Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa postului Secretariat relatii publice

Written by Administrator
Monday, 07 January 2008 22:40

FISA POSTULUI: SECRETARIAT RELATII PUBLICE


Domnul(a):…………………………………..

I Pozitia postului in structura organizatorica


1.Compartimentul
a.Denumirea compartimentului: Compartimentul Secretariat Administrativ
b.Ce posturi cuprinde: secretara, jurist consult, inginer
c.Cui ii este subordonat: Asistentului Manager
2.Postul
a.Cui ii este subordonat: Asistentului Manager
II Specificatia postului
1.Aptitudini
a.Competenta, profesionalism
b.Rezistenta fizica, psihica si mentala
c.Inteligenta practica ( sesizarea disfunctiilor din societate)
d.Disciplina, punctualitate, constiinciozitate
e.Spirit de initiativa, inovatie si creativitate
f.Politete, tact, discretie, sinceritate, confidentialitate,moralitate, fidelitate, onorabilitate,
onestitate si amabilitate.
g.Bun cunoscator al domeniului de activitate al firmei,
h.Bun organizator, tehnoredactor, translator.
2.Virsta: sa corespunda cerintelor de la pct. II .1.
3.Sexul: indiferent.
III Conditii de ocupare a postului
1.Studii necesare: Studii superioare.
2.Vechime: min 1 an in functia de secretara relatii publice.
3.Limbi straine: engleza, franceza, germana.
4.Alte conditii: flexibilitate in relatiile de serviciu, prezenta agreabila.
IV Relatii de serviciu ale postului
1.In cadrul firmei colaboreaza cu: asistentul manager, directorul general, directorul tehnic,
directorul economic, directorul comercial, seful si celelalte persoane.
2.In afara firmei: cu persoanele fizice si juridice aflate in relatii de serviciu si cu toate straturile
publice.
V Rolul postului
Asigura interfata societatii cu toate straturile publice.
VI Obiectivele postului
Construirea si sprijinirea intelegerii si incredereii reciproce intre firma si opinia publica.
VII Sacinile postului
1Primeste, inregistreaza, repartizeaza si preda corespondenta interna si externa,
2Sa informeze opinia publica in contact cu societatea asupra aspectelor esentiale din activitatea
firmei, astfel incat sa castige increderea opiniei publice;
3Sa provoace in randul angajatilor un sentiment de solidaritate a intereselor proprii cu cele ale
firmei;
4Sa inoculeze convingerea ca firma este capabila sa satisfaca in cele mai bune conditii
necesitatile consumatorilor/clientilor in privinta produselor/serviciilor firmei;
5Coordoneaza stabilirea necesarului de aprovizionat cu materiale de intretinere, rechizite si

1/2
Fisa postului Secretariat relatii publice

Written by Administrator
Monday, 07 January 2008 22:40

materiale consumabile pentru toate compartimentele societatii;


6Urmareste mentinerea in stare de functionare a instalatiilor tehnice de paza si alarmare
sesizand imediat formatiunea de lucru si conducerea societatii in cazul aparitiilor unor
defectiuni;
7Organizeaza si urmareste condica de prezenta a personalului;
8Redacteaza documentele aferente domeniului, si le transmite la destinatari prin fax, posta,
e-mail;
9 Asigura calitatea activitatilor desfasurate de compartimentele si personalul din subordine
VIII Deplasari curente
1.In raza localitatii firmei:
2.In afara localitatii firmei: -----.
IX Ce documente semneaza
Registrul de intrare si iesire a corespondentei, condica de expediere a corespondentei, registrul
de evidenta a audientelor, registrul de evidenta a sesizarilor etc.

Director General

2/2