Sunteți pe pagina 1din 21

Stimate client,

În primul rând, vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Sperăm că


veți fi pe deplin satisfăcut de cazanul pe combustibil solid cu tiraj
natural DUNATECHNIK.
Am dori să utilizați dispozitivul cât mai eficient, prin urmare citiți cu
atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a începe să utilizați
produsul și păstraţi-l pentru o consultare viitoare.
Acest manual vă va ajuta să utilizați dispozitivul eficient și în siguranță.
Din acest motiv trebuie să acordaţi atenție următoarelor aspecte:

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a instala și utiliza


produsul.
Urmați instrucțiunile și regulile privind utilizarea în siguranță a acestuia.
Manualul de instrucțiuni este aplicabil și altor modele; diferențele
dintre modele sunt clar descrise în interior.
CUPRINS

Cuvânt înainte
Specificații tehnice DUNATECHNIK 20-60................................................................1
Informaţii despre instalaţie ............................................................................3
Selectare rezervor de expansiune..................................... ..............................5
Schema instalaţiei DUNATECHNIK 20-60........................................................6
.
Schema racordurilor vasului de expansiune DUNATECHNIK 20-60.................8
Coş de fum......................................................................................................9
Funcționarea cazanului..........................................................................................11
Defecțiuni și depanare...................................................................................16
Specificații tehnice DUNATECHNIK 20-60
F

DUNATECHNIK 20-60 VEDERE LATERALĂ

I
J

G
K
H

D
DUNATECHNIK DUNATECHNIK DUNATECHNIK DUNATECHNIK DUNATECHNIK
20 30 40 50 60
Capacitate (Lemn) kW 17 26 34 43 52
Capacitate (Cărbune) kW 20 30 40 50 60
Capacitate (Pelete) kW 17 26 34 43 52
Conținut de apă l 60 75 85 100 115
Greutate kg 235 280 320 350 390
Dimensiuni uşă
mm 394X330 394X330 394X460 394X460 394X440
combustibil
Camera de combustie
Lăţime mm 500 640 700 840 970
Înălţime mm 425 425 530 530 510
Lungime mm 394 394 394 394 394
Dimensiuni generale
Lăţime mm 560 700 760 900 1030
Înălţime mm 1110 1110 1260 1260 1260
Lungime mm 530 530 530 530 530
Presiune de funcţionare bar 3 3 3 3 3
o
Temperatură maximă C 95 95 95 95 95
o
Temperatură minimă C 50 50 50 50 50
Coș evacuare fum mm Ø158 Ø158 Ø158 Ø158 Ø158
Ieşire încălzire ţoli 2'' 2'' 2'' 2'' 2''
Intrare încălzire ţoli 2'' 2'' 2'' 2'' 2''
Vas de expansiune ţoli 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
Evacuare apă ţoli 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în ceea ce priveşte dimensiunile și aspectul.
Informaţii despre instalaţie

Cazanele din seria DUNATECHNIK sunt proiectate pentru arderea


diferitelor tipuri de combustibili, cum ar fi lemnul, cărbunele de
nuc, cărbunele de gutui și cărbunele brun de putere calorică mică cu
intervale de capacitate. După cum se știe, vor apărea gaze de
coloană ca urmare a arderii lemnului și a cărbunelui și de asemenea
se va produce condensarea vaporilor Asigurați-vă că respectiv
cazanul nu funcționează sub 45°C. În cazul funcționării la
temperaturi mai mici de 45°C, temperatura coloanei va fi scăzută,
iar acest lucru va cauza un drenaj insuficient al coloanei și va duce
la condensare. Prin urmare, durata de viață a cazanului va fi mai
scurtă datorită coroziunii în timp scurt. Acest lucru este prevăzut
pentru a preveni scăderea semnificativă a temperaturii apei de
evacuare a cazanului și a condensului acid (acid sulfuric) care
rezultă din condensare prin răcirea focarului.
Pentru a crește eficiența combustiei reglați amplasarea ferestrei de
alimentare cu aer a ușii superioare a cazanului.

