Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemantul ........................................................................, student la


Facultatea de Mecanică, în anul .................., grupa .............., vă rog să-mi aprobaţi
pentru anul uniersitar 2017/2018 trecerea de pe locurile cu taxă la buget.

Menţionez că nu depășesc durata normală de școlarizare subvenţionată de


la bugetul de stat.

Vă mulţumesc.

Data, Semnătura,

Domnului Decan al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice


„Gheorghe Asachi” din Iași

S-ar putea să vă placă și