Sunteți pe pagina 1din 50

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN


OBERTH

Proiect echipamente electrice

COORDONATOR : STUDENT:

Conf. Dr. Ing. LIZETA POPESCU Tutelea Dan-Ştefan GR. 331/2, EM


Temă de proiect

Să se dimensioneze o schemă electrică de comandă, pornire, protecţie şi semnalizare, a


unui motor electric asincron de uz general, cu rotorul în scurtcircuit, de putere 11 kw (±5%) şi
numărul de poli 4.

Schema electrică va realiza o pornire cu limitare a curentului şi cel puţin 3 semnalizări.


Comanda se va face cu contactoare de c.c., iar protecţiile vor fi cel puţin la suprasarcină şi
scurtcircuit. Schema de comandă va fi alimentată în c.c. prin transformator de separare şi punte
redresoare.

Se vor parcurge etapele:

a. Alegerea unei acţionări cu motorul impus, explicarea acesteia, bilanţul energetic şi estimarea
randamentului total;
b. Prezentarea caracteristicilor tehnice ale motorului (3 producători);
c. Desenarea Schemei Electrice Desfăşurate şi explicarea funcţionării ei;
d. Alegerea echipamentelor de forţă (contactoare, siguranţe fuzibile, relee termice şi cabluri de
alimentare);
e. Alegerea echipamentelor de comandă şi semnalizare (transformatorul de separare, puntea
redresoare, siguranţele fuzibile, rezistenţele economizatoare, releul de temporizare, butoane,
lămpi de semnalizare şi conductoare de alimentare);
f. Determinarea caracteristicii de protecţie temporală şi explicarea ei;
Pentru fiecare echipament ales se va preciza metoda (relaţia) de alegere, vor fi alese 3
variante constructive, de la 3 producători diferiţi, şi se vor prezenta caracteristicile lor tehnice.

2
1.Descrierea aplicatiei:
Am ales să folosesc motorul trifazat asincron de uz general, cu rotorul în scurtcircuit, de
putere 11 KW pentru acţionarea cutiei de viteze a unui masini de frezat universale FU32. Cu
ajutorul maşinii de frezat FU 32 se pot realiza următoarele operaţii:

• Prelucrarea canelurilor prin frezare.

• Prelucrarea canalelor de pana prin frezare

• Prelucrarea roţilor dinţate cilindrice prin frezare.

• Prelucrarea roţilor dinţate conice prin frezare.

• Prelucrarea canalelor prin frezare.

• Prelucrarea suprafeţelor plane cu cap de frezat.

Motorul folosit pentru acţionarea cutiei de viteze este cel al producatorului ABB Group.

Fig1. Masina de frezat FU 32

1.Placa de bază; 2.Consola; 3.Sania transversală; 4.Lampa de iluminat; 5.Arborele principal;


6.Contralagarul; 7.Traversa; 8.Tabloul de comandă; 9.Cutia de viteze; 10.Sania longitudinală;
11.Instalatia electrică.

3
Fig.2 Schema bloc

2. BILANŢUL ENERGETIC ŞI RANDAMENTUL


Randamentul creşte odată cu puterea utilă.

ηtot = ηmotor*ηfulie*ηcv;
η motor = 0.88;
η masină frezat = 0.85;
η fulie = 0.95;
ηcv= 0.82;
P1=puterea absorbită de la reţea de către motor;
P2 = puterea care ajunge la cutia de viteze, fiind transmisă de fulie;
P1 =3Uf*If*cosφ =3*230*22.2*0,81 =12.4 Kw;
η fulie = P2/Pn motor => 0,95 = P2/11 => P2 = 0.95*11 =10.45 kw;
η tot = ηmotor*ηfulie*ηcv* η masină frezat = 0.88*0.95*0.82*0.85= 0.77.

3. ALEGEREA MOTORULUI

• Gradele de protectie: IP 55;


• Forma de montaj: IM-B3;
• Metodă de răcire: IC 411
• Clasa de izolatie: F;

4
Alte caracteristici de protectie:

• Altitudinea locului de montare va fi de maxim:1000[m];


• Temperatura mediului ambient va fi de maxim:40[0C];
• Umiditatea relative a aerului va fi de maxim 80% la 20[0C];
• Tratarea suprafeţelor: 2 straturi de vopsea epoxidica ≥ 100μm

3.1 Trei variante de motoare de la 3 producatori diferiţi

Producator: ABB Group

In In
Putere [A] [A]
Tipul η Mn J= 1/4 GD2
Rot/min cosφ la la Ip/In Mp/Mn Mmax/Mn
motorului [%] [Nm] [kgm2]
[kw] 230V 400 V

M2BA 160
MLA
11 1459 88.2 0.81 22.2 13.2 6.5 71.9 2.3 2.6 0.068

Producator: Electroprecizia

In In
Puter
[A] [A]
e Tipul Mn J = 1/4 GD2
Rot/min cosφ la la Ip/In Mp/Mn Mmax/Mn
motorului η[%] [Nm] [kgm2]
230 V 400 V
[kw]

11 MAR 160M 1450 87 0.84 21.7 13.1 8.5 69.4 2 2.2 0.0438

Producator: Bracomotoarelectrice
5
In In
Puter
[A] [A]
e Tipul Mn J = 1/4 GD2
Rot/min cosφ la la Ip/In Mp/Mn Mmax/Mn
motorului η% [Nm] [kgm2]
230 V 400 V
[kw]

11 BR 132MB4 1460 89.4 0.86 20.8 12.9 7.5 71.99 2.2 2.2 0.041

3.2 Explicarea codului motorului

A B C D, E, F

----------- ------------ ------------------------------- ----------------

M2BA 160 MLA 3G BA 1 6 2 0 4 1– A D G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A- Tipul motorului C- Codul producatorului

B- Marimea motorului D- Tipul prinderii

E-Tensiunea si frecvenţa F-Generare de cod, urmată de coduri variantă

M- motor

BA-carcasă de fontă

3GBA- motor complet închis, cu rama din fontă

4- A= rotorul in colivie de veveriţă (in scurtcircuit)