Instalarea sistemelor

Cazanul trebuie adus la nivel și instalat la o distanță de cel puțin


20 cm de sol la în camera cazanului pe o suprafață durabilă.
Camera cazanului trebuie ventilată în mod regulat conform
reglementărilor și regulilor. La asamblarea cazanelor din seria
DUNATECHNIK, este necesară utilizarea deschisă a vasului de
expansiune.
Vasul de expansiune trebuie amplasat în partea superioară a
instalației, iar țevile de siguranță trebuie conectate la intrările și
ieșirile cazanului pe cea mai scurtă rută posibilă. Nu trebuie să
existe niciodată unități de control al debitului (supapă, supapă de
reținere, etc.) deasupra conductelor de siguranță. Asigurați-vă că
vasul de expansiune deschis este întotdeauna plin. Volumul
rezervorului de expansiune adecvat pentru fiecare cazan este
prezentat în tabel (la pagina 5).
Pentru a asigura siguranța cazanului și a ansamblului în caz de întrerupere a alimentării,
instalația trebuie să deţină o linie de by-pass.
Asigurați-vă că utilizați o supapă de reținere adecvată pentru toate cazanele pe
combustibil solid și că presiunea supapei de reținere este egală cu presiunea maximă
de funcționare a cazanului. Pentru cazanele care funcționează cu presiune de lucru de
3 bari, trebuie utilizate supape de siguranță de 3 bari.
În regiunile predispuse la risc de îngheț, trebuie utilizat un vas de expansiune și izolație.
Diametrul coloanei nu trebuie să fie mai mic decât diametrul de ieșire al coloanei
cazanului respectând instrucțiunile de pe ansamblul coloanei specificat în acest manual.
În timpul instalării aparatului, asigurați-vă că, în funcție de proprietățile aparatului,
ați lăsat suficient spațiu în jurul acestuia, pentru ca personalul tehnic să poată manipula
aparatul.
Asigurați-vă că locul în care se află aparatul și coloana de eliminare a
gazelor reziduale nu reprezintă un spațiu de locuit.
Pentru a minimiza pierderea de căldură, conductele de instalare trebuie izolate termic.
Conectorii și vanele trebuie amplasate pe coloanele de admisie și evacuare.
Conductele de debit și de retur ale vaselor de expansiune trebuie instalate cu înclinare
continuă în sus de la cazan la rezervor, fără o îndoire în jos.

Cazanul trebuie conectat la coșul clădirii fără a reduce diametrul la orificiul de


evacuare a gazelor de ardere; țevile trebuie să aibă cel puțin același diametru sau mai
mare la orificiul de evacuare a gazelor de ardere, iar țevile interioare cel puțin același
diametru sau mai mare faţă de orificiul de evacuare al cazanului.

Pentru instalare trebuie luate în considerare punctele de avertizare


ale cazanului indicate în manualul de utilizare. Furnizorul nu își
asumă nicio responsabilitate pentru instalarea incorectă a cazanului
și a coșului de fum.

CORECT INCORECT CORECT INCORECT


Selectare vas de expansiune

Dacă sunt utilizate


Dacă sunt utilizate
Capacitatea cazanului Capacitatea cazanului Radiatoare panou
cazane de încălzire
(kW) (Kcal/h) din fontă
din fontă

20 17,000 45 L 26 L

30 25,800 65 L 42 L

40 34,400 87 L 58 L

50 43,000 108 L 72 L

60 51,600 129,6 L 86,4 L

Valorile prezentate mai sus sunt destinate condițiilor nominale. Compania


contractorului va efectua evaluări și calcule precise în funcție de condițiile de
amplasare și de funcționare ale cazanului.
Schema de instalare a sistemului de încălzire
6
Schema racordurilor rezervorului de expansiune DUNATECHNIK 20-60

ZONĂ DE
VENTILARE

Acestea sunt containere deschise în


atmosferă și trebuie instalate la
ŢEAVĂ
distanță de partea superioară a TRANZIT
INTRARE
sistemului de țevi pentru sistemele de VAS
apă caldă sau la distanță de nivelul EXPANSIUNE IEŞIRE
radiatorului din partea superioară. VAS
EXPANSIUNE
Pentru cazanul cu alimentare manuală,
trebuie utilizat un vas de expansiune
deschis.
În locurile în care clima este foarte rece sau există riscul de îngheț, vasul de expansiune,
conductele de intrare și ieșire din vasul expansiune trebuie izolate.
Conductele de intrare racordate la vasul de expansiune trebuie asamblate fără rotire
în jos și ar trebuie aduse constant la nivel când pleacă de la cazan la vasul de expansiune.
La ansamblu trebuie instalat un hidrometru pentru a controla nivelul apei din sistem.
Asigurați-vă că nu instalați unități de tip vanee, filtre, supape de reținere, etc. peste țevile de
siguranță între vasul de expansiune și cazan.
Când apa iese din conducta de tranzit, acest lucru înseamnă că vasul de expansiune este plin,
iar cazanul a atins un anumit nivel de presiune. Acest lucru trebuie verificat în momentele în
care apa este pompată la cazan de la sursa de alimentare principală cu apă.

