Sunteți pe pagina 1din 51

RT-7600

Analizor Automat de Hematologie


Manual de Utilizare

Copyright: Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd.


Address: C&D/4F, 7th Xinghua Industrial Bldg, Nanhai Rd, Nanshan,
Shenzhen 518067, P.R. China
Rev: 1.3e

Biosystems Diagnostic 1
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Cum se foloseşte manualul

Vă mulţumim foarte mult că folosiţi Analizorul Automat de Hematologie RT-7600.


Pentru a obţine cele mai bune rezultate, înainte să faceţi testele clinice, este necesar să
cunoaşteţi acest analizor şi performanţele sale. Acest manual de utilizare include instalarea,
rutina zilnică de lucru, QC şi intreţinerea zilnică a analizorului.
Funcţionarea analizorului poate diferi, funcţie de diferitele versiuni de configurare ale sale.
Conţinutul manualului poate diferi şi deoarece, în cazul unui upgrade, dumneavoastră nu puteţi
fi înştiinţat in mod separat. De aceea, pentru orice nelămurie, vă rugăm să vă adresaţi
distribuitorului dumneavoastră.
Vă rugăm să păstraţi toate materialele folosite la ambalare pentru depozitarea, transportul sau
trimiterea la fabrică, pentru întreţinere, a analizorului.
Pentru orice problema apărută, vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră.
Notă atrage atenţia, oferă un sfat sau o sugestie, este scrisă cu fonturi italice.
Avertisment trebuie urmat cu stricteţe pentru a fi siguri de performanţele normale ale
instrumentului şi de acurateţea rezultatelor obţinute.

Declaraţie
Rayto îşi rezervă dreptul de interpretare a acestui manual de utilizare.
Figurile din manual au numai caracter demonstartiv. Fără acordul Rayto, nicio persoană sau
organizaţie nu are dreptul de a copia, modifica sau traduce acest manual.
Rayto îşi asuma responsabilitatea pentru siguranţa, exactitatea şi performanţele acestui produs
numai dacă toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:
 Instalarea, ajustarea, upgradarea şi repararea sunt efectuate de persoane autorizate
Rayto.
 Operarea pe aparat respectă strict manualul de utilizare.
 Condiţiile electrice sunt îndeplinite.
Notă
 Acest instrument trebuie să fie folosit de personal medical de specialitate sau medici
instruiţi, asistenţi medicali şi cercetători.
Avertisment
 Dacă organizaţia care foloseşte instrumentul nu poate încheia un plan acceptabil de

Biosystems Diagnostic 2
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
întreţinere / reparaţie pentru analizor, acest lucru poate cauza defecte ale aparatului care
pot conduce chiar la punerea în pericol a integritaţii / sanătăţii utilizatorului.
 Analizorul trebuie să fie folosit numai în condiţiile cerute, în caz contrar funcţionarea
aparatului poate fi anormala, rezultatele obţinute pot fi incorecte şi pot apărea defecte în
anumite componente ale analizorului care pot pune în pericol sănătatea operatorului.
Principalele reprezentări grafice folosite pe instrument

Limitare de temperatură

Articole fragile
Articolele fragile sunt înăuntrul ambalajului pentru
transport, aşa că trebuie mânuit cu grijă în timpul
transportului

Orientare
Pachetul care va fi transportat trebuie păstrat vertical,
orientat conform săgeţilor

Protecţie la ploaie

Limitarea numărului de niveluri de stivuire


Indică numărul maxim de niveluri de stivuire al coletelor
de acelaşi fel. În acest caz, limita este 3.

Riscuri biologice

Elementul astfel marcat poate aduce prejudicii


personalului utilizator sau aparatului. Simbolul apare
lângă mufa de conectare la reţeaua electică şi la unele
interfaţe externe.

Număr serial

Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro.

Biosystems Diagnostic 3
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Producător

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Avertimente şi atenţionări de securitate

Avest instrument este furnizat numai pentru diagnostic in vitro, înainte de folosire vă rugăm să
citiţi cu atenţie următoarele avertismente. Ele trebuie urmate cu stricteţe.

Avertimsnet: vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele atenţionări de securitate înainte să


folosiţi instrumentul.
 Dacă în timpul funcţionării simţiţi fum, miros specific sau auziţi zgomote anormale,
opriţi imediat alimentarea aparatului. Apoi, solicitaţi o inspecţie a aparatului către
distribuitorul dumneavostră sau reprezentantului Rayto. Dacă veţi continua să folosiţi
aparatul în aceste condiţii, se pot produce avarii, şocuri electrice sau prejudicii aduse
personalului utilizator.
 Trebuie avut grijă ca sângele, reactivii sau piesele metalice să nu intre în interiorul
aparatului, pentru a evita scurtcircuite sau avarii generatoare de fum. Dacă se
întâmplă ceva de acest gen, deconectaţi imediat aparatul de la reţeaua electrică
(scoateţi cablul din priză). Apoi, solicitaţi o inspecţie a aparatului către distribuitorul
dumneavostră sau reprezentantului Rayto
 Operatorul nu trebuie să atingă circuitele electronice din aparat. În special, riscul
apariţiei unui şoc electric are loc când aceste circuite sunt atinse cu mâna udă.
 La verificarea sau repararea aparatului se vor folosi mănuşi de cauciuc, scule şi piese
de schimb corespunătoare. Când terminaţi, spălaţi-vă mâinile cu soluţii dezinfectante,
pentru ca partea pielii care vine în contact cu sângele să nu se infecteze.
 Aveţi mare grijă la mănuirea probelor, purtaţi mănuşi de cauciuc pentru a evita
infecţiile. Dacă proba intră în ochi sau într-o rană, clătiţi imediat zona respectiva cu
apă în abundenţă, apoi mergeţi imediat la doctor.

Folosirea reactivilor
 La manipularea reactivilor, se va evita ca aceştia să vină în contact cu pielea sau cu

Biosystems Diagnostic 4
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
hainele.
 Dacă reactivul intră în ochi clătiţi imediat cu apă din abundenţa, apoi mergeţi pentru
un consult la medic.
 Dacă reactivii sunt înghiţiţi din greşeala, se va merge de urgenţă la medic. În acelaşi
timp, beţi foarte multă apă pentru a vomita reactivii.
 Dacă mâinile sau pielea intră în contact cu reactivii, acestea se vor spăla imediat cu
apă din belşug.
 Produsele uzate cum sunt tuburile de recoltare, alte instrumente sau consumabile,
etc. trebuie să fie manipulate corespunzător, ca deşeuri medicale sau produse uzate
infecţioase. Dacă contaminarea se produce cu sânge, infecţiile pot fi cauzate de
agenţii patogeni.
 Luaţi-va măsurile de protecţie adecvate când înlocuiţi reactivii.
Tensiunea de alimentarea, conectarea şi împământarea
 Tesniunea electrică şi împământarea pentru acest instrument trebuie sa fie stabile şi
de calitate.
 Cablul de alimentare nu se va introduce în prize nepotrivite cu tensiunea ceruta
pentru analizor.
 La instalarea instrumentului se va folosi cablul de alimentare şi adaptorul primite ca
accesorii ataşate instrumentului. O împământare de calitate este indispensabilă,
pentru a evita şocuri electrice sau defectarea aparatului.
 NU deterioraţi învelişul protector al cablului de alimentare. NU trageţi de el cu putere,
NU atârnaţi obiecte grele de el, pentru a nu întrerupe alimenatrea aparatului sau
produce scurtcircuit.
 La conectarea perifericelor, se va întrerupe mai întâi alimentarea.
 Nu deschideţi capacul lateral sau panoul în timp ce aparatul lucreaza, pentru a nu
deteriora anumite componente sensibile.
Din motive de securitate, utilizatorilor nu li se permite să repare instrumentul.

Cuprins

Biosystems Diagnostic 5
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Cum se foloseşte manualul....................................................................................2
Principalele reprezentări grafice folosite pe instrument.........................................3
Avertismente şi atenţionări de securitate...............................................................4
1 Introducere instrument........................................................................................9
1.1 Introducere Produs.......................................................................................9
1.1.1 Nume Produs: Analizor Automat de Hematologie..................................9
1.1.2 Model: RT-7600.....................................................................................9
1.1.3 Elemente de testare................................................................................9
1.2 Parametri tehnici produs.............................................................................10
1.3 Compoziţie şi structură instrument.............................................................10
1.3.1 Vedere din faţă......................................................................................10
1.3.2 Vedere din spate...................................................................................11
2 Instalare.............................................................................................................12
2.1 Despachetare instrument............................................................................12
2.2 Condiţii pentru instalare..............................................................................12
2.3 Condiţii alimentare electrica........................................................................12
2.4 Reactiv........................................................................................................13
2.4.1 Conectarea la Lyse şi la Cleanser........................................................13
2.4.2 Conectarea la Diluent...........................................................................13
2.4.3 Conectarea la vasul de deşeuri............................................................13
2.5 Conectare tastaturii si a mouse-ului...........................................................13
2.6 Conectare la o imprimanta externa............................................................13
3 Testarea Probei.................................................................................................14
3.1 Pregătire înainte de pornire........................................................................14
3.2 Pornirea.......................................................................................................14
3.3 Recoltarea probelor de sânge....................................................................15
3.3.1 Recoltare sânge venos.........................................................................15
3.3.2 Recoltare sânge periferic......................................................................15
3.3.3 Amestec probă sânge...........................................................................16
3.4 Analiza probei de sânge.............................................................................16
3.4.1 Editare date probe................................................................................16
3.4.2 Selectarea tipului de probă..................................................................17
3.4.3 Mesaje de atentionare Parametri.........................................................18
3.4.4 Mesaje de atentionare Histograme......................................................19
3.4.5 Ajustare histogramă..............................................................................19
3.4.6 Printare.................................................................................................20
4 Controlul Calităţii...............................................................................................21
4.1 L-J QC.........................................................................................................21
4.1.1 Setare L-J QC.......................................................................................21
4.1.2 Executare L-J QC.................................................................................22
4.1.3 Listare L-J QC.......................................................................................22
4.1.4 Grafic L-J QC........................................................................................23
4.2 X-B QC........................................................................................................24
4.2.1 Setare X-B QC......................................................................................25
4.2.2 Listare X-B QC......................................................................................25