5,6- H nominal: 16= 160

7- perechi de poli: 2= 2 perechi de poli

6
8,9,10- număr de ordine: 041

11- Tipul prinderii : A= prindere cu talpă

12- Tensiunea si frecvenţa: D= 400V,50Hz

13- Generare de cod: versiunea G

Fig.3 Cotele de gabarit

Tip D GA F E Lmax A B B’ C HD K H M N P S
motor

160 42 45 12 11 584 254 210 254 10 413 14. 160 300 250 350 19
0 8 5

Toleranţe:

• A,B ±0,8

• D ISO k6 < Ø 50 mm

ISO m6 > Ø 50 mm

• F ISO h9

• H -0,5

7
• N ISO j6

• C ±0,8

3.3 Pornirea stea–triunghi


Condiţii:

- UN=UL;

- momentul la pornire de 3 ori mai mic decât momentul nominal la pornire în gol sau cuplă;

- 6 borne statorice;

Se poate efectua la MAS ale căror înfăşurări statorice au accesibile toate cele şase borne
având t.e.m. de fază egală cu t.e.m. de linie a reţelei. La joasă tensiune: U L= 0,4 kV; iar la medie
tensiune UL = 6 kV .

Majoritatea motoarelor nu permit pornirea prin conectare directă la reţea şi necesită


metode speciale de pornire care urmăresc reducerea şocului de curent concomitent cu obţinerea
unor parametrii energetici cât mai buni.

Una din metodele cele mai folosite de pornire a motoarelor asincrone cu rotor în scurt
circuit este pornirea stea–triunghi. Metoda face parte din grupul metodelor de pornire cu tensiune
redusă.

Metoda constă în alimentarea iniţială a motorului la tensiunea de fază prin conectarea în


Y a statorului şi comutarea ulterioară pentru tensiunile de linie prin conexiunea în Δ a statorului.
Momentul comutaţiei se face când turaţia a atins cel puţin 90% din turaţia nominală.

Pentru sesizarea momentului comutaţiei se poate folosi un tahogenerator sau în cazul


sarcinilor constante un releu de temporizare, a cărui reglare se face experimental.

Prin comutarea Y-Δ tensiunile şi curenţii cresc de 3 ori, iar momentul creşte de 3 ori,
de aceea metoda se aplică motorului care porneşte în gol sau cu sarcina redusă (motoare cuplate
prin cuple elastice

8
Fig.4 Variaţia curentului şi momentului la pornirea stea-triunghi

Conform diagramei prezentate în figura 3 la pornirea stea–triunghi datorită alimentării


iniţial a motorului cu tensiunea de fază, curentul de pornire (dar şi momentul de pornire) sunt de
trei ori mai mici decât în cazul conectării directe la reţea la tensiunea de linie. Rezultă că această
metodă de pornire se redusă sau poate aplica motoarelor cu porniri uşoare (cu sarcină cu
cuplaje). Motoarele asincrone cu rotor în scurtcircuit care folosesc pornirea stea–triunghi trebuie
să aibă tensiunea nominală egală cu tensiunea de linie a reţelei şi să aibă acces la ambele capete
ale bobinelor statorice (şase borne statorice pe cutia de borne).

Comutatoarele stea-triunghi se realizează cu comutatoare tip tambur, sau cu came cu controlere


sau comutatoare pachet. Pentru motoare cu puterea mai mare de 1kW sau a căror putere instalată
depăşeşte 0,2% din puterea transformatorului de alimentare nu este permisă pornirea prin
conectare directă la reţea datorită faptului că, curentul de pornire poate lua valori periculoase
pentru motor, pentru mecanismele acţionate şi poate perturba funcţionarea altor consumatori

9
Schema electrică
desfăşurată
3.4 Modul de funcţionare al schemei
Alimentarea schemei de comandă, protecţie şi control se face prin transformatorul de
separare T (care poate juca şi rol de reducător de tensiune). Protecţia la scurtcircuit în primar a
transformatorului se face prin siguranţele fuzibile F6, F7, iar a secundarului prin F8 şi F9;
transformatorul poate fi alimentat în primar la tensiunea de fază sau linie. Prezenţa tensiunii de
alimentare este semnalizată prin lampa H1. Transformatorul T1 are în primul rând rol de protecţie
ne mai permiţând ca pantele mari de curent sau tensiune din instalaţia de forţă să treacă în caz de
avarie în instalaţia de comandă, deoarece contactoarele sunt de curent continuu instalaţia de
comandă este alimentată printr-o punte redresoare V1, montată în secundul transformatorului şi
protejată la scurtcircuit de siguranţele fuzibile F8 şi F9 .

Condensatorul C0 are rol de filtraj; lampa H2 semnalizează prezenţa tensiunilor de comandă –


adică a corecta funcţionarea transformatorului şi a diodei redresoare.

Siguranţa fuzibilă F10 asigură protecţia în scurtcircuit a punţii redresoare V1 şi a schemei de


comandă.

Butonul S1 este de oprire şi S2 de pornire. La acţionarea butonului de pornire S2(3-5), dacă


conexiunea în Δ nu este realizată (k3(3-5) închis), bobina contactorului k2(0-1) va fi alimentată şi
prin închiderea contactorului de forţă (RA SB TC) se realizează conexiunea Y a statorului.

Iniţial k2(3-5) este normal închis şi şuntează rezistenţa economizatoare R1 astfel încât la
acţionarea curentului prin electromagnet este mare şi deci acţionarea rapidă şi sigură. După
acţionarea lui k2, k2(3-5) se deschide introducând în circuitul bobinei contactul k2 rezistenţa
economizatoare R1. Această rezistenţă are rolul de a limita curentul prin electromagnetul de
acţionare în poziţie închisă la o valoare de ≈10%I n suficientă pentru a menţine atrasă armatura
electromagnetului şi care reduce solicitarea termică a bobinei de excitaţie.

Odată cu acţionarea lui k2 se închide şi k2(2-4) care alimentează bobina contactorului k2(0-1).
Dacă conectarea contactorului principal s-a realizat k1(0-1), atunci k1(2-4) memorează comanda
de pornire a lui S2.

