Sunteți pe pagina 1din 122

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETRII I TINERETULUI CENTRUL NA IONAL DE DEZVOLTARE PENTRU NV MNTUL PROFESIONAL I TEHNIC Proiectul Phare TVET

A project funded by the European Union

CNDIPT

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU DIMENSIONAREA INSTALA IILOR ELECTRICE

PROFIL TEHNIC LICEU TEHNOLOGIC CALIFICAREA: TEHNICIAN N INSTALA II ELECTRICE NIVELUL: 3

2008

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

AUTORI: DNIL CRISTINA CIMAN AMELIA Prof. grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, IAI Prof. grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, IAI

CONSULTAN CNDIPT: POPESCU ANGELA, EXPERT CURRICULUM ASISTEN TEHNIC: WYG INTERNATIONAL IVAN MYKYTYN, EXPERT COORDONATOR: CAZACU REMUS expert local

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

CUPRINS
1. Introducere 2. Competen e i obiective 3. Informa ii pentru profesori 3.1. Tabel de corelare a competen elor i obiectivelor modulului cu activit ile de nv are 3.2. Sugestii metodologice 3.3 Sugestii pentru activit ile de nv are propuse 3.4. Fie de lucru 3.5. Adaptarea materialelor pentru elevi cu CES 4. Glosar de termeni 5. Informa ii pentru elevi 6. Activit i de nv are Fi evaluare Activitatea 1 Componente ale instala iilor electrice Activitatea 2 Careu -Componente ale instala iilor electriceActivitatea 3 Fi de lucru -Corpuri de iluminat Activitatea 4 Fi de lucru-surse de lumin Activitatea 5 Componente ale instala iilor electrice Activitatea 6 Joc de rol Activitatea 7 Fi de autoevalure Activitatea 8 Fi de lucru-Cerin ele instala iilor electrice Activitatea 9 Fi de lucru Conductoare i cabluri Activitatea 10 Miniproiect-Dimensionarea instala iilor electrice Activitatea 11 Instala ii de iluminat i prize Activitatea 12 Machet-Instala ii de iluminat i prize Activitatea 13 Simbolizarea n instala ii de iluminat i prize Activitatea 14 Miniproiect-Conductoare i cabluri Activitatea 15 Alegere-aparate de conectare Activitatea 16 Cubul-Instala ii de iluminat i prize Activitatea 17- Studiu de caz-Aparate de protec ie Activitatea 18- Prezentare-Power-Point 7. Solu iile activit ilor de nv are 8. Bibliografie 9. Anexe Fie de documentare pag. 4 pag. 6 pag. 9 pag. 9 pag.11 pag.13 pag.18 pag.20 pag.22 pag.24 pag.25 pag.26 pag.27 pag.28 pag.29 pag.31 pag.32 pag.34 pag.36 pag.37 pag.38 pag.39 pag.41 pag.43 pag.44 pag.45 pag.47 pag.49 pag.50 pag.51 pag.67 pag.69

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

1. INTRODUCERE

Acest auxiliar se adreseaz pregtirii elevilor, pentru calificarea Tehnician n instalatii electrice, domeniului TEHNIC de nivel 3. Modulul pentru care a fost elaborat acest material auxiliar de nv are este Dimensionarea instala iilor electrice, pentru clasa a XII-a ruta direct i face parte din Curriculum n dezvoltare local (aria curricular "Tehnologii").Instruirea la acest modul, care are alocat 1,5 credite, se desfoar n 74 de ore din care teorie 43 ore i laborator tehnologic 31 ore. Informa iile cuprinse n acest auxiliar didactic se adreseaz elevilor i profesorilor din nv mntul tehnic i permit dezvoltarea abilit ilor teoretice i practice privind alegerea variantei optime pentru instala ia electric,alegerea aparatelor i a celorlalte componente ale schemei electrice,precum i a etapelor de execu ie a instala iilor electrice de joas tensiune. Prezentul auxiliar este structurat astfel nct pentru ndeplinirea fiecrei competen e, sunt concepute mai multe activit i de nv are pentru a cror realizare, n anexe sunt prezentate fie de documentare, fie de progres a activit ii, sugestii metodologice, precum i un glosar de termeni de specialitate. Programa modulului trebuie utilizat mpreun cu Standardul de Pregtire Profesional pentru a corela criteriile de performan ale competen elor agregate n modul cu con inuturile incluse, rezultate din condi iile de aplicabilitate ale criteriilor de performan respective. Parcurgerea con inuturilor incluse n program se va realiza n integralitatea lor. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin curriculum profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le ealona n timp, de a utiliza activit i variate de nv are i n special cele cu caracter aplicativ. nainte de aplicarea materialelor de nv are propuse, profesorul trebuie s cunoasc particularit ile colectivului de elevi i, ndeosebi, stilurile de nv are ale acestora, pentru reuita centrrii pe elev a procesului instructiv; el poate adapta materialele n raport cu cerin ele clasei. Prin con inutul auxiliarului se dorete sporirea interesului elevului pentru formarea abilit ilor din domeniul tehnic prin implicarea lui interactiv n propria formare. Prin activit ile propuse elevilor, exerci iile i rezolvrile lor se urmrete atingerea majorit ii criteriilor de performan respectnd condi iile de aplicabilitate cuprinse n Standardele de Pregtire Profesional. Pentru rezolvarea

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

activit ilor propuse se pot utiliza informa ii din diferite surse (manuale, documente,cataloage cu produse de la diverse firme de profil, pagini Web) ntocmirea unui portofoliu con innd toate exerci iile rezolvate i activit ile desfurate permite evaluarea ct mai adecvat a competen elor profesionale. Auxiliarul curricular poate fi folositor n predarea modulului Dimensionarea instala iilor electrice con innd activit i diverse, fie de documentare, fie de lucru fie de evaluare i autoevaluare, activit i bazate pe metode moderne. Activit ile propuse sunt n concordan cu stilurile de nv are ale elevilor: vizual, auditiv i practic iar acetia vor fi capabili s realizeze scheme de montaj ale instala iilor electrice, s ndeplineasc sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere n func iune, ntre inere i reparare a instala iilor electrice. Enun urile sunt formulate ntr-un limbaj adecvat,accesibil,la alegerea activit ilor inndu-se cont de nivelul de cunotin e al elevilor de clasa a-XII-a. Activit ile propuse pot fi evaluate folosind diverse tehnici i instrumente de evaluare: probe orale, scrise, practice, observarea activit ii i comportamentului elevului. Rezultatele activit ilor desfurate i ale evalurilor, colectate att de profesor ct i de elev, trebuie strnse i organizate astfel nct informa iile s poat fi regsite cu uurin ; profesorilor le pot fi necesare ca dovezi ale progresului nregistrat de elev i ca dovezi de evaluare iar elevilor le pot fi necesare pentru actualizarea, pentru reluarea unor secven e la care nu au ob inut feed-back pozitiv. Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin ele cuprinse n Standardelel de Pregtire Profesional pentru care a fost realizat. Prin urmare, el poate fi folosit n procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. ns, pentru ob inerea Certificatului de calificare, este necesar validarea integral a competen elor din S.P.P., prin probe de evaluare conforme celor prevzute n standardele respective.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

2. COMPETEN E SPECIFICE I OBIECTIVE


n acest modul sunt agregate dou unit i de compenten : - unitatea de compenten tehnic specializat Dimensionarea instala iilor electrice(1 credit) - unitatea de compenten cheie Procesarea datelor numerice(0,5 credite) Lista unit ilor de competen e relevante pentru modul

26. Dimensionarea instala iilor electrice


26.1.Alege varianta optim pentru instala ia electric. 26.2.Determin elementele componente ale instala iei electrice. 26.3.Precizeaz etapele de execu ie a instala iilor electrice. C 7.2.Prelucreaz datele numerice.

7.Procesarea datelor numerice


7.2.Prelucreaz datele numerice. 2.Tabelul de corelare a competen elor i obiectivelor Unitatea de Competen e Criterii de performan competen e 1. Alege Identificarea cerin elor impuse varianta instala iei electrice. optim pentru Analizarea valorilor parametrilor Dimensionarea instala ia caracteristici ai instala iei electrice, n instala iilor electric. scopul optimizrii variantei de instala ie electrice selectate. Utilizarea surselor de informare i documentare pentru alegerea schemei finale a instala iei electrice. 2. Determin Efectuarea calculor de dimensionare i elementele de verificare, utiliznd rela ii specifice componente proiectrii instala iilor electrice. ale instala iei Alegerea componentelor din schema electrice. instala iei electrice, pe baza documenta iei tehnice i n limita performan elor impuse prin sarcina de lucru. 3. Precizeaz Reprezintarea grafic a schemei etapele de instala iei electrice. execu ie a Specificarea etapelor de execu ie a instala iilor instala iei electrice. electrice. Analizarea prin simulare pe calculator
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

func ionarii instala iei electrice. Prelucreaz datele numerice. Utilizarea formulelor de calcul. Efectuarea calculelor n mai multe etape cu numere de mai multe mrimi. Reprezentarea grafic a datelor ob inute. Citirea graficelor.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

3.INFORMA II PENTRU PROFESORI 3.1.Tabel de corelare a competen elor si obiectivelor cu activit ile de nv are
Competen a 1.Alege varianta optim pentru instala ia electric. Obiectivul Activit i nv are de Rezolvat

Identificarea cerin elor impuse instala iei electrice . Alegerea componentelor din schema instala iei electrice, pe baza documenta iei i n limita performan elor impuse prin sarcina de lucru. Utilizarea surselor de informare i documentare pentru alegerea schemei finale a instala iei electrice. Efectuarea calculor de dimensionare i de verificare, utiliznd rela ii specifice proiectrii instala iilor electrice. Alegerea componentelor din schema instala iei electrice, pe baza documenta iei tehnice i n limita performan elor impuse prin sarcina de lucru.

Activitatea 6; Activitatea 8; Activitatea 9; Activitatea 16 Activitatea 3; Activitatea 6; Activitatea8; Activitatea9; Activitatea 14.

Activitatea 1; Activitatea 14 Activitatea 10; Activitatea 14; Activitatea 15; Activitatea 16 Activitatea 1, Activitatea 2; Activitatea 4, Activitatea 5; Activitatea 11; Activitatea 12; Activitatea15; Activitatea 16.

2.Determin elementele componente ale instala iei electrice.

3.Precizeaz etapele de execu ie a

Reprezintarea grafic a Activitatea 13; schemei instala iei electrice. 8

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

instala iilor electrice. Specificarea etapelor de execu ie a instala iei electrice.

4.Prelucreaz datele numerice.

Utilizarea formulelor de calcul. Efectuarea calculelor n mai multe etape cu numere de mai multe mrimi.

Activitatea 7; Activitatea 11; Activitatea 12; Activitatea 16 Fi de autoevaluare Activitatea 10; Activitatea 14; Activitatea 15; Activitatea 10; Activitatea 14; Activitatea 15;

Bifa i n rubrica Rezolvat sarcinile de lucru pe care le-a i rezolvat!

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

3.2 Sugestii metodologice.


Auxiliarul propune diverse activit i care au rolul de a forma la elevi abilit ile cheie specifice i de a-i ajuta s-i nsueasc cunotin ele de specialitate necesare dobndirii competen elor tehnice specializate. Prin con inuturi, auxiliarul curricular dorete s realizeze o mai bun motivare a elevului i o cretere a interesului acestuia pentru cunotin ele i abilit ile ce se formeaz n domeniul tehnic. Profesorul trebuie s cunoasc particularit ile colectivului de elevi i stilurile de nv are ale acestora pentru reuita centrrii pe elev a procesului instructiv educativ . nv area centrat pe elev este cea mai bun armonizare ntre nevoile individuale ale persoanei care nva si prevederile / modul n care se rspunde acestor nevoi. n proiectarea activit ilor de nv are trebuie avute n vedere cerin ele educa ionale speciale ale elevilor. Formularea de obiective de nv are diferen iate va da profesorului o imagine clar asupra a ceea trebuie s fie capabili s realizeze to i elevii,angajnd astfel to i elevii n activit ile de nv are. Stilul de nv are Auditiv Caracteristicile stilului de nv are Elevului i place s asculte cursuri, casete, persoane care citesc sau vorbesc. El i amintete ceea ce spune sau aude, repet cu voce tare informa iile, ideile nv ate. Zgomotul este un element de distragere a aten iei Nu se descurc ntotdeauna cu instruc iunile scrise Elevului i place s nve e cu ajutorul graficelor, hr ilor, casetelor video, afielor . El prefer s vizualizeze cuvinte, concepte, idei dect s vorbeasc sau s treac la ac iune i va scrie informa iile nv ate pentru a le verifica vizual. Observ detaliile, i amintete ce vede, este bine organizat ntmpin dificult i la concentrarea asupra unor activit i verbale

Vizual

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

10

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Practic

Elevului i place s scrie repetat ideile i faptele nv ate, ntocmete fie de studiu i ia noti e la cursuri. Elevul are nevoie s se implice fizic n activitatea respectiv, De obicei, nva prin ndeplinirea unei activit i practice. i pierde interesul cnd nu este implicat n mod activ

Materialele de nv are prezentate sunt uor de citit i de n eles, cerin ele i informa iile sunt prezentate ntr-un limbaj adecvat nivelului elevilor.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

11

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

3.3. Fie de lucru


3.3.1. Fia pentru nregistrarea progresului elevului

Acest format de fi este un instrument detaliat de nregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fie pe durata derulrii modulului, acestea permi nd evaluarea precis a evolu iei elevului, furniznd n acelai timp informa ii relevante pentru analiz. Modulul (unitatea de competen ) ______________________________________ Numele elevului____________________________ clasa__________________ Numele profesorului ________________________ Competen e care trebuie Data dobndite Evaluare Activit i efectuate i comentarii Bine SatisRefacere fctor

Comentarii:

Priorit i de dezvoltare

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

12

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Competen e care trebuie dobndite Aceast fi de nregistrare este fcut pentru a evalua, n mod separat, evolu ia legat de diferite competen e. Acest lucru nseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie, care trebuie dezvoltate i evaluate. Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat nregistra tipurile de activit i efectuate de elev, materialele utilizate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fiei este conceput pentru a men iona activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze n perioada urmtoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s pregteasc elevul pentru ceea ce va urma.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

13

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

3.3.2.Fia pentru lucrul n echip(n pereche sau n grup de 3-4 elevi) Modulul (unitatea de competen ) Numele elevului __________________________ Numele profesorului _________________________ Care este sarcina voastr comun? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus c trebuie s le ndeplini i) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale, echipamente, fcut? instrumente i sprijin va fi nevoie din partea celorlal i?

Ce anume vei face tu? Organizarea activit ii: Data/Ora nceperii: Data/Ora finalizrii: Ct de mult va dura ndeplinirea sarcinii? Confirm faptul c elevii au avut discu ii privind sarcina de mai sus i: s-au asigurat c au n eles obiectivele au stabilit ceea ce trebuie fcut au sugerat modalit i prin care pot ajuta la ndeplinirea sarcinii s-au asigurat c au n eles cu claritate responsabilit ile care le revin i modul de organizare a activit ii Data: Martor/evaluator (semntura): (ex.: profesor, ef catedr) Aceast fi stabilete sarcinile membrilor grupului de lucru, precum i modul de organizare a activit ii. Unde vei lucra?

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

14

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

3.3.3. Fia rezumat


Acest tip de fie sunt utile elevilor i profesorilor deoarece ofer un mijloc de nregistrare a progresului elevilor. Elevii vor fi ncuraja i s i evalueze propria nv are prin comentarii cu privire la aspectele care le-au plcut, respectiv nu le-au plcut..Comentariile elevilor ofer profesorilor informa ii asupra dificult ilor pe care le ntmpin elevii n procesul de nv are. Modulul : Sistemul energetic Numele elevului Data nceperii Competen e 1.Identificarea cerin elor impuse instala iei electrice Activitatea de nv are Denumirea activit ii nv are Data ncheierii Data realizrii Verificat de Data realizrii Semntura obiectivului de profesorului nv are

2.Analizarea valorilor parametrilor caracteristici ai instala iei electrice, n scopul optimizrii variantei de instala ie selectate.

