Sunteți pe pagina 1din 28

Manualul şi Cartea

Tehnică al cazanului

LOGICA

IMPORTATOR:
Manualul şi Cartea Tehnică al
cazanului
CUPRINS

1) Introducere -3-
2) Date tehnice -4-
3) Exploatare şi Service -6-
4) Instalare -17-
5) Elemente constructive -23-

www.cht-heating.com
Cu noi faceţi economii!
-2-
1. Introducere
1.1) Scurtă descriere
LOGICA este un cazan pentru încălzire centrală fabricat pentru a funcţiona atât
pe combustibil de slabă calitate cât şi bineînţeles cu lemn, cărbune. LOGICA
are sistem de injecţie al aerului în camera de ardere multipunct, astfel fiind cel
mai bun cazan de pe piaţă cu sistem unic de injecţie al aerului. În camera de
ardere sunt 14 diuze pentru insuflarea aerului proaspăt. Cazanele LOGICA sunt
fabricate cu puteri între 14 şi 324 kW.

1.2) Construcţia cazanului:


LOGICA este un cazan tipic pe combustibil solid, cu un proces de ardere de sus
în jos. Este comandată digital şi are ventilaţie controlată, aceasta conferindu-i o
exploatare comfortabilă şi o reglare exactă a temperaturii.
Sistemul de injecţie unic al aerului (common-air) în camera de ardere, asigură
un proces de ardere excelent, cu o emisie scăzută de gaze de ardere.
Această trăsătură face posibilă utilizarea şi a combustibililor de calitate slabă.
Pe partea din spate a camerei de ardere este montat un grătar din fonta cu
oscilare mecanică.

1.3) Caracteristicile principale ale cazanelor Logica:


1. Proces de ardere complet automatizat.
2. Posibilitate de conectare termostat de ambient.
3. 14 diuze de insuflare al aerului prospăt în camera de ardere, în funcţie de
necesarul de temperatură.
4. Sistem de protecţie împotriva supraîncălzirii (STB).
5. Comandă a pompei de circulaţie.
6. Mai multe posibilităţi de reglare a arderii în funcţie de combustibilul utilizat.
7. Uşă mare de vizitare pentru curăţire uşoară.
8. Grilă din fontă oscilantă.
9. Domeniu larg de puteri: între 14 şi 465 kW (la comandă).

-3-
2. Date tehnice
Logica Logica Logica Logica Logica Logica Logica
Tip cazan u.m.
17-20 20-27 30-38 40-48 50-58 70-78 100-110
Putere termică: kW 17-20 20-27 30-38 40-48 50-58 70-78 100-110
Cărbune:tip (31, 32) , cal I (OI), II (OII).
Combustibil:
Lemn: umid. max. 25%, lungime 30-55 cm
Randament: % 69-77
Volum de apă din
dm3 80 95 110 125 140 180 250
cazan:
Presiune max. de
bar 2
lucru:
o
Temp. min. retur C 40
o
Temp. max. tur C 85
o
Temp. gaze arse: C 190 -340
Tiraj recomandat Pa 26 29 32 34 35 38 41
Înălţime
recomandată al m 8 8 8 8-10 8-10 10 10
coşului
Diametru coş
cm2 400 400 400 600 600 600 800
recomandat
Volumul camerei
dm3 50 60 120 180 200 290 380
de ardere:
Greutate: kg 435 415 596 728 700 1010 1090
0,08- 0,08- 0,320- 0,320-
Consum electric: kW 0,16-0,18 0,16-0,18 0,16-0,18
0,115 0,115 0,340 0,340

2.1) Dimensiunile cazanelor Logica:

Semn Denumire
a Retur
b Tur
c Golire
d Racord la coş
e Senzor
f Serpentină de răcire

-4-
Modelele 17-20, 20-27, 30-38

Logica 14-20 20-27 30-38


A 1115 1115 1300
B 585 635 680
C 1435 1435 1525
D 750 750 1000
E 250 250 250
F 215 215 230
G 930 930 1275
H 910 910 1250
a 1 ½” 2” 2”
b 1 ½” 2” 2”
c ½” ½” ½”
d 160 160 160
e Gw ½” Gw ½” Gw ½”
f Gz ½” Gz ½” Gz ½”

Modelele 40-48, 50-58, 70-78, 100-110

-5-
Logica 40-48 50-58 70-78 100-110
A 1340 1420 1470 1470
B 715 765 830 930
C 1560 1600 1890 1890
D 1030 1100 1150 1150
E 260 260 260 260
F 230 230 240 240
a 2" 2" 2" 2"
b 2" 2" 2" 2"
c 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
d 240 240 290 290

2.2) Schema cazanelor Logica:

-6-
2.3) Diagrama schematică de lucru:

viteză "H"
ventilator viteza maximă a ventilatorului "d" "d"
speed near blowthroughs "E"

ardere ardere "P" ardere "P" ardere


ventilator
pauză pauză pauză
"c" "c" "c"

T>Ts T<Ts
45 Ts Ts T<31oC
Phaze of
emblazing Funcţionare automată Blanking
Ts – temperatura setată

3. Exploatare şi service
3.1) Combustibil
 Huilă tip 31 şi 32, sortiment O I şi O II
 cărbune Gk
 cărbune praf MI
 lemn (umiditate până la 25%)

3.2) Automatizare
3.2.1) Descrierea automatizării
Automatizarea tip RK-2001W este un dispozitiv pentru controlarea arderii în
cazane pe combustibil solid. Temperatura apei din cazan este menţinută la
nivelul setat de utilizator prin controlarea vitezei de rotaţie al ventilatorului.
Automatizarea monitorizează în mod constant temperatura apei din cazan,
afişează pe display şi controlează funcţionarea pompei de circulaţie. Pentru a
putea controla mai precis temperatura în camerele încălzite, automatizarea este
prevăzut cu o intrare pentru conectarea termostatului de ambient.
Automatizarea poate controla şi pompa boilerului. În cazul în care
automatizarea sesizează lipsă de combustibil, are opţiunea de a porni un cazan
pe gaz sau pe combustibil lichid.

