Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Centrul Logopedic Interşcolar

Educaţională Iaşi Iaşi


Bulevardul Socola nr. 110 – CP 700268 Bulevardul Socola nr. 110 – CP 700268
Tel. 0232-267696 Tel. 0232-215156
cjraeiasi@yahoo.com centrul.logopedic.is@gmail.com
www.cjrae-iasi.ro
prof. logoped_____________________

PROIECT DE ACTIVITATE

Data:
Deficiența/tipul de tulburare:
Beneficiari:
Domeniul de intervenție/etapa terapiei:
Subiectul :
Tipul activităţii:
Scopul:
Obiective operaţionale (cognitive, afective, motorii, comportamentale) :
Strategii didactice :
Metode şi procedee :
Mijloace şi materiale didactice :
Forma de organizare:
Resurse de timp:
Resurse bibliografice:
Desfăşurarea activităţii:

Etapele Ob. Conţinutul Strategii didactice Evaluare


activităţii op. activităţii Mijloace şi
Metode și
materiale
procedee didactice
didactice
I. Moment
organizatoric
II.Captarea atentiei,
anuntarea temei si a
obiectivelor
III. Desfăşurarea
activităţii
IV. Evaluarea