Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic “ Ion I. C.

Brătianu” Satu Mare

Proba suplimentară de admitere in invatamantul profesional


21 IULIE 2021

Timp de lucru: o oră


Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10 puncte

1. Creionul de tensiune se întâlneşte în trusa:


a. lăcătuşului mecanic
b. de prim ajutor
c. electricianului

2. Rezistenta la rupere este o proprietate a materialelor metalice:


a. mecanica
b. fizica
c. tehnologica

3. Gaurirea materialelor este o operatie tehnologica de :


a. prelucrare
b. pregatire
c. finisare

4. Unitatea de măsură pentru greutate (G) este:


a. kg
b. newton
c. metrul

5. Forma de energie cea mai utilizata in diverse domenii economice este:


a. energia mecanica
b. energia electrica
c. energia termica
Subiectul II 30 puncte
1. Foarte des, în diversele activităţi este nevoie sã se execute măsurări.
18 puncte

a b c
Completaţi, în tabelul de mai jos, mărimea fizică obţinută în urma măsurării care este ilustrată în
fiecare dintre imaginile a, b si c şi unitatea de măsură corespunzătoare.

Imaginea Mărimea fizică Unitatea de măsură

2. În coloana A sunt indicate Meserii, iar în coloana B, Domenii economice. Scrieţi pe foaia de
examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din
coloana B. 12 puncte

A(meserii) B(domeniu economic)


1. mecanic auto a. industrie uşoară
2. brancardier b. turism
3. inginer zootehnist c. sănătate
4. cameristă d. agricultură
e. mecanică

Subiectul III 50 puncte

1. Tava de copt din imagine are lungimea de 35 de cm, inaltimea de 10


cm, latimea bazei de 7 cm, si latimea la partea superioara de 12 cm:

a. Realizati schita tavii de copt


b. Precizati care este semifabricatul folosit pentru obtinerea formei de copt.
c. Enumerati trei operatii de prelucrare din procesul tehnologic de realizare a formei de copt si
precizati cel putin o unealta de lucru folosita.
Barem de corectare şi notare
Proba suplimentară de admitere
21.07.2021

Subiectul I 10 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
1 c, 2 a, 3 a, 4 b, 5 b

Subiectul II 30 puncte
1. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

18 puncte
Imaginea Mărimea fizică Unitatea de măsură

a lungime metru

b timpul secunda

c temperatura grade Celsius

2. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. 12 puncte

1 e , 2 c, 3 d, 4 b

Subiectul III 50 puncte


30 puncte
a. Se acordă câte 30 puncte pentru fiecare schita corect desenata
Se acorda cate 15 puncte pentru schita partial desenata.
Se acorda 0 puncte pentru lipsa schitei.

b. Se acorda 5 puncte pentru raspuns corect. 5 puncte


Tabla de otel

c. Se acorda cate 5 puncte pentru fiecare operatie tehnologica .


trasarea – ac de trasat; debitarea – foarfecă-ghilotină; îndoire – maşină de îndoit 15 puncte