Biosystems Diagnostic 6
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
4.2.3 Grafic X-B QC.......................................................................................26
4.3 X-R QC........................................................................................................26
4.3.1Setare X-R QC......................................................................................26
4.3.2 Executare X-R QC................................................................................27
4.3.3 Listare X-R QC.....................................................................................28
4.3.4 Grafic X-R QC.......................................................................................28
5 Calibrare............................................................................................................30
5.1 Pregătire înaintea calibrării.........................................................................30
5.2 Calibrare Manuală.......................................................................................31
5.3 Calibrare Automată.....................................................................................31
6 Rezultate...........................................................................................................34
7 Setare Sistem....................................................................................................37
7.1 Setări Generale...........................................................................................37
7.2 Altele...........................................................................................................38
7.2.1 Setări Utilizator.....................................................................................38
7.2.2 Limite Normale......................................................................................39
7.2.3 Limite de panică....................................................................................39
7.2.4 Unităţi....................................................................................................40
7.2.5 Comunicare..........................................................................................40
7.2.6 Informaţii departament..........................................................................41
7.2.7 Informaţii medic....................................................................................41
8 Informaţii Sistem...............................................................................................43
8.1 Stare Sistem...............................................................................................43
8.2 Jurnal Sistem..............................................................................................43
8.3 Informaţii statistice......................................................................................44
9 Oprirea..............................................................................................................45
10 Service............................................................................................................46
10.1 Intreţinerea de rutina.................................................................................46
10.1.1 Procesele de Pornire şi Oprire...........................................................46
10.1.2 Clătirea automată...............................................................................46
10.1.3 Curăţarea suprafeţei instrumentului...................................................46
10.2 Programul de Întreţinere...........................................................................46
10.2.1 Back Flush..........................................................................................46
10.2.2 Burn....................................................................................................46
10.2.3 Drain Chambers (Golire camere).......................................................46
10.2.4 Drain pipeline (Golire tuburi)...............................................................46
10.2.5 Eliminare Blocaj..................................................................................46
10.2.6 Amorsare............................................................................................47
10.2.7 Curăţare..............................................................................................47
10.2.8 Înumiere cu cleanser concentrat........................................................47
10.2.9 Verificare mecanică............................................................................47
10.2.10 Depanare..........................................................................................48
10.2.11 Inginerie............................................................................................48
10.2.12 Resetare aparat................................................................................49
10.2.13 Incetare folosire................................................................................49

Biosystems Diagnostic 7
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
10.2.14 Înlocuire reactiv.................................................................................49
11 Rezolvarea problemelor..................................................................................49
Anexa numele si concentratiile substantelor toxice si periculoase......................51

1 Introducere Instrument
1.1 Introducere produs
1.1.1 Nume Produs: Analizor Automat de Hematologie
1.1.2 Model: RT-7600
1.1.3 Elemente de testare
Acest analizor foloseşte principiul impedanţei (colorimetric pentru măsurarea hemoglobinei)
pentru a clasifica şi număra celulele sangvine. Elementele testate sunt prezentate în Tabelul 1-1.

Biosystems Diagnostic 8
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Table 1-1
Numele întreg în engleză Nume întreg în română Abrev. în Unităţi(Impl
engl. icit)
White blood cell count Nr leucocite WBC 109/L
Lymphocyte count Număr limfocite LYM# 109/L
Intermediate cell count Nr celule intermediare MID# 109/L
Granulocyte Cell count Granulocite GRA# 109/L
Lymphocyte percentage Procent limfocite LYM% %
Intermediate cells Procent celule intermediare MID% %
percentage
Granulocyte Cells Procent Granulocite GRA% %
percentage
Red blood cell count Nr eritrocite (hematii) RBC 1012/L
Hemoglobin content Conţinut hemoglobină HGB g/L
Hematocrit Hematocrit HCT %
Mean corpuscular volume Volum mediu eritrocitar MCV fL
Mean corpuscular Hemoglobina medie MCH pg
hemoglobin eritrocitara
Mean corpuscular Concentratia medie de MCHC g/L
hemoglobin concentration hemoglobina eritrocitara
Red cell distribution width Distributia hematiilor (val RDW-SD fL
SD absoluta)
Red cell distribution width Distributia hematiilor (%) RDW-CV %
CV
Platelet count Trombocite (plachete PLT 109/L
sanguine)
Mean platelet volume Volum mediu trombocitar MPV fL
Platelet distribution width Distributia plachetelor PDW %
sanguine
Plateletcrit Trombocrit ( plachetocrit) PCT %
Platelet–large cell ratio Procentul de P-LCR %
macrotrombocite
White blood cell histogram Histogramă leucocite WBC
Histogram
Red blood cell histogram Histogramă eritrocite RBC
Histogram
Platelet histogram Histogramă trombocite PLT
Histogram
1.2 Parametri tehnici produs
Principiul de test: WBC/RBC/PLT: Metoda impedanţă; HGB:
colorimetric
Volum aspiraţie: 9.8μL (Sânge integral), 9.8μL(Sânge periferic
anticoagulant), 20μL(Sânge periferic pre-diluat)

Biosystems Diagnostic 9
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Viteza de lucru: Cca 1 min /proba
Condiţii de ambient: 15C~35C, umiditate relativă 10%~90%
Condiţii depozitare: 0C~40C, umiditate relativă ≤ 80%
Alimentare electrică: a.c.110V~220V, 50/60Hz
Putere intrare: 96VA
1.3 Compoziţie şi structură instrument
Analizorul se compune din camera de citire, sistemul de tubaje, sistemul computerizat de control
şi soft.
1.3.1 Vedere din faţă

Fig.1-1 vedere din faţă


1 Ecran: afişează interfaţa software
2 Indicator luminos: galben la start, devine roşu când începe testarea unei probe şi revine la
galben după testare.
3 Tastă avans: hârtia de la printerul intern avansează către exterior
4 Tastă aspiraţie: la analizarea probelor, apăsând aceasta tastă, instrumentul va aspira proba
5 Capac printer: Printer cover: aici se instalează hârtia pentru imprimanta internă
6 Ac asipraţie: acul aspiră proba în camera de citire
7 Tastă aspiraţie: la analizarea probelor, apăsând aceasta tastă, instrumentul va aspira proba,
are aceeaşi funcţie ca şi tasta 4

Biosystems Diagnostic 10
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
1.3.2 Vedere din spate

Fig.1-2 Vedere din spate


1 Switch capac spate: de aici se deschide capacul din spate pentru a înlocui reactivul
2 Conector tastatură: Conector tip PS/2 pentru tastatură
3 Conector mouse: Conector tip PS/2 pentru mouse
4 port USB
5 port serial RS-232: se foloseşte pentru conectarea la dispozitive de primire a datelor
6 Interfaţă reţea
7 interfaţă putere: se foloseşte la conectarea cu sursa externă de energie electrică
8 Comutator alimentare electrică
9 Senzor diluent
10 Mufă împământare: se foloseştea la împământarea instrumentului
11 Senzor cleanser
⑿ Port cleanser
⒀ Port diluent
⒁ Port deşeuri

Biosystems Diagnostic 11
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
2 Instalare
2.1 Despachetare instrument
1. Desfaceţi ambalajul instrumentului şi scoateţi materialele folosite la transport. Vă rugăm
păstraţi ambalajul şi materialele pentru transport, pentru a le folosi în cazul în care aveţi
nevoie în viitor să reambalaţi instrumentul.
2. Scoateţi instrumentul din ambalajul din plastic.
3. Verificând cu lista din pachet, asiguraţi-vă că pachetul conţine următoarele:
 Analizor de hematologie
 Manual de utilizare
 Listă cu conţinutul pachetului
 Certificat de garanţie
 Adaptor reţea electrică
 Product COA

Notă: În cazul existenţei unor inadvertenţe între conţinutul pachetului şi lista din pachet,
vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră.

2.2 Condiţii pentru instalare


Pentru a asigura analizorului condiţii normale de lucru, alegeţi un loc unde să instalaţi analizorul
care să întrunească condiţiile:
 Analizorul să nu fie supus direct luminii solare;
 Să nu fie praf;
 Să nu fie radiaţii puternice de tip electromagnetic;
 Masa de lucru să fie suficient de mare şi robustă.

Notă: Condiţiile de mediu: temperatura 15°C~ 35°C, umiditate relativă 10%~ 90%.

2.3 Condiţii alimentare electrică


 a.c.110V~220V
 50/60Hz
 96VA

Avertisment: (1) Reţeaua de energie electrică trebuie să aibe o


împământare de calitate.
(2) Reţeaua trebuie să fie stabilă, se interzice ca la aceeaşi reţea
să se conecteze aparate mari consumatoare de energie.
(3) Dacă simţiţi fum, miros nespecific sau zgomot anormal în
instrument, deconectaţi imediat instrumentul şi contactaţi
distribuitorul dumneavoastră.

Biosystems Diagnostic 12
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
2.4 Reactiv
Instrumentul are nevoie de lizant (lyse), cleaner, diluenţi pentru măsurare şi întreţinere. Pentru a
fi siguri de acurateţea rezultatelor, folosiţi reactivii care însoţesc instrumentul.
2.4.1 Conectarea la Lyse şi la cleanser
1) Din cutia cu reactivi scoateţi respectiv lyse şi cleanser, deschideţi capacele şi puneti-le
în instrument, ambele orizontal.
2) Introduceţi tubul din plastic marcat Lyse în vasul Lyse şi montaţi capacul.
3) Introduceţi tubul din plastic marcat cleanser în vasul cleanser şi montaţi capacul.
2.4.2 Conectarea la diluent
1) Scoateţi cateterul diluentului din cutia cu accesorii.
2) Conectaţi capătul cateterului la adaptorul “Diluent” din spatele instrumentului.
3) Celălalt capăt al cateterului îl introduceţi în vasul de diluent, apoi strângeţi capacul.
2.4.3 Conectarea la vasul de deşeuri
1) Scoateţi cateterul pentru deşeuri din cutia cu accesorii.
2) Conectaţi capătul cateterului la adaptorul “Waste” de pe panoul din spate al analizorului.
3) Montaţi capacul la vasul de deşeuri.
Notă: (1) Tuburile de reactiv nu trebuie să fie răsucite, strânse sau
rotite cu forţa.
(2) Nu folosiţi reactivi expiraţi.
(3) Deşeurile trebuie tratate în concordanţă cu legile naţionale în
domeniu, purtaţi mănuşi de cauciuc când mânuiţi deşeurile.