3.Utilizarea surselor de informare i documentare pentru alegerea schemei finale a instala iei electrice.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

15

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

3.3.4. Fia rezumat pentru fiecare activitate


Pentru fiecare activitate de nv are se poate completa o astfel de fi care va cuprinde comentariile elevului i ale profesorului. Comentariile elevului pot scoate n eviden ceea ce ia plcut acestuia, ce i sa prut interesant sau ce crede c ar trebui fcut pentru a se atinge obiectivul de nv are. Comentariile profesorului se vor referi la aspectele pozitive ale activit ilor elevilor, la ceea ce va trebui mbunt it n activit ile viitoare sau la ceea ce trebuie s fac elevii mpreun cu profesorul pentru a ine seama de ideile pe care le au elevii.

Competen a Detalii despre competen a dezvoltat

Activitatea de nv are Denumirea activit ii de nv are:

Obiectivul de nv are

Finalizat

Obiectivul activit ii de Data la nv are:.. care s-a .. realizat obiectivul: .. ..

Comentariile elevului: o

Comentariile profesorului: o

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

16

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

3.5 Adaptarea materialelor pentru elevii cu CES

CES - cerin e educa ionale speciale Cea mai bun predare centrat pe elev ia n considerare diferen ele i nevoile individuale. Elevii cu nevoi speciale trebuie s reprezinte o parte normal a unei comunit i, iar colile deservesc o comunitate. Acordarea unei aten ii speciale nevoilor individuale aduce beneficii tuturor elevilor iar sprijinul suplimentar este un drept, nu o favoare.Elevii cu cerin e educa ionale speciale au acelai drepturi la o educa ie de calitate ca orice alt elev. Toate activit ile din acest auxiliar pot fi adaptate, transformate, astfel nct s corespund, s satisfac i cerin ele educa ionale speciale ale unor elevi. Sarcinile de lucru ale activit ilor sunt aranjate ca pe o scar a crei dificultate crete. Unii elevi urc mai repede scara dect al ii. Cteva adaptri ce se pot face rapid i cu uurin activit ilor din acest material: mpr i i activit ile complexe n etape mai mici Pregti i fie de ajutor tip-re et pentru a ajuta elevii mai slabi Informa iile pot fi transformate electronic i prezentate ntr-un format cu spa ii adecvate Informa iile pot fi transformate electronic i organizate n sec iuni mai scurte care pot fi uor de utilizat Cnd transforma i materialele ine i seama de: claritate, simplitate, o bun aezare n pagin Este posibil ca unele adaptri mici s rspund unei game ntregi de nevoi Nu v gndi i la special, gndi i-v la drepturi Este foarte probabil ca elevii cu dificul i emo ionale i comportamentale s fi avut n mod obinuit rela ii negative cu adul ii. Pentru a schimba acest lucru e nevoie s alege i strategii adecvate, astfel: Fi i politicoi, pregti i i punctuali. Comunica i non-verbal ntr-o manier pozitiv. Folosi i-v abilit ile de ascultare activ. Fi i corect i rezonabil. Rezova i cu fermitete problemele, dar fi i blnzi cu elevii. ine i elevii sub control, deplasndu-v prin clas. Aeza i-v lng elevi; Evita i confruntrile de tipul pierde+ctig. Negocia i i face i compromisuri. 17

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Implica i-i pe elevi n luarea deciziilor. Consemna i eforturile i realizrile elevilor. Aprecia i-i pe elevi.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

18

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Receptor electric Instala ie electric interioar Branament

ansamblul electric care absoarbe energia electric i o transform n alte forme de energie (luminoas, termic sau mecanic) . instala ie electric a unui consumator situat n aval fa de punctul de delimitare cu re eaua furnizorului de energie electric ce servete la alimentarea cu energie electrica a receptoarelor electrice. partea dintr-o instala ie de distribu ie a energiei electrice cuprins ntre re eaua electric i bornele de ieire ale contorului de energie electric. Tabloul general tabloul electric racordat direct la re eaua furnizorului de energie de distribu ie electric, care distribuie energia electric la alte tablouri de distribu ie sau direct la anumite receptoare ale consumatorului. Circuit electric calea de curent ale crei echipamente i materiale electrice sunt alimentate de la aceeai origine i sunt protejate mpotriva supracuren ilor prin aceleai dispozitive de protec ie. Coloan electric partea de branament prin care se realizeaz legtura dintre firida de branament i instala ia electric a consumatorului. Tablou de distribu ie Puterea instalat a unui consumator Putere instalat a unei coloane sau a unui circuit Curent nominal Curent nominal de sarcin (In) Curent de scurcircuit ntreruptor automat de joas tensiune Supratensiune ansamblul aparatelor de protec ie i msur montate pe un suport izolant, folosit pentru distribu ia curentului electric la consumatori. suma puterilor consumatorului. instalate ale receptoarelor fixe sau mobile ale

suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile alimentate din coloana sau circuitul respectiv. curentul admisibil prin conductor pentru care este dimensionat instala ia electric. curent pe care l suport aparatul n func ionare normal i care este stabilit n general de productor. supracurentul produs de un defect de impedan neglijabil ntre puncte aflate la poten ial diferit n condi ii de func ionare normal. aparat mecanic de comuta ie capabil s stabileasc, s suporte i s ntrerup automat curen i n condi ii normale de func ionare i curen i de scurt circuit sau suprasarcin pentru circuit. tensiune care depete valoarea nominal a unui dispozitiv. 19

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Echipament de joas tensiune

aparat sau echipament proiectat s fie utilizat la o tensiune nominal cuprins ntre 50 V-1.000 V n curent alternativ i 75 V-1.500 V n curent continuu. cutie folosit n instala iile electrice pentru legturi ntre conductoarele trase prin tuburi sau ntre conductoare i aparate electrice. conectarea la priza de pmnt a pr ilor metalice ale unei instala ii electrice, pentru protec ie n cazul unei atingeri accidentale ntre pr ile sub tensiune i pmnt. aparat construit dintr-un fir metalic cu temperatur joas de topire, care se topete la trecerea curen ilor electrici inteni

Doza

Legare la pmnt

Siguran fuzibil

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

20

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

5. INFORMA II PENTRU ELEVI


Acest auxiliar curricular con ine activit i care s ajute elevul n atingerea competen elor din unit ile de competen . Metodele active / interactive (a nv a prin a face) prezentate n material , ofer multe avantaje. Elevul este mai implicat i are oportunit i de a dobndi experien practic prin practic. Aceast experien poate fi mbog it mai mult n situa ii de grup, unde elevul poate nv a i poate modera nv area prin interac iune cu colegii. PENTRU A REZOLVA CU SARCINILE DE LUCRU ... SUCCES

Citi i cu aten ie toate cerin ele unei sarcini de lucru, nainte de a ncepe s le rezolva i! Dac observa i vreo problem sau ave i o neclaritate la una din cerin e, aduce i acest lucru n aten ia profesorului nainte de a ncepe proba. nainte de a v apuca de lucru, asigura i-v c dispune i de toate materialele, ustensilele, utilajele i echipamentele necesare petru rezolvarea sarcinilor de lucru. Dac nu a i n eles sau dac nu ti i cum s rezolva i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v va ndruma i ajuta la rezolvarea ei. Rezolva i toate activit ile date pentru ca sarcina de lucru s fie ncheiat ! Profesorul va ine eviden a exerci iilor i problemelor pe care le-a i rezolvat i a activit ilor pe care le-a i desfurat i va evalua progresul realizat.

Cum s nve i mai eficient dac ai un stil de nv are AUDITIV ascult cu aten ie pe cel care i explic lucrurile discut ideile noi i explic-le cu cuvinte proprii discut ideile i problemele cu o alt persoan roag pe cineva s i explice din nou lucrurile pe care nu le-ai n eles ascult no iunile nregistrate pe band citete cu voce tare nva , repet cu voce tare nregistreaz- i observa iile i gndurile pe un casetofon nregistreaz principalelor aspecte ce trebuie recapitulate, folosind propria ta voce
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

21

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Cum s nve i mai eficient dac ai un stil de nv are VIZUAL privete cu aten ie materialul tiprit pus la dispozi ie de profesor; verific noti ele, pentru a vedea dac sunt scrise corect; utilizeaz culori, ilustra ii i diagrame ca ajutoare pentru nv are; subliniaz cuvintele cheie; convertete noti ele ntr-o imagine sau ntr-o band desenat; utilizeaz imagini pentru explicarea unui text

Cum s nve i mai eficient dac ai un stil de nv are PRACTIC

efectueaz activit i practice scrie lucrurile n ordinea lor, pas cu pas. scrie ideile folosind cuvinte proprii convertete noti ele ntr-o imagine sau ntr-o band desenat urmrete cu degetul titlurile, cuvintele cheie, apoi rostete cu voce tareacele cuvinte, apoi de scrie-le din memorie, de mn sau pe calculator ajut alte persoane s ndeplineasc sarcina respectiv

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

22

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

23

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI EVALUARE A. Alege i rspunsul corect: 1.Siguran ele fuzibile sunt aparate de: a) comand; b) protec ie; c) conectare; d) reglare. 2. Releul termic este un aparat de protec ie, utilizat pentru a proteja circuitul electric mpotriva: a. temperaturii; b. supratensiunilor; c. scurtcircuitelor; d. suprasarcinilor. 3.Contactoarele i ruptoarele: a. sunt aparate pentru comand automat; b. au o singur pozi ie stabil; c. sunt aparate de protec ie; d. sunt aparate pentru comand manual. 4.Siguran ele fuzibile, protejeaz circuitele electrice dac sunt montate n: a. serie cu circuitul; b. paralel cu circuitul; c. serie sau n paralel dar dimensionate corect; d. paralel cu circuitul dar dimensionate corect. 5. Aparatele care realizeaz conectarea i deconectarea circuitelor sub tensiune fr sarcin sunt: a. ntreruptoarele; b. separatoarele; c. releele d. contactoare B.n coloana 1sunt redate aparate electrice de joas tensiune. n coloana 2 sunt descrise denumirile acestor aparate electrice. Gsi i asocierile dintre cifrele din coloana 1 i literele corespunztoare din coloana 2.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

24

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Coloana 1

Coloana 2

1.

a.

Fi

2.

b.

ntreruptor cu came

3.

c.

Releu termic

4.

d.

Priz fi trifazat

5.

e.

Siguran e fuzibile Comutator dublu motoare asincrone

f.

C.n tabelul de mai jos sunt trecute date pentru trifazate.Indica i datele corespunztoare motorului M3. Simbol

P
[kW] 16 7,5 32

cos

Ul
[V]

In

M1 M2 M3

0,85 0,76 380 0,83 0,76 380 0,87 0,78 380

6 6 6,5

D.Explica i semnifica ia simbolizrii AFY pentru conductoare electrice.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

25

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 1
COMPONENTE ALE INSTALA IILOR ELECTRICE FI DE LUCRU

15minute

Competen a vizat: Determin elementele componente ale instala iei electrice. Aceast activitate v va ajuta s identifica i componentele instala iei electrice i s utiliza i surse de informare i documentare n vederea realizrii unei sarcini date. Numele i prenumele elevului: ................................ Data: ................................... Citi i cu aten ie sarcinile de lucru nainte de a le rezolva ! Dac ntmpina i greut i cu n elegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, cere i sfatul profesorului. Sarcini de lucru Indica i ce elemente componente ale unei instala ii electrice sunt reprezentate n desenul de mai jos numerotate cu 1,2,3,4,5; Studiind normativul I7/2002 completa i n ptratele colorate de pe desen distan ele indicate prin sge i.Argumenta i solu ia aleas.

Activitatea se desfoar n laborator elevii fiind mpr i i n grupe de cte 3 elevi. Fiecare grup de elevi studiaz extrase din normativul I7-2002 i noteaz rspunsurile pe foaie. La sfritul activit ii grupa i alege un reprezentant care va prezenta solu ia final a activit ii, aceasta fiind discutat mpreun cu elevii.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

26

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 2
COMPONENTE ALE INSTALA IILOR ELECTRICE FI DE LUCRU 20minute

Competen a vizat: Determin elementele componente ale instala iei electrice. Aceast activitate v va ajuta s alege i componente unei instala ii electrice. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Citi i cu aten ie sarcinile de lucru nainte de a le rezolva ! Dac ntmpina i greut i cu n elegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, cere i sfatul profesorului. Activitate individual Cuta i 10 componente ale instala iilor electrice ascunse n careul urmtor. Scrie i lng tabel cuvintele gsite. Datorit caracterului ludic al activit ii, aceasta se poate aplica i elevilor cu CES. M C A B L U X C P C O N D U C T O R I M P O K F V N C R U R Z L I F T O C T E Z C I O L U A L F G E R O I T C M B X M A T O Z L A M P N P R I Z L U P

Solu ia final se scrie pe flip-chart si elevii se pot autoevalua,fiecare rspuns corect fiind 1 punct(1 punct din oficiu).

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

27

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 3 FI DE LUCRU
CORPURI DE ILUMINAT Competen a vizat: Alege varianta optim pentru instala ia electric Aceast activitate v va ajuta s analiza i valorile parametrilor caracteristici ai instala iei electrice. Numele i prenumele elevului/elevilor................................ Data: ................................... Rezolva i sarcinile de lucru mpreun cu colegul de banc. Citi i cu aten ie sarcinile de lucru nainte de a le rezolva ! Dac ntmpina i greut i cu n elegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, cere i sfatul profesorului. Privi i cu aten ie imaginile urmtoare i pentru a le completa potrivi i n locurile libere din desen cifrele de sub corpurile de iluminat corespunztoare amplasrii corpurilor de iluminat (alegerea se face n func ie de tipul corpului de iluminat) 20minute

1. 4. 3. 6.

2.

5.

7.

Pentru rezolvarea activit ii pute i consulta fia de documentare nr.3 Corpuri de iluminat.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

28

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 4
SURSE DE LUMIN FI DE LUCRU 20minute

Competen a vizat: Determin elementele componente ale instala iei electrice. Aceast activitate v va ajuta s alege i componentele din schema instala iei electrice. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Citi i cu aten ie sarcinile de lucru nainte de a le rezolva ! Dac ntmpina i greut i cu n elegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, cere i sfatul profesorului. Activitate individual Pentru ncperea cu destina ie birou de proiectare din figur sunt necesare 6 corpuri de iluminat fluorescente, echipate cu 2 lmpi cu puterea de 58W. 1. Alege i din catalogul de produse a unei firme de profil corpurile de iluminat i ataa i fia tehnic a corpului de iluminat aleas. 2. Indica i i alte utilizri ale corpului de iluminat ales.

Pentru rezolvarea activit ii pute i consulta fia de documentare nr.2 - Surse de lumin.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

29

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 5
COMPONENTELE INSTALA IILOR INTERIOARE 20minute

Competen a vizat: Determin elementele componente ale instala iei electrice. Aceast activitate v va ajuta s alege i componentele instala iilor interioare. Numele i prenumele elevului................................ Data: ...................................

Activitate cu ntreaga clas


Desena i un cerc pe tabl i scrie i n centrul lui Componentele instala iilor interioare. 1. Aeza i n jurul cercului cercuri mai mici n care vor fi trecute componentele necesare executrii instala iilor interioare.

Componentele instala iilor interioare

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

30

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

2. n jurul acestor cercuri ataa i,,sateli i (cercuri mai mici) n care s scrie i 1 exemplu din fiecare component.

Componentele instala iilor interioare

Pentru rezolvarea activit ii se va consulta fia de documentare nr.1

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

31

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 6
JOC DE ROL

20minute

Competen a vizat: Alege varianta optim pentru instala ia electric. Aceast activitate v va ajuta s identifica i cerin ele impuse instala iei electrice i s alege i componentele din schema instala iei electrice. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Activitate n perechi n acest activitate trebuie s juca i un rol n cadrul unei situa ii imaginare n care o persoan este reprezentat de executantul instala iei electrice i a doua persoan este beneficiarul instala iei realizate. Rolul beneficiarului: Sunte i viitorul beneficiar al unei case compus din trei camere, baie i buctrie. O firm de proiectare v va realiza instala ia electric a casei. Cere i informa ii referitoare la: Materialele utilizate n execu ia instala iei electrice. Numrul de circuite ce urmeaz a fi executate. Amplasarea ntreruptoarelor, a prizelor, a tabloului de distribu ie, urmrind i criterii estetice. Tipurile de prize, ntreruptoare i corpuri de iluminat utilizate n realizarea instala iei electrice . Beneficiarul trebuie s furnizeze informa ii despre: Consumatorii cu puteri mai mari de 2 KW pentru a se prevedea circuit separat pe fiecare acest tip de consumator (conform mormativului I7/2002). Dac se dorete alt reparti ie a circuitelor electrice dect cea clasic (alimentarea fiecrei prize pe circuit separat sau alte cerin e de confort). Eventualele automatizri pe care dori i s le realiza i n viitor. Rolul proiectantului : n urma discu iilor purtate cu viitorul beneficiar proiectantul ofer informa iile cerute i culege informa ii ce sunt utile n proiectarea instala iei electrice, innd cont i de op iunile clientului. n urma desfurrii activit ii fiecare persoan ce asist va completa o foaie de observa ie (inclusiv profesorul) n care va acorda un punctaj de la 1 la 10 pentru fiecare ntrebare (10 minute) din fia de observa ie.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

32

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Prerile expuse vor fi discutate cu participan ii la activitate, insistndu-se pe punctajele cele mai mici. Fia de observa ie va fi pstrat n portofoliul personal. FI DE OBSERVA IE ACTIVITATEA: JOC DE ROL NUMELE ELEVILOR PARTICIPAN I: 1....................................................................................................... 2....................................................................................................... NUMELE ELEVULUI CE NTOCMETE FIA ............................................... NTREBRI PUNCTAJ ELEV 1 *INFORMA IILE OFERITE AU FOST CORECTE? *NTREBRILE AU FOST CORECT FORMULATE DE AMBII PARTENERI DE DISCU IE? *RSPUNSURILE OFERITE AU FOST SUFICIENTE PENTRU A LMURI PARTENERUL DE DISCU IE? *FIECARE PARTICIPANT LA DIALOG A DEMONSTRAT C TIE S I ASCULTE PARTENERUL DE DISCU IE? *TONUL VOCII FOLOSIT A FOST BINE ALES? ELEV 2

Care crede i c au fost cele mai mari greeli fcute de colegi?

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

33

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 7
FI DE AUTOEVALUARE ETAPE DE EXECU IE A INSTALA IEI ELECTRICE 20minute

Competen a vizat: Precizeaz etapele de execu ie a instala iilor electrice Aceast activitate v va ajuta s specifica i etapele de execu ie ale instala iei electrice. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... 1.Se dau cartoanele din figur,pe care sunt srise etapele de realizare o unei instala ii electrice. Aranja i-le n succesiunea logic realizabil din punct de vedere practice. 1. Montarea corpurilor de iluminat i a prizelor 3.Montarea tablourilor electrice 2.Transpunerea schemei electrice dup proiect 4.Montarea tuburilor de protec ie 6.Montarea conductoarelor

5.Dimensionarea circuitelor dintre tablourile electrice secundare (TS) i receptoare. 7.Montarea aparatelor de conectare, comand i protec ie 9.Dimensionarea coloanei generale dintre cofretul de branament (sau un post de . transformare) i TG.

8. Punerea sub tensiune a instala iei.

10.Dimensionarea coloanelor secundare dintre tabloul general (TG) i tablourile secundare.

11.Montarea prizei de pmnt i a re elei generale de legare la pmnt.

12.Executarea legturilor la tablourile electrice i la priza de pmnt

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

34

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

2. Specifica i ce etap de execu ie a instala iei electrice este reprezentat n imagine :

3.Transcrie i pe foaie litera corespunztoare fiecrui enun (1, 2, 3, 4, 5) i bifa i n dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adevrat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals Enun Adevrat Fiecare corp de iluminat se alimenteaz pe circuit separate. n grupurile sanitare cu du nu se monteaz nici un fel de aparat electric. n locuin e, puterea maxim la care se poate utiliza circuitul de priz, fr a-l deteriora este de 2000W. 4. ntr-un tub de protec ie se introduc numai conductoarele ce apar in unui singur circuit Prizele monofazate i trifazate se monteaz pe acelai circuit. Fiele de autoevaluare urmresc formarea la elevi a capacit ii de autoevaluare a propriilor competen e. Ele se rezolv individual dup parcurgerea temei Etape de execu ie ale instala iilor electrice,fiind necesar studiul Fiei de documentare nr. 11,dar se corectez prin schimbarea lucrrii cu colegul de banc aplicnd baremul de corectare i notare. 5. Fals

1. 2. 3.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

35

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 8
FI DE LUCRU

15minute

Competen a vizat: Alege varianta optim pentru instala ia electric. Aceast activitate v va ajuta s identifica i cerin ele impuse instala iei electrice i s utiliza i sursele de informare i documentare pentru alegerea schemei finale a instala iei electrice. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... 1. Reprezenta i n planul ncperii circuitele de alimentare a motoarelor i a prizelor, innd cont c instala ia electric se va realiza aparent i par ial ngropat n pardoseal (alege i voi grupul de motoare ce vor fi alimentate n fiecare din moduri). 2. Indica i cerin ele impuse instala iilor de alimentare pentru motoarele electrice pe care le respecta i n realizarea activit ii.

Pentru rezolvarea activit ii se poate consulta fia de documentare nr.8 i extrase din normativul I7-2002(fia de documentare nr.14).

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

36

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 9
FI DE LUCRU CONDUCTOARE I CABLURI 15minute

Competen a vizat: Alege varianta optim pentru instala ia electric Aceast activitate v va ajuta s identifica i cerin ele impuse instala iei electrice i s utiliza i sursele de informare i documentare pentru alegerea schemei finale a instala iei electrice. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Activitate individual Sunte i proiectantul instala iei de alimentare cu energie electric pentru blocul operator din imagine.

1. Specifica i materialul conductor ce trebuie ales pentru conductoarele instala iei de alimentare cu energie electric a blocului operator. 2. Studiind cataloagele firmelor de profil da i exemplu de 3 tipuri de conductoare ce pot fi utilizate. Pentru rezolvarea activit ii se poate consulta fia de documentare nr.10(tipuri de conductoare i cabluri utilizate n instala ii electrice) i cataloagele firmelor de profil.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

37

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 10
DIMENSIONAREA INSTALA IEI DE ALIMENTARE 15minute

Competen a vizat: Determin elementele componente ale instala iei electrice. Aceast activitate v va ajuta s efectua i calcule de dimensionare i de verificare, utiliznd rela ii specifice proiectrii instala iilor electrice. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Dimensiona i circuitul de alimentare a unui motor de c.c., tiind c, cderea maxim de tensiune admis pe linie n cazul func ionrii normale este de 5% i la pornire U%p = 12%. Motorul are Ip caracteristicile: Pn = 10 kW, Un = 220 V, = 0,86, k = = 3. In Lungimea liniei este de 60 m iar rezistivitatea conductorului (cupru) cablului este Cu = 0,017 mm2/m. Cablul este pozat aparent iar temperatura mediului ambiant este de 250C. max = 700C. Pentru temperatura de 250C sec iunile standardizate i curen ii maximi admisibili sunt da i n fia de documentare nr.14. Sec iunea [mm2] Imax. [A]

1,5 19

2,5 27

4 38

6 46

10 70

16 85

25 115

35 135

50 185

70 225

95 275

120 315

150 360

Pentru rezolvarea acestei activit i de nv are este necesar parcurgerea Fielor de documentare 5 i 9.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

38

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 11
LABORATOR TEHNOLOGIC INSTALA IE DE ILUMINAT Competen e vizate: Precizeaz etapele de execu ie a instala iilor electrice. Determin elementele componente ale instala iei electrice. Obiective: Specificarea etapelor de execu ie a instala iei electrice. Alegerea componentelor din schema instala iei electrice, pe baza documenta iei tehnice i n limita performan elor impuse prin sarcina de lucru. Activitate pe grupe Numele i prenumele elevilor................................ Data: ................................... Citi i cu aten ie sarcinile de lucru nainte de a le rezolva ! Activitatea se desfoar n laboratorul de instala ii electrice, elevii fiind mpr i i n grupe de 4-5elevi .Fiecare grup va realiza o machet dup schema din figura de mai jos, parcurgnd etapele 1,2,3,4. 100minute

1. Alege i aparatele, materialele i SDV-uri necesare realizrii schemei din figur, din materialele de pe masa de lucru. 2. Scrie i aparatele selectate n tabelul de mai jos:

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

39

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Aparate, materiale

Cantitate

SDV

3. Specifica i etapele de lucru pentru realizarea machetei. 4. Scrie i principalele norme de sntate i securitate n munc pe care le-a i respectat n timpul realizrii machetei. Pentru rezolvarea acestei activit i de nv are este necesar parcurgerea Fiei de documentare nr.11.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

40

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 12
LABORATOR TEHNOLOGIC INSTALA IE DE ILUMINAT 100minute

Competen e vizate: Precizeaz etapele de execu ie a instala iilor electrice. Determin elementele componente ale instala iei electrice. Obiective: Specificarea etapelor de execu ie a instala iei electrice. Alegerea componentelor din schema instala iei electrice, pe baza documenta iei tehnice i n limita performan elor impuse prin sarcina de lucru Citi i cu aten ie sarcinile de lucru nainte de a le rezolva ! Dac ntmpina i greut i cu n elegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, cere i sfatul profesorului. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Activitatea se desfoar n laboratorul de instala ii electrice, elevii fiind mpr i i n grupe de 4-5elevi . Se d schema din figur :

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

41

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

1.Alege i aparatele i materialele necesare realizrii schemei, completnd tabelul urmtor : Simbol aparat Denumire aparat

Rol func ional

L1, L2

I1, I2

e1, e2

2.Realiza i practic schema i verifica i func ionarea sa. Pentru rezolvarea acestei activit i de nv are este necesar parcurgerea Fielor de documentare 11.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

42

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 13
SIMBOLIZRI Competen e vizate: Precizeaz etapele de execu ie a instala iilor electrice. Obiective: Reprezentarea grafic a schemei instala iei electrice. Citi i cu aten ie sarcinile de lucru nainte de a le rezolva ! Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Sarcini de lucru: n figura de mai jos este reprezentat schema unei instala ii interioare.

30minute

1. Identifica i tipul de circuit reprezentat n figur. 2. Indica i semnifica ia a 5 simboluri utilizate n schem. 3. Identifica i numrul de circuite reprezentate. Alge i un circuit pentru care s specifica i numrul aparatelor de conectare utilizate i tipul lor. Pentru rezolvarea acestei activit i de nv are este necesar parcurgerea Fielor de documentare nr.13.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

43

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 14
CONDUCTOARE I CABLURI 30minute

Competen e vizate: Alege varianta optim pentru instala ia electric. Determin elementele componente ale instala iei electrice. Prelucreaz datele numerice. Obiective: Analizarea valorilor parametrilor caracteristici ai instala iei electrice, n scopul optimizrii variantei de instala ie selectate Utilizarea surselor de informare i documentare pentru alegerea schemei finale a instala iei electrice. Efectuarea calculelor de dimensionare i de verificare, utiliznd rela ii specifice proiectrii instala iilor electric Utilizarea formulelor de calcul. Efectuarea calculelor n mai multe etape cu numere de mai multe mrimi. Con inut: Alege i tipul i sec iunea conductorului de alimentare pentru motorul din figur, avnd puterea nominal de 2,2KW, tensiunea de alimentare de 400V i tura ia de 1000 rot/min. Caracteristicile motoarelor sunt date n tabelul de mai jos: Puterea nominal Tura ia [rot/min] Randamentul Factorul de putere cos 0,73 0,76 0,77 0,855 0,78 0,79 0,74 0,84 Raportul Ip In 6 6 5,5 6,5

Pn [kW]
1,1 1,5 2,2 7,5 1500 1500 1000 1500

Specifica i modul de realizare a instala iei electrice. Pentru realizarea activit ii pute i consulta fiele de documentare 4 i 9.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

44

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

30minute

ACTIVITATEA 15
ALEGEREA APARATELOR ELECTRICE

Competen e vizate: Determin elementele componente ale instala iei electrice. Prelucreaz datele numerice. Obiective: Efectuarea calculor de dimensionare i de verificare, utiliznd rela ii specifice proiectrii instala iilor electrice. Alegerea componentelor din schema instala iei electrice, pe baza documenta iei tehnice i n limita performan elor impuse prin sarcina de lucru. Efectuarea calculelor n mai multe etape cu numere de mai multe mrimi. Utilizarea formulelor de calcul. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Lucra i n perechi Citi i cu aten ie sarcinile de lucru nainte de a le rezolva ! Dac ntmpina i greut i cu n elegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, cere i sfatul profesorului vostru. Se d schema din figur.Analiznd schema rezolva i urmtoarele sarcini de lucru:

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

45

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

1.Indica i aparatele care lipsesc din schema circuitului de for (n dreptunghiurile 1 i2). 2.Realiza i calculele de dimensionare a acestor aparate .Preciza i rolul lor. Pentru rezolvarea acestei activit i de nv are este necesar parcurgerea Fielor de documentare 12.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

46

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 16
CUBUL INSTALA II ELECTRICE DE ILUMINAT I PRIZE 30minute

Competen e vizate: Alege varianta optim pentru instala ia electric. Determin elementele componente ale instala iei electrice. Precizeaz etapele de execu ie a instala iilor electrice Obiective: Identificarea cerin elor impuse instala iei electrice . Efectuarea calculelor de dimensionare i de verificare, utiliznd rela ii specifice proiectrii instala iilor electrice. Alegerea componentelor din schema instala iei electrice, pe baza documenta iei tehnice i n limita performan elor impuse prin sarcina de lucru Specificarea etapelor de execu ie a instala iei electrice. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Activitate individual combinat cu activitate pe grupe de cte 5 elevi. Studiind imaginea din figur rspunde i la cerin ele date.

Activitatea se desfoar sub forma unui concurs ntre echipe astfel: se formeaz grupe de cate 5 elevi;
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

47

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

3.

se mpart sarcinile ntre membrii grupului, fiecare elev avnd de realizat o,,fa a cubului (prin tragere la sor i din 5 bilete cu sarcinile de realizat); fiecare elev din grup primete o foaie de hrtie pe care i va scrie cerin a de lucru ; hrtia de form ptrat ce constituie n final o fa a cubului ; cnd membrii grupului termin activitatea se asambleaz cubul ; se alege un lider care s prezinte la sfritul activit ii cubul realizat; la finalul activit ii se va alege cubul cstigtor. fa a 1 cerin e ce sunt respectate la execu ia instala iei electrice de iluminat i prize din figur (se vor studia extrasele din Normativul I7-2002) 1. fa a 2 etape de dimensionare a instala iei electrice de iluminat i prize fa a 3etape de execu ie a instala iei electrice de iluminat i prize. 2. fa a 4materiale i aparate folosite n execu ia instala iei electrice fa a 5 norme de protec ia muncii ce INSTALA II trebuie respectate la execu ia instala iei DE ILUMINAT electrice. 4.
I PRIZE

5.

Profesorul este moderatorul i arbitrul activit ii. Aceast activitate poate fi adaptat i pentru elevii cu CES, profesorul mpr ind sarcinile de lucru n grup, n func ie de gradul de dificultate. Pentru rezolvarea acestei activit i de nv are este necesar parcurgerea Fielor de documentare 4,6,11,14.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

48

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 17
APARATE DE PROTEC IE STUDIU DE CAZ 30 minute

Competen a vizat: Determin elementele componente ale instala iei electrice. Obiective: Alegerea componentelor din schema instala iei electrice, pe baza documenta iei tehnice i n limita performan elor impuse prin sarcina de lucru. Numele i prenumele elevului................................ Data: ................................... Con inut: Realiza i o compara ie ntre siguran ele fuzibile i ntreruptoarele automate de joas tensiune monopolare; gsi i avantajele i dezavantajele fiecrui tip de aparat.

Pentru rezolvarea acestei activit i de nv are este necesar parcurgerea Fielor de documentare 12.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

49

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ACTIVITATEA 18

PREZENTARE POWER POINT Avnd ca surs de informare fiele de documentare i nr. 12, folosind calculatorul realiza i o prezentare POWER POINT cu tema Aparate de protec ie utilizate n instala iile de joas tensiune. SARCINI DE LUCRU: 1) Aparate de conectare manual 2) Aparate de conectare automat

3) Aparate multifunc ionale-de conectare i protec ie.

Aceast activitate v ajut s v documenta i despre tipurile actuale de aparate de conectare; Timp de lucru 60 de minute; Pentru acest exerci iu forma i grupuri de cte trei elevi; Fiecare elev din grup este rspunztor de rezolvarea unei sarcini de lucru la alegere din cele trei ; Pentru a rezolva acest exerci iu studia i cu aten ie fiele de documentare i accesa i siturile firmelor de profil Folosi i computerul n programul POWER POINT; Dup expirarea timpului de lucru , expune i prezentarea n fa a clasei pentru a cunoate i opiniile colegilor votri; Ataa i exerci iul la portofoliul personal.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

50

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

7. SOLUIILE ACTIVITILOR DE NVARE


Rezolvarea fiei de evaluare 1 A.25 puncte-5puncte fiecare rspuns corect. 1 b 2 d 3 a 4 c 5 b

B. 25 puncte-5puncte fiecare rspuns corect 1 e 2 b 3 a 4 d 5 f

C. 25 puncte-5puncte fiecare rspuns corect M3:Pn-puterea nominal Pn=32 KW -randament;-0,87 cos=0,78 Ul-tensiune de linie; Ul=380 V Kp=Ip/In D.Conductor din aluminiu rigide pentru instala ii fixe cu izola ie de PVC. Rezolvarea activit ii 1 1-priz 2,4-doze deriva ie 3-corp de iluminat 5-tub de protec ie

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

51

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Prizele trebuie montate pe pere i la urmtoarele nl imi msurate de la axul aparatului pn la nivelul pardoselii finite: peste 2,0 m, la coli, n clase; peste 1,5 m n camere de copii din cree, grdini e, cmine, spitale de copii i alte cldiri similare; peste 1,0 m, n alte ncperi dect grupuri sanitare, duuri, bi, spltorii i buctrii, indiferent de natura pardoselii. Solu ia aleas este conform cu Normativul I7-2002

Rezolvarea activit ii 2 M C A B L U X C P C O N D U C T O R I M P O K F V N C R U R Z L I F T O C T E Z C I O L U A L F G E R O I T C M B X M A T O Z L A M P N P R I Z L U P CIRCUIT COMUTATOR DOZ CONDUCTOR CABLU PRIZ LAMP COLOAN FI

Solu ia final se scrie pe flip-chart si elevii se pot autoevalua,fiecare rspuns corect fiind 1 punct(1 punct din oficiu).

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

52

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Rezolvarea activit ii 3

Rezolvarea activit ii 4 1. De exemplu se pot alege corpuri de iluminat model F-258B (echipat cu 2lmpi fluorescente cu puterea de 58W) corpurile fiind echipate cu ecrane de protec ie care pot dirija fluxul luminos n direc ia dorit.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

53

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Specifica ii tehnice : Denumire Tensiunea de alimentare Puterea sursei de iluminat Tipul sursei de iluminat Tipul soclului sursei de iluminat Tipul materialului Gradul de protec ie Clasa de protec ie Masa produsului

Proprietati 230V/50Hz F-258B:2x58W lmpi fluorescente liniare T8 G13 tabl de o el IP 20 I 0,7kg - 4,1kg

2.Aplica ii : iluminatul halelor de produc ie, depozitelor, atelierelor, a spa iilor comerciale, a coridoarelor i a magazinelor. Rezolvarea activit ii 5 1.

Doze

Tuburi de protec ie

Tablouri electrice

Conductoare

Componentele instala iilor interioare

Corpuri de iluminat

ntreruptoare i comutatoare

Aparate de protec ie Prize

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

54

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

2. De apartament Tablouri electrice plafonier Corpuri de iluminat

PEL

Deriva ie Doze

Tuburi de protec ie

FY

Conductoare

Componentele instala iilor interioare

ntreruptoare

Prize

Aparate de protec ie Siguran fuzibil

cruce

Cu contact de protec ie

Rezolvarea activit ii 7 FI DE AUTOEVALUARE 1. 60 puncte Etapa de dimensionare a instala iei : 5-10-9 60 puncte Etapa de realizare practic : 2-3-4-6-7-1-11-12-8 Pentru fiecare etap aranjat corect se acord 5 puncte 2. 10puncte Montarea tuburilor de protec ie 3.20 puncte-pentru fiecare rspuns corect se acord 4 puncte 1-F; 2-A; 3-A; 4-A; 5-F. 10 puncte din oficiu.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

55

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Rezolvarea activit ii 8

Traseele circuitelor se reprezint : - pe lng pere i, n cazul montrii aparente a tuburilor de protec ie; - pe pardoseala ncperii n cazul montajului ngropat n pardoseal, traseele fiind paralele cu pere ii. 2.Cerin e impuse instala iilor de alimentare pentru motoarele electrice: - fiecare motor trebuie s fie alimentat pe un circuit electric separat - pentru fiecare tip de circuit (monofazat, trifazat, de tensiune redus) se prevede circuit separat.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

56

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Rezolvarea activit ii 9 1. Folosirea cuprului este obligatorie la alimentarea receptoarelor de importan deosebit : n acest caz bloc operator. 2. Tipuri de conductoare ce pot fi utilizate pentru circuitul de alimentare a blocului operator: FY : Conductor unifilar cu izola ie PVC pentru instala ii electrice interioare; CYY : Cablu de energie cu izola ie i manta din PVC tensiune nominal 0.6/1KV; CYY-F : Cablu de energie cu izola ie i manta din PVC cu ntrziere la propagarea flcrii pentru tensiune nominal 0.6/1 KV. Rezolvarea activit ii 10 a) Se determin sec iunea n func ie de cderea de tensiune admis.
In = P 10000 n = = 52,85 A Un 0,86 220

l, s A
I

U% = 5% - cderea de tensiune maxim (n procente). U%=U/Un U=2lIn/s

s=

200 l In 200 0,017 60 5,85 = = 9,8 mm2 U% Un 5 220

Se alege sec iunea standardizat sn = 10 mm2 cu Imax = 70 A. b) Se verific cderea de tensiune, pe linie, la pornire:
12 12 Un = 220 = 26,4 V 100 100 2l 2 60 Up = k In = 3 52,85 0,017 = 32,34 V s 10 Up > Upmax (32,34 V > 26,4 V). Se mrete sec iunea la sn = 16 mm2. 2l 2 60 Up = k In = 3 52,85 0,017 = 20,22 V s 16 Up < Upmax (20,22 V < 26,4 V). Cablul se verific la pornirea motorului. Sec iunea conductorului este s = 16 mm2. Profilul: TEHNIC 57 Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE Upmax =

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Rezolvarea activit ii 11 Aparate, materiale Cantitate

- Conductor FY 1,5 mm - ntreruptor dublu de lumin - Siguran e fuzibile - Bec 100 W - Dulie - Doz ramifica ie - Plac pal melaminat - Conector - Tub de protec ie
SDV-uri

3m 1 buc 2 buc 2 buc 2 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1,5 m

- Clete de tiat conductor - urubelni cu mner electroizolant - Patent - Cu it pentru dezizolat - Main portabil de gurit - Ohmmetru

3. Tierea plcii de pal melaminat Trasarea schemei; Gurirea plcii pentru montarea aparatelor i accesoriilor instala iei electrice; Montarea dozei; Montarea siguran elor fizibile; Montarea ntreruptorului dublu; Montarea duliei i a becului;
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

58

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Tierea, dezizolarea i modelarea conductorului Executarea conexiunilor conform schemei; Verificarea continuit ii circuitului; Verificarea func ionalit ii montajului. 4. NSSM la executarea lucrrii: - Se va verifica prezen a mnerelor electroizolante la patent, urubelni ; - Mnerele sculelor nu vor fi crpate, fisurate sau achiate deoarece pot provoca rni n palme; - Nu se va lucra sub tensiune; - Se utilizeaz echipament de protec ie; - Alimentarea mainii de gurit se va face de la o priz cu contact de protec ie; - Se va da aten ie manevrrii cu itului pentru dezizolarea conductorului; - Punerea sub tensiune a montajului se va face sub supravegherea efului de laborator.
Rezolvarea activit ii 12

Simbol aparat

Denumire aparat

Rol func ional

L1, L2

surse de iluminat ntreruptoare

Asigur iluminarea ncperii n care se monteaz.

I1, I2

siguran e e1, e2 fuzibile

Protejeaz circuitul electric la scurtcircuit i suprasarcin.

doz de D1,D2 ramifica ie

Permite realizarea ramificrilor n circuitul electric.

Un model al montajului realizat va arta ca n figur :


Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

59

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Rezolvarea activit ii 13 Identifica i numrul de circuite reprezentate. Alge i un circuit pentru care s specifica i numrul aparatelor de conectare utilizate i tipul lor.

Solu ie : 1.Circuit de lumin 2. Comutator cruce Comutator scar Corp de iluminat Comutator unipolar 3. Circuitul 1-2 ntreruptoare Circuitul 2-2 ntreruptoare
Rezolvarea activit ii 14 1.Din scem lipsesc siguran ele fuzibile(dreptunghi 1) i releul termic(blocul2)

2.Se calculeaza In :

In =

P n 3Uco

Corespunztor datelor nominale ale motorului se aleg din tabel i cos :

In =

Pn 7500 = = 15.09A 3 Un cos 1.73 400 0.84 0.855

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

60

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Din fia de documentare nr.14 se alege sec iunea conductorului ce ndeplinete condi ia : Ima In. 18A 15,09A deci se alege cablu CYY 2,5mm2 Sec iunea aleas se verific la densitatea de curent la pornire (Jp), care trebuie s fie: A pentru cupru. Jp 35 mm2 Densitatea de curent la pornire se calculeaz cu rela ia: K1I n =6,5x15,09/2,5=39,23A/mm2 35A/mm2 (impus de normative) s s Se mrete sec iunea conductorului la 4 mm2 Jp = = K1I n =6,5x15,09/4=24,52A/mm2<35A/mm2 s s Sec iunea aleas se verific (la pornirea motorului) deci cablul de alimentare este CYY4. Jp = = Ip Ip

Rezolvarea activit ii 15

Curentul nominal al motorului este dat de rela ia:


Pi 3U cos

In =

unde:

Pi - puterea instalat a motorului (W); U - tensiunea nominal (V); - randamentul motorului; cos factorul de putere.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

61

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

In =

2200 3 400 0,77 0,74

= 5,58 A

Alegerea contactorului de ac ionare se realizeaz impunnd ca valoarea curentului nominal al contactorului s fie mai mare sau egal cu curentul nominal al motorului: I nC I n = 5,58 A Se alege contactorul TCA 6A. Alegerea siguran elor fuzibile din circuitul de for se realizeaz impunnd condi iile:

I F I n = 5,58 A IF Ip c

unde IF este curentul nominal al fuzibilului, iar Ip curentul de pornire,

c - coeficient de siguran dependent de condi iile de pornire;


2,5 pentru pornire uoar (timp de pornire ntre 5-10 secunde); 1,6 2 pentru pornire grea (timp de pornire ntre 5-10 secunde) i pornire stea triunghi; 1,6- pentru pornirea motoarelor cu reostat de pornire. Se definete coeficientul de autopornire :
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

62

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

K1=Ip / In Ip=K1In
K1 - se alege din tabel, corespunztor puterii i tura iei motorului (K=5,5)
5,5 x5,58 = 12,27 A 2,5

Deci :

IF

Se aleg siguran e fuzibile LF-16 A Alegerea releului termic se face impunnd condi ia:
0,6 I S I n 1.I S

(13)

unde IS este curentul de serviciu al releului termic. Prin construc ie releul termic permite un reglaj al curentului ntre (0,6 1)IS. Se gsete:
0,6 8 7,1 8

(14)

Se alege blocul de relee termice TSA 10 A, avnd curentul de serviciu IS=8A.


Rezolvarea activit ii 16

Fa a 1 ntreruptoarele, comutatoarele i butoanele de lumin se vor monta numai pe conductoarele de faz; Alimentarea corpurilor de iluminat i prizelor se face prin circuite electrice de la tablourile secundare de lumin; Corpurile de iluminat sunt receptoare monofazate care se leag la conductorul de faz, dup ce n prealabil acesta a trecut prin ntreruptor; n grupurile sanitare cu du nu se monteaz nici un fel de aparat electric. De asemenea nu se prevd circuite electrice cu alt destina ie i nici doze; Corpurile de iluminat se alimenteaz n paralel pe circuite electrice;
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

63

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

n locuin e, pe un circuit se pot monta pn la 12 corpuri de iluminat, dar care s nu depeasc puterea de 1000W; n practic, circuitele de lumin nu se ncarc pn la puterea maxim. Pe un circuit se prevd corpurile de iluminat din 2-3 ncperi alturate; Prizele electrice se alimenteaz pe circuite separate de cele pentru corpurile de iluminat; Pe un circuit de priz n locuin e se pot monta pn la 8 prize simple sau duble; n locuin e, puterea maxim la care se poate utiliza circuitul de priz, fr al deteriora este de 2000W; ntr-un tub de protec ie se introduc numai conductoarele ce apar in unui singur circuit; ntreruptoarele i comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lmpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de minim 10 A. Fa a 2 1.Se calculeaz curentul nominal al circuitului cu rela ia :

In =

Pi U cos

Pi este puterea instalat pe circuit (suma puterilor receptoarelor circuitului) U =230 V cos factor de putere al circuitului. 2. Se dimensioneaz siguran a fuzibil pentru protec ie la suprasarcin i

scurtcircuit din condi ia :

IF>In
Se alege siguran a fuzibil (cu legturi n fa LF - cu legturi n fa sau tip disjunctor) din cataloagele firmelor de profil. 3. Se calculeaz sec iunea conductoarelor electrice i se alege tipul conductorului(n general FY) : Sec iunea conductorului electric trebuie s se aleag de cea mai mic sec iune pentru care se respect rela ia :
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

64

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Ima IF/0,8

Ima -intensitate maxim admisibil 4. Se alege dimensiunea tubului de protec ie pentru conductoare : se alege natura tubului de protec ie n func ie de condi iile de montare (pozat pe materiale combustibile sau incombustibile) diametrul nominal al tubului se alege n func ie de numrul i sec iunea conductoarelor ce trebuie montate n el. Fa a 3 Trasarea schemei; Gurirea plcii pentru montarea aparatelor i accesoriilor instala iei electrice; Montarea corpurilor de iluminat (tip spoturi); Montarea dozelor; Montarea ntreruptoarelor i prizelor; Montarea tuburilor de protec ie; Tierea i dezizolarea conductorului; Montarea conductoarelor; Montarea tabloului electric; Montarea aparatelor de protec ie (tip disjunctor) pe in; Executarea conexiunilor n doze i izolarea cu band izolatoare; Executarea conexiunilor n tabloul electric; Montarea canalului de cablu pentru ,,mascarea traseului instala iei electrice (instala ia fiind realizat aparent); Verificarea continuit ii circuitului; Verificarea func ionalit ii montajului. Fa a 4 Aparate i materiale folosite : corpuri de iluminat (tip spoturi); ntreruptoare monopolare i bipolare PT, prize cu contact de protec ie PT; tub de protec ie; conductor izolat FY; doze deriva ie; disjunctoare pentru circuitul de iluminat i pentru circuitul de prize; canal de cablu din plastic; tablou electric; band izolatoare.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

65

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Fa a 5 Se va verifica prezen a mnerelor electroizolante la patent, urubelni ; Mnerele sculelor nu vor fi crpate, fisurate sau achiate deoarece pot provoca rni n palme; Nu se va lucra sub tensiune; Se utilizeaz echipament de protec ie; Alimentarea mainii de gurit se va face de la o priz cu contact de protec ie; Se va da aten ie manevrrii cu itului pentru dedizolarea conductorului;

Rezolvarea activit ii 17

Din analiza comparativ a celor dou aparate reiese c fiecare prezint att avantaje, ct i dezavantaje, pe baza crora se pot stabili situa iile n care folosirea lor se recomand cu precdere. Siguran ele fuzibile prezint urmtoarele avantaje: - au o construc ie simpl i un cost sczut; - au efect limitator, ntrerupnd curentul de scurtcircuit nainte ca acesta s ating valoarea maxim (curentul prezumat ip) n prima semiperioad din acest motiv, instala iile protejate cu siguran e fuzibile nu se verific la stabilitatea termic. -ndeplinesc i un rol de separator, patronul cu elementul fuzibil fiind amovibil. Dezavantaje ale siguran elor fuzibile: - necesitatea nlocuirii patronului cu element fuzibil la fiecare defect, ceea ce, pe de o parte, diminueaz avantajul costului sczut i, pe de alt parte, conduce la timpi mari de repunere n func iune a instala iei dup eliminarea defectului; - mbtrnirea termic a elementului fuzibil, ca urmare a suprasarcinilor din re ea sau a unor scurtcircuite care au fost eliminate prin topirea altor siguran e conse-cutive de curen i nominali mai mici; - posibilitatea ntreruperii unei singure faze, producnd func ionarea motoarelor n dou faze i, deci, suprasarcini ale acestora; - imposibilitatea unui reglaj al curentului de ac ionare, realizndu-se o protec ie brut; Avndu-se n vedere avantajele prezentate, precum i faptul c o protec ie brut este suficient n re ele, siguran ele sunt folosite n majoritatea instal iilor existente de iluminat i for , n special dac curen ii de scurtcircuit sunt mari, iar suprasarcinile sunt rare.
ntreruptoarele automate de joas tensiune au urmtoarele de avantaje:
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

66

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

- sunt echipate cu declanatoare de supracurent (termice i electromagnetice), ndeplinesc simultan func ia de aparat de protec ie (att la suprasarcin ct i la scurtcircuit) i func ia de aparat de comuta ie; - permit repunerea rapid n func iune a instala iilor dup defect; - asigur ntreruperea simultan a celor trei faze; - permit comenzi spre i de la alte aparate (inclusiv interblocaje, comanda de la distan ). Ca dezavantaje, se remarc: - construc ia complicat i mai scump; - lipsa efectului de limitare a curentului de scurtcircuit ntreruptoarele automate se recomand n urmtoarele situa ii: - cnd este necesar ca instala ia s fie repus rapid n func iune dup defect, s se execute comenzi da la distan sau s se prevad comenzi de la alte aparate sau interblocaje; - cnd instala iile func ioneaz frecvent n regim de suprasarcin; - cnd se impune deconectarea pe toate fazele; - n circuitele motoarelor de putere mare.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

67

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Lucian Ciobanu-Calitatea proiectrii i execu iei instala iilor electrice de joas tensiune- Editura Speran a 1999 Rodica Dromereschi,V.Gavril,L.Ionescu-Instala ii electrice-Editura M.A.S.T. 2007 Instala ii electrice industriale- Manual pentru licee cu profil de electrotehnic i matematic-fizic, clasa a XI a i coli profesionale, EDP, Bucureti, 1980. Instala ii electrice industrial-ntre inere i repara ii- Manual pentru licee industriale i de matematic-fizic cu profil de electrotehnic clasa a XII a i coli profesionale, EDP, Bucureti, 1989. Florin Mare,J.Popa,I.Con -Auxiliar curricular pentru clasa a XI-a-Editura Aura Mundi,2007 http://www.mtn-education.eu/Materiale/ http://www.cs.ubbcluj.ro www.comtec-int.ro www.electroaparataj.ro/ http://www.agenda-electric.ro http://www.moeller.ro/industrie_aparataj_contactoare.html www.ganzkk.hu/roman/dil.pdf www.siemens.ro www.schneider.ro www.hager.ro www.moeller.ro www.comtec-int.ro

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

68

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

69

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.1 COMPONENTELE INSTALA IILOR INTERIOARE

CONDUCTOARE

NTRERUPTOARE

TABLOURI ELECTRICE

DOZE

COMPONENTELE INSTALAIILOR INTERIOARE

TUBURI DE PROTEC IE

PRIZE

CORPURI DE ILUMINAT
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

APARATE DE PROTEC IE

70

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.2 SURSE DE LUMIN 1.Lmpi cu incandescen Lmpile cu incandescen de uz general - LIG au : puterea nominal ntre 15 ... 2000 W, majoritatea fiind ntre 25 ... 200 W ; Caracteristici de func ionare. foarte bun redare a culorilor; aprinderi i stingeri repetate la scurte intervale de timp nu afecteaz durata de via a lmpii; reglajul (diminuarea) fluxului luminos este posibil fr restric ii (dar o lamp alimentat cu tensiune scazut va avea eficacitate redus); varia ia tensiunii de alimentare influen eaz puternic caracteristicile lmpii.

Alimentare. Se conecteaz direct la re ea, fr aparataj special. Utilizare. Avantajele LIG (construc ie simpl i pre de cost sczut, puteri mari la gabarite reduse, lipsa unui aparataj suplimentar) i asigur o larg rspndire i aplicabilitate : locuin e
iluminat local ncperi cu rol de divertisment ncperi auxiliare iluminat de siguran .

LL n ultimul timp exist tendin a de utilizare a lmpilor fluorescente compacte - LFC, deoarece este o alternativ mai economic n utilizri generale.

2. Lmpi fluorescente Lmpile fluorescente sunt lmpile cu vapori de mercur de joas presiune la care descrcarea electric ntre doi electrozi emite radia ii ultraviolete absorbite i transformate n radia ii vizibile de pulberea fluorescent depus pe peretele interior al tubului de descarcre. Lmpile fluorescente au puterea nominal cuprins ntre 4 W pna la 215 W.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

71

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Lmpi fluorescente compacte LFC - Pentru a ob ine o form compact, asigurndu-se i lungimea necesar coloanei luminoase a descrcrii electrice, tubul de descrcare este ndoit n forma de U sau dublu U, ori este frac ionat n dou sau patru segmente paralele scurte, unite la capete. LFC au aprut ca o surs de lumin eficient, pentru a fi utilizate n locul lmpilor cu incandescen .
Tipuri constructive de LFC Tipuri constructive: a,b,c,d,e - cu balast ncorporat d. - cu balon exterior de reducere a luminan ei e. - modular circular. f. cu balast separat

Avantajele LFC: eficacitate luminoas ridicat. consum sczut de energie electric. durat de via mare (n medie 8000 ore fa de 1000 ore pentru LIG). Tipurile de corpuri de iluminat cele mai frecvent utilizate n instala iile electrice de iluminat interioare de joas tensiune le puteti gsi cu ajutorul motoarelor de cutare sau pe site-urile firmelor de profil.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

72

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.3 CORPURI DE ILUMINAT


Corpul de iluminat este dispozitivul n care se monteaz sursa de lumin i care asigur distribu ia convenabil a fluxului luminos.

Corpul de iluminat con ine toate componentele necesare pentru fixare i protejare a surselor de lumin i realizeaz conexiunea la circuitul electric de alimentare. Corpuri de iluminat uzuale pentru interior sunt echipate, n cea mai mare parte a cazurilor cu lmpi fluorescente tubular (LFT), lmpi fluorescente compacte (LFC) sau lmpi cu incandescen . Tipuri de corpuri de iluminat: a) Pendulul este un corp suspendat. Cel mai folosit este pendulul cu glob opal i lustrele cu unul sau mai multe bra e.

b) Plafonierele la acestea corpul de iluminat este fixat direct pe plafon. Pot fi metalice i din por elan. Becul este protejat cu un glob din sticl opal sau striat.

c)Aplicele corpul de iluminat este fixat de perete.

d) Corpuri de iluminat etane la praf sau vapori de ap. Acestea se racordeaz cu ajutorul conductoarelor montate n tuburi etane. e) Corpuri de iluminat portabile de tip veioz, lampadar, lamp de birou au cordon pentru alimentarea cu energie electric de la o priz.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

73

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Avantajele corpurilor de iluminat cu LF: distribuie lumina spre suprafa a de lucru astfel nct activitatea vizual s poat fi desfurat cu un nalt grad de confort. se asigur o ambian plcut. eficien energetic ridicat. Montarea corpurilor de iluminat: n tavan fals pe tavan suspendate de tavan. Aparatele de iluminat destinate a fi montate n tavane false au forma i dimensiunile adaptabile sistemelor modulare de tavane i pot fi echipate cu o gam larg de accesorii optice, n conformitate cu distribu ia dorit a luminii. Pentru iluminatul decorativ sau de eviden iere a unor detalii se utilizeaz corpuri de mici dimensiuni de tip spoturi. Ele sunt echipate cu: Lmpi cu incandescen de uz general Lmpi fluorescente cu halogeni Lmpi fluorescente compacte.

corpuri de iluminat de tip spoturi n mediul industrial, datorit nl imii mari (de obicei, ntre 6 ... 13 m) a tavanului i a atmosferei ncrcate uneori cu praf, fum sau vapori se impune utilizarea unor lmpi de putere unitar ct mai mare . Pentru ncaperi cu nl imea sub 6 m se utilizeaz de preferin corpuri de iluminat echipate cu lmpi fluorescente tubular - LFT n cazul corpurilor de iluminat cu lmpi fluorescente tubulare sunt necesare dispozitive auxiliare de amorsare i stabilizare a descrcrii electrice i pentru mbunt irea factorului de putere al lmpii i creterea randamentului energetic.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

74

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Pentru ncperi nalte se folosesc corpuri de iluminat echipate cu lmpi cu descrcri : cu vapori de mercur de nalt presiune cu balon fluorescent cu vapori de sodiu de joas presiune cu vapori de mercur de nalt presiune cu halogenuri metalice. Parametrii cei mai importan i la alegerea a unui corp de iluminat sunt: destina ia ncperii (activitatea care se desfoar n ncpere); distribu ia intensit ii luminoase dorite (limitarea orbirii directe i a orbirii indirecte); eficien a n asigurarea iluminrii planului de lucru; acces uor la componentele i la echipamentul corpului de iluminat (lamp, balast, dispozitive de comand); rigiditate, aspect regulat; siguran n exploatare; estetica - aspect general, forma i dimensiunile, finisare; costul - pre ul de cost ini ial/durata de via , costul dispozitivelor de control al iluminatului; pozi ia de montare; caracteristici de ntre inere. Cataloagele productorilor cuprind datele referitoare la diferitele tipuri constructive i caracteristicile corpurilor de iluminat. Amplasarea corpurilor de iluminat n ncperi se face astfel nct s se asigure nivelul de iluminare optim i uniform pe planul de lucru. Amplasarea corpurilor de iluminat se poate face simetric - corpurile de iluminat se dispun n vrful unor triunghiuri sau dreptunghiuri, ca n figur :

n ncperile de lucru n care este necesar o eficacitate luminoas ridicat i consum sczut de energie electric se utilizeaz corpuri de iluminat echipate cu lmpi fluorescente care se amlaseaz ca n figura de mai jos:
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

75

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Amplasarea corpurilor de iluminat n ncperile de lucru

Amplasarea corpurilor de iluminat pe culoare

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

76

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR. 4 CONDUCTOARE I CABLURI Conductoarele i cablurile utilizate n instala iile electrice asigur alimentarea receptoarelor sau a punctelor de distribu ie (tablouri electrice) de la sursa de energie electric.

Conductoare :
monofilare, cu sec iunea format dintr-un singur fir

multifilare, cu sec iunea format din mai multe fire rsucite sau

mpletite. Cabluri - unul sau mai multe conductoare izolate nvelite ntr-o manta etan,

Tipuri de conductoare i cabluri

Din punct de vedere tehnic, se pot folosi: - conductoare izolate, montate n tuburi sau evi de protec ie, cu accesoriile aferente pentru deriva ii (doze, cutii) i mbinare (manoane, mufe, coturi, curbe); - cabluri; - bare neizolate. Principalele tipuri de conductoare i cabluri utilizate n execu ia instala iilor interioare de iluminat i de for sunt: FY - Conductor rigid izolat cu utilizare general MYF - Conductor flexibil izolat cu PVC pt. utilizare general CYY - Cablu cu izola ie i manta PVC 0,6/1KV CYYAbY - Cablu cu izola ie i manta PVC 0,6/1KW armate CSYY - Cablu semnalizare izolat cu manta PVC 0,25/0,5 KV MYYM - Cordoane flexibile manta PVC MYYU - MYYUp - Cordoane flexibile manta PVC MYUp - Cordoane flexibile fr manta de PVC .a.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

77

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Tipuri de conductoare i cabluri utilizate n instala iile de joas tensiune

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

78

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

CONDUCTOARE DE CUPRU RIGIDE (monofilare) CU IZOLA IE PVC-FY


TIP conductorsec iune (mmp) FY-1,5 FY-2,5 FY-4 FY-6 FY-10 Utilizare

Conductor cu nveli din PVC utilizat pentru instala ii interioare.

Exemplu: FY 2,5 mm2 conductor din cupru, cu izola ie din PVC pentru instala ii fixe 2 AFY 2,5 mm2 dou conductoare din aluminiu, cu izola ie din PVC pentru instala ii fixe CONDUCTOARE DE CUPRU MULTIFILARE CU IZOLA IE PVC - MyF
TIP-sec iune (mmp) MyF-1,5 MyF-2,5 MyF-4 MyF-6 MyF-10

Utilizare n instala ii electrice interioare unde se cere o flexibilitate mrit, n tuburi aparente sau ngropate, pentru circuite de comand i control, n instala ii de iluminat cu o tensiune nominal de pn la 450/750.

Valorile standardizate ale sec iunii conductoarelor. Sec iunile conductoarelor (mm2) L1,L2,L3 N,PE, PEN 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 1 1,5 2,5 4 6 10 16 16 16 25 35 50 70 70 95 120 150 185

CABLURI PENTRU INSTALA II Tipuri de cabluri:


CYY CYYAbY ACYY ACYYAbY CYYAbzY ACYYAbzY

CYY-F CYYAbY-F ACYY-F ACYYAbY-F CYYAbzY-F ACYYAbzY-F

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

79

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

CABLURI PENTRU APARATUR ELECTROCASNIC I ECHIPAMENTE MOBILE

Conductor flexibil de cupru (clasa 5) conform SR CEI 60228, SR HD 383 - Izola ie din PVC - Manta de PVC.

CABLURI DE ENERGIE
CYY

TIP-sec iune (mmp) CYY 2x1,5 CYY 2x2,5 CYY 2x4 CYY 3x1,5 CYY 3x2,5 CYY 3x4 CYY 4x1,5 CYY 4x2,5 CYY 4x4 CYY 4x6

Utilizare Cabluri electrice de joas tensiune nearmate, cu izola ie i manta de PVC - pentru instala ii.

