Sunteți pe pagina 1din 2

16439917578584570047759234

RCS & RDS S.A. Cod client: 16439917


Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, C.I.F.: 25603449 /
Faza I, Et. 2, Sector 5, București
Telefon informaţii: 031 400 6500
Nr. ord. ORC: J40/12278/1994
C.I.F.: RO5888716 ASOCIATIA DE PROPRIETARI MOTOC
Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei 9-P54
Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016
Cont IBAN: RO31 CITI XRCS 0000 1643 9917 Strada Motoc, Nr. 9, Bl. P54, Sc. 1, Et. -,
Ap. -, Sector. 5, Bucuresti

Factură seria și nr.: FDB18 57858457 Judet: Bucuresti


Data: 17.12.2018
Perioada facturată: 29.10.2018 - 30.11.2018
Ultima zi de plată: 16.01.2019

Produse si servicii Digi Cant. UM Pret unitar Valoare Cota TVA Total
(lei) TVA (%) (lei) (lei)
1 ENERGIE 401,34 76,25 477,59
1.1 Energie Activa cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWh 0,165000 162,36 19 30,85 193,21
1.2 Tarif distributie IT cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWh 0,009380 9,23 19 1,75 10,98
1.3 Tarif distributie MT cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWh 0,028460 28,00 19 5,32 33,32
1.4 Tarif distributie JT cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWh 0,104840 103,17 19 19,60 122,77
1.5 Tarif transport TG cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWh 0,001180 1,16 19 0,22 1,38
1.6 Tarif transport TL cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWh 0,016890 16,62 19 3,16 19,78
1.7 Tarif cogenerare cf. 2010112207 din 27.06.2017 601,645 KWh 0,007630 4,59 19 0,87 5,46
1.8 Tarif cogenerare cf. 2010112207 din 27.06.2017 382,355 KWh 0,010510 4,02 19 0,76 4,78
1.9 Certificate verzi cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWhCV 0,057078 56,16 19 10,67 66,83
1.10 Acciza cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWh_A 0,004740 4,67 19 0,89 5,56
1.11 Servicii sistem cf. 2010112207 din 27.06.2017 984,000 KWh 0,011550 11,36 19 2,16 13,52
Factura curenta: 401,34 76,25 477,59

Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul
Sold precedent precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim! Valoare sold precedent: 0,00

Total Total de achitat: 477,59


Factura transmisa prin email conform acord din data de 29.09.2017

IMPORTANT! Informează-te acum despre Regulamentul UE nr. 679/2016 în aria protecţiei datelor cu caracter personal pe www.digiromania.ro, secţiunea dedicată protecţiei datelor cu caracter personal.
Informaţii pentru Cod client: 16439917 Ultima zi de plată: 16.01.2019
plata facturii Număr factură: 57858457

Modalităţi de plată a facturii • Prin intermediul reţelei de Multifuncţionale de numerar - Internet Banking al Alpha Bank, Bancpost, Băncii Comerciale
Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société
• La casieriile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând
minim cod client; Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura; Générale, CEC Bank, Citibank, First Bank, Patria Bank, Raiffeisen Bank și
• Online pe site-ul www.digiromania.ro - precizând cod client și • La bancomatele Alpha Bank, Bancpost, Băncii Comerciale Române UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
număr factură sau număr telefon; (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC • Prin virament bancar în unul din conturile*:
• La punctele de plată: Bank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
- PayPoint - cu factura sau precizând cod client; cod client; - RO64 BRDE 450S V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe
- Payzone, QIWI Romania, “un-doi Centru de plăţi” (Mobile • Prin serviciul de Direct Debit al Alpha Bank, Bancpost, Băncii Société Générale;
Distribution) și SelfPay - obligatoriu cu factura; Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe - RO16 RZBR 0000 0600 1848 3261, deschis la Raiffeisen Bank;
- Westaco din benzinariile OMV si Petrom - obligatoriu cu factura; Société Générale, CEC Bank, First Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank și - RO94 BACX 0000 0001 8951 8001, deschis la UniCredit Bank.
• La ghișeele Alpha Bank, Bancpost, Băncii Transilvania (BT), BRD - UniCredit Bank - precizând minim cod client;
Groupe Société Générale, CEC Bank, CreditCoop, First Bank, Patria * Pentru plăţile efectuate prin virament bancar vă rugăm să
• Prin serviciile: menţionaţi: codul client, numărul facturii, numele și prenumele
Bank și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura; - Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client;
• Prin intermediul reţelei de APT-uri (Automatic Payment clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce
Terminal) a BRD - Groupe Société Générale și Patria Bank - - MyBRD Mobile al BRD - Groupe Société Générale - obligatoriu cu la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plăţii,
obligatoriu cu factura; factura; precum și la suspendarea furnizării serviciilor.
Pag. 1 din 2
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
T +40 (31) 400 4440
F +40 (31) 400 4441
E office@rcs-rds.ro
W www.digiromania.ro