2.5 Conectarea tastaturii şi a mouse-ului


1) Scoateţi cu atenţie mouse-ul şi tastatura din pachet.
2) Introduceţi cablul de la imprimantă în conectorul notat “Keyboard” de pe panoul din
spatele instrumentului.
3) Introduceţi cablul de la mouse în conectorul notat “Mouse” de pe panoul din spatele
instrumentului.
2.6 Conectarea la o imprimantă externă
1) Asiguraţi-vă că atât instrumentul cât şi imprimanta sunt oprite.
2) Introduceţi unul din capetele cablului USB în conectorul corespunzător de la imprimantă.
3) Celălalt capăt al cablului trebuie introdus în conectorul USB al instrumentului.
4) Conectaţi printerul la reţeaua electrică.

Biosystems Diagnostic 13
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
3 Testarea probei
3.1 Pregătirea inainte de pornire
Înainte de pornirea instrumentului, operatorul trebuie să verifice dacă sistemul este gata,
urmărind paşii de mai jos:
1. Verificaţi dacă diluentul, Lyse şi cleanser sunt adecvaţi testului curent. Verificaţi dacă vasul
de deşeuri este gol, sistemul de tuburi si toţi conectorii sunt în regulă.
2. Dacă adaptorul electric al instrumentului este conectat bine în priza electrică.
3. Dacă hârtia de la printerul intern este suficientă şi corect instalată.
3.2 Pornirea
Porniţi analizorul, indicatorul luminos se aprinde, sistemul începe să îşi verifice starea
componentelor, îşi transferă parametrii necesari, efectuează testele de blank, aşa cum se poate
vedea mai jos:

Fig.3-1 Programul de pornire


După auto-verificarea de la pornire, se intră în fereastra de testare probe, ca mai jos:

Fig.3-2 Rezultate testare blank


Tastul de blank prezintă numai rezultatele pentru WBC, RBC, HGB, HCT şi PLT. Operatorul
poate efectua testul de blank oricând doreşte. În meniul de testare probe, daţi click pe butonul

Biosystems Diagnostic 14
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
“Profile”, apoi pe pop-upul Data Edit, schimbaţi nr. Probei în 999, apoi daţi click pe butonul “Yes”
pentru revenire în meniul de testare probe. Apăsaţi pe “Aspiration key” pentru a începe testul de
blank. În timpul testului, indicatorul luminos este roşu, iar coloana de stare din partea de sus a
ecranului va afişa starea testării.
Domeniul acceptabil pentru testul de blank este:
Parametru Domeniu de referinţă
WBC ≤ 0.2 × 109 / L
RBC ≤ 0.02 × 1012/ L
HGB ≤1g/L
HCT ≤ 0.5 %
PLT ≤ 10 × 109 / L
Dacă rezultatul testului de blank nu se încadrează în acest domeniu, operatorul va trebui să
repete acest test până rezultatul este acceptabil. Dacă rezultatele nu sunt bune nici după 5
repetări, verificaţi starea reactivilor şi conexiunile tubajelor, şi folosiţi funcţia “Back Flush” din
modulul de Service pentru a eliminaIf blocajul.
După testul de blank, se poate completa manual nr. Probei din meniul Data Edit sau daţi click pe
butonul “Return” pentru revenire în pagina de start, de unde se merge în meniul Sample Test din
nou pentru efectuarea de teste ale probelor.
3.3 Recoltarea probelor de sânge
Probele de sânge se clasifică în sânge venos şi sânge periferic.

Avertisment: Nu atingeţi direct probele de sânge, pe cele de calibrare sau pt QC.


Mânuirea acestor probe trebuie să se facă în concordanţă cu instrucţinuile de
folosire corespunzătoare.

3.3.1 Recoltarea sângelui venos


Sângele venos poate fi recoltat folosind tuburi cu presiune de vacuum negativă sau prin metoda
uzuală sub presiune atmosferică, trebuie pipetat în prealabil anticoagulant în toate tuburile de
colectare a sângelui venos, de obicei se foloseşte EDTA.K 2.2H2O ca anticoagulant, cu conţinut
de 1.5-2.2mg/ml.
3.3.2 Recoltarea sângelui periferic
 Locul recoltării:
Pentru adulţi, partea interioară a degetului mijlociu sau vârful degetului inelar sunt cele mai
bune zone, pentru copiii peste 6 luni cel mai bine se recoltează din degetul mijlociu, pentru
nou-nascuţi (copii sub 6 luni) zona cea mai indicată este degetul mare sau partea exterioară
a tălpii.
 Metoda de recoltare:
Recoltarea se va face în concordanţă cu standardele referitoare la recoltarea de sânge ale
autorităţilor medicale. Recoltarea sângelui periferic se supune în mod normal regulilor
locale; metoda tipică de recoltare este prin străpungerea vârfului degetului. Se recomandă
ca volumul de sânge colectat să nu fie mai mic de 30μL pentru a permite dubla verificare a
probei.
În timpul recoltării, dacă fluxul de sânge stagnează, se va presa uşor deasupra locului de

Biosystems Diagnostic 15
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
recoltare, niciodată nu se va presa în jurul înţepăturii. Evitaţi amestecarea fluidului de ţesut
cu sânge, care ar putea afecta acurateţea rezultatelor.
3.3.3 Omogenizarea probei de sânge
Înainte de testare, sângele trebuie agitat bine şi omogenizat, metoda recomandată este
următoarea: rasturnati în sus şi în jos, apoi rotiţi usor tubul de recoltare timp de 3-5 min, nu
agitaţi prea violent.
Proba de sânge ce urmează a fi testată se păstrează numai la temperatura camerei, testarea
trebuie să se facă în maxim 4 ore; păstrarea pentru un timp mai îndelungat sau agitarea
insuficientă a probei va influenţa acurateţea rezultatelor.
3.4 Analiza probei
Înainte de efectuarea analizelor, se recomandă efectuarea unui test de QC al instrumentului;
detalii despre această procedură le găsiţi în Capitolul 4 “Controlul Calităţii”.

Avertisment: Obiectul de testare al acestui instrument este proba de sânge; aspirarea în


instrument a altor substanţe poate duce la defectarea instrumentului.

3.4.1 Editare date probă


În analizele probei, puteţi modifica nr. probei sau introduce date despre probă înainte de testare.
Modificările după testare se vor face în modulul “Date istoric”, detalii despre acest lucru găsiţi în
Capitolul “Date Istoric”. Daţi click pe butonul “Profile”, va apărea un meniu Data Edit ca mai jos:

Fig.3-3 Introducere date probă


 Sample No.: pentru a modifica nr. Probei, introduceţi un număr compus din 11 cifre în
câmpul respectiv, după formatul “an + lună + zi + nr. de ordine din 3 cifre”. Dacă acest
număr format din 11 cifre există deja în sistem, atunci utilizatorului i se va cere să introducă
un alt număr. În caz contrar, sistemul va înlocui rezultatele de test existente. Sistemul va
crea în fiecare zi numere începând cu 001, ţinând cont de data calendaristică respectivă.
 Name: maxim 20 de caractere.
 Sex: poate fi selectat bărbat sau femeie; dacă nu se alege nimic, câmpul respectiv va fi gol.
 Age (Vârsta): Se introduce o valoare doar pentru una din Year, Month and Day. Dacă se
introduc mai multe valori, atunci, dacă la ani există o valoare, la luni şi zile nu se va salva
nimic; dacă la luni s-a introdus o valoare, atunci valoarea de la zile nu va fi salvată.
Domeniul pentru ani este de la 1 la 150, domeniul pentru luni de la 1 la 30, iar pentru zile de
la 1 la 90.
 Tipul probei: sânge integral recoltat cu anticoagulant, sânge periferic cu anticoagulant şi

Biosystems Diagnostic 16
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
sânge periferic prediluat.
 Reference: poate fi selectat general, adult bărbat, adult femeie, 16 - 18 ani, 6 - 15 ani, 3 - 5
ani, 3 luni – 2 ani, 8 zile – 2 luni, prima săptămână sau alte valori definite de utilizator.
Setarea implicită este general.
 Medical No.: nr. de înregistrare medicală a pacientului
 Bed No.: nr. patului din salonul unde este internat pacientul.
 Department, sender, analyst şi checker: (departamentul, persoana care a trimis proba,
persoana care a lucrat proba si cel care a verificat) se introduc în mod direct sau se
selectează din listă. Detalii găsiţi în Capitolul 7 “Setări sistem”.
Daţi click pe “ ” pentru a deschide tastatura virtuală, care arată ca mai jos:

Fig.3-4 Tastatură virtuală sistem


Când se foloseşte tastatura virtuală, mutaţi cursorul mouseului la butonul dorit, apoi efectuaţi
click. Butonul “Caps” este pentru a comuta între litere mari (majuscule) şi litere mici, iar butonul
“Close” se foloseşte pentru a închide tastatura virtuală.
La apăsarea butonului “OK”, datele se salvează, iar la apăsarea “Cancel”, se face întoarcerea în
fereastra de testare, fără salvarea modificărilor.
3.4.2 Selectare tipului de probă sânge
Puteţi selecta tipul de sânge prin butonul “Mode” sau îl puteţi selecta din meniul de editare date
probă. Sunt 3 tipuri de sânge care pot fi selectate, şi anume sânge integral, sânge periferic
anticoagulant şi sânge periferic prediluat.

Dacă selectaţi modul de sânge periferic prediluat, puneţi întâi 20μl de sânge periferic în cupa de
diluţie , apoi daţi click pe butonul “Diluent” şi următorul mesaj va apărea:

Fig.3-5 Adăugare diluent


Prin apăsarea tastei de aspirare se va adăuga 700μl de diluent în cupa de diluţie, analizorul va
aspira 300μl probă diluată pentru măsurare.

