Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic “ Ion I. C.

Brătianu” Satu Mare

Proba suplimentară de admitere in invatamantul profesional


21 IULIE 2021

Timp de lucru: o oră


Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10 puncte

1. Persoana care execută piese metalice prin prelucrarea la strung se numeşte:


a. tâmplar
b. strungar
c.tehnician

2. Sudabilitatea este o proprietate a materialelor metalice:


a. tehnologica
b. fizica
c. mecanica

3. Indreptarea materialelor este o operatie tehnologica de :


a. prelucrare
b. pregatire
c. finisare

4. Unitatea de măsură a lungimii este:


a. amperul
b. voltul
c. metrul

5. Forma de energie cea mai utilizata in diverse domenii economice este:


a. energia mecanica
b. energia electrica
c. energia termica
Subiectul II 30 puncte

1. Pentru realizarea unei piese, de orice natură ar fi ea, se efectueazǎ diferite operații. Care este
ordinea logicǎ a acestor operatii? 6 puncte

a. Operatii de prelucrare
b. Operatii de finisare
c. Operatii de pregǎtire

2. În figurile de mai jos sunt mai multe scule. Răspundeţi la următoarele cerinţe: 24 puncte

a b c

a. Precizaţi denumirea fiecărui obiect din imagine


b. Specificaţi o operaţie care se poate efectua cu fiecare dintre sculele (aparatele) de la punctul a şi o
meserie care foloseşte aceste obiecte

Subiectul III 50 puncte

1. Tava de copt din imagine are lungimea de 35 de cm, inaltimea de 10 cm, latimea bazei de 7
cm, si latimea la partea superioara de 12 cm: 40 puncte

a. Realizati schita tavii de copt


b. Precizati care este semifabricatul folosit pentru obtinerea
formei de copt.
c. Enumerati trei operatii de prelucrare din procesul tehnologic
de realizare a formei de copt si precizati cel putin o unealta de
lucru folosita.

2. Numește 2(doua) meserii din domeniul mecanic. 10 puncte


Barem de corectare şi notare
Proba suplimentară de admitere
21.07.2021

Subiectul I 10 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
1 b, 2 a, 3 b, 4 c, 5 b

Subiectul II 30 puncte
1. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect ordonat. 6 puncte

Operații de pregătire, prelucrare finisare.


24 puncte
2. Se acordă câte 2 puncte pentru denumire, 3 puncte pentru operaţie şi 3 puncte pentru meserie. Se
punctează orice variantă corectă de răspuns referitoare la operație și meserie. Mai jos este prezentat
câte un exemplu de posibil răspuns.

a. punctator - trasare - lăcătuș


b. masina de gaurit – gaurirea metalelor – mecanic
c. şurubelniţă – montarea şi demontarea şuruburilor – mecanic auto

Subiectul III 50 puncte

1. 40 puncte
a. Se acordă câte 20 puncte pentru schita corect desenata. 20 puncte
Se acorda cate 10 puncte pentru schita partial desenata.

b. Se acorda 5 puncte pentru raspuns corect. 5 puncte


Tabla de otel

c. Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare operatie tehnologica corecta.


trasarea – ac de trasat; debitarea – foarfecă-ghilotină; îndoire – maşină de îndoit 15 puncte

2. Se acorda cate 5 puncte pentru fiecare raspuns corect. 10 puncte


Mecanic auto, Operator masini cu comanda numerica