Sunteți pe pagina 1din 1

Personalul Curții se încadrează în jurul cifrei de 550 de funcționari cu un nivel înalt de

calificare.
În virtutea autonomiei de care dispune, Curtea de Conturi își adoptă propriul Regulament
intern. Pentru exercitarea funcțiilor de control, fiecărui membru îi este repartizat un sector
specific de activitate, diviziunea riguroasă a muncii răspunzând întru-totul caracterului colegial
al instituției.
Curtea adoptă avize sau rapoarte anuale, cu majoritatea membrilor careo compun.