ANEXĂ LA FACTURĂ FISCALĂ Seria FDB18 Nr. 57858457 Data: 17.12.2018 Ultima zi de plată: 16.01.2019
Detalii loc consum
Adresa loc consum Strada Motoc, Nr. 9, Bl. P54, Sc. 1, Sector. 5, Bucuresti
POD RO001E107879585
Contract 2010112207 din 27.06.2017
Tensiune punct delimitare JT
Telefon deranjamente 0800.070.888 (**), 021.9291 (*)
Serie Contor Perioada Energie Descriere Index Vechi Index Nou Diferenta Constanta Cantitate
8354452 29.10.2018 - 28.11.2018 Activa Citit - Index 378.737,000 379.713,000 976,000 1,0000 976,000
29.10.2018 - 28.11.2018 Activa Citit - Total facturabil energie activa 976,000
29.10.2018 - 01.11.2018 Activa Estimat - Total facturabil energie activa -91,000
8354452 28.11.2018 - 30.11.2018 Activa Estimat - Index 379.713,000 379.812,000 99,000 1,0000 99,000
28.11.2018 - 30.11.2018 Activa Estimat - Total facturabil energie activa 99,000
Nr. Crt. Descriere Perioada Facturata U.M. Cantitate Pret Unitar fara TVA Valoare fara TVA TVA Valoare totala
1 Prezumat Energie Activa 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh -91,0000 0,165000 -15,02 -2,85 -17,87
2 Prezumat Tarif distributie IT 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh -91,0000 0,009380 -0,86 -0,16 -1,02
3 Prezumat Tarif distributie MT 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh -91,0000 0,028460 -2,59 -0,49 -3,08
4 Prezumat Tarif distributie JT 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh -91,0000 0,104840 -9,54 -1,81 -11,35
5 Prezumat Tarif transport TG 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh -91,0000 0,001180 -0,11 -0,02 -0,13
6 Prezumat Tarif transport TL 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh -91,0000 0,016890 -1,54 -0,29 -1,83
7 Prezumat Tarif cogenerare 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh -91,0000 0,007630 -0,70 -0,13 -0,83
8 Prezumat Certificate verzi 29.10.2018 - 01.11.2018 KWhCV -91,0000 0,057078 -5,19 -0,99 -6,18
9 Prezumat Acciza 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh_A -91,0000 0,004740 -0,43 -0,08 -0,51
10 Prezumat Servicii sistem 29.10.2018 - 01.11.2018 KWh -91,0000 0,011550 -1,05 -0,20 -1,25
11 Tarif cogenerare 29.10.2018 - 19.11.2018 KWh 692,6450 0,007630 5,29 1,00 6,29
12 Energie Activa 29.10.2018 - 28.11.2018 KWh 976,0000 0,165000 161,04 30,60 191,64
13 Tarif distributie IT 29.10.2018 - 28.11.2018 KWh 976,0000 0,009380 9,15 1,74 10,89
14 Tarif distributie MT 29.10.2018 - 28.11.2018 KWh 976,0000 0,028460 27,77 5,28 33,05
15 Tarif distributie JT 29.10.2018 - 28.11.2018 KWh 976,0000 0,104840 102,33 19,44 121,77
16 Tarif transport TG 29.10.2018 - 28.11.2018 KWh 976,0000 0,001180 1,15 0,22 1,37
17 Tarif transport TL 29.10.2018 - 28.11.2018 KWh 976,0000 0,016890 16,49 3,13 19,62
18 Certificate verzi 29.10.2018 - 28.11.2018 KWhCV 976,0000 0,057078 55,71 10,58 66,29
19 Acciza 29.10.2018 - 28.11.2018 KWh_A 976,0000 0,004740 4,63 0,88 5,51
20 Servicii sistem 29.10.2018 - 28.11.2018 KWh 976,0000 0,011550 11,27 2,14 13,41
21 Tarif cogenerare 20.11.2018 - 28.11.2018 KWh 283,3550 0,010510 2,97 0,57 3,54
22 Prezumat Energie Activa 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh 99,0000 0,165000 16,34 3,10 19,44
23 Prezumat Tarif distributie IT 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh 99,0000 0,009380 0,93 0,18 1,11
24 Prezumat Tarif distributie MT 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh 99,0000 0,028460 2,82 0,53 3,35
25 Prezumat Tarif distributie JT 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh 99,0000 0,104840 10,38 1,97 12,35
26 Prezumat Tarif transport TG 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh 99,0000 0,001180 0,12 0,02 0,14
27 Prezumat Tarif transport TL 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh 99,0000 0,016890 1,67 0,32 1,99
28 Prezumat Tarif cogenerare 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh 99,0000 0,010510 1,04 0,20 1,24
29 Prezumat Certificate verzi 28.11.2018 - 30.11.2018 KWhCV 99,0000 0,057078 5,65 1,07 6,72
30 Prezumat Acciza 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh_A 99,0000 0,004740 0,47 0,09 0,56
31 Prezumat Servicii sistem 28.11.2018 - 30.11.2018 KWh 99,0000 0,011550 1,14 0,22 1,36
TOTAL LEI 401,33 76,26 477,59

