Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea : Liceul Tehnologic “Ion I. C. Bratianu” Satu Mare


Data : 04.11.2020
Disciplina : MIII– Asamblari mecanice
Clasa X F
Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 2: Asamblari nedemontabile
Titlul lectiei: Asamblari prin nituiri

Tipul lecţiei: Lectie de insusire de noi cunostiinte


Loc de desfăşurare: sala de clasă/cabinet
Timp: 45 min
Propunator: Ing. Brisc Ioana
Competente generale: Formarea de priceperi si deprinderi ;aplicarea in practica a cunostintelor insusite ;
familiarizarea elevilor cu diferite procedee de munca.

Cunoştinţe:

6.1.2.1.
Asamblări prin nituire
- clasificarea îmbinărilor nituite;
- dimensiunile constructive ale îmbinărilor nituite;
- condiţii tehnice impuse îmbinărilor nituite;
- operaţii tehnologice pregătitoare aplicate în vederea realizării îmbinărilor nituite;
- nituirea manuală (SDV-uri folosite la nituirea manuală, prese manuale de nituit, tehnologia nituirii
manuale, NSSM la nituirea manuală);
- nituirea mecanică (clasificarea maşinilor de nituit, maşini de nituit: electrice, hidraulice, pneumatice,
tehnologia nituirii mecanice, NSSM la nituirea mecanică);
- controlul îmbinărilor nituite;
- defectele îmbinărilor nituite şi remedierea acestora.

Abilităţi:

6.2.4. Alegerea SDV-urilor necesare executării asamblării prin nituire manuală;


6.2.5. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin nituire manuală;
6.2.6. Nituirea manuală a semifabricatelor/pieselor;
6.2.7. Culegerea de pe Internet a informaţiilor referitoare la tipurile de maşini de nituit;
6.2.8. Nituirea mecanică a semifabricatelor/ pieselor;
6.2.9. Verificarea îmbinărilor nituite real
6.2.10. Remedierea defectelor îmbinărilor nituite;
Atitudini:

6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă;
6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită;
6.3.3. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informaţiei;

Obiective:

O1 Să recunoasca asamblarilor nedemontabile

O2. Să definesca asamblarea prin nituire.

O3 Să precizeze elementele component ale nitului.

O4 Să explice nituirea manuala

O5 Să identifice niturile dupa scopul nituirii

O6 Să execute operatia de nituire cu cleste si nituri pop

Resurse didactice :
 Resurse procedurale: conversaţia , explicaţia didactică, descoperirea dirijată, expunerea ,
problematizarea, demonstratia didactica. Metoda ciorchinelui, rebus
Resurse materiale: fişe de lucru, cleste pentru nituri, nituri
 Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual
 Forma de evaluare: Observarea sistematică a comportamentului elevilor, analizarea modului de lucru
şi a răspunsurilor.

Bibliografie:Asamblari mecanice Ed. CD PRESS

Manual pentru cultura de specialitate, Ed Didactica si Pedagogica 2004

ETAPELE LECTIEI Ob. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL-FORMATIV STRATEGII DIDACTICE Timp

op. Activitatea profesorului Activitatea RESURSE Resurse


elevilor MATERIALE procedurale

Moment Crearea condiţiilor necesare Se pregătesc Catalog Conversaţia 2


min
organizatoric unei bune desfăşurări a pentru oră
lecţiei; prezint audienţa; cer
elevilor să se aşeze în bănci şi
să se pregătească de
începerea orei. Se face
prezenţa şi se stabilesc
regulile de disciplină.
Reactualizarea Voi solicita eleviilor sa si Tabla Conversatia 3
cunoştinţelor min
amintesca principalele Elevii
Marcher
Asamblari nedemontabile. indeplinesc

Pentru a realizea acest lucru sarcina propusa

voi apela la metoda


ciorchinelui.
Comunicarea O1 Anunţ..titlul.lecţiei,şi.obiecti- Elevii Expunerea 5
min
temei şi a O2 vele. urmăresc cu
obiectivelor O3 atenţie si
lecţiei notează titlul
pe caiete

Elevii raspund
la intrebarile
profesorului

Dirijarea O1 Urmăresc Conversaţia 20


învăţării O2 Pentru atingerea obiectivelor expunerea; Caiete min
Expunerea
propuse voi folosi schema - intervin din Tabla
O3
tablei: definitie, elementele proprie Marcher Invăţarea
O4
şi dimensiunile nitului, iniţiativă sau prin
O5 clasificare, tipuri de nituri, la solicitarea descoperire
O6 materiale de execuţie, profesorului
Expunerea
nituirea manuala etc.
Explicaţia
Conversaţia
Asigurarea O1 Nituirea manuala: Le voi Elevii se Conversaţia
retenţiei şi O2 prezenta elevilor niturile pop implica activ
Nituri Explicatia 10
transferului si cleste pentru nituire si vom pentru a duce
O3 min
de cunoștințe executa impreuna operatia la indeplinirea cleste
O4
de nituire. sarcinii.
Invatarea
O5
prin
O6
descoperire

Evaluarea O1 Voi evalua activitatea in Elevii vor Fise Explicatia


activităţii O2 permanenta si in mod colabora si
Caiete Prezentare
constant pentru a ajuta cooopera
O3
elevul sa duca la bun sfarsit astfel incat Porofoliu
O4
sarcinile solicitate. sarcinile de
Conversatia
O5 Voi incuraja elevii sa lucru sa fie
O6 colaboreze intre ei efectuate
corespunzator

Încheierea Voi face aprecieri cu privire la Apreciere 5min


activității desfăşurarea activităţii atat
generale cat si individuale.