Procedura de testare este următoarea:

1. Puneţi cupa de ser sub ac, apăsaţi pe tasta de aspiraţie, instrumentul va aspira proba de
sânge, aşteptaţi pâna când acul de aspiraţie va urca în interiorul aparatului, apoi scoateţi

Biosystems Diagnostic 17
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
cupa de probă.
2. Instrumentul începe analiza probei, pe ecran se afişează “Being tested…”, apoi, parametrii,
rezultatele testului şi histograma vor fi prezentate ca mai jos:

Fig.3-6 Fereastra măsurare probă de sânge


Dacă setarea “Print instantly” este selectată, instrumentul va tipări rezultatele automat la sfârşitul
măsurătorii.
În cazul în care temperatura din momentul lucrului este mai mică de 15 °C sau mai mare de 30
°C, rezultatele obţinute vor fi nesigure; în acest caz în câmpul pentru mesaje va apărea alarma
“Temperature Low” sau “Temperature high”.
Dacă în timpul măsurătorii are loc blocarea orificiului de aspiraţie sau apar bule de aer, în
câmpul pentru mesaje va apărea alarma “Block hole” sau “Bubble”.
Dacă volumul de reactiv este insuficient, în câmpul pentru mesaje va apărea “Reagent volume
not enough”, mesajul va indica şi care din reactivi se va termina (diluent, cleanser sau Lyse).
Dacă rezultatul testului excede domeniului de ieşire al sistemului, rezultatul va fi prezentat ca “---”, în acest caz verificaţi
validitatea probei testate.
Notă: (1) Dacă apar picaturi de sange în afara cupei, luaţi-vă măsurile
necesare atunci când curăţaţi, în nici un caz nu atingeţi direct.
(2) Verificaţi periodic volumul de reactiv rămas, dacă tubul de aspiraţie
nu reuşeşte să aspire suficient, înlocuiţi reactivul.
(3) Mişcarea acului pentru aspirare poate cauza vătămări corporale, fiţi
atenţi în timpul aspirării.

3.4.3 Mesaje de atenţionare parametri


H+: indică că rezultatul respectivului parametru este mai mare decât maximul valorii patologice
predeterminate.
L-: indică că rezultatul acestui parametru este mai mic decât minimul valorii patologice

Biosystems Diagnostic 18
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
predeterminate.
H: indică că rezultatul acestui parametru este mai mic sau egal cu valoarea patologica
maximă, mai mare decât maxumul valorii normale.
L: indică că rezultatul este mai mare sau egal cu minimul valorii patologica, mai mic decât
minimul valorii normale.
3.4.4 Mesaje de atenţionare histograme
LF1: anunţă că regiunea din partea stângă a vârfului limfocitelor este anormală, cauzele
posibile sunt: coagularea trombocitelor, trombocite gigant, plasmodium, eritrocite nucleate,
eritrocite nelizate, limfocite anormale, crioglobuline.
LF2: anunţă că vârful limfocitelor şi regiunea de celule intermediare sunt anormale, cauzele
posibile sunt: limfocite heteromorfe, celule plasmatice, celule atipice, celule incipiente,
populaţii de eosinofile şi bazofile.
LF3: anunţă că regiunea dintre zona celulelor intermediare şi vârful neutrofil este anormală,
cauze posibile sunt: granulocite imature, celule anormale şi eosinofile.
LF4: regiunea din partea dreaptă a neutrofilelor este anormală, cauza posibila: granulocitoza.
PF1: regiunea din partea dreaptă a trombocitelor este anormală, indicând existenţa probabilă a:
trombocite mari, agregat trombocite, celule roşii mici, fragmente de celule şi proteine
fibroase.
PF2: regiunea din partea stângă a trombocitelor este anormală, indicând existenţa probabilă
a: fragmente de trombocite mici, masa eritrocitara inclusa şi zgomot electronic de
interferenţă.
3.4.5 Ajustare histogramă
Cănd clasificarea automată a rezultatelor pentru WBC, RBC, PLT nu îndeplineşte cerinţele,
operatorul poate ajusta histograma. Procedura este următoarea:
1. În meniul de testare probe, daţi click pe butonul “Adjust”, apare fereastra de selecţie
histogramă, ca mai jos:

Fig.3-7 Selecţie histogramă


Selectaţi histograma pe care doriţi să o ajustaţi, apoi daţi “OK”. Dacă nu alegeţi nicio
histogramă, daţi click pe “Cancel”. Pentru a ajusta histograma fără tastatură externă, daţi
click pe “ ” pentru a deschide tastatura virtuală.
2. Folosiţi mouse-ul sau tastele număr “1”, “2”, “3” de pe tastatură pentru a alege linia, apăsaţi
“←” pentru a muta la stânga, “→” pentru a muta la dreapta. Între timp, volumul curent este
afişat în stânga liniei. Diagrama WBC are numai 2 linii de ajustat, ambele linii ale RBC şi
PLT pot fi ajustate.
3. După ajustare, daţi click pe butonul “OK”; o fereastră de confirmare va apărea, ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 19
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.3-8 Adjust confirmation
Daţi “OK” pentru a salva rezultatul ajustării sau “Cancel” pentru a anula ajustarea respectivă.
3.4.6 Printare
Înainte de testare, setaţi imprimanta şi formatul printării în modulul “System Setting”. Daţi click
pentru tipărirea rezultatului.

Avertisment: în timpul testului, nu înlocuiţi reactivul.

Biosystems Diagnostic 20
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
4 Controlul Calităţii
Controlul Calităţii reflectă acurateţea şi repetabilitatea sistemului. Programul de control al calităţii
instrumentului oferă un mod sigur şi eficient de verificare şi prevenire a posibilelor erori din
sistem. Dacă există o eroare în sistem, rezultatele analizelor vor fi incerte. Pentru a menţine
acurateţea rezultatelor, pentru a descoperi şi elimina erorile din instrument la timp, se
recomandă să se facă în mod regulat un control de calitate al instrumentului.
RT-7600 ofera 3 metode pentru QC, L-J QC, X-B QC şi X-R QC.
4.1 L-J QC
În fereastra principală, daţi click pe butonul “QC” button, alegeţi 20 de fişiere QC pentru “L-J
QC”. Sistemul poate controla 20 parametri în acelaşi timp. L-J QC foloseşte probe de QC pentru
analizele de controlul calităţii.
4.1.1 Setare L-J QC

Fig.4-1 L-J QC setting


 Save (Salvare): selectaţi fişierul QC, introduceţi nr. Lotului, perioada de valabilitate,
ţintele pentru diverşi parametri şi limitele respective; daţi click pe butonul “Save” pentru a
salva datele de QC intoduse, dacă erau deja date în acest fişier atunci se vor salva
modificările făcute.
 Rules (Reguli): selectează regulile din acest fişier de QC; pot fi deselectate toate,
selectate una sau mai multe reguli. Sistemul va face verificări şi va emite alarme în testele
de control al calităţii în funcţie de aceste regului selectate. Fereastra pentru regulile de QC
este prezentată mai jos:

Fig.4-2 Criterii L-J QC

Biosystems Diagnostic 21
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
 Items: utilizatorul poate selecta toţi parametrii pentru QC sau poate selecta numai o
parte din aceştia.
 Delete: şterge datele de QC din fişierul selectat.
 Send: se foloseşte portul serial al instrumentului pentru a transfera datele de QC din
fişierul selectat către device-ul destinat să primească aceste date. Înainte de efectuarea
transferului, folosiţi cablul serial pentru a conecta analizorul la device-ul respectiv, porniţi
device-ul şi setaţi parametrii de program ai acestuia. Pentru aceste setări consultaţi Capitolul
7 “System Setting”.
 Help: această opţiune afişează help-ul sistemului.
 Exit: întoarcere în fereastra principală.
4.1.2 Executare L-J QC
După ce setarea parametrilor din fişierul pentru QC a fost făcută, analizarea QC conform
acestor setări poate fi efectuată. În fereastra principală, selectaţi fişierul QC, intraţi în fereastra
QC Run care se prezintă ca mai jos:

Fig.4-3 Executare L-J QC


1. Pregătiţi proba pentru QC, apăsaţi tasta de Aspiraţie pentru a începe testarea.
2. După testare, rezultatul QC va fi afişat în coloana curentă. Dacă în timpul testării apare
un mesaj de alarmă, rezultatele testului pot fi inadecvate. Puteţi da click pe “Delete” pentru
a şterge rezultatele respective. Repetaţi testarea, eliminând în prealabil cauzele care au dus
la apariţia mesajului de eroare. Dacă au fost setate anumite reguli, privind QC, în caz de
neconformitate a rezultatelor cu aceste reguli, sistemul va indica aceste neconformităţi, iar
utilizatorul poate şterge rezultatele curente şi repeta testarea.
3. Fiecare fişier de QC poate salva până la 500 rezultate. Apăsaţi pe butonul “Return”
pentru întoarcere în fereastra principală.
4.1.3 Lista L-J QC
Instrumentul poate căuta datele de QC executate în listă. În fereastra principală, selectaţi fişierul
QC, intraţi în lista QC, ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 22
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.4-4 Listare L-J QC
Instrumentul va afişa rezultate pentru 20 de parametri, dacă unii parametri nu au fost controlaţi,
câmpul respectiv va fi gol.
Funcţia Send poate transfera o parte sau toate datele L-J QC către un echipament extern.
Folosiţi mouse-ul sau touch pen pentru a selecta coloana respectivă şi a selecta un grup de
date. Cu ajutorul tastelor Ctrl sau Shift de pe tastatură se pot selecta mai multe coloane. Puteţi
trimite toate datele, dând click pe butonul “Send” se va deschide o fereastră de dialog pentru
transfer, ca mai jos:

Fig.4-5 Transfer date L-J


Selectaţi datele ce urmează a fi prezentate, apoi daţi click pe “Send”.
Dând click pe “Delete” va apărea o fereastră de dialog pentru confirmarea ştergerii, după
confirmare, puteţi şterge o parte sau toate datele de QC. Metoda de selecţie a unui grup de
date este aceeaşi ca la transferul de date.
4.1.4 Grafic L-J QC
Afişează distribuţia datelor în grafice, pentru a uşura înţelegerea tendinţei de deviaţie a
instrumentului. În fereastra principală, selectaţi fişierul QC, deschideţi fereastra QC chart, ca mai
jos:

Biosystems Diagnostic 23
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.4-6 grafic L-J QC
 Lot No.: numărul lotului probei de QC corespunzător fişierului QC.
 Expiry: perioada de valabilitate a probei de QC.
 Time:Timpul de testare corespunzător punctului respectiv de QC.
 Seq#: numărul de ordine al punctului curent, din toate punctele datelor de QC.
Fiecare fereastră afişează în 4 grafice, Mean (Media), Diff (deviaţia standard), CV coeficientul
de variaţie) pentru fiecare parametru.
Cele 3 valori din stânga graficului sunt, de sus în jos, respectiv: valoarea ţintă a probei de QC +
deviaţia, valoarea ţintă, valoarea ţintă a probei de control – deviaţia.
Cu tastele “↓”, “↑” de pe tastatură puteţi comuta între elemente.
Prin apăsarea tastelor “←”, “→” de pe tastatură, se pot prezenta datele de QC pentru diferite
numere de ordine.
Faceţi click pe butonul “Print” pentru a printa datele de QC ale grupului curent.
4.2 X-B QC
X-B QC nu utilizează probă pentru QC, dar face parte din metodele de monitorizare a calităţii
instrumentului; aceste metode reflectă calitatea instrumentului sub diverse aspecte. Datele
pentru X-B QC provin dintr-un eşantion aleator, care nu este clasificat în funcţie de tipul bolii. O
anumită valaore şi limitele superioară şi inferioară cuprind un domeniu de referinţă, observă
tendinţa pentru fiecare lot de valori X-B în domeniul de referinţă.
Instrumentul face X-B QC pentru toţi cei 20 de parametri, cantitatea de probe pentru analizele
numerice pentru X-B în fiecare lot este între 20 şi 200, valoarea implicită este 20.

Biosystems Diagnostic 24
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
4.2.1 Setare X-B QC

Fig.4-7 Setare X-B QC


Dacă analizele X-B sunt setate pe “On”, probele sunt testate şi, în plus, sunt luate date pentru
analizele X-B.
Valorile ţintă şi limitele X-B QC sunt calculate şi completate manual de către utilizator. Valoarea
ţintă pentru un parametru este media rezultatului de calcul statistic al datelor din această
reagiune, probele ar trebui să ajungă la o anumită cantitate, cantitatea recomandată este mai
mult de 1000, iar sursa probelor trebuie să fie verificată ca fiind aleatorie, valorile de referinţă
apentru diferite regiuni vor fi diferite. Alegerea limitelor se recomandă să fie 5%-10%.
 Save: salvează datele de setare QC.
 Items: utilizatorul poate selecta QC pentru toţi parametrii sau pentru o parte din ei.
 Delete: şterge datele de setare X-B QC.
 Send: foloseşte portul serial al instrumentului pentru a transfera datele de setare către
receiverul desemnat. Înainte de trimitere, conectaţi instrumentul la echipamentul de primire
date printr-un cablu serial, porniţi echipamentul respectiv şi setaţi parametrii de program ai
săi. Pentru setarea acestor parametri consultaţi Capitolul 7 “System Setting”.
 Help: afişează help-ul sistemului.
 Exit: vă întoarce în fereastra principală.
4.2.2 Lista X-B QC
Instrumentul poate salva cel mult 2000 date X-B; deschideţi lista X-B QC ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 25
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.4-8 Lista X-B QC
Instrumentul afişează rezultate de calitate cu 20 parametri, dacă la unii din parametri nu s-a
efectuat control, căsuţa respectivă va fi goală.
Limita superioară a coloanelor de date pentru QC afişate la un moment dat este de 200, dacă
sunt mai mult de 200 coloane, vizualizarea lor se face cu ajutorul “ ” şi “ ”.
Funcţia de trimitere (Send) poate transfera unele sau toate datele X-B QC către echipamentul
extern. Metoda de operare este aceeaşi ca la transferul de date descris în oaragraful “4.1.3 Lista
L-J QC ”.
Dacă daţi click pe butonul “Delete” va apărea o căsuţă de dialog. După confirmare, unele sau
toate datele de QC vor fi şterse.
4.2.3 Graficul X-B QC
Sistemul oferă grafice pentru vizualizare date X-B QC, ca mai jos:

Fig.4-9 Graficul X-B QC


 Current/Total:pentru afişarea punctului curent QC, respectiv totalul analizelor.
 Time: timpul de test corespunzător punctului QC.
Fiecare fereastră afişează grafice a câte 4 parametri. Cele 3 valori din stânga graficului sunt, de
sus în jos: valoarea ţintei + deviaţia, valoarea ţintei, valoarea ţintei – deviaţia.
Cu tastele “↓”, “↑” de pe tastatură sau din fereastră comutaţi între parametri.
Cu tastele “←”, “→” de pe tastatură sau din fereastră se afişează datele de control al calităţii
corespunzătoare diverselor numere seriale.
Daţi click pe butonul “Print” pentru a tipări grupul curent de date pentru controlul calitătii.
4.3 X-R QC
X-R QC, sau QC ţintă – domeniu, este metoda de control al calităţii uzuală în industrie, un mod
eficient de a determina şi prognoza fluctuaţiile anormale ale calităţii, se completează reciproc cu
L-J QC. X-R foloseşte probe de control pentru analizele de QC.
X-R QC folosesc în primul rând grafice de control pentru a reflecta stabilitatea datelor de QC,
graficele de aici sunt nişte grafice combinate.
4.3.1 Setare X-R QC
Înainte de efectuarea X-R QC, trebuiesc efectuate setările parametrilor de QC, fereastra pentru
setare este ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 26
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.4-10 Setare X-R QC
 Lot No.: numărul lotului al sangelui de control.
 Expiry: perioada de valabilitate
 Group No.: de la 2-60, implicit este 20.
 Numărul de probe în fiecare grup: 2-10, implicit este 5.
 Save: selectaţi fişierul de QC, introduceţi Nr. Lotului, perioada de valabilitate, valorile
ţintă şi limitele pentru parametri, daţi click pe butonul “Save” pentru a salva datele din fişierul
respectiv, dacă în acest fişier existau deja date, atunci acestea vor fi modificate.
 Delete: şterge datele din fişierul respectiv.
 Send: foloseşte portul serial RS-232 al instrumentului pentru a transfera data din fişierul
selectat către dispozitivul de primire destinat. Înainte de trimitere, conectaţi analizorul la
echipamentul pentru primire date prin cablul serial, porniţi aparatul şi setaţi parametrii de
program necesari. Pentru setarea parametrilor respectivi consultaţi Capitolul 7 “System
Setting”.
 Help: pentru a afişa help-ul sistemului.
 Exit: întoarcere în meniul principal.

4.3.2 Efectuare X-R QC


După setarea parametrilor din fişierul de QC selectat, analizele de control al calităţii
corespunzătoare acestui fişier pot începe. În fereastra principală, selectaţi fişierul QC, mergeţi în
fereastra de executare a acestora, ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 27
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.4-11 Efectuare X-R QC
1. Pregătiţi proba de control şi apăsaţi pe tasta de Aspiraţie pentru a începe testul.
2. După testare, rezultatele vor fi afişate în colana curentă. Dacă în timpul testului apare vreun
mesaj de eroareIf there is fault alarm, rezultatul testului poate fi inadecvat. Puteţi, în acest
caz, să daţi click pe “Delete” pentru a elimina aceste rezultate şi eliminaţi cauza erorii inainte
de următorul test.
4.3.3 Listare X-R QC
Instrumentul poate afişa datele X-R QC prin listare. În fereastra principală, selectaţi fişierul QC,
mergeţi în lista QC, ca mai jos:

Fig.4-12 Listă X-R QC


Instrumentul va afişa rezultate de control cu 20 parametri.
Dând click pe butonul “Send”, unele sau toate datele de control pot fi transferate către un
dispozitiv extern. Metoda de operare este aceeaşi ca la transferul de date din “4.1.3 Listă L-J
QC”.
Dacă daţi click pe butonul “Delete” va apărea o căsuţă de dialog. După confirmare, unele sau
toate datele vor fi şterse.
4.3.4 Graficul X-R QC
Graficul X-R QC reflectă în mod vizual stabilitatea instrumentului, când instrumentul este ok,
punctele din grafic vor fi distribuite aleator pe de ambele părţi ale axei centrale. Fereastra cu
garficele arată ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 28
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.4-13 Grafic X-R QC
 Lot No.: lotul probei de control
 Expiry: perioada de valabilitate a probei
 Seq#.: numărul secvenţial al punctului respectiv.

Fiecare fereastră afişează distribuţia datelor de control pentru 2 parametri. Graficul pentru

fiecare parametru este compus din graficul X şi graficul R, reflectând fluctuaţia ţintei şi,

respectiv, a domeniului. Cele 3 valori din stânga graficului X sunt, de sus în jos: X + A2 R , X ,

respectiv X - A2 R . Cele 3 valori din stânga graficului R sunt, de sus în jos:: D4 R , R , respectiv
k k
D3 R
; unde, X = i
1
Xi
/K, Xi
este ţinta grupului i, R = i
1
Ri
/K, Ri este diferenţa dintre

maximul şi minimul grupului i, K este cantitatea subgrupului, A2 , D4 , D3 sunt coeficienţi

determinaţi de numărul de probe din fiecare grup.


Apăsaţi pe tastele “↓”, “↑” de pe ecran sau de pe tastatură pentru a comuta între parametri.
Apăsaţi pe “←”, “→” de pe display sau de pe tastatură pentru a afişa datele de control ale
diferitelor numere.
Cu ajutorul butonului “Print” puteţi printa grupul curent de date de control.

Biosystems Diagnostic 29
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
5 Calibrarea
Înainte de livrare, toate instrumentele sunt testate şi calibate în modul cel mai serios. Dar în
timpul transportului şi al utilizării, rezultatele pot avea devieri, din diverse motive; scopul calibrării
instrumentului este de a vă asigura de acurateţea rezultatelor obţinute.
Pentru a garanta acurateţea rezultatelor obţinute pe aparat, instrumentul va trebui să fie calibrat
în următoarele situaţii:
1. La prima instalare în scopul utilizării şi la reinstalarea în alte locuri.
2. După ce instrumentul a fost reparat.
3. Dacă se observă devieri ale rezultatelor de control.

