Sunteți pe pagina 1din 2

16439917257341120048791251

RCS & RDS S.A. Cod client: 16439917


Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, C.I.F.: 25603449 /
Faza I, Et. 2, Sector 5, București
Telefon informaţii: 031 400 6500
Nr. ord. ORC: J40/12278/1994
C.I.F.: RO5888716 ASOCIATIA DE PROPRIETARI MOTOC
Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei 9-P54
Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016
Cont IBAN: RO31 CITI XRCS 0000 1643 9917 Strada Motoc, Nr. 9, Bl. P54, Sc. 1, Et. -,
Ap. -, Sector. 5, Bucuresti

Factură seria și nr.: FDB18 25734112 Judet: Bucuresti


Data: 18.04.2018
Perioada facturată: 01.03.2018 - 31.03.2018
Ultima zi de plată: 18.05.2018
Produse si servicii Digi Cant. UM Pret unitar Valoare Cota TVA Total
(lei) TVA (%) (lei) (lei)
1 ENERGIE 410,02 77,89 487,91
1.1 Energie Activa cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh 0,165000 168,80 19 32,07 200,87
1.2 Tarif distributie IT cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh 0,009380 9,60 19 1,82 11,42
1.3 Tarif distributie MT cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh 0,028460 29,12 19 5,53 34,65
1.4 Tarif distributie JT cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh 0,104840 107,25 19 20,38 127,63
1.5 Tarif transport TG cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh 0,001050 1,08 19 0,20 1,28
1.6 Tarif transport TL cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh 0,015730 16,09 19 3,06 19,15
1.7 Tarif cogenerare cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh 0,011940 12,22 19 2,32 14,54
1.8 Certificate verzi cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWhCV 0,046469 47,54 19 9,03 56,57
1.9 Acciza cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh_A 0,004740 4,85 19 0,92 5,77
1.10 Servicii sistem cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.023,000 KWh 0,013170 13,47 19 2,56 16,03
Factura curenta: 410,02 77,89 487,91

Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul
Sold precedent precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim! Valoare sold precedent: 0,00

Total Total de achitat: 487,91


Factura transmisa prin email conform acord din data de 29.09.2017

Informaţii pentru Cod client: 16439917 Ultima zi de plată:


plata facturii Număr factură: 25734112 18.05.2018

Modalităţi de plată a facturii • Prin intermediul reţelei de Multifuncţionale de numerar - Internet Banking al Alpha Bank, Bancpost, Băncii Comerciale
Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société
• La casieriile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând
Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura; Générale, CEC Bank, Citibank, Patria Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen
minim cod client/CNP;
• La bancomatele Alpha Bank, Bancpost, Băncii Comerciale Române Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
• Online pe site-ul www.rcs-rds.ro - precizând cod client și număr
(BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC • Prin virament bancar în unul din conturile*:
factură sau număr telefon;
Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
• La punctele de plată:
minim cod client; - RO64 BRDE 450S V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe
- PayPoint - cu factura sau precizând cod client;
• Prin serviciul de Direct Debit al Alpha Bank, Bancpost, Băncii Société Générale;
- Payzone, QIWI Romania, “un-doi Centru de plăţi” (Mobile
Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe - RO16 RZBR 0000 0600 1848 3261, deschis la Raiffeisen Bank;
Distribution) și ZebraPay - obligatoriu cu factura;
Société Générale, CEC Bank, ING Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank - RO94 BACX 0000 0001 8951 8001, deschis la UniCredit Bank.
• La ghișeele Alpha Bank, Bancpost, Băncii Transilvania (BT), BRD -
și UniCredit Bank - precizând minim cod client; * Pentru plăţile efectuate prin virament bancar vă rugăm să
Groupe Société Générale, CEC Bank, CreditCoop, Patria Bank, Piraeus
• Prin serviciile: menţionaţi: codul client, numărul facturii, numele și prenumele
Bank și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client; clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce
• Prin intermediul reţelei de APT-uri (Automatic Payment
- MyBRD Mobile al BRD - Groupe Société Générale - obligatoriu cu la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plăţii,
Terminal) a BRD - Groupe Société Générale și Patria Bank -
factura; precum și la suspendarea furnizării serviciilor.
obligatoriu cu factura;
Pag. 1 din 2
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
T +40 (31) 400 4440
F +40 (31) 400 4441
E office@rcs-rds.ro
W www.rcs-rds.ro

