Sunteți pe pagina 1din 6

AN ȘCOLAR 2016-2017

TIPUL EVALUĂRII - EVALUARE SUMATIVA

ŞCOALA : Liceul Teoretic Dumbrăveni-Structura Saros pe Tarnave

DISCIPLINA: Matematică

CLASA: a-III- a

ÎNVĂȚĂTOR: Horvat Andreea

DATA:8-XII -2016

NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIŞI/EVALUAȚI: 17

UNITATEA TEMATICĂ:,, ” In prag de sarbatori ”

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare
Competenţe
specifice
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în ITEM 1 ITEM 1 ITEM 1
concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla
înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
- rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţiri
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în
concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla
ITEM 2
înmulțirii, respectiv tabla împărțirii ITEM 2 ITEM 2
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule
2.5 - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, ITEM 3 ITEM 3 ...
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi
semnificaţia parantezelor rotunde

2.5-efectuarea de înmulţiri între numere formate cu ITEM 4 ITEM 4 ITEM 4 ITEM


două sau trei cifre şi numere formate cu o cifră 4
2.5- rezolvarea prin transpunere in enunţ matematic a ITEM 5 ITEM 5 ITEM
unui exerciţiu 5
2.5. Rezolvarea de probleme în concentrul 0-1000; Item 6 Item 6 Item 6 Item 6 Item 6
- - identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei
probleme
COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE SUMATIVA

ITEM 1

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii,
respectiv tabla împărțirii

ITEM 2

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii,
respectiv tabla împărțirii

ITEM 3

2.5 utilizarea proprietăţilor inmultirii în calcule (comutativitate, asociativitate, element neutru

ITEM 4

2.5-efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două sau trei cifre şi numere formate cu o cifră

ITEM 5
2.5 - rezolvarea prin transpunere in enunţ matematic a unui exerciţiu

Item 6

2.5-Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000 - identificarea şi


analiza datel
PROBA DE EVALUARE SUMATIVA

Competențe urmărit
- să efectueze operaţii de înmulţire;
- să calculeze produse aplicând proprietatile înmulţirii;
- să rezolve exercitii cand unul dintre factori este suma
- să rezolve exercitii de inmultire
- să transpună un enunţ matematic în exerciţiu
- să rezolve probleme cu operaţiile învăţate;

Aspecte pozitive
Prin testul de evaluare sumativa am urmărit stabilirea nivelului de pregătire a elevilor la
începutul clasei a-III-a. Acest test presupune un nivel mediu de dificultate şi nu depăşeşte sfera
conţinuturilor de la orele de curs din clasa a-III-a .
Aspecte negative
Majoritatea elevilor au rezolvat corect cerinţele exerciţiilor, dar au fost elevi care nu au
rezolvat problema .
Măsuri ameliorative
Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat calificative de suficient şi insuficient se vor
lua măsuri de recuperare :
 fișe de lucru diferenţiat (fişe de lucru pentru recuperare/dezvoltare);
 elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la
general la particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai complexe;
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

CALIFICATIVE

ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 7 2 2

2. 9 - 2

3. 7 1 1

4. 8 1 1

5 7 2 -

6 6 3 1

BAREM DE APRECIERE - exemplu

CALIFICATIV

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, integral/parțial)

Rezolvă integral si corect 6 itemi (TOŢI ITEMII). Foarte bine

Rezolvă integral si corect 5 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. Bine

Rezolvă integral si corect 2-3 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 2 itemi. Suficient

CALIFICATIVE OBȚINUTE LA NIVELUL CLASEI:


Nr. elevi Foarte bine Bine Suficient Insuficient

17 7 2 1 7

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE

REGLARE/AMELIORARE:

Competența neformată/ Descrierea problemei (dificultăților) Numele şi prenumele elevilor care


identificate întâmpină dificultatea
formată insuficient

1.Boldijar Claudiu

2.5. Efectuarea de înmulţiri de Elevii nu cunosc tabla inmultirii 2.Boldijar Adelina


numere în concentrul 0 - 10 000 şi
de împărţiri folosind tabla 3.Burcea Alina
înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
4.Cercezan Denisa

5.Otvos Paraschiva

6. Rupa Ionela

7.Moldovan Ciprian

8.Gheza Vasile

Elevii nu rezolva exercitii cu paranteze 1.Boldijar Claudiu


2.5 - rezolvarea de exerciţii, cu rotunde
operaţiile cunoscute, respectând 2.Boldijar Adelina
ordinea efectuării operaţiilor şi
3.Burcea Alina
semnificaţia parantezelor rotunde
4.Cercezan Denisa

5.Otvos Paraschiva

6.Moldovan Ciprian
7.Gheza Vasile

8.Draga Cristina

9.Vasiu Cristian

2.5. Rezolvarea de probleme în Elevii nu reusesc sa rezolve probleme. 1.Boldijar Claudiu


concentrul 0-1000;
- - identificarea şi analiza datelor 2.Boldijar Adelina
din ipoteza unei probleme
3.Burcea Alina

4.Cercezan Denisa

5.Otvos Paraschiva

6. Rupa Ionela

7.Moldovan Ciprian

8.Gheza Vasile

9. Vasiu Cristian