Contactorul principal k1 se automenţine prin k1(6-8).

Rezistenţa economizatroare R2 a contactorului k1 este comandată prin k1(3-5) .

După acţionarea lui k1 prin k1(2-4) este alimentată bobina reală de temperatură k4T(0-1); după
trecerea temperaturii (timp prestabilit), se închide k4T(2-4), alimentarea bobinei cu k3(0-1); k3(3-
5) va declupla pe k2, iar k3(2-4) va automenţine contactul k3. Automatizarea este posibilă doar
dacă k2 a fost dezactivat, adică dacă k2(7-9) a revenit în poziţia închisă (interblocaj).

Rezistenţa economizatoare R3 este şuntată şi introdusă în circuit de k3(7-9), iar funcţionarea în


conexiune Y este semnalizată de lampa H3(0-1) şi în Δ de H4(0-1).

10
După acţionarea lui k4T prin k4T(3-5) el se autodezactivează.

Oprirea voită a motorului se face de la butonul S1, iar în caz de suprasarcină, în funcţie de
mărimea ei, acţionează temporizat protecţia termică F4 sau instantaneu blocul de protecţie elec-
tromagnetică F5 (releu maximal de curent), ce poate acţiona asupra contactului său normal închis
F5(7-9), deschizând contactul lor normal deschis înseriat cu bobina contactorului, ceea ce
conduce la deconectarea motorului de la reţea. În caz de scurtcircuit acţionează în timpul cel mai
scurt siguranţele fuzibile, montate în amonte de contactor, întrerupând alimentarea motorului.

Protecţia la scăderea tensiunii este asigurată de însăşi bobina contactorului care dezvoltă o forţă
activă mai mică decât forţa rezistentă de îndată ce tensiunea de alimentare scade sub ≈ 70% din
valoarea nominală, astfel contactele contactorului se deschid şi deconectează motorul de la reţea.

Protecţia la scurtcircuit prin siguranţe fuzibile asigură rapiditatea necesară, iar caracteristica
releului termobimetalic (puternic dependentă) permite ca la pornire Ip=5÷8In protecţia să nu
acţioneze (de aceea siguranţele fuzibile acţionează de la 10÷15In).

Fig. 5 Caracteristica de protecţie

1 - caracteristica releului termobimetalic dependentă;

2 - caracteristica releului electromagnetic;

3 - caracteristica siguranţei fuzibilă dependentă;

4 - caracteristica de stabilitate termică a motorului;

11
4. Alegerea echipamentelor de forţă

4.1 Întrerupătorul principal


Ca şi întrerupător principal am ales un întrerupător tetrapolar capsulat de 100 A, mai jos am
prezentat caracteristicile a 3 astfel de întrerupătoare de la 3 producători diferiţii:

Producător ABB

Caracteristici generale:

• Tipul MS100;

• Temperatura mediului ambiant: -25 ... +80°C;

• Umiditatea relativă: 50% la 40°C sau 90% la 20°C;

• Mediul ambiant: fără pericole de explozii, fără praf, ceaţă, ploaie, ulei, fum, zăpada, deci
în medii specifice halelor industriale;

• Altitudinea maximă:2000m;

• Anduranţă mecanică: 107 acţionări;

• Grad de protecţie: IP20;

Caracteristici electrice:

• Tensiunea nominală de utilizare: 400Vc.a.;

• Tensiunea nominală de izolare: 660Vc.a.;

• Curentul termic convenţional in aer liber: 100A;

• Curentul nominal de utilizare: 100A;

• Frecvenţa nominală: 50Hz;

• Anduranţă electrică: 106 acţionări

12
Producător Electrocontact Botoşani

Caracteristici generale:

• Tipul 1303;

• Temperatura mediului ambiant: -30 ... +40°C;

• Standard de referinţă:SR EN 60947-1, SR EN 60947-3+A1;

• Domeniul de utilizare:Se utilizează la conectarea şi deconectarea instalaţiilor electrice de


joasă tensiune;

• Umiditatea relativă: 50% la 40°C sau 90% la 20°C;

• Mediul ambiant: fără pericole de explozii, fără praf, ceaţă, ploaie, ulei, fum, zăpada, deci
în medii specifice halelor industriale;

• Altitudinea maximă:2000m;

• Grad de protecţie: IP20;


• Anduranţă mecanică: 105 acţionări;

Caracteristici electrice:

• Tensiunea nominală de utilizare: 400Vc.a.;


• Tensiunea nominală de izolare: 660Vc.a.;
• Curentul termic convenţional in aer liber: 100A;
• Curentul nominal de utilizare: 100A;
• Frecvenţa nominală: 50Hz;
• Anduranţă electrică: 104 acţionări

Producător Moeller

Caracteristici generale:

• Tipul PKZM16;

• Temperatura mediului ambiant: -25 ... +80°C;

• Standard de referinţă: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 No. 14;

13
• Umiditatea relativă: 50% la 40°C sau 90% la 20°C;

• Mediul ambiant: fără pericole de explozii, fără praf, ceaţă, ploaie, ulei, fum, zăpada, deci
în medii specifice halelor industriale;

• Altitudinea maximă:2000m;

• Anduranţă mecanică: 106 acţionări;

• Grad de protecţie: IP20;

Caracteristici electrice:

• Tensiunea nominală de utilizare: 400Vc.a.;

• Tensiunea nominală de izolare: 660Vc.a.;

• Curentul termic convenţional in aer liber: 100A;

• Curentul nominal de utilizare: 100A;

• Frecvenţa nominală: 50Hz;

• Anduranţă electrică: 106 acţionări

Fig.6 Cote de gabarit

14
4.2 Contactoare
Contactorul electromagnetic este definit ca un aparat de comutaţie electromecanică,
acţionat altfel decât manual (de un electromagnet la joasă tensiune), cu o singură poziţie de
repaus, capabil să stabilească, să suporte şi să întrerupă curenţi nominali şi curenţi mai mari
decât cei nominali, dar care apar în mod normal (nu curenţi de scurtcircuit). Este destinat în
vederea efectuării unui mare număr de comutaţii în sarcină (105 – 106) şi unui număr şi mai mare
de comutaţii fără sarcină (107).