MAI PUȚIN DE 200


Diametrul
interior al
Randament coșului
cazan
(kw)

Înălțimea coșului (m)


Coş de fum
Nu este recomandat racordul a două cazane cu combustibil solid la același coș. În cazul în
care acest lucru nu este posibil, iar calculele bazate pe secțiunea transversală a coșului și
înălțimea permit de asemenea utilizarea altor cazane cu combustibil solid, este posibilă
conectarea mai multor cazane într-un sistem comun de evacuare a gazelor arse. În astfel de
cazuri trebuie luată în considerare configurația indicată în figură.
Minim 50 cm
Un alt punct care trebuie luat în calcul este
faptul că unghiul racordului pentru gaze
arse cu axa orizontală a celui de-al doilea
cazan care necesită conectare trebuie să fie
mai mic decât primul. Al doilea racord al
cazanului la racordul principal pentru gaze
arse trebuie să fie în teu conform imaginii.
Materialele ușor inflamabile trebuie depozitate departe de racordurile de evacuare
a gazelor arse și de zonele fierbinți ale cazanelor care pot apărea în jurul acestuia.
Coloana axială este una dintre cele mai importante unități ale
sistemului. Atunci când coloana axială nu este de înaltă calitate, arderea
nu este suficientă și nu se obține eficiența dorită. Iar acest lucru are ca
rezultat efectul de fumegare și funinginea.
Materialul anti-incendiu trebuie folosit pentru conducta de evacuare a
gazelor arse, iar coșul de fum trebue să aibă o rezistență suficientă pentru
a împiedica propagarea focului în afara coșului de fum şi în alte părți ale
clădirii prin coșul de fum pentru o anumită perioadă de timp.
Nu instalați o conductă pliabilă din aluminiu între conducta
cazanului și conducta de evacuare a clădirii.
Nu instalați niciun dispozitiv de tip roza vânturilor/giruetă, la ieșirea
din coș.
Diametrul țevii coloanei axiale a cazanului
Ţevile coloanei axiale trebuie conectatpe cât
este posibil la colana axială astfel încât să aibă
același diametru cu coloana axială a cazanului la
ieșire.
Pentru a intensifica tirajul coloanei axiale, nu
instalați hote de aspirație pe coloana axială,
ventilatoare, etc. la ieșirea coloanei axiale.
Asigurați-vă că nu utilizați țevi curbate la
distanța unde tuburile vor fi instalate pe coloana
axială de la ieșirea coloanei axiale a cazanului
Dacă respectiv coloana axială este fabricată din tablă de fier, se va izola jur împrejur
coloana axială și se va preveni pierderea de căldură.
Coloana axială nu trebuie să prezinte nicio îngustare secțională.
Asigurați-vă că nu instalați alt aparat sau mai mult de un cazan pe aceeași coloană axială.
Cazanul nu trebuie instalat pe o coloană axială la un unghi invers care împiedică tirajul
(vezi pagina 16).
Coloana axială trebuie curățată periodic, împiedicând formarea funinginii în
interior, ceea ce ar face imposibilă curățarea coloanei axiale.
Țeava de evacuare a gazelor arse (coș de fum) nu trebuie montată la un nivel care să
împiedice uscarea acesteia.
Partea finală a coșului de fum trebuie să fie cu 40 cm mai mare decât vârful acoperișului.
Coșul de fum trebuie să fie bine izolat, iar pierderile de căldură trebuie reduse. Atunci
când coșul se răcește tirajul scade, iar în coșul răcit acizii formați combinaţi cu efectul
condensului pot duce la efectul de coroziune pe suprafețele interioare ale coșului de fum
sau în interiorul cazanului şi prin urmare și coșurile ar trebui izolate.
Funcționarea cazanului