Note: Pentru calibrare va trebui să se folosească probe de calibarare destinate


comercializării marca Rayto, păstrate şi folosite conform prospectelor însoţitoare.
Nu puteţi folosi rezultatele testelor obinute pentru diagnostic clinic şi medical
înainte să fiţi siguri că toate calibrările au fost făcute corect.

5.1 Pregătirea inaintea calibrării


Pentru calibrarea instrumentului puteţi folosi probe pentru calibrare. Toate calculele matematice
referitoare la calibrare pot fi făcute automat de instrument, coeficientul de calibrare va fi salvat
automat. Analizorul are 3 seturi de coeficienţi de calibrare, sânge întreg anticoagulant, sânge
periferic anticoagulant şi sânge periferic prediluat; cele 3 sturi se vor calibra separat.
Înainte de calibrarea instrumentului, va trebui să faceţi următoarele verificăfri pentru a vă asigura
că maşina lucrează în condiţii normale; dacă veţi descoperi orice problemă, opriţi calibrarea.
1) Verificaţi instrumentul şi reactivii, asiguraţi-vă că instrumentul este în stare normală de
funcţionare, reactivul este suficient, aveţi toate materialele necesare calibrării.
2) Faceţi un test de blank, asiguraţi-vă că valorile obţinute sunt corecte.
3) În fereastra de numărare, folosiţi proba de sânge pentru a repeta testarea, asiguraţi-vă
că instrumentul lucrează în interiorul domeniului de precizie.

Biosystems Diagnostic 30
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
5.2 Calibrarea manuală
În fereastra principală, selectaţi calibrare manuală, sistemul va intra în fereastra pentru calibrare
manuală, ca mai jos:

Fig.5-1 Calibrare manuală


Procedura de calibrare manuală este următoarea:
1. În meniul de testare probe, folosiţi proba pentru calibrare ca test, de câteva ori (de cel puţin 3
ori).
2. Notaţi datele testate.
Calculaţi noul coeficient de calibrare cu ajutorul formulei de mai jos:
coeficientul _ actual _ calibrare  valoarea _ refer _ proba _ calibrare
noul _ coeficient _ calibrare 
Media _ valorilor _ testate

3. În fereastra de Calibrare Manuală, selectaţi tipul probei, introduceţi noul coeficient de


calibrare în câmpul de introducere calibrare, introduceţi timpul la care s-a făcut calibrarea în
câmpul pentru timpul calibrării. În cazul calibrării automate, timpul l-a care s-a făcut
calibrarea va fi modificat automat.
4. Daţi click pe butonul “Save” pentru a păstra rezultatul calibrării curente. Dacă daţi click pe
butonul “Exit” sistemul nu va salva rezultatul şi se va întoarce direct în meniul principal.
5.3 Calibrarea automată
Când se selectează calibrarea automată, după testarea probei pentru calibrare, instrumentul
poate calcula automat noul coeficient de calibrare. Procedura de calibrare automată este

Biosystems Diagnostic 31
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
utmătoarea:
1. Setaţi proba pentru calibrare, selectaţi parametrii ce urmează a fi calibraţi;
2. Faceţi testarea probei pentru calibrare;
3. Se determină coeficientul de calibrare.
Fereastra calibrării automate este ca mai jos:

Fig.5-2 Calibrarea automată


Mai întâi, trebuie setată proba pentru calibrare, daţi click pe butonul “Setting”, se deschide
meniul pentru setarea calibrării automate, ca mai jos:

Fig.5-3 Setare calibrare automată


 Lot No.: numărul de lot al probei de calibrare, introduceţi şi salvaţi; data viitoare, puteţi
selecta acest lot din listă, pentru a verifica sau modifica datele din acest lot. Daţi click pe
butonul “Input” pentru a introduce numărul lotului.
 Expiry: perioada de valabilitate a calibratorului; dacă data expirării este anterioară datei
curente, instrumentul va da un mesaj corespunzător de alarmă.
 Blood type: tipul de sânge al calibratorului.

Biosystems Diagnostic 32
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
 Targets: Valorile de referinţă ale fiecărui parametru al probei de calibrare.
 Calibration parameter: parametrul ce urmează să fie calibrat.
Dând click pe “Delete”, datele de setare ale calibratorului curent vor fi şterse..Pentru a salva
datele lotului curent de calibrare daţi “OK”. Prin click pe “Cancel”, vă întoarceţi direct în meniul
de efectuare a calibrării automate.
După efectuarea setărilor, vă întoarceţi în fereastra prezentată în figura 5-2 pentru a începe
testul de calibrare; Procesul este descris mai jos:
1) Pregătiţi calibratorul şi apăsaţi pe butonul Aspiration pentru a începe testarea.
2) După testare, rezultatele vor fi afişate în coloana corespunătoare numărului curent de
test.
3) Repetaţi testul, instrumentul permite cel mult 20 de repetări.
4) Rezultatele statistice şi noul coeficient de calibrare vor fi prezentate automat în tabel
sub fiecare test.
5) Liniile cu date nesatisfăcătoare pot fi şterse de fiecare dată.
Dacă decideţi să folosiţi noul coeficient de calibrare, daţi click pe butonul “Save”, astfel sistemul
va salva coeficentul nou.

Biosystems Diagnostic 33
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
6 Rezultate
După testarea fiecărei probe, sistemul salvează automat datele de test; Analizorul de
hematologie RT-7600 poate salva valori de test ale diveşilor parametri şi histograme pentru cel
mult 50.000 de probe. Utilizatorul poate verifica datele testate şi histogramele pentru toate
probele, poate printa, şterge, modifica şi recupera datele probelor sub condiţiile desemnate.
În fereastra principală, daţi click pe “RESULT” pentru a deschide meniul cu istoricul datelor, ca
mai jos:

Fig.6-1 Lista istoric


Fereastra de bază a sistemului afişează ultimele 500 de înregistrări; literele “H”, “L” sau “H+”,
“L-” după parametri indică dacă rezultatele exced limitele superioară sau inferioară ale valorilor
normale sau patologice.
Rezultatul cu “- - -”, indică că rezultatul este în afara domeniului de test sau că o greşeală a
apărut în timpul testării.
Dacă numărul de înregistrări din istoric este mai mare de 500, folosiţi butoanele“<<-” şi “->>”
pentru a comuta între grupurile de date.
 Select
Dacă daţi click pe butonul “select” se va deschide o fereastră de dialog ca mai jos:

Fig.6-2 Căsuţa de dialog Select


Introduceţi numerele de ordine de început şi sfârşit, daţi click pe “OK”.
Dacă daţi click pe “Cancel”, sistemul nu va selecta nicio înregistrare.
 Send
Oferă funcţia de transfer de date, metodele de selectare a datelor sunt:: a) folosiţi funcţia
select. b) Cu mouse-ul sau cu touch pen daţi click pe coloana dorita, selectaţi o dată din

Biosystems Diagnostic 34
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
istoric; cu tastele Ctrl şi Shift de pe tastatură puteţi selecta mai multe coloane. Dacă nu se
selectează nicio dată, toate datele pot fi trimise. Când daţi click pe butonul “Send” se va
deschide o căsuţă de dialog ca mai jos:

Fig.6-3 Transfer date


Selectaţi datele ce urmează a fi trimise, apoi daţi click pe “Send”.
 Locate
Această funcţie se foloseşte pentru a “sări” la locaţia cu înregistrarea dorită; dând click pe
butonul “Locate”, se deschide o căsuţă de dialog ca cea de mai jos:

Fig.6-4 Căsuţă de dialog pentru Locate


Introduceţi un număr între 1 şi 500 în căsuţa Position, apoi daţi click pe “OK”. Daţi click pe
“Cancel” pentru a ieşi direct.
 Search (Căutare)
Această funcţie permite utilizatorului să caute o înregistrare după condiţiile sale specifice;
daţi click pe butonul “Search” pentru a deschide o căsuţă de dialog ca mai jos:

Fig.6-5 Condiţii de căutare


Proba nr. este o condiţie suficientă de identificare a unei înregistrări din istoric. Dacă
introduceţi nr. Probei, celelalte condiţii de identificare sunt dezactivate. Utilizatorul poate
folosi una sau mai multe condiţii pentru găsire înregistare; dacă există o înregistrare
compatibilă cu criteriile selectate, ea va fi prezentată în lista cu înregistrări din istoric. Dacă
nu se va găsi nicio înregistrare corespunzătoare, sistemul va oferi un mesaj în acest sens.
 Delete

Biosystems Diagnostic 35
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Funcţia Delete poate fi folosita pentru a şterge datele selectate sau toate datele din istoric.
Datele pot fi selectate în următoarele moduri: a) folosiţi funcţia select b) Folosiţi mouse-ul
sau touch pen pentru a da click pe coloană, selectaţi o dată din istoric. Cu tastele Ctrl şi Shift
de pe tastatură pot fi selectate coloane multiple. Dacă nu se selectează nicio dată, sistemul
vă va sugera să ştergeţi toate datele.
 Print
Funcţia Print printează datele din istoric selectate ţinând cont de modul de printare setat.
Vedeţi setarea printării din Capitolul 7 “Setare sistem”.
 Detail
Funcţia “Detail” este utilizată pentru a verifica detaliile unei anumite probe; selectaţi o
înregistrare în lista de istoric, daţi click pe butonul “Detail” şi intraţi în meniul de vizualizare
detaliilor unei probe.

Fig.6-6 Datele unei probe din istoric


Acest meniu afişează mesajele de bază ale probei, valorile de test şi histogramele. Daţi click pe
butoanele “Previous item”, “Next item” pentru verificarea probei. Pentru ajustarea histogramei,
faceţi ca în paragraful 3.4.5.
Pentru a modifica mesajele, faceţi click pe butonul “Data”, mergeţi în meniul Editare date (vedeţi
detalii în paragraful 3.4.1).
În meniul cu date din istoric puteţi face click pe butonul “Print” pentru a printa data curentă din
istoric, ţinând cont de modul de printare selectat (Cap. 7 Setare Sistem).