3.2.2) Conectarea automatizării


Înainte de pornirea automatizării prin apăsarea întrerupătorului principal,
conectaţi ventilatorul şi pompa de circulaţie la bornele corespunzătoare aflate

-7-
pe spatele panoului de comandă. Senzorul de temperatură se pozează în teaca
de măsurare din cazan.

ATENŢIE! Înainte de conectare a cazanului la reţeaua electrică asiguraţi-vă că priza


este cu înpământare şi toate şuruburile sunt strânse.
ATENŢIE! Un ventilator şi o pmpă de circulaţie cu putere max. de 450 W pot fi
conectate direct la automatizare.
ATENŢIE! Opţional, la automatizare se poate conecta un modul tip UM-1, prin care se
poate realiza comanda unui alt cazan sau a unei vane cu 3 căi sau pompa de la boiler.

Ieşirile neutilizate nu se conectează.

3.2.3) Panoul de comandă


După pornirea automatizării, este parcurs autocontrolul semnalizat prin
aprinderea indicatoarelor. Automatizarea intră în funcţiune cu parametrii setaţi
înainte de oprire.
Elementele panoului de comandă (Fig. 1):

1 – buton pornire-oprire
2 – display, afişează temperatura apei din cazan şi parametrii de
funcţionare/service
3 – indicator termostat de ambient
4 – buton rotativ termostat cazan
5 – indicator de funcţionare a pompei de circulaţie
6 – STOP/selectare parametru/anulare alarmă
7 – START/selectare parametru
8 – Buton începere programare/confirmare setare parametru
9 – Indicator de funcţionare pompă boiler

Fig. 1. Panoul de comandă al automatizării tip RK-2001W

În regim de funcţionare normală se reglează temperatura prin rotirea butonului


de reglaj, celelalte parametrii de funcţionare pot fi modificaţi intrând în setările
de service. Valoarea temperaturii reglate este afişată pe display pentru câteva
secunde (ex. 55°C), însemnând temperatura apei din cazan, pe care cazanul
trebuie să atingă. Valoarea setată se poate vizualiza şi prin apăsarea butonului
-8-
OK. După apăsarea butonului START, ventilatorul intră în funcţiune şi porneşte
procesul de control. Prin butonul STOP se poate opri ventilatorul, de exemplu în
cazul în care dorim alimentarea cu combustibil.
Când automatizarea nu este în regim de setare a parametrilor de funcţionare
sau service, pe display este afişată temperatura apei din cazan şi un caracter
special, care indică regimul curent de funcţionare:
[50°-] – regim STOP
[50°C] – regim normal de funcţionare
[50°c] – sistare ardere
[50°U] – regim de preparare apă caldă (VARA)
[50°u] – sistare ardere în regim de funcţionare VARA
[50°d] – regim dezinfectare boiler – încălzirea apei calde menajere la75°C

3.2.4) Setarea parametrilor de funcţionare


Prin apăsarea butonului OK pentru câteva secunde, automatizarea intră în
regim de setare ai parametrilor de funcţionare, ceea ce este semnalizat prin
pâlpâirea indicatorului de prezenţă al termostatului de ambient. Selectarea
parametrului dorit se face cu butoanele < şi >. Pentru modificarea parametrului
selectat se apasă butonul OK – parametrul afişat pe display va pâlpâi.
Prin apăsarea butoanelor + sau – se poate modifica parametrul selectat. Pentru
confirmarea setării se apasă butonul OK, şi este permisă selectarea unui alt
parametru cu butoanele < sau >. Dacă nu dorim modificarea unui alt parametru,
prin apăsarea butoanelor < sau > selectăm [End], şi apăsând butonul OK sau
aşteptând 1 minut ieşim din regimul de setare ai parametrilor de funcţionare şi
pe display va fi afişată temperatura apei din cazan.

Tabel 1. Lista parametrilor de funcţionare


Setare
Display Parametru Min Max Pas din
fabrică
C 40 Temperatura dorită L 40 H 90 1˚C L 40
co C Funcţionarea pompei de circulaţie - C C
cu u Regim dezinfectare boiler u d u
50˚ Temperatura apei din boiler
End Ieşire din meniu

I) Temperatura apei din cazan


Temperatura setată [C 40] – este temperatura pe care cazanul trebuie să atingă
în regim normal de funcţionare.
Se poate regla prin rotirea butonului de reglaj şi va fi afişat pe display.