MODIFICĂRI LEGISLATIVE EXPLICAŢII FACTURĂ


Vă informăm că în perioada anterioară au intrat în vigoare următoarele acte normative: Ordinul ANRE nr. Nivel acciză: Energie utilizată în scop comercial 2,37 Lei/MWh; Energie utilizată în scop necomercial
192/14.11.2018 de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea 4,74 Lei/MWh.
contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia; Componente preţ unitar Certificate verzi:
Ordinul ANRE nr. 187/07.11.2018 de aprobare a Procedurii de facturare a certificatelor verzi; Ordinul ANRE nr. Cota obligatorie estimată de CV pentru perioada august - decembrie 2018: 0,425 CV/MWh;
189/07.11.2018 privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul interfeţei informatice Preţ mediu ponderat CV publicat de OPCOM: 134,3021 Lei/CV.
“Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”; Ordinul ANRE nr. 181/01.11.2018 de aprobare a Temei legal tarife facturate:
Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de Tarif energie electrică: contractul de furnizare a e.e.; Lege 123/2012;
energie electrică şi pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014. Pentru mai Tarif certificate verzi: L220/2008, L134/2012, L23/2014, HG 495/2014, Ord. ANRE 110/2017, 78/2017;
multe detalii accesaţi www.digiromania.ro/servicii/digi-energy sau www.anre.ro Tarif cogenerare: HG 1215/2009, Ord.ANRE:116,117/2013, 114/2018; 192/2018;
Tarif transport și serviciu de sistem: Ord. ANRE 108/2018;
LEGENDĂ Tarife distribuţie: Ord. ANRE 111-118/2017;
TVA și acciză: Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal).
(A) - Autocitire; (E) - Estimare; (C) - Citire; Plata cf.contract de furniz. a e.e.
(*) - Număr apelabil din orice reţea telefonică (mobilă sau fixă), contravaloarea convorbirii fiind suportată de client;
(**) - Număr apelabil din orice reţea telefonică (mobilă sau fixă), contravaloarea convorbirii fiind suportată de Pag. 2 din 2
sucursală.