Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

TESTUL 2 de evaluare curentă


la disciplina Instrumente manageriale de performanță
Anul III
Studentul __________________ Grupa _______ Facultatea Științe Economice
Timpul alocat pentru test – 2 ore academice
Varianta 4

Secțiunea “A”: Sunt prezentate 5 întrebări a câte 10 puncte fiecare. Toate întrebările sunt obligatorii și pot avea
doar o variantă corectă de răspuns.
1. O entitate produce cutii din metal pentru bere și sucuri. Pentru fabricarea cutiilor a fost stabilit următorul
standard al costurilor directe salariale: 0,3 ore/cutie x 3 lei/oră. Costul efectiv pentru fabricarea a 50 000 de cutii
constituie pentru costurile directe salariale: 46 000 lei (13 000 ore). Abaterea costurilor directe salariale din
modificarea timpului de lucru reprezintă:
a) 1000 lei; b) 6000 lei; c) 6500 lei; d) nici un răspuns corect
2. O entitate produce lifturi hidroelectrice cu o capacitate de zece persoane. Cantitatea standard de materiale este
de 6 m2/un lift. În cursul lunii curente, agentul de achiziții a procurat materialele la prețul de 11 lei/m 2, prețul
standard fiind de 12 lei/m2. Cantitatea efectivă de lifturi fabricată a constituit 90 unit., iar cantitatea de materiale
efectiv consumată – 6,6 m2/un lift. Abaterea de cantitate de materiale consumate asupra costurilor directe de
materiale constituie:
a) 1594 lei; b) 1530 lei; c) 594 lei; d) 1300 lei; e) nici un răspuns corect
3. Bugetul flexibil reprezintă bugetul care se întocmește pentru:
a) Un nivel concret al activității economice a entității; b) Un diapazon al activității economice a
entității
4. Găsiți răspunsul fals aferent clasificării standardelor în funcție de scopul urmărit (5 puncte):
a) Standarde ideale b) Standarde normale c) Standarde valorice d) Standarde reale
5. Firma planifică fabricarea unui singur produs în volum de 300 unități. Mai jos sunt prezentate date privind
fabricarea și vânzarea produsului în perioada viitoare: Costuri variabile unitare - 200 lei, Costuri fixe totale -
16000 lei, Preț unitar - 400 lei. Pragul rentabilității în unități constituie:
a) 80 unități b) 40 unități c) 34 unități

Secțiunea “B”: Conține 2 studii de caz. Toate întrebările sunt obligatorii și pot avea doar o variantă corectă de
răspuns.
1. Există următoarele date planificate
decembrie ianuarie februarie martie
Venituri din vânzări, mii lei 20 000 25 000 28 000 27 000
Se planifică că vânzările vor fi achitate 70% în luna curentă, și 30% în luna următoare.
Se cere. De întocmit bugetul încasărilor (20 puncte)
2. La entitate s-a identificat că din cauza existenței unor limitări de ore-mașină în sectorul productiv, trebuie să se
decidă asupra fabricării cantităților rezonabile din trei produse A, B și C.
Produsul
Indicatori UM
A B C
Prețul lei 40 50 60
Costuri și cheltuieli variabile unitare lei 36 44 54
Numărul de ore de funcționare al utilajului ore 1,35 1,44 1,53
Cantitatea produselor bugetate pentru vânzare unități 2000 4000 3000
Ore mașină sunt limitate ore 12 000
Se cere.
1. De calculat cantitatea optimă ce urmează a fi fabricată pentru obținerea profitului maximal (10 puncte)
2. De calculat contribuția totală (10 puncte)
3. De formulat concluzii (10 puncte).
Baremul de notare
Puncte 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Profesor V.Paladi