Contactoarele sunt aparate de comutaţie care pot realiza operaţiile de închidere, deschidere şi

comutare a unor circuite ca urmare a unei comenzi date de un releu, de un traductor sau de

operatorul uman, la anumiţi parametri electrici prestabiliţi. Ele pot fi acţionate de un

operator, prin utilizarea unui buton de comandă montat în apropierea aparatului sau de la

distanţă.

IK≥1.1*InM=1.1*22.2=24.42 [A]

Se alege din STAS contactoare din clasa AC3. Acest tip de contactor se foloseşte pentru
pornirea motoarelor în scurtcircuit şi la oprirea acestora în plin mers. Pentru motorul ales, avem
curentul nominal la 400V de 22.2 A, conform stasului trebuie sa alegem un contactor cu
IK≥24.42 A. Astfel am ales următorii 3 producătorii de contactoare:
Producător Moeller:
Caracteristici generale:

• Tipul DILM 32-10.;


• Capacitatea mecanică: 5000 manevre/h;
• Altitudine: maxim 3000m;
• Rezistenţa la şoc: 10GN
• Grad de protecţie: IP00
• Condiţii normale de funcţionare:
- Umiditatea relativă a aerului: max. 50% la +40;
- În mediu fără pulberi, gaze corozive, vapori;
• Temperatura ambianta:
- deschis: - 25÷ 800C
- in carcasă: - 25÷ 400C
- depozitare: - 40÷ 800C

15
Caracteristici electrice:

• Curentul de serviciu 32 A;
• Tensiune nominală: maxim 690Vc.a.;
• Tensiunea bobină 24V;
• Puterea consumată de bobină: 12W la 24 V;
• P(la 400V) = 15kw;
• Număr de poli: 3
• Limita de frecvenţă: 25÷ 400Hz
• Numar de comutaţii: 107
• Curentul accidental admisibil (de scurtă durată):
- 1s – 900A
- 10s – 520A
- 1 min – 260A
- 10 min – 110A
Acest contactor are ataşat si un releu termic de tipul: ZB32-38, curent de reglaj: 25÷32 A

104
107 (20)

36 74
2xΦ45

69,5
48

48
24

Φ4,5

46 (15)
1
3 2

Fig.7 Cote de gabarit

Producător ABB:
Caracteristici generale:

• Tipul A 30;
• Capacitatea mecanică: 750 manevre/h;
• Altitudine: maxim 2000m;
• Rezistenţa la şoc: 10GN
• Grad de protecţie: IP20
• Clasa de izolaţie a bobinei: A
• Condiţii normale de funcţionare:
- Temperatura mediului ambiant: -15…+40 0C
16
- Umiditatea relativă a aerului: max. 50% la +40
- În mediu fără pulberi, gaze corozive, vapori

Caracteristici electrice:

• Curentul de serviciu 32 A;
• Tensiune nominală: maxim 690Vc.a.;
• Tensiunea bobină 24V;
• Puterea consumată de bobină: 16W la 24 V;
• P(la 400V) = 15kw;
• Număr de poli: 3
• Curent termic convenţional al contactelor auxiliare: 10 A
• Limita de frecvenţă: 25÷ 400Hz
• Numar de comutaţii: 107
Acest contactor are ataşat si un releu termic de tipul: TA 42 DU 32, curent de reglaj: 20÷32 A

Fig. 8 Cote de gabarit

Producător Ganzkk:
Caracteristici generale:

• Tipul DIL-K11;
• Durata mecanică: 3*107 comutaţii;
• Capacitatea mecanică: 650 manevre/h;
• Altitudine: maxim 2000m;
• Rezistenţa la şoc: 10GN

17
• Grad de protecţie: IP20
• Clasa de izolaţie a bobinei: A
• Condiţii normale de funcţionare:
- Temperatura mediului ambiant: -15…+40 0C
- Umiditatea relativă a aerului: max. 50% la +40
- În mediu fără pulberi, gaze corozive, vapori

Caracteristici electrice:

• Curentul de serviciu 32 A;
• Tensiune nominală: maxim 690Vc.a.;
• Tensiunea bobină 24V;
• Puterea consumată de bobină: 14W la 24 V;
• P(la 400V) = 15kw;
• Număr de poli: 3
• Curent termic convenţional al contactelor auxiliare: 16 A
• Limita de frecvenţă: 25÷ 400Hz
• Numar de comutaţii: 106
• Curentul limită de scurtă durată:
- 1s – 400A
- 5s – 280A
Acest contactor are ataşat si un releu termic de tipul: H0-2K, cu următoarele caracteristicii:

• Tensiunea nominalã de izolaþie: 500 V;

• Pierderi în cãile principale de curenţi: 4 VA;

• Clasa de declanşare: 10;

• Frecvenþa de conectare: 15 conectării/oră;

• Curentul de reglaj: 21,5÷32 A;

• Grad de protecţie: IP 20;

18
Fig. 9 Cotele de gabarit

Locul dimensiunii Simbol DIL-K11 [mm]

Înãlþimea
H1 85
contactorului

Contactor + releu
H2 120
termic

Contactor + bloc
B 69
auxiliar

4.3 Releu electromagnetic maximal de curent


Imc=Ip/In*1,1*Inm=6.5*1.1*22.2=158,73[A]

Producător Schneider electric:


Caracteristici generale:

• Tipul SSR PCDS;


• Durata mecanică: 106 comutaţii;
• Altitudine: maxim 2000m;

19
• Grad de protecţie: IP20;
• Grad de protecţie pentru borne: IP00;
• Condiţii normale de funcţionare:
- Temperatura mediului ambiant: -20…+80 0C;
- Umiditatea relativă a aerului: max. 80% la +20;
- Medii lipsite de praf, pulberi conducătoare electric sau substanţe active din punct de
vedere chimic;

Caracteristici electrice:

• Curent de serviciu: 160 A;

• Curent limită termic: maxim 550 A;

• Curent de reglaj: 50-180 A;

• Consumul: 140 VA;

