 100 2xNIDA Standard 12,5 3,00
* pentru înălţimi mai mari de 7,6m contactaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică Siniat.

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
CANTITĂŢI (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

PLACARE DUBLĂ
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către
PRODUSE UM proiectantul de specialitate al lucrării
în funcţie de natura materialului suport
(beton simplu, beton armat, şape, structuri
metalice, lemn, etc), de forţele efective
1 2 maxime calculate conform legislaţiei
în vigoare, de capacităţile portante ale
= 60cm = 40cm elementelor de fixare alese, precum şi de
posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor
Placă NIDA Standard 12,5 m2 2,00 2,00 rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de
legături din oţel;
Profil NIDA Metal UW ml 0,70 0,70 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este
obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă
Profil NIDA Metal CW ml 2,00 2,80 (împâslitură);
Vinclu metalic buc 0,80 1,20 ***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru
reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 2,90 3,60
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00 8,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00 16,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 6,00 9,00
Banda de îmbinări** ml 2,00 2,00
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,25 0,25
Bandă de etanșare ml 0,70 0,80 SENS DE ACŢIUNE
A FOCULUI
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00
NIDA Boardfix *** kg 0,10 0,10

26 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

NIDA Boardfix
Bandă de etanșare
Placă gips-carton
NIDA Standard 12,5
Șurub autofiletant
AF212
NIDA Boardfix
Șurub autoperforant
Bandă de etanșare
AP421
Profil NIDA Metal UW
Şuruburi autofiletant
AF212
Şurub autoperforant
AP421
Vinclu metalic
Fixare mecanică*
Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW


NIDA Boardfix

Placă gips-carton
Placă gips-carton NIDA Standard 12,5
NIDA Standard 12,5

Vinclu metalic

Șurub autoperforant
Suport existent AP421

Placă gips-carton
NIDA Standard 12,5

Fixare mecanică*

Bandă de etanșare DECALAJUL PLĂCILOR

NIDA Boardfix
minim
400 mm

minim
400 mm

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ
ÎMBINARE CU PERETE MASIV

60 cm minim
400 mm
D [mm]
UW
CW

minim
400 mm
interax montant

Placă gips-carton Vinclu metalic


NIDA Standard 12,5 Şurub autoperforant AP421
minim
Profil NIDA Metal CW
400 mm
Şurub autofiletant AF 212
Fixare mecanică*
NIDA Boardfix Poziţionare verticală

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru


a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor
multiple
27
Placare EI45
7 3 10 4

1 Placă NIDA Flam 12,5


2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4 Vinclu metalic
H

5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*


6 Şurub autofiletant AF 212
7 Şurub autoperforant AP 421
8 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional

9 5 2 8 1 1 6
9 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
10 Vată minerală (opţional)

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm, NIDA Metal CD60 acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 12,5 Greutate: ≈30kg/m2

PERFORMANŢE
Profile la interax de 60 cm Numărul de plăci NIDA Distanţa max. între suporţi H [m]
CW 50 2xNIDA Flam 12,5 2,10
CW 75 2xNIDA Flam 12,5 2,65
CW 100 2xNIDA Flam 12,5 3,00
* pentru înălţimi mai mari de 7,6m contactaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică Siniat.

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
CANTITĂŢI (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

PLACARE DUBLĂ
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către
PRODUSE UM proiectantul de specialitate al lucrării
în funcţie de natura materialului suport
(beton simplu, beton armat, şape, structuri
metalice, lemn, etc), de forţele efective
1 2 maxime calculate conform legislaţiei
în vigoare, de capacităţile portante ale
= 60cm = 40cm elementelor de fixare alese, precum şi de
posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 2,00 rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de
legături din oţel;
Profil NIDA Metal UW ml 0,70 0,70 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este
obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă
Profil NIDA Metal CW ml 2,00 2,80 (împâslitură);
Vinclu metalic buc 0,80 1,20 ***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru
reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 2,90 3,60
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00 8,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00 16,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 6,00 9,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,25 0,25
Bandă de etanșare ml 0,70 0,80 SENS DE ACŢIUNE
A FOCULUI
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00
NIDA Boardfix *** kg 0,10 0,10

28 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

NIDA Boardfix
Bandă de etanșare
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Șurub autofiletant
AF212
NIDA Boardfix Șurub autoperforant
AP421
Bandă de etanșare
Profil NIDA Metal UW

Şuruburi autofiletant
AF212
Şurub autoperforant
AP421
Vinclu metalic
Fixare mecanică* Profil NIDA Metal CW

NIDA Boardfix
Profil NIDA Metal CW
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5

Vinclu metalic

Șurub autoperforant
AP421
Suport existent
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5

Fixare mecanică*
DECALAJUL PLĂCILOR
Bandă de etanșare

NIDA Boardfix
minim
400 mm

minim
400 mm

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ
ÎMBINARE CU PERETE MASIV
minim
60 cm 400 mm

NIDA Boardfix
D [mm]
UW
CW

minim
400 mm
interax montant

Placă gips-carton
Vinclu metalic
NIDA Flam 12,5 minim
Şurub autoperforant AP421
Profil NIDA Metal CW 400 mm
Şurub autofiletant AF 212
Fixare mecanică*
Poziţionare verticală
NIDA Boardfix
* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor
multiple
29
Placare EI60
7 3 10 4

1 Placă NIDA Flam 15


2 Profil NIDA Metal UW
3 Profil NIDA Metal CW
4 Vinclu metalic
H

5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*


6 Şurub autofiletant AF 212
7 Şurub autoperforant AP 421
8 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional

9 5 2 8 1 1 6
9 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
10 Vată minerală (opţional)

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm, NIDA Metal CD60 acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 15 Greutate: ≈40 kg/m2

PERFORMANŢE
Profile la interax de 60 cm Numărul de plăci NIDA Distanţa max. între suporţi H [m]
CW 50 2xNIDA Flam 15 2,10
CW 75 2xNIDA Flam 15 2,65
CW 100 2xNIDA Flam 15 3,00
* pentru înălţimi mai mari de 7,6m contactaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică Siniat.