CYAbY

Pentru transportul energiei electrice, montate n ncperi, canale de cablu, n exterior (aer liber), n pmnt, n ap (cu excep ia apelor contaminate care atac mantaua de PVC) i sub ac iunea direct a razelor solare. CONSTRUC IE : 1. Conductor de cupru unifilar (clasa 1) sau multifilar (clasa 2) conform SR CEI 60228(C) 2. Izola ie din PVC(Y) 3. nveli comun 4. Manta interioar de PVC(Y) 5. Armatur din band de otel (Ab) 6. Manta exterioar din PVC(Y).

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

80

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR. 5 ALEGEREA CONDUCTOARELOR I CABLURILOR La alegerea i montarea conductarelor electrice i accesoriilor trebuie respectate condi iile specificate n normativele I7-2002 i PE107, specifica iile productorilor i cele din agrementele tehnice. La instala iile de for i iluminat se pot utiliza conductoare, cabluri sau bare din cupru sau aluminiu. Folosirea cuprului este obligatorie la alimentarea receptoarelor de importan deosebit : - bloc operator i similar, iluminat de siguran de tip 1 sau 2 - instala ii de prevenire i stingere a incendiilor - n spa ii cu mediu coroziv - pe utilaje mobile, supuse vibra iilor permanente sau ocurilor - la instala iile de protec ie contra ocurilor electrice - la circuitele de comand, automatizare, msur i semnalizare - n spa ii cu pericol de explozie .

n interiorul cldirilor pot fi utilizate: conductoare electrice izolate protejate n tuburi, evi, plinte, sau instalate n goluri ale elementelor de constrcuc ie. conductoare punte (INTENC) : - nglobat n tencuial sau instalate n golurile canalelor elementelor din beton - aparent pe trasee ferite de deteriorri mecanice - sub pardoseli peste planee incombustibile, protejate cu mortar de ciment mpotriva deteriorrilor mecanice. pentru curen i mai mari de 60 A se utilizeaz bare electrice Cablurile electrice se aleg n concondan cu PE107 Cordoanele flexibile sunt utilizate pentru instala ii electrice.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

81

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Etape n alegerea sec iunii i a tipului de conductor sau cablu : Alegere tip de conductor

Calcul In

Alegere S

Verificare S

Se calculeaz curentul nominal pentru instala ia electric ( instala ii de iluminat sau instala ii de for ).

2 Se alege tipul de conductor n func ie de:

tipul instala iei electrice (n func ie de tipul de consumator)-conductor, cablu modul de pozare sau modurile de montare (aparent,ngropat) influen ele externe: condi ii de mediu (temperatur, ocuri mecanice, vibra ii etc.) condi ii de utilizare (activitatea desfurat n ncpere) materialul de execu ie a zidurilor ncperii (material combustibil sau incombustibil). Cataloagele firmelor de profil sau siturile acestora prezint diferite tipuri de conductoare i cabluri, i recomandrile de utilizare ale acestora.
3

Se alege sec iunea conductorului respectnd condi ia:

In Ima
Intensitate maxim admisibil Ima este curentul pe care l poate suporta un timp infinit conductorul fr ca izola ia s se nclzeasc peste o limit admisibil.

Ima se alege din fia de documentare nr.14(pentru condi iile specificate n anex) n func ie de tipul de conductor: cabluri individuale conductoare izolate montate n tub bare
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

82

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

tipul de material (cupru, aluminiu)

Sec iunea conductorului sau cablului se alege din Anexa X ca sec iunea cea mai mic care ndeplinete condi ia de mai

Pe baza studiilor teoretice i a verificrilor experimentale, s-au ntocmit tabele care dau valoarea curentului maxim admisibil Ima, n func ie de: - sec iunea conductorului (separat pentru cabluri individuale, conductoare izolate, montate n tub de protec ie i bare), - pentru un anumit material (cupru, aluminiu), - modul de montare. Aceste valori sunt valabile n anumite condi ii ( condi ii de referin ) privind mediul (aer, pmnt), temperatura mediului, condi iile de rcire i modalit ile de montaj. Valorile curentului Ima la temperatura mediului ambiant de 25C sunt date n normativul I7/2002 i le gsi i n fia de documentare nr.14. Pentru func ionarea n alte condi ii dect cele de referin , curen ii maximi admisibili, pentru aceeai sec iune a conductorului, vor avea valori diferite de Ima, mai mari sau mai mici (corespunztori unor condi ii mai favorabile sau mai nefavorabile). n acest caz, pentru calculul Ima se vor calcula factori de corec ie pentru fiecare variabil (temperatura, montarea conductoarelor, etc). Coeficien ii de corec ie sunt da i n tabele n normativul I7-2002. 4 Se calculeaz i verific sec iunea aleas la cderea de tensiune ( U) pe
linie pe circuitul cel mai lung i cu puterea instalat cea mai mare n condi ii normale de func ionare.

Pentru instala iile de for se calculeaz i se verific densitatea de 5 curent la pornire (Jp) i cderea de tensiune la pornirea motorului ( Up).

La cablurile polifazate, cu conductor neutru i/sau de protec ie, sec iunea conductorului respectiv se adopt: - egal cu sec iunea conductorului de linie, pentru s 16 mm2; - valoarea normalizat cea mai apropiat de jumtate din sec iunea conductorului de linie, pentru s 25 mm.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

83

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.6
ROL

APARATE ELECTRICE DE CONECTARE A nchide sau deschide circuitele electrice manual sau automat.

SEPARATOARE

NTRERUPTOARE TRIPOLARE PENTRU INSTALA II DE FOR PRIZE I FIE TRIPOLARE

CONTACTOARE I NTRERUPTOARE AUTOMATE

APARATE DE CONECTARE De curen i slabi

PENTRU INSTALA II DE ILUMINAT NTRERUPTOARE COMUTATOARE

PRIZE I FIE

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

84

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

La alegerea aparatelor de conectare trebuie s se in cont de : A. Concordan a ntre caracteristicile nominale de lucru ale aparatelor (indicate de producator) i cele ale instala iei electrice (rezultate din calculul de dimensionare a instala iei electrice). B. Coresponden a ntre regimul de func ionare al receptorului instala iei i regimul de func ionare pentru care a fost construit aparatul (regim indicat n prospecte sau n instruc iunile de exploatare care nso esc aparatul). C. Utilizarea unui aparat cu tipul de protec ie corespunztor pentru mediul de lucru existent n instala ie. ntreruptoarele i comutatoarele pentru instala ii interioare se folosesc pentru instala iile electrice din locuin e, birouri i alte cldiri. Se pot utiliza variantele moderne de aparataj electric modular (ce se pot configura n func ie de necesit ile utilizatorului). Acestea sunt formate dintr-un ansamblu compus din suport de montare, ntreruptoare i prize, montate n doze specifice, corespunztor numrului de ntreruptoare sau prize ncorporate .

a)

b)

c)

d)

a) ansamblu 3 ntreruptoare (din care un ntreruptor cap scar); b)priz dubl cu contact de protec ie;c)ansamblu format din 2 prize duble cu contact de protec ie, prize TV i prize telefon. Alte tipuri de ntreruptoare i aparate electrice puteti gasi pe www.casa.schneider-electric.ro Tipuri de ntreruptoare utilizate n instala iile de iluminat: Tip ntreruptor (comutator) Utilizare unipolar comanda unei sigure lmpi electrice sau a unui grup de lmpi care se aprind simultan, fr a depi sarcina admisibil. bipolar comanda unei singure lmpi electrice utiliznd dou contacte (unul montat pe faz i altul pe nul) astfel nct lampa poate fi complet separat de sursa de tensiune, asigurnd protec ie sporit. dublu comanda independenta a 2 lmpi.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

85

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

tripolar

comutator pentru lustr Comutatorul de scar Comutator cruce

comanda iluminatului n halele de produc ie, unde numrul mare de lmpi permite conectarea echilibrat pe fiecare faz. comanda corpurilor de iluminat cu mai multe lmpi pentru a permite aprinderea selectiv a acestora. comanda din dou puncte a unei lmpi. comanda dintr-un numr nelimitat de puncte a unei lmpi sau grup de lmpi. Se poate utilize i asociat cu 2 comutatoare de scar.

Scheme ale ntreruptoarelor i comutatoarelor Tip ntreruptor ntreruptor unipolar Simbol Schema de conexiuni la re ea Schema monofilar

ntreruptor bipolar

ntreruptor dublu

ntreruptor tripolar

Comutator de capt (de scar)

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

86

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Comutator cruce asociat cu comutator de capt (de scar)

O instala ie electric n care se utilizeaz combina ia comutator cruce asociat cu comutator de capt (de scar) este dat n figur :

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

87

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.7 INSTALA II ELECTRICE DE ILUMINAT I PRIZE Etape de realizare a unei instala ii de iluminat i prize: Dimensionarea circuitelor dintre tablourile Se determin : electrice secundare (TS) i receptoare. sec iunea conductoarelor Dimensionarea coloanelor secundare dintre DIMENSIONAREA tabloul general (TG) i tablourile secundare. electrice INSTALA IEI sec iunea ELECTRICE Dimensionarea coloanei generale dintre cofretul tuburilor de de branament (sau un post de transformare) i protec ie TG. aparatele necesare pentru ac ionare, protec ie sau msur. Transpunerea schemei electrice dup proiect Montarea tablourilor electrice Montarea tuburilor de protec ie Montarea conductoarelor Montarea aparatelor de conectare, comand i protec ie Montarea corpurilor de iluminat i a prizelor Montarea prizei de pmnt i a re elei generale de legare la pmnt Executarea legturilor la tablourile electrice i la priza de pmnt Punerea sub tensiune a instala iei Lucrri pregtitoare : - Verificarea pieselor desenate ale instala iei electrice - Identificarea traseului instala iei pe elementele de construc ie - Executarea strpungerilor n elementele de construc ie

EXECUTAREA INSTALA IEI ELECTRICE

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

88

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.8 REALIZAREA SCHEMELOR I A PLANURILOR INSTALA IEI DE FOR Instala iile electrice pentru alimentarea motoarelor electrice asincrone sunt cele mai reprezentative dintre instala iile de for . Etapele principale pentru realizarea schemelor i a planurilor instala iilor de for sunt:
1.Amplasarea n plan a motoarelor electrice

Motoarele se amplaseaz la o distan suficient ntre ele, sau ntre ele i perete, pentru a permite montarea sau demontarea, i pentru a permite accesul n timpul lucrrilor de verificare i ntre inere.

Amplasarea receptoarelor ntr-o ncpere

Fiecare motor trebuie s fie alimentat pe un circuit electric separat i s fie prevzut cu: relee pentru protec ia la suprasarcin; siguran e fuzibile pentru protec ie la scurtcircuit; aparat de ac ionare (manual sau automat).

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

89

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Se stabilete metoda de pornire pentru fiecare motor, n func ie de puterea acestuia: motoarele cu puteri mai mici de 5,5KW se pot porni prin cuplare direct la retea; motoare monofazate (cu tensiunea de 220 V) cu puteri pn la 4 kW inclusiv; pentru motoarele cu puteri mai mari decit 5,5KW este necesar reducerea curentului de pornire. Se stabilesc pozi iile prizelor electrice (de for , monofazate i trifazate, de curent continuu sau de tensiune redus). Pentru o identificare uoar, atunci cnd astfel de prize se gasesc mpreun, ele se execut de forme diferite sau de culori diferite i sunt prevzute cu plcu e pe care este nscris tensiunea de utilizare. 2. Stabilirea schemei de distribu ie a fiecrui tablou de for din cldire Tabloul de for se prevede pentru alimentarea unui grup de receptoare care se afl ntr-o unitate func ional (dintr-un laborator de ncercri, dintr-un atelier mecanic etc. ). Numrul de receptoare ce pot fi alimentate dintr-un tablou de for este variabil, fiind limitat de dimensiunile pe care le poate avea tabloul electric. De aceea tablourile de for pot avea puterea instalat de valori de la c iva kW pn la zeci i chiar sute de kW.
3. Stabilirea schemei generale de distribu ie a instala iei de for .

Se stabilete schema general de distribu ie pentru instala ia de for stabilindu-se : pozi ia n cldire a tablourilor secundare TL(pentru iluminatul normal) ; pozi ia n cldire a tabloului general (TG)-cuprinde partea de for i de iluminat) ; pozi ia cofretului de branament (CB) pe verticala cldirii. Pozi ia tabloului de iluminat de siguran (TLS)

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

90

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

4. Se reprezint n planurile ncperii schemele elaborate

Pe un circuit se alimenteaz un singur motor. Circuitele se reprezint tiind c se pot executa: aparent, montarea circuitelor fcndu-se pe pere ii ncperii; Deoarece tuburile de protec ie sunt mult mai expuse la lovituri mecanice, n astfel de ncperi acestea se execut de regul din metal (PEL sau teav) ; ngropat n elementele de construc ie. Solu ia ngropat se alege atunci cnd motoarele se afl departe de pere ii ncperii, sau cnd distan ele de la tablou la acestea de-a lungul pere ilor este mare. n acest caz, circuitele electrice se monteaz ngropat n pardoseala ncperii;

Circuitele de for nu trebuie s strbat elementele de rezisten ale construc iei i trebuie s se gseasc la distan e corespunztoare de celelalte conducte metalice pentru ap rece, cald, pentru nclzire, gaze etc (specificate n Normativul I7-2002). Traseele conductoarelor se stabilesc pe drumul cel mai scurt dintre punctele pe care le unete, n condi iile respectrii distan elor minime admise ntre elementele instala iei electrice i elementele altor instala ii sau elemente de construc ie (Normativ I7-2002).

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

91

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.9

DIMENSIONAREA INSTALA IEI ELECTRICE DE FOR Etapele dimensionrii elementelor instala iei electrice de for sunt:

A. Determinarea sec iunii conductoarelor de faz i a tuburilor de protec ie B. Alegerea contactorului pentru ac ionare C. Alegerea releului termic pentru protec ie la suprasarcin D. Alegerea siguran elor fuzibile pentru protec ie la scurtcircuit.

Calculul circuitului pentru pornirea direct a motorului

1.Determinarea sec iunii conductoarelor de faz i a tubului de protec ie.


1. Pentru motoare asincrone trifazate: Se calculeaz curentul nominal cu rela ia:

In =

Pi 3U cos

(1)

U = 400 V este tensiunea de linie Pi este puterea instalat a motorului (n W)


cos este factorul de putere al motorului

randamentul electric al acestuia.


Caracteristicile i cos se aleg n func ie de puterea Pi i de tura ia motorului din STAS 2.Pentru motoare asincrone monofazate:

In =
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

Pi U cos
92

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

U = 230 V este tensiunea de alimentare Pi este puterea instalat a motorului (n W)


cos este factorul de putere

randamentul electric almotorului.


3.Pentru motoare de curent continuu:

In =

Pi U

U- este tensiunea de alimentare a motorului Se alege tipul conductorului din cataloagele firmelor de prolil sau de pe siturile acestora, cu repectarea condi iilor din Normativul I7-2002 i PE107 (selec ii din normative ve i gsi la Anexe). Tipuri de conductoare utilizate n instala iile electrice ve i gsi n fia de documentare X. Se alege sec iunea conductorului de faz respectnd condi ia:

I ma I n
Ima este curentul maxim admisibil al sec iunii alese.

(2)

Se verific sec iunea conductorului n condi ii de pornire a motorului : Densitatea de curent la pornire se calculeaz cu rela ia:

Jp =
unde raportul K = s - sec iunea aleas

Ip s

K In s

Ip In

este dat n STAS

Sec iunea aleas se verific la pornire (Jp), care trebuie s fie: A pentru aluminiu (3) J p 20 mm 2 A pentru cupru. J p 35 mm 2 Dac condi ia (3) nu este ndeplinit, se mrete sec iunea pn cnd condi ia (3) este ndeplinit.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

93

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Se calculeaz cderea de tensiune ( U) pe linie, pe circuitul cel mai lung i cu puterea instalat cea mai mare n condi ii normale de func ionare: Pentru instala iile de alimentare a motoarelor asincrone trifazate :

U=

RcIncos

U==

Incos

Pentru instala iile de alimentare a motoarelor de curent continuu i a motoarelor asincrone monofazate :

U=2In
In - curentul nominal al motorului calculat anterior - rezistivitatea materialului conductor (cupru,aluminiu) s - sec iunea aleas l - lungimea conductorului de alimentare a motorului
U(%)= 100

Se verific dac cderea de tensiune ( U) rezultat din calcul se ncadreaz n prescrip iile normativului I7-2002 (pentru consumatorii alimenta i direct de la re eaua de distribu ie - prin branament)

U5%

(4)

Dac condi ia (4) nu este ndeplinit, se mrete sec iunea pn cnd condi ia (4) se verifi. Se verific sec iunea aleas la cderea de tensiune ( Up) pe linie, la pornire ( pe circuitul cel mai lung i cu puterea instalat cea mai mare) :

Up12%
Pentru instala iile de alimentare a motoarelor de curent continuu i a motoarelor asincrone monofazate Up se calculeaz cu rela ia

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

94

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Up=2KIn
K = Ip In
se alege din tabele corespunztor puterii nominale a motorului i a tura iei

acestuia In - curentul nominal al motorului calculat anterior - rezistivitatea materialului conductor (cupru,aluminiu)
Pentru instala ii de alimentare a motoarelor asincrone trifazate :

U=
K = Ip In

Incos

se alege din tabele corespunztor puterii nominale a motorului i a tura iei

acestuia In - curentul nominal al motorului calculat anterior - rezistivitatea materialului conductor (cupru,aluminiu) Alegerea diametrului tuburilor de protec ie se face n func ie de : - tipul tuburilor de protec ie - sec iunea nominal a conductoarelor - numrul de conducte din tub - numrul de conductoare ale cablului

2.Alegerea contactorului pentru ac ionarea circuitului Alegerea contactorului pentru ac ionarea circuitului se face respectnd condi ia :

I nc I n
unde Inc este curentul nominal al contactorului.
3. Alegera releului termic pentru protec ie la suprasarcin

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

95

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Releele termice trifazate sunt carecterizate prin : curentul nominal al echipamentului (In)RT curentul de serviciu (Is). releul termic permite un reglaj al curentului ntre (0,6 1,0) Is.

Alegerea releului termic se face prin alegerea curentului de serviciu, respectnd condi iile :

IsIn IRT In (In)RT >In


Releul ales se exprim prin denumirea lui i mrimea curentului de serviciu de exemplu: TSA 10 A (Is =8A); TSA 32 P (Is=10 A) etc.

Alegerea siguran elor fuzibile pentru protec ie la scurtcircuit. Valoarea fuzibilului (IF) rezult din condi iile :

IF Ip c

I F 3 I ma

C - coeficient de siguran dependent de condi iile de pornire :


2,5 pentru pornire uoar; 1,6 2 pentru pornire grea; 0,8 1 pentru pornirea motoarelor cu rotor bobinat. Ip - curentul de pornire al motorului ce se calculeaz cu rela ia :
Ip=KxIn

In - curentul nominal calculat n etapa 1 K - se alege corespunztor puterii nominale i tura iei motorului Re ine i - n orice etap de dimensionarea instala iilor electrice se consult prevederile normativului I7-2002 i se verific valorile maxime admisibile.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

96

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR. 10 DIMENSIONAREA INSTALA IEI ELECTRICE DE ILUMINAT A. Etapele ntocmirii schemelor i planurilor instala iilor de iluminat i prize 1.Pe planul de arhitectur al construc iei se amplaseaz : corpurile de iluminat ntreruptoarele prizele (indicndu-se dac sunt cu sau fr contact de protec ie, simple sau duble). 2.Se stabilesc grupele de corpuri de iluminat care vor fi alimentate pe acelai circuit. Asemntor se procedeaz cu circuitele de prize. 3.Se ntocmete schema secundar a tabloului electric de nivel (indicnd numrul circuitelor i puterea fiecrui circuit). Repartizarea pe faze (n cazul circuitelor trifazate) i respectiv pe circuite de alimentare a receptoarelor electrice, trebuie s se fac astfel nct s se asigure o ncrcare ct mai echilibrat a acestora (puterile instalate pe fiecare circuit s fie aproximativ egale). 4.Se stabilete schema general de distribu ie pentru iluminat i prize stabilinduse : pozi ia n cldire a tablourilor secundare pozi ia n cldire a tabloului general (TGL) pozi ia cofretului de branament (CB) pe verticala cldirii.

5. Se amplaseaz tablourile electrice, ntreruptoarele i prizele (pe aceleai planuri pe care s-au amplasat corpurile de iluminat).
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

97

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

6.Se deseneaz circuitele i coloanele electrice. Traseele acestora urmresc elementele de construc ie (pere i, tavan, grinzi, stlpi); Dozele se prevd n locurile n care este necesar tragerea sau ramificarea conductelor electrice (doze de trecere sau doze de ramifica ie); Circuitele electrice se pot duce : - aparent pe elementele de construc ie (caz n care se pune pe traseul instala iei electrice canal de cablu din considerente estetice) - ca n figur.

Aceast solu ie este preferat n cldiri administrative, laboratoare etc. - ngropat n elementele de constructie n placa plafonului (sau peste aceasta n pardoseala nivelului superior) B.Etapele dimensionrii circuitelor de iluminat i de prize

1.Se calculeaz curentul nominal al circuitului cu rela ia:

In =

Pi U cos

Pi este puterea instalat pe circuit (suma puterilor receptoarelor circuitului) U = 230 V cos factor de putere al circuitului. Dac circuitul este trifazat, curentul nominal se determin cu rela ia :

In =
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

Pi 3 cos
98

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Pi este puterea instalat pe circuit (suma puterilor receptoarelor circuitului) U = 400 V cos factor de putere al circuitului. 2.Se dimensioneaz siguran a fuzibil pentru protec ie la suprasarcin i

scurtcircuit din condi ia :

IF>In
Se alege siguran a fuzibil (cu legturi n fat LF, tip industrial LFi, sau cu mare putere de rupere MPR). 3.Se calculeaz sec iunea conductoarelor electrice. Sec iunea conductorului electric trebuie s se aleag de cea mai mic sec iune pentru care se respect rela ia :

Ima IF/0,8

Ima -intensitate maxim admisibil 4. Se alege dimensiunea tubului de protec ie pentru conductoare. se alege natura tubului de protec ie n func ie de condi iile de montare (pozat pe materiale combustibile sau incombustibile); dia metrul nominal al tubului se alege n func ie de numrul i sec iunea conductoarelor ce trebuie montate n el. C.Dimensionarea coloanelor secundare 1.Se calculeaz curentul nominal al coloanei cu rela ia: n cazul coloanei monofazate :

In =

Pi U cos

Pi este puterea instalat pe coloan U = 230 V cos factor de putere al circuitului.


Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

99

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

n cazul coloanei trifazate :

In =

Pi 3 cos

Pi este puterea instalat pe coloan (suma puterilor receptorilor instala i pe coloan) U = 400 V cos factor de putere al coloanei. 2.Se dimensioneaz siguran a fuzibil pentru protec ie la suprasarcin i scurtcircuit din condi iile :

IF>In
i IF trebuie s fie mai mare cu cel pu in dou trepte (din gama de valori standardizate a siguran elor) dect valoarea maxim IF prevzut pe circuitele tabloului secundar. De exemplu, dac pentru un tablou de lumin siguran a maxim (pentru circuite) este de 10 A, este necesar ca pe coloana acestui tablou s se prevad o siguran mai mare sau cel pu in egal cu 20 A. 3.Se calculeaz sec iunea conductoarelor (sau cablului) coloanei. Sec iunea conductorului electric trebuie s se aleag de cea mai mic sec iune pentru care se respect rela ia :

Ima IF/0,8

Ima - intensitate maxim admisibil 4. Se alege dimensiunea tubului de protec ie pentru conductoare. se alege natura tubului de protec ie n func ie de condi iile de montare (pozat pe materiale combustibile sau incombustibile); diametrul nominal al tubului se alege n func ie de numrul i sec iunea conductoarelor ce trebuie montate n el. 5.Alegerea ntreruptoarelor electrice se face respectnd condi ia :
Ini
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

In 100

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Ini - curentul nominal al ntreruptorului In - curentul nominal al coloanei calculat n prima etap Pentru ntreruptoarele manuale tip prghie : Ir Ir - curentul de rupere al ntreruptorului In

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

101

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DEDOCUMENTARE NR.11 ETAPE DE EXECU IE A INSTALA IILOR ELECTRICE INTERIOARE

ETAPE DE EXECU IE

SCULE I MATERIALE NECESARE

OPERA II EXECUTATE

LUCRRI PREGTIOARE
Verificarea pieselor desenate ale instala iei electrice

scheme de distribu ie planurile instala iilor electrice detalii de execu ie.

Se verific dac corespund cu modul de executare al construc iei: schemele de distribu ie (principale i secundare; monofilare i multifilare) traseele coloanelor i circuitelor pozi iile tablourilor i receptoarelor se coreleaz cu detaliile de execu ie marcarea cu cret a traseului instala iei pe elementele de construc ie (la 30cm de tavan) marcarea cu cret a locului de montare a tablourilor electrice, prizelor, ntreruptoarelor, astfel nct acestea s corespund condi iilor prevzute de proiect (locurile se marcheaz cu semnele conventionale pentru aparatele respective) . executarea strpungerilor n planee i pere i pentru traversri ale tubului de protec ie realizarea golurilor n care se vor monta dozele de ramifica ie i dozele de aparat. executarea an urilor n pere i (n zidrie) pentru montarea tuburilor de protec ie adncimea an ului este cu 8-10 mm mai mare dect diametrul maxim al tuburilor l imea este cu 10-20 mm mai mare dect suma diametrelor tuburilor ce se monteaz mpreun.
102

Identificarea traseului instala iei pe elementele de construc ie

cret, crbune nivel cu bul de aer metru, rulet.

Executarea strpungerilor n elementele de construc ie

Executarea an urilor n pere i (n zidrie) pentru montarea tuburilor de protec ie

dalt lat, dalt cu vrf ciocanul pneumatic sau maini electrice de gurit i frezat an uri. dalt lat i ciocanul sau main electric universal pe care se aplic o dalt n loc de burghiu.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ETAPE DE EXECU IE ETAPE DE EXECU IE SCULE I MATERIALE NECESARE

OPERA II EXECUTATE

Montarea tuburilor de protec ie

menghin ferstru de mn pile coturi, curbe, teuri

Montarea conductoarelor electrice

cletele universal (patent) clete de dezizolat til (pentru conductoarele de cupru)

Montarea tablourilor electrice

urubelni dibluri main electric universal

tierea tuburilor filetarea tuburilor-pentru tuburile metalice (IPE, PEL i evi) ndoirea tuburilor mbinarea tuburilor montarea tuburilor n an urile executate. tierea conductorului la lungimea dorit (se adaug la lungimea tubului de protec ie o lungime suficient pentru a permite legarea n doze i la receptoare) capetele conductelor se dezizoleaz pe 2 3 cm introducerea conductoarelor n tubul de protec ie montarea conductoarelor INTENC se face direct pe zidrie nainte de a fi tencuit. montarea tablourilor electrice n locurile prevzute n proiect fixarea tablourile de marmur cu console pe perete echiparea tablourilor cu aparatele de protec ie prevzute n proiect.

Montarea receptoarelor electrice

urubelni dibluri main electric universal

fixarea tlpii corpului de iluminat (pe plafon, grinzi, pere i, stlpi) executarea conexiunilor la corpul de iluminat asamblarea corpurilor de iluminat montarea prizelor electrice i a aparatelor de conectare (ntreruptoare, comutatoare).

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

103

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Executarea legturilor la tablourile electrice Executarea legturilor la priza de pmnt platband de 20x3 mm2 din o el zincat uruburi piuli e urubelni

se dezizoleaz conductoarele pe 1 1,5 cm se execut conexiunea la irul de cleme. se verific dac receptoarele sunt corect legate la nulul de protec ie se execut legturile la re eaua general de legare la pmnt aparent pe elementele de construc ii (cu platband de 20x3 mm2) din o el zincat legtura la re eaua general de legare la pmnt se face prin sudare sau prin prindere cu urub i piuli re eaua general de legare la pmnt se leag la priza de pmnt n dou sau mai multe puncte (cu ajutorul unei piese de separa ie).

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

104

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.12 APARATE DE PROTEC IE ROL Sesizeaz modificrile parametrilor electrici ai instala iei protejate i dac acestea depesc valori periculoase ac ioneaz prin scoaterea instala iei de sub tensiune, pentru a evita posibile avarii.

Regim de supracuren i

Regimuri anormale de func ionare

suprasarcin (1,05-1,5)In

Scurtcircut (6-10)In

Regim de tensiune scazut

Punere la pmnt
Tipuri de aparate de protec ie Siguran e fuzibile

Supratensiune

Sunt utilizate pentru protec ia instala iilor electrice mpotriva scurtcircuitelor. Ele se monteaz n serie n circuitul protejat i ntrerup circuitul prin topirea unui fir metalic sau lamele denumit fir fuzibil (sau lamel fuzibil), atunci cnd intensitatea curentului din circuit depete o anumit valoare pentru care a fost construit fuzibilul. Siguran ele fuzibile gI (de folosin industrial, general) protejeaz contra suprasarcinilor reduse i mari, i contra scurtcircuitelor. Siguran ele aM (asociate motoarelor electrice) protejeaz contra suprasarcinilor mari i scurtcircuitelor; ele sunt calculate s reziste la curen ii de pornire ai motoarelor electrice. Aceste siguran e trebuie asociate n mod obligatoriu cu un dispozitiv de protec ie termic contra suprasarcinilor reduse. Tipurile constructive uzuale sunt date n figurile de mai jos:
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

105

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Fig.1 Siguran fuzibil cu filet : 1 borne, 2 - soclu, 3 - disc colorat, 4 - fuzibil, 5 - capac metalic, 6 carcas por elan, 7 - nisip, 8 - patron

Fig.2 Siguran MPR : 1 - borne, 2 - nisip, 3 fuzibil, 4 - carcas por elan sau rini, 5 contact tip cu it, 6 contact elastic soclu

Fig.3 Separatoare cu fuzibili cilindrici b) separator de sarcin cu fuzibil c) separatoare tripolare cu manet cu fuzibil

Parametrii nominali ai unei siguran e fuzibile sunt : - curent nominal - al soclului (portfuzibil); - curent nominal al elementului de nlocuire (fuzibil) - IF; - curentul limitat tiat Ilt, valoarea instantanee maxim a curentului prin elementul de nlocuire (fuzibil), atins n cursul func ionrii unei siguran e; - capacitatea de rupere Ir - curentul prezumat al unui circuit pe care o siguran l poate ntrerupe - caracteristica timp - curent se da figura:

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

106

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Alegerea aparatelor de protec ie : Alegerea siguran elor fuzibile const n determinarea curentului nominal al curentului nominal al elementului fuzibil Inf i stabilirea curentului nominal al soclului corespunztor din datele de catalog. Alegere siguran fuzibil Alegere curent nominal al fuzibilului Alegere curent nominal al soclului

IFIn

IF3Ima

IFIp/c

IF- curent nominal al fuzibilului In- curent nominal al instala iei Ima-curent maxim admisibil al conductorului Ip-curent de pornire al motorului C=2,5 pentru pornirea direct a motorului C=2 pentru pornirea stea - triunghi a motorului Curentul nominal al elementului fuzibil se alege din ndeplinirea simultan al urmtoarelor condi ii : Siguran a s nu func ioneze n regimul normal de func ionare al instala iei electrice - IFIn; S asigure protec ia conductoarelor re elei (conductorul s nu se nclzeasc peste limita admis) - IF3Ima; - condi ia de nefunc ionare la curen ii de vrf (de pornire a motoarelor) - IFIP/c. Relee termice Releele termice sunt aparate de protec ie care ntrerup un circuit electric de comand la depirea unei anumite valori a curentului electric. Aceste aparate sunt utilizate pentru protec ia motoarelor electrice mpotriva suprasarcinilor. Standardele n vigoare impun urmtoarele condi ii releelor termice : o s nu declaneze n timp de dou ore la un curent egal cu 1,05 Ir (Ircurentul reglat); o s declaneze n timp de dou ore la un curent egal cu 1,2 Ir; o s declaneze la un curent egal cu 6 Ir ntr-un timp mai mare de 2 secunde.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

107

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Tipuri de relee termice:

a)releu termic cu montare pe minicontactor

b)releu termic cu montare pe in

releu termic cu montare pe contactor

Alegerea releelor se face prin alegerea curentului nominal al lamelei (curentul de serviciu Is) n func ie de curentul maxim admisibil al receptorului i conductorului circuitului. Pentru motoare este acea valoare a curentului de serviciu n a crui plaj de reglaj se ncadreaz curentul nominal al motorului. Alegerea releelor/declanatoarelor termice se face respectnd condi iile :

IsIn IRT In (In)RT >In

(In)RT - curentul nominal al releului : 10A;32A;63A;400A;

Is - curentul de serviciu (0,19;0,29;0,4400A);


releul termic permite un reglaj al curentului IRT ntre (0,6 1,0) Is.. Declanatoarele termice sunt uzual ncorporate n ntreruptoarele de putere (disjunctoare). Relee electromagnetice Sunt utilizate n schemele de distribu ie ce alimenteaz consumatori importan i (circuitele motoarelor de mare putere, coloanele tablourilor generale) n care trebuie realizat o protec ie sigur i selectiv. Releele electromagnetice pot realiza protec ia la : suprasarcin scurcircuit Releele electromagnetice pot fi :
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

108

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

elemente distincte montate ntr-un circuit ce comand ac ionare unui ntreruptor automat; ncorporate n ntreruptorul automat. Alegerea releelor electromagnetice Pentru circuitele de alimentare a motoarelor de putere mare : IREM 1,2Ip IREM 4,5 Ima IREM- curentul de reglaj al releelor Ip- curentul de pornire al motorului Ima- curent maxim admisibil a conductorului de alimentare Pentru coloanele tablourilor generale : IREM 1,2Ic max IREM 4,5 Ima

Ic max curentul maxim pe coloan

ntreruptoare automate de joas tensiune

Asigur protec ia circuitelor i a conductorilor la scurtcircuit i suprasarcin. Au ncorporate dou declanatoare separate : un declanator termic pentru protec ia la suprasarcin; un declanator electromagnetic pentru protec ia la scurtcircuit. Alegerea ntreruptoare automate de joas tensiune se face : n func ie de caracteristica de protec ie: Caracteristica de declanare B : Utilizare preponderent a disjunctoarelor pentru protec ia cablurilor i a conductorilor n instala iile de uz casnic (circuite de curent de lumin, prize). Caracteristici de declanare C : Utilizarea disjunctoarelor pentru protec ia cablurilor i a conductorilor, mai ales pentru aparatele cu un curent mare la conectare (grupe de lmpi, motoare, etc.). Caracteristici de declanare D :
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

109

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Utilizare pentru protec ia cablurilor i a conductorilor, mai ales pentru aparatele ce solicit un curent mare la conectare (aparate de sudur, motoare, etc.). n func ie de curentul nominal prin circuit (pentru protec ia conductoarelor) : Iintr In

Iintr- curentul nominal al ntreruptorului

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

110

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.13-SIMBOLURI I SEMNE CONVEN IONALE UTILIZATE N SCHEME ELECTRICE Semnul convenional Semnul Semnificaia Semnificaia convenional Legare la pmnt Defect Grup de conductoare Conductor ecranat Wh 3 Priz bipolar cu contact de protecie Priz tripolar cu contact de protecie Contor de energie activ Motor asincron trifazat n scurtcircuit Motor asincron monofazat Branament Ampermetru Transformator monofazat cu 2 nfurri Transformator trifazat cu 2 nfurri Tablou de distribuie BA Cutie de distribuie Lamp de semnalizare Contact comutator

M
3~

Borne Derivaie de circuit Priz i fi monopolare 3 Priz i fi tripolare Siguran fuzibil Paratrsnet Element de comand semn general Contact normal deschis Contact normal nchis

M
1~

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

111

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ntreruptor manual -monopolar -bipolar -tripolar Buton comand a-contact normal deschis (N.D.) b-contact normal nchis(N.)T1 Contactor (releu) Electromagnetic -bobin -contact normal deschis -contact normal nchis Transformatoare Avertizoare Acustice

Releu termic -elem.de comand -contact N.. Releu de timp cu temp.la acionare - Bobine cotact N. contact N.D.

Sigurane fuzibile

Lmpi semnalizare Motor asincron trifazat


M

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

112

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.14 EXTRASE DIN NORMATIVUL I7-2002 Condi ii pentru alimentarea corpurilor de iluminat i prizelor Alimentarea corpurilor de iluminat i prizelor se face prin circuite electrice de la tablourile secundare de lumin. Pentru formarea circuitelor electrice,trebuie respectate prevederile normativului I-7-78(privind proiectarea i executarea instala iilor electrice la consumatori,cu tensiuni pna la 1000V). Cele mai importante dintre acestea sunt: ntreruptoarele, comutatoarele i butoanele de lumin trebuie montate numai pe conductoarele de faz,la 0,6.....1,5 m de la pardoseal i la 0,8 m de elemente sau instala ii metalice aflate n contact direct cu solul( evi pentru ap rece,pentru nclzire etc.); Prizele electrice se monteaz: - la 1,5m de la pardoseal n camerele pentru copii din cree,pentru grdini e,spitale i cmine; - la 2,0m de la pardoseal n clasele din coli; - la 0,1m de la pardoseal n locuin e,institu ii,cldiri socialadministrative; - la nl imea necesar din punct de vedere func ional n industrie, n laboratoarele din nv mnt etc; - n pardoseal, n ncperile cu suprafe e mari i unde este necesar racordarea unui numr mare de receptoare(n atelierele de proiectare,n industrie). In aceste cazuri se prevd obligatoriu prize cu gradul normal de protec ie IP 54* i rezisten e la lovituri mecanice; prizele se prevd obligatoriu cu contact de protec ie(ce se va lega la conducta de nul de protec ie)n ncperile cu pardoseala bun conductoare de electricitate; cnd se monteaz pe acelai perete mai multe aparate electrice, ordinea de aezare a lor de sus n jos este: - ntreruptoare,comutatoare,butoane pentru lumin; - butoane pentru sonerii; - prize pentru lumin; - prize pentru telefoane,anten colectiv,difuzoare;

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

113

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

n grupurile sanitare prevzute numai cu lavoare, se pot monta numai ntreruptoare si prize speciale pentru racordat maina electric de brbierit. Nu se monteaz prize electrice obinuite; n grupurile sanitare cu du nu se monteaz nici un fel de aparat electric. De asemenea nu se prevd circuite electrice cu alt destina ie i doze; corpurile de iluminat se alimenteaz n paralel pe circuite electrice. Pe un astfel de circuit monofazat se pot monta pn la 30 de corpuri de iluminat ,dar care s nu depeasc puterea de 3 Kw. Pe un circuit trifazat se pot monta pn la 30 de corpuri de iluminat pe faz,dar care s nu depeasc puterea total de 8 kw. n locuin e, pe un circuit se pot monta pn la 12 corpuri de iluminat, dar care s nu depeasc puterea de 1000W. n spa iile comune din cldirile de locuit,pe un circuit se pot monta 15 corpuri de iluminat cu puterea pn la 1000W. n practic ,circuitele de lumin nu se ncarc pn la puterea maxim. Pe un circuit se prevd corpurile de iluminat din 2-3 ncperi alturate. Dac ncperea este foarte important ca destina ie(cum suntclasele,laboratoarele din coli etc.) corpurile de iluminat din aceasta se prevd pe un singur circuit. Corpurile de iluminat din casa scrii sunt alimentate pe un circuit separat(de regul,acesta face parte din iluminatul de siguran a),ca i corpurile de iluminat de pe culoarele principale din cldire(mai ales atunci cnd pe aceste culoare se afl i tablourile electrice); Prizele electrice se alimenteaz pe circuite separate de cele pentru corpurile de iluminat. Pe un circuit de priz se pot monta pn la 15 prize simple sau duble n cldirile social-administrative i 8 n locuin e. Puterea de calcul pentru un astfel de circuit este de 800W. Dac se cunoate puterea receptorului racordat la priz(cum este cazul n industrie sau n laboratoarele din nv mnt),aceste se ia n calcul. n locuin e,puterea maxima la care se poate utiliza circuitul de priz,fr a-l deteriora este de 2000W. Pentru receptoarele cu putere mai mare(cum sunt sobele,plitele i boilerele electrice) trebuie prevzute circuite separate(monofazate sau trifazate); ntr-un tub de protec ie se introduc numai conductele ce apar in unui singur circuit n cldirile de locuit se prevd n fiecare ncpere de locuit cel pu in dou prize. n dependin e (buctrie, vestibul, culoar, oficiu, boxa etc.) se prevd prize dup necesit i.
Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

114

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Prizele trebuie montate pe pere i la urmtoarele nl imi msurate de la axul aparatului pn la nivelul pardoselii finite:

- peste 2,0 m, la coli, n clase; - peste 1,5 m n camere de copii din cree, grdini e, cmine, spitale de copii i alte cldiri similare; - peste 1,0 m, n alte ncperi dect grupuri sanitare, duuri, bi, spltorii i buctrii, indiferent de natura pardoselii. Prizele dintr-o instala ie electric utilizate pentru diferite tensiuni, intensit i de curent sau scopuri, trebuie s fie distincte ca form sau s aib culori diferite sau s se marcheze distinct n mod vizibil. Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protec ie n ncperi cu pardoseal conductoare electric (mozaic, ciment, gresie, etc.), n ncperi din clasa AE 5 (PC) i n ncperi n care se utilizeaz aparatur de calcul. La montarea aparatelor de comuta ie pe vertical, unele sub altele, (aparate individuale sau complete de aparate), ordinea de montare ncepnd de sus n jos trebuie s fie urmtoare: ntreruptor, comutator sau buton de lumin, buton de sonerie, priz de curen i tari, priz de curen i slabi (telefon, anten, etc Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comuta ie pentru montaj ngropat n elemente de construc ie, se monteaz n doze de aparat care trebuie s asigure protec ia mpotriva ocurilor electrice.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

115

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

FI DE DOCUMENTARE NR.15 ETRASE DIN NORMATIVULI7-2002 ANEXA 1 CUREN I MAXIMI ADMISIBILI N REGIM PERMANENT LA CONDUCTOARE IZOLATE Temperatura mediului ambiant: + 250 C Temperatura maxim admisa pe conductor: + 700 C, la izola ie de PVC + 600 C, la izola ie de cauciuc Intensit ile curen ilor, A Conductoare de cupru cu izola ie de PVC sau de cauciuc FY, FcTi Montate n tub Nr. conductoarelor n tub 2 0 1 1,5 2,5 4 6 10 1 14 17 24 31 40 55 3 2 12 14 20 26 34 49 4 3 11 13 18 24 31 45 5,6 4 10 11 16 21 27 39 5 20 25 34 45 57 78 Libere n aer Conductoare de aluminiu cu izola ie de PVC sau cauciuc AFY Montate n tub Nr. conductoarelor n tub 2 6 18 23 30 41 3 7 16 20 27 38 4 8 15 18 25 33 5,6 9 13 16 21 29 10 27 35 45 61 116 Libere n aer

Sect. nominal a cond. [mm2]

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 OBSERVA II:

73 100 125 150 200 241 272 310 -

64 84 108 135 171 218 250 280 -

58 76 98 123 156 198 228 255 -

51 67 87 109 137 174 196 224 -

104 137 168 210 260 310 365 415 475 560 645 750

55 74 95 118 155 187 217 238 -

47 66 83 103 131 166 191 214 -

43 60 76 94 119 151 174 195 -

38 53 65 82 104 133 153 171 -

82 107 132 165 205 245 285 330 375 440 510 605

1. Intensit ile curen ilor pentru trei conductoare n tub sunt valabile i pentru circuite trifazate (echilibrate sau nu) cu patru sau cinci conductoare (3L + N, 3L + N + PE). 2. Pentru conductoare punte cu dou conductoare, respectiv trei conductoare, se folosesc valorile intensit ilor date pentru dou conducte, respectiv trei conducte n tub.

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

117

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ANEXA 2 Curen i nominali maxim admisibili pentru alegerea siguran elor i a ntreruptoarelor automate mici pentru protec ia la suprasarcin i scurtcircuit a conductoarelor i cablurilor din Cu i Al cu izola ie din PVC Curen i nominali pentru siguran e i ntreruptoare, [A] Sec iunea nominal a conductoarelor Conducte electrice n tub (max. 3 conductoare) Cu 6 10 16 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200 250 Al 10 16 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200 Cabluri i Cabluri i cordoane cu conducte cu un singur mai multe conductoare, conductor, n aer n aer Cu 10 10 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200 250 250 315 400 400 Al 16 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200 200 250 315 315 Cu 10 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200 250 315 315 400 400 500 Al 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200 200 250 315 315 400

[mm2] 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

118

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Curen i maximi admisibili pentru conducte electrice i cabluri din Cu i Al cu izola ie din PVC, la temperatura aerului +30oC Curen i maximi admisibili n regim permanent, [A] Sec iunea nominal a conductoarelor Conducte electrice n tub (max 3 conductoare) Cu 11 13 19 25 32 46 60 79 101 127 161 206 236 264 Al 15 19 25 34 44 62 78 97 124 157 180 202 Cabluri i Cabluri i cordoane cu conducte cu un singur mai multe conductoare, conductor, n aer n aer Cu 14 18 25 34 44 60 80 105 130 160 200 245 285 325 370 435 500 Al 21 27 34 47 63 82 100 125 155 190 230 250 285 340 390 Cu 19 24 32 43 54 74 98 130 159 198 246 293 345 392 449 528 610 Al 26 33 43 58 78 101 125 156 194 232 270 312 355 416 485

[mm2] 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Not: Valorile curen ilor maximi admisibili pentru alte temperaturi se calculeaz folosind coeficientul de corec ie

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

119

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

ANEXA 3 ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR IPEY l EVILOR PVC TIP 1 (PVC-U) N CAZUL CONDUCTELOR FY, AFY SAU SIMILARE Mrimile diametrelor nominale ale tuburilor nscrise n anexele 4,5sunt valabile n urmtoarele condi ii:

n medii de orice tip; pentru montare aparent sau ngropat; pe trasee cu lungime de maximum 15 m, cu cel mult 3 curbe ntre dou doze pentru cabluri, care este valabil pentru trasee drepte sau cu lungimi pn la 4 m, cu o curb; pentru curbe executate conform prevederilor prezentului normativ tragerea conductelor n tub sau eava se face folosind talc pentru lubrefierea conductelor, tuburilor i evilor i cu ajutorul unei srme de o el.

Diametrele exterioare i interioare corespunztoare diametrelor nominale ale tuburilor i evilor se dau n table: Sec iunea nominal a conductorului [mm2] 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 Numrul conductelor n tub 1 2 3 4 5 6 7

Diametrul nominal (exterior) al tubului [mm] 12 12 12 16 16 16 16 20 12 12 16 16 16 25 25 32 16 16 16 20 20 25 32 32 16 16 20 25 25 32 40 40 16 16 20 25 25 32 40 40 16 20 25 25 25 40 50 50 16 20 25 32 32 40 50 63 120

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

35 50 70 95 120 150 185

25 25 32 32 40 40 40

40 40 50 50 63 63 75

40 40 50 63 75 75 90

50 50 63 63 75 90 90

50 63 75 75 90 -

63 75 75 -

63 75 -

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

121

MODULUL: DIMENSIONAREA INSTALAIILOR ELECTRICE Clasa a XII-a liceu

Profilul: TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN N INSTALAII ELECTRICE

122