Biosystems Diagnostic 36
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
7 Setare Sistem
Setarea Sistemului se foloseşte pentru a seta parametrii sistemului; în fereastra principală daţi
click pe “Setting” pentru a intra în meniul Setare Sistem, ca mai jos:

Fig.7-1 Setare Sistem


7.1 Setări generale
 Serial number: numărul de serie al maşinii, folosit pentru identificarea instrumentului.
 Time: introduceţi data sau ajustaţi-o din săgeţile de ajustare din dreapta elementului
respectiv.
 Language (Limba folosită): se poate comuta între diversele limbi cunoscute de sistem.
 Setare Printare:
1. Printer: selectând Printerul intern, imprimanta termică internă a instrumentului va tipări
rezultatele. În acest caz, puteţi selecta ca printarea să se facă sau nu instantaneu. Dacă
alegeţi printare instantanee, rezultatul tastului va fi tipărit imediat ce tastarea s-a
încheiat. Dacă selectaţi Imprimantă Externă, printarea se va face prin imprimanta
externă selectată.
2. Print item: daţi click pe butonul “Set” pentru a intra în meniul de setare a printării, astfel
puteţi selecta parametrii necesari printării. button to open the print item setting menu,
you can select the parameters need printing. The system provides 3 templates for user.
3. Printout: imprimanta internă are 2 formate, cu şi fără histograme. internal printer has 2
formats, with histogram, without histogram. Numele parametrilor se referă la numele
celor 20 parametri de hematologie.
4. Unit name (Numele unităţii): va fi printat în titlul raportului.
 Special:
1. Startup blank test: dacă se bifează această opţiune, testul de blank se va face la
pornirea aparatului, dacă nu, se va sări peste acest test.
2. Clean Freq (times) (Frecvenţa spălării): în această căsuţă introduceţi cantitatea de probe

Biosystems Diagnostic 37
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
testate, când acest număr este depăşit de instrument, se va executa o spălare automată
a aparatului. Dacă se setează valoarea 0, spălarea automată nu se va executa.
3. Pre-diluted test mode inform (Informare despre modul de testare cu prediluţie): dacă se
bifează această opţiune, înainte de teatarea sângelui periferic cu prediluţie, va apărea
un mesaj de informare.
4. Transmit instantly: După testarea probei, rezultatul va fi transferat către calculator prin
portul serialRS-232.
7.2 Altele
Aici intraţi într-un meniu ca cel de mai jos:

Fig.7-2 Alte setări


7.2.1 Setări utilizator
Sistemul are 3 niveluri de utilizator: administrator, utilizator avansat şi utilizator obişnuit, cu
diferite drepturi. Implicit este setat utilizatorul obişnuit, aşa că unele setări sunt dezactivate.
Pentru a permite aceste setări, daţi click pe butonul “Log on” pentru a deschide o fereastră de
dialog ca mai jos:

Fig.7-3 Fereastră de dialog Logon


Selectaţi nivelul de utilizator, introduceţi parola şi afceţi click pe butonul “OK”. Dacă aveţi
privilegiul de administrator, atunci toate funcţiile din Alte Setări vor fi activate. Valoril presetate
sunt Name: “Admin” şi parola 1008 (sau, la unele versiuni, parola 7600). Noul meniu, după
logarea ca administrator, arată ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 38
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.7-4 Alte setări
Dând click pe butonul “Lof off”, identificatorul de utilizator va fi schimbat în utilizator obişnuit.
7.2.2 Limite normale
Dând click pe acest buton se va deschide un meniu de setare ca mai jos:

Fig.7-5 Setare valori normale


Domeniile de referinţă pentru fiecare parametru au fost setate înainte de livrarea aparatului,
pentru a le modifica va trebui să selectaţi tipul de sânge şi categoria populaţiei şi să completaţi
câmpurile respective cu valorile limită inferioară, respectiv limită superioară. După modificare,
faceţi click pe “Save” pentru salvare.
7.2.3 Limite de panică
Când o valoare a unui parametru excede domeniului normal de valori, acest lucru nu indică în
mod categoric că subiectul este bolnav, atunci când valoarea parametrului se încadrează în
limitele de panică, concluzia se va lua în funcţie de specificitatea cazului respectiv. when it falls

Biosystems Diagnostic 39
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
within panic limits, the conclusion has to be made on specific case. Pentru a introduce limitele
de panică, faceţi click pe butonul “Panic limits”.

Fig.7-6 Limite de panică


Domeniul de referinţă pentru fiecare parametru a fost setat înainte de livrarea instrumentului,
pentru a îl modifica va trebui să selectaţi tipul de sânge şi categoria populaţiei şi să completaţi
câmpurile respective cu valorile pentru limita inferioară, respectiv cea superioară. Faceţi click pe
butonul “Save” pentru salvare.
7.2.4 Unităţi
Pentru schimbarea unităţilor de măsura ale parametrilor faceţi click pe butonul “Units”, astfel se
va deschide un meniu de setare ca mai jos:

Fig.7-7 Setare unităţi


Selectaţi unitatea adecvată şi daţi click pe “OK” pentru salvare şi ieşire. Dacă ieşiţi prin “Cancel”,
modificările nu vor fi salvate.
7.2.5 Comunicare
Se pot seta parametrii pentru interfaţa de transfer prin portul serial. Pentru a verifica sau

Biosystems Diagnostic 40
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
modifica aceste setări faceţi click pe butonul “Communication”, astfel un meniu de setare
parametri de comunicare se va deschide ca mai jos:

Fig.7-8 Setare comunicare


Valorile implicite folosite de instrument sunt: Baud rate: 115200, data digit (length): 8, calibration
digit (parity): None, stop digit: 1.
7.2.6 Informaţii departament
Se foloseşte pentru setarea datelor departamentului, presetarea acestor mesaje ca creşte viteza
de introducere a datelor de departament. Dacă daţi click pe butonul “Dept. Info” se va deschide
un meniu ca cel de mai jos:

Fig.7-9 Setare mesaj departament


1. Append: daţi click pe el pentru a adăuga un rând nou, introduceţi numele
departamentului în coloana respectivă, dând click pe “Append” mesajul de la departamentul
adăugat poate fi salvat.
2. Modify: Selectaţi coloana pe care doriţi să o modificaţi, introduceţi noul nume de
departament şi faceţi click pe butonul “Modify” pentru salvare.
3. Delete: selectaţi unul sau mai multe rânduri de date, şi daţi click pe butonul “Delete”
pentru a şterge mesajele selectate.
4. Exit: ieşire din acest meniu.
7.2.7 Informaţii medic
Se foloseşte pentru a seta datele individuale ale medicului, care vor fi utilizate la introducerea
datelor probelor; presetarea acestor informaţii va creşte viteza de introducere a datelor legate de
medic. Fereastra de setare arată ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 41
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.7-10 Setare medic
1. Append: faceţi click pe acest buton pentru a adăuga o linie nouă de coloane goale,
introduceţi numele în coloana respectivă, selectaţi departamentul şi celelalte date din listă.
2. Modify: Selectaţi coloana de date pe care doriţi să o modificaţi, introduceţi informaţiile noi
despre doctor şi daţi click pe “Modify” pentru a salva modificările.
3. Delete: selectaţi una sau mai multe linii de date şi daţi click pe “Delete” pentru a le
şterge.
4. Exit: ieşire din acest meniu.

Biosystems Diagnostic 42
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
8 Informaţii sistem
Aici găsiţi câteva tipuri de mesaje despre sistem; utilizatorul poate verifica starea sistemului din
acest modul.
8.1 Stare sistem
Din meniul de mesaje sistem din fereastra principală faceţi click pe “System Info”, apoi în
“system status” găsiţi un meniu ca cel de jos:

Fig.8-1 stare sistem


Sistemul oferă 2 parametri de test, dacă valorile sunt în afara domeniului, rezolvarea
problemelor respective este necesară.
8.2 Jurnal sistem
Înregistrează principalelel evenimente şi rezultate ale instrumentului din timpul lucrului. Dând
click pe “Log” puteţi verifica mesajele din jurnal ca mai jos:

Fig.8-2 Jurnal sistem

Biosystems Diagnostic 43
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
8.3 Informaţii statistice
Include timpul de lucru al instrumentului după pornire şi timpul de lucru total, pentru a intra aici
faceţi click pe “Statistic” din meniul de mesaje sistem din fereastra principală. Meniul de
informaţii statistice arată ca mai jos:

Fig.8-3 Informaţii statistice

Biosystems Diagnostic 44
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
9 Oprirea
După o zi de lucru, va trebui să executaţi programul de închidere înainte de oprirea
instrumentului. În timpul acestei proceduri, analizorul va efectua întreţinerea de rutină şi clătirea
tubajelor.
În fereastra principală, faceţi click pe butonul “Shut down”, apoi va apărea o căsuţă de dialog ca
mai jos:

Fig.9-1 Confirmare închidere aparat


Dând click pe “OK”, sistemul va efectua procedura de shutdown, după aceasta va apărea
mesajul “Vă rugăm să opriţi instrumentul”. Abia atunci analizorul poate fi închis de la comutatorul
principal.
Avertisment: Să nu închideţi niciodată instrumentul fără să îi faceţi procedura de
shutdown.

Biosystems Diagnostic 45
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
10 Service
Analizorul automat de hematologie RT-7600 este un analizor clinic de precizie, pentru a fi
menţinut în bune condiţii, pentru a obţine rezultate corecte şi pentru a reduce rata de defectare a
sa, instrumentul are nevoie de unele operaţii de întreţinere. Acest capitol prezintă operaţiile de
întreţinere respective.
Avertisment: vă rugăm să efectuaţi operaţiile de întreţinere în conformitate cu
instrucţiunile din manualul de utilizare şi cel de service, în caz contrar aparatul
ar putea avea de suferit defecţiuni majore.

10.1 Întreţinerea de rutină


10.1.1 Procesul de pornire şi cel de oprire
La pornire, instrumentul va efectua testarea componentelor mecanice şi testul de blank, pentru
ca utilizatorul să poată descoperi aventualele probleme din timp. În timpul procedurii de oprire a
aparatului, programul zilnic de întreţinere va fi efectuat automat. După trecerea comutatorului pe
off dumneavoastră va trebui numai să curăţiaţi masa de lucru şi suprafaţa instruemntului.
10.1.2 Clătirea automată
Dacă numărul de probe a atins numărul prestabilit de utilizator, instrumentul va efectua
programul automat de clătire. Utilizatorul poate ajusta frecvenţa clătirilor automate (consultaţi
Capitolul 7, Setări Sistem). Clătirea poate fi făcută şi din meniul “Maintenance”.
10.1.3 Curăţarea suprafeţei instrumentului
 Păstraţi mediul de lucru curat.
 Suprafaţa instrumentului poate fi curăţată cu detergent neutru şi cu o cârpă umedă.