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
CANTITĂŢI (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

PLACARE DUBLĂ

PRODUSE UM *Fixarea mecanică va fi aleasă de către


proiectantul de specialitate al lucrării
în funcţie de natura materialului suport
1 2 (beton simplu, beton armat, şape, structuri
metalice, lemn, etc), de forţele efective
= 60cm = 40cm maxime calculate conform legislaţiei
în vigoare, de capacităţile portante ale
Placă NIDA Flam 15 m2 2,00 2,00 elementelor de fixare alese, precum şi de
posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor
Profil NIDA Metal UW ml 0,70 0,70 rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de
legături din oţel;
Profil NIDA Metal CW ml 2,00 2,80 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este
obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă
Vinclu metalic buc 0,80 1,20 (împâslitură);
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 2,90 3,60 ***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru
reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.
Şurub autofiletant AF 212x35(1) buc 6,00 8,00
Şurub autofiletant AF 212x55(2) buc 12,00 16,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 6,00 9,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,25 0,25
Bandă de etanșare ml 0,70 0,80 SENS DE ACŢIUNE
A FOCULUI
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00
NIDA Boardfix *** kg 0,10 0,10

30 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

NIDA Boardfix
Bandă de etanșare
Placă gips-carton
NIDA Flam 15
Șurub autofiletant
AF212
NIDA Boardfix Șurub autoperforant
AP421
Bandă de etanșare
Profil NIDA Metal UW

Şuruburi autofiletant
AF212
Şurub autoperforant
AP421
Vinclu metalic
Fixare mecanică* Profil NIDA Metal CW

NIDA Boardfix
Profil NIDA Metal CW
Placă gips-carton
NIDA Flam 15
Placă gips-carton
NIDA Flam 15

Vinclu metalic

Șurub autoperforant
AP421
Suport existent
Placă gips-carton
NIDA Flam 15

Fixare mecanică*
DECALAJUL PLĂCILOR
Bandă de etanșare

NIDA Boardfix
minim
400 mm

minim
400 mm

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ
ÎMBINARE CU PERETE MASIV
minim
60 cm 400 mm
D [mm]
UW
CW

minim
400 mm
interax montant

Vinclu metalic minim


Placă gips-carton NIDA Flam 15 Şurub autoperforant AP421 400 mm
Profil NIDA Metal CW
Şurub autofiletant AF 212
Fixare mecanică* Poziţionare verticală
NIDA Boardfix * Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor
multiple
31
Placare EI90
8 4 11 5

1 Placă NIDA Flam 15


2 Placă NIDA Flam 12,5
3 Profil NIDA Metal UW
4 Profil NIDA Metal CW
5 Vinclu metalic
6 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
7 Şurub autofiletant AF 212
H

8 Şurub autoperforant AP 421


9 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
10 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
11 Vată minerală (opţional)
10 6 3 7 2 1 9

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm, NIDA Metal CD60 acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 12,5 +
Greutate: ≈50 kg/m2
1xNIDA Flam 15

PERFORMANŢE
Profile la interax de 60 cm Numărul de plăci NIDA Distanţa max. între suporţi H [m]
CW 50 2xNIDA Flam 12,5 + 1xNIDA Flam 15 2,10
CW 75 2xNIDA Flam 12,5 + 1xNIDA Flam 15 2,65
CW 100 2xNIDA Flam 12,5 + 1xNIDA Flam 15 3,00
* pentru înălţimi mai mari de 7,6m contactaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică Siniat.

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
CANTITĂŢI (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
(3)
Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
PLACARE TRIPLĂ

PRODUSE UM *Fixarea mecanică va fi aleasă de către


proiectantul de specialitate al lucrării
în funcţie de natura materialului suport
1 23 (beton simplu, beton armat, şape, structuri
metalice, lemn, etc), de forţele efective
= 60cm = 40cm maxime calculate conform legislaţiei
în vigoare, de capacităţile portante ale
Placă NIDA Flam 15 m2 1,00 1,00 elementelor de fixare alese, precum şi de
posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 2,00 rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de
Profil NIDA Metal UW ml 0,70 0,80 legături din oţel;

Profil NIDA Metal CW ml 2,00 2,80 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este
obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă
Vinclu metalic buc 0,70 1,00 (împâslitură);
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 2,90 3,60 ***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru
reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00 8,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 6,00 8,00
Şurub autofiletant AF 212x55(3) buc 12,00 16,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 6,00 9,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00
SENS DE ACŢIUNE
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,45 0,45 A FOCULUI

Bandă de etanșare ml 0,70 0,80


Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10

32 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

NIDA Boardfix
Bandă de etanșare
Profil NIDA Metal UW
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
NIDA Boardfix Șurub autofiletant AF212
Placă gips-carton
Bandă de etanșare NIDA Flam 15
Șurub autoperforant
AP421
Profil NIDA Metal UW

Şurub autofiletant
AF212
Şurub autoperforant
AP421
Vinclu metalic
Fixare mecanică*
Profil NIDA Metal UW

Profil NIDA Metal CW


NIDA Boardfix
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
NIDA Flam 15 Placă gips-carton
NIDA Flam 15

Vinclu metalic

Suport existent
Șurub autoperforant AP421

Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
NIDA Flam 15
Fixare mecanică*

Bandă de etanșare
DECALAJUL PLĂCILOR
NIDA Boardfix

minim
400 mm

minim
400 mm

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ
ÎMBINARE CU PERETE MASIV

minim
60 cm 400 mm
D [mm]
UW
CW

minim
400 mm
interax montant

Placă gips-carton Vinclu metalic


NIDA Flam 15 Şurub autoperforant AP421 minim
Placă gips-carton NIDA Flam 12,5 400 mm
Profil NIDA Metal CW
Şurub autofiletant AF212
Fixare mecanică* Poziţionare verticală
NIDA Boardfix
* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor
multiple
33
Placare EI120
8 4 11 5

1 Placă NIDA Flam 15


2 Placă NIDA Flam 12,5
3 Profil NIDA Metal UW
4 Profil NIDA Metal CW
5 Vinclu metalic
H

6 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*


7 Şurub autofiletant AF 212
8 Şurub autoperforant AP 421
9 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
10 6 3 7 2 1 9
10 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
11 Vată minerală (opţional)

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm, NIDA Metal CD60 acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 12,5 +


Greutate: ≈60 kg/m2
2xNIDA Flam 15

PERFORMANŢE
Profile la interax de 60 cm Numărul de plăci NIDA Distanţa max. între suporţi H [m]
CW 50 2xNIDA Flam 12,5 + 2xNIDA Flam 15 2,10
CW 75 2xNIDA Flam 12,5 + 2xNIDA Flam 15 2,65
CW 100 2xNIDA Flam 12,5 + 2xNIDA Flam 15 3,00
* pentru înălţimi mai mari de 7,6m contactaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică Siniat.

