Sunteți pe pagina 1din 6

APROVIZIONAREA SI PREGATIREA MARFURILOR

1.Concept

Aprovizionarea reprezinta procurarea tuturor celor trebuincioase in procesul de productie ,


circulatie sau pentru consum.

2.Functii

Functiile aprovizionarii sunt:

- stabilirea necesarului de aprovizionat;

- stabilirea furnizorilor;

- contractarea marfurilor aprovizionate si lansarea comenzilor;

- primirea si receptia marfurilor

3.Fluxul tehnologic reprezinta succesiunea operatiilor si proceselor prin care din materia prima se
obtin produse necesare pe piata.

Aprovizionare Prelucrare Produs Comercializare

Aprovizionarea este prima faza a fluxului tehnologic, fara de care o intreprindere nu ar putea
produce sau vinde.

Ce este necesar unui proces de productie?

- materii prime

- materiale

- utilaje

- tehnologii si cunostinte tehnice

- combustibil, energie electrica, apa

- forta de munca
1. Forme de aprovizionare

Fiecare intreprindere isi stabileste propria politica de aprovizionare.

Prin politica de aprovizionare intelegem:

- Cu ce cantitate de marfuri ne aprovizionam?

- Care sunt preturile acestor marfuri?

- Cum se aleg furnizorii ?

- Ce forma de aprovizionare alegem?

Pentru o buna aprovizionare , intreprinderea alege varianta care raspunde cel mai bine
urmatoarelor criterii:

-calitatea produselor

-pretul produselor

-termenele de livrare

-conditii de plata

-costurile aprovizionarii

-garantia respectarii contractului;

-serviciile ce insotesc livrarile.

Exista mai multe forme de aprovizionare:

-aprovizionare pe masura aparitiei nevoilor de consum;

-aprovizionare pe o perioada determinata;

aprovizionare anticipata, in functie de conjunctura pietei;

-aprovizionare frecventa cu cantitati mici;

-aprovizionare speculativa;

-aprovizionare cu materii prime pentru care exista burse de marfuri(metal,bumbac,cafea,zahar etc.)


5.Organizarea aprovizionarii tehnico-materiale

Organizarea aprovizionarii tehnico-materiale trebuie astfel condusa, incat sa contribuie la:

- asigurarea completa, complexa, si la timp a unitatii economice cu mijloacele de productie;

- asigurarea conditiilor optime de depozitare;

- alimentarea rationala a locurilor de munca;

- utilizarea rationala a resurselor materiale, respectand normele de consum si stocurile de


productie stabilite.

Exista urmatoarele sisteme de aprovizionare tehnico-materiala:

a) sistem functional care grupeaza activitatile compartimentului de aprovizionare pe


urmatoarele sectoare:

- sector de programare (intocmeste programul de aprovizionare, stabileste graficele de


alimentare a locurilor de munca, organizeaza evidenta aprovizionarii);

- sectorul de materiale (desfasoara activitate operativa de aprovizionare propriu-zisa a


sectiilor, atelierelor si locurilor de munca pe baza graficelor intocmite de sectorul de
aprovizionare)

- sectorul de depozite materiale(asigura receptia si pastrarea materialelor si le pregateste


pentru constructie).

Sistemul functionalse aplica pentru intreprinderile care folosesc o gama redusa de resurse
materiale.Are ca dezavantaj separarea activitatilor pe cele trei sectoare, ceea ce determina
dispersarea raspunderilor privind aprovizionarea tehnico-materiala.

b) sistemul de organizare pe grupe de materiale presupune constituirea de sectoare de


aprovizionare-depozitare pentru fiecare grupa principala de materiale - grupa materialelor chimice,
grupa materialelor textile, grupa materialelor lemnoase etc.

Fiecare sector cuprinde totalitatea activitatilor de aprovizionare si depozitare a grupei


respective.Acest sistem de aprovizionare se aplica in intreprinderile mari, avand avantajul ca
reuneste organizatoric functiile de baza ale aprovizionarii in acelasi sector de aprovizionare-
depozitare.

c) sistemul de organizare in fuctie de destinatia de consum a resurselor materiale presupune


organizarea de sectoare de aprovizionare-depozitare pentru fiecare sectie.Avantajul principal al
sistemului il constituie legatura directa dintre activitatea de aprovizionare-depozitare si activitatea
sectiilor de productie.
d) Sistemul mixt de organizare a aprovizionarii tehnico-materiale presupune ca pentru unele
resurse materiale(materiale auxiliare)sa se constituie sectoare speciale de aprovizionare-depozitare
pentru aceste materiale, iar pentru materialee principale sa se organizeze sectoare care sa se ocupe
cu aprovizionarea si depozitarea pentru fiecare sectie in parte.

II. DEPOZITAREA

Depozitarea consta in cumpararea , stocarea , prelucrarea si vinderea ( revinderea )


marfurilor catre cei care au nevoie de ele ( beneficiarilor)

Procesul de depozitare cuprinde o serie de operatii incepand cu pregatirea depozitelor in


scopul receptiei materialelor si continuand cu receptia propriu-zisa , depozitarea pentru o anumita
perioada , pregatirea pentru eliberarea materialelor din depozit si apoi alimentarea locurilor de
munca.

Procesul de depozitare a marfurilor are loc in foarte multe puncte pe parcursul circulatiei
marfurilor :

- in timpul transportului si in momentul schimbarii mijloculde transport ( depozite de tranzit


si transbordare);

- inainte de prelucrare ( la producator);

- in activitatea comerciala, inainte de a fi revandute consumatorului final;

- in cazul in care beneficiarul doreste o cantitate mai mare din marfa respectiva( depozite de
colectare).

Tipuri de depozite:

Dupa caracterul activitatii principale pe care o indeplinesc:

a) depozite de colectare - in care se gasesc cantitati mici de marfuri, produse de mai multi
furnizori, in vederea vanzarii in cantitati mari, unuia sau mai multor beneficiari;

b) depozite de repartizare- in care se pastreaza cantitati mari de marfa pentru a fi revandute in


cantitati mici;

c) depozite de tranzit si transbordare - ampalsate in gari, aeroporturi , porturi siservesc la


pastrarea pe perioade scurte de timp a marfurilor in apropierea mijloacele de transport ;

d) depozite pentru pastrarea sezoniera sau de lunga durata - destinate pastrarii merfurilor pentru
o perioada scurta de timp ( legume si fructe) sau pentru perioade lungi de timp (cartofi) .
Dupa felul constructiei cladirii, sunt depozite :

a) inchise;

b) semiinchise;

c) deschise.

Dupa particularitatile constructiei si amenajarii :

a) depozite speciale( frigorifice, silozuri);

b) depozite universale.

Sisteme de depozitare, in functie de caracteristicile marfurilor, depozitarea poate fi :


a) pe sol (mai multe marfuri vrac, mai multe marfuri ambalate)

c) pe rafturi;

d) in containere;

e) pe paleti.

Programarea activitatilor de depozitare

Suprafata totala de depozitare cuprinde:

- suprafata utila , destinata efectiv depozitarii , care se planifica tanand cont de norma de stoc
maxim de depozitare si de cantitatea ce poate fi depozitata pe un m. p. suprafata de productie;

- suprafata auxiliara - necesara pentru receptia materialelor si expedierea lor sau a produselor
finite, se stabileste avandu-se in vedere cantitatea totala ce urmeaza a fi receptionata- livrata intr-o
anumita perioada, precum si cantitatea maxima ce poate fi receptionata sau expediata pe 1 m.p.
suprafata;

- suprafata de pregatire , necesara pregatirii materialelor inainte de a fi trecute in productie-


sortarea , taierea , dezambalarea etc.- se determina tanad cont de cantitatea totala de materiale ce
trebuie pregatita intr-un interval de timp si cantitatea maxima de materiale ce pot fi pregatite pe 1
m.p. de suprafata;

- suprafata ocupata de diferite elemente ale cladirii, cum ar fi stalpii , lifturile.etc.

Un aspect imporatant al programarii folosirii suprafetelor de depozitare priveste cresterea marimii


coeficientului de utilizare al suprafetei totale , coeficient ce se determina ca un raport intre
suprafata utila si suprafata totala.
In cazul productiei individuale si de serie mica , nu cunosc dinainte la ce termene se face livrarea si
in ce cantitati, din acest motiv eliberarea materiallelor din depozit se face la cererea unitatilor
consumatoare, pe baza fiselor- limita.

In cazul productiei de serie mare si de masa , cunoscandu-se dinainte cantitatile de materiale


necesare fiecarui consumator si termenele la care trebuie sa fie livrate , fiecare depozit trebuie sa
programeze aprovizionarea cu resurse materiale a sectiilor, atelierealor sau locurilor de munca pe
baza unui "program -grafic calendaristic". Acest document este intocmit si de catre depozitele de
produse finite pentru expedierea catre diferiti beneficiari ai unitatii a produselor, avandu-se in
vedere contractele economice incheiate de beneficiari, precum si " dispozitiile de livrare"
eliberate de compartimentul de desfacere.