• Rezistenţa la izolaţie: minim 50 MΩ ;

• Coeficient de revenire: minim 0,85;

• Eroare de indicare: ±5%;

• Timp de acţionare: 0,025 s;

• Anduranţă electrică: 104 acţionări;

Fig.10 Cote de gabarit

20
Producător Relpol:
Caracteristici generale:

• Tipul RSR;
• Durata mecanică: 105 comutaţii;
• Altitudine: maxim 2000m;
• Grad de protecţie: IP20;
• Grad de protecţie pentru borne: IP00;
• Condiţii normale de funcţionare:
- Temperatura mediului ambiant: -20…+80 0C;
- Umiditatea relativă a aerului: max. 80% la +20;
- Medii lipsite de praf, pulberi conducătoare electric sau substanţe active din punct de
vedere chimic;

Caracteristici electrice:

• Curent de serviciu: 160 A;

• Curent limită termic: maxim 500 A;

• Curent de reglaj: 60-170 A;

• Consumul: 140 VA;

• Rezistenţa la izolaţie: minim 20 MΩ ;

• Coeficient de revenire: minim 0,85;

• Eroare de indicare: ±5%;

• Timp de acţionare: 0,025 s;

21
Fig.11 Cote de gabarit

Producător S.c. Ee Test S.a.:


Caracteristici generale:

• Tipul RE08;
• Durata mecanică: 105 comutaţii;
• Altitudine: maxim 2000m;
• Grad de protecţie: IP20;
• Grad de protecţie pentru borne: IP00;
• Condiţii normale de funcţionare:
- Temperatura mediului ambiant: -20…+80 0C;
- Umiditatea relativă a aerului: max. 90% la +15;
- Medii lipsite de praf, pulberi conducătoare electric sau substanţe active din punct de
vedere chimic;

Caracteristici electrice:

• Curent de serviciu: 160 A;

• Curent limită termic: maxim 500 A;

• Curent de reglaj: 40-160 A;

• Consumul: 140 VA;

• Rezistenţa la izolaţie: minim 25 MΩ ;

22
• Coeficient de revenire: minim 0,85;

• Eroare de indicare: ±5%;

• Timp de acţionare: 0,025 s;

• Anduranţă electrică: 104 acţionări.

4.4 Siguranţe fuzibile


Isf=1,1*10*Ip/In*1/√3*Inm=1,1*10*6.5*1/√3*22,2= 922 A

Producător electrogrupaparataj:
Caracteristici:
• Standarde:IEC 60269-1; IEC 60269-4; VDE 0636-23;
• Grupa:3

• Clasa de izolaţie: C - conf.VDE 0110;

• MPR 630 A

• Capacitatea de rupere:100KA;

• CosF=0,2;

• Caracteristica de declanşare gL-gG;

• Tensiune nominala 500 V / 50 Hz;

• Materiale:

- Contacte: Cupru argintat

- Şuruburi: Oţel zincat

- Baza: Porţelan

23
Fig.12 Siguranţă fuzibilă MPR 630 A

Producător Comtec-int:
Caracteristici:
• Conform normelor EN-60269;
• Tip: MF0006-20793
• Grupa:3

• Materiale anticorozive acoperite cu argint;

• MPR 630 A

• Capacitatea de rupere:120KA;

• Caracteristica de declanşare gL-gG;

• Tensiune nominala 500 Vc.a;

Fig.13 Siguranţă fuzibilă MPR 630 A

Producător Agerom:
Caracteristici:
• Conform normelor SREN 60439;
• Tip: MH1
• Grupa:3

• Materiale anticorozive acoperite cu argint;

24
• MPR 630 A

• Capacitatea de rupere:100KA;

• Caracteristica de declanşare gM-gG;

• Tensiune nominala 500 Vc.a;

Fig.14 Siguranţă fuzibilă MPR 630 A

4.5 Cabluri
Pentru alimentarea motorului am ales, cablu de Cupru: MYYM 4x4 (cablu de uz general,
cu izolaţie şi manta de PVC, liţat):

Negru - alimentarea panoului de coamdă al motorului

Galben+Verde pământarea

Producător RCB Electro:

Date tehnice:

Tensiunea nominală: Uo/U=300/500 V;

Temperatura minimă a cablului la montaj: +5°C;

Temperatura minimă a cablului in exploatare: -10°C;

Temperatura maximă a conductorului in timpul exploatării: +70°C;

Condiţii de încercare: 2 KV, 50 Hz, 5 minut;

25
Producător Iproeb Bistriţa:

Date tehnice:

Tensiunea nominală: Uo/U=300/500 V;

Temperatura minimă a cablului la montaj: +5°C;

Temperatura minimă a cablului in exploatare: -10°C;

Temperatura maximă a conductorului in timpul exploatării: +70°C;

Condiţii de încercare: 2 KV, 50 Hz, 5 minute;

Standard de referinţa : SR HD 21.5 S3;

Standard de produs : ST7-2001-IPROEB.

Producător Romcab:

Date tehnice:

Conform SR CEI 60228

Izolaţie de PVC

Înveliş comun

Manta interioară

Armătură din bandă de oţel

Manta exterioară de PVC

Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C;

26
Fig. 15 Cabluri de tip MYYM

5. ALEGEREA ECHIPAMENTELOR DE COMANDĂ ŞI


SEMNALIZARE

5.1. Transformatorul de separare


Tensiunea din primarul transformatorului este de 230 V. În secundarul transformatorului
se stabileşte în funcţie de locul de utilizare al motorului pentru a putea asigura protecţia
utilizatorului uman. Astfel în secundar vom alege 24 V. Pentru a stabili puterea transformatorului
este necesar a se vedea consumatorii posibili de energie. Astfel pentru schema noastră
transformatorul trebuie să asigure energie pentru 2 contactoare (C1 şi C2), releu de temporizare
(d1) şi pentru 4 becuri (4H).