Avertisment: Nu folosiţi solvenţi, grăsimi sau substanţe corozive pentru curăţarea


instrumentului.

10.2 Programul de întreţinere


10.2.1 Back flush (jet inapoi)
Această funcţie, împreună cu “Burn” se foloseşte pentru a preveni şi elimina blocajele orificiilor.
10.2.2 Burn (Ardere)
Previne şi elimină blocajul din orificii.
10.2.3 Drain chambers (Golire camere)
Goleşte diluentul din camerele WBC şi RB.
10.2.4 Drain pipeline (Golire tubaje)
Goleşte tubajele de lichid.
10.2.5 Eliminare blocaj
Procedură particulară de eliminare a blocajului din orificii.

Biosystems Diagnostic 46
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
10.2.6 Amorsare
Sistemul se amorsează automat în timpul testării unei probe. Dumneavoastră va trebui să afceţi
această operaţie după ce ati făcut operaţia de golire sau după schimbarea reactivului.
1) Toţi reactivii: umpleţi cu diluent, lyse şi cleanser tubjele respective.
2) Diluent: umple cu diluent tubajele corespunzătoare.
3) Lyse solution: umple cu lyse tubajele corespunzătoare.
4) Cleanser: umple cu cleanser tubajele corespunzătoare.
10.2.7 Curăţare
Cand consideraţi că una din camere a fost poluată sau dacă testul de blank este inacceptabil, va
trebui să utilizaţi această funcţie.
10.2.8 Înmuiere cu cleanser concentrat
Cleanserul concentrat este o soluţie de spălare alcalina. Este folosită pentru curăţarea tubajelor
şi a camerelor de măsurare. În meniul de service faceţi click pe “Bougie Fluid” pentru a efectua
această procedură. Când sistemul v-o cere, puneţi manual concentratul în camere. Această
operaţie trebuie făcută o dată la 3 zile.
10.2.9 Verificare mecanică
În meniul Service, faceţi click pe “Check Mechanics” pentru a deschide un meniu ca mai jos:

Fig.10-1 Testare mecanică


Dând click pe “Needle”, “Carriage”, “Liquid Syringe” sau “Pressure Syringe”, instrumentul va
testa condiţiile de lucru ale acestor componente, iar rezultatul testării va fi prezentat în căsuţa
coreszpunzătoare.
În timpul acestei testări, priviţi cu atenţie în ce măsură mişcarea respectivelor componente se
face lin şi uniform; dacă sesizaţi vreo anomalie repetaţi testul dacă anomalia rămâne contactaţi
departamentul de service autorizat.
Dând click pe butonul “Valve” se va deschide o fereastră de testare a supapelor ca mai jos:

Biosystems Diagnostic 47
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Fig.10-2 Testare supape cu solenoid
Instrumentul are 11 supape în total, puteţi da click pe câte una din ele pentru a o testa sau puteţi
face click pe “All valves” pentru a le testa pe toate în acelaşi timp. Dacă supapele sunt ok,
mişcarea trebuie să fie lină si uniformă..
Prin butonul “Exit” vă întoarceţi la fereastra de testare a mecanicii.
Funcţia fiecărei supape în parte este următoarea:
Solenoid valve 1: pentru controlul pipetării soluţiei lyse.
Solenoid valve 2: pentru eliberarea presiunii pozitivă sau negativă din seringa de presiune.
Solenoid valve 3: pentru a controla adăugarea de cleanser la camera pentru WBC în timpul
clătirii.
Solenoid valve 4: pentru golirea seringii de presiune.
Solenoid valve 5: pentru a da presiunea negativă necesară camerelor WBC şi RBC.
Solenoid valve 6: pentru a controla adăugarea de diluent în camera RBC în timpul clătirii.
Solenoid valve 7: pentru controlul diluentului şi aspiraţiei de aer în unitatea de spălare cu jet a
acului de aspiraţie.
Solenoid valve 8: pentru controlul diluentului în unitatea acului de aspiraţie.
Solenoid valve 9: pentru controlul pipetării diluentului.
Solenoid valve 10: pentru controlul golirii camerei WBC.
Solenoid valve 11: pentru controlul golirii camerei RBC.
10.2.10 Depanare
Funcţia este folosita de inginerul de service pentru depanare instrument.
10.2.11 Inginerie
Această funcţie setează parametrii sistemului. Aceste setări vor avea un impact direct asupra
rezultatelor, înainte de a modifica ceva va trebui să confirmaţi necesitatea respectivelor
modificări. Utilizatorii obişnuiţi nu pot face aceste mofificări, ci numai aceia logaţi ca
administrator (detalii în Capitolul 7 “Setări Sistem”).
Avertisment: Inginerii care nu au fost instruiţi de Rayto Company vor trebui să se abţină
de la folosirea acestei funcţii, în caz contrar acurateţea rezultatelor va fi
afectată, sau chiar testele normale nu se vor mai putea face.

Biosystems Diagnostic 48
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
10.2.12 Resetare aparat
Face o resetare a stării instrumentului din punct de vedere mecanic.
10.2.13 Încetare folosire
Dacă instrumentul nu va fi folosit pentru mai mult de 2 săptămâni sau va fi ambalat pentru
transport, trebui să executaţi următorii paşi:
a) În meniul “Service” selectaţi “Stop Use” şi realizaţi operaţiile cerute de mesajele date de
sistem, când pe display se afişează că aparatul este gata de a fi oprit, deconectaţi
aparatul de la sursa de energie electrică.
b) Pentru Lyse, diluent şi cleanser rămase strângeţi bine capacele vaselor respective şi
depozitaţi-le conform cu instrucţiunile lor.
c) Cablul electric şi adaptorul se vor curăţa cu o cârpă curată cu detergent neutru, le lăsaţi
într-un loc răcoros pentru a se usca şi apoi le puneţi în pungi de plastic.
d) Puneti aparatul si componentele ambalate in punga de plastic in cutia de carton.
10.2.14 Înlocuire reactiv
Pentru a face sistemul să monitorizeze folosirea reactivului, când schimbaţi recativul introduceţi
volumul de recativ pe care l-aţi înlocuit. Sistemul va înregistra acest volum şi va monitoriza
folosirea reactivului. Când volumul rămas nu este suficient, instrumentul va emite un mesaj.
11 Rezolvarea problemelor
Acest capitol descrie defecţiunile comune ale analizorului şi soluţiile pentru remedierea lor, dacă sfaturile din acest
capitol nu vă ajută sa eliminaţi defecţiunile apărute, contactaţi departamentul de service autorizat.
Defecţiune Soluţie
1) Instrumentul nu poate ——verificaţi dacă instrumentul este conectat la priză
porni ——verificaţi dacă priza este în regulă
——verificaţi tensiunea
2) Instrument cuts power ——verificaţi dacă instrumentul este sau nu conectat
automatically ——verificaţi în ce măsură cablul de alimentare este
bine fixat
——restartaţi electric instrumentul.
3) Nu mai e diluent ——înlocuiţi diluentul, din meniul de întreţinere din
fereastra principală selectaţi umplere reactiv ->
diluent
4) Nu mai e cleanser —— înlocuiţi cleanser, din meniul de întreţinere din
fereastra principală selectaţi umplere reactiv ->
cleanser
5) Nu mai e Lyse ——înlocuiţi Lyse, din meniul de întreţinere din fereastra
principală selectaţi umplere reactiv -> soluţie Lyse
6) Vasul de deşeuri este ——goliţi vasul
plin

Biosystems Diagnostic 49
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
7) Temperatură anormală ——în meniul principal, faceţi click pe “System Info” ->
“System Status”, verificaţi temperatura ambientă
8) Valorile blankului sunt ——reactivul este deteriorat sau contaminat
mai mari în mod ——calibraţi instrumentul
repetat ——verificaţi dacă temperatura sau presiunea sunt
normale

9) Test incorect ——calibraţi instrumentul


——verificaţi dacă poziţia acului este corectă
——verificaţi dacă sunt bule în seringă, dacă pistonul se
mişcă lin. Dacă sunt bule de aer, asiguraţi-vă că
tuburile sunt conectate normal.
——verificaţi dacă supapele lucrează normal
10)Nu se poate printa ——verificaţi dacă există hârtie în imprimantă
——verificaţi dacă imprimanta este conectată normal
——verificaţi setarea imprimantei din setările sistemului
10)QC nu este în domeniul ——verificaţi dacă reactivii nu sunt expiraţi
ţintă ——verificaţi setările domeniului
——verificaţi dacă procesul QC nu este contaminat.
——testaţi din nou în altă metodă

Avertisment: numai personalul profesional verificat Rayto poate repara acest instrument.

Biosystems Diagnostic 50
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro
Anexa: Numele şi concentraţia substanţelor
toxice şi periculoase

Substanţe sau elemente toxice / periculoase


Nume Hexavale
component Polybromina Polybrominat
nt
ă Lead Mercur Cadmiu ted ed diphenyl
chromiu
(Pb) y (Hg) m (Cd) biphenyls ethers
m (Cr
(PBB) (PBDE)
(VI))
Placă de
× ○ ○ ○ ○ ○
bază
Carcasă × ○ ○ ○ ○ ○

Display × ○ ○ ○ ○ ○
Componente
optoelctronic × ○ ○ ○ ○ ○
e
Fire interne ○ ○ ○ ○ ○ ○
Părţi
× ○ ○ ○ ○ ○
auxiliare
○: conţinutul acestei substanţe toxice/periculoase din toate materialele omogene ale
componentei este la limita de jos conform standardului SJ/T11363-200.
×: conţinutul acestei substanţe toxice/periculoase în cel puţin un material omogen al
componentei este în afara limitelor stabilite de standardul SJ/T11363-200.

Notă: pentru diversele versiuni ale instrumentului, configuraţia poate varia uşor, aceste
diferenţe nu afectează performanţa şi utilizarea instrumentului.

Biosystems Diagnostic 51
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro