Sunteți pe pagina 1din 1

0372.148.000 relatii@radet.ro www.radet.

ro
FACTURA Serie: ET 12. Nr. 0202962

Data emiterii: 09.10.2018


Sediul Social: Str. Cavafii Vechi nr. 15 Sector 3 Total: Data scadenţă:* Contract: Convenţie: Cod client:
Nr. ord. ORC: J40/195/1991 2.064,53 24.10.2018 164 248862
Codul de înregistrare fiscală: RO 361218 Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 23.11.2018 (inclusiv)
Cont: RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092
Nota: Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie
Banca: BCR Filiala Sector 3
titlu executoriu conform Legii 225/2016
Client: A.P. BL. P54 Septembrie/2018
Perioada de facturare
STR. MOTOC Nr.9 Sector 5
Index: Vechi: Nou: Observaţii:*
Energie Termică Încălzire 4157.45 4172.22
Codul de înregistrare fiscală: 25603449
Energie Termică Apă Caldă 97482.6 97896.6
COD PUNCT CONSUM: 248862 Volum Apă Caldă
*Vezi verso factura pentru mai multe informaţii
Secţie: 6250 PT: 7329 MS: 62563 RD: 21032

ADRESA PUNCT CONSUM


BL. P54
STR. MOTOC Nr.9 Bl.BL. P54 Sector 5

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ
CRAINICEANU CALIN
STR. MOTOC Nr.9 Bl.P54 Sc.1 Ap.18 Sector 5 Bucuresti

SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC 986.0120 SUPRAFAŢA UTILĂ 0 NUMĂR PERSOANE 260


COTA TVA: 19%

DENUMIRE U.M. CONSUM PREŢ VALOARE TVA TOTAL


(LEI/U.M.) (LEI) (LEI) (LEI)

1.ÎNCĂLZIRE GCal
12,663533 137,00 1.734,90 329,63 2.064,53
2.APĂ CALDĂ* GCal

Consum de apa rece pentru apa calda (facturat de SC APA NOVA SA) este de: 413,07 mc

1.734,90 329,63 2.064,53


TOTAL ENERGIE TERMICĂ
PENALITĂTI
*CONFORM MENŢIUNII ANEXA

0
SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI) TOTAL FACTURA CURENTĂ (LEI) 2.064,53
ENERGIE TERMICĂ SI PENALITĂŢI
30.09.2018
LA DATA
0
DIN CARE PUNCT CONSUM 0
EN TERMICĂ (LEI): PENALIZĂRI (LEI)

PENTRU PLATA SOLD PRECENDENT 0 LEI PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 2.064,53 LEI

Leg. 51,325/2006; A.N.R.S.C.91/2007,483/2008; H.C.G.M.B. 141/2011,472/2017; Leg. 227/2015 752

ÎN INSOLVENŢĂ. EN PROCEDURE COLLECTIVE. IN INSOLVENCY