Sunteți pe pagina 1din 5

Problema 1.

Sa se repartizeze salariul între membrii brigăzii confor metodei salariului tarifar. Salariu
total calculat – 6000 lei. Se mai cunosc datele:

Numele, Număr Categoria Tariful Timpul lucrat


prenumele matricol orar (lei) (ore)
Ursu I.E. 544 I 8 160
Vulpe A.N. 547 II 9,6 185
Lupu A.N. 550 III 12 190

Nume Nr. Categoria Tariful Timp Salariu K Salariu


Prenume matricol orar (lei ) lucrat tarifar calculate
(ore)
Ursu I.E. 544 I 8 160 1280 1.1244377811 1439.28
Vulpe 547 II 9,6 185 1776 1997.0
A.N.
Lupu A.N. 550 III 12 190 2280 2563.71
Total X X X 535 5336 X 6000

6000
k= =1.1244377811
5336

Problema 2.

În decursul unei luni s-au fabricat 2 produse: X şi Y. Se cunosc următoarele


date:
Indicatori
 capacitatea normativă Produs X
de producţie Produs
pentru produsul X Y- 300 buc., iar pentru
Total Y
Capacitate normativa 300 buc
– 500 buc.; 500 buc -
Capacitate efectiva 310 buc 400 buc
 capacitatea efectivă de producţie pentru produsul X - 310 buc., iar pentru - Y–
Costuri directe
400 buc.; 5000 lei 7000 lei 12000
salariale
 costuri indirecte de producţie variabile - 28 800 lei;
Costuri indirecte:
costuri -
indirecte de producţie constante - 19 200- lei; 48000
a)variabile - - 28800
 baza de repartizare a costurilor indirecte de producţie – salariile muncitorilor
b) de
constante
bază; - - 19200
 costuri directe salariale pentru produsul X -5 000 lei, iar pentru Y – 7 000 lei.
Se cere: de repartizat costurile indirecte de producţie pe tipuri de produse
fabricate.

28800 19200
kv = =2.4 kc= =1.6
12000 12000

Capacitatea de Grad de Total CIP


Denumirea CIP V CIP C
Baza de producţie utilizare a repartizate
repartizare capacităţii de
produselor
Norm Efect producţie K Suma K Suma

1 2 3 4 5 6 7=2*6 8 9=2*5*8 10

X 5 000 300 310 1.03 2.4 12000 1.6 8000 20000

Y 7 000 500 400 0.8 2.4 16800 1.6 8 960 25 760

1
714 - - - - - - - 2240 2240

Total 12 000 X X X X 28800 X 19200 48000

∑714=19200-(8000+8960)=2240 lei

Reflectarea repartizării CIP în costul producţiei fabricate


Dt 811/X-20 000 lei
Dt 811/Y-28 000 lei
Ct 821 -48 000 lei
Reflectarea CIP constante nerepartizate în costul producţiei
Dt 714 ct 821 -2240 lei

Problema 3.
Se cere: a) completat Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice

b) repartizat costurile indirecte de producţie, cunoscându-se următoarele date:


- capacitatea normativă de producţie – 3 600 kg;
- capacitatea efectivă de producţie – 3 240 kg;
- din totalul costurilor indirecte de producţie, 30% - sunt variabile, 70% - constante;
c) calculat cotul efectiv al producţiei fabricate total şi unitar.

În cursul lunii mai la întreprinderea „Rapid” au avut loc următoarele operaţii


economice:
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice din luna curentă

Corespondenţ
Suma
Conţinutul operaţiilor economice a conturilor
(lei)
Dt Ct
1. Consum materiale pentru:
a) fabricarea produselor 31 000 811 211
b) întreţinerea utilajelor de producţie 5 500 821 211
2. S-a acceptat factura prezentată de către firma „Respect”
pentru paza:
a) secţiei de producţie 1 800 821 521
b) oficiului entităţii 2 500 713 521
3. Calculul salariilor:
a) muncitorilor care fabrică produse 27 000 811 531
b) şefilor secţiei de producţie 12 000 821 531
c) administratorilor entităţii 36 000 713 531
4. Calculul contribuţiilor pentru asigurările sociale şi
primelor de asistenţă medicală obligatorie din salariile
calculate:
a)CAS si CAM muncitorilor care fabrica produse 6 075 811 533
b)CAS si CAM sefilor sectie de productie 2 700 821 533
c)CAS si CAM administratorilor entitatii 8 100 713 533
5. Calculul amortizării utilajelor de producţie 10 250 821 124

6. S-a acceptat factura Centrale Electrice pentru energia


consumată la:
a) punerea în funcţiune a utilajelor de producţie 7 270 821 521
b) iluminarea oficiului 19 480 713 521