1. Deschideți complet vana coloanei axiale înainte de a folosi cazanul.


2. Asigurați-vă că sistemul este plin de apă și că aerul din sistem este eliminat înainte
operațiune. Sistemul trebuie alimentat lent cu apă pentru a preveni formarea aerului în sistem.
3. Sistemul trebuie alimentat cu apă până când apa iese din conducta de tranzit pentru sistemele
cu vas de expansiune deschis.
4. După ce sistemul este umplut cu apă, sistemul trebuie să nu prezinte aer în interior și trebuie
verificat pentru eventualele scurgeri.
5. În sistemele cu vas de expansiune deschis, trebuie să se marcheze nivelul de presiune de bază
de pe hidrometru.
6. Utilizatorul cazanului trebuie să fie informat cu privire la setările cazanului, funcționarea
acestuia și ce trebuie făcut în caz de urgență.
7. Așezați combustibilul pe site conform instrucțiunilor de ardere furnizate împreună cu cazanul.
Așezați materialele destinate arderii, cum ar fi bucăți de lemn, lemn de foc, etc. pe combustibil,
pentru a-l aprinde manual și închideţi capacul de alimentare. După ce focul se aprinde, închideți
capacul inferior și potriviţi fereastra de alimentare cu aer pe ușa superioară a cazanului.
8. Rețineți că respectiv calitatea combustibilului pe care îl folosiți va afecta în mod direct
eficiența cazanului, calitatea arderii, cantitatea de cenușă, intervalele de curățare și cantitatea
de cărbune ars. Prin urmare, vă recomandăm să cumpărați o anumită cantitate de combustibil
eşantion pentru verificarea performanței cărbunelui înainte de a cumpăra cantități mai mari.
9. Pârghia amplasată lângă caza, care facilitează mișcarea sitei, permite ca cenușa acumulată
pe sită să scadă. Astfel, contactul aerului cu combustibilul este minimizat, iar calitatea arderii
este sporită.
10. Nu folosiți cărbune maro cu putere calorică mare în cazan. Acest lucru poate cauza
topirea sitelor și deteriorarea tablei focarului.
11. Pentru o durată de utilizare îndelungată a cazanului și durabilitatea acestuia, apa folosită
trebuie să aibă duritatea nominală.
12. Nu utilizați cazanul fără apă și controlați în mod regulat nivelul apei.
13. Atunci când cazanul funcționează, nu atingeți zonele fierbinți cu mâinile goale (camera de
fum, capacul frontal și părțile interioare ale cazanului). Folosiți echipamente de protecție.
14. Nu deschideți capacele camerei de fum atunci când cazanul funcționează.

15. Efectuați curățarea periodică. Astfel de operaţiuni vă vor permite să obțineți o ardere corectă și
eficientă în interiorul cazanului.
16. Dacă observați un comportament anormal al cazanului, luați imediat măsurile necesare
de precauție și contactați serviciile noastre autorizate.
17. După aprinderea inițială a cazanului, temperatura apei din cazan trebuie să atingă
temperatura de 60°C. De îndată ce această temperatura este atinsă, setați valoarea
termostatului la 60°C pentru a deschide fereastra de alimentare cu aer la o distanţă de 2 mm.
Controlul suplimentar al ferestrei de alimentare cu aer se va efectua mecanic conform
setărilor termostatului.
18. Pentru a seta cea mai mare valoare a temperaturii, utilizați termostatul.
Pentru a beneficia de o eficiență maximă a cazanelor, reglați fereastra de alimentare cu aer pe
ușa superioară a cazanului.
19. Acordați atenție structurii conductei de fum pentru a beneficia de eficiența maximă
a cazanului.
20. Nu lăsați cazanul nesupravegheat pentru o perioadă lungă de timp, deoarece este necesar
să schimbați periodic setările termostatului.
Ar trebui să contactați compania Termodinamik pentru conversia
combustibilului în aparat. Compania trebuie să vă informeze cu privire la
condițiile de conversie și la procedura care trebuie urmată.

