Sunteți pe pagina 1din 2

GENUL LIRIC.

VOCABULARUL - EVALUARE
Clasa a VIII-a

Citeşte cu atenţie următorul text:

„Cerească floare, albă, strălucită


Cu blând miros de rai, e Poezia.
Sămânţa ei de îngeri e zvârlită
Şi brazdă caldă-i e copilăria.

Ascunsă-n suflet, tainică, cuminte,


Din lin izvor de lacrime amare
Şi din dulceaţa bucuriei sfinte
Ea suge hrană şi se face mare.

Înmugureşte floarea minunată


Sub mângâierea stelelor iubirii,
Când, pătimaşă, inima se-mbată
De clocotul năvalnic al simţirii,

Dar nu-nnfloreşte falnică, deplină,


Decât la viul soare-al cugetării,
Când patima nedreaptă se alină
Şi face loc doar milei şi iertării…” (Vasile Voiculescu, Poezia)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: (48 puncte)
1. Explică cum s-au format cuvintele: cerească, decât, mare. 6p
2. Menționează rima și măsura textului dat. 6p
3.Stabileşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele: tainică, cugetare, falnică. 6p
4. Trasncrie o personificare și două epitete. 6p
5. Identifică două imagini artistice diferite. 6p
6. Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvântului suflet. 6p
7. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia versurilor: „Cerească floare, albă, strălucită / Cu blând miros
de rai, e Poezia”. 6p
8. Identifică în text trei cuvinte care aparțin câmpului semantic al spațiului celest. 6p

B. Redactează o compunere, de 10 – 15 rânduri în care să-ți exprimi opinia despre mesajul poeziei.
În compunerea ta, trebuie: (30 puncte)
● să-ți exprimi opinia cu referire la mesajul poeziei sau la ideea poetică centrală 4p
●să identifici și să explici semnificațiile a două mijloace/ procedee utilizate de poet în acest sens; 4p
●să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; 2p
●să respecţi limita minimă de spaţiu indicată. 2p

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuație și de exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate). Mult succes! ☺
SUBIECTUL al II-lea:
Citeşte cu atenţie următorul text:

“Ascunsă în munţi, la aproximativ 100 km de Arad, într-o depresiune tectonică de un pitoresc


aparte, la poalele masivului Codru–Moma din Munţii Bihorului, staţiunea Moneasa a fost cunoscută
pentru proprietăţile terapeutice ale apei încă din antichitate, însă abia în anul 1886 decretul imperial o
ridică la rangul de staţiune. Oferta staţiunii moderne este bazată pe tratamentul balnear şi de tip spa,
deoarece este o adevarată oază de linişte pentru turiştii care caută câteva zile de relaxare. Hotelurile
au baze de tratament moderne cu apă mezotermală şi un ştrand de vară, dotat cu trei bazine. Un sejur
la Moneasa include, pe lângă tratament, vizitarea Peşterii cu Apa de la Băi, Peşterii Liliecilor sau
Peşterii cu Apă de la Moară, precum şi numeroase plimbări pe cărările Apusenilor. Pentru a anima
zona, autorităţile locale şi investitorii privaţi organizează an de an evenimente precum Festivalul
Clătitelor, Târgul Meşterilor şi Parada Portului Popular ,,Autentic Fest", Festivalul Naţional al
Cântecului popular, Festivalul Judeţean ,,Autentic Fest". Pentru a face cunoscută această destinaţie,
edilii au avut grijă ca drumurile judeţene să fie reparate şi gata să primească turişti sau investitori,
aceştia din urmă beneficiind de sprijinul declarat al Consiliului Judeţean.
Moneasa oferă cele mai bune condiţii în ceea ce priveşte odihna: aici aerul este încărcat cu ioni
negativi care relaxează sistemul nervos şi revigorează. Există în lume doar trei locuri ca acesta".
(„Staţiunea Moneasa – perla Munţilor Apuseni”, revista „Vacanţe şi călătorii”, nr.
119, noi 2009/ian 2010)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare din cerinţele următoare:


1.Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele informaţii, folosind date extrase din
textul de mai sus: 6p
- Care este titlul articolului şi numele autorului?
- Caresunt obiectivele turistice din zona staţiunii Moneasa?
- În ce an localitatea Moneasa a devenit staţiune?
2. Extrage 3 termeni ştiinţifici utilizaţi de autor în cadrul textului. 6p
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţul: „Există în lume doar trei
locuri ca acesta”. 6p
4. Propoziţiile subordonate din fraza: „Oferta staţiunii moderne este bazată pe tratamentul balnear
şi de tip spa, deoarece este o adevarată oază de linişte pentru turiştii care caută câteva zile de
relaxare.” se pot contrage în:
a).complement circumstanţial de cauză şi atribut;
b).complement indirect şi atribut;
c).complement circumstanţial de cauză şi complement indirect. 6p

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care, imaginându-ţi că ai petrecut câteva zile de


vară în tabără la Moneasa, îţi exprimi impresiile. 12p
În compunere trebuie:
●să foloseşti în redactare informaţiile din text; 4p
●să respecţi relaţia dintre titlu şi conţinutul compunerii; 4p
●să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; 2p
●să respecţi limita minimă de spaţiu indicată. 2p

Notă! Respectarea în lucrare a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p; registrul de comunicare,
stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p; aşezarea corectă a
textului în pagină, lizibilitatea-2p).
Vei primi 10 puncte din oficiu