Sunteți pe pagina 1din 2

16439917336426910047121203

RCS & RDS S.A. Cod client: 16439917


Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, C.I.F.: 25603449 /
Faza I, Et. 2, Sector 5, București
Telefon informaţii: 031 400 6500
Nr. ord. ORC: J40/12278/1994
C.I.F.: RO5888716 ASOCIATIA DE PROPRIETARI MOTOC
Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei 9-P54
Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016
Cont IBAN: RO31 CITI XRCS 0000 1643 9917 Strada Motoc, Nr. 9, Bl. P54, Sc. 1, Et. -,
Ap. -, Sector. 5, Bucuresti

Factură seria și nr.: FDB18 33642691 Judet: Bucuresti


Data: 15.06.2018
Perioada facturată: 28.04.2018 - 31.05.2018
Ultima zi de plată: 15.07.2018
Produse si servicii Digi Cant. UM Pret unitar Valoare Cota TVA Total
(lei) TVA (%) (lei) (lei)
1 ENERGIE 395,99 75,22 471,21
1.1 Energie Activa cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh 0,165000 163,02 19 30,97 193,99
1.2 Tarif distributie IT cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh 0,009380 9,26 19 1,76 11,02
1.3 Tarif distributie MT cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh 0,028460 28,12 19 5,34 33,46
1.4 Tarif distributie JT cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh 0,104840 103,59 19 19,68 123,27
1.5 Tarif transport TG cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh 0,001050 1,03 19 0,20 1,23
1.6 Tarif transport TL cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh 0,015730 15,55 19 2,95 18,50
1.7 Tarif cogenerare cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh 0,011940 11,80 19 2,24 14,04
1.8 Certificate verzi cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWhCV 0,046469 45,92 19 8,72 54,64
1.9 Acciza cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh_A 0,004740 4,68 19 0,89 5,57
1.10 Servicii sistem cf. 2010112207 din 27.06.2017 988,000 KWh 0,013170 13,02 19 2,47 15,49
Factura curenta: 395,99 75,22 471,21

Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul
Sold precedent precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim! Valoare sold precedent: 0,00

Total Total de achitat: 471,21


Factura transmisa prin email conform acord din data de 29.09.2017

IMPORTANT! Informează-te acum despre Regulamentul UE nr. 679/2016 în aria protecţiei datelor cu caracter personal pe www.digiromania.ro, secţiunea dedicată protecţiei datelor cu caracter personal.
Informaţii pentru Cod client: 16439917 Ultima zi de plată:
plata facturii Număr factură: 33642691 15.07.2018

Modalităţi de plată a facturii • Prin intermediul reţelei de Multifuncţionale de numerar - Internet Banking al Alpha Bank, Bancpost, Băncii Comerciale
Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société
• La casieriile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând
minim cod client/CNP; Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura; Générale, CEC Bank, Citibank, Patria Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen
• Online pe site-ul www.digiromania.ro - precizând cod client și • La bancomatele Alpha Bank, Bancpost, Băncii Comerciale Române Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
număr factură sau număr telefon; (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC • Prin virament bancar în unul din conturile*:
• La punctele de plată: Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
- PayPoint - cu factura sau precizând cod client; minim cod client; - RO64 BRDE 450S V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe
- Payzone, QIWI Romania, “un-doi Centru de plăţi” (Mobile • Prin serviciul de Direct Debit al Alpha Bank, Bancpost, Băncii Société Générale;
Distribution) și ZebraPay - obligatoriu cu factura; Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe - RO16 RZBR 0000 0600 1848 3261, deschis la Raiffeisen Bank;
- Westaco din benzinariile OMV si Petrom - obligatoriu cu factura; Société Générale, CEC Bank, ING Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank - RO94 BACX 0000 0001 8951 8001, deschis la UniCredit Bank.
• La ghișeele Alpha Bank, Bancpost, Băncii Transilvania (BT), BRD - și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
Groupe Société Générale, CEC Bank, CreditCoop, Patria Bank, Piraeus * Pentru plăţile efectuate prin virament bancar vă rugăm să
• Prin serviciile: menţionaţi: codul client, numărul facturii, numele și prenumele
Bank și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura; - Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client;
• Prin intermediul reţelei de APT-uri (Automatic Payment clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce
Terminal) a BRD - Groupe Société Générale și Patria Bank - - MyBRD Mobile al BRD - Groupe Société Générale - obligatoriu cu la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plăţii,
obligatoriu cu factura; factura; precum și la suspendarea furnizării serviciilor.
Pag. 1 din 2
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
T +40 (31) 400 4440
F +40 (31) 400 4441
E office@rcs-rds.ro
W www.digiromania.ro

