Sunteți pe pagina 1din 3

RUGĂCIUNEA REŢINERII

Această rugăciune ne ajută în lupta cu duhurile rele, ne feresc de vrăji şi de necazuri.

Nu mă strivi pe mine păcătosul, Mântuitorule, ca pe smochinul neroditor, ci adăpând


sufletul meu cu lacrimile pocăinţei dărueşte-mi rod pe mulţi ani înainte ca să Ţi-L pot
închina Ţie, Multmilostive. Doamne Multmilosârde!

Tu, oarecând, prin gura slujitorului lui Moise, Iosua, fiul lui Navi, ai oprit pentru o întreagă
zi mişcarea soarelui şi a lunii, atâta timp cât poporul israelitean se răzbuna pe duşmanii
săi. (Iosua, cap. 10)

Prin rugăciunea prorocului Elisei ai lovit pe sirieni oprindu-i, ca apoi din nou să-i ridici.

Tu, Carele ai vestit prorocului Isaia: "Iată voi întoarce umbra cu zece linii pe care soarele
le-a străbătut pe ceasornicul lui Ahaz." Şi soarele s-a dat înapoi cu zece linii, pe care el le
străbătuse". (Isaia 38-8)

Tu, oarecând, prin gura prorocului Iezechiel ai închis adâncul, ai oprit râurile şi ai secat
apele. (Iezechiel 31-15)

Şi Tu, oarecând prin postul şi rugăciunea prorocului Tău Daniel ai astupat gurile leilor.
(Evr. 11-33)

Aşa, Doamne, şi astăzi reţine, până la timpul potrivit, pe cei care mă înconjoară pe mine şi
uneltesc gânduri de strămutare, de înlăturare şi de izgonire a mea.

Aşa, Doamne, şi acum nimiceşte dorinţele şi cerinţele rele, astupă gura şi inima tuturor
celor ce mă judecă, mă defăima, mă înjosesc, mă urăsc şi uneltesc răul împotriva mea.

Aşa, Doamne, şi astăzi pune orbire duhovnicească asupra duşmanilor mei şi asupra
tuturor celor ce se ridică împotriva mea.

Oare nu Tu, Doamne, ai vestit apostolului Pavel: Nu te teme ci vorbeşte şi nu tăcea.


Pentru că Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău". (Fapte 18-
9)
Îmblânzeşte inimile tuturor celor ce se împotrivesc bunăstării şi slavei Bisericii lui Hristos.
De aceea să nu tacă buzele mele de a-i descoperi pe cei nelegiuiţi şi de a-i preaslăvi pe cei
drepţi şi toate lucrurile Tale minunate. Şi să se împlinească toate bunele noastre
începuturi şi dorinţe.
Către voi, drepţilor şi rugători ai Lui Dumnezeu şi ai noştri mijlocitori îndrăzneţi, care
oarecând prin puterea rugăciunilor voastre aţi oprit venirea altor neamuri şi apropierea
celor ce ne urăsc, care aţi risipit relele uneltiri ale oamenilor, care aţi închis gurile leilor,
către voi îmi îndrept rugăciunea şi cererea mea.
Şi tu, preacuvioase şi mare Elie Egipteanul, care oarecând ai îngrădit cu semnul crucii
sălaşul ucenicului tău, poruncindu-i să se înarmeze cu numele Domnului şi să nu se mai
înfricoşeze de ispitirile diavoleşti, îngrădeşte casa mea cu rugăciunile tale şi o păzeşte pe
ea de aprinderea focului, de năvălirea tâlharilor, de tot răul şi înfricoşarea.

Şi tu preacuvioase părinte Poplie Sirianul, care prin rugăciune neîncetată către Dumnezeu
ai ţinut demonul nemişcat zece zile, zi şi noapte. Reţine în afara casei mele toate puterile
potrivnice şi pe toţi cei ce hulesc numele Lui Dumnezeu şi mă urăsc pe mine.
Şi tu, preacuvioasă fecioară Piama, care cu puterea rugăciunilor tale ai oprit înaintarea
celor ce se duceau să-i omoare pe sătenii tai, acum opreşte toate uneltirile vrăjmaşilor
mei care vor să mă gonească din acest loc şi să mă nimicească, nu le îngădui să se apropie
de casa mea, opreşte-i pe ei cu puterea rugăciunilor tale: "Doamne, Judecătorul lumii, Cel
ce iubeşti adevărul şi urăşti minciuna, fie ca atunci când va ajunge la Tine rugăciunea
mea, Tu, cu puterea cea Sfântă, să-i opreşti în loc pe duşmanii mei".