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
CANTITĂŢI (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
(3)
Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
PLACARE CVADRUPLĂ (4)
Al patrulea strat de plăci - de la structura metalică

PRODUSE UM
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către
1 122 3 43 proiectantul de specialitate al lucrării
în funcţie de natura materialului suport
= 60cm = 40cm (beton simplu, beton armat, şape, structuri
metalice, lemn, etc), de forţele efective
Placă NIDA Flam 15 m2 2,00 2,00 maxime calculate conform legislaţiei
în vigoare, de capacităţile portante ale
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 2,00 elementelor de fixare alese, precum şi de
posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor
Profil NIDA Metal UW ml 0,70 0,80 rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de
Profil NIDA Metal CW ml 2,00 2,80 legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este
Vinclu metalic buc 0,70 1,00 obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 2,90 3,60 (împâslitură);

buc 6,00 8,00 ***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru


Şurub autofiletant AF 212x25(1) reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 6,00 8,00
Şurub autofiletant AF 212x55(3) buc 6,00 8,00
Şurub autofiletant AF 212x70(4) buc 12,00 16,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 6,00 9,00
SENS DE ACŢIUNE
Bandă de îmbinări** ml 2,00 2,00 A FOCULUI
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,50 0,50
Bandă de etanșare ml 0,70 0,80
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00
NIDA Boardfix *** kg 0,10 0,10

34 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

NIDA Boardfix
Bandă de etanșare
Placă gips-carton
NIDA Boardfix NIDA Flam 12,5

Șurub autofiletant AF212


Bandă de etanșare Șurub autoperforant AP421
Placă gips-carton
Profil NIDA Metal UW
NIDA Flam 15
Şuruburi autofiletant
AF212
Şurub autoperforant
AP421
Vinclu metalic
Fixare mecanică

Profil NIDA Metal CW Profil NIDA Metal CW

Placă gips-carton NIDA Boardfix


NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
Placă gips-carton NIDA Flam 12,5
NIDA Flam 15 Placă gips-carton
NIDA Flam 15

Vinclu metalic

Șurub autoperforant AP421

Suport existent Placă gips-carton


NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
NIDA Flam 15

Fixare mecanică*

Bandă de etanșare DECALAJUL PLĂCILOR

NIDA Boardfix
minim
400 mm

minim
400 mm

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ
ÎMBINARE CU PERETE MASIV

60 cm
minim
400 mm

minim
400 mm
interax montant

Placă gips-carton Vinclu metalic


NIDA Flam 12,5 Şurub autoperforant AP421
minim
Placă gips-carton NIDA Flam 15
400 mm
Profil NIDA Metal CW
Şurub autofiletant AF 212
Fixare mecanică* Poziţionare verticală
NIDA Boardfix * Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor
multiple
35
AGREMENT PLAFOANE
Plafoane
EI30 > 6,5 cm 38
EI30 > 19,5 cm 40
EI30 > 25 cm 42
EI45 > 6,5 cm 44
EI45 > 19,5 cm 46
EI45 > 25 cm 48
EI60 > 7 cm 50
EI60 > 20 cm 52
EI60 > 25,5 cm 54
EI90 > 27 cm 56
EI120 > 29 cm 58

Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro. | 37


Plafon EI30
coborâre 6,5-12,5 cm
3 m m
200
ma x

x1
50
mm 1 Placă NIDA Standard 12,5
ma
2 Profil NIDA Metal CD 60
y
3 Profil NIDA Metal UD 30
4 Bridă reglabilă NIDA System
5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
6 Şurub autoperforant AP 221

4 2 6 1 5

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Standard 12,5 Greutate: ≈25kg/m2

PERFORMANŢE
Clasa de Distanţa interax de fixare
Profil
încărcare Numărul de plăci NIDA Bridă reglabilă Profil metalic
NIDA Metal
[daN/m2] R [cm] y [cm]

CD 60 15 2xNIDA Standard 12,5 100 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ

PRODUSE UM (1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al


lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
SISTEM armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
Placă NIDA Standard 12,5 m2 2,00 elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
Profil NIDA Metal CD60 ml 2,70 metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
Racord de prelungire CD60 buc 0,90 utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Bridă reglabilă NIDA System buc 2,70 ***Vată minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din
considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,90 adusă plafonului.

Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00 Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.

Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00


Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

38 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
interax
structură
secundară
Fixare mecanică*
<150 mm
Bridă reglabilă

Profil NIDA Metal UD30 Placă gips-carton


Ipsos pentru îmbinări NIDA Standard 12,5
NIDA Profesional
minim
Profil NIDA Metal CD60 400 mm
Bandă de îmbinare
Şurub autofiletant AF212
Fixare mecanică*

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a


evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

250 Fixare
Bridă reglabilă mecanică* Fixare
Bridă reglabilă mecanică*

Interax structură metalică

Şurub autofiletant AF212 Placă gips-carton


NIDA Standard 12,5
Profil NIDA Metal CD60
Ştraif de placă NIDA Standard 12,5
Şurub Autoperforant AP421 Şurub autofiletant AF212
Profil tip PVC
Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton
NIDA Standard 12,5

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică* Fixare mecanică*


<150 mm ≤200mm
Bridă reglabilă Bridă reglabilă ≤50mm

Placă gips-carton Profil NIDA Metal UD30


NIDA Standard 12,5 Ipsos pentru îmbinări Placă gips-carton Şurub autofiletant AF212
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional NIDA Standard 12,5 Profil NIDA Metal UD30
Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare
Profil NIDA Metal CD60 Ipsos pentru îmbinări
Şurub autofiletant AF212 NIDA Profesional
Bandă de îmbinare
Fixare mecanică*

39
Plafon EI 30
coborâre >19,5 cm
4 8

1 Placă NIDA Standard 12,5


2 Profil NIDA Metal CD60 principal
20 max
0m
3 Profil NIDA Metal CD60 secundar
m
x
ma mm
150
4 Profil NIDA Metal UD30
x
5 Racord de suspensie
6 Tirant cu inel
7 Racord de îmbinare dublu
8 Vată minerală (opţional)
3 2 5 7 6 1

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 grosime Vată minerală: opţional, doar din considerente
0,60mm acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Standard 12,5 Greutate: ≈25kg/m2

PERFORMANŢE
Tip racord îmbinare utilizat Distanţa interax de fixare
Profil Clasa de
NIDA încărcare Numărul de plăci NIDA Racord de Profil metalic Profil metalic
Metal [daN/m2] Simplu Dublu suspensie principal secundar
R [cm] x [cm] y [cm]
- x 50 100 40
- x 100 45 40
CD 60 15 2xNIDA Standard 12,5 - x 120 30 40
x x 90 50 40
x x 100 40 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ
PRODUSE UM (1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

SISTEM
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al
Placă NIDA Standard m 2
2,00 lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
Profil NIDA Metal CD60 ml 4,10 calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
Racord de prelungire CD60 buc 0,80 metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Racord suspensie CD60 buc 2,80 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
Tirant cu inel buc 2,80 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Racord de îmbinare dublu buc 2,50
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,40 considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară
adusă plafonului.
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00 Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

40 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
< 150
Fixare interax
mecanică*
structură
secundară