Se vor respecta următoarele interdicții

1. Cazanul trebuie să funcționeze în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.


2. Deschideți rezervorul de expansiune pentru cazanele DUNATECHNIK.
3. Hidrometrul trebuie instalat într-un punct vizibil.
4. Compania nu este responsabilă pentru un consum prea mare combustibil
al cazanului dacă acesta nu este utilizat în conformitate cu manualul de
utilizare și de întreținere furnizat împreună cu cazanul şi nici dacă nu este
atinsă temperatura de confort dorită din cauza pierderilor de căldură
datorate suprafeței încălzite și a valorii calorice scăzută a combustibilului
utilizat.
5. Nu se va arde în interiorul cazanului niciun material cu amestec de
hidrocarburi (cum ar fi polistirenul, nailonul, pânza, etc...) care va cauza
gudron.
6. Se va asigura etanșeitatea coșului în ceea ce priveşte gazele.
7. Suprafețele netede trebuie folosite cât mai mult posibil pentru a reduce
frecarea pe suprafețele interioare ale coșului de fum.
Regulator installation

Înșurubați regulatorul cu filetul său exterior de 3/4" în soclul


cazanului cu filet interior de 3/4". Etanșați filetul (de ex. cu agenți de
etanșare Siseal, bandă de teflon...). Întoarceți regulatorul astfel
încât pentru montarea orizontală (a) proeminența pentru
poziționarea la bare să fie orientată în jos, pentru instalarea
verticală (b) să fie orientată frontal, iar pentru instalarea laterală
orizontală (c) să fie orientată în sus.
Scoateți tubul de tranzit din plastic și introduceți capătul liber al
pârghiei hexagonale pe poziţia sa. Strângeți șurubul pentru a fixa
pârghia într-o astfel de poziție încât capătul său liber să fie
deasupra dispozitivului de fixare de pe ușa cazanului, iar

pârghia să fie pe cât posibil


în poziţie orizontală (pe cât
permite hexagonul).
TEMPERATURĂ
Atașați lanțul la deschiderea pârghiei cu ajutorul
JOASĂ cârligului mai mare fixat pe lanț. Treceţi celălalt
b
capăt al lanţului prin dispozitivul de fixare de p
e ușa cazanului și prindeţi acest capăt liber pe
lanțul care atârnă.
Verificaţi dacă lanţul atârnă liber şi pârghia se
mişcă cu uşurinţă (când se răsuceşte mânerul).
Dacă regulatorul este instalat în poziţia (a),
se aplică scara albă. Pentru instalările în poziţiile
TEMPERATURĂ c (b) şi (c) se aplică scara roşie.
ÎNALTĂ
Calibrarea regulatorului
Aprindeți cazanul cu uşa deschisă manual. Setaţi
CAZAN mânerul regulatorului la 60. Atunci când
temperatura apei aproximativ 1-2 mm. Acum puteți
selecta temperatura dorită. Dacă temperatura
reală a cazanului a fost mai mică decât setarea
CĂRBUNE în timpul funcționării stabile, scurtați lanțul, dacă
temperatura reală a fost mai mare decât cea
stabilită, lungiți lanțul.
Vă rugăm să luați în considerare și alți factori care
pot influența temperatura din interiorul cazanului
în afară de regulator – mai ales cantitatea de
combustibil și cenușă din interiorul cazanului
UȘĂ , poziția clapetei secundare de aer,
inerţia termică a cazanului și a întregii
centrale termice.

TEMPERATURE
TEMPERATURĂ
U

Alimentarea cazanului Umplerea cazanului


Parametru Unitate Apă Apă

Aspect -
Limpede, limpede. Prezintă materiale
solide și spumă stabilă.
Conductibilitate la 25°C µS/cm < 1500
Valoare pH la 25°C -
> 7,0 De la 9,0 115ª
Duritate totală (Ca+Mg) mmol/l < 0,05
Concentraţie fier mg/l < 0,2
Valoare compus alcalin mmol/l - <5
Concentrația de
motorină/ulei mg/l <1 -

Particule organice - Vezi nota de subsol b

Cerințe privind apa folosită în cazan

Pentru a preveni calcifierea apei în interiorul cazanului și a țevilor, nu se


recomandă utilizarea unei ape prea dure. (Apa utilizată în sistem trebuie să fie
peste FS 25, acesta fiind standardul internațional privind duritatea apei.)

Cazane TS EN 12953-10: Proprietățile apei din cazan și a celei de alimentare în conformitate cu normele
de Calitate a apei din cazan și a apei de alimentare
a Dacă în sistemul de încălzire se rgăsesc unități fabricate din alte materiale decât din oțel (țevi de
cupru, radiatoare de aluminiu, etc.), acestea pot necesita valori scăzute ale pH-ului și ale
conductivităţii. Cu toate acestea, protecția cazanului este de maximă importanţă în sistem,iar valorile
menționate mai sus trebuie respectate.
b Materialele organice sunt în general formate din mai mulți compuși. Sunt greu de precizat
dinainte efectele unor astfel de compuși și a fiecărui component în parte asupra cazanului. Compușii
organici se pot descompune și pot forma acid carbonic și alți compuși acizi, care pot provoca
coroziunea și perforarea cazanului. Acest lucru poate determina formarea unor elemente precum
calcarul și spuma, situaţie care trebuie minimizată.