2
7. Repartizarea costurilor indirecte de producţie în costul 811 821
36 753.6
produselor fabricate
8. Reflectarea costurilor indirecte de producţie constante 714 821
2766.4
nerepartizare în costul de producţie
9. Reflectarea costului efectiv total al produselor fabricate 100 828. 216 811
6

Denumirea Capacitatea Volumul Costuri indirecte de productie ,lei


produselor normală de produselor constante, Inclusiv, aferente variabile incluse în
producţie, fabricate total costului costul
unităţi efectiv, cheltuielilor
produselor produselor
unităţi curente
fabricate fabricate
1 2 3 4 5 6 7 8
A 3600 3240 27664 24897.6 2766.4 11856 36753.6
Total 3600 3240 27664 24897.6 2766.4 11856 36753.6

Costul Total = 5 500+1 800+12 000+2 700+10 250+7 270=39 520 lei
Cost unitar= 39 520/3240= 12.19 lei/buc

Problema 4.
Se cere:
- să se întocmească formulele contabile;
- să se repartizeze CIP în costul efectiv al produselor fabricate;
- să se calculeze costul total și unitar al produselor fabricate.
Date inițiale:
În cursul lunii în cadrul secției nr.1 a entității se fabrică 2 tipuri de produse A, B.
Capacitatea de producție:
Produsele Capacitatea normativă Capacitatea efectivă
A 12 000 12 000
B 10 000 9 000
CIP se repartizează în raport cu salariile muncitorilor de bază. Din total CIP 30% sunt variabile
restul constante.
Pe parcursul lunii s-au efectuat următoarele operații economice:

Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice din luna curentă


Corespondenţa
Suma
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1. Reflectarea PE la începutul perioadei de gestiune:
Produsul A 38 400 811A 215
Produsul B 8000 811B 215
2. Consum materiale pentru fabricare:
A 104 00 811A 211
B 0 811B 211
96 000
3
3. Consum de combustibil tehnologic pentru fabricare:
A 2 400 811A 211
B 2 300 811B 211
Întreținerea secției de producție 1 300 821 211
4. Consum de ambalaj tehnologic pentru ambalarea:
A 3 700 811A 211
B 3 200 811B 211

5. Calcularea salariilor:
Muncitorilor care fabrică A 42 000 811A 531
Muncitorilor care fabrică B 36 000 811B 531
Paznicilor secției de producție 4000 821 531
Administratorilor secției de producție 15000 821 531
Administratorilor entității 25 000 713 531

6. Calculul CAS, CAM?

Muncitorilor care fabrică A 9 450 811A 533


Muncitorilor care fabrică B 8 100 811B 533
Paznicilor secției de producție 900 821 533
Administratorilor secției de producție 3 375 821 533
Administratorilor entității 5 625 713 533

7. Calculul amortizării utilajului de prod. 6200 821 124

8. Calculul amortizării OMVSD cu destinație de prod. 2 100 821 214

9. Consum energie electrică aprovizionată de la furnizori 821 521


4 890
necesară pentru funcționarea utilajului de producție
10. Deșeuri recuperabile aferente produsului A 300 211 811

11. Reflectarea rebuturilor aferente produsului B 1 400 714 811

12. Repartizarea CIP în costul produselor fabricate: 811 821


20 160
A 811 821
16 056
B
13. Repartizarea CIP nerepartizat în costul efectiv 1 139.5 714 821

14. Reflectarea PE la sf perioadei


A 16 400 215 811A
B 11 600 215 811B

15. Cost efectiv al produselor: 202 01


A 0 216 812A
B 156 216 812B
356

Indicatori Produs A Produs B Total


Capacitate normativa 12 000 12 000 -
Capacitate efectiva 10 000 9 000 -
Costuri directe 42 000 36 000 lei 78 000
salariale
Costuri indirecte: - - 37 765
a)variabile - - 11 329.5
b) constante - - 26 435.5

4
11 329.5 26435.5
kv = =0.14 kc= =0.34
78 000 78 000

Capacitatea de Grad de Total CIP


CIP V CIP C
Denumirea producţie utilizare a repartizate
Baza de
capacităţii
repartizare
produselor de
Norm Efect K Suma K Suma
producţie

1 2 3 4 5(4/3) 6 7=2*6 8 9=2*5*8 10

A 42 000 12 000 12 000 1 0.14 5 880 0.34 14 280 20 160

B 36 000 10 000 9 000 0.9 0.14 5 040 0.34 11 016 16 056

714 - - - - - - - 1 139.5 1 139.5

Total 78 000 X X X X 10 920 X 26435.5 59 235.5

∑714=26 435.5-(14280+11016)= 1 139.5

Reflectarea repartizării CIP în costul producţiei fabricate


Dt 811A- 20 160 lei
Dt 811B- 16 056 lei
Ct 821- 36 216 lei

Reflectarea CIP constante nerepartizate în costul producţiei


Dt 714 ct 821- 1 139.5 lei