Racord suspensie CD60

Profil NIDA Metal UD30 Racord de îmbinare dublu


minim
Ipsos pentru îmbinări Profil NIDA Metal CD60
400 mm
NIDA Profesional Placă gips-carton
Bandă de îmbinare NIDA Standard 12,5
Fixare mecanică* Şurub autofiletant AF212

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a


evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică*
Fixare mecanică*
Interax structură principală

Racord suspensie CD60

Racord suspensie CD60

Profil tip PVC


Profil NIDA Metal CD60
Ştraif de placă NIDA Standard 12,5 Şurub autofiletant AF212
Placă gips-carton NIDA Standard 12,5
Şurub autofiletant AF212 Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton NIDA Standard 12,5

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică*
Fixare mecanică*
max 150 mm

≤200mm
Racord suspensie CD60
Racord suspensie CD60

Racord de îmbinare dublu Profil NIDA Metal UD30 Şurub autofiletant AF212
Profil NIDA Metal CD60 Ipsos pentru îmbinări Placă gips-carton
Placă gips-carton NIDA Profesional NIDA Standard 12,5 Profil NIDA Metal UD30
NIDA Standard 12,5 Bandă de îmbinare Ipsos pentru îmbinări
Şurub autofiletant AF212 Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional
Şurub autofiletant AF212
Bandă de îmbinare
Fixare mecanică*

41
Plafon EI 30
coborâre >25 cm
4 9

1 Placă NIDA Standard 12,5


2 Profil NIDA Metal CD60 principal
20 max
0m
m
x
3 Profil NIDA Metal CD60 secundar
y ma mm

x
150
4 Profil NIDA Metal UD30
5 Racord NONIUS inferior
6 Piesă NONIUS superior
7 Clemă NONIUS
8 Racord de îmbinare dublu
3 2 7 8 5 6 1
9 Vată minerală

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 grosime Vată minerală: opţional, doar din considerente
0,60mm acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Standard 12,5 Greutate: ≈25 kg/m2

PERFORMANŢE
Tip racord îmbinare utilizat Distanţa interax de fixare
Profil Clasa de
Racord NONIUS Profil
NIDA încărcare Numărul de plăci NIDA metalic Profil metalic
Metal [daN/m2] Simplu Dublu principal secundar
R [cm] x [cm] y [cm]
- x 65 100 40
- x 100 40 40
CD 60 15 2xNIDA Standard 12,5
- x 120 30 40
x x 90 50 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ
PRODUSE UM (1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

SISTEM *Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al


lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
Placă NIDA Standard m 2
2,00 armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
Profil NIDA Metal CD60 ml 4,10 elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
metalice.
Racord de prelungire CD60 buc 0,80 Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Piesă NONIUS superior buc 2,20 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
Racord NONIUS inferior buc 2,20 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Clemă NONIUS (2buc./legătură) buc 4,40
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente
Racord de îmbinare dublu buc  2,50 acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,40
Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

42 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
<150 mm Fixare interax
mecanică*
structură
secundară

Racord Nonius

Profil NIDA Metal UD30 Placă gips-carton minim


Ipsos pentru îmbinări
NIDA Standard 12,5 400 mm
NIDA Profesional Profil NIDA Metal CD60
Bandă de îmbinare Şurub autofiletant AF212
Fixare mecanică*

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a


evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

250 Fixare
mecanică* Interax structura principală
Fixare mecanică*

Racord Nonius
Racord Nonius

Placă gips-carton Profil tip PVC


NIDA Standard 12,5 Ştraif de placă
Profil NIDA Metal CD60 Şurub autofiletant AF212 Şurub autofiletant AF212
Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton
NIDA Standard 12,5

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică* Fixare mecanică*


<150 mm

≤200mm
Racord Nonius
Racord Nonius

Profil
Placă gips-carton NIDA Metal UD30
NIDA Standard 12,5 Ipsos pentru îmbinări
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional Placă gips-carton Şurub autofiletant AF212
Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare NIDA Standard 12,5 Profil NIDA Metal UD30
AF212
Şurub autofiletant AF212 Ipsos pentru îmbinări
Profil NIDA Metal
NIDA Profesional
CD60
Bandă de îmbinare 43
Fixare mecanică*
Plafon EI45
coborâre 6,5-12,5 cm
3 m m
200
ma x

mm
50
ma
x1
1 Placă NIDA Flam 12,5

y
2 Profil NIDA Metal CD60
3 Profil NIDA Metal UD30
4 Bridă reglabilă NIDA System
5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
6 Şurub autoperforant AP421

4 2 6 1 5

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 12,5 Greutate: ≈30 kg/m2

PERFORMANŢE
Clasa de Distanţa interax de fixare
Profil
încărcare Numărul de plăci NIDA Bridă reglabilă Profil metalic
NIDA Metal
[daN/m2] R [cm] y [cm]

CD 60 15 2xNIDA Flam 12,5 100 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ

PRODUSE UM (1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al


lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
SISTEM armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
Profil NIDA Metal CD60 ml 2,70 metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
Racord de prelungire CD60 buc 0,90 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Bridă Reglabilă NIDA System buc 2,70 ***Vată minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din
considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,90 adusă plafonului.

Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00 Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

44 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
interax
150 mm structură
Fixare mecanică*
secundară
Bridă reglabilă

Profil NIDA Metal UD30 Placă gips-carton NIDA Flam 12,5


Ipsos pentru îmbinări Profil NIDA Metal CD60
NIDA Profesional
Şurub autofiletant AF212 minim
Bandă de îmbinare
Fixare mecanică* 400 mm

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a


evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

250 Fixare
Bridă reglabilă mecanică*
Bridă reglabilă Fixare
mecanică*
Interax structura metalică

Şurub autofiletant AF212 Placă gips-carton NIDA Flam 12,5


Profil NIDA Metal CD60 Ştraif de placă NIDA Flam 12,5
Profil tip PVC Şurub autofiletant AF212
Şurub Autoperforant AP421
Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică* Fixare mecanică*


150 mm ≤200mm
Bridă reglabilă Bridă reglabilă ≤50mm

Profil NIDA Metal


Placă gips-carton UD30 Şurub autofiletant AF212
NIDA Flam 12,5 Ipsos pentru îmbinări Placă gips-carton
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional NIDA Flam 12,5 Profil NIDA Metal UD30
Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare Ipsos pentru îmbinări
Profil NIDA Metal CD60
Şurub autofiletant 212 NIDA Profesional
Bandă de îmbinare
Fixare mecanică*

