Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.

1
(Anexa nr. 2 la metodologie)

FI DE EVALUARE
A ACTIVITII DIDACTICE N CADRUL INSPECIEI CURENTE/SPECIALE
PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
Numele, iniiala tatlui, prenumele cadrului didactic inspectat:
Numele avut nainte de cstorie (acolo unde este cazul):
Funcia didactic:
Unitatea de invamnt:
Data efecturii inspeciei:

Specialitatea:

Inspector colar de specialitate/ metodist numit prin delegaia nr.

din

(numele i prenumele, funcia didactic, specialitatea, gradul didactic, unitatea colar de la care provine)
ACTIVITATEA DIDACTIC
ACTIVITATE
A
VERIFICAT

GRUPA DE INDICATORI

PROIECTAREA
ACTIVITII
(maxim 10p)

DESFURAREA
ACTIVITII
(maxim 40p)

Clasa/grupa
Tipul leciei

Titlul leciei

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ
MAXIM

Documentare tiinific
Definirea obiectivelor i obiectivele
operaionale
Corelaia dintre obiective i celelalte
componente ale actului didactic
(coninut, strategie, mijloace de
nvmnt, forme de organizare,
evaluare, etc.)

2
2

Reprezentarea coninutului
Economia (esenializarea) coninutului
Gradul de structurare i organizare a
materialului (schema, planul, structura
logic etc.)
Puterea efectiv a continutului (de a
genera idei noi, opinii, soluii etc.)
Caracterul tiinific
Corelaii intra- i interdisciplinare,
caracter practic-aplicativ
Corelaia coninutului cu strategia
didactic i cu tipul de interaciune

2
2

2
2
2
4

PUNCTAJ
ACORDAT

EVALUAREA
RANDAMENTULUI
COLAR
(maxim 10p)

CUNOATEREA I
CONSILIEREA
ELEVILOR
(maxim 10p)

Raportul dintre durata afectat


solicitrii elevilor i cea afectat
explicaiilor, n funcie de specificul
coninutului, de tipul i de varianta
leciei, de particularitile dezvoltrii
psihointelectuale, etc
Concordana naturii solicitrilor cu
particularitile coninutului
Raportul dintre activitatea personal a
elevilor i activitatea frontal, n
contextul dat
Activitatea elevilor la nivelul proximei
dezvoltri
Organizarea colectivului i a activitii
Aciuni logice de organizare i
prelucrare a informaiei.Aciuni
strategice de dezvoltare
Impunere
Difereniere
Evaluarea
Crearea climatului afectiv-emoional

Realizarea evalurii predictive


(matricea conceptual de baz)
Realizarea evalurii formative
Relaia cerine-obiective
Realizarea progresului colar (raportul
dintre rezultatele obinute de elevi la
nceputul i la
finalul unei secvene de nvare)
Preocuparea pentru motivarea notei i
formarea capacitii de autoevaluare
Raportul dintre coninutul evalurii si
coninutul nvrii (cunostine,
priceperi, deprinderi, capaciti,
aptitudini, atitudini, interese etc.)
Raportul dintre notarea profesorului i
norma docimologic
Relatia dintre predare-nvare,
evaluare i (compensare) ameliorare, pe
parcursul activitii didactice

Strategii de difereniere i
individualizare
Adaptarea exigenelor la particularitile
de vrst / individuale ale elevilor

4
3

3
1
2

1
2
2
2

1
1
1

1
2

1
2

4
3

Adaptarea exigenelor la programul


zilnic al elevilor

n raporturile cu elevii

COMPETENE
PSIHORELAIONALE
(maxim 5p)

AUTO
EVALUAREA
(maxim 10p)

Autoanaliza
Aprecierea obiectiv

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT

Inspector/ Metodist,

5
5

85

Candidat,

Not: Inspectorul colar/ cadrul didactic metodist care a efectuat inspecia:


- utilizeaz fia de evaluare a activitii didactice pentru redactarea raportului de inspecie scris i pentru
stabilirea calificativului final;
- pred (la finalizarea activitii) inspectorului colar pentru dezvoltarea resursei umane fiele de evaluare a
activitii didactice (n numr de 4), ca anexe ale raportul scris ncheiat la inspecia curent.