Şi tu, fericite Lavrentie din Kaluga, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca cel ce ai
îndrăzneală înaintea Domnului. Mijloceşte pentru cei ce suferă de ispitirile diavolului,
roagă-te lui Dumnezeu pentru mine ca să mă îngrădească de uneltirile satanice.

Şi tu, preacuvioase Vasile Pecerschi, fă rugăciuni de reţinere a celor ce se năpustesc


asupra mea şi goneşte de la mine uneltirile diavoleşti.

Şi voi, toţi sfinţii pământului şi ai ţării noastre, cu puterea rugăciunilor voastre, risipiţi
toate înşelările drăceşti, toate izvodirile şi uneltirile diavoleşti ce se fac spre a mă necăji şi
a mă pierde pe mine şi întreaga mea avuţie.

Şi tu, mare şi groaznice păzitor, Arhistrategule Mihaile, taie cu sabia de foc toate poftele
vrăjmaşului neamului omenesc şi ale slugilor lui care vor să mă piardă pe mine. Stai
neclintit la straja casei mele, a tuturor celor ce vieţuiesc în ea şi a averii mele.

Şi Tu, Stăpână, care nu întâmplător Te numeşti "Zid Nesurpat" fii, pentru toţi cei care mă
duşmănesc şi cugetă să-mi facă rău, o piedică şi un zid nesurpat care să mă îngrădească
pe mine de tot răul şi împrejurările grele.

Amin.
Rugaciune impotriva farmecelor si bantuirii duhurilor rele
Doamne, viforul necazurilor se ridica asupra mea si duhurile necurate nu-mi dau pace,
dar intru Tine imi pun toata nadejdea si pazei Tale ma incredintez intreg (intreaga), ca Tu
cunosti pricina raului care ma bantuie si esti dezlegarea tuturor legaturilor necurate. La
Tine toti perii capului meu sunt numarati.
De Tine toti demonii stiu si se cutremura. Deci pe Tine Te rog, Doamne, Atotputernicule,
sa indepartezi de la mine orice duh necurat si orice rau pierzator de suflet, scotandu-ma
pe mine biruitor peste toata facatura diavoleasca, sub acoperamantul dreptei Tale si intru
crucea Ta cea atotizbavitoare.
Ca Tu esti intarirea si scaparea noastra in veci, Hristoase Dumnezeule, si Tie slava Iti
inaltam: Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Amin.

RUGACIUNE PENTRU IESIRE DIN NECAZ


Doamne, Tu ai cazut, dar te-ai ridicat iarasi, ca sa fii pilda noua, gresitilor Tai si sa ne
inveti cum sa ne ridicam atunci cand suntem in necaz si cum sa ne purtam mai departe
crucea pe care Dumnezeu ne-a harazit-o tuturor. Iar cei ce in Tine se incred,
Mantuitorule, in spirit se intareste si in trup se intareste si din nevoi se poate ridica sa
mearga mai departe.

RUGACIUNE LA NECAZURI SI SUPARARI


Doamne, viforul necazurilor se ridica asupre mea si intristarile chinuitoare ma ingrozesc,
dar intru Tine este toata nadejdea mea. Tu cunosti toata pricina raului ce ma bantuie. La
Tine perii capului meu sunt nenumarati. La Tine, deci, scap si pe Tine Te rog sa departezi
de la mine orice rau pierzator de suflet si sa-mi ajuti a birui toate ispitele ce ma invaluie.
Tu esti intarirea, scaparea si izbavitorul meu, Hristoase, Dumnezeule, si Tie marire
inaltam Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Amin.

S-ar putea să vă placă și