45
Plafon EI 45
4 8
coborâre >19,5 cm

R
1 Placă NIDA Flam 12,5
2 Profil NIDA Metal CD60 principal
3 Profil NIDA Metal CD60 secundar
20 max
0m
m
4 Profil NIDA Metal UD30
x
ma mm
150 5 Racord de suspensie
x
6 Tirant cu inel
7 Racord de îmbinare dublu
8 Vată minerală (opţional)

3 2 5 7 6 1

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 12,5 Greutate: ≈30 kg/m2

PERFORMANŢE
Tip racord Distanţa interax de fixare
Profil Clasa de îmbinare utilizat
Tip NIDA încărcare Numărul de plăci NIDA Racord de Profil metalic Profil metalic
sistem Metal [daN/m2] Simplu Dublu suspensie principal secundar
R [cm] x [cm] y [cm]
1 - x 50 100 40
2 - x 100 45 40
3 CD 60 15 2xNIDA Flam 12,5 - x 120 30 40
4 x x 90 50 40
5 x x 100 40 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ
PRODUSE UM (1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

SISTEM
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al
Placă NIDA Flam 12,5 m 2
2,00 lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
Profil NIDA Metal CD60 ml 4,10 armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
Racord de prelungire CD60 buc 0,80 metalice.
Racord suspensie CD60 buc 2,80 Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
Tirant cu inel buc 2,80 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
Racord de îmbinare dublu buc 2,50 utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,40 considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00 adusă plafonului.

Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00


Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

46 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
150 mm
Fixare interax
mecanică*
structură
secundară

Racord suspensie CD60

minim
400 mm
Profil NIDA Metal UD30 Racord de îmbinare dublu
Ipsos pentru îmbinări Profil NIDA Metal CD60
NIDA Profesional Placă gips-carton
Bandă de îmbinare NIDA Flam 12,5
Fixare mecanică* Şurub autofiletant AF212
* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a
evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică*
Interax structură principală
Fixare mecanică*

Racord suspensie CD60

Racord suspensie CD60

Placă gips-carton NIDA Flam 12,5


Profil NIDA Metal CD60 Profil tip PVC
Ştraif de placă NIDA Flam 12,5 Şurub autofiletant AF212
Placă gips-carton
Şurub autofiletant AF212 Profil NIDA Metal CD60 NIDA Flam 12,5

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică* Fixare mecanică*


150 mm

≤200mm
Racord suspensie CD60
Racord suspensie CD60

Racord de îmbinare dublu Profil NIDA Metal UD30 Şurub autofiletant AF212
Placă gips-carton
Profil NIDA Metal CD60 Ipsos pentru îmbinări NIDA Flam 12,5 Profil NIDA Metal UD30
Placă gips-carton NIDA Profesional
Profil NIDA Metal CD60 Ipsos pentru îmbinări
NIDA Flam 12,5 Bandă de îmbinare NIDA Profesional
Şurub autofiletant AF212 Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare
Fixare mecanică*

47
Plafon EI 45
coborâre >25 cm
4 9

1 Placă NIDA Flam 12,5


2 Profil NIDA Metal CD60 principal
20 max
0m
m
x
3 Profil NIDA Metal CD60 secundar
y ma mm

x
150
4 Profil NIDA Metal UD30
5 Racord NONIUS inferior
6 Piesă NONIUS superior
7 Clemă NONIUS
8 Racord de îmbinare dublu
3 2 7 8 5 6 1
9 Vată minerală

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 12,5 Greutate: ≈30 kg/m2

PERFORMANŢE
Tip racord îmbinare utilizat Distanţa interax de fixare
Profil Clasa de
Racord NONIUS Profil
NIDA încărcare Numărul de plăci NIDA metalic Profil metalic
Metal [daN/m2] Simplu Dublu principal secundar
R [cm] x [cm] y [cm]
- x 65 100 40
CD 60 15 2xNIDA Flam 12,5 - x 100 40 40
x x 90 50 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ
(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
PRODUSE UM (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

SISTEM *Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al


lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
Profil NIDA Metal CD60 ml 4,10 calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
Racord de prelungire CD60 buc 0,80 metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Piesă NONIUS superior buc 2,20 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
Racord NONIUS inferior buc 2,20 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Clemă NONIUS (2buc./legătură) buc 4,40
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente
Racord de îmbinare dublu buc  2,50 acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,40
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00 Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

48 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
150 mm Fixare interax
mecanică*
structură
secundară

Racord Nonius

minim
Profil NIDA Metal UD30 Placă gips-carton 400 mm
Ipsos pentru îmbinări NIDA Flam 12,5
NIDA Profesional Profil NIDA Metal CD60
Bandă de îmbinare Şurub autofiletant AF212
Fixare mecanică*

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a


evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

250 Fixare
mecanică* Interax structura principală
Fixare mecanică*

Racord Nonius
Racord Nonius

Placă gips-carton Profil tip PVC


NIDA Flam 12,5 Ştraif de placă
Profil NIDA Metal CD60 Şurub autofiletant AF212 Şurub autofiletant AF212
Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică* Fixare mecanică*


150 mm

≤200mm
Racord Nonius
Racord Nonius

Profil
Placă gips-carton NIDA Metal UD30
NIDA Flam 12,5 Şurub autofiletant AF212
Ipsos pentru îmbinări Placă gips-carton
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional NIDA Flam 12,5 Profil NIDA Metal UD30
Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare Ipsos pentru îmbinări
Profil NIDA Metal CD60
Şurub autofiletant AF212 NIDA Profesional
Bandă de îmbinare
Fixare mecanică*
49
Plafon EI60
coborâre 7-13 cm
3 m m
200
ma x

mm
50
x1
ma

1 Placă NIDA Flam 15


y
2 Profil NIDA Metal CD60
3 Profil NIDA Metal UD30
4 Bridă reglabilă NIDA System
5 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)
6 Şurub autoperforant AP 421

4 2 6 1 5

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice

Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 15 Greutate: ≈35 kg/m2

PERFORMANŢE
Clasa de Distanţa interax de fixare
Profil
încărcare Numărul de plăci NIDA Bridă reglabilă Profil metalic
NIDA Metal
[daN/m2] R [cm] y [cm]

CD 60 15 2xNIDA Flam 15 100 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ
(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
PRODUSE UM (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al


lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
SISTEM calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
Placă NIDA Flam 15 m2 2,00 elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
Profil NIDA Metal CD60 ml 2,70 metalice.
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
Racord de prelungire CD60 buc 0,90 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
Bridă reglabilă NIDA System buc  2,70 utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,90 ***Vată minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din
considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară
Şurub autofiletant AF 212x35(1) buc 6,00 adusă plafonului.
Şurub autofiletant AF 212x55(2) buc 12,00
Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

50 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
interax
150 mm
Fixare mecanică*
structură
secundară
Bridă reglabilă