Anexa nr. 2
(Anexa nr. 3 la metodologie)
RAPORT SCRIS
ncheiat la inspecia curent pentru acordarea gradului didactic II
Numele i prenumele cadrului didactic inspectat: ...
Funcia didactic i specialitatea: ..............
Unitatea de nvmnt : .................
Data efecturii inspeciei :...............
Cine efectueaz inspecia :..............
.........................
(numele i prenumele, funcia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
Constatri i aprecieri:
1. Activitatea didactic:
a) Activiti verificate:..
...
..
b) Proiectarea activitilor (creativitate n proiectarea didactic a leciilor/ activitilor, corelarea dintre
componentele actului didactic, strategii didactice i evaluare):

c) Desfurarea activitilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea


mijloacelor de nvmnt n lecie, creativitate n conducerea leciilor i orientarea aciunilor i gndirii elevilor,
gestionarea timpului didactic, atingerea performanei etc.):
.....................................................

d) Evaluarea randamentului colar (metode i tehnici de evaluare a rezultatelor nvrii din perspective obiectivelor
stabilite):
.........................
.........................
e) Nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe baza observaiei directe, a probelor de control aplicate i a evalurii
longitudinale:
...
.......................................................................
f) Cunoaterea elevilor (strategii de difereniere i individualizare, coninutul fielor
psihopedagogice):
.......................................................................................
.............................................................................................
g) Competene psihorelaionale (n raporturile cu elevii, cu prinii, cu cadrele didactice i cu comunitatea local) :
......................................................................................................
..................................
h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenele unui stil didactic elevat)
:..........
..

2. Activitatea educativ n coal i n afara ei (max. 5p):

3. Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific - (max. 5p):

4. Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt cu privire la conduita n cadrul colii i al


comunitii colare (max. 5p):

5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe - (se completeaz obligatoriu):


...................................................................
.............................................................................................................................
6. Recomandri (se completeaz obligatoriu):
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Punctaj maxim
Activitatea didactic (punctajul acordat la aceast activitate se
calculeaz ca media aritmetic a punctajelor consemnate n cele 4
fie de evaluare a activitii didactice)
Activitatea educativ n coal i n afara ei
Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific
Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt
cu privire la conduita n cadrul colii i al comunitii colare
Total

Punctaj
91 - 100
81 - 90
65 - 80
Sub 65

85
5
5
5
100

Calificativ
Foarte bine
Bine
Satisfctor
Nesatisfctor

Calificativ: .
Data ntocmirii raportului scris:..

Inspector colar /metodist,


Pentru conformitate,
Director

Punctaj acordat

Anexa nr. 3
(Anexa nr. 6 la metodologie)
RAPORT SCRIS
ncheiat la inspecia special pentru acordarea gradului didactic II
Numele i prenumele cadrului didactic inspectat: ...
Funcia didactic i specialitatea: ..............
Unitatea de nvmnt : .................
Data efecturii inspeciei :...............
Cine efectueaz inspecia :..............
.........................
(numele i prenumele, funcia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
Constatri i aprecieri:
1. Activitatea didactic:
a) Activiti verificate:..
...
..
b) Proiectarea activitilor (creativitate n proiectarea didactic a leciilor/ activitilor, corelarea dintre
componentele actului didactic, strategii didactice i evaluare):

c) Desfurarea activitilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea


mijloacelor de nvmnt n lecie, creativitate n conducerea leciilor i orientarea aciunilor i gndirii elevilor,
gestionarea timpului didactic, atingerea performanei etc.):
.....................................................

d) Evaluarea randamentului colar (metode i tehnici de evaluare a rezultatelor nvrii din perspective obiectivelor
stabilite):
.........................
.........................
e) Nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe baza observaiei directe, a probelor de control aplicate i a evalurii
longitudinale:
...
.......................................................................
f) Cunoaterea elevilor (strategii de difereniere i individualizare, coninutul fielor
psihopedagogice):
.......................................................................................
.............................................................................................
g) Competene psihorelaionale (n raporturile cu elevii, cu prinii, cu cadrele didactice i cu comunitatea local) :
......................................................................................................
..................................
h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenele unui stil didactic elevat)
:..........
..

2. Activitatea educativ n coal i n afara ei (max. 5p):

3. Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific - (max. 5p):

4. Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt cu privire la conduita n cadrul colii i al


comunitii colare (max. 5p):

5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe - (se completeaz obligatoriu):


...................................................................
.............................................................................................................................
6. Recomandri (se completeaz obligatoriu):
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Punctaj maxim
Activitatea didactic (punctajul acordat la aceast activitate se
calculeaz ca media aritmetic a punctajelor consemnate n cele 4
fie de evaluare a activitii didactice)
Activitatea educativ n coal i n afara ei
Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific
Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt
cu privire la conduita n cadrul colii i al comunitii colare
Total

Punctaj
95 - 100
85 - 94
75 - 84
65 74
55 64
45 - 54

85
5
5
5
100

Nota
10
9
8
7
6
5

Nota: .
Data ntocmirii raportului scris:..

Inspector colar /metodist,


Pentru conformitate,
Director

Punctaj acordat

Anexa nr. 4
(Anexa nr. 8 la metodologie)

FI DE EVALUARE
A ACTIVITII DIDACTICE N CADRUL INSPECIEI CURENTE
PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I
Numele, iniiala tatlui, prenumele cadrului didactic inspectat:
Numele avut nainte de cstorie (acolo unde este cazul):
Funcia didactic:
Unitatea de invamnt:
Data efecturii inspeciei:

Specialitatea:

Inspector colar de specialitate/ metodist numit prin delegaia nr.

din

(numele i prenumele, funcia didactic, specialitatea, gradul didactic, unitatea colar de la care provine)
ACTIVITATEA DIDACTIC
ACTIVITATE
A
VERIFICAT

GRUPA DE INDICATORI

PROIECTAREA
ACTIVITII
(maxim 10p)

DESFURAREA
ACTIVITII
(maxim 40p)

Clasa/grupa
Tipul leciei

Titlul leciei

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ
MAXIM

Documentare tiinific
Definirea obiectivelor i obiectivele
operaionale
Corelaia dintre obiective i celelalte
componente ale actului didactic
(coninut, strategie, mijloace de
nvmnt, forme de organizare,
evaluare, etc.)

2
2

Reprezentarea coninutului
Economia (esenializarea) coninutului
Gradul de structurare i organizare a
materialului (schema, planul, structura
logic etc.)
Puterea efectiv a continutului (de a
genera idei noi, opinii, soluii etc.)
Caracterul tiinific
Corelaii intra- i interdisciplinare,
caracter practic-aplicativ
Corelaia coninutului cu strategia

2
2

2
2
2
4

PUNCTAJ
ACORDAT

didactic i cu tipul de interaciune


Raportul dintre durata afectat
solicitrii elevilor i cea afectat
explicaiilor, n funcie de specificul
coninutului, de tipul i de varianta
leciei, de particularitile dezvoltrii
psihointelectuale, etc
Concordana naturii solicitrilor cu
particularitile coninutului
Raportul dintre activitatea personal a
elevilor i activitatea frontal, n
contextul dat
Activitatea elevilor la nivelul proximei
dezvoltri
Organizarea colectivului i a activitii
Aciuni logice de organizare i
prelucrare a informaiei.Aciuni
strategice de dezvoltare
Impunere
Difereniere
Evaluarea
Crearea climatului afectiv-emoional

EVALUAREA
RANDAMENTULUI
COLAR
(maxim 10p)

CUNOATEREA I
CONSILIEREA
ELEVILOR

Realizarea evalurii predictive


(matricea conceptual de baz)
Realizarea evalurii formative
Relaia cerine-obiective
Realizarea progresului colar (raportul
dintre rezultatele obinute de elevi la
nceputul i la
finalul unei secvene de nvare)
Preocuparea pentru motivarea notei i
formarea capacitii de autoevaluare
Raportul dintre coninutul evalurii si
coninutul nvrii (cunostine,
priceperi, deprinderi, capaciti,
aptitudini, atitudini, interese etc.)
Raportul dintre notarea profesorului i
norma docimologic
Relatia dintre predare-nvare,
evaluare i (compensare) ameliorare, pe
parcursul activitii didactice

Strategii de difereniere i
individualizare
Adaptarea exigenelor la particularitile

4
3

3
1
2

1
2
2
2

1
1
1
1

1
2

1
2

4
3

(maxim 10p)

de vrst / individuale ale elevilor


Adaptarea exigenelor la programul
zilnic al elevilor

n raporturile cu elevii

COMPETENE
PSIHORELAIONALE
(maxim 5p)

AUTO
EVALUAREA
(maxim 10p)

Autoanaliza
Aprecierea obiectiv

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT

Inspector/ Metodist,

5
5

85

Candidat,

Not: Inspectorul colar/ cadrul didactic metodist care a efectuat inspecia:


- Utilizeaz fia de evaluare a activitii didactice pentru redactarea raportului de inspecie scris i pentru
stabilirea calificativului final;
- Pred (la finalizarea activitii) inspectorului colar pentru dezvoltarea resursei umane fiele de evaluare a
activitii didactice (n numr de 4), ca anexe ale raportul scris ncheiat la inspecia curent.

Anexa nr. 5
(Anexa nr. 10 la metodologie)
RAPORT SCRIS
ncheiat la inspecia curent pentru acordarea gradului didactic I
Numele i prenumele cadrului didactic inspectat: ...
Funcia didactic i specialitatea: ..............
Unitatea de nvmnt : .................
Data efecturii inspeciei :...............
Cine efectueaz inspecia :..............
....................
(numele i prenumele, funcia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
Constatri i aprecieri:
1. Activitatea didactic:
a).Activiti verificate:...

b) Proiectarea activitilor (creativitate n conceperea leciilor/ activitilor, corelarea dintre componentele actului
didactic, strategii didactice i evaluare):

c) Desfurarea activitilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea


mijloacelor de nvmnt n lecie, creativitate n conducerea leciilor i orientarea aciunilor i gndirii elevilor,
gestionarea timpului didactic, atingerea performanei etc.):

d)
Evaluarea
randamentului
colar
(metode
i
tehnici
de
evaluare
a
rezultatelor
nvrii):............
............................
............................
e) Nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe baza observaiei directe, a probelor de control aplicate i a evalurii
longitudinale:
............................................................................................................................................................
............................................................................
............................................................................
f)
Cunoaterea
elevilor
(strategii
de
difereniere
i
individualizare,
coninutul
fielor
psihopedagogice):
............................................................................
.
g) Competene psihorelaionale (n raporturile cu elevii, cu prinii, cu cadrele didactice i cu comunitatea local):
.....................................................................................................................................................
................................................................................................
............................................................................
h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenele unui stil didactic elevat)
............................................................................................................................................................
............................................................................:..
...............................


2. Activitatea educativ n coal i n afara ei (max. 5p):

3. Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific - (max. 5p):

4. Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt cu privire la conduita n cadrul colii i al


comunitii colare (max. 5p):
............................................................................
............................................................................................
5. Concluzii (puncte forte, puncte slabe):
............................................................................
............................................
6. Recomandri (se completeaz obligatoriu):
.......................................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................
Punctaj maxim
Activitatea didactic (punctajul acordat la aceast activitate se
calculeaz ca media aritmetic a punctajelor consemnate n cele 4
fie de evaluare a activitii didactice)
Activitatea educativ n coal i n afara ei
Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific
Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt
cu privire la conduita n cadrul colii i al comunitii colare
Total

Punctaj
91 - 100
81 - 90
65 - 80
Sub 65

85
5
5
5
100

Calificativ
Foarte bine
Bine
Satisfctor
Nesatisfctor

Calificativ: .
Data ntocmirii raportului scris:..

Inspector colar /metodist,

Pentru conformitate,
Director

Punctaj acordat

Anexa nr. 6
(Anexa nr. 14 la metodologie)
Instituia de nvmnt/ centru de perfecionare...................................................................................

RAPORT SCRIS
ncheiat la inspecia special pentru acordarea/ echivalarea gradului didactic I/ acordarea titlului de profesor emerit

Numele i prenumele cadrului didactic inspectat: ....


Funcia didactic i specialitatea: ..............
Unitatea de nvmnt : .................
Data efecturii inspeciei :...............
Comisia numit prin adresa MEN/ISJ nr. .....................................
1..................
( numele i prenumele, funcia, gradul didactic, unitatea de la care provine )

2..................
3..................

Constatri i aprecieri:
1. ACTIVITATEA DIDACTIC:
a).Activiti verificate;
b) Proiectarea activitilor (creativitate n conceperea leciilor/ activitilor, corelarea dintre componentele actului
didactic, strategii didactice i evaluare );
c) Desfurarea activitilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea
mijloacelor de nvmnt n lecie, creativitate n conducerea leciilor i orientarea aciunilor i gndirii elevilor,
gestionarea timpului didactic, atingerea performanei etc.
.
d) Evaluarea randamentului colar (metode i tehnici de evaluare a rezultatelor nvrii):
................
............................
e) Nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe baza observaiei directe, a probelor de control aplicate i a evalurii
longitudinale: ............................................................................
f) Cunoaterea elevilor (strategii de difereniere i individualizare, coninutul
fielorpsihopedagogice):
........
g) Competene psihorelaionale (n raporturile cu elevii, cu prinii, cu cadrele didactice i cu comunitatea local) :
................................................................................................
h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenele unui stil didactic elevat)
:..........
2. Activitatea educativ n coal i n afara ei:

3. Activitatea de perfecionare (metodic i tiinific):

Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt cu privire la activitatea didactic i la


conduita n cadrul colii i al comunitii colare:

4.

Concluzii (puncte forte, puncte slabe):


............................
Preedinte ..................................
(numele i prenumele)
Membri 1..................................
(numele i prenumele)
2.................................
(numele i prenumele)

..............................
(nota)
...............................
(nota)
...............................
(nota)

Media notelor ............................................


Data ntocmirii raportului scris ..............................................

Pentru conformitate,
Director

..........................
(semntura)
...........................
(semntura)
...........................
(semntura)

Anexa nr. 7
(Anexa nr. 16 la metodologie)
Instituia de nvmnt/ centru de perfecionare...................................................................................

RAPORT SCRIS
ncheiat la susinerea lucrrii metodico-tiinifice pentru acordarea gradului didactic I

Comisia numit de Ministerul Educaiei Naionale prin adresa nr..................a dezbtut n sesiune public la*)
...................................................................
Lucrarea intitulat................................................................................................................................
elaborat i prezentat de: ...............................................................................................................................................
(numele i prenumele, funcia didactic, specialitatea i locul de munc)

n urma susinerii lucrrii se acord nota:


Preedinte:
Conductor tiinific:
Inspector/Metodist
ISJ/ ISMB:

.......................................
(numele i prenumele)
....................................
(numele i prenumele)
....................................
(numele i prenumele)

...................................
(semntura)
...................................
(semntura)
....................................
(semntura)

.........................
(nota acordat)
..........................
(nota acordat)
..........................
(nota acordat)

Motivarea aprecierii susinerii lucrrii metodico-tiinifice:


............................................................................................................................................................

Nota acordat la recenzarea lucrrii


metodico-tiinifice
................................

Preedintele comisiei,

Nota medie acordat pentru


susinerea lucrrii
...............................

Nota de promovare a
examenului
..................................

Pentru conformitate,
Director,

*) Denumirea unitii de nvmnt n care s-a desfurat susinerea lucrrii metodico-tiinifice