Bilanţul puterilor pentru situaţia cu 4 becuri:

Pc=2*Pki+Pkd+PK4T+4⋅ PH=2*1,2+12+1.8+4*6=40.2

Pkd=12 W;

PK4T= 1.8 W;

PH= 6 W;

Pki=0,1*Pkd=0,1*12=1,2 W;

27
cosφ=0.8;

η=0.8;

S=Pc/(η*cosφ)=40.2/(0.8*0.8)=62.8;

Pentru a asigura puterea necesară consumatorilor alegem conform STAS transformatorul


TMAC 63.

Producător Electrotehnica Echipamente Electrice:

Condiţii de funcţionare:

- Clasa I / II de protecţie electrică (în funcţie de solicitări ) -implicit clasa I

- Grad de poluare P2- prezintă o poluare neconducătoare

- Condiţiile generale de mediu în care funcţionează produsul: -25 C +40 C;

- Umiditatea medie relativă admisibilă a aerului 80% la 20 C;

- Altitudinea maximă în timpul utilizării: 1000m;

- În medii lipsite de substanţe puternic corozive, vapori inflamabili sau explozivi şi fără
pulberi conducătoare de electricitate sau alte substanţe active chimic;

- Standarde de referinţă:SREN61558-1+A1:2000

Caracteristici tehnice ale transformatorului:

− Tensiunea în primar : 230 V;

− Tensiunea în secundar: 24 V;

− Grad de protecţie: IP 00;

− Clasa de izolaţie: E;

− Regimul de funcţionare: RC;

− Frecvenţa: 50 sau 60 Hz;

− Căderea de tensiune secundară de la mersul în gol la mersul în sarcină


inductivă la cosφ =0,4 nu depăşeşte 5% din valoarea nominală;

28
− Precizia tensiunii secundare la mers în sarcină fată de valoarea nominală este
de maximum ± 5%.

− Miez magnetic executat din tole în manta;

− Piese de fixare şi strângere;

− Conectori de legătură;

− Ecran de protecţie între înfăşurări.

Puterea în Puterea maximă


regim de admisă în regim de Cote de gabarit Cote de montaj
Tip durată scurtă durată Greutat
(mm) (mm)
(VA) 50 ms (VA) e
TRA
FO cos cos cos cos cos (Kg)
Dese φ
φ φ φ φ φ L B H e b
n A
=1 =0,4 =0,3 =0,5 =0,7

TMA
63 63 158 160 125 100 120 80 140 Fig.8 4,9 100 63 6
VA

29
Fig.16. Transformatorul TMA 63

Producător Moeller:

Condiţii de funcţionare:

- Condiţiile generale de mediu în care funcţionează produsul: -25 C +40 C;

- Umiditatea medie relativă admisibilă a aerului 80% la 20 C;

- Altitudinea maximă în timpul utilizării: 1000m;

- În medii lipsite de substanţe puternic corozive, vapori inflamabili sau explozivi şi fără
pulberi conducătoare de electricitate sau alte substanţe active chimic

- Standarde de referinţă:IEC/EN 61558-2-2,VDE 0570 Part 2-2;

Caracteristici tehnice ale transformatorului:

− Tensiunea primară maximă: 660 V;

− Tensiunea secundară maximă: 250 V;

− Grad de protecţie: IP 00;

− Clasa de izolaţie: B;

− Greutate:6,8 Kg;

− Randament:0,83;

30
Fig. 17 Transformatorul STN0,63

Producător Electrocontact Botoşani

Condiţii de funcţionare:

- Clasa I / II de protecţie electrică (în funcţie de solicitări ) -implicit clasa I

- Grad de poluare P2- prezintă o poluare neconducătoare

- Condiţiile generale de mediu în care funcţionează produsul: -25 C +40 C;

- Umiditatea medie relativă admisibilă a aerului 80% la 20 C;

- Altitudinea maximă în timpul utilizării: 1000m;

- În medii lipsite de substanţe puternic corozive, vapori inflamabili sau explozivi şi fără
pulberi conducătoare de electricitate sau alte substanţe active chimic;

- Standarde de referinţă:SR EN 60076, STAS 1703-80;

Caracteristici tehnice ale transformatorului:

− Tensiunea primară maximă: 660 V;

− Tensiunea secundară maximă: 250 V;

31
− Grad de protecţie: IP 00;

− Clasa de izolaţie: F;

− Regimul de funcţionare: RC;

− Execuţie climatică:N2;

− Randamentul :0,84;

Fig.18 Cote de gabarit

Cote de gabarit Greutate Cote de montaj

(mm) (Kg) (mm)

A B H Desen a b φ

190 140 180 Fig. 8 96 113 8,4

5.2. Puntea redresoare şi condensatorul de filtraj

32
Curentul mediu redresat este I2N [A]. Tensiunea medie redresată este U2 [V].

I2n=S*η /(U2n *cosφ)=63*0.82/(24*0.8)=2.69 [A]

I1n=S/(U1n*cosφ)=63/(230*0.8)=0.34 [A]

Din toate aceste considerente am ales puntea redresoare 3PM05.

Producator: IPRS Bucureşti

Uinv. de vârf repetitivă=50 V

- Curentul nominal ID=3 A

- Curentul direct de vârf de suprasarcină accidentală IFSM=80 A

- Integrala de curent I2.t=24 A2s

Producător Alfa

- Uinv. de vârf repetitivă=50 V

- Curentul nominal ID=3 A

- Curentul direct de vârf de suprasarcină accidentală IFSM=70 A;

Producător Vishay

- Uinv. de vârf repetitivă=50 V;

- Curentul nominal ID= 3 A;

- Curentul direct de vârf de suprasarcină accidentală IFSM=60 A;

Se alege un condensator electrolitic pentru filtraj cu codul EG 35.52 cu următoarele date


caracteristice:

Producător IPRS Bucureşti

- capacitate C=10 [pF]

- toleranţa -20% ... +50%

- 0 la 100Hz şi 20oC şi tensiuni mai mari de 100 V

33
- tensiunea de vârf 1,1.UN=26,4 [V]

- dimensiuni: diametru D=16 [mm]

- lungimea L=31 [mm]

Producător Vishay

- capacitate C=10 [pF];

- toleranţa -20% ... +50%

- U=250V;

Producător Chorus

- capacitate C=10 [pF]

- toleranţa -10% ... +40%

- dimensiuni: diametru D=16 [mm]

- lungimea L=31 [mm

- U=250V

5.3 Siguranţe fuzibile


Isf10=1,1*Ks10*I2n*0.86=1,1*2*2.69*0.86= 5.089[A];

I’sf10≥Is10 6≥5.089

Ks10’=I'sf10/(1.1*I2n*0.86)=6/(1.1*2.69*0.86)= 2.357;

Ks89=1.2*K’s10=1.2*2.35=2.83;

Isf89=1.1*Ks89*I2n=1.1*2.83*2.69= 8.37[A];

I’sf89≥Isf89 9≥8.37;

K’s89=I’sf89/(1.1*I2n)=9/(1.1*2.69)=3.04;

Ks67=1.2*K’s89=1.2*3,04=3.64;

34
Isf67=1.1*Ks67*I1n=1.1*3.64*0,34=1,36[A];

I’sf67≥Isf67 2≥1,36;

K’s67=I’sf67/(1.1*I1n)=2/(1.1*0.34)=5,34;

K’s10<1.2*K’s89<1,2K’s67 2.35<1.2*3.04<1.2*5.34

2.35<3.65<6.04

− F10 – siguranţă rapidă – 6 A

− F8-9 – 9 A

− F6-7 –2 A

F10- Siguranţa fuzibilă cu filet mignon de 6 A:

Producător: Syscom

Model/cod Current Tensiune Standarde


Caracteristica
produs nominal[A] nominală[V] respectate

FSF06 6 500V gG
EN 60269

Producător: Electroaparataj

Fig.19 Siguranţa fuzibilă rapidă

Model/cod Current Tensiune Standarde


Caracteristica
produs nominal[A] nominală[V] respectate

D1 6 400V gG
EN 60269

35
Producător: Mivarom

Model/cod Current Tensiune Standarde


produs nominal[A] nominală[V] Caracteristica respectate

A6 5Z2 6 500V gG EN 60269

F8-9 Siguranţa fuzibilă cu filet de 9 A

Producător: Syscom

Fig.20 Siguranţa fuzibilă cilindrică

Current Tensiune Standarde


nominal[A] nominală[V] Caracteristica respectate

9 500V gG EN 60269

Producător: Electroaparataj

Current Tensiune Standarde


nominal[A] nominală[V] Caracteristica respectate

9 400V gG EN 60269

36
Producător: Mivarom

Current Tensiune Standarde


nominal[A] nominală[V] Caracteristica respectate

5 400V gG EN 60269

F6-7 Siguranţa fuzibilă cu filet de 2 A

Producător: Syscom

Fig.21 Siguranţa fuzibilă cu filet

Current Tensiune Standarde


nominal[A] nominală[V] Caracteristica respectate

2 500V gG EN 60269

Producător: Electroaparataj

Current Tensiune Standarde


nominal[A] nominală[V] Caracteristica respectate

2 400V gG EN 60269

Producător: Mivarom

37
Current Tensiune Standarde
nominal[A] nominală[V] Caracteristica respectate

2 500V gG EN 60269

5.4 Releul de temporizare


Aceste relee nu au rol de protecţie propiuzis, dar sunt folosite în schemele electrice de
protecţie, acţionare şi automatizări alături de aparatele electrice de comutaţie şi protecţie.

Aceste relee determină un semnal în circuitul de ieşire după un anumit interval de timp din
momentul aplicării sau întreruperii tensiunii din circuitul lor de intrare.

Există relee de timp cu temporizare la acţionare, care determină un semnal în circuitul de ieşire
după un anumit interval de timp (reglabil) din momentul aplicării semnalului de intrare şi relee
de timp cu temporizare la revenire, care determină un semnal în circuitul de ieşire după un
anumit interval de timp din momentul întreruperii semnalului de intrare.

Producător: Relee Mediaş

Caracteristici generale

− Tipul RST-2D

− Cod: RS-76090

− Temperatura de funcţionare: -250C ÷ +550C

− Temperatura de transport: -33÷ +550C

− altitudinea maximă 2000m

− Presiunea atmosferică: 86÷106 kPa

− Umiditatea relativă: max. 80% la +200C

− Anduranţă electrică: 5x105 acţionări

− Anduranţă mecanică 107 acţionări

− grad de protecţie IP40 cu excepţia bornelor care au IP00

Circuitul de comadă

38
− Tensiunea nominală: 24 Vc.c

− Consumul de putere: 8W

− Puterea absorbită maxim 5 VA

− fiabilitatea temporizării 1,5%

− Temporizarea: 1,5 la 10 s, reglat la 7s

Fig.22 Releu de temporizare

Producător Moeller

Caracteristici generale:

− Tip: DILET11-30-A

− Variaţia de temperatură: -200C … +600C;

− Presiunea atmosferică: 86 … 106 kPa;

− Umiditatea relativă: max. 80% la +200C;

− Durata de funcţionare: 30x106 acţionări;

− Medii lipsite de praf, pulberi conducătoare electric sau substanţe active din
punct de vedere chimic;

39
− Grad de protecţie:IP 40;

Circuitul de control:

− Tensiunea nominală: 24 V

− Tensiunea de acţionare: 0,7 la 1,1 din tensiunea nominală

− Tensiune de revenire: 0,03Un

− Consumul de putere: 1,8 W

− Temporizarea: 1,5-30 s, reglat la 7s

Fig. 23 Cote de gabarit

Producător Fuji

Caracteristici generale:

− Variaţia de temperatură: -100C … +500C;

− Umiditatea relativă: max. 85% la +200C;

− Durata de funcţionare: 20x106 acţionări;

− Medii lipsite de praf, pulberi conducătoare electric sau substanţe active din
punct de vedere chimic;

− Grad de protecţie:IP 40;