ANEXĂ LA FACTURĂ FISCALĂ Seria FDB18 Nr. 33642691 Data: 15.06.2018 Ultima zi de plată: 15.07.2018
Detalii loc consum
Adresa loc consum Strada Motoc, Nr. 9, Bl. P54, Sc. 1, Sector. 5, Bucuresti
POD RO001E107879585
Contract 2010112207 din 27.06.2017
Tensiune punct delimitare JT
Telefon deranjamente 0800.070.888 (**), 021.9291 (*)
Serie Contor Perioada Energie Descriere Index Vechi Index Nou Diferenta Constanta Cantitate
8354452 28.04.2018 - 28.05.2018 Activa Citit - Index 373.093,000 374.048,000 955,000 1,0000 955,000
28.04.2018 - 28.05.2018 Activa Citit - Total facturabil energie activa 955,000
28.04.2018 - 30.04.2018 Activa Estimat - Total facturabil energie activa -99,000
8354452 28.05.2018 - 31.05.2018 Activa Estimat - Index 374.048,000 374.180,000 132,000 1,0000 132,000
28.05.2018 - 31.05.2018 Activa Estimat - Total facturabil energie activa 132,000
Nr. Crt. Descriere Perioada Facturata U.M. Cantitate Pret Unitar fara TVA Valoare fara TVA TVA Valoare totala
1 Prezumat Energie Activa 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh -99,0000 0,165000 -16,34 -3,10 -19,44
2 Prezumat Tarif distributie IT 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh -99,0000 0,009380 -0,93 -0,18 -1,11
3 Prezumat Tarif distributie MT 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh -99,0000 0,028460 -2,82 -0,53 -3,35
4 Prezumat Tarif distributie JT 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh -99,0000 0,104840 -10,38 -1,97 -12,35
5 Prezumat Tarif transport TG 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh -99,0000 0,001050 -0,10 -0,02 -0,12
6 Prezumat Tarif transport TL 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh -99,0000 0,015730 -1,55 -0,30 -1,85
7 Prezumat Tarif cogenerare 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh -99,0000 0,011940 -1,18 -0,23 -1,41
8 Prezumat Certificate verzi 28.04.2018 - 30.04.2018 KWhCV -99,0000 0,046469 -4,60 -0,87 -5,47
9 Prezumat Acciza 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh_A -99,0000 0,004740 -0,47 -0,09 -0,56
10 Prezumat Servicii sistem 28.04.2018 - 30.04.2018 KWh -99,0000 0,013170 -1,30 -0,25 -1,55
11 Energie Activa 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh 955,0000 0,165000 157,57 29,94 187,51
12 Tarif distributie IT 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh 955,0000 0,009380 8,96 1,70 10,66
13 Tarif distributie MT 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh 955,0000 0,028460 27,18 5,16 32,34
14 Tarif distributie JT 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh 955,0000 0,104840 100,13 19,02 119,15
15 Tarif transport TG 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh 955,0000 0,001050 1,00 0,19 1,19
16 Tarif transport TL 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh 955,0000 0,015730 15,03 2,85 17,88
17 Tarif cogenerare 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh 955,0000 0,011940 11,40 2,17 13,57
18 Certificate verzi 28.04.2018 - 28.05.2018 KWhCV 955,0000 0,046469 44,38 8,43 52,81
19 Acciza 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh_A 955,0000 0,004740 4,53 0,86 5,39
20 Servicii sistem 28.04.2018 - 28.05.2018 KWh 955,0000 0,013170 12,58 2,39 14,97
21 Prezumat Energie Activa 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh 132,0000 0,165000 21,78 4,14 25,92
22 Prezumat Tarif distributie IT 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh 132,0000 0,009380 1,24 0,23 1,47
23 Prezumat Tarif distributie MT 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh 132,0000 0,028460 3,76 0,71 4,47
24 Prezumat Tarif distributie JT 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh 132,0000 0,104840 13,84 2,63 16,47
25 Prezumat Tarif transport TG 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh 132,0000 0,001050 0,13 0,03 0,16
26 Prezumat Tarif transport TL 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh 132,0000 0,015730 2,08 0,39 2,47
27 Prezumat Tarif cogenerare 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh 132,0000 0,011940 1,58 0,30 1,88
28 Prezumat Certificate verzi 28.05.2018 - 31.05.2018 KWhCV 132,0000 0,046469 6,13 1,17 7,30
29 Prezumat Acciza 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh_A 132,0000 0,004740 0,62 0,12 0,74
30 Prezumat Servicii sistem 28.05.2018 - 31.05.2018 KWh 132,0000 0,013170 1,74 0,33 2,07
TOTAL LEI 395,99 75,22 471,21

MODIFICĂRI LEGISLATIVE EXPLICAŢII FACTURĂ


Vă informăm că în perioada anterioară au intrat în vigoare următoarele acte normative: Ordinul președintelui Nivel acciză: Energie utilizată în scop comercial 2,37 Lei/MWh; Energie utilizată în scop necomercial
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/28.02.2018 privind stabilirea cotei obligatorii 4,74 Lei/MWh.
de achiziţie de certificate verzi aferente anului 2017; Ordinul ANRE nr. 66/29.03.2018 privind regularizarea Componente preţ unitar Certificate verzi:
contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017. Pentru mai multe detalii accesaţi www.digienergy.ro sau Cota obligatorie de CV estimată pentru anul 2018: 0,346 CV/MWh;
www.anre.ro Preţ mediu ponderat CV publicat de OPCOM: 134,3021 Lei/CV.
Temei legal tarife facturate:
LEGENDĂ Tarif energie electrică: contractul de furnizare a e.e.; Lege 123/2012;
Tarif certificate verzi: L220/2008, L134/2012, L23/2014, HG 495/2014, Ord. ANRE 110/2017, 78/2017;
(A) - Autocitire; (E) - Estimare; (C) - Citire; Tarif cogenerare: HG 1215/2009, Ord.ANRE:116,117/2013, 123/2017;
(*) - Număr apelabil din orice reţea telefonică (mobilă sau fixă), contravaloarea convorbirii fiind suportată de client;
(**) - Număr apelabil din orice reţea telefonică (mobilă sau fixă), contravaloarea convorbirii fiind suportată de Tarif transport și serviciu de sistem: Ord. ANRE 122/2017;
sucursală. Tarife distribuţie: Ord. ANRE 111-118/2017;
TVA și acciză: Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal).
Plata cf.contract de furniz. a e.e.
Pag. 2 din 2