ANEXĂ LA FACTURĂ FISCALĂ Seria FDB18 Nr. 25734112 Data: 18.04.2018 Ultima zi de plată: 18.05.2018
Detalii loc consum
Adresa loc consum Strada Motoc, Nr. 9, Bl. P54, Sc. 1, Sector. 5, Bucuresti
POD RO001E107879585
Contract 2010112207 din 27.06.2017
Tensiune punct delimitare JT
Telefon deranjamente 0800.070.888 (**), 021.9291 (*)
Serie Contor Perioada Energie Descriere Index Vechi Index Nou Diferenta Constanta Cantitate
8354452 01.03.2018 - 31.03.2018 Activa Estimat - Index 371.364,000 372.387,000 1.023,000 1,0000 0,000
01.03.2018 - 31.03.2018 Activa Estimat - Total facturabil energie activa 1.023,000
Nr. Crt. Descriere Perioada Facturata U.M. Cantitate Pret Unitar fara TVA Valoare fara TVA TVA Valoare totala
1 Prezumat Energie Activa 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh 1.023,0000 0,165000 168,80 32,07 200,87
2 Prezumat Tarif distributie IT 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh 1.023,0000 0,009380 9,60 1,82 11,42
3 Prezumat Tarif distributie MT 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh 1.023,0000 0,028460 29,12 5,53 34,65
4 Prezumat Tarif distributie JT 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh 1.023,0000 0,104840 107,25 20,38 127,63
5 Prezumat Tarif transport TG 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh 1.023,0000 0,001050 1,08 0,20 1,28
6 Prezumat Tarif transport TL 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh 1.023,0000 0,015730 16,09 3,06 19,15
7 Prezumat Tarif cogenerare 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh 1.023,0000 0,011940 12,22 2,32 14,54
8 Prezumat Certificate verzi 01.03.2018 - 31.03.2018 KWhCV 1.023,0000 0,046469 47,54 9,03 56,57
9 Prezumat Acciza 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh_A 1.023,0000 0,004740 4,85 0,92 5,77
10 Prezumat Servicii sistem 01.03.2018 - 31.03.2018 KWh 1.023,0000 0,013170 13,47 2,56 16,03
TOTAL LEI 410,02 77,89 487,91

MODIFICĂRI LEGISLATIVE EXPLICAŢII FACTURĂ


Vă informăm că în perioada anterioară au intrat în vigoare următoarele acte normative: Ordinul președintelui Nivel acciză: Energie utilizată în scop comercial 2,37 Lei/MWh; Energie utilizată în scop necomercial
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/28.02.2018 privind stabilirea cotei obligatorii 4,74 Lei/MWh.
de achiziţie de certificate verzi aferente anului 2017; Ordinul ANRE nr. 66/29.03.2018 privind regularizarea Componente preţ unitar Certificate verzi:
contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017. Pentru mai multe detalii accesaţi www.digienergy.ro sau Cota obligatorie de CV estimată pentru anul 2018: 0,346 CV/MWh;
www.anre.ro Preţ mediu ponderat CV publicat de OPCOM: 134,3021 Lei/CV.
Temei legal tarife facturate:
LEGENDĂ Tarif energie electrică: contractul de furnizare a e.e.; Lege 123/2012;
Tarif certificate verzi: L220/2008, L134/2012, L23/2014, HG 495/2014, Ord. ANRE 110/2017, 78/2017;
(A) - Autocitire; (E) - Estimare; (C) - Citire; Tarif cogenerare: HG 1215/2009, Ord.ANRE:116,117/2013, 123/2017;
(*) - Număr apelabil din orice reţea telefonică (mobilă sau fixă), contravaloarea convorbirii fiind suportată de client;
(**) - Număr apelabil din orice reţea telefonică (mobilă sau fixă), contravaloarea convorbirii fiind suportată de Tarif transport și serviciu de sistem: Ord. ANRE 122/2017;
sucursală. Tarife distribuţie: Ord. ANRE 111-118/2017;
TVA și acciză: Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal).
Plata cf.contract de furniz. a e.e.
Pag. 2 din 2