II) Funcţionarea pompei de circulaţie [co C]


Caracterul „C” indică funcţionarea pompei de circulaţie. În sezonul cald
încălzirea se poate opri prin selectarea parametrului „ - ” apăsând butonul - ,
astfel oprim pompa de circulaţie.
-9-
III) Regim dezinfectare boiler
Automatizarea ne permite să pornim manual regimul de dezinfectare boiler. Prin
selectarea parametrului „d” cu ajutorul butonului + , pornim procesul de încălzire
a apei din boiler la 75° C. Pentru a porni regimul de dezinfectare boiler, cazanul
trebuie să funcţioneze în regim normal (apăsăm butonul START) şi pe display
va fi afişat de ex. [70°d]. După atingerea temperaturii de 75° C în boiler,
automatizarea va reveni la setarea iniţială.

ATENŢIE! Regimul de dezinfectare boiler este recomandat a fi pornit în timp de


noapte, când nu există consum de a.c.m. astfel evitând pericolul de opărire.

IV) Temperatura din boiler [u50°] – acest parametru ne arată


temperatura apei din boiler.

V) Ieşire din meniul de setare a parametrilor de funcţionare – prin


selectarea parametrului [End] şi apăsarea butonului OK se poate ieşi din meniu.
Ieşirea din meniu se realizează şi dacă timp de 1 minut nu este apăsat nici un
buton.

3.2.5) Setarea parametrilor de service


Prin apăsarea butonului OK mai mult de 3 secunde se poate intra în meniul de
setare a parametrilor de service. Prezenţa în meniul respectiv este semanlizat
prin pâlpâirea lentă a indicatorul de prezenţă al termostatului de ambient.
Selectarea parametrului dorit se face cu butoanele < şi >. Pentru modificarea
parametrului selectat se apasă butonul OK – parametrul afişat pe display va
pâlpâi.
Prin apăsarea butoanelor + sau – se poate modifica parametrul selectat. Pentru
confirmarea setării se apasă butonul OK, şi este permisă selectarea unui alt
parametru cu butoanele < sau >. Dacă nu dorim modificarea unui alt parametru,
prin apăsarea butoanelor < sau > selectăm [End], şi apăsând butonul OK sau
aşteptând 1 minut ieşim din regimul de setare a parametrilor de funcţionare şi
pe display va fi afişată temperatura apei din cazan.

Tabel 2. Lista parametrilor de service


Setare
Display Parametru Min Max Pas din
fabrică
Ventilatorul funcţionează la viteză
∏100 50 100 10% 100
maximă când ∏r 0-10
Control automat a vitezei ventilatorului şi
∏r 1 --,0 10 1 1
timpul de pornire
∏n 5 Durata de funcţionare al ventilatorului --,5 60 1s 5
∏u 6 Durata de oprire al ventilatorului 1 99 1min 6
Temperatura de pornire a pompei de
P 40 30 70 1˚C 40
circulaţie

- 10 -
Diferenţa de temperatură de oprire a
Ph 2 1 10 1˚C 2
pompei de circulaţie
Perioada de timp după care pompa de
Pc 2 --,1 99 1min 2
circulaţie porneşte pentru 30 sec.
u 50 Temperatura apei calde menajeră 30 60 1˚C 50
Diferenţa de temperatură la care porneşte
uh 5 1 9 1˚C 5
pompa boilerului
0-nu există preparare acm, 1-preparare
ur 0 acm cu prioritate, 2-încălzire cu prioritate, 0 2 1 0
3-pompă de recirculare
L 40 Temperatura minimă a apei din cazan 30 65 1˚C 40
H 90 Temperatura maximă a apei din cazan 80 90 1˚C 90
Diferenţa de temperatură în cazan la care
h 5 1 10 1˚C 5
porneşte ventilatorul
A 99 Temperatura de supraîncălzire cazan 90 99 1˚C 99
Test lipsă combustibil la aprindere,
Fd60 1 99 1min 60
creştere temperatură cu 5°C
Test lipsă de combustibil în regim normal
Fb30 1 99 1min 30
de funcţionare
Ieşire adiţională: 0-Combustibil, 1-Alarmă,
Ar 0 0 2 1 0
2-Amestec
Prod Revenire la setările din fabrică
Verificarea funcţionării pompei de
outP outP out1
circulaţie
out∏ Verificarea funcţionării ventilatorului out∏ out2
outr Verificarea funcţionării cazanului adiţional outr out3
outu Verificarea funcţionării pompă boiler outr out4
End Ieşire din meniu

În tabelul de mai sus prima coloană conţine exemple de indicaţii care apar pe
display, următoarele coloane sunt: descrierea prametrului, valorile minime şi
maxime care pot fi setate, pasurile setării parametrului selectat. Ultima coloană
conţine setările din fabrică la care se poate reveni selectând opţiunea [Prod].

I) Parametrii ventilatorului
Viteza ventilatorului [∏100] – prin această valoare se poate defini viteza de
rotaţie al ventilatorului. Când parametrul „∏r” este setat la valorile „0-10”
ventilatorul funcţionează la viteza maximă.
Control automat al vitezei ventilatorului [∏1] – este activ când parametrul este
setat la valorile „0-10” şi se reduce automat viteza ventilatorului când
temperatura apei din cazan ajunge la valoarea setată. În cazul în care
parametrul setat este „ - ”, controlul automat a vitezei de rotaţie al ventilatorului
este inactiv şi ventilatorul va funcţiona la viteza setată la parametrul „∏”.
Valorile 0 – 10 înseamnă timpul în minute în care viteza ventilatorului ajunge de
la 40% la valoarea setată la parametrul „∏” – pornire progresivă.

- 11 -
Durata de funcţionare a ventilatorului [∏n 5] – timpul de funcţionare al
ventilatorului în secunde pentru a evacua gazele acumulate. În cazul în care
parametrul setat este „- -”, această funcţie este inactivă. Această funcţie se
poate activa numai în regim normal de funcţionare.
Durata de oprire al ventilatorului [∏u 6] – durata de timp în minute între două
porniri a ventilatorului.

II) Parametrii pompei de circulaţie


Temperatura de pornire a pompei de circulaţie [P 40] – temperatura apei din
cazan la care este pornită pompa de circulaţie. Pompa de circulaţie este pornită
şi în caz de supraîncălzire, indiferent de valoarea setată la acest parametru.
Diferenţa de temperatură de oprire a pompei de circulaţie [Ph 2] – prin acest
parametru se poate seta valoarea temperaturii la care trebuie să se răcească
apa din cazan, sub temperatura de pornire a pompei de circulaţie, la care este
oprită pompa de circulaţie.
Perioada de timp după care pompa de circulaţie se porneşte pentru 30 secunde
[Pc 2] – în regim STOP, când circuitul termostatului de cameră este deschis,
pompa de circulaţie este pornită timp de 30 secunde pentru a amesteca apa din
sistemul de încălzire. Prin acest parametru se poate defini timpul între două
porniri. În cazul în care parametrul setat este „- -”, această funcţie este inactivă.

III) Prepararea apei calde menajere


Automatizarea cazanului are o ieşire suplimentară prin care se poate controla
pompa boilerului cu ajutorul modulului UM.
Temperatura a.c.m. [u50] – temperatura la care trebuie menţinut apa din boiler.
Diferenţa de temperatură la care porneşte pompa boilerului [uh5] - prin acest
parametru se poate seta valoarea temperaturii la care trebuie să se răcească
apa din boiler, sub temperatura setată, la care este pornită pompa boilerului
pentru a încălzi a.c.m.
Parametrii [ur 1] – parametrul [ur 0] indică lipsa senzorului a.c.m. sau a pompei
boilerului. Senzorul nu este luat în considerare şi în meniul de setare a
parametrilor de funcţionare va apare numai temperatura care trebuie menţinută
în boiler.
[ur 1] – prepararea a.c.m. se face cu prioritate
[ur 2] – încălzirea se face cu prioritate
[ur 3] – comanda pompei de recirculare a.c.m., cu temperatura de pornire de [u
50] şi diferenţa de temperatură [uh 5].

IV) Setarea temperaturii apei din cazan


Temperatura minimă a apei din cazan [L 40] – temperatura minimă care se
poate seta prin butonul de reglaj
Temperatura maximă a apei din cazan [H 90] – temperatura maximă care se
poate seta prin butonul de reglaj
Diferenţa de temperatură în cazan la care este pornit ventilatorul [h 5] - prin
acest parametru se poate seta valoarea temperaturii cu care trebuie să se

- 12 -
răcească apa din cazan sub temperatura setată cu butonul de reglaj, la care
este pornit ventilatorul.

V) Protecţie la supraîncălzire
Temperatura de supraîncălzire cazan [A 99] – temperatura la care este oprit
ventilatorul pentru a preveni supraîncălzirea cazanului. În cazul în care
temperatura apei din cazan ajunge peste 80°C, pompa de circulaţie este pornită
automat pentru a răci cazanul. În caz de supraîncălzire, pe display-ul cazanului
apare codul de eroare [E 2]. Eroarea se poate anula prin apăsarea butonului
STOP, numai după ce temperatura apei din cazan se răceşte sub temperatura
de alarmă.
Ventilatorul se opreşte şi în cazul în care senzorul de temperatură se
defectează şi pe display apare codul de eroare [E 1].
STB – automatizarea mai are o protecţie suplimentară la supraîncălzire, care
funcţionează independent de procesul anterior. În cazul în care temperatura
apei din cazan ajunge la 95°C, ventilatorul este oprit şi pompa de circulaţie este
pornită. Comanda ventilatorului şi a pompei va fi preluată după ce temperatura
apei din cazan se răceşte sub 89°C.
Protecţia STB oferă o siguranţă sporită cazanului şi reduce posibilitatea de
supraîncălzire.

VI) Lipsa de combustibil


Test lipsă de combustibil la aprindere [Fd60] – după aprinderea combustibilului
şi intrare în regim normal de funcţionare, în cazul în care temperatura apei din
cazan nu se încălzeşte cu minim 5°C în timpul setat, procesul de testare se
opreşte şi pe display apare mesajul [FUEL].
Anularea erorii se face prin apăsarea butonului STOP. Testul de lipsă
combustibil la aprindere va deveni inactiv după ce temperatura apei din cazan
atinge valoarea setată.
Test lipsă de combustibil în regim normal de funcţionare [Fb30] – în cazul în
care temperatura apei din cazan în regim normal de funcţionare scade sub
temperatura setată cu mai mult de diferenţa de temperatură setată şi nu se
încălzeşte în timpul programat cu minim 5°C, procesul de testare se opreşte şi
pe display apare mesajul [FUEL].
Anularea erorii se face prin apăsarea butonului STOP.

VII) Ieşiri adiţionale


Ieşire adiţională [Ar 0] – automatizarea este prevăzută cu o ieşire suplimentară
pentru conectarea modulului UM. În cazul în care parametrul Ar are valoarea
„0” setată, automatizarea poate să comande un alt cazan pe combustibil gazos
sau pe combustibil lichid – caz în care există un astfel de cazan în sistemul de
încălzire. La pornirea cazanului prin apăsarea butonului de oprire-pornire,
automatizarea opreşte cazanul secundar. Pornirea cazanului secundar se
realizează în cazul în care în cazanul pe combustibil solid este lipsă de
combustibil. Această funcţie a automatizării se poate folosi în sisteme în care
pentru reducerea costurilor este utilizat şi un cazan pe combustibil solid. După
- 13 -
anularea erorii de lipsă de combustibil prin apăsarea butonului STOP, cazanul
secundar este oprit.
În cazul în care parametrul Ar are valoarea „1” setată, prin modulul UM
automatizarea poate să comande un sistem adiţional de alarmă.
În cazul în care parametrul Ar are valoarea „2” setată, prin modulul UM,
automatizarea poate să comande servomotorul unei vane cu 3 căi după
termostatul de ambient. În acest caz funcţionarea pompei de circulaţie depinde
numai de temperatura apei din cazan.

VIII) Setările din fabrică


Prin selectarea parametrului [Prod] şi apăsarea butonului OK setările
automatizării revin la setările iniţiale din fabrică. După activarea acestei funcţii,
parametrii vor fi setaţi la valorile din tabelul anterior.

IX) Verificare ieşiri


Pentru a uşura verificarea funcţionării automatizării, este posibilă testarea
ieşirilor prin care sunt controlate ventilatorul, pompele şi sistemul de pornire al
cazanului secundar. Această funcţie se poate activa din meniul de service
numai când cazanul este în regim STOP. După selectarea parametrului [outP]
şi apăsarea butonului OK este pornită pompa de circulaţie. Prin selectarea
parametrului [out∏] şi apăsarea butonului OK este pornit ventilatorul. Prin
selectarea parametrului [outr] şi apăsarea butonului OK este pornit cazanul
secundar (numai în cazul în care este conectat modulul UM). Prin selectarea
parametrului [outu] şi apăsarea butonului OK este pornită pompa boilerului.

X) Ieşirea din meniul service


Prin selectarea parametrului [End] şi apăsarea butonului OK se iese din meniul
de setare a parametrilor de service.
Ieşirea din meniul de setare ai parametrilor de service se va realiza şi în cazul
în care timp de 1 minut nu este apăsat nici un buton.

3.2.6) Funcţii suplimentare


Pentru a mări confortul din camera încălzită, automatizarea este prevăzută cu o
intrare specială pentru conectarea oricărui tip de termostat de ambient. În cazul
în care temperatura din camera respectivă scade sub valoarea setată, pompa
de circulaţie este pornită şi indicatorul termostatului de ambient pe panoul de
comandă se aprinde. În acest caz cazanul încearcă să atingă temperatura
reglată pe termostatul de ambient. După ce temperatura din cameră ajunge la
valoarea dorită, indicatorul termostatului de ambient se stinge, pompa de
circulaţie este oprită şi cazanul va funcţiona la puterea minimă.

ATENŢIE! În cazul în care nu dorim utilizarea unui termostat de ambient, bornele


respective trebuie scurt-circuitate.

- 14 -
3.2.7) Defecţiunile automatizării
Automatizarea verifică în mod constant dacă circuitele sale interioare şi
senzorul de temperatură funcţionează corect. După detectarea defecţiunii
proprii, opreşte ventilatorul, pune în funcţiune pompa de circulaţie şi afişează
mesajul de defecţiune proprie pe display. În caz de avarie (defectare), apăsaţi
butonul de oprire, puneţi în funcţiune pompa de circulaţie prin conectarea ei la
sursa de tensiune, asiguraţi în mod corespunzătur combustibilul aprins din
cazan, şi contactaţi firma de service.
Dacă apare eroarea [E 1] pe display, e posibil ca circuitul senzorului de
temperatură al cazanului să se fi defectat, sau temperatura este sub 0 °C. Este
afişat [E 2] dacă cazanul s-a supraîncălzit. [E 3] poate să însemne în acelaşi
timp atât defecţiune, cât şi supraîncălzire. Apariţia erorii [E 1] pe display după
anularea lui prin apăsarea butonului STOP, cu toate că temperatura a scăzut
sub 90 °C, poate fi cauzată de deteriorarea completă a senzorului de
temperatură (dacă cazanul a fost supraîncălzit la peste 150 °C). În caz de
programare al senzorului şi a pompei de circulaţie în modul SERVICE,
automatizarea verifică circuitul senzorului de apă caldă. Dacă apare pe display
[E 8], aceasta poate însemna defecţiunea sau lipsa senzorului de apă caldă.