40
Circuitul de control:

− Tensiunea nominală: 24 V

− Tensiunea de acţionare: 0,9 la 1,1 din tensiunea nominală

− Tensiune de revenire: 0,04Un

− Consumul de putere: 2 W

− Temporizarea: 2-30 s, reglat la 7s

Fig.24 Releu de timp ST7P-2A13T-ADC

5.5 Rezistenţe economizatoare:

41
Fig .25 Conectarea rezistenţei economizatoare.

Re c U 1 U1 U 2n − U 2 U 2n
= ⇒ Re c = RK = RK = RK ( − 1)
RK U 2 U2 U2 U2

U 2n 2 U 2n 2 24 2
PKd = ⇒ Rk = ⇒ RK = = 48 KΩ
Rk PKd 12

PKd 12
PKd = U 2 ⋅ I 2 N ⇒ U 2 = ⇒U 2 = ⇒ U 2 ≅ 35V
I 2N 0,34

24
Re c = 48 ⋅ 10 3 ( − 1) ⇒ Re c = 15,08 KΩ
35

Pr = 0,8 ⋅ PKd ⇒ Pr = 0,8 ⋅ 12 ⇒ Pr = 9,6W

Se utilizează următoarele rezistenţe economizatoare:

Producător: Royalohm

Tip Tensiune Valoare


Putere maximă de Tensiune de
nominală lucru suprasarcină

MGR 200 15W 500 V 1200V 20 KΩ

42
Aceste rezistenţe au toleranţa de ±5% , valorile fiind indicate prin codul culorilor.

Fig. 26 Cote de degabarit

Producător: Tyco Electronics

Tip Tensiune Valoare


Putere maximă de Tensiune de
nominală lucru suprasarcină

HSA10 16W 550 V 1400V 20KΩ

Rezistenţele economizatoare produse de Tyco Electronics sunt prevăzute cu radiator de


Aluminiu.

Fig. 27 Cotele degabarit ale rezistenţei economizatoare Tyco Electronics.

43
Producător: VISHAY

Tip Tensiune Valoare


Putere maximă de Tensiune de
nominală lucru suprasarcină

VSH10 14W 550 V 1200V 20KΩ

5.6 Butoane şi lampi de semnalizare


Butoanele si lămpile de semnalizare folosite sunt prevăzute cu inel frontal de plastic cu
diametrul Φ=22mm, tensiunea de 24 V iar suportul pe care sunt montate fiind din aluminiu.

Butoane:

Producător: Moeller

Butonul Start

- cod:M22S-D-W/K10

- culoare verde

- buton plat cu revenire

Butonul STOP

- cod:M22-PV/K01

- culoare roşie

- buton tip ciupercă cu automenţinere

Producător: Ganz KK

Butonul Start

- cod: V-N-Z-I

- culoare verde

- buton plat cu revenire

44
Butonul STOP

- cod: G-E

- culoare roşie

- buton tip ciupercă cu automenţinere

- revenire prin rotire

Producător: Oanta

Butonul Start

- culoare verde

- buton plat cu revenire

Butonul STOP

- culoare roşie

- buton tip ciupercă cu automenţinere

- revenire prin rotire

Fig.28 Buton comandă START Fig.29 Buton tip ciupercă STOP

Lămpi de semnalizare :

Pentru partea de semnalizare am folosit lămpi de semnalizare cu led, prevăzute cu inel


frontal de plastic cu diametrul Φ=22mm, tensiunea de 24 V iar suportul pe care sunt montate
fiind din aluminiu.

45
- pentru semnalizare tensiune comandă culoare verde

- pentru semnalizare stea culoare albă

- pentru semnalizare triunghi culoare albă

- pentru semnalizare avarie culoare rosie

Producător: Moeller

-Tensiunea de lucru Ue=12÷30Vc.a/c.c

- Curentul absorbit Ie= 8÷15mA

- Puterea consumată Pmax=6 W la 24V

- Durata de viaţă 105 ore

- Grad de protecţie IP 65

Producător: Ganzkk

-Tensiunea de lucru Ue=24 V

- Intensitatea luminoasă 60 cd/m²

- Puterea consumată Pmax=6 W

- Durata de viaţă 105 ore

- Grad de protecţie IP 65

Producător: Oanta

-Tensiunea de lucru Ue=24 V

- Curentul absorbit Ie= 12mA

- Puterea consumată Pmax=6 W

- Durata de viaţă 106 ore

- Grad de protecţie IP 66

- Intensitatea luminoasă 50 cd/m²

46
Fig.30 Lămpi de semnalizare

5.7 Conductori
Pentru partea de comandă am ales conductori de tipul MYf de 1,5 mm2, cablu de uz
general, cu izolaţie şi manta de PVC, ce conţine un conductor cu secţiunea de 1,5 mm2.

- Roşu – tensiunea de comandă în c.a

- Albastru – tensiunea de comandă în c.c

- Negru – alimentarea transformatorului

- Galben+Verde – pământarea transformatorului

Producător: RCB Electro

- Tensiunea de 450 V

- Tensiunea de încercare 2,5 KV,50 Hz, timp de 15 minute .

- Temperatura minimă a mediului ambiant : la montaj +5 ºС, în exploatare -30 ºС.

- Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare +70


ºС.

Producător: Iproeb Bistriţa

- Tensiune nominală 450V.

- Tensiunea de încercare în mediu umed 2500V.

- Temperatura de funcţionare -25°C...+70°C;

- Secţiunea 1,5 mm².

Producător: Romcab

47
- Tensiune nominală 450V.

- Tensiunea de încercare în mediu umed 2500V.

- Temperatura de funcţionare -25°C...+70°C;

- Secţiunea 1,5 mm².

Fig.31 Conductori de tip MYf

Bibliografie

48
http://www05.abb.com

http://www.borgeraquatech.ro

http://inginerie.ulbsibiu.ro/cat.iee/mat/EECursvol2PopescuLizeta.pdf

http://www.agenda-electrica.ro

http://www2.emersonprocess.

http://www.relpol.pl

http://www.comatelectro.com

http://www.iproeb.ro

http://www.global-download.schneider-electric.com

http://www.icpe.ro

http://www.relee.ro

http://www.electrocontact.ro

http://www.ganzkk.ro

http://www.relpol.co.uk

www.rs.ro

www.chint.ro

www.macrofil.ro

www.royalohm.com

49