Trebuie avut în vedere că apele cu un nivel ridicat de duritate determină


calcifierea. Defecțiunile și performanțele reduse datorate calcifierii nu sunt
acoperite de garanție.
Problemele care rezultă din utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele
destinate utilizării (utilizare industrială etc.) nu sunt acoperite de garanție.
Aparatul nu este acoperit de garanție dacă în cazan se folosesc alte tipuri
de apă, altele decât apa potabilă (apă din pânza freatică, ape reziduale, etc.).
Întreținere și curățare

Pentru a obține arderea eficientă a cazanului și a permite funcționarea


eficientă a acestuia, cenușa acumulată pe site trebuie îndepărtată periodic prin
antrenarea cenușii cu ajutorul pârghiei de descărcare a sitei înainte de adăugarea
combustibilului în cazan.
Atunci când flăcările devin strălucitoare în cazanele cilindrice, combustibilul
trebuie adăugat la cazan numai după ce fragmentele de combustibil se sting cu
ajutorul vătraiului. În acest fel, cenușa care împiedică arderea corectă este
eliminată din sită.
Pentru o ardere mai eficientă, curățați în mod regulat sita de cenușă. De
asemenea:
Verificați nivelul apei din cazan înainte de fiecare operație.
Cazanul trebuie operat conform instrucțiunilor de ardere; flacăra din camera
de ardere trebuie controlată, trebuind furnizată o ardere completă.
Furtunurile de fum, turbulatoarele din interiorul conductelor de fum și
camera de fum din locul în care cazanul este conectat la coloana axială
trebuie curățate cel puțin o dată pe săptămână.
Curățați coloana axială de cel puțin 3 ori pe anotimp.
Curățați zilnic întreaga cenușă acumulată în coloana axială. Este
recomandată curățarea de două ori pe zi, în funcție de calitatea cărbunelui
utilizat (indicele de formare a cenușei).
Asigurați-vă că praful și cărbunele pentru ardere nu cade pe
echipamentele electrice ale cazanului și ale ventilatorului.
Nu curățați cazanul atunci când acesta funcționează.
Vă recomandăm să efectuaţi întreținerea și verificarea (contra cost)
a cazanului cu ajutorul Serviciul autorizat TERMODINAMIK înainte
de sosirea iernii.

Depanare

PROBLEMĂ MOTIV SOLUŢIE

- Tiraj ineficient - Calibrați regulatorul de tiraj


Ardere ineficientă în - Combustibil de putere calorică mică sau de
calitate inferioară - Curățați cazanul.
camera de ardere. - Folosiți combustibil de înaltă calitate și
- Setări incorecte ale regulatorului de tiraj uscat.
SCHEMA INSTALĂRII RADIATORULUI PENTRU CLĂDIRILE CU MAI MULTE ETAJE

VAS DE EXPANSIUNE
1 DESCHIS
RADIATOR
2

CAZAN
3

SCHEMA INSTALĂRII RADIATOARELOR DE CAMERĂ


VAS DE EXPANSIUNE
DESCHIS
1

CAZAN
3
RADIATOR
2
PRODUCĂTOR
TITLU
ADRESĂ Kemalpaþa OSB Mah. 80. Sokak Nr.:10
KEMALPAÞA-ÝZMÝR-TURKEY
TELEFON +90 (232) 877 12 12
FAX +90 (232) 877 08 67

EXECUŢIE COMPANIE
SEMNĂTURĂ - ŞTAMPILĂ

PRODUS
CAZAN COMBUSTIBIL SOLID / TIRAJ
TIP DE PRODUS NATURAL

MARCĂ
MODEL DUNATECHNIK
ÎNMATRICULARE ŞI NUMĂR SERIE

DATA ȘI LOCUL LIVRĂRII

COMPANIE VÂNZARE
TITLU

ADRESĂ

TELEFON ȘI FAX
DATA ȘI NUMĂRUL FACTURII

DATĂ -
SEMNĂTURĂ -
ŞTAMPILĂ