Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lecţie

Obiectul de învăţământ: FIZICĂ


Clasa: a VIII-a B, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Suceava
Data: 30 mai 2003
Profesor:

Unitatea de învăţare: TEME DE SINTEZĂ


Tema lecţiei: Surse de energie
Tipul lecţiei: prezentare de referate
Obiectiv cadru: formarea unei atitudini critice faţă de efectele ştiinţei asupra dezvoltării
tehnologice şi sociale, precum şi a interesului pentru protejarea mediului exterior.

Obiective operaţionale:
O1 – să cunoască principalele surse de energie;
O2 – să ştie să întocmească şi să prezinte un referat pe tema “Surse de energie”;
O3 – să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor de valorificare ale surselor de
energie existente;
O4 – să îşi exprime părerile (pro sau contra) în legătură cu anumite surse de energie.

Strategii didactice:
a. mijloace de învăţământ:
 referate, planşe, videoproiector, CD “Fusion”.
b. metode de învăţământ:
 Conversaţia, dezbaterea, problematizarea, modelarea.
c. forme de activitate:
 Discuţii frontale;
 Prezentare de referate.
 Vizionare a CD-ului.
d. metode de evaluare:
 Observarea sistematică a elevilor
 Aprecierea referatelor.

Surse informaţionale:
Manual FIZICĂ clasa a VIII-a ed. Radical;
Manual FIZICĂ clasa a VIII-a ed. Teora;
Succesiunea activităţilor de instruire
Nr. Eveniment Durata Activitatea de instruire Obiective
Crt. Didactic (min.) Activitatea Activitatea elevilor
profesorului
1. Moment 1 - verificarea prezenţei, - se pregătesc pentru
organizatoric captarea atenţiei lecţie
2. Prezentarea temei 2 - prezintă tema şi
şi a obiectivelor obiectivele
3. Prezentare de 25 - numeşte elevii care - prezintă referatul în
referate şi prezintă referate pe tema legătură cu sursa de
discuţii “Surse de energie” energie aleasă, O1
argumentând părerea
proprie despre
avantajele sau
O2
- conduce dezbaterea dezavantajele
tehnologiei de
exploatare a surselor
respective. O3

4. Prezentarea CD- 10 - prezintă CD-ul despre - sunt atenţi


ului la fuziunea nucleară, o
videoproiector perspectivă în rezolvarea
crizei energetice
5. Discuţii în 8 - conduce discuţiile, pune -răspund la întrebări O3
legătură cu întrebări. - participă la discuţii O4
filmul vizionat
6. Evaluarea 3 - apreciază şi notează cele O1
mai bune referate O2
O3
O4
7. Încheierea 1 - prezintă noua temă de
lecţiei sinteză “Interacţiuni prin
câmpuri fizice”

S-ar putea să vă placă și