Fig. 2. Schema de conectare RK-2001W

- 15 -
Fig. 3 Schema de conectare modul UM-1

3.2.8) Demontarea automatizării


În cazul în care se doreşte demontarea automatizării procedaţi după cum
urmează:
- apăsaţi butonul de oprire
- deconectaţi cazanul de reţeaua electrică
- demontaţi automatizarea din carcasă
- deconectaţi toate cablurile de ieşire şi intrare

3.2.9) Date tehnice


Alimentarea electrică: 230V ± 10%, 50Hz
Consum electric: <4VA
Domeniul de măsurare a temperaturii : 0–99°C ± 1°C
Domeniul de reglare a temperaturii apei din cazan: 30–90°C ± 1°C
Domeniul de reglare protecţie la supraîncălzire: 90 –99°C ± 1°C
Protecţie supraîncălzire (STB): >95°C ± 1°C
Temperatura de pornire a pompei de circulaţie: 30–70°C ± 1°C
Domeniul de reglare al temperaturii a.c.m.: 30-60°C ± 1°C
Alimentarea ventilatorului: total max 2A/230V
Dimensiuni (ÎxLxA): 80x170x100 mm

- 16 -
3.2.10) Notes
Display Parametru Utilizator
∏100 Ventilatorul funcţionează la viteză maximă când ∏r 0-10
∏r 1 Control automat al vitezei ventilatorului şi timpul de pornire
∏n 5 Durata de funcţionare al ventilatorului
∏u 6 Durata de oprire al ventilatorului
P 40 Temperatura de pornire a pompei de circulaţie
Ph 2 Diferenţa de temperatură de oprire a pompei de circulaţie
Perioada de timp la care pompa de circulaţie se porneşte
Pc 2
pentru 30 sec.
u 50 Temperatura apei calde menajeră
Diferenţa de temperatură la care porneşte pompa
uh 5
boilerului
0-nu există preparare acm, 1-preparare acm cu prioritate,
ur 0
2-încălzire cu prioritate, 3-pompă de recirculare
L 40 Temperatura minimă a apei din cazan
H 90 Temperatura maximă a apei din cazan
Diferenţa de temperatură în cazan la care porneşte
h 5
ventilatorul
A 99 Temperatura de supraîncălzire cazan
Test lipsă combustibil la aprindere, creştere temperatură
Fd60
cu 5°C
Fb30 Test lipsă de combustibil în regim normal de funcţionare
Ar 0 Ieşire adiţională: 0-Combustibil, 1-Alarmă, 2-Amestec

- 17 -
4. Instalare
4.1) Standarde, normative
• Sistemul de încălzire – în timpul instalării cazanului este foarte important
să menţineţi o distanţă de siguranţă faţă de materiale inflamabile. Cazanul
se poate instala numai într-un sistem deschis!
• Alimentarea electrică – cazanul tebuie alimentat de la 230V/50 Hz
• Coşul de fum – se execută şi se montează conform normelor şi legilor în
vigoare. Datorită temperaturii ridicate a gazelor de ardere este obligatoriu
aşezarea unui tub din inox sau alt material metalic în coşul de fum. Tirajul
coşului trebuie să fie între 0,1-0,2 mbar.
• De respectat următoarele norme europene: 98/37/EEG; 89/336/EEG;
73/23/EEG; EN 55014-1, 1993 /A1, 1997; EN 55014-1; EN 55014-2 C1
1998; EN 61000-3-2; EN 61000-4-2, -3-4-5-6-11, Level2; EN 50165; EN
50165 C1; EN 60335-1; EN 303-5; EN 12809; EN 13394

4.2) Amplasarea cazanului:


• Se amplasează pe fundaţie inflamabilă
• Amplasaţi cazanul pe un suport inflamabil şi termoizolant, a cărui
dimensiuni să nu depăşească cu mai mult de 20 mm dimensiunile
cazanului
• Dacă cazanul e amplasat în demisol, pivniţă, e recomandat ca baza lui să
nu fie cu mai mult de 50 mm sub nivelul pardoselii. Cazanul şi buncărul de
combustibil trebuie să stea în poziţie verticală, şi aceasta se poate regla
cu şurubul din spatele buncărului.
• În faţa cazanului trebuie să se lase liber un spaţiu de 1000 mm
• Distanţa minimă de la spatele cazanului până la perete este de 400 mm
• Distanţa minimă de la latura liberă al cazanului şi perete să fie de 100 mm
• Dulia sursei de energie electrică (230V/50Hz) trebuie să fie uşor
accesibilă

- 18 -
4.3) Admisia de aer:
Pentru funcţionarea în siguranţă şi
corectă a cazanului, conform normelor
şi legilor în vigoare, sala cazanelor
(centrala termică) trebuie prevăzut cu o
gură neobturabilă de aer proaspăt şi o
gură neobturabilă de evacuare aer
viciat. Cea mai frecventă cauză de
funcţionare incorectă (umiditate,
apariţia condensului, temperatura
cazanului nu atinge temperatura setată
etc.) a cazanului este datorit lipsei sau
obturării prizelor de aer. Cazanele cu
tiraj natural sunt interzise a fi amplasate
într-o încăpere cu ventilaţie mecanică.

4.3.1) Gura de aer proaspăt


• gura de introducere a aerului proaspăt trebuie să aibă dimensiuni cu 50%
din secţiunea coşului de fum, dar nu mai puţin de 20x20 cm
• poziţia gurii trebuie să fie cu 1 m deasupra pardoselii finite
• în gura de introducere a aerului proaspăt este recomandat instalarea unui
dispozitiv de măsurare a fluxului de aer, numai în cazul în care dispozitivul
nu ocupă mai mult de 1/5 din secţiunea gurii

4.3.2) Gura de evacuare aer viciat


• gura de evacuare a aerului viciat trebuie să aibă dimensiuni cu 25% din
secţiunea coşului de fum, dar nu mai puţin de 14x14 cm
• este interzis echiparea cu dispozitiv de închidere
• poziţia gurii trebuie să fie cu 1,5 m sub plafon

4.4) Racordarea la coş:

• coşul de fum şi racordarea efectuată trebuie să respecte normele şi legile în


vigoare
• pentru reducerea rezistenţelor locale, racordarea cazanului la coşul de fum
trebuie efectuat direct, în caz în care acest lucru nu este posibil schimbările
de direţie trebuie efectuate prin curbe line
• interioarul coşului în care se racordează cazanul trebuie să fie neted
• coşul de fum trebuie să se aşează pe pardoseală

- 19 -
• uşiţa de curăţire trebuie să fie la o înălţime de 30 cm de la pardoseala finită
• canalele de fum se
racordează la coşuri cu pantă
ascendentă spre coş
• intersecţia între coşul de fum
şi canalul de fum trebuie să
fie dreptunghiular
• diametrul interior al coşului
de fum trebuie să fie minim
20x20 cm
• coşul de fum situat la mai
puţin de 1,5 m în plan
orizontal, de coama
acoperişului, trebuie să
depăşească coama cu
minimum 0,5 m pentru
învelitori incombustibile şi 1
m pentru învelitorile
combustibile. Coşul de fum
amplasat la distanţe mai mari
de 1,5 m faţă de coama
acoperişului va avea
înălţimea de cel puţin 1 m
faţă de învelitoare. Înălţimea
coşului faţă de terasa
acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m. Coşurile de fum trebuie să
depăşească cu minimum 0,50 m înălţimea elementelor de supraînălţare a
terasei (atice, ziduri antifoc etc.) când sunt situate la mai puţin de 3 m de
marginea terasei şi cu minimum 1 m, când sunt situate la peste 3 m de
marginea terasei.
în cazul în care tirajul este prea mare este recomandat montarea unui
regulator de tiraj, prin care, dacă subpresiunea este prea mare, regulatorul
de tiraj se deschide şi aerul este aspirat din centrala termică şi nu prin cazan,
astfel evitând exces de temperatură necontrolată. Regulatorul de tiraj se
alege în funcţie de puterea cazanului.

3.3) Selectarea cazanului


Formulă de calcul simplă pentru selectarea cazanului:
Q=Pxk
Puterea cazanului (W) = Volum de aer încălzit (m3) x k coeficient (W/m3)
Valorile coeficientului k :
70-100 în cazul clădirilor cu izolaţie termică bună (şi sistem de încălzire
modernă)
100-130 în cazul clădirilor cu izolaţie termică medie

- 20 -
130-180 în cazul clădirilor cu izolaţie termică proastă (şi sistem de încălzire
clasică)

3.4) Presiune
Presiunea din circuitul sistemului deschis se calculează:
Presiune (bar) = h * p * g
în care:
h= înălţimea coloanei de apă (m)
p= densitatea apei (kg/m3)
g= 9.81 m/s²

sau conform formulei de calcul:


Presiune = h * g (dr – df)
în care:
h= înălţimea între centrul radiatorului şi cazan (m)
g= 9.81 m/s²
dr= densitatea apei de întoarcere
df= densitatea apei de ducere

3.5) Vasul de expansiune deschis


Formula generală de calcul pentru determinarea volumului vasului:
Vn = 1,1v * p * .v
în care:
v – volumul de apă din sistem
p – densitatea apei la temperatura de 10°C
.v – coeficient care ţine cont de dilatarea apei – pentru sisteme de încălzire cu
90/70 (tur/retr) coeficientul este: 0,0287

3.6) Rezervor de acumulare (puffer)


Dispozitivele de siguranţă în cazul cazanelor pe combustibil solid se
aplică în conformitate cu normele EN 303-5.
Protecţia împotriva supraîncălzirii apei din cazan se realizaeză conform normei
EN 303-5 printr-un schimb de căldură de siguranţă. Acest schimb se
realizează cu ajutorul unui rezervor de acumulare în care se transmite excesul
de căldură.
Volumul minim al rezervorului de acumulare conform EN 303-5:
VSp = 15 TB * QN [ 1 -0,3 (Q H / Q min ) ]
VSp . volumul rezervorului de acumulare (litri)
TB . timpul de ardere (h)
QN . puterea nominală a cazanului (kW)
Q H. necesarul de căldură a clădirii (kW)
Q min. puterea minimă a cazanului (kW)

- 21 -
3.7) Sisteme de încălzire:
3.7.1) Sistem deschis
Fundul vasului de expansiune deschis trebuie să fie:
• în sisteme cu circulaţie naturală sau cu pompă de circulaţie montat pe tur
cu H ≥ 0.3 [m] peste cel mai înalt punct al sistemului de încălzire
• în sisteme cu pompă de circulaţie montat pe retur: H ≤ 0.7•Hp [m]

3.7.2) Sistem închis


ATENŢIE! – Utilizarea cazanelor într-un sistem închis este admis numai în cazul în care
serpentina de răcire este racordat corespunzător:

- 22 -
- 23 -
5. Elemente constructive

- 24 -
Cod art. Descriere
L1 Grătar din fontă
L2 Bolţul (şurubul) de montare al grătarului din fontă
L3 Mecanismul de rotire al grătarului
L4 Piesa de scuturare al grătarului
L5 Mânerul uşilor
L6 Clema (cârligul) uşilor inferioare
L7 Bolţul de montare ale uşilor
L8 Învelişul izolator ale uşilor din tablă de 0,8 mm
L9 Uşile inferioare
L10 Balamalele uşilor inferioare
L11 Placa ceramică
L12 Cordonul de etanşare a uşii superioare
L13 Piesa de strîngere cu şurub pt uşi
L14 Tabla izolatoare a uşilor superioare
L15 Uşile superioare
L16 Balamalele uşilor superioare
L18 Conductă de aer
L19 Tub de aer
L20 Izolaţie din vată minerală
L21 Înveliş izolator din tablă de 0,8 mm
L22 Suport din oţel cornier pt învelişul izolator
L23 Racord din ţeavă filetată 1/5″ sau 2″ pentru retur
L24 Piesă pentru montarea termostatului
L25 Racordul la coş
L26 Şurub pentru montarea uşii de vizitare superioare
L27 Uşă de vizitare superioară
L28 Placă ceramică superioară
L29 Piuliţa fluture pt montarea uşii de vizitare superioare
L30 Clapetă de reglaj al tirajului
L31 Racord din ţeavă filetată 1/5″ sau 2″ pentru tur
L32 Canal de alimentere cu aer longitudinal asamblat - placă
L33 Mîner de fixare al panoului de control
L34 Piuliţa fluture pentru montarea panoului de control
L35 Panou de control electronic
L36 Ventilator

- 25 -
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Societatea semnatară, reprezentată de Rafal Cichewicz, directorul executiv al firmei


CHT CO Ltd., cu sediul în Ilino 20 B, 09-100 Plonsk, Polonia:

DECLARĂ CĂ: CAZANELE PE LEMNE LOGICA 14-110 kW

având seriile de fabricaţie de la 000100 (până în prezent)

în urma procedurilor de certificare:

- Modul B1 al Directivei Europene 97/23/EEC referitoare la echipamente sub


presiune (Nr. Certificat: BP/02/2009)

executate de INSTYTUT ENERGETYKI cu sediul în 26-600 Radom, str. Wilzca, vă


confirmăm, că aceste cazane mai sus menţionate sunt fabricate în conformitate cu
Standardele Europene.

Numerele de serie ale cazanelor din prezentul certificat, sunt începând cu 000100.

CHT Ltd.
Mr. Rafal Cichewicz

01.03.2009

- 26 -
CERTIFICAT DE GARANŢIE

PRODUS: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID LOGICA SERIA: ..........................


PRODUCĂTOR: CHT Sp. z. o.o. - POLONIA
IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314
VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ...................................................................
CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa): ............................................................
DOCUMENTUL DE VÂNZARE: ...................... NR. ................ / .....................

Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România,
armonizată cu legislaţia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992,
republicată în M.O. nr. 208/28.03.2007, după cum urmează:
1. Garanţia prin reparare se acordă în perioada de garanţie, dacă instalarea şi întreţinerea produselor
este efectuată de personal autorizat, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere
deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune;
2. Garanţia prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în
perioada de garanţie.
3. Perioada de garanţie este de 24 luni, cu începere de la data livrării produsului, şi prelungindu - se cu
perioada ce se scurge de la data reclamaţiei, până la data înlăturării defecţiunii, sau înlocuirii produsului.
4. Defecţiunile datorate transportului,depozitării, montării, utilizării sau intreţinerii incorecte, folosirii
pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau
cumpărător, nu fac obiectul garanţiei.
5. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie
cu toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date
referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară
de cele specificate în cartea tehnică.
6. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul
certificat de garanţie şi documentul de cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a
defecţiunii constatate vânzătorului.
7. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută
reparaţiile necesare contra cost.
8. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi
declară că a preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia
de garanţia acordată de vânzător, conform legislaţiei în vigoare.
9. Durata medie de utilizare al produsului este de 10 ani. După perioada de garanţie, vânzătorul asigură
contra cost service de întreţinere şi reparare pe toată durata medie de utilizare.

SEMNĂTURA ŞI SEMNĂTURA ŞI SEMNĂTURA


ŞTAMPILA IMPORTATOR ŞTAMPILA VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

ATENŢIE: Factura Dvs. de cumpărare este documentul de garanţie. Se va păstra cu grijă şi se va prezenta în
cazul reclamaţiilor!!!

- 27 -
Menţiuni referitoare la activităţile de service prestate asupra Produsului

Nr. Denumire Data Defecţiune Activitate de Data Unitatea de Semnătură Observaţii


crt produs reclamaţiei reclamată service executării service posesor
executată (semnătura,
ştampila)
1.

2.

3.

4.

Centre service din ţară

LOCALITATE DENUMIRE ADRESA TELEFON

Bacău SC Melinda-Impex Instal SA Str. Abatorului nr. 4 0234-510093

Bucureşti - Militari SC Melinda-Impex Instal SA A1 Industrial Park 021-3504703


Sat Dragomireşti Deal Com.
Dragomireşti Vale
Buc- Pit 13,5 km

Odorheiu-Secuiesc SC Melinda-Impex Instal SA Str. Beclean nr. 314 0266-207400

Oradea SC Melinda-Impex Instal SA Şos. Borşului nr. 14/A 0259-407690

Târgu Mureş SC Melinda-Impex Instal SA Str. Recoltei nr. 17 A 0265-252990


Calea Lugojului, Nr. 58-60,
Timişoara SC Melinda-Impex Instal SA 0256-400774
Comuna Ghiroda

- 28 -

S-ar putea să vă placă și