Profil NIDA Metal UD30 Placă gips-carton


Ipsos pentru îmbinări NIDA Flam 15
NIDA Profesional Profil NIDA Metal CD60
minim
Bandă de îmbinare Şurub autofiletant AF212
400 mm
Fixare mecanică*

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a


evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

250 Fixare
Bridă reglabilă mecanică*
Bridă reglabilă Fixare
mecanică*
Interax structura metalică

Şurub autofiletant AF212 Placă gips-carton NIDA Flam 15

Profil NIDA Metal CD60 Ştraif de placă NIDA Flam 15


Profil tip PVC Şurub autofiletant AF212
Şurub Autoperforant AP421
Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton
NIDA Flam 15

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică* Fixare mecanică*


150 mm ≤200mm
Bridă reglabilă Bridă reglabilă ≤50mm

Profil
Placă gips-carton NIDA Metal UD30
NIDA Flam 15 Şurub autofiletant AF212
Ipsos pentru îmbinări Placă gips-carton
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional NIDA Flam 15 Profil NIDA Metal UD30
Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare Ipsos pentru îmbinări
Profil NIDA Metal CD60
Şurub autofiletant 212 NIDA Profesional
Bandă de îmbinare
Fixare mecanică*

51
Plafon EI 60
coborâre >20 cm
4 8

1 Placă NIDA Flam 15

R
2 Profil NIDA Metal CD60 principal
3 Profil NIDA Metal CD60 secundar
4 Profil NIDA Metal UD30
5 Racord de suspensie
20 max
0m
m
x
ma mm
6 Tirant cu inel
150
x 7 Racord de îmbinare dublu
8 Vată minerală (opţional)

3 2 5 7 6 1

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 15 Greutate: ≈35 kg/m2

PERFORMANŢE
Tip racord îmbinare Distanţa interax de fixare
Profil Clasa de utilizat
Tip Numărul de plăci
NIDA încărcare Racord de Profil metalic Profil metalic
sistem NIDA
Metal [daN/m2] Simplu Dublu suspensie principal secundar
R [cm] x [cm] y [cm]
1 - x 50 100 40
2 - x 100 45 40
3 CD 60 15 2xNIDA Flam 15 - x 120 30 40
4 x x 90 50 40
5 x x 100 40 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ
PRODUSE UM
(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
SISTEM
Placă NIDA Flam 15 m2 2,00
Profil NIDA Metal CD60 ml 4,10 *Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al
lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
Racord de prelungire CD60 buc 0,80 calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
Racord suspensie CD60 buc 2,80 cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
Tirant cu inel buc 2,80 metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Racord de îmbinare dublu buc 2,50 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,40 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00
***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00 considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00 adusă plafonului.

Bandă de îmbinări** ml 2,00


Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

52 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
150 mm Fixare interax
mecanică*
structură
secundară

Racord suspensie CD60

minim
Profil NIDA Metal UD30 Racord de îmbinare dublu 400 mm
Ipsos pentru îmbinări Placă gips-carton
NIDA Profesional NIDA Flam 15
Bandă de îmbinare Profil NIDA Metal CD60
Fixare mecanică* Şurub autofiletant AF212

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a


evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică*
Interax structura principală
Fixare mecanică*

Racord suspensie CD60

Racord suspensie CD60

Placă gips-carton NIDA Flam 15


Profil NIDA Metal CD60 Profil tip PVC
Ştraif de placă NIDA Flam 15 Şurub autofiletant AF212
Şurub autofiletant AF212 Placă gips-carton
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Flam 15

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică*
Fixare mecanică*
150 mm

≤200mm
Racord suspensie CD60
Racord suspensie CD60

Profil NIDA Metal UD30 Şurub autofiletant AF212


Racord de îmbinare dublu Placă gips-carton
Profil NIDA Metal CD60 Ipsos pentru îmbinări NIDA Flam 15 Profil NIDA Metal UD30
NIDA Profesional
Placă gips-carton Profil NIDA Metal Ipsos pentru îmbinări
NIDA Flam 15 Bandă de îmbinare CD60 NIDA Profesional
Şurub autofiletant AF212 Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare
Fixare mecanică*
53
Plafon EI 60
coborâre >25,5 cm
4 9

1 Placă NIDA Flam 15


2 Profil NIDA Metal CD60 principal
20 max
3 Profil NIDA Metal CD60 secundar
0m
m
y
x
ma mm 4 Profil NIDA Metal UD30
150
x 5 Racord NONIUS inferior
6 Piesă NONIUS superior
7 Clemă NONIUS
8 Racord de îmbinare dublu
3 2 7 8 5 6 1 9 Vată minerală

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 15 Greutate: ≈35 kg/m2

PERFORMANŢE
Tip racord îmbinare utilizat Distanţa interax de fixare
Profil Clasa de
Racord NONIUS Profil
NIDA încărcare Numărul de plăci NIDA metalic Profil metalic
Metal [daN/m2] Simplu Dublu principal secundar
R [cm] x [cm] y [cm]
- x 65 100 40
CD 60 15 2xNIDA Flam 15 - x 100 40 40
x x 90 50 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE DUBLĂ
(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
PRODUSE UM (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al


SISTEM lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
Placă NIDA Flam 15 m2 2,00 calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
Profil NIDA Metal CD60 ml 4,10 cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 metalice.
Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Racord de prelungire CD60 buc 0,80 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
Piesă NONIUS superior buc 2,20 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
Racord NONIUS inferior buc 2,20 utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;

Clemă NONIUS (2buc./legătură) buc 4,40 ***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din
considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară
Racord de îmbinare dublu buc  2,50 adusă plafonului.
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,40
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00 Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 12,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 12,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,30
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

54 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
≤150 mm Fixare interax
mecanică*
structură
secundară

Racord Nonius

minim
Profil NIDA Metal UD30 Placă gips-carton 400 mm
Ipsos pentru îmbinări NIDA Flam 15
NIDA Profesional Profil NIDA Metal CD60
Bandă de îmbinare
Fixare mecanică* Şurub autofiletant AF212

* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a


evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare
250 mecanică* Interax structura principală
Fixare mecanică*

Racord Nonius
Racord Nonius

Placă gips-carton Profil tip PVC


NIDA Flam 15 Ştraif de placă
Şurub autofiletant AF212 Şurub autofiletant AF212
Profil NIDA Metal CD60
Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton
NIDA Flam 15

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică*
Fixare mecanică*
≤150

≤200mm
Racord Nonius

Racord Nonius

Profil
Placă gips-carton NIDA Metal UD30
NIDA Flam 15
Ipsos pentru îmbinări
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional Placă gips-carton Şurub autofiletant AF212
Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare NIDA Flam 15 Profil NIDA Metal UD30
Şurub autofiletant AF212 Ipsos pentru îmbinări
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional
Bandă de îmbinare
Fixare mecanică*
55
Plafon EI 90
coborâre >27 cm
5 10

1 Placă NIDA Flam 15


2 Placă NIDA Flam 12,5
3 Profil NIDA Metal CD60 principal
20 max
0m
m
4 Profil NIDA Metal CD60 secundar
x
y ma mm
150 5 Profil NIDA Metal UD30
x
6 Racord NONIUS inferior
7 Piesă NONIUS superior
8 Clemă NONIUS
9 Racord de îmbinare dublu
4 3 8 9 6 7 2 1
10 Vată minerală

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 12,5 + Greutate: ≈45 kg/m2
1xNIDA Flam 15

PERFORMANŢE
Tip racord Distanţa interax de fixare
Profil Clasa de îmbinare utilizat
NIDA încărcare Numărul de plăci NIDA Racord Profil metalic Profil metalic
Metal [daN/m2] Simplu Dublu NONIUS principal secundar
R [cm] x [cm] y [cm]

CD 60 15 2xNIDA Flam 12,5 + 1xNIDA Flam 15 - x 65 85 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura
PLACARE TRIPLĂ metalică şi nu în lungul acesteia.

(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
PRODUSE UM (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
(3)
Al treilea strat de plăci - de la structura metalică

*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al


SISTEM lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
Placă NIDA Flam 12,5 m 2
2,00 armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
Placă NIDA Flam 15 m2 1,00 elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
Profil NIDA Metal CD60 ml 4,30 cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
metalice.
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Racord de prelungire CD60 buc 0,90 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării

Piesă NONIUS superior buc 2,50 **Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Racord NONIUS inferior buc 2,50 ***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din considerente
Clemă NONIUS (2buc./legătură) buc 5,00 acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară adusă plafonului.
Racord de îmbinare dublu buc  3,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 3,70 Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 6,00
Şurub autofiletant AF 212x55(3) buc 12,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 16,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,45
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

56 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
Fixare interax
150 mm
mecanică* structură
secundară

Racord
îmbinare
Racord Nonius dublu CD60

minim
Placă gips-carton 400 mm
Profil NIDA Metal UD30 NIDA Flam 15
Ipsos pentru îmbinări Placă gips-carton
NIDA Profesional NIDA Flam 12,5
Bandă de îmbinare Profil NIDA Metal CD60
Fixare mecanică* Şurub autofiletant AF212
* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a
evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare
≤ 250 mecanică*
Interax structura principală
Fixare mecanică*

Racord Nonius

Racord Nonius

Şurub autofiletant AF212 Placă gips-carton NIDA Flam 15


Placă gips-carton NIDA Flam 12,5
Şurub autoperforant AP421
Profil tip PVC
Profil NIDA Metal CD60 Ştraif de placă Şurub autofiletant AF212 Placă gips-carton NIDA Flam 15
Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton NIDA Flam 12,5

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică* Fixare


mecanică*
150 mm
≤200mm

Racord Nonius Racord îmbinare


Racord Nonius dublu CD60

Placă gips-carton
NIDA Flam 15 Profil NIDA Metal UD30
Placă gips-carton Şurub autofiletant AF212
Placă gips-carton Ipsos pentru îmbinări NIDA Flam 15
NIDA Flam 12,5 NIDA Profesional Placă gips-carton Profil NIDA Metal UD30
Profil NIDA Metal CD60 Bandă de îmbinare NIDA Flam 12,5 Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional
Şurub autofiletant AF212 Şurub autofiletant AF212 Profil NIDA Metal CD60 Bandă de îmbinare
Fixare mecanică* 57
Plafon EI 120
coborâre >29 cm
5 10

1 Placă NIDA Flam 15


2 Placă NIDA Flam 12,5
3 Profil NIDA Metal CD60 principal
20 max
0m
m
x
4 Profil NIDA Metal CD60 secundar
y ma mm

x
150
5 Profil NIDA Metal UD30
6 Racord NONIUS inferior
7 Piesă NONIUS superior
8 Clemă NONIUS
9 Racord de îmbinare dublu
4 3 8 9 6 7 2 1
10 Vată minerală

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal CD60 / UD30 Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2xNIDA Flam 12,5 + Greutate: ≈60 kg/m2
2xNIDA Flam 15

PERFORMANŢE
Tip racord Distanţa interax de fixare
Profil Clasa de îmbinare utilizat
NIDA încărcare Numărul de plăci NIDA Racord Profil metalic Profil metalic
Metal [daN/m2] Simplu Dublu NONIUS principal secundar
R [cm] x [cm] y [cm]

CD 60 15 2xNIDA Flam 12,5 + 2xNIDA Flam 15 - x 65 65 40

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu lăţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

La plafoane plăcile se montează perpendicular pe structura


CANTITĂŢI metalică şi nu în lungul acesteia.
PLACARE
CVADRUBLĂ (1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
PRODUSE UM (2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
(3)
Al treilea strat de plăci - de la structura metalică
(4)
Al patrulea strat de plăci - de la structura metalică

SISTEM *Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al


lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton
Placă NIDA Flam 15 m2 2,00 armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale
elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În
Profil NIDA Metal CD60 ml 4,70 cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături
metalice.
Profil NIDA Metal UD30 ml 0,60 Recomandăm ca la alegerea fixărilor mecanice, sarcina susţinută de
Racord de prelungire CD60 buc 1,00 fixare să fie 1/3 din sarcina declarată de producătorul fixării
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc sau la umiditate este obligatorie
Piesă NONIUS superior buc 3,10 utilizarea benzii din împâslitură de fibră de sticlă;
Racord NONIUS inferior buc 3,10 ***Vata minerală se va dispune în cadrul plafonului doar din
considerente acustice și va fi considerată ca greutate suplimentară
Clemă NONIUS (2buc./legătură) buc 6,20 adusă plafonului.
Racord de îmbinare dublu buc  4,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 4,30 Pentru alte interaxe de fixare, consultaţi CATALOGUL TEHNIC Ediţia 2015.
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 6,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 6,00
Şurub autofiletant AF 212x55(3) buc 6,00
Şurub autofiletant AF 212x70(4) buc 12,00
Şurub autoperforant AP 421x13 buc 18,00
Bandă de îmbinări** ml 2,00
Ipsos de îmbinări NIDA Profesional kg 0,60
Bandă de etanşare monoadezivă ml 0,60
Vată minerală (opţional)*** m2 1,00

58 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ
DECALAJUL PLĂCILOR

ÎMBINARE CU PERETE MASIV;


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

minim
150 mm Fixare interax
mecanică*
structură
secundară

Racord Nonius

minim
Profil NIDA Metal UD30 Placă gips-carton 400 mm
NIDA Flam 15
Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Bandă de îmbinare Profil NIDA Metal CD60
Fixare mecanică* Şurub autofiletant AF212
* Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru a
evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple

SECŢIUNE LONGITUDINALĂ, ÎMBINARE GLISANTĂ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

≤ 250 Fixare
mecanică*
Interax structura principală
Fixare mecanică*

Racord Nonius

Racord Nonius

Placă gips-carton
Şurub autofiletant AF212 NIDA Flam 15
Şurub autoperforant AP421 Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Profil NIDA Metal CD60
Profil tip PVC
Ştraif de placă Şurub autofiletant AF212

Profil NIDA Metal CD60 Placă gips-carton NIDA Flam 12,5


Placă gips-carton NIDA Flam 15

ÎMBINARE CU PERETE DE GIPS-CARTON; SECŢIUNE LONGITUDINALĂ. ÎMBINARE CU PERETE MASIV


SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

Fixare mecanică* Fixare mecanică*

150 mm
≤200mm

Racord îmbinare
Racord Nonius dublu CD60
Racord Nonius

Placă gips-carton Profil NIDA Metal UD30


NIDA Flam 15 Placă gips-carton Şurub autofiletant AF212
Placă gips-carton Ipsos pentru îmbinări
NIDA Flam 12,5 Profil NIDA Metal UD30
NIDA Flam 12,5 NIDA Profesional
Bandă de îmbinare Placă gips-carton Ipsos pentru îmbinări
Profil NIDA Metal CD60 NIDA Profesional
NIDA Flam 15
Şurub autofiletant AF212 Şurub autofiletant AF212 Bandă de îmbinare
Profil NIDA Metal CD60 Fixare mecanică*
59
BOTOSANI

SATU MARAMURES
MARE
SUCEAVA

BISTRITA
IASI
SALAJ NASAUD

NEAMT
BIHOR CLUJ

MURES VASLUI
HARGHITA BACAU

ARAD
ALBA

COVASNA
SIBIU VRANCEA GALATI
TIMIS BRASOV
HUNEDOARA

CARAS BUZAU
TULCEA
SEVERIN VALCEA PRAHOVA BRAILA


ARGES

MB
GORJ

OV
M
EH

IŢA
ED IALOMITA
IN
ŢI ILFOV

BUCURESTI CALARASI
OLT
CONSTANTA
DOLJ GIURGIU

TELEORMAN
Footer here

Echipa comercială Echipa tehnică


Cătălin Biţă - Bucureşti, Ilfov Ioana Ilie - Bucureşti, Ilfov, Oltenia
0720 070 267 0755 036 297
catalin.bita@siniat.com ioana.ilie@siniat.com

Cristina Subţirică - Dobrogea Vasile Onică - Dobrogea, Muntenia


0751 012 112 0751 303 884
cristina.subtirica@siniat.com vasile.onica@siniat.com

Radu Popescu - Banat Mihai Baran - Moldova


0745 344 315 0745 573 550
radu.popescu@siniat.com mihai.baran@siniat.com

Ştefan Fodor - Transilvania Daniel Ocolişan - Banat, Transilvania


0745 344 312 0742 295 182
stefan.fodor@siniat.com daniel.ocolisan@siniat.com

Revelino Popescu - Oltenia


0742 100 792
revelino.popescu@siniat.com

Silviu Constantin - Muntenia


0752 305 313
silviu.constantin@siniat.com

Ciprian Elisei - Moldova


0742 189 913
ciprian.elisei@siniat.com

60 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


Soluţii speciale pentru protecţie la foc

Sisteme rezistente la foc Coliere rezistente la foc pentru Izolare pentru diferite tipuri de
pentru protecţia trecerilor toate tipurile de ţevi ţevi
instalaţiilor în pereţi şi planşee
• Sisteme variate • Conform EN 1366-3
• Interior și exterior • Asamblare rapidă și ușoară • Inflamabil și non-inflamabil
• Medii chimice • Configurare U/U, U/C • Continuu și local sustinut
• Rezistent la apă și la produse • Distanţe mici între instalaţii ≥ și intrerupt (vezi EN 1366-3
din petrol 0 mm (vezi EN 1366-3 Fig.E1) Tabelul 1)
• Potrivit pentru echipamente
din centrale nucleare

Sisteme mixte rezistente la foc Sisteme rezistente la foc Tubulatură HVAC rezistentă la
pentru protecţia cablurilor şi pentru protecţia rosturilor în foc
ţevilor pereţi şi planşee
• Tubulatură confecţionată din
• Penetrări ușoare • O largă varietate de sisteme plăci Promat
• Penetrări cu mastic • Elasticitate permanentă • Izolarea antifoc a tubulaturilor
• Sisteme flexibile • Asamblare pe o singură din tablă
• Soluţii atipice parte • Rezistenţă la foc din interior
• Laţimi până la 600mm către exterior şi din exterior
către interior
• Soluţii chiar şi pentru 240
minute

61
61
Canale de extracţie fum Canale rezistente la foc pentru PROMATECT®-H
• Mono- și multicompartiment protecţia cablurilor • Placă din silicat de calciu
• Secţiuni transversale mari • Rezistenţă funcţională mare • 50 de ani prezenţă pe piaţă
(verticale și orizontale) pentru instalaţiile electrice • Rezistenţă mare la impact,
• Presiuni mari de operare • Soluţii fiabile pentru cabluri umiditate şi îngheţ
• Greutate redusă de înaltă tensiune • Uz exterior (tip Y, ETAG 018-4)

PROMATECT®-L PROMASPRAY®-P300 Geamuri rezistente la foc


• Placă cu densitate redusă, • Uşor de aplicat, asigură o • Gama PROMAGLAS,
din silicat de calciu rezistenţă la foc eficientă PROMAGLAS F1 şi
• Soluţia noastră cu cea mai • Se poate aplica prin SYSTEMGLAS
mică greutate torcretare • Instalare fără cadru
• Pentru clădiri noi şi proiecte • Bazat pe gips şi vermiculit • Până la 3.5 m înălţime
de renovare • Uz interior • Rezistenţă la foc de până la
• Rezistenţă la umezeală EI 120

România
Reprezentanta firmei Promat d.o.o. Slovenia
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5
030857 Bucureşti
T +40 31 224 01 00
F +40 31 224 01 01
E info.ro@promat-see.com
www.promat-see.com

Pentru alte adrese Promat vă rugăm să vizitaţi site-ul: www.promat-international.com.

62
62
63
Siniat S.A.
Str. Vulturilor, nr. 98, et. 5
sector 3, București
Tel.: (+4) 031 224 01 00
Fax: (+4) 031 224 01 01
www.siniat.ro